Skip to content

Reader’s Digest – Ötletek, jó tanácsok, megoldások bármire (PDF – Átirat)

Találatok: 474

1,779

Reader’s Digest Válogatás


ÖTLETEK,


JÓ TANÁCSOK, MEGOLDÁSOK BÁRMIRE

Gyakorlati tudnivalók A-tól Z-ig

Ötletek, jó tanácsok, megoldások bármire

Reader’s Digest Válogatás

□□

Z7

U

Gyakorlati tudnivalók A-tól Z-ig

Az eredeti mű címe: How to do just about anythmg, The Reader’s Digest Association Limited, London. 1988,1994

Fordította: Barabás András, Boros László, Falvay Mihály, Fábián Zsolt, Janáky István, Komló Zoltán, Makovecz Benjámin, Pesthy Gábor. Schmiedl Gábor, Seres Iván, Sóskuthy György, Szalay Manann, Tompa Péter, Vajda Tünde, Végh Adrienn

A könyvet szakmailag ellenőrizte és a magyar kiegészítéseket készítette: Benczédi Mihály, dr. Boros Péter, dr. Fazekas Istvánné, dr. Ladocsi Teréz, dr. Liska Zsófia, dr. Mihályi János, Nagy Csaba, Petők Pirk Mónika, Tomcsányi Lászlóné, Vasok Iván, Zabó Andrea

A kiadó a szerkesztést 1999. szeptember 3O-án lezárta.

Szerkesztő: Benczédi Magda, Nagyné Mészáros Ilona Szöveggondozók: Keszthelyi Imre, Szajka Rózái. Zsarnay Erzsébet Főszerkesztő: Csaba Emese Műszaki vezető: Tompa Csilla Művészeti szerkesztő: Simó Sarolta Terjesztési igazgató: Riczu Zsuzsa Felelős kiadó: Lengyel Gábor

First edition copyright © 1988, The Reader’s Digest Association Limited, London Hungárián edition copyright: © 2000, Reader’s Digest Kiadó Kft., Budapest Minden jog fenntartva. A könyv bármely részének másolása vagy újraközlése tilos. A Reader’s Digest és a Pegazus embléma a Reader’s Digest Association, Inc., Pleasantville, New York. USA védjegyei. A Reader’s Digest Válogatás a Reader’s Digest Association, Inc. védjegye.

ISBN 963 8475 40 4

Nyomdai előkészítés: Omigraf Kft.

Printed ín Italy

Grafica Editoriale, Bologna

Útmutató a könyv használatához

ÚTMUTATÓ A KÖNYV HASZNÁLATÁHOZ

K íresse meg a kiválasztott témát betűrend szerint, mintha szótárt forgatna. Minden bizonnyal hamarosan rátalál; amennyiben mégsem, a kötet végén található tárgymutató segítségével tájékozódhat.

A tárgymutató tartalmazza az adott tárgykörbe tartozó összes címszót. Növények, kertészkedés alatt szerepel pl. a gyep gondozásáról, a palántázásról, a talaj előké­szítéséről és a gyomirtásról szóló tudnivalók lelőhelye.

MILYEN SZAKÉRTELEMRE VAN SZÜKSÉGE?

A könyvben található munkák túlnyomó részét bármi­lyen átlagos kézügyességű olvasónk el tudja végezni.

A magyarázatokat ábrák egészítik ki, s e kettő segítsé­gével könnyedén vállalkozhat új feladatokra is. Mielőtt belekezdene azonban, gondolja végig, vajon a leírtak mennyiben illenek saját lakására vagy az adott helyzet­re. A villany- és vízvezeték-szerelés, az autó-karban­tartás egyes műveletei például nem kevés szakértelmet, magabiztosságot igényelnek – ha hibázik, megeshet, hogy pénztárcája vagy egészsége bánja. Ezért, ha olva­sónk nem bizonyos afelől, hogy el tudja végezni a fel­adatot, kétjen segítséget tapasztaltabb ismerőseitől.

Szükség esetén mindig kéije szakember segítségét. Jogi kérdések terén forduljon ügyvédhez (a könyvben hasznos tanácsokat talál ezzel kapcsolatban is!); ha a házban szerkezeti problémára gyanakszik, nézesse meg építésszel vagy statikussal; amennyiben egészség­ügyi panasza rosszabbra fordul, menjen orvoshoz. Életveszélyes helyzetben pedig tegyen meg mindent a veszély elhárítása érdekében, és mihamarabb kérjen orvosi segítséget!

EGYÉB SEGÍTSÉGFORRÁSOK

Az információszerzés címszónál található azon szako­sított kiadványok listája, melyekből szükség esetén a té­mák széles skáláján tájékozódhat. Számos más címszó­nál is megtalálhatja az adott területre vonatkozó egyesü­leteknek, kluboknak és egyéb testületeknek az adatait.

A SZERSZÁMOK KIVÁLASZTÁSA

Jó szerszámmal könnyebben, gyorsabban, pontosab­ban. biztonságosabban lehet dolgozni. Csakis jó nevű. megbízható cégek termékeit vásárolja meg. Kerülje a feltűnően olcsó szerszámokat; ezek ugyanis hamar tönkremennek, vagy eltörnek, és sérülést okozhatnak.

Az alább ismertetett szerszámokkal a legtöbb alap­vető, ház körüli javítási munkát el tudja végezni. Csak akkor vásároljon más szerszámokat is, ha valóban szükséges. Drága szerszámok esetében meggondolan­dó, nem gazdaságosabb-e inkább kölcsönözni – külö­nösen ha csak ritkán van szüksége rájuk.

A háztartások legalapvetőbb szerszámkészlete Egy közepes nagyságú, 6 mm élhosszúságú csavarhúzó majdnem minden méretű facsavarhoz illik; nem árt rö­vid nyelű változatot is tartani, mert ezzel a nehezebben hozzáférhető helyeken is lehet dolgozni. A 2-es méretű csillagcsavarhúzó szinte minden kapható lemezcsavar­hoz használható. Nagyobb munka esetén sok energiát megtakaríthat, ha elemes csavarhúzóval dolgozik.

A szerszámalapkészletbe mindenképp beletartozik egy 70 dkg súlyú szeghúzó kalapács, egy 51 cm hosszú kézifűrész, egy rókafarkfűrész és egy kisebb keretes fűrész, egy jó barkácskés és egy kb. 2,5 cm széles favéső. Kaphatók olyan edzett fogú kézifűré­szek, amelyeket nem kell élesíteni, és könnyen, jó ha­tásfokkal lehet dolgozni velük. Vannak különlegesen edzett fogú fűrészek is, amelyekkel egyaránt dolgozhat fán és fémen is.

Ha fűrészelés vagy ragasztás során rögzítenie kell valamit, szerezzen be két satut – legcélszerűbbek a 10 és 15 cm-es méretűek. A tárgyak megfogásához, forga­tásához szükséges egy általános célú fogó, állítható fo­gó és csőfogó; a harapófogó és a hosszúfogó jól kiegé­szíti készletéi.

A kijelölés, mérés és szintezés feladatait egy 2 m hosszú, hajlékony acél mérőszalag és egy kombinált derékszög és vízmérték segítségével tudja megoldani. Kézi szerszámkészletét végül csigafúróval, lyukfúró árral és szeghúzó kalapáccsal egészítse ki.

Az elektromos szerszámok közül leghasznosabb a fúró. Szinte minden munkára beválik az a modell, amelynek tokmánya 16 mm-es. és két (vagy állítható) sebességfokozata, illene téglafúráshoz ütvefúró foko­zata is van. Fontos, hogy jó minőségű, nagy sebességre alkalmas fa- és betonfúrófej-készletet szerezzen be hozzá. Mivel villanyfúróval nem tud mindenhez hozzá­férni. nem árt egy kisebb kézifúrót is tartani.

A szerszámok biztonságos használata Mindig az adott feladat elvégzéséhez szükséges szerszámot hasz­nálja – különösen ha közben nagyobb erőt fejt ki. Sose használjon hibás, életlen vagy meglazult nyelű szerszá­mot! Fia a művelet során fennáll a veszély, hogy for­gács vagy más törmelékanyag kerül a szeme közelébe, viseljen védőszemüveget; szükség esetén maszkkal védje arcát. Ha durva anyaggal dolgozik, húzzon fel vastag kesztyűt, ha pedig maró vagy mérgező anyag­gal, gumikesztyűt. További biztonsági tanácsokat az ELEKTROMOS GÉPEK BIZTONSÁGOS HASZNÁLATA cím­szónál talál.

kézifűrész

kanyarltó fűrész

rókafarkfűrész

csőfogó

állítható fogó

kézifúró

favéső

villanyfúró

acél mérőszalag

fúrófejek

csigafúró

kombinált derékszög és vízmérték

barkácskés

ABAKUSZ • ABLAKLÁDÁK


A, Á


Abakusz

Hogyan használjuk az ember által ismert legősibb számológépet?

A láda felszerelése lejtős párkányra

Ezt az egyszerű számolóeszközt évezredek­kel ezelőtt a kínaiak használták, és néhány ázsiai országban még ma is alkalmazzák. Megbízható masina – nem merül ki benne az elem, nem mond csődöt a digitális kijelző – és lebilincselő oktatási segédeszköz.

A modern abakusz fakaretbe foglalt pálci­kákra vagy huzalokra fűzött kilenc golyóosz­lopból áll. A keretet egy keresztrúd osztja ket­té úgy, hogy minden egyes huzalon 2 golyó van a rúd felett, 5 pedig alatta.

A számok értéke jobbról balra növekszik. A keret alsó részén a jobb oldali oszlop jelké­pezi az egyeseket, a következő a tízeseket, a harmadik a százasokat, és így tovább. A rúd alatt minden egyes golyó egy egységet, a fe-

Vízelvezető lyukak

Mérje le a párkány szélességét, és ahhoz igazítsa az ablakláda méretéi is. Egy 15 cm széles erkélyre helyezheti ládában legfeljebb 11,5 cm átmérőjű cserepeket helyezzen el.

Állapítsa meg vfzszintmérövsl, mennyivel van lejjebb a párkány elülső szegélye a hátsónál.

A láda oldallapjait ezután vágja ki, hogy az elülső oldat alja annyival szélesebb legyen, mint a hátsó, hogy a láda végül vízszintesen álljon.

A párkány lejtése

ABAKUSZ


Számolás gyöngyökkel

380258501

Végösszeg Egy abakuszon 1500 milliónál nagyobb számokkal Is számolhatunk. Itt a végösszeg 380 258 501.

Összeadás A 655 + 305 összeadás elvégzéséhez az első és második huzalon toljunk a rúdhoz öt alsó golyót, a harmadikon pedig egy felsőt és egy alsót, ezzel megkapjuk a 655-öt.

lette lévök pedig öt-öt egységet képviselnek, tehát minden teljes oszlop 15 egységből áll.

Számítások végzése A számításokat úgy végezzük, hogy a golyókat a rúd felé-vagy at­tól távolabb toljuk,

Összeadáskor a golyókat a rúd felé toljuk, és amikor valamelyik oszlop összege 10 vagy annál több lesz – mondjuk 2 golyó a rúdnál felül, kettő alul 10 egységet eltolunk a rúd­tol, a következő oszlopon pedig egyetlen go­lyót tolunk hozzá. Ez egyenértékű a számta­ni „marad egy”-gyel.

A végösszeget úgy kapjuk meg, hogy bal­ról jobbra leolvassuk a rúd mellett lévő golyók értékét.

9 5 10

9 6 0

Adjunk hozzá 305-öt Az első huzalon húzzunk le egy felső golyót (5-öt). a másodikhoz ne nyúljunk, a harmadikon pedig három alsó golyót toljunk a rúdhoz Balról jobbra ekkor a számok értéke 9, 5, 10.

Az összeg Az első huzalon toljuk el a rúdtól a felső golyókat, és a második Huzalon egy alsó golyó (eltolásával vigyünk át tO-et Az összeget az egyes huzalok értéke mutatja – 960.


Ablakládák

Házilagos elkészítésük

Az ablakládát még akkor is rögzíteni kell a párkányon, ha az egyébként elég széles. Ha viszont túl keskeny, akkor a ládát a párkány alatt a falba rögzített fémtartón vagy konzolon kell elhelyezni.

