Skip to content

Maria Treben – Egészség isten patikájából (PDF – Átirat)

Maria Treben - Egészség isten patikájából

Találatok: 1636

221

Egészség

Isten patikájából

Maria Treben


 


Maria Treben

Egészség Isten patikájából Tapasztalatok gyógynövényekről és tanácsok felhasználásukhoz

KÖNYVEK

HUNGA PRINT Nyomda és Kiadó

MARIA TREBEN

Illusztrációk: Varga Emma Fordította: Csokonai Attila

Lektorálták: Dr. Fekete Farkas Pál, az orvostudomány kandidátusa, Dr. Kéry

Ágnes, D. Nagy Éva

Felelős szerkesztő: Szoll ár Zsuzsa

A fordítás Maria Treben: Gesundheit aus dér Apotheke Gottes

Verlag Wilhelm Ennsthaler, A-4402 Steyr 1985-ös (24.) kiadása alapján készült

Minden jog fenntartva. Sokszorosítás és utánnyomás – még kivonatosan is – tilos! Magyar nyelvterületen a kiadási joggal kizárólagosan a Hunga-Print Kisszövetkezet rendelkezik. Hungárián translatíon © Csokonai Attila 1990.


Előszó

Szentírás, Sirák fiának könyve 38:4 „A gyógyszereket a földből adja az Urés azokos ember nem veti meg őket.”

A számtalan támadás ellenére, melyek a legkülönbözőbb oldalról érték személyemet és az Egészség Isten patikájából című könyvecskében közreadott tanácsaimat – az egészségesektől és betegektől, orvosoktól és laikus gyógyá szók tói bel- és külföldről kapott lelkesült levelek arra késztettek, hogy7 a gyógynövényekről szerzett ismereteimet és legújabb tapasztalataimat az említett könyvecske javított és bővített újabb kiadásában ezentúl is az emberek rendelkezésére bocsássam. Manapság, amikor az emberiség nagy7 része messze eltávolodott a természetes életmódtól, és a helytelen életvitel fenyegető megbetegedések lehetőségeit rejti magában, vissza kellene térnünk gyógynövényeinkhez, melyekkel a Teremtő az ő végtelen jóságában az idők kezdete óta megajándékoz bennünket. Kiieipp tisztelendő könyveiben arról beszél, hogy7 „minden betegségre van gyógynövény”! Mindenki megőrizheti tehát az egészségét, ha a Teremtő patikájából előrelátóan és idejében gyűjt gyógynövényeket és gyógyfüveket és naponta vagy7 kúraszerűen fogyasztja a belőlük készített teafőzetet, kivonatukat pedig bedörzsölésre vagy7 borogatásra használja, dunsztkötésként vagy7 fürdővízbe keverve alkalmazza, stb. Ha rászántuk magunkat a gyógynövények használatára, legjobb a vértisztító füvekkel kezdeni, ilyen például a medvehagy7ma, a csalán, az orvosi veronika, a gyermekláncfű és a lándzsás útifű. Ezeknek a kúraszerű alkalmazása soha nem lehet ártalmas, ha a javallatokat megfogadjuk. Amennyiben elmarad a javulás, vagy7 az eredmény nem kielégítő, akkor alkalmasint geopatogén zónák vannak a lakásunkban vagy7 a munkahelyünkön. Ilyenkor kérjünk fel egy7 tapasztalt varázsvesszős érckutatót, hogy7 keresse meg nekünk a sugárzásmentes helyeket.

Ám föltétlenül forduljunk azonnal orvoshoz, aki idejében fölállítja a diagnózist és ellát bennünket tanácsokkal, ha rossz a közérzetünk, belázasodunk vagy7 egyéb betegség tünetek jelentkeznek. Ugyancsak magától értetődik a lelkiismeretes orvosi ellenőrzés súlyosabb betegségnél és a gyógyulás során.

Lassan a hivatalos orvostudomány is kezd a természetes gyógymódok felé fordulni, ezt bizonyítja a Német Szövetségi Köztársaság Orvosi Kamarájának és az Osztrák Orvosi Kamarának 1980 márciusában a Salzburg tartománybeli Badgasteinben rendezett 25. Nemzetközi Továbbképző Kongresszusa, amelyen kereken 1500 orvos vett részt.

Dr. Kari Alken professzor (Német Szövetségi Köztársaság, Saar-vidéki egyetem) a következőképpen indokolja, hogy7 miért fordul a hivatalos orvostudomány fokozottan a természet gyógyító erőihez: „A második világháború után az orvosok gyakorlatilag tehetetlenek voltak a tuberkulózissal és a veseelégtelenséggel szemben. Aztán jött a nagy7 változás: bevezették a gyógyászatban az antibiotikumokat – és ma már bizony7 ezen »áldozáshozók« részben túlzott, részben téves alkalmazásának negatív következményeivel kell küszködnünk. Ehhez járul a gombás megbetegedések elszaporodása, melyet a normális biológiai egyensúly7 megbomlása, a túlzásba vitt gyógy szerez és és az egyéb környezeti hatások váltanak ki.11

Évek óta figyelem az orv7ősi konferenciákat és kongresszusokat, melyeknek eredmé­nyeiről a napisajtó is beszámol. A felelősségtudattól áthatott orvosok többsége óva inti a betegeket a túlzott gyógyszerfogyasztástól. Különösen arra hívják fel ismételten a figyelmet, milyen veszélyesek lehetnek a fájdalomcsillapító tabletták. Rengeteg ember szedi ezeket orvosi ellenőrzés nélkül, és okoz magának olykor súly7os szervi ártalmakat. A tartósan szedett vérnyomáscsökkentő szerek például, a nőknél mellrákot okozhatnak, mint azt három, egymástól függetlenül tevékenykedő kutatócsoport Bostonban, Bristolban és Helsinkiben megállapította.

Szeretném most hozzáférhetővé temi a betegek számára a fontosabb gyógynövé­nyeknek a hatóerejét, azon tapasztalataim alapján, amelyeket az elmúlt két és fél évben, az „Egészség Isten patikájából” dmü könyvecském megjelenése óta gyűjtöttem, így7 nyújtva segítő kezet gyógyulás ükhöz. Emberileg felemelő érzés a sorvadás reménytelenségéből saját erőnkkel és akaratunkkal gyógynövényeink isteni jóvoltából kiutat találni. Egészségünk visszanyerése, az érte magunkra vett felelősség olyan mértékben növeli az emberi önbecsülést, hogy7 az lassan kivezeti a beteget reménytelennek tűnő helyzetéből.

Újra és újra felteszik nekem a kérdést, honnan szereztem ismereteimet a gyógyfüvékről. Erre nem tudok pontos választ adni. Gyermekkoromban a szünidőt rendszeresen egy7 főerdész családjánál töltöttem Itt koromhoz képest nagyon hamar felismerhettem és átérezhettem a természetben rejlő összefüggéseket. Már gyerekként megismertem hát a növényeket és megtanultam a nevüket; gyógyító jelentőségükről azonban még semmit sem tudtam Anyám, Kneipp tisztelendő lelkes híveként azon volt, hogy7 mi, gyerekek úgy7 nőjünk föl, hogy semmiféle kémiai szer ne hasson ránk.