A legegyszerűbben azok az ablakládák ke­zelhetők. amelyeket virágcserepeknek vagy hosszúkás virágládáknak alakítottak ki. Egyébként nemcsak a cserepeken és viráglá­dákon, hanem az ablakládákon is kell lenniük vízelvezető lyukaknak, máskülönben a növé­nyek vízben fognak állni, különösen egy na­gyobb eső után.

A láda készítéséhez használhat 19 mm vastag puhafát, de ha tartós darabra vágyik, inkább ugyanilyen vastagságú, kültéri felhasz­nálásra gyártott rétegelt lemezzel dolgozzon. Ablakpárkányra Mérje meg a párkány hosszát, és vonjon le belőle 25 mm-t, Mérje meg a szélességét is, majd gondolja át, mi­lyen méretű cserepeket vagy virágtartót akar az ablakládába tenni. A láda magasságának 12 cm már megfelel, de készítse olyan ma­gasra, hogy a virágtartó edények pereme se látsszon ki belőle. Vágja méretre a faanyagot: két hosszú és két rövid oldalt, valamint egy feneket. Az alsó lapnak be kell férnie az ol­dallapok alkotta keretbe. Úgy illessze az ol­dallapok közé, hogy vízszintes legyen, és va­lamivel magasabban álljon az oldallapok aljá­nál, hogy a víz szabadon kifolyhasson alóla. Fúrjon a fenéklapba egymástól 10 cm távol­ságra 13 mm átmérőjű vízelvezető lyukakat.

Fúrja ki a láda összeerösítésére szolgáló csavarok lyukait, majd összeszerelés előtt kenje le az összes lapot valamilyen színtelen fakonzerváló szerrel. Az érintkező felületeket kenje be vízálló ragasztóval, majd erősítse Össze a darabokat vékony réz- vagy rozsda­mentes acélcsavarokkal. A ragasztófelesle­get még annak megkötése előtt törölje le.

Rögzítse az abíakláda hátlapját az ablak­kerethez szilárdan odacsavarozott szögletes tartókkal

Falra szerelt ablakláda Ugyanúgy kell elké­szíteni, mint az ablakpárkányra szerelhető

ABLAKLÁDÁK • ABLAKTISZTÍTÁS • ABLAKTÖRLŐK • ABLAKÜVEGEZÉS • ABS

változatot, azzal a különbséggel, hogy a fe­néklap itt legyen egy síkban az oldallapok al­jával. A láda szélessége ezúttal nem játszik fontos szerepet. Jelölje be a falon a tartók he­lyét, figyelembe véve, hogy a tartókba helye­zett láda peremének egy síkba kell esnie a párkány felszínével. 60 cm-nél nem hosz- szabb ablakládák rögzítéséhez elég két erős fémtartó; a végük lehetőleg ne nyúljon ki a lá­da alól. A tartókat a láda végeitől 15 cm-re szerelje fel. Hosszabb ablakláda esetében minden további megkezdett 30 cm-re számol­jon egy újabb tartót; a tartókat egyenletes el­oszlásban szerelje fel.

A falba fúrt lyukakba verjen tipliket, és a tartókat erős csavarokkal, legalább 25 mm mélységben rögzítse a falon. A ládát rozsda­mentes csavarokkal erősítse a tartóhoz.


Ablaktisztítás

Kristálytiszta ablakok minimális erőfeszítéssel

Ne olyankor tisztítsa az ablakokat, amikor rá­süt a nap, mivel úgy túl gyorsan szárad, és csíkos lesz. Használjon langyos vizet, és ha az ablak nagyon piszkos, adjon hozzá egy kevés mosogatószert vagy egy evőkanál de­naturált szeszt.

A mosáshoz két bőrkendőt használjon – a legjobb a szarvasbőr vagy a szarvasbőrután- zat. Az egyik kendővel mosson, a másikkal töröljön. Mártsa a mosókendőt a vízbe, majd jól csavarja ki. Mindig az ablak széleitől ha­ladjon az üveg közepe felé. Mosás után azon­nal törölje át az ablakot a másik kendővel, az egyik szélétől a másikig tartó mozdulatokkal. Ez a második kendő csak kissé legyen ned­ves. A mosóvizet gyakran cserélgesse.

A nagy üvegtáblákon gyorsabban halad­hat, ha vízlehúzót használ: ez lényegében egy nyélre erősített gumilap. A magasan lévő ablakok tisztításához szereljen rá hosszú nyelet. Mindig az ablak tetejétől húzza lefelé a vizet, és minden húzás után törölje meg a gumilapot egy száraz ronggyal.

Ha mosogatószert használ, a mosás után mossa le az ablakot tiszta, hideg vízzel, hogy az üveg ne maradjon foltos.

Az is jó megoldás, ha kifejezetten ablak­tisztításra gyártott készítményt használ, de a legpiszkosabb ablaktáblákat ilyenkor is mos­sa meg a tisztítás előtt. Az ablaktisztító folya­dékot csak enyhén dörzsölje az ablakra egy puha ronggyal, és miközben szárad, az eset­leges foltokat tiszta ronggyal vagy papírtörül­közővel törölje le.


Ablaktörlők

A lapátok és karok cseréje, beállítása

Az ablaktörlőlapátok és -karok felszerelésé­nek több módja is van. Csere esetén mindig ügyeljen arra, hogy a gépkocsijához megfele­lő típust válasszon. Új kar felszerelésekor hagyja rajta a lapátokat, mivel csak így ellen­őrizheti, hogy az megfelelő szögben áll-e a szélvédőhöz képest, és az előírt alaphelyzet­be tér-e vissza.

Bajonettfoglalatos lapátok A lapát rögzítő­eleme egy kis hengeres csapra kattan rá. Nyomja le a lapátot addig, amíg erről le nem válik a régi lapát, így kihúzható. Az új lapátot egyszerűen nyomja a helyére addig, amíg a helyére nem ugrik.

U karos lapátok A lapáton egy U alakú mű­anyag betét van, amely az ablaktörlő kar akasztós végébe Illeszkedik. A lapát leszere­léséhez nyomja össze a műanyag betét szá­rait, és tolja kifelé a lapátot, amíg az szabad­dá nem válik. Vegye le a műanyag betétet. Dugja át a kar akasztós végét az új lapát mű­anyag betétje fölötti nyíláson, majd nyomja a betétet a kar végén lévő akasztóba, amíg a betét rögzítőbordája bele nem ugrik a karon kialakított vájatba.

Oldalrögzítős lapátok A lapát egyik oldalán egy hornyos csap van, amely a kar végén lé­vő furatba illeszkedik. Nyomja félre a reteszt a csaptól, és húzza azt ki. Dugja bele az új lapá­ton lévő csapot a kar végének a furatába olyan mélyen, hogy a retesz a helyére ugorjon.

Gyorsrögzítő kar A karon lévő rugós rete­szelő szerkezet „belekapaszkodik” a hornyolt hajtótengelycsonkba. Nyomja félre a rete­szelő szerkezetet a horonytól, és húzza le a kart a csonkról. Húzza rá az új kart félig a csonkra, ellenőrizze, hogy a megfelelő szög­ben áll-e, majd nyomja a helyére úgy, hogy a retesz beleugorjon a horonyba.

Csavaros rögzítésű kar Hajtsa fel a csuklós kialakítású kart, vegye ki a rögzítő csavart vagy anyát, és húzza le a kart a tengelyvégről.

Karbantartás és beállítás Minden alkalom­mal, amikor megmossa az autót, ellenőrizze, nem hasadt-e be a lapát, vagy nem vékony és hullámos-e annak az éle. Ha a lapát már nem törli le rendesen a vizet, szereljen fel új lapátot. Ha a kar remeg vagy csúszkál, rosszul van beállítva vagy meglazult a rögzí­tése. Húzza meg a tengelycsonkon lévő anyákat, és ellenőrizze, nem kopottak-e a la­pát forgócsapjai – ha igen, szereljen fel új kart. A kar beállításához működtesse az ab­laktörlőt, majd amikor a karok függőleges helyzetbe kerülnek, vegye le a gyújtást. Sze­relje le a lapátot, majd fogóval csavarja meg úgy, hogy a vége felől nézve párhuzamos le­gyen a szélvédővel.


Ablaküvegezés

Törött üvegtáblák cseréje

Elég sokféle ablaküveg létezik, a sima, átlát­szótól a recéseken át a mintásokig. Ha újfaj­ta üveget szeretne vágni egy ablakba, men­jen el egy üvegeshez, és kérjen tőle mintákat. Az üvegtáblák vastagsága is különböző; a 3 mm-es üveg csak nagyon kis méretű ablak­táblákhoz való. Az 1 ms-nél nem nagyobb ab­lakokhoz válasszon 4 mm vastag üveget, az ennél nagyobbakhoz 6 mm-est. Ha az ablak szélnek, jégesőnek kitett helyen van, még vastagabb üveget használjon.

Új üvegtábla vásárlásakor pontos mérete­ket adjon meg az üvegesnek, és azt is közöl­je, hogy hová kívánja azt tenni, így a szakem­ber megfelelő fajtát ajánlhat.

Ha szabálytalan alakú üvegdarabra van szüksége – például egy bejárati ajtóhoz -, vágja ki a megfelelő formát papírból, és azt vigye el mintául az üvegeshez.

Az üvegezéshez szüksége lesz még fa ab­lakkeret esetében lenolaj tartalmú gittre és üvegezőszegekre, fémkeretes ablak eseté­ben pedig speciális fémgittre.

Az ablaktábla cseréje Távolítsa el a régi gitt maradványait egy rossz vésővel vagy késsel, majd vegyen fel bőrkesztyűt, és úgy szede­gesse ki a törött üvegdarabokat. Ha fennáll a veszélye annak, hogy üvegszilánkok repül­nek szét, vegyen föl védőszemüveget is.

Húzza ki a régi üvegezőszegeket – vagy fémkeret esetében a rugós üvegrögzítőket – egy laposfogóval, majd tisztítsa ki az ablak­keret vájatát. Fémkeret esetében távolítsa el az esetleges rozsdás részeket. Kenje le a ke­ret belső részeit fa- vagy fémalapozóval, majd tegye a helyére és rögzítse az új ablak­táblát.


ABS – blokkolásgátló fékrendszer

Hogyan fékezzen vele vészhelyzetben?

A mikroprocesszor-technika vívmányának te­kinthető automatikus kerékblokkolás-gátló rendszer (Antiblockiersystem) célja:

 • növelni a jármű stabilitását fékezés köz­ben;
 • javítani a jármű kormányozhatóságát a fékezés ideje alatt;
 • elérni a lehető legrövidebb fékutat.

A blokkolásgátló rendszerek jól szervezett és kivitelezett megoldásai lényegesen javítják a gépjárművek kényelmét és biztonságát.

Működése A blokkolásgátló rendszer figyeli a jármű kerekeinek forgási sebességét, és megakadályozza, hogy haladás közben leáll- janak, még erőteljes fékezés esetén is. A jár­mű kormányozható marad és az akadályok – amelyek miatt az erős fékezésre kénysze­rült – elkerülhetők.

Normál fékezés esetén a blokkolásgátló nem működik. Akkor lép működésbe, ha a ke­rekek forgási sebessége között különbséget észlel, mely azok hirtelen megállására (blok­kolására) utal. A működést a fékpedál lükte­tése jelzi.

Hogyan fékezzen? Vészhelyzetben nyomja le a fékpedált teljes erővel, és fékezés köz­ben nyomja a tengelykapcsoló pedált is. A blokkolásgátló rendszer ekkor működésbe lép, miközben lehetővé teszi a jármű teljes kormányozhatóságát, és ha elegendő hely van, kikerülheti az akadályokat.

ABS • AEROBIC • AFRIKAIIBOLYA • AGYAGMINTÁZÁS

JAVASLAT: Csak óvatosan ismerkedjen meg ezzel a fékezési technikával. Kerüljön el min­den felesleges kockázatot.

Habár az ABS-rendszer optimális fékezési hatást biztosít, a féktávolság jelentősen függ az útviszonyoktól és a vezetési feltételektől. Az ABS használata nem küszöböli ki a hely­telenül megválasztott követési távolságot, a „felúszás”, a kisodródás és a rossz útfelület veszélyeit.

Ha vezetés közben a műszerfalon az ABS figyelmeztető tábla világít, akkor a blokkolás­gátló rendszer hibás. Ebben az esetben csak a normális kétkörös fékezési rendszer műkö­dik. Ha mindkét lámpa világít, azonnal állítsa le a járművet, amint ezt biztonságosan meg­teheti!


Aerobic

Gyakorlatok az állóképesség javítására

Az „aerobic” kifejezés a görög levegő és élet szavakból származik. Az aerobic gyakorlatok valamennyi formája fokozza a test oxigén­szükségletét azáltal, hogy növeli a szíven át- áramló vér sebességét. Ekkor a szív erőseb­ben pumpál, és így, mivel nagyrészt izomból áll, erősödik.

Minden olyan tevékenység, amely a főbb izmok, például a láb izmainak ritmikus össze­húzódásával jár, állóképességet kíván – azaz olyan képességet, hogy zihálás vagy térdel­gyengülés nélkül tudjon mozogni. A kocogás, a futás, a gyaloglás, az úszás, a kerékpáro­zás, az ugrókötelezés, sőt még az intenzív tánc is mind jó aerobicgyakorlat. Leghaszno­sabb, ha hetente legalább háromszor végez­zük a gyakorlatokat.

Mielőtt bármely gyakorlatba belekezdene, legelőször ellenőrizze erőnléti állapotát úgy, hogy egy percen keresztül méri a pulzusát. Reggel, felkelés előtt a pulzusszám és a kon­díció viszonya az alábbi:

PULZUSSZÁM KONDÍCIÓ
50 nagyon jó
50-70 jó
70-80 ülő életmód
80 felett végezzen gyakorlatokat!

Akár nagyon jó, akár nagyon rossz az erőnléti állapota, csak lassan növelje a gya­korlatok időtartamát, egyszerre legfeljebb 20 perccel, és minden esetben tartsa be az aláb­bi szabályokat.

Ezek figyelembevételével egyszerű kondí­ciópróbát végezhet úgy, hogy három percen keresztül öt másodpercenként – váltott lábbal – kétszer le-fel lépked egy 20 cm magas lép­csőfokon (rosszullét esetén hagyja abba). Pontosan egy percig pihenjen, majd mérje meg a pulzusát: ha újra kielégítőnek mondha­tó, jó kondícióban van.

Kérje orvosa tanácsát, ha szívbeteg, ma­gas a vérnyomása, időnként szédül, elájul, cukorbeteg, makacs hátfájása van, ízületi gyulladásban szenved, lábadozik, vagy ha a gyakorlatok egészségére ártalmas hatása mi­att aggódik.

Hagyja abba a gyakorlatokat azonnal, ha fájdalmat vagy rosszullétet okoznak!

Ne kövesse el azt a hibát, hogy azt hiszi, ha a gyakorlatok fájnak, biztosan jót tesznek!

Ne végezzen gyakorlatokat, ha fáradt!

Ne végezzen erőteljes gyakorlatokat kia­dós étkezés után!

Ne végezzen gyakorlatokat, ha influenzás, rosszul érzi magát, vagy ha lázas!


Afrikaiibolya

A közkedvelt szobanövény ápolása

Megfelelő ápolással az egyik legszebb szo­banövény, az afrikaiibolya (Saintpaulia) egész évben virágozhat.

Három gyönyörűség A SaHtoaulia ionantha néhány kapható változara elöl a .Dana Vörös Dupla”: hátul a „Diana Rózsaszín” és a .Diana Kék”.

Hol érzi magát a legjobban? Egész évben tartsa világos, de a tűző naptól védett helyen. Ha van a lakásában fénycső, helyezze a nö­vényt 30 cm-rel a világítófest alá napi 12 órán át. 18-24 °C-os hőmérsékleten virágzik, ami­hez elengedhetetlen a magas páratartalom; a cserepeket helyezze nedves kavicsokkal teli tálcára; a leveleket időnként finoman perme­tezze meg langyos vízzel.

Öntözés Mérsékelten öntözze: elég, ha min­den öntözésnél csak benedvesíti a földjét. Az öntözőkanna csövét tegye a levelek alá, hogy a levélzet közepét vagy a leveleket ne érje víz. Mielőtt a növényt újra megöntözi, várja meg, amíg a virágföld felszíne kiszárad. A túl- öntözéstől el rothadnak a gyökerei.

Tápanyagszükséglet Minden öntözéskor adjon a növénynek nitrogént, foszfort és káli­umot egyenlő arányban tartalmazó, egyne­gyed erősségűre hígított folyékony tápoldatot.

Ültetés és átültetés Az afrikaiibolyákat ültes­se tőzeg, perlit és gilisztakomposzt egyenlő arányú keverékébe, és minden négy csésze keverékhez adjon három-négy evőkanál dolomitmeszet. A fenti anyagokat beszerez­heti a vetőmag szaküzletekben vagy kertésze­tekben. Az ültetéshez akkora cserepet vá­lasszon, amelynek átmérője nagyjából a nö­vény átmérőjének egyharmada.

Átültetésük legfeljebb két hónappal azután szükséges, hogy a gyökerek megtöltötték a cserepet – sőt az afrikaiibolyák akkor érzik magukat a legjobban, ha kinőtték a cserepet, az új cserép pedig csak valamivel legyen na­gyobb a réginél.

Szaporítás A levéldugványok virágföldben vagy vízben szaporíthatok. Egészséges leve­leket válasszon ki, és a levélnyeleket 25-50 mm-re vágja vissza. A szaporításhoz hasz­nált edényeket kilyuggatott, befőttesgumival rögzített nejlonzacskóval takarja le. Várjon hét-tíz hétig, és amikor a dugványok a növe­kedés jeleit mutatják, ültesse egyenként kü- lön-külön cserepekbe.


Agyagmintázás

Hogyan készíthet önállóan egyszerű szobrokat?

A művészeti kellékeket árusító szakboltokban kapható, levegő hatására keményedő agyag ideális alapanyag a szobrászkodni tanulók­nak – az égethető vagy mintázható agyaghoz hasonlóan könnyen formázható, keményítő­szer hozzáadása nélkül megszilárdul, össze­gyúrható és újból felhasználható, ha első pró­bálkozásával nem lenne elégedett.

A különféle hegyű formázóeszközök és vá­gószerszámok szintén a szakboltból szerez­hetők be.

Fej formázása Egy nagyobb, körülbelül az életnagyság egyharmadának megfelelő fej formázásához készítsen armatúrát – egysze­rű állványt vagy formalapot – amelyre az agyagot rádolgozza. Sima talapzatra az áb­rán látható módon üssön be egy 30×2,5×2,5 cm-es fadarabot. A rúd felső egyharmadába beütött szögek formázás közben segítik meg­tartani a felvitt agyagot.

Simítsa le a fejet a fém fűrészlappal, majd a mintázóeszközzel – az ábrán látható mó­don – alakítsa ki a szemet, az orrot és a szá­jat. Egy összelapított agyagdarabból vágjon ki két szemhéjnak valót, nyomja őket a he­lyükre, majd benedvesített sertésszőr ecset­tel alakítsa ki formájukat.

Összesodort agyagcsíkokból készítsen szemöldököt és füleket, illessze a helyükre, és kis spatulával formázza meg őket. A meg­formált fülbe belülre helyezzen el még egy agyagcsíkot, hogy a fülkagyló vastagságát természethűvé varázsolja. Mintázóeszközzel dolgozza ki a fül apróbb részleteit, majd ned­ves ecsettel simítsa le.

Késsel távolítsa el a felesleges agyagot a fülek mögül, majd egyengesse el úgy, hogy a fülkagylók és -cimpák kiemelkedjenek a fej­ből. Fémfűrészlappal kialakíthatja a hajat, de felvihet még agyagot a fejre, amelyből hullá­mokat vagy tincseket készíthet.

AGYAGMINTÁZÁS • ÁGYBAVIZELÉS • AIDS

AGYAGMINTÁZÁS

A fej és a főbb arcvonások formázása

A fej formázásához az agyagot közvetlenül a tartójából használja. A nyaktól fölfelé haladva kis darabokban nyomja rá az armatúrára. Vi­gyen fel valamivel több agyagot az egyik oldal­ra, s alakítsa ki belőle a tarkót.

Arc Simítsa le a fejet a fém fűrészac hátoldalával. A mintázóeszközökke. a a<:sa < a szemeket, az orrot és a szájat.

Felszerelés Szerezzen be ,

fém fűrészlapot, spatulát,

rr ntázóeszközöket, szivacsot, sertésszőr ecsetet és armatúrát. _ ; i .

Armatúra

Haj Mintázza meg a haja: a ;űrész ac fogazott oldalával Tetszés szer’: agyagga hullámokat vagy tincseket is kész

Szemhéj és fül Mintázza meg a szemhéjat nedves ecsettel. Távolítsa el a felesleges agyagot a fülek mögül, és alakítsa ki a fülkagylót és -cimpát úgy, hogy elálljon a fejtől.

Törölje át az arcvonásokat benedvesített ecsettel, majd alakítsa ki az orcát, az orrlyu­kakat és a szájat. Végezetül simítsa végig a fejet nedves szivacsdarabbal. A kész modell körülbelül két nap alatt keményedik meg. Utá­na, ha gondolja, temperával vagy zománcfes­tékkel befestheti alkotását.

Ha nincs megelégedve első művével, és újra szeretné csinálni, miután az agyag már megkeményedett, törje a szobrot nagyobb kavics nagyságú darabokra, tegye műanyag vödörbe, és engedjen rá egy kevés vizet. Ta­karja be az agyagot nejlonnal, és hagyja négy-öt napig állni. Addigra ismét formázha­tó lesz.


Ágybavizelés

Mit tegyen a nem szobatiszta gyermekével?

Némely gyereknek csak négy-hat éves korá­ra lesz akkora a húgyhólyagja, hogy vizeletét képes egész éjszaka megtartani, addig pedig az ágyba vizel anélkül, hogy erre felébredne. A probléma nagyobb korban sem ritka, és még jóval később is fennmaradhat – minden századik ember még 18 éves korában sem tudja visszatartani a vizeletét.

Ha a gyerek húgyhólyagja normálisan is nő, esetleg az azt működtető idegrendszeri terület fejlődik lassan. De az is lehet, hogy a gyermek nagyon mélyen alszik, és nem éb­red fel a természet szavára.

Egyszer-egyszer az erős köhögés, vagy a húgyvezeték ingerlése, illetve fertőződése is okozhat ágybavizelést.

Az ágybavizeíésnek kiváltó oka lehet szo­rongás is: a gyermek tudat alatt olyasmi miatt nyugtalankodhat, mint az iskolakezdés vagy ■váltás, a költözés, a szülők veszekedése, vagy egy kistestvér születése. A szülők is ki­válthatják a gyermekben a szorongást azál­tal, hogy túl korán próbálják a bilire szoktatni, vagy ha túlzottan aggodalmaskodnak, és sür­getik a dolgot.

Az orvosok nem ajánlják, hogy a szülők a gyermeket azelőtt próbálják szobatisztaságra szoktatni, amíg az nem mutatja jelét annak, hogy készen áll rá. Forduljon a háziorvosá­hoz, ha azt gyanítja, hogy az ágybavizelés oka valamiféle szorongás, vagy ha egészség­ügyi dologra – például húgyúti fertőzésre – gyanakszik, vagy ha a gyermek nappal is be­bepisil, vagy ha nincs egyetlen száraz éjsza­kája sem.

Kezelés Hacsak nem fertőzés a kiváltó ok, a legjobb megoldás az, ha egyáltalán nem al­kalmaz kezelést. Természetesen tartózkod­jék attól, hogy leszidja, megbüntesse vagy megszégyenítse az ágybavizelő gyermeket – ez csak tovább ront a helyzeten. Inkább jutal­mazza meg, amikor az ágy száraz marad.