Fiatal lányként két olyan élményem volt, mely mély7 nyomot hagyott életemben. Egy7 negyven év körüli háromgyerekes özvegyasszony fehérvérűségben megbetegedett és mint gyógyíthatatlant bocsátották el a kórházból. Az orvosok még három napra becsülték a hátralévő idejét Nővére azonban, akit aggasztott az árván maradó gyerekek sorsa, elvitte a beteg vizeletét egy7 Karlsbad környéki füvesasszonyhoz. Az ugyan ijedten jegyezte meg: Mondhatom, jókor jönnek ide ezzel! Hisz1 ez már szinte egy halott vizelete! – de a füvek, amiket adott, segítettek. A tíz nap múlva végzett klinikai vizsgálat a leukémia semmi jelét nem mutatta. Ugyanabban az időben hasonló eset történt egy7 38 éves, négygyermekes anyával. Itt is fehérvérűségről volt szó, és az orvosok már lemondtak a betegről. A nő ugyancsak egy7 füvesasszonytól kért tanácsot és megfelelő gyógynövényeket. Ezekből naponta több bögrényi teát főzött és jártában-keltében nagyot korty7olt belőle. Még ha nem segít is, ártani semmi esetre sem fog, vélekedett. A tíz nap múlva elvégzett vizsgálat eredménye: teljesen kigyógyult a leukémiából!

A két példa jól mutatja, hogy7 még gyógyíthatatlannak látszó megbetegedések esetében is mennyire fontos nagy7 mennyiségű gyógytea fogyasztása napközben. Ettől kezdve meggyőződésemmé vált, hogy7 a gyógyfüvek még rosszindulatú betegségeik esetén is nyújthatnak segítséget.

1961 Gyertyaszentelőjén meghalt édesanyám. Azóta határozott késztetést érzek, hogy7 a gyógynövények tudományával foglalkozzak. Újabb tapasztalatokat szereztem, és fokról fokra erősödött bennem a hit a Teremtő patikájában nőtt gyógyfüvekben. Mintha egy7 földöntúli hatalom, maga a Szűzanya, minden betegek oltalmaz ója terelt volna a helyes útra. Az Öbelé vetett bizalom, tisztelete és az imádkozás egy7 régi, csodálatos Mária-kép előtt, mely különös módon került a kezembe és tulajdonomba, kétség esetén mindig segített. így7 arra is törekszem, hogy7 ne csak a gyógyfüvekre és azok erejére utaljak, hanem mindenekelőtt az Úristen végtelen hatalmára, aki kezében tartja és megszabja életünket. Nála keresünk segítséget és vigaszt, súly7os kórban alázatosan és állítattál az O patikájából gyógyírt Ö vezet minket, akarata szerint kormányozza sorsunkat és szerencséltet bennünket.

Végezetül szeretném hangsúlyozni, hogy minden tekintetben igyekeztem beépíteni tapasztalataimat az átdolgozott kiadásba és ezzel használni az emberiségnek. Az anyag jelentősen bővített változatához egy7 kérést mellékelek: ne keressenek se telefonon, se levélben! Nem lévén gy7ógy7ász, nem is fogadok látogatókat.

Az igen pontosan szerkesztett tárgymutató rávezeti Önöket a helyes útra, hogy7 megtalálhassák a megfelelő gyógyfüvet. Ezenkívül szeretnék még utalni a Maria Treben1 s Heilerfolge (Maria Treben gyógy eredményei) című munkámra, mely szintén az Ennsthaler Kiadó gondozásában jelent meg.

És még valami: nincs gyógynövény-expediáló cégem és gyógynövény-rendelést sem veszek fel!

Maria Treben

Grieskirchen, 1980 május

T artalomj egyzék

Előszó 3

ÁLTALÁNOS RÉSZ

A gyógynövények szakszerű gyűjtése, tárolása és feldolgozása:

Gyűjtés – Szárítás 6

Az elkészítés módjai: Teakészítés (Forrázat vagy7 főzet – hideg áztatás) 7

Tinktúra (Eszencia) – Friss lé – Gyógynövény pép – Dunsztkötés gyógynövényekből 7

Kenőcs- és olajkészítés – Gyógynövényfürdők (teljes fürdő, ülőfürdő) 8

Borogatás svédkeserűvel 8

GYÓGYNÖVÉNYEK ISTEN PATIKÁJÁBÓL

Acsalapu……………..9

Apróbojtorján…………9

Cickafark……………10

Csalán………………11

Diófa……………….16

Erdei aranyvessző…….16

Fehér fagyöngy……….17

Fekete nadálytő……….20

Gyermekláncfű……….22

Kakukkfű……………23

Kálmos……………..27

Kamilla……………..25

Kisvirágú füzike………29

Korpafű……………..32

Körömvirág………….34

Közönséges galaj……..36

Kukorica…………….39

Lándzsás útifű………..39

Madár sóska………….42

Martilapu……………43

Medvehagyma………..44

Mezei zsurló…………46

Orbáncfű…………….49

Palástfű……………..51

Papsajtmályva………..52

Pásztor táska………….54

Sárga árvacsalán……..57

Tavaszi kankalin……..57

Vérehulló fecskefű…….61

Veronika…………….59

Zsálya………………63

 


Svédfüvek (Bez. a Kis svédkeserű receptje – „Régi kézirat”)…………………………………64

Gyógy7bor szívbetegeknek……………..¥4 Teakeverék a családi asz talra…………….75

TANÁCSOK KÜLÖNBÖZŐ BETEGSÉGEKBEN

Akne (Pattanás) – Amputációs fájdalmak – Arcidegzsába – Arthrozis, arthritis, coxarthrozis… 77 Bélférgek – Cukorbetegség – Csontritkulás – Csuklás – Epekő – Éjszakai izzadás – Fitymaszűkület – Fogíny sor vad ás és foglazulás – Fülfájás – Gerincsérülés – Golyva – Gutaütés (megelőzése) -Gutaütés okozta bénulások – Gyermekkori étvágytalanság – Gyerekek nyugtalan alvása -Hajápolás – Hólyaggyengeség – Hólyag-, vesehomok és vesekő – Iskolai kudarcok – Izomsorvadás – A kéz ujjak gennyes gyulladása – Könnyezés – Körömágygyulladás, töredezett vagy7 sérült köröm – Menstruációs vérzések – Méhelőesés – Orbánc – Övsömör – Parkinson-kór – Pikkelysömör (Psoriasis) – Sipolyok – Szájszag, lepedékes nyelv – Székrekedés – Szénanátha – Szív- és keringési zavarok – Szklerózis multiplex – Szürke- és zöldhályog – Tüdőtágulás – Vakbélirritáció -Vesegyulladás és vesegennyesedés – Vetélés – Végtagremegés – Vérömleny – Vérzékenység -Vizenyő vagy7 ödéma……97