Amíg a probléma megoldódik, tegyen az ágyra vízhatlan lepedőt vagy matracot. Pró­báljon ügyelni arra, hogy a gyermek pár órá­val lefekvés előtt már ne igyon semmit, és közvetlenül lefekvés előtt menjen vécére.


AIDS

Mikor van ok aggodalomra és mikor nincs?

A szerzett immunhiányos szindróma (acquired Immunodeficiency syndrome = AIDS) elneve­zésű betegség joggal nevezhető korunk pesti­sének, hiszen ma még legfeljebb késleltetni le­het a halálos kimenetelt, megakadályozni nem. Sok indokolatlan félelem is létezik azon­ban a betegséggel kapcsolatban, amelyek még jobban megnehezítik a betegek életét.

A betegséget a HÍV (humán immundiferen- cia vírus) okozza. HIV-fertőzésre leginkább veszélyeztetettek a homo- vagy biszexuális férfiak, valamint az intravénás kábítószer-él­vezők. Ritkább esetek Európában azok, ami­kor ellenkező nemű partner vagy fertőzött vér közvetíti a betegséget (Magyarországon 1986 óta minden véradó HIV-szűrése meg­történik!), illetve előfordul a betegség újszü­lötteknél is, amikor a magzat az anyától már méhen belül megkapja a fertőzést. A vírus nem terjed cseppfertőzéssel (köhögéssel, tüsszentéssel), állatok közvetítésével (pél­dául szúnyogcsípéssel), illetve mindennapi (nem szexuális) érintkezéssel, például kézfo­gással, ruhaneművel stb. Újabb kutatások azt mutatták ki, hogy csókolózással azért nem terjed, mert a nyál egyik alkotórészének, a lizozimnak erős vírusellenes hatása van.

Ha a vírus bekerül a szervezetbe, a szűrő­vizsgálattal néhány hónapon belül kimutatha­tó, ám a fertőzött személy ekkor még évekig (átlagosan 10 évig) tünetmentes marad. A ki­alakuló tünetek rendkívül változatosak: fogyás, láz, éjszakai izzadás, köhögés, légszomj, nye- lési fájdalom, elváltozások a szájnyálkahár­tyán, hasmenés, depresszió, személyiségvál­tozás, zavartság, érzékzavarok, izomgyenge­ség, bőrszárazság stb. Ám ezek a zavarok na­gyon általánosak, annyiféle betegség tünetei lehetnek, hogy még többnek az együttes jelen­léte esetén sem kell AIDS-fertözésre gondol­nia. A betegség gyanúja elsősorban azoknál merül fel, akik valamelyik veszélyeztetett cso­portba tartoznak vagy tartoztak akár évekkel ezelőtt, és a többféle, makacsul fennálló tünet hátterében egyetlen más okot sem lehet felde­ríteni. Ha attól tart, hogy saját magának vagy ismerősének oka van a félelemre, hívja fel az AIDS-információs szolgálatot (Budapesten a 338-4555 vagy a 338-2419-es telefonszá­mon), ahol azt Is megtudhatja, lakóhelye köze­lében hol végeznek szűrővizsgálatot.

A betegség előrehaladott stádiumában a szervezet védekezőrendszere már olyan mértékben károsodott, hogy súlyos fertőzé­sek, illetve daganatok alakulnak ki, amelyek 1-2 éven belül a beteg halálához vezetnek: ki­terjedt herpeszfertőzés, gombásodás, tuber­kulózis, súlyos tüdőgyulladás, agyhártyagyul­ladás stb.

AIDS • AJÁNDÉKOZÁS • AJÁNLÓLEVÉL • AJTÓK • AJTÓGOMBOK

Az AIDS megelőzésére oltóanyagot még nem sikerült kifejleszteni. A vírus terjedését kell tehát megakadályozni: a környezetében lévő fiatalokat ön is világosítsa fel, mennyi ve­szély rejlik a nemi partnerek felelőtlen válto­gatásában, a kábítószerezésben. Használjon óvszert, bizonyítottan véd a betegség terjedé­se ellen, homoszexuálisok között is.


Ajándékozás

Hogyan adja át vagy fogadja el az ajándékot?

Ajándék- vagy díjátadáskor – ha erre felkérik önt – ne felejtse el, hogy az alkalom a meg­ajándékozott vagy díjazott tiszteletére szol­gál, és beszédének is az eseményt illetően ezt kell tükröznie. Ne használja ki a lehetősé­get saját céljaira, és szavait mértéktartóan, közvetlenül és őszintén válogassa meg.

Beszéljen a személy érdemeiről, ám ne tú­lozza el mértéktelenül (de ne is kisebbítse), és ne engedjen utat hamis érzelmeknek. Máskülönben az esemény mindenkit kínos helyzetbe hoz.

Az ajándékátadás megtervezéséhez ugyan­azt a módszert alkalmazza, mint a szónok­lás más formáinál. Gondolja végig, ki lesz a hallgatóság és mit vár öntől. A hangnemet az alkalomhoz illően válassza meg – legyen tisz­teletteljes, de kötetlen családi vagy baráti összejövetelen, és formálisabb vállalati juta­lomosztáskor vagy díjátadási ceremónián.

Ne felejtse el, hogy a beszéd végén önnek kell átadnia magát az ajándékot, majd tapin­tatosan húzódjon háttérbe, miközben a meg­ajándékozott kerül reflektorfénybe.

Ajándékok Sok ajándékozásnál a díj vagy az ajándék kiválasztása magától értetődő – egy trófea például vagy egy serleg. Másoknál ki kell választani az ajándékot. Próbáljon olyat találni, amely az alkalomhoz illő, de ugyanak­kor olyasmi, amire a megajándékozott vágyik. Ha az ajándék be is van csomagolva, a lehe­tő legmutatósabban nézzen ki.

Amikor átadja az ajándékot, mondja meg, mi az. Ha valamilyen díjról van szó, ismételje meg, miért adják. Ha ajándék, mondja meg, kitől származik.

Díjátvétel Ha díjat vagy ajándékot kap, és kö­szönőbeszédet kell mondania, legyen szerény, de kerülje az álszerénységet. Ne mondja azt, hogy „Erre igazán rászolgáltam”, de éppoly za­varó, ha azt mondja: „Ezt egyáltalán nem érde­meltem meg”. Tisztelettel adózzon a díjat létre­hozó személynek, és a díjátadást megszerve­ző szervezetnek vagy csoportnak. Beszéde fo­lyamán, majd a végén még egyszer mondjon köszönetét minden érintettnek.


Ajánlólevél

Ajánlólevél írása; a kiállító jogi felelőssége

Ajánlólevél írása kellő megfontolást és figyel­met érdemel, mert nemcsak a pályázó jövő­jét befolyásolhatja, hanem a kiállító hitelét is.

Legyen tisztában mindig az esetleges jogi következményekkel. A rossz ajánlást kapott pályázó például kártérítési pert is indíthat, de csak akkor, ha bizonyítani tudja, hogy az ajánlólevelet író személy tudta, hogy valótlan­ságot állít, és szándékosan akart ártani vele. Másfelől ne adjon jó ajánlást olyasvalakinek, akit mondjuk becstelenség miatt bocsátott el. Az új munkaadó kártérítésért beperelheti önt, ha az illető eltulajdonít tőle valamit.

Továbbá ha az ajánlott személyt tévesen megbízhatónak jellemzi anélkül, hogy venné a fáradságot ennek ellenőrzésére, az új mun­kaadó eljárást kezdeményezhet ön ellen gon­datlanság címén. Elkerülheti azonban ezt a helyzetet, ha kijelenti, hogy az ajánlás csupán jóhiszeműség jele, de nem biztosíték a töké­letes jellemre.

Kezdje az ajánlólevelet azzal, hogy mióta és milyen minőségben ismeri a kérdéses sze­mélyt. Ezt követően írja le, hogy véleménye szerint mennyire alkalmas az illető arra a tisztségre, amelyet megpályázott.

Ha úgy érzi, hogy a pályázó a megfelelő személy az állásra, dicsérő mondataival ön is segítse ebben. A tartózkodó hangvétel a meggyőződés hiányaként értelmezhető.

Ha nincs jó véleménnyel a pályázóról, va­lódi érzelmeit közömbös hangú ajánlással fe­jezheti ki, amely inkább csak sugallja, sem­mint nyíltan hirdeti fenntartásait.

Amennyiben valamilyen oknál fogva nem kívánja felfedni az igazságot, jobb, ha nem ír ajánlólevelet. Ez nem kötelező. Ha úgy gon­dolja, hogy a pályázó teljesen alkalmatlan a meghirdetett állásra, akkor határozottan, de tapintatosan közölje vele a véleményét. (Megjegyzés: az 1989-es rendszerváltás óta Magyarországon is újból kezd gyakorlattá válni a referenciák jogi következményekkel járó felelősségvállalása.)


Ajtók

Szoros, lötyögő vagy nyikorgó ajtók javítása

A nyikorgás azonnal megszűnik, ha egy-két csepp olajat csöppent a zsanérokba. Az olaj úgy oszlik el egyenletesen, ha a kenés köz­ben az ajtót néhányszor ki-be nyitogatja.

Ha egy ajtó szorul, annak három oka lehet. Megdagadt, megvetemedett a fa, kilazultak a zsanérok, vagy az egész ajtó megereszke­dett.

Megdagadt ajtók A fából készült ajtók nya­ranta összezsugorodnak, télen pedig – főleg használaton kívül – bedagadnak. A jó műkö­déshez ilyen esetben gyalulja le a szoruló fe­lületeket; ha kell, a művelethez akassza le az ajtót a zsanérokról. Vásároljon lágy, rugalmas tömítőanyagot, textilt vagy habszivacsot, és szigetelje körbe az ajtókeretet, hogy megaka­dályozza a huzatot.

Megereszkedett ajtók Ha az ajtó nyitáskor a padlóhoz, esetleg az újonnan felrakott sző­nyegpadlóhoz súrlódik, akasszuk le a zsané­rokról, és gyaluljuk le az aljáról a kellő vas­tagságú réteget.

Lötyögő ajtók A lötyögést legtöbbször az okozza, hogy a zsanérok csavarjai kilazultak. A javításhoz mindenekelőtt ezeket szorítsa meg. Ha a csavarok lazán forognak, és nem szorulnak kellőképpen, fúrja fel a lyukakat, helyezzen beléjük facsapot (tiplifát), és így hajtsa vissza a csavarokat. Ha még így is lö­työg az ajtó, szerelje ki a felső zsanért a ke­retből, és vésővel enyhén mélyítse ki a he­lyét, majd helyezze vissza, és szorosan csa­varozza be. Ezzel a művelettel az ajtó enyhén megemelkedik.


Ajtógombok

A kilazult, lötyögő gombok javítása

Az ajtógomboknak három fő típusa ismere­tes: beltéri ajtókhoz a becsavarozható és az ajtófához rögzített, külsőkhöz pedig általában a húzógombokat alkalmazzák. Idővel mind­három típusnál előfordul, hogy meglazul; ilyenkor jól szorítsa meg a tartócsavart.

Csavaros gombok A régi ajtókon gyakran talál olyan gombokat, melyeket vékony, fej nélküli, úgynevezett hemyócsavar tart fesze­sen a zár tengelyében. Ha ez a hernyócsavar meglazul, a gomb lötyögni kezd, és hamaro­san le is esik. Szorítsa meg, mihelyt észleli a lötyögést.

Fába csavarozható gombok A későbbi típu­sok alaplapját az ajtófához csavarozzák, s a gomb belül a zár tengelyéhez illeszkedik. Ha a fába hajtott csavarok meglazulnak, ve­gye le a gombot és az alaplapot; a csavarok helyét töltse ki folyékony fával, és amikor megkötött, hajtsa vissza a csavarokat. Ha még így se elég szilárd, fordítsa el az alapla-


Szorítsuk meg, ha laza!

Becsavarható

Forgassa a gombot, amíg egészen szilárdan nem áll. s akkor szorítsa meg a hernyócsavart.

Fába csavarozható

Töltse ki folyékony fával a csavarok helyét, és így hajtsa vissza őket, vagy kissé elforgatott helyzetben csavarozza vissza a gombot.