TANÁCSOK ROSSZINDULATÚ BETEGSÉGEKBEN

Altesti megbetegedések-Bélmegbetegedés-Bőrmegbetegedések-Csontmegbetegedés…………….98

Gyomor meg beteged és – A hasnyálmirigy7 megbetegedése – Heremegbetegedés – Leukémia (Fehérvérűség) – Májzsugor és a máj megbetegedései – Nyárok mirigy7-megbetegedések – Pajzsmirigymegbetegedés – Tumorok (Daganatok) – Tüdőmegbetegedések Vesemegbetegedések……107

Fontos figyelmeztetés……………………………………………………………… 107

Tárgymutató………………………………………………………………………109

Tej savas erjesztés………………………………………………………………….107

Utószó……………………………………………………………………………114

Általános rész

A GYÓGYNÖVÉNYEK SZAKSZERŰ GYŰJTÉS^ TÁROLÁSA ÉS FELDOLGOZÁSA

GYŰJTÉS

A gyűjtés előfeltétele a gyógyfüvek ismerete. Ha ennek birtokában vagyunk, már csak arra kell ügyelnünk, hogy7 a növényeket a megfelelő időben, a megfelelő helyen és a megfelelő módon gyűjtsük.

Tapasztalataink szerint a legjobb gyógyhatást a frissen szedett gyógynövényekkel érjük el, súlyosabb betegségek esetében a hatás elérése érdekében feltétlenül ezek szükségesek. Friss növényeket már kora tavasszal, néha már február végétől egészen november közepéig gyűjthetünk magunk is. Sőt, néhány fajtát télen, a hótakaró alatt is megtalálunk, ha előzőleg megfigyeltük, hol terem (például a vérehulló fecskefű.)

Télire szárított gyógynövényeket raktározzunk el, de ne túl sokat. Ezeket olyan időpontban gyűjtsük, amikor hatóanyagtartalmuk a legmagasabb:

Virágból a virágzás kezdetekor, levélből a virágzás előtt és alatt, gyökérből kora tavasszal vagy7 ősszel, termésből az érés idején gyűjtsünk.

Tartsuk szem előtt a következő tanácsot: csak egészséges, tiszta, féregmentes növényt gyűjtsünk. Napsütéses időben, száraz állapotban, a harmat felszívódása után gyűjtsünk Nem lehet gyűjtőhely a műtrágyázott szántóföld, legelő, a szennyezett, fertőzött vizek partja, a vasúti töltés, valamint a nagy7 forgalmú utak, autópályák, ipartelepek környéke.

Védjük a természetet! (Ne tépjük ki tövestül a növényt, ne okozzunk kárt!) Némelyik növény védett! De van elég nem védett gyógynövény, amely ugyanolyan hatásos (például medvefű helyett kankalin!) Gyűjtés közben ne nyomkodjuk a leveleket és virágokat, ne használjunk műanyag szatyrot és zacskót a gyűjtéshez. Ezekben a gyógynövény „izzadni” kezd és később, a szárításnál megfeketedik.

SZÁRÍTÁS

A gyógynövényeket szárítás előtt ne mossuk meg, ellenben aprítsuk fel. A gyűjtött anyagot kendőn vagy7 tiszta papíron terítsük szét, ezután az árnyékban vagy7 szellős, meleg helyiségben (pl. padláson) viszonylag gyorsan szárad. Gyökerek, kéregfajták és nedvdús részek szárításához gyakran mesterséges hő szükséges. A hőmérséklet azonban nem haladhatja meg a 35°C-t ilyenkor.

A gyökereket, miután alaposan lemostuk, továbbá a fagyöngyöt és a füzikét tanácsos szárítás előtt feldarabolni.

Csak teljesen száraz gyógynövényeket tegyünk el télire. Tárolásukhoz üvegek vagy7 lezárható kartondobozok a legmegfelelőbbek. Mellőzzük a műanyag edényeket és bádog­dobozokat! A gyógyfüveket óvjuk a fénytől (színes, mégpedig zöld üveg a legmegfelelőbb.) Csak egy7 télre gondoskodjunk előre!

A gyógyfüvek ugyanis idővel elvesztik gyógy hatású kát.

Minden év részeltet bennünket a gyógyfüvek áldásából.

bz elkészítés módjai -te akeszi tes

Forrázat vagy7 főzet: A friss gyógynövényt apróra vágjuk és az előírt mennyiségben üvegedénybe vagy más, nem fémből készült edénybe tesszük. A vizet felforraljuk, levesszük a tűzről és az előkészített füvekre öntjük. A friss növényt rövid ideig áztassuk: fél perc elegendő! A tea egészen világos – halványsárga vagy7 halványzöld legyen. A szárított gyógyfű valamivel hosszabb (egy-két perces) áztatást igényel. Az így7 elkészített tea lényegesen kellemesebb és a szemnek is tetszetősebb.

A gyökereket a megadott mennyiségű hideg vízben tesszük fel, egészen rövid ideig forraljuk, és három percig állni hagyjuk.

A napi adagot töltsük termoszba, és a nap folyamán kortyonként fogyasszuk az utasítás szerint. Általában egy7 bögre (negyed liter) vízhez egy púpozott teáska nálnyi gyógyfüvet vegyünk, hacsak nincs külön utasítás a növényhez.

Hideg áztatás: Némelyik gyógynövényt (pl. mályva, fagyöngy vagy7 kálmos) nem szabad túlforrázni, mivel hő hatására elveszti gyógyító erejét. Ezekből hidegen készítünk teát. A megfelelő mennyiségű gyógynövényt hideg vízben 8-12 óra hosszat (többnyire egy7 éjszakán át) áztatjuk, majd iváshoz csak annyira melegítjük föl, hogy rögtön iható legyen. A napi adagot termoszban tartsuk, amit előbb forró vízzel kiöblítettünk. Mindazonáltal a gyógynövényeket úgy7 használhatjuk ki a legjobban, ha az áztatott kivonatot és a főzött teát összekeverjük. A gyógynövényt éjszaka áztassuk hidegen az előírt vízmennyiség felébe, reggel pedig szűrjük le. A szűrőben maradt növényt forraljuk fel a víz másik felével, majd ismételten szűrjük le. A kivonatot és a főzetet öntsük össze. Ha így7 készítjük el a teát, benne maradnak a hatóanyagok, amelyek vagy7 csak a hideg, vagy7 csak a meleg vízben oldódnak.

TINKTÚRA (Eszencia)

A tinktúra úgyszintén kivonat, amely 38-40%-os gabona- vagy7 gyümölcspálinkával készül. Egy7 palackot vagy7 más jól zárható edényt lazán teletöltünk az adott növénnyel, és felöntjük gyümölcs vagy7 gabonapálinkával. Jól lezárva, meleg helyen (kb. 20 °C-n) 14 napig vagy7 még tovább állni hagyjuk, időnként felrázzuk, majd átszűrjük és a szűrőben maradó gyümölcsdarabokat, gabonaszemeket még kipréseljük. Atinktúrát használhatjuk belsőleg, teába cseppentve fogyasztjuk, külsőleg pedig borogatáshoz vagy7 bedörzsöléshez.

FRISS LÉ

A gyógynövények frissen sajtolt leve alkalmas rá, hogy7 cseppek formájában fogyasszuk, vagy7 hogy7 a beteg testrészt bekenjük vele. Turmix géppel készítjük, mely a gyógynövényt felaprítja és egyúttal ki is préseli. A levet jó naponta frissen elkészíteni. Ha kis üvegekben, jól ledugaszolva tároljuk, hűtőszekrényben néhány7 hónapig is eláll.

GYÓGYNÖVÉNYPÉP

A gyógynövény szárait és leveleit sodrófával péppé törjük, ezt azután len vászon kendőre kenjük, amit a beteg testrészre helyezünk. Egy7 másik kendővel rögzítjük és egyben melegen tartjuk. Ezt a pépes borogatást éjszakára is hagyjuk a betegen.

DUNSZTKÖTÉS GYÓGYNÖVÉNYBŐL

Fazékban vizet forralunk, föléje szitában friss vagy7 szárított gyógynövényt helyezünk és lefedjük. Egy7 idő múlva a megpuhult, meleg növényeket laza szövésű kendőre rakjuk és a beteg testrészt beborítjuk vele. Az egészet lefedjük egy7 gyapjúkendővel és rögzítjük. Vigyázzunk, hogy7 ne hűljön ki. Nagyon hatásos a zsurló-dunsztkötés. A dunsztkötés két óra hosszat vagy7 akár egész éjszaka a testen maradhat.

KENŐCS-ES OLAJKESZUES

Négy7 jó maréknyi gyógyfüvet apróra vágunk. Fél kiló disznózsírt annyira felforrósítunk, mintha húst akarnánk sütni. Ebbe a forró zsírba elkeverjük a gyógynövényt, rövid ideig pirítjuk, közben keveregetjük, majd levesszük a tűzről, az edényt lefedjük és éjszakára hidegre tesszük. Másnap kicsit fel melegítjük, lenvászon kendőn átszűrjük, és a még meleg kenőcsöt üvegbe vagy7 tégelybe töltjük.

Az olajkészítés módja a következő: lazán teletöltünk egy7 üveget virággal vagy7 fűvel, hidegen préselt olívaolajjal felöntjük, hogy7 kétujjnyira fedje azt. Két hétig a napon vagy7 a tűzhely közelében állni hagyjuk.

GYÓGYNÖVÉNYFÜRDÓK

Teljes fürdő: a megfelelő gyógynövényeket egy7 éjszakára hideg vízbe beáztatjuk. Egy7 fürdőhöz egy7 vödörnyi (6-8 liter) friss vagy7 200 gramm szárított növény szükséges. Másnap felmelegítjük az ázalékot és a fürdővízbe tesszük. A fürdési idő 20 perc. A szívtájék ne kerüljön a víz alá. Fürdő után azon nedvesen, fürdőlepedőbe vagy7 -köpenybe burkolózva feküdjünk egy7 órára ágyba, „d unsz tolódni”.

Ülőfürdő: e célra fél vödör friss vagy7 100 gramm szárított növény szükséges, és ugyanúgy járunk el, mint a teljes fürdőnél. A víz érjen a vesetájék fölé. Az utasításokat lásd az egyes növényeknél!

A gyógy füves fürdővíz mind a teljes, mint az ülőfürdőnél újramelegítve még kétszer használható.

BOROGATÁS SVÉDKESERŰVEL

Az adott testfelület szerint kisebb vagy7 nagyobb vattadarabot vagy7 cellulózvattát nedvesítsünk be svédkeserűvel és helyezzük a beteg testrészre, de előzőleg disznózsírral vagy körömvirágból készült kenőccsel feltétlenül kenjük be a bőrt, nehogy7 az alkohol kiszívja belőle a zsírokat. Borítsunk rá nylont, hogy7 az ágyneműt megkíméljük, majd ezt egy7 meleg kendővel, esetleg egy7 szalaggal kössük le. A kötés a betegségtől és a beteg tűrőképességétől függően 2-4 óra hosszat maradjon a testen Ha a páciens elviseli, a kötés éjszakára is fenn maradhat. Levétele után a bőrt hintőporozzuk be. Amennyiben érzékeny7 bőrű személyeknél valamilyen bőrbántalom jelentkezne, a borogatást rövidebb ideig alkalmazzuk vagy7 szüneteltessük egy7 darabig a kúrát. Allergiás személyeknél a védő nylont hagyjuk el és csak kendővel kössük körül. Semmi esetre se felejtsük el a bőrt bezsírozni a borogatás előtt! Ha viszketés jelentkezne, körömvirágkenőccsel csillapítsuk.

Ilyen borogatással nem kell feltétlenül ágyba feküdni, jól felrakott kötéssel járkálhat vagy7 üldögélhet is otthon a beteg.

 


Gyógynövények Isten patikájából

ACSALAPU (Petasites offidnalis)

Az acsalapu folyók, patakok partján, árkokban és erdőszé­leken nő. Lényegesen nagyobb, mint a martilapu, amelynek a családjába tartozik. Kalapnagyságú levelei enyhén fogazott szélűek, fonákjuk szürkés-moly hős. A piszkosfehértől a halványrózsaszínbe játszó fészekvirágzata laza fürtben virít a szár csúcsán.

A lázcsillapító hatású gyökerét gyűjtjük, (még a virágzás előtt), amelynek a nagy7 pestigárványok idején igen nagy7 jelentőséget tulajdonítottak. Láz, légszomj, köszvény és epilepszia ellen használjuk izzasztó teaként. Egy-két csészével igyunk meg belőle napközben kortyonként.

A nagy7, friss leveleket nemcsak ficamos, rándult, feltört lábra rakhatjuk fel, de mindenfajta égés, rosszindulatú fekély és égési seb gyógyítására is használhatjuk.

FELHASZNÁLÁSI MÓDOK

Teakészítés: egy7 csapott teáskanál acsalapu gy7ökeret ¥4 liter vízben, egy7 éjszakára beáztatunk, reggel felmelegítjük és leszűrjük. Pakolás: a friss, megmosott leveleket szétzúzzuk és felrakjuk a beteg testrészre.

Naponta többször ismételjük.