Menetes csavar

Húzógomb Ha a belső oldalon kilazult az anyacsavar, egyszerűen húzzon rajta egy keveset.

AJTÓGOMBOK • AJTÓKÉMLELÖ • AJTÓZÁRAK • ÁJULÁS

pót a zár tengelye körül, jelölje meg ceruzá­val a csavarfyukak helyét, készítse el a fura­tokat. és csavarozza vissza új helyére az alaplapot.

Húzógombok A lakások, kertek bejárati ajta­jára sokszor díszes húzógombot szerelnek, amelyet nem lehet elfordítani, és a zárhoz semmi köze sincs. Ha kilazul, távolítsa el: a csavarok helyét töltse ki folyékony fával, és hajtsa vissza a csavarokat. Ha nem elég szi­lárd, kis szögben fordítsa el, és úgy erősítse visüza az előzőkben leírtak szerint. Bizonyos típusoknak az ajtófélfán átnyúló, menetes tengelyük van, s a túloldalról anyacsavar rög­zíti őket. Ha ezek meglazulnak, csak húzni kell egy kicsit az anyán.


Ajtókémlelő

Nézze meg, ki kopogtat az ajtaján!

hz ajtókémlelőbe nagy látószögű (típustól függően 160-200 fokos) lencsét szerelnek be, így bárki is álljon az ajtó előtt, mindenkép­pen meglátja. A lencse egyirányú tükörként működik, így miközben ön belenéz a kukucs­kálónyílásba. a kívül álló nem lát be. Minden látogatót szeműgyre vehet, és kiszűrhet a gyanús alakokat.

A szabványos ajtókémlelö nagyjából 13 mm átmérőjű, és a legtöbb vasedény boltban be­szerezhető. A felszereléséhez fúrjon egy lyu­kat a bejárati ajtó közepébe, a legalacsonyabb felnőtt számára megfelelő magasságba.

Az ajtókémlelő állítható két fele azután kézzel összecsavarható a lyukon keresztül.

Sötétedés után a kukucskálót célszerű be­járati világítással együtt használni.


Ajtózárak

Új zár felszerelése

A kültéri faajtókra kétféle zár szerelhető: az ajtó külsejére és az ajtófélfába süllyesztett belső típus.

Külső típus A szerkezetből az ajtó külső ol­dalán a cilinderzár teste látható, a belső olda­lon pedig egyszerűbb gombbal nyitható, illet­ve zárható az ajtó.

Mérje meg a cilinderzár tengelyének a szerkezet szélétől mért távolságát, és jelölje be az ajtón ezt a távolságot. Ezután fúrjon az ajtóba a henger átmérőjének megfelelő lyu­kat; használhat elektromos fúrógépet vagy kézzel hajtható, úgynevezett amerikánert is.

Illessze az ajtóra támaszkodó alátétlemezt a cilinderre, és tolja a cilindert a furatba. Ez­után helyezze a szerkezet alaplapját az ajtó belső oldalára, és hajtsa be a csavarokat.

Tegye helyére a belső oldali zárszerkeze­tet, ügyelve arra, hogy a cilinderzár nyelve a megfelelő helyre illeszkedjen. A nyelv a kü­lönböző ajtóvastagságok miatt többnyire hosszabb a kelleténél; a felesleget fémfű­résszel vágja le. A szerelés során vegye fi­gyelembe a gyártó javaslatait, utasításait.

AJTÓZÁRAK

Hogyan szereljen fel egy zárat?

Ezt a zártípust az ajtó szélére rögzítse. Kívülről kulccsal, belülről a kallantyú vagy gomb elfordításával nyitható, illetve zárható. A lakás bejárati ajtajánál helyes, ha az ajtó aljára ős felső részére további biztonsági zárakat is felszerel.

Csava-ok

Mérje ki az ajtó szélétől a cilinderzár hengerének távolságát, es a jel&ésnél fúrjon lyukat.

Az alátétet illessze a hengerre, és kívülről csúsztassa a hengert a furatba.

Az ajtó belső oldalán csavarozza fel a zárszerkezet alaplapját, és Illessze helyükre a hengert rögzítő pántokat

■Ajtófélfa

Most csukja be az ajtót, és az ajtótokon pontosan jelölje be a felszerelt zár magassá­gát. majd vésővel a megfelelő mértékben mé­lyítse ki a fát. és csavarozza helyére a zár nyelvét befogadó házat. Próbálja ki. hogy a zár simán és könnyen működik-e – ha nem, állítson egy kicsit az ajtó forgópántjain; leg­jobb azonban, ha végleges rögzítés előtt pon­tosan beállítja az ajtófélfán lévő részt.

Süllyesztett zár Ennek a zártípusnak külön acélnyelve van, amely bezárt helyzetben az ajtófélfába süllyesztett lemezbe illeszkedik.

Tartsa a zárat belülről az ajtó elé, és ceru­zával jelölje meg, milyen hosszan és milyen magasságban kell az ajtóba süllyeszteni. A magasságjelzéseket követve az ajtó élén is rajzolja meg a zár leendő helyét. Mérje meg a zár vastagságát, és az ajtó élének közepén jelölje be ezt a mértéket is. Ekkor fúróval és vésővel mélyítse ki a szükséges üreget.

Nyomja a mélyedésbe a zárat, és az ajtó élén jelölje be az előlap helyét. Vegye ki a zá­rat, és a szükséges mélységben vésse ki az előlap fészkét.

Most ismét illessze a zárat az ajtó külső ol­dalához, és egy árral pontosan jelölje meg a kilincs tengelyének és a kulcslyuknak a he­lyét. Fúrja ki a megfelelő átmérőjű lyukakat; munka közben ügyeljen, hogy a fúrót merőle­gesen tartsa az ajtólap síkjára. Lombfű­résszel vagy reszelővei tágítsa ki a lyukat, és

A szerkezet burkolata

Alaplap

\ Cilinderzár.

be’ogadó lap

Kulcs

r. |

\ Összekötő kar

Alátétlemez

Helyezze fel a burkolatot, és hajtsa be a rög­zítőcsavarokat Jelölje meg, hol illeszkedik az ajtófélfához a zár. A főifába véssen mélyedést, amelybe beleillesztheti a zár nyelvét befogadó házat, majd csavarozza azt is a helyére.

alakítsa ki a megfelelő formát. Ezután nyom­ja és csavarozza a zárat a helyére.

Illessze be a kilincs tengelyét, és szerelje fel az ajtó két oldalára a fedőlapokat, ügyelve rá, hogy a kilincs pontosan a helyére kerüljön. Most csukja be az ajtót, és az ajtótokon jelöl­je be a két zárnyelv helyét. Ezután vésse ki a szükséges mélységű üreget, mélyítse ki a zá­rak nyelvét befogadó lemez helyét, és miután meggyőződött róla, hogy az ajtó pontosan, súrlódás nélkül csukódik, és a zár is működik, csavarozza helyére a lemezt.


Ájulás

Mit tegyen, ha valaki rosszul lesz vagy elájul?

A gyengeség, szédülés vagy bizonytalanság az agy vér-, s így oxigénellátásának átmeneti elégtelensége következtében fogja el az em­bert. Gyakran fordul elő zsúfolt, meleg, szellő- zetlen helyiségekben, de okozhatja hirtelen ré­mület, fájdalom, stressz vagy a vércukorszint hirtelen leesése is egy kimaradt étkezés vagy tartós koplalás következményeként. Ájuláshoz vezethet a hosszas álldogálás vagy ha lehaj­lás után hirtelen kiegyenesedik. ’

Figyelmeztető jel a sápadtság vagy zöl­des arcszín; a gyakori ásítás, a hideg, nyir­kos bőr, valamint az arcon, a nyakon és a

AJTÓZÁRAK • ÁJULÁS • AKKUMULÁTOR

AJTÓZÁRAK


A süllyesztett zár felszerelése

Az ezzel a zárral bezárt ajtót nehezebb benyomni, mint az előző típussal felsze­reltet. A betörő nehezebben fér hozzá a szerkezethez, ezért biztonságosabb. Fel­szerelés előtt győződjön meg róla, hogy a kilincs tengelyének hossza elegendő-e az ajtó vastagságához.

bért. Miután magához tért, kérje meg, hogy néhány percig még maradjon fekve.

Ha nem lélegzik, vizsgálja meg, hogy sza­badok-e a légutai, s ha szükséges, alkalmaz­zon mesterséges lélegeztetést. Ha az ájult ál­lapot tovább tart néhány percnél, vagy arra gyanakszik, hogy az ok betegség vagy bal­eset – hívjon orvost!

R;

Az ajtó széléhez illesztett zár nyílásain át árral jelölje meg a kilincs és a kulcslyuk helyét.

Az ajtó éle felől fúrja ki a szükséges méretű üreget, majd vésővel egyengesse el a belső felületet.


Akkumulátor

Gépkocsi-akkumulátor karbantartása és töltése

Az akkumulátor élettartamát nagymértékben befolyásolja a megfelelő karbantartás. A jobb teljesítmény érdekében rendszeresen – leg­alább havonta egyszer – ellenőrizze az elektro­litszintet és a kábelsarukat. Ha a folyadékszint túl alacsonyra süllyed, ha a saruk meglazulnak vagy korrodálódnak, az akkumulátor nem töltő­dik fel teljesen, végül kimerül, és még az indí­tómotort sem tudja megforgatni.

.Az ajtó e.ü só oldalán és élén jelölje be a zár testének méreteit.

A zárat befogadó

Az ajtólap síkjára merőlegesen tartott fúróval készítse el a megfelelő méretű furatokat.

Hajtsa be az ajtót, és jelölje meg az ajtófélfán, hogy hová fognak csatlakozni a zár nyelvei.

Vésse ki a szükséges mélyedéseket, majd szerelje fel a borítólemezt.

kézen csörgő verejték. Az ájuláshoz közel álló embert nyitott ablak közelében vagy szabadban, árnyékos helyen ültesse vagy fektesse le. Lazítsa meg öltözékét, különö­sen a szorosra húzott gallért vagy övét, és nyomja fejét a térde közé, amíg csak el nem múlik a rosszullét.

Ha szeme láttára ájul el, próbálja meg el­kapni, és biztonságosan a földre fektetni. Ha a lélegzése normális, lazítsa meg a ruháza-

tát, és lábát emelje a fejénél magasabbra; tartsa vagy támassza őket alá valamivel. Ha zárt helyen vannak, nyisson ablakot, szabad­ban pedig vigye árnyékos helyre az ájult em-

A folyadékszint ellenó’rzése Az akkumulá­torfolyadék- vagy elektrolit – kénsav és desz­tillált víz keveréke. Szintje akkor megfelelő, ha éppen ellepi az akkumulátorlemezeket, ami az akkumulátor tetején lévő töltőnyílásokon át el­lenőrizhető. Egyes akkumulátorokat teljes élettartamukra lezárnak, ezért sohasem kell utántölteni őket; többségükben azonban idő­vel csökken az elektrolitszint, ahogy a folya­dékban lévő víz elpárolog.

Az akkumulátor ellenőrzéséhez és utántöl­téséhez a cella fedelén lévő betöltőnyílások­ról vegye le a sapkát vagy záródugót, és a gyógyszertárakban vagy benzinkutaknál kap­ható desztillált vízzel töltse fel a megfelelő szintig. Némelyik akkumulátor külső felén fo­lyadékszintjelzővel ellátott átlátszó műanyag


Gépkocsi-akkumulátor töltése és a megfelelő folyadékszint

Az ájult emberi fektesse hanyatt és emelje magasra a lábát.

Az árammérővel felszerelt akkumulátortöltő jelzi a töl­tőáram erősségét – a töltőáram erőssége a töltési szint emelkedésével csökken -, a savsűrűségmérő­vel pedig a töltés végső állapota ellenőrizhető.

Pozitív pólus

Cellazáró

Cellafedelek Néha csak egyetlen fedél van a töltővályún. Öntsön desztillált vizet a vályúba, és a műanyag szintkeresök majd minden egyes cellába a megfelelő mennyiséget engedik.