APRÓBOJTORJÁN vagy PÁRLÓFŰ (Agrimonia eupatoria)

Patikai párl ófűnek, agármonynak, bojtorjános- párlónak, hebeborosánnak, királynéasszony káposztájának, Szent Pál füvének is mondják. Már maga a „királynéasszony káposztája” elnevezés is jelzi, milyen nagy7 szerű gyógynövénnyel van dolgunk. Napos, száraz területeken, utak mentén, erdőszéleken, mezsgyéken és rézsűkön, dombokon és lejtőkön, ritka erdőségekben és romok körül tenyészik. Kis, sárga virágai nyúlánk fürtökben fejlődnek, hasonlatosan az ökörfarkkóróhoz. Az egész növényt lágy7 szőrök borítják, 10 cm hosszú levelei szárnyaltak. 80 cm magasra is megnő. A rózsafélék családjába tartozik, mint a palástfű. Az apróbojtorjánt a virágzás idején, júniustól augusztusig kell gyűjteni. Ennek a gyógynövénynek a története is a messzi múltba nyúlik vissza. Már a régi egyiptomiak ismerték. Torok- és mandulagyulladásnál igen kiváló hatású. De adhatjuk anginára, szájpenészre és a száj nyálkahártyájának gyulladására. Azok, akik hivatásuknál fogva sokat beszélnek vagy7 énekelnek, megelőzés céljából naponta öblögessenek apróbojtorján-teával

Levele gyógyítja a vér szegény séget és jó sebekre, javulást hoz reuma, lumbágó, emésztési zavarok, májcirrózis, májpangás és lép meg beteged és esetén. Naponta két csésze teát is megihatunk belőle.

Mindenkinek megérné a fáradságot, ha évente egy7szer-kétszer apróbojtorján-főzettel készített gyógyfürdőt venne (lásd a Felhasználási módoknál). Skrofulás gyerekeket naponta meg kellene fürdetni benne. Összehúzó hatása miatt és gyógyító alkotórészei révén egyike a legértékesebb gyógynövényeinknek. Dr. Schierbaum írja: „Naponta háromszor egy7 csésze tea gyógyítja a szívnagyobbodást, gyomor-, béltágu latokat és tüdőtágulást, továbbá a vesebántalmakat és hólyagpanaszokat, ha a teát kúraszerű en alkalmazzuk. Visszértágulat és altesti fekély gyógyításához az apróbojtorján kenőcs jav állt (lásd a Felhasználási módoknál), amelyet ugyanúgy használunk, mint a körömvirág-kenőcsöt. – Májbántalom esetén teakeveréket ajánlunk: 100 gramm apróbojtorján, 100 gramm galaj és 100 gramm szagosmüge kell hozzá. Ebből naponta egy csészével kell meginni éhgyomorra, majd napközben kettővel, kortyonként.

FELHASZNÁLÁSI MÓDOK

Teakészítés: 1 púpozott apróbojtorjánt adunk *4 liter vízhez, forrázzuk, rövid ideig állni hagyjuk

Fürdőhöz: teljes fürdőhöz 200 gramm szükséges (lásd az Általános részben a Teljes fürdőnél). Teakeverék májpanaszok esetén: apróbojtorjánt, közönséges galajt, szagosmügét 1:1 arányban összekeverünk, ebből 1 púpozott teáskanálnyit adunk ’/i liter vízhez, forrázzuk, rövid ideig állni hagyjuk.

Kenőcskészítés: egy összemarok apróra vágott levelet, virágot és szárat 250 gramm disznózsírral elkeverünk (lásd a Kenőcskészítésnél az Általános részben).

CICKAFARK (Aclüllea millefolium)

A cickafark olyan gyógynövény, amely nem hiányozhat életünkből. Jóllehet sok súlyos betegség esetén a legjobb segítőnk, elsősorban mégis a nők számára fontos. Nem lehet elégszer elmondani ezt. Kneipp tisztelendő így7 vélekedik róla: „Nagyon sok bajtól megkímélnék magukat a nők, ha néha a cickafarkfűhöz folyamodnának.” Akár fiatal lányról van szó, aki hajlamos arra, hogy7 rend szer tel énül menstruál, akár idősebb asszonyról, aki a változás éveinek közepén tart, esetleg ezt az időszakot már át is lépte, nagyon fontos mindenkinek, fiatalnak és öregnek, hogy7 alkalmasint megigyon egy-egy csésze cicka­farkfű-teát. Minden szempontból a lehető legkedvezőbben befolyásolja a női medence szerveit, úgyhogy a lányok-asszo- nyok egészségük érdekében nem is tehetnek hasznosabb dolgot, mint hogy7 erdőn-mezőn jártukban egy nyaláb friss cickafarkfüvet szednek. Legelőkön, utak mentén, erdőszéleken és a gabonaföldek szélén tömegesen fordul elő. Virágjának színe a fehértől rózsaszínbe hajló és a napon fanyar illatot áraszt. Egy7 ál tálában ajánlatos a virágból erős napsütésben szedni, mert ilyenkor a legtöbb benne az illóolaj és ezáltal a gyógy hatás is növekszik. Ismerek egy7 fiatal gazdaasszonyt, akiről egyszer csak elterjedt, hogy altesti rákja van Kobalt­besugárzást kapott. A hozzátartozóinak az orvosok elárulták, hogy7 a betegsége gy ógyíthatatlan

 


Ekkor eszembe jutott Kneipp tisztelendő és az altesti zavarokra történő utalása és azt tanácsoltam ennek a fiatalasszonynak, naponta annyi cickafarkteát igyon meg, amennyit csak bír. Hogy7 csodálkoztam, amikor nem is egészen három hét múlva levélben értesített, hogy kitűnően érzi magát, és lassan de biztosan visszanyeri normális testsúlyát

Petefészek-gyulladásnál gyakran már az első cickafark-ülőfürdő megszünteti a fájdal­makat és fokozatosan elmúlik a gyulladás is. Ugyancsak hatásosak ezek a fürdők idős emberek és gyerekek ágybavizelése valamint fehérfolyás kezelésében. Ezekben az esetekben kiegészítőlég napi két csésze cickafarkfű-teát is meg kell inni. – Méhelőesés esetén ugyancsak ülőfürdő-kúra javasolt, kiegészítőlég négy7 csésze palástfű teát is elkortyolgatunk napközben és pásztortáska-tinktúrával masszírozzuk az altest tájékát a hüvelytől kezdve felfelé.

Miómákat cickafark-ülőfürdővel szüntetünk meg, melyeket naponta hosszabb ideig alkalmazunk, mindaddig amíg az orvosi ellenőrzés negatív leletet nem állapít meg.

Egy7 19 éves lánynak nem jött meg havi vérzése. A ginekológus szakorvos pirulákat írt fel neki. A menstruációja ugyan nem jött meg, viszont a melle ijesztően megnőtt. Ezek után persze vonakodott a pirulákat tovább szedni. Aggódó édesanyja hozzám fordult tanácsért. Azt javasoltam neki, hogy7 itasson meg a lányával naponta reggel éhgyomorra egy7 csésze cickafarkteát. Négy7 hét múlva minden rendben lett és mind a mai napig nincs semmi problémája. Eszembe jut egy7 hasonló eset is, amely később, mivel semmi nem segített, az ideggyógy7 intézetben végződött. Sajnos még nem tudtam eleget a gyógy7 növény ékről.