Beöntőcsőr

AKKUMULÁTOR • AKRIL

burkolat van. Ügyeljen rá, nehogy az elektro­lit a testére vagy a karosszériára fröccsenjen, mert maró hatású! Ha ez mégis megtörténik, bő vízben azonnal mosakodjon meg, és ön­tözőcsővel mossa le az autót. A cellák lezá­rása előtt ellenőrizze, hogy a sapkán vagy zá­ródugón lévő szellőzőnyílások nincsenek-e eldugulva. Ha igen, vékony drótdarabbal tisz­títsa ki őket.

Meleg időben gyakrabban – általában két­hetenként – ellenőrizze az akkumulátort, mi­vel Ilyenkor a folyadék gyorsabban párolog­hat Ha valamelyik cellában, a többiektől elté­rően, jobban csökken a folyadékszint, az a cella valószínűleg hibás, és lehet, hogy az egész akkumulátort ki kell cserélni. A cellák ugyanis összeköttetésben állnak egymással, és ha az egyik tönkremegy, akkor az akkumu­látor nem töltődik fel. Ha hirtelen a szokásos­nál több utántöltésre van szükség, lehet, hogy az akkumulátor túltöltődik. Autóvilla­mossági szakemberrel ellenőriztesse a töltő áramkört.

A kábelsaruk ellenőrzése Az akkumulátor­sarunak számos típusa létezik, de mindegyik­re ugyanaz a szabály vonatkozik – a saru és az akkumulátorpólus egymással érintkező fe­lületeinek szennyeződés- és korróziomentes- nek kell lenniük, és a sarut erősen rá kell szo­rítani a pólusra.

A pólusokon kialakuló porszerű lerakódást ecettel távolítsa el. majd dőrzsvászonnal vagy drótkefével tisztítsa meg a fémet. A sa­rupofákat dőrzsvászonnal vagy kis. finom re­szelővei tisztítsa meg. A pólusokat és a saru­kat a sóképződés és a korrózió csökkentése végett kenje be savmentes vazelinnel (zsírt ne használjon), majd a sarukat szorosan he­lyezze vissza.

Az akkumulátor töltése A gyakori éjszakai vagy rossz időjárásban megtett rövid utakon a gépkocsi fényszórója, ablaktörlője és fűtő­készüléke több energiát vehet fel az akkumu­látorból. mint amennyit a motor generátora pótolni tud. Az akkumulátor ilyenkor annyira kimerülhet, hogy nem képes megforgatni az indítómotort. A kimerülés egyértelmű korai je­le, ha az indítómotor csak lassan forgatja a motort. Ha az ellenőrzés során a csatlakozást épnek találja, vegye ki az akkumulátort, és töltesse fel egy szerelőműhelyben, vagy tölt­se fel otthon.

Az autóalkatrész-üzletekben többféle ak­kumulátortöltő kapható. Olyat vásároljon, amelyen magas és alacsony töltőáram-erős­ség is beállítható, és árammérővel van fel­szerelve, amely működés közben mutatja a töltőáram erősségét. A töltés megkezdése előtt vegye le a cellákról a sapkát vagy a zá­ródugót, hogy az elektrolitban töltés közben fejlődő gáz elszökhessen; szűk vagy szellő- zetlen helyiségben ne töltsön akkumulátort – egy szikrától is begyulladhat a gáz!

A legtöbb akkumulátor kapacitása 48 am­peróra – ami azt jelenti, hogy 48 ampert szol­gáltat egy óra alatt, 4 ampert 12 óra alatt, és így tovább. Tehát 2 amperes töltéserősségnél 24 órára van szükség ahhoz, hogy a teljesen lemerült akkumulátor újra feltöltődjön. Vész­helyzetben a nagy. 10 amperes erősség 30-60 perc alatt annyira feltölti az akkumulá­tort, hogy be tudja indítani az autót. A gyako­ri nagy erősségű töltés azonban tönkreteheti az akkumulátort – ezért jobb, ha kisebb erős­séggel tölti több órán, esetleg egy éjszakán át.

A gyártó utasításait követve szükség sze­rint állítsa be a töltőt nagy vagy kis áramerős­ségre. Az akkumulátorhoz csatlakozó kábele­ket oldja ki, és – ha lehet – vegye ki az akku­mulátort a kocsiból. A töltőberendezés nega­tív kivezetésén (fekete kábel) lévő krokodilcsi­peszt csatlakoztassa az akkumulátor negatív (-) pólusához, a pozitív kivezetést (vörös kábel) pedig a pozitív (+) pólushoz. Dugja a töltő hálózati kábelét egy 13 amperes aljzat­ba. és kapcsolja be. Egyes töltők automatiku­san kikapcsolnak, amikor az akkumulátor teljesen feltöltődik – ami igen előnyös. Máskü­lönben ezt az eltelt órák számával állapíthatja meg, és úgy, hogy savsűrűségmérővel ellen­őrzi az elektrolitot. Bármelyikről is van szó, mindig áramtalanítsa a töltőt, mielőtt leveszi a csipeszeket, és újra beköti az akkumulátor kábeleit.

Ellenőrzés savsűrűségmérővel A savsűrű- ségmérö egy üvegcső, amelynek egyik végén gumilabda, a másik végén gumicső van, be­lül pedig egy úszó – az autóalkatrész-üzletek­ben olcsón beszerezhető. Az elektrolit fajsú­lyának mérésével ellenőrizze az akkumulátor töltési szintjét. Nyomja össze a gumilabdát, és dugja a csövet az egyik cellába. Engedje el a gömböt, hogy megfelelő mennyiségű fo­lyadék jusson a csőbe ahhoz, hogy megemel­je az úszót. Az úszó talpánál lévő fokbeosz­tást olvassa le a csőben lévő folyadékszint magasságában. Ha az érték 1,28 kg/dm3. ak­

AKRIL

Hogyan kell a formákat kiönteni, kivágni és ragasztani?

Kivágás A forma kivágásához használjon lombfürészt. amelynek fűrészlapját úgy helyezze az akrildarabhoz. hogy lefelé húzáskor vágjon. A fűrészlapot tartsa függőlegesen, a munkadarabot pedig mozgassa a fűrész irányában.

Ragasztás A szükséges felületre helyezzen ragasztószalagot, majd az egyik felét kenje be a ragasztóval, azután illessze össze a darabokat. Nehezékekkel rögzítse, és négy órán át hagyja, hogy megkössön A felesleges ragasztót vágókéssel távolítsa el. kor az akkumulátor teljesen fel van töltve: a félig feltöltött akkumulátor savsűrűsége 1,23 kg/dm3; ha 1,13 kg/dm3 alatt áll, az akkumu­látor teljesen kimerült.

Ismét nyomja meg a gumilabdát, hogy az elektrolitot visszaengedje a cellába, majd egyenként ellenőrizze a többi cellát is. Az egymáshoz viszonyított értéküknek 0,04 ér­tékhatáron belül kell lennie, minden más ér­ték tönkrement cellát jelez.

Amikor az akkumulátort visszahelyezi az autóba, először mindig a táppólust csatlakoz­tassa. A legtöbb modem gépkocsit negatív fóldelőrendszerrel látják el, tehát először a pozitív pólust kell csatlakoztatni; egyes ré­gebbi típusokban pozitív földelőrendszer van, ebben az esetben a negatív pólust kell elő­ször csatlakoztatni.


Akril

Egy törhetetlen üvegpótló anyag alkalmazása

Az akril átlátszó vagy színezett lap. cső és rúd formájában beszerezhető műanyag finom fűrésszel vágható, reszeléssel alakítható, fúr­ható és ragasztható, készíthető belőle ma­kett, ékszer vagy akár doboz. Az akrillapok összeragasztására speciális ragasztókat használjon. Gyanta állapotában önthető, és felhasználható olyan szép, gyűjtésre érde­mes tárgyak körülöntésére, mint például a vi­rágok, kagylók vagy gyöngyök.

Akrilöntő készletek barkács- és modellező­üzletekben kaphatók. Az öntőkészlet gyantá­ból és kötőanyagból áll. Összekeverésük után mintegy 30 percen belül megköt, öntő-

öntés Egy tárgy körúöntésehez először öntsön ki egy réteget a gyanta és kötőanyag keverékéből. Amikor ez megkötött, helyezze rá a tárgyat, maid annyi gyantát öntsön rá, hogy kitöltse az öntőformát A megkötött öntvényt előbb forró, majd hideg vízbe mártva szabadítsa ki a formából.

AKRIL • AKVÁRIUM • ALAKMÁSOLÓ

formának bármilyen, a célnak megfelelő ala­kú tartály felhasználható, amelynek a belső felülete sima.

Formára vágáshoz először készítsen egy lombfűrészasztalkát – egy 10 mm vastag fur­nérlemezbe vágion V formát -, majd rögzítse a munkaasztal lapjára. Jelölje be a kívánt for­mát az akril védőbevonatán, amelyet a mun­kadarab kivágásáig tegyen félre.


Akvárium

Akváriumi halak gondozása

Kétféle – hidegvízi és trópusi – akvánumi hal létezik, és ha mindkét fajt tartani akarja, két akváriumra van szüksége.

Tartásukat csak néhány hallal kezdje, majd ahogy nő az önbizalma, növelje a szá­mukat. Kezdők számára ideális az aranyhal, a leggyakoribb hidegvízi hal. Legalább 15 cm hosszúra megnő, meglehetősen sokáig él, és könnyű a gondozása. Szintén népszerű hi­degvízi faj még a subunkin, a kői, az oranda. a fekete mór és a japán rizshal. Ezek a halak szobahőmérsékleten tarthatók, 10 és 23 ‘C között.

Egy trópusi akvárium sok színpompás fajt tartalmazhat, például guppikat, színjátszó ne­onhalakat, xifókat, plattikat és sziámi harcos­halakat. Soha ne tartson azonban egy akvá­riumban két sziámi harcoshal hímet, mert ad­dig fognak harcolni, amíg megölik egymást! A trópusi halakhoz fűtőkészülékre van szük­sége, amely a vizet 22-26 ’C között tartja.

A medence kiválasztása A méret rendsze­rint attól függ, hogy mennyi hal lesz benne, ál­talános szabály azonban az, hogy a legna­gyobbat kell megvásárolni, amire a pénztár­cájából telik. Jó méret a 61 cmx30 cmx38 cm, de a legkedveltebbek a 46 cm és 1 m között mozognak. Mindenesetre győződjön meg ar­ról, hogy van-e elegendő helye a vásárolni kí­vánt medencéhez. Helyezze szilárd, vízszin­tes felületre vagy erős állványra, az alapzat alá pedig tegyen habszivacs lapot. A tetejét üveggel vagy átlátszó műanyaggal fedje be, amely megakadályozza a szennyeződés be­jutását és a halak kiugrálását. A fedél csök­kenti a párolgást, és elősegíti az egyenletes vizhömérséklet fenntartását is.

Trópusi medence felszerelése

A normál medencét szerelje fel légszivattyúval működő szűrövei, valamint hőszabáiyozóvai, fűtőkészülékkel és hőmérővel

A világítást gyakran a fedélre szerelik.

Világítás

Hőszabáfyoző

Tárcsás

Szivattyú

Szűrő

A világítás lehet természetes, vagy a me­dence felett elhelyezett fénycsövekkel is megoldható. Az északi fekvésű ablak az ideá­lis. de kerülje a túl erős, közvetlen napsugár­zást: ha a víz megzöldül vagy tül sok zöldmo- szat termelődik benne, csökkentse a világí­tást. A víz tisztán tartása és a magas oxigén­tartalom biztosítása érdekében szereljen fel szűrővel ellátott légszivattyút. Némelyik szűrő motoros szivattyúval van egybeépítve, amely­hez nincs szükség levegőellátásra.

Az akvárium berendezése A medencét tisz­ta vízzel mossa ki, és 4-7 cm vastagságban borítsa az alját jól leöblített akváriumi homok­kal úgy, hogy az az akvárium eleje felé lejt­sen. Díszítésként tegyen még bele néhány jól leöblített követ, kavicsot vagy kisméretű fa- tuskót. A növények lehetnek műanyagból, de lehetnek élők is, például borzhínár, békalen­cse. Cabomba vagy Vallisneria. Mielőtt a ha­lakat az akváriumba helyezné, néhány napra kapcsolja be a készüléket, és győződjön meg róla, hogy megfelelően működik-e.

A halak kiválasztása előtt gondosan vizs­gálja meg a kereskedő készletét. Válasszon eleven, jól táplált és hibátlan halakat. Ne zsú­folja túl a medencét – a hidegvízi halaknál minden 2,5 cm-nyi halra legalább 4.5 liter víz­re, a trópusi halaknál pedig minden 2,5 cm- nyi halra 75 cm2 vízfelületre van szükség. Szállítás közben gondoskodjon a zacskóban lévő víz állandó hőmérsékletéről, hogy a ha­lak ne kerüljenek sokkos állapotba. Otthon, mielőtt kiengedné őket, szoktatásképpen tíz percig a zacskóban úsztassa a halakat a me­dencében.

Etetés Naponta kétszer jó minőségű, tartós élelmet adjon a halaknak, de ügyeljen arra, hogy ne etesse túl őket. Csak annyit szabad nekik adni, amennyit öt perc alatt képesek el­fogyasztani. Étrendjüket egészítse ki fa­gyasztva szárított eleséggel, vagy különleges csemegeként élő, apró rákot (Artemia) is ad­hat. Ha egy-két napra elutazik, a halakat nem kell etetni.

A halak egészségének megőrzése A trópu­si halakat tartalmazó akvárium hőmérsékletét naponta ellenőrizze, az üveget pedig tartsa tisztán. Az oldalán lévő algákat algamágnes­sel – kívül-belül egymással szemben elhelye­zett két mágnessel – távolíthatja el. A törme­léket és az el nem fogyasztott eleséget szívó­csővel szívja ki. Mindkét alkalmatosság be­szerezhető a díszhalűzletekben. Két-három hetente cserélje ki a víz egynegyedét. Figyel­je, hogy nincs-e jele betegségeknek. A leg­gyakoribb két betegség a halpenész, amely vattaszerű kinövések alakjában jelenik meg a halak testén, illetve a darakór, amely gom- bostűfejnyi fehér foltokban mutatkozik meg. A betegségek kezelésére a díszhalárus adhat tanácsot.

Ha a halak a felszínen kapkodnak levegő­ért, a legvalószínűbb ok az oxigénhiány vagy a túlzott meleg. Az új növényeket fertőtlenít­se, az új halakat pedig két-három hétig tartsa karanténban egy külön medencében, hogy megakadályozza a paraziták bejutását. A be­tegnek látszó halakat megfigyelésre tegye külön medencébe. Az ürülékét maga után vonszoló halnak székrekedése lehet, ezért magas rosttartalmú eleséggel kell etetni – előbb azonban kérje ki a díszhalárus taná­csát.


Alakmásoló

Használata a bonyolult szegletek kijelölésére

Amikor PVC-padlót fektet le, gyakran nehéz a szoros illesztés a bonyolult sarkok, például csővezeték vagy ajtókeret körül. Az alakmá­soló megkönnyíti ezt a feladatot.

Az alakmásoló egy központi keresztrúdba il­lesztett acéltűk sorából áll, némileg egy kétol­dalas acélfésűre emlékeztetve. A tűk elcsúsz­hatnak a keresztúriban úgy, hogy amikor az egyik oldalt nekinyomják valamilyen tárgynak, annak körvonala megjelenik a túlsó oldalon.

Használat előtt nyomja az alakmásolót la­pos felülethez, hogy egyenesbe hozza a tű­ket. Ezután nyomja annak az alakzatnak, amit le akar másolni. Győződjék meg arról, hogy a másoló tűi minden bemélyedést vagy

Mintavétel az ajtókeret körvonaláról

Az alakmásoló egyik oidalán levő tűket nyomja a kerethez. így a másik oldalán megjelennek annak körvonalai.

ALAKMÁSOLÓ • ALAKRAJZOLÁS, PORTRÉ • ALAPÍTVÁNYOK • ALKOHOLIZMUS

barázdát kitöltenek. Tegye a másolót a kivá­gandó anyagra, és ceruzával húzza meg a tűk által kijelölt körvonalat.

Szabászkéssel vágja megfelelő alakúra a padlóburkoló anyagot.


Alakrajzolás, portré

Hogyan rajzoljon emberi testet?

Az egész alakos emberábrázolás igen sok gyakorlatot követel. Használjon HB-s ceruzát, ami remek rajzeszköz, nagyjából félúton a puha és a kemény Írón között. Ceruza, rajz­tábla és papír minden irószerboltban és a művészi rajzoláshoz szükséges kellékeket árusító üzletekben kapható.

Az alakrajzolásnál a legfontosabb, hogy felismerje az emberi test arányait. A legtöbb művész a fej magasságát használja alapér­téknek; az álló figura így körülbelül nyolc egységnyi magas. A törzs három egységnyi hosszú, a comb és a lábszár pedig kettő-ket­tő. A könyök a figura feje búbjától három egy­ségnyire helyezkedik el.

A test minden része geometriai formákkal jellemezhető. A fej tojás, a törzs hasáb, a kar és lábszár henger, a kéz négyzet, a láb pedig ék vagy háromszög.

A helyes arányok kialakítása

Rajzoljon egy tojást, ez lesz a fej. s ennek ma­gasságát használja alapértéknek Az álló figura nyolcegységnyi magas, a láb hossza négy egy­ség. A test egyes részelt először hasábokként hengerekként, háromszögekként ábrázcija. A geometriai alakzatokat íves vonalakkal egyesít­se, hogy megkapja a test valódi körvonalait.

A fej részletei A középvonal jobbra csúsztatásával fordítsa az ábrázolt fejet jobbra.

A magasság felénél jelölje meg a szem helyét, az alsó háromnegyednél lesz az orr alsó vége, a száj pedig félúton az orr és az állcsúcs között. A körvonalat skicceléssel jelölje.

Könyöklő testhelyzet Ne változtasson az arányokon, oe helyezze át a test – most meggörbülő – középvonalát, és irányvonalát a váll és a csípő megrajzolásához szabja

Ezeken a formákon belül húzzon vízszin­tes és függőleges vonalakat, hogy rögzítse a részletek helyét; az arcon a szemet, az orrot és a szájat, a törzsön a vállat, a mellbimbót és a köldököt. Ezután kerekítse le a formákat, hogy megkapja a test valódi körvonalait, majd tónusokkal emelje ki a kontúrokat.

Amikor úgy érzi, hogy jól ábrázolja az egyes részleteket, próbálja összekapcsolni őket úgy, hogy kialakuljon a teljes figura. Kezdje elölnézetben ábrázolt álló alakkal, majd térjen át más testtartásokra; térdelő, ülő, guggoló figurára, később rajzolhatja az emberi alakot hátulról, oldalról vagy különbö­ző szögállásokból, illetve rövidülésben is.

Ügyeljen az egyes testrészek viszonyára; elölnézetben a váll függőlegesen egy vonal­ba essen a csípővel, a könyök vízszintesen a derékkal; az áll a test középvonalában he­lyezkedjen el. A testtartás változásával a test­részek elrendeződése is megváltozik.


Alapítványok

Hogyan teheti hasznossá vagyonát?

A közérdekű célra való kötelezettségvállalá­sok egyik lehetséges jogi formája az alapít­vány, amelyben magán- vagy jogi személyek – az alapítók által eltervezett – meghatározott célra önállósított vagyont hoznak létre, és ke­zelését az alapítvány szervezetére bízzák. A meghatározott célnak egyfelől tartósnak, másfelől közérdekűnek kell lennie.

Szélességek A női váll és csípő szélessége két fejmagasság A férfi válla ennél valamivel szélesebb. Álló alaknál a váll egy vonalban van a csípővel. Tanulmányozza a különböző egyvonalúságokat egyéb testhelyzetekben.

Alapító okirat Az alapítvány létrehozása ala­pító okirattal történik. Az alapító okiratot a székhely szerint illetékes megyei bíróságnak kell megküldeni, amely az egyesületekhez hasonlóan az alapítványt nyilvántartásba ve­szi. Az alapítvány a bírósági bejegyzéssel nyeri el jogi személyiségét. A bejegyzés után az alapító az alapítványt nem vonhatja vissza. A bíróság a bejegyzéskor megvizsgál­ja. hogy az alapítvány célja tartós és közér­dekű-e. továbbá hogy az alapító által felaján­lott vagyon a cél eléréséhez előreláthatólag elegendő lesz-e. Adott esetben felhívhatja az alapítót arra, hogy a bíróság által megjelölt értékre egészítse ki a rendelkezésre bocsá­tott vagyont.

Kuratórium Ha az alapító megengedi, hogy az alapítványhoz más személyek is csatla­kozzanak. úgy nyílt alapítványról beszélünk. Az alapító kijelölheti a kezelő szervet (kurató­riumot), amely ettől kezdve az alapítványt képviseli. A törvény nem engedi meg, hogy az alapító közvetlenül vagy közvetve megha­tározó befolyást gyakoroljon a kuratóriumban az alapítványi vagyon felhasználására.

Az alapítvány létrehozása végrendeletben is történhet. Az alapítványok felett az ügyész­ség látja el a törvényességi felügyeletet. Az ügyész keresete alapján a bíróság megszün­tetheti az olyan alapítványokat, amelyekben a kuratórium tevékenysége az alapítvány célját veszélyezteti.

Közalapítvány A közalapítvány olyan alapít­vány, amelyet az országgyűlés, a kormány vagy a helyi önkormányzati testület hoz létre valamely közfeladat ellátásának folyamatos biztosítása céljából.

Kötelezettségvállalás közérdekű célra A magyar jog is ismeri még az alapítvány mellett az ahhoz hasonló célra rendelt jogin­tézményt, a kötelezettségvállalást közérdekű célra. Ez az egyoldalú és írásban kifejezett kötelezettségvállalás ingyenesen vagyoni szolgáltatást nyújt közérdekű célra. Nincs te­hát az alapítványnál megismert önálló jogi személyiségű célvagyon és kuratórium sem, hanem mindvégig megmarad a kötelezett­ségvállaló személy önállósága. A kötelezett­ségvállaló például kikötheti, hogy egy meg­halt személy emlékével kapcsolatban a köte­lezett nevének feltüntetésével történjék a pénz felhasználása.


Alkoholizmus

Teendők válsághelyzetben és hosszú távon

Manapság már inkább alkoholbetegségnek szokás nevezni ezt a világszerte első helyen szereplő népegészségügyi problémát, hiszen köztudott, hogy betegségek egész sora áll

ALKOHOLIZMUS • ÁLLAMPAPÍROK • ÁLLANDÓ ELEKTROMOS BEKÖTÉS

szoros kapcsolatban a mértéktelen alkoholfo­gyasztással, és maga az alkoholfüggőség is krónikus betegségnek tekinthető, amelynek gyógyítása gyakori visszaesésekkel nehezí­tett, hosszadalmas folyamat – ám nem re­ménytelen.

Az alkoholizmussal összefüggő betegsé­gek közül első helyen a májbetegségek áll­nak: az alkoholos májgyulladás és zsírmáj még meggyógyulhat az alkohol elhagyásával – a májcirrózis azonban visszafordíthatatlan állapot, bár az absztinencia még ilyenkor is javíthatja a túlélési esélyeket. Idült alkoholis­táknál nagymértékben károsodik a szívizom- zat. a hasnyálmirigy, az idegrendszer műkö­dése, nő a fertőző betegségek iránti fogé­konyság. Mivel az alkoholnak magas a kaló­riaértéke, az alkoholfogyasztás az éhségér­zet csökkenésével jár, sok betegség így a minőségi, illetve a mennyiségi éhezéssel függ össze. Kevésbé köztudott, hogy szá­mos rosszindulatú daganat kialakulásában is részt vesz az alkohol: szájüregi, gége- és gyomorrák, vastagbélrák és a mellrák eseté­ben bizonyított, hogy elsősorban a fiatalon elkezdett, évekig tartó rendszeres alkoholfo­gyasztás a felelős – és viszonylag kis mennyiség, például naponta egy deci tö­mény ital is elég. Terhes nők fokozott alko­holfogyasztása a magzat testi-szellemi visszamaradásához vezet.