A változó korban is rendszeresen kellene a nőknek cickafarkteát fogyasztaniuk. Nem kínozná őket a belső nyugtalanság és hasonló lelkiállapot.

Nagyon jót tesz az egészségnek a cickafark-ülőfürdő is. Különösen jótékony7 a hatása azoknak a láb- és karfürdőknek, amelyeket ideggyulladás esetén készítünk cickafarkfűvel. A cickafarkfüvet azonban déli napsütésben kell szedni. Ezek a fürdők a legtöbbször már az első alkalommal segítenek, és megszüntetik a fájdalmat.

Cickafarkteát ajánl dr. Lutze „fejfájásos vértolulás esetén, amikor úgy7 érezzük, hogy7 szétpattan a koponyánk, azután szédülés, hányinger, orrvérzés, szúró szemfájdalmak, váladékozással és könnyezéssel együtt járó szembántalmak esetén”. Az időjárási front vagy7 főnszél által előidézett migrénes roham gyakran már egyetlen csésze cickafark tea elfogyasztása után megszűnik. Ilyenkor a teát jó melegen kell kortyolgatni. A tea rendszeres fogyasztásával a migrén teljesen megszüntethető.

Mivel régi füvészkönyvekben a cickafarkot úgy7 emlegetik mint ami az összes betegséget gyógyítja, ott is alkalmazhatjuk, ahol már látszólag minden remény elszállt. Vértisztító ereje folytán olyan betegségeket is ki tud űzni a szervezetből, amelyek évekkel előbb fészkelték be magukat oda. Csak azon múlik, hogy7 egyáltalán próbálkozunk-e. Valószínűleg nem köztudott, hogy7 a cickafark közvetlenül és nagy7mértékben hat a csontvelőre és így7 fokozza a vérképződést. Ezért aztán ha teakúrát, fürdőket és cickafark-tinktúrás bedörzsöléseket alkalmazunk, olyan csőn tv előbán talom, még csontszú esetén is segít, amelynél minden más gyógyszer csődöt mondott A cickafark tüdővérzés csillapítására is jó, kálmos gyökérrel együtt a tüdőrákot is gyógyítja. A kálmos gyökeret napközben rágcsáljuk, a cicka fark teából pedig reggel és este egy-egy csészével fogyasztunk el kortyonként. Gyomorv7érzés, vérző aranyér, valamint erős gyomorégés és gyomornyomás esetén gyors javulást hoz a cickafarktea. Meghűlés, hát- és reumatikus fájás ellen sok cickafarkteát kell inni, olyan forrón, ahogy7 elbírjuk. A tea szabályozza a veseműködést, megszünteti az étvágytalanságot, elmulasztja a gyomorgörcsöket, a puffadást, a máj zavarait, a gyomor- és a béltraktus gyulladásait, fokozza a bélbolyhok tevékenységét és ezáltal biztosítja a szabályos székelést. Mivel keringési zavarok és érgörcsök ellen is igen hatásos, csak a legmelegebben ajánlható angina pectoris esetén. A cickafark főzetével végzett lemosások és ülőfürdők segítségével megszüntethetjük az igen kellemetlen hüvely viszketést. – Aranyér gyógyítására használjunk cickafark virágjából készített kenőcsöt (lásd a Felhasználási módoknál).

FELHASZNALASIMÓD OK

Teafőzet 1 púpozott teáskanál cickafarkfüvet adunk 1/4 liter vízhez, leforrázzuk, rövid ideig állni hagyjuk.

Tinktúra-. egy üveget megtoltunk napos időben szedett dckafarkvirággal, leöntjük 38-40%-os gabona-, vagy gyümölcspálinkával. Két hétig állni hagyjuk a napon vagy a tűzhely közelében.

Kenőcs: felmelegítünk 90 gramm sótlan vajat vagy disznózsírt, hozzáadunk 15 gramm friss összeaprított cickafarkvirágot, 15 gramm apróra vágott málnalevelet, jól átsütjük, kevergetjük és levesszük a tűzről. Másnap az egészet felmelegítjük kicsit, egy vászonkendőn átnyomjuk, és az előkészített, tiszta edényekbe töltjük.

Hűtőszekrényben tároljuk!

Ülőfürdő: 100 gramm cickafarkfüvet (az egész növényről van szó) éjszakára hideg vízbe áztatunk, másnap felforraljuk és hozzáöntjük a fürdővízhez (lásd az Általános részben az Ülőfürdőknél).

CSALÁN (Urtica dioica)

Egyszer egy7 orvos rádióelőadásában felhívta a figyelmet arra, hogy7 a csalán egyike a leghasznosabb gyógynövényeinknek. Ha az emberiség tudná, micsoda gyógyereje van, nem termesztene mást, csak csalánt. Sajnos igen-igen kevesen ismerik ezt a tulajdonságát.

A csalán minden része gyógyító hatású: gyökerétől kezdve a szárán és a levelein keresztül a virágjáig. Már az ókorban a legnagyobb megbecsülésnek örvendett. Albrecht Dürer (1471-1528) olyan ángy7alt is festett, aki csalánnal a kezében repül a Mindenható trónusához. A svájci Künzle tisztelendő írásaiban megemlíti, hogy a csalánt már régen kiirtották volna, ha csípőssége meg nem védi ettől. A rovar- és az állatvilág már rég eltüntette volna.

Egyszer egy hétgyermekes anyát, aki utolsó gyer­meke születését követően állandóan ekcémás volt, sikerült rábeszélnem, hogy7 csalánteát igyék. Hamaro­san nemcsak ekcémájától szabadult meg, hanem egyidejűleg fejfájásaitól is, amelyek a szülés óta az ekcéma mellett kínozták. Azért ajánlottam neki a csalánteát, mert azt feltételeztem, hogy7 ennél az asszonynál legutolsó szülése után vese-rendellenesség lépett fel, márpedig a csalán vese- és hólyaghomok képződése ellen is hatásos. És a vese-megbetegedés gyakran jár együtt erős fejfájással. Nemsokára megszűnt az ekcémája, és elmúltak a fejfájásai is. Mivel az ekcéma legtöbbször belső eredetű, kezelni is belsőleg kell, amihez vértisztító füvek a legmegfelelőbbek.

A csalán a legjobb vértisztító és egyúttal vérképző gyógynövényünk. Mivel kedvező hatással van a hasnyálmirigyre is, a csalánteával a vércukorszintet is csökkenthetjük. Gyógyítja a húgyutak megbetegedéseit és gyulladásait éppúgy7, mint a vizeletpangást.

Mivel egyúttal a székletürítést is könnyíti, főleg tavaszi kúrához ajánlható. Mióta tudom, hogy7 a csalánnak milyen gyógyereje van, szokásommá vált egy7 négyhetes tavaszi teakúra, amikor a friss hajtások megjelennek és egy7 őszi teakúra, amikor a sarjúkaszálást követően mindenütt friss hajtások bújnak elő ismét.

Reggel éhgyomorra, úgy félórával a reggeli előtt egy7 csészével iszom belőle, napközben pedig 1-2 csészével kortyonként. A reggeli előtti adagot ugyancsak kortyonként kell fogyasztani, hogy hatását növeljük. Egy-egy ilyen ivókúra után összehasonlíthatatlanul jobban érzem magam és minden alkalommal az az érzésem, hogy7 háromszor annyit tudok teljesíteni, mint általában. A családom és én évek óta nem szedünk semmiféle gyógy szert és rugalmasnak és fiatalosnak érzem magam. A teának egyébként nincs rossz íze. Cukor nélkül igyuk! Kényesebb fogyasztói azonban fel is javíthatják az ízét némi kamilla vagy7 borsmenta hozzáadásával. A népi orvoslásban a csalántea hetekig tartó ivókúra formájában máj- és epebántalmak, lép megbetegedések, még a tumort is ideértve, a gyomor és a légzőszervek hurutos megbetegedései, gyomorgörcsök és -fekélyek, bélfekélyek és tüdő-megbetegedések ellen jav állt. A teát csak forrázzuk, nehogy7 az értékes hatóanyag elillanjon belőle. Megelőzés céljából akár egész éven át ihatunk csalánteát, de csak egy7 csészével naponta. Vírusos megbetegedésektől és baktériummal fertőzött váladékoktól ugyancsak hatásosan véd.

Bizonyos életkorban csökkenni kezd a szervezet vastartalma. Fáradékonyság és kimerültség tünetei lépnek fel ilyenkor, az ember úgy7 érzi, hogy7 megöregedett és a teljesítőképessége sem a régi. Ilyen esetben a legjobb eredménnyel alkalmazhatjuk vastartalma miatt a friss csalánt. Átsegít bennünket ezen a mélyponton. Csalánkúra után viszonylag hamar jobban érzi magát az ember testileg, visszatér energiája és alkotókedve, és szemmel láthatólag külsőleg is rendbe jön.

Egy7szer egy7 fiatal nő keresett fel Urfahrból, vérszegényen, gyomor- és epepanaszokkal. Kísérőjelenségként erős fejfájásai voltak. Csalánteát javasoltam neki. Valamivel később véletlenül összefutottam vele. Végtelenül boldogan mesélte el, milyen gyorsan segített rajta a csalán. Egész családja használja most már ezt a gyógynövényt

Vízkór esetében a csalán erős vízhajtó hatása segít. Vérképző tulajdonsága sápkór, vérszegénység és más súlyos vérmegbetegedés esetén is hatékony segítséget biztosít. Más gyógynövénnyel együtt a csalán még leukémia esetén is eredményesen alkalmazható (Lásd a Leukémiáról szóló fejezetet). Ha valamilyen allergiában szenvedünk (szénanátha is ide tartozik) fogyasszunk hosszabb időn át csalánteát.

A csalán ellenáll óbbá tesz bennünket, ha hajlamosak vagyunk a megfázásra, segít köszvényes és reumatikus panaszok esetén is. Egy7 eichstátti hölgy7 három évig állt orvosi kezelés alatt nagy7 fájdalmakkal járó isiász miatt. Fél év alatt megszabadult minden fájdalomtól, ehhez mindössze hat teljes fürdő kellett, amelyet alkalmanként 200 gramm csalánból készítettek.

Nemrégen megismerkedtem egy7 50 év körüli hölggyel, aki ritkás hajzata miatt kénytelen volt parókát viselni. Emiatt azonban még a maradék haja is kihullott. Azt tanácsoltam neki, hogy7 mossa meg a fejét friss csalán főzetével majd pótlólagosan csalángyökérből készült főzettél is. Megfogadta a tanácsomat, és hétről hétre látni lehetett, hogyan nőtt ki újra a haja és lett egyre dúsabb. Minden hajnak jót tesz a csalántinktúra, amit tavasszal vagy7 ősszel szedett csalángyökérből mi magunk is igen könnyen előállíthatunk (lásd a Felhasználási módoknál a Hajmosás és a Csalántinktúra bekezdést). Én magam is naponta bedörzsölöm a fejbőrömet ezzel a tinktúrával, még utazásaimra és előadásaimra is magammal viszem Az eredmény jól Látható: a fejbőr korpamentes, a selymesen csillogó haj laza, sűrű és hajlékony.

Óriási segítséget nyújt a csalán érszűkület esetén is. Nem egy7 ember, aki érszűkületben szenved, elkerülheti a lábamputációt, ha idejében csalángyökérből készült lábfürdőt vesz (lásd a Felhasználási módoknál).

Minden görcs, akárhol jelentkezik is, vérkeringési zavarra utal. Ilyenkor ajánlatos a csalánfőzettel történő lemosás és a fürdő. Ez vonatkozik a koszorúér-szűkület speciális esetére is. Hajoljunk a fürdőkád fölé, és langyos csalánfőzettel mossuk le a szívtájékot, egyúttal finoman masszírozzuk is.

Egy 51 éves bajorországi asszony 28 éve szenved sipolytól és ez alatt az idő alatt leírhatatlan kínokat állt ki. A professzor, akinek a tanácsát kérte, meggondolandónak vélte az operációt, mivel a fisztula az arcon, a járomcsont alatt volt. 1978-ban ez a szerencsétlen teremtés egy7 laikus gyógyászhoz fordult, aki mindenekelőtt több megértést tanúsított iránta. Nyerskosztot, légzésterápiát és pszichokibernetikát írt elő neki. Elviselhetőbb lett az állapota, de gyógyulás nem következett be. 1979 márciusában kezdett el gyűjteni friss csalánt és naponta három csészényit ivott meg a csalánteából, amihez alkalmanként egy7 teáskanál nyi svédkereserűt kevert. Azt írja: „Pontosan 14 nap múlva arcfisztulám begyógyult és fájdalmaim teljesen megszűntek. És így7 maradt a mai napig.”

Újra és újra örömmel hallom, hány7 ember tapasztalja meg a saját testén a csalán gyógyító hatását. Erről számolt be nekem nemrég egy7 asszony, aki hónapokon keresztül fogyasztott csalánteát. Jóllehet minden nap nehéz munkát végzett, nem volt már fáradt és kimerült, ráadásul eltűnt gennyedő tyúkszeme, ami combjáig kisugárzó fájdalmakat okozott neki, de amelynek kezelésére a túlhajszolt munka mellett nem fordított elég időt. Ugyanúgy7 megszűnt a körömgombája, amelynek a műtéti eltávolítására sehogy7 sem tudta elszánni magát. íme, így7 segít hát ez a kiváló, vér tisztító és vérképző növény7, amelyre nem lehet elégszer hivatkozni. Egy7 másik asszony7 arról írt nekem, hogy7 a csalán évekig tartó, kínzó ekcémától szabadította meg. Életem reménysugarai az ilyen levelek. Arról tanúskodnak, hogy megbízhatunk gyógynövényeink segítségében, bárhol is használjuk őket.

Egyszer egy7 idősebb férfi állított be hozzám könnyekkel küszködve. Három évvel azelőtt influenzában megbetegedett. Azóta a vizelete sötétbarna, és elviselhetetlen fejfájás gyötri. Nem segítettek sem a tabletták, amiket felírtak neki, sem az injekciók, amiket végül már a fejébe kapott. Ellenkezőleg, fejfájása csak egyre erősebb lett, úgyhogy már az öngyilkosság gondolata foglalkoztatta. Lelket öntöttem belé és friss csalánt rendeltem neki. Két és fél liter csalánteát kellett meginnia naponta. Négy7 nap múlva telefonon közölte velem, hogy7 fejfájása teljesen megszűnt Valamivel később egy7 asszonnyal már azt üzente, hogy sokkal jobban érzi magát, mint az influenza előtt. Ön is használja fel a friss csalánhajtásokat, különösen tavasszal és tartson velük salaktalanító kúrát. El fog csodálkozni, milyen jótékony a hatásuk! Egy7 Elisabeth- rendi kedvesnővér Klagenfurtból ugyancsak megfogadta a tanácsaimat és elcsodálkozott az eredményen. A csalántea és a májdiéta hatására igen rövid időn belül megszabadult azoktól a foltoktól, amelyek a hasán valamint a keresztcsont tájékán keletkeztek, és erős viszketést okoztak, és sehogysem akartak eltűnni. Egy7 másik, hasonló esetben is gyorsan segített a csalántea.

Kaptam egy7 levelet a karintiai Dellachból, ebből idézem a következőket: „Isten fizesse meg felbecsülhetetlen segítségét, amelyben tanácsaival részesített. 19 éve tartó betegsé­gemmel végigjártam egész Ausztriában számos neurológiai intézetet. Egyetlen orvos sem tudta megmondani, tulajdonképpen mi a bajom, nemhogy segíteni tudtak volna. Egy7 hétig csalánteát ittam, és csodával határos módon elmúlt a betegségem, mintha nem is lett volna soha.” Az említett tényekből kiviláglik, milyen gyorsan segíthetnek gyógynövényeink. Mindenesetre ilyenkor napi egy7 csésze tea nem elég, súlyosabb esetekben legkevesebb két literrel meg kell inni belőle napközben, kortyonként fogyasztva.

Egy7 üzletasszony mesélte nekem, hogy7 kirándulásokra, utazásokra és üzleti utakra mindig visz magával csalánteát egy termoszban. Esküszik a jó hatására. Nemcsak kiválóan oltja a szomjat, hanem fel is frissít és elmulasztja a fáradtságot.

Még egy7 fontos megjegyzés: isiász, lumbágó, valamint a kar és a láb ideggyulladása esetén nagyon óvatosan, finoman masszírozzuk friss csalánnal a beteg testrészt. Isiásznál például a bokától kezdve a lábszár külső oldalán haladva a csípőig, onnan a belső oldalon vissza egészen a bokáig, nagyon lassan kenjük végig friss növénnyel a testet. Ezt csináljuk meg kétszer, majd befejezésül a csípőtől indulva lefelé a fart is bekenjük. Hasonlóképpen járjunk el más testrészeken is. Utána a bőrt hintőporozzuk be.

Nem kell-e megköszönnünk Istennek, hogy7 ilyen csoda tévő gyógynövényt adott minekünk? Rövidre szabott életükben az emberek figyelmetlenül mennek el mellette, inkább
fájdalomcsillapító tablettákhoz folyamodnak, amelyekből rengeteget vesznek be. De igazán segíteni gyakran csak a mi remek, feledésbe merült gyógynövényeink tudnak.

Végül még egy7 élményemet szeretném elmondani, amely mély benyomást tett rám Kis városunkban megismerkedtem egy7 idős hölggyel, aki elmesélte nekem, hogy7 az orvosa előrehaladott gyomorrákot állapított meg nála. Nem szánta rá magát az operációra, tekintettel magas korára. És ekkor valaki azt tanácsolta neki, hogy7 igyék csalánteát Minden nap elment hát egy7 kertbe, ahol a kerítés mentén burjánzott a csalán és mindannyiszor hazavitt belőle egy7 jó maréknyit. Mikor egy7 idő után felkereste az orvost, az csodálkozva kérdezte tőle: „Úgy7, szóval mégiscsak megoperáltatta magát? Dehát nem látok semmiféle heget!” A sejtburjánzás teljesen megszűnt és az idős asszony egészségben élhette le hátralévő éveit. De egyáltalán nem szükséges, hogy7 a dolgok ilyen messzire jussanak. Soha ki sem fejlődhet valami rosszindulatú betegség, ha ezt a remek növényt nemcsak tiszteljük, de szabályos időközökben varázslatos erejét tea formájában kihasználjuk.

És még egy7 jó tanács: Még ma kezdje meg a csalánkúrát! Minden gyógyszertárban és gyógynövény kereskedésben lehet kapni szárított csalánt. Legyen a háztartásunkban megint gyógynövény! Ollóval és kesztyűvel felszerelkezve tavasszal gyerünk ki a természetbe! Nagy7 örömet okoz mindenkinek, hogy7 maga szedi a csalánt Isten szabad ege alatt. Azt tapasztaljuk, minél frissebb állapotában használjuk fel, annál biztosabb a gyógy7hatása. Gondoljon közben a téli készletre is, amelyhez a legjobb májusi csalánt gyűjteni. Töltse el örömmel, hogy7 az egészségéért saját maga is tehet valamit Azt írja Westfáliából egyik olvasóm „A szomszédom a csalánt a rovarok és a kártevők irtására is használja a kertjében. Nagyobb mennyiségű csalánt rak egy körülbelül 300 literes víztartályba (tehetünk azonban kevesebbet is), és hosszabb ideig állni hagyja benne, hogy7 kiáztassa. Aztán ezzel a csalános vízzel öntözi meg többször is az összes növényét, amiket így7 bármiféle vegyszer nélkül megvéd a rovaroktól. Még a sárgarépába se mennek bele a férgek aztán!”

Ha a csalán eredményes alkalmazásáról további információkat szeretne szerezni, olvassa el „Maria Treben gyógy eredményei” című könyvecskémet, amely a W. Ennsthaler Kiadónál jelent meg.

Másrészről viszont nagyon sok mezőgazda megcsinálja manapság azt, hogy7 a tiszta erdő- és zöldellő legelőszéleken, az utak tói és más szennyező objektumoktól távol burjánzó csalánosokat gyomirtó szerrel lepermetezi. És így7 jutnak el az emberi szervezetre ártalmas mérgek az erdők még érintetlen szögleteibe. Az eszükbe sem jut, hogy7 ilyenkor madarakat és hasznos rovarokat is elpusztítanak. Nagyon sok paraszt már nem szán időt arra, hogy