Az alkohol elvonása hosszadalmas folya­mat, gyógyszeres és szakszerű lelki támoga­tást igényel, és nem képzelhető el eredmény a beteg saját elhatározása nélkül. Ma már na­gyon sok eredményesen működő intézet léte­zik, talán a legtöbb segítséget az alkoholbe­tegségből már kigyógyult-gyógyulófélben lé­vő emberek tudnak nyújtani, ez az „anonim alkoholisták” (A. A.) szervezete (telefonszá­muk: 352-1947).

A heveny alkoholmérgezés, a részegség legsúlyosabb foka életveszélyes állapot le­het. azonnali intézkedésre van szükség. A mérgezett eszméletlen, ingerekre nem re­agál, légzése akadozó, szívműködése foko­zatosan romolhat. Az elsősegélynyújtó leg­fontosabb feladata, hogy megakadályozza a hányadék belélegzését: fordítsa a beteget stabil oldalfekvő helyzetbe ha szükséges, alkalmazzon mesterséges lélegeztetést. Gyakran az alkohol és valamilyen gyógyszer (például altatószer) együttes, egymást erősí­tő hatása váltja ki a mérgezési tüneteket; nézzen körül, nem talál-e gyógyszerfo­gyasztásra utaló nyomokat. Hívja ki a men­tőket, és mondja meg azt is, vannak-e sérü­lések a betegen.

Szintén veszélyes lehet az alkoholistáknál a szeszes italok elvonásakor vagy lázas be­tegség kapcsán jelentkező állapot, az úgyne­vezett deliríum tremens. A beteg sápadt, verejtékezik, egész testében remeg, félrebe­szél. Hallucinál, gyakori, hogy apró, undort keltő állatokat lát, amelyek ellepik a helyisé­get és a testére is rámásznak. Az érzékcsa­lódások által keltett szorongás olyan fokú le­het, hogy gyakran életveszélyes menekülési reakciót vált ki. Feltétlenül hívjon orvost, vagy kritikus helyzetben mentőket, akik a beteget pszichiátriai osztályra szállítják!


Állampapírok

Biztonságos pénzbefektetés

A magyar állampapírpiac dinamikus fejlődése lehetővé tette, hogy a költségvetés finanszí­rozási szükségletének biztosítása napjaink­ban már teljes egészében piaci eszközökkel történjen. A modern piaci normáknak megfe­lelően kialakult a központi bank teljes függet­lensége, kiépült az államadósság-kezelés és az állampapírpiac korszerű struktúrája.

Ennek megfelelően kialakult az elsődleges és másodlagos állampapírpiac.

Elsődleges piac Az elsődleges piacon azok a befektetési szolgáltatók (primary dealer) te­vékenykedhetnek, akik az Államkincstár által meghatározott feltételeknek megfelelnek. Az elsődleges piac átláthatóságát szolgálja a diszkont kincstárjegyek és az államkötvények rendszeres aukciókon történő értékesítése. Az aukción kizárólag elsődleges forgalmazó vehet részt. A magyar állampapírok ajánlott árakon, aukciókon kerülnek értékesítésre. Ez azt jelenti, hogy az Államkincstár által meghir­detett mennyiségű papírcsomagot az a be­fektető veheti meg, aki a megadott árhatáro­kon belül a legmagasabb árat fizeti meg. Ter­mészetesen az aukciónak több szakmai sza­bálya is létezik.

Másodlagos piac Másodlagos piacnak ne­vezzük azt, ahol az elsődleges piaci szerep­lők értékesítik az aukciókon elnyeri állampa­pírokat. Alapvetően két formája létezik: tőzs­dén kívüli és a tőzsdei kereskedés. Itt vásá­rolhatják meg az állampapírokat a nagybefek­tetők (bankok), a kisbefektetők (cégek) és a magánszemélyek is.

Az adott ország pénznemében kibocsátott állampapírok a legkisebb kockázatú értékpa­pírok, hiszen ezek fizetésképtelenségi kocká­zata minimális.

Az állampapírok Magyarországon is alap­vetően lejáratuk szerint különböztethetők meg. A két fő csoportot a fejlett országokhoz hasonlóan az államkötvények és a kincstárje­gyek alkotják, amelyek mellett a kisbefekte­tőknek szánt Kamatozó Kincstárjegy és Kincstári Takarékjegy súlya viszonylag elha­nyagolható.

Államkötvények Az államkötvények, azaz az egy évnél hosszabb lejáratú állampapírok szerepe a befektetői bizalom növekedésével egyre nő a finanszírozásban. Az államkötvé­nyeket számos szempont alapján lehet cso­portosítani.

Kamatozás szerint: fix vagy változó.

Kamatfizetés gyakorisága szerint: éves vagy féléves kamatfizetésűek.

Kibocsátás szerint lehetnek: zárt vagy nyil­vános kibocsátásúak.

Forgalomképességük szerint pedig lehet­nek: korlátozott vagy korlátlanul forgalomké­pesek.

A fix kamatozású kötvények a kibocsátás­kor meghirdetett rögzített kamatot fizetik a fu­tamidő során. A változó kamatozású kötvé­nyeknél csak a kamatmegállapítás módja és ideje rögzített. A kamatfizetés gyakoriságáról elmondható, hogy alapvetően a féléves ka­matfizetés a jellemző.

Kincstárj egyek A kincstárjegyek, azaz az egyéves vagy annál rövidebb lejáratú állam­papírok az alábbi szempontok szerint csopor­tosíthatók.

Kamatozás szerint lehetnek: diszkont vagy kamatozó.

Befektetői réteg szerint lehetnek: lakossá­gi vagy nagykereskedelmi típusú papírok.

A diszkont kincstárjegyek nem kamatot fi­zetnek, hanem a névértéknél alacsonyabb, diszkont áron kerülnek forgalomba, lejáratkor pedig a névértéket fizetik vissza. A diszkont a névérték és a vételár közötti különbség.

A kisbefektetők érdeklődésére számot tar­tó termékek az egyéves futamidejű Kamato­zó Kincstárjegy és az 1-2-3 éves futamidejű Kincstári Takarékjegy.

A Kamatozó Kincstárjegy a futamidő vé­gén fizet kamatot, amelyet a befektető a tör­lesztéssel együtt kap kézhez. A Kincstári Ta­karékjegy lépcsős kamatozású értékpapír, amelynél a papír birtokosát visszaváltáskor a vásárlás napjától eltelt idő függvényében meghatározott kamat illeti meg.

Az elmúlt évek változásainak köszönhető­en kialakult magyar állampapírpiac egyre na­gyobb érdeklődést vonz mind külföldi, mind belföldi befektetők részéről. A jelenleg ér­vényben lévő jogszabályok alapján külföldi befektetők kizárólag egy évnél hosszabb lejá­ratú államkötvényeket vásárolhatnak. A piaci statisztikák szerint a fejlődő országok állam­papír-befektetési lehetőségei között hazánk igen jó lehetőséget biztosít a külföldi befekte­tők számára.


Állandó elektromos bekötés

Rögzített elektromos berendezések bekötése

Az elektromos hálózatra a villás dugós (kon- nektoros) csatlakozás helyett állandó (rögzí­tett) elektromos bekötéssel kell rákötni a rendszerint 10 A áramfelvételnél nagyobb, rögzített háztartási berendezéseket – például hősugárzó, villanybojler, mosogatógép, vil­lanytűzhely -, amelyeket előreláthatólag nem mozdít el a helyükről.

Magyarországon kötelező előírás, hogy ál­landó fogyasztói bekötést csak a világítási hálózattól független áramkörben szabad léte­síteni, továbbá hogy minden helyhez kötött fogyasztó készüléknek e hálózatról való levá­lasztására megfelelő leválasztókapcsolót vagy dugós csatlakozót kell elhelyezni! Az ál­landó bekötést beiktathatja közvetlenül kiépí­tett tápvezetékre, vagy a világítástól függet­len körvezetékre kapcsolt dugaszaljzatnál vagy ahelyett, de rácsatlakoztathatja e körből kiágazó végvezetékre is. 10 A áramfelvétel alatti állandó bekötés a falba süllyesztett hen­geres dobozú dugaszalj megfelelő pontjainak közösített bekötésével létesíthető. Nagyobb áramfelvételhez (villanybojler, tűzhely) rend­szerint falba süllyesztett a csatlakozódoboz,

ÁLLANDÓ ELEKTROMOS BEKÖTÉS » ÁLLATFOTÓZÁS • ÁLLATGYÓGYSZERELÉS

mely egyforrású fogyasztónál 100×100 mm, háromfázisúnál 150×150 mm méretű, ame­lyikben az állandó bekötést létesítő soro­zatkapocs van. Egyfázisú fogyasztó esetén 3 elemes, háromfázisú fogyasztónál 5 ele­mes a sorozatkapocs.

A leválasztókapcsoló elhelyezhető a hely­hez kötött fogyasztó és az állandó bekötése közé a készülék közelében, de ha külön köz­vetlen tápvezetékről tőnénik az áramellátás, akkor a főelosztónál is.

A leválasztókapcsoló egyfázisú csatlako­zásban kétsarkú, háromfázisú rendszerben háromsarkú kell legyen. Egyetlen fogyasztót ellátó áramkörben az elosztótáblánál a fázis és a nulla vezetőjébe helyezett kismegszakí­tó betöltheti a leválasztókapcsoló szerepét.

A készülék közelében elhelyezett levá­lasztókapcsoló, valamint az állandó bekötés helyének eldöntéséhez kérje az előírásokat ismerő szakember tanácsát.

Ma már – importált – az állandó bekötés­hez kapcsolóval és kontroli-lámpával ellátott csatlakozódoboz is megvásárolható.

FIGYELMEZTETÉS! E munka elvégzésekor mindig tartsa be az erősáramú villamos sze­relésekre vonatkozó hazai hatályos előírá­sokat!

A háztartási eszköz rákötése Először a ház­tartási eszköz kábelét kösse rá a csatlakozó­dobozban lévő sorkapocsra, majd mielőtt a sorkapocs bemeneti oldalát rácsatlakoztatná a hálózatra, a villanyóra lekapcsolásával áramtalanítson.

A tűzhely, hűtőszekrény, mosógép stb. ká­belét hagyja elég hosszúra ahhoz, hogy taka­rításkor vagy szereléskor a gépet kicsit kihúz­hassa a helyéről.

Éles késsel vagy szikével vágjon le 7-8 cm-nyit a kábel külső (fehér) szigetelőburko­latából – annyit, hogy a kábel erei elérjék a sorkapcsot. Ezután csupaszítófogóval vágjon le 1,5 cm-nyit a kábel fekete, kék és zöld-sár­ga ereinek hüvelyéből is.

Vezesse be a kábelt a doboz oldalsó nyí­lásán, s rögzítse a benne lévő csavaros ká- belszoritóval, ha van ilyen. Ügyeljen rá, hogy a külső (fehér) szigetelőhüvelyt a kábelszorí­tó lefogja.

Ezután kösse be a kábel ereit a sorkapocs „elmenő” oldalára.

Állandó csatlakoztatás hálózatra kötése A villanyóra megfelelő biztosítékának lekap­csolásával feszüftségmentesítse a bevezető áramkört.

Ha meglévő villás csatlakozóaljzatnál akar állandó bekötést létesíteni, meglazítva a táp­vezeték rögzítőcsavaijait a készülékhez veze­tő kábel fázis-, nulla- és földvezetékeit a táp­vezeték megfelelő ereivel közösítve ismét rög­zítse le.

Ha állandó bekötés számára létesít háló­zati csatlakoztatást, először vágja le az új ká­belvég külső burkolatát, majd az erek szige­telőhüvelyét is, ugyanúgy, ahogy azt a ház­tartási eszköz kábelénél tette. A földvezeték itt csupasz – húzzon rá egy darabka zöld-sár­ga hüvelyt.

Ha az új állandó bekötést körvezetékes áramkörön létesíti, a sorozatkapocs elmenő oldalán közösítve kell bekötni az új kábel és a körvezeték továbbmenő fázis-, nulla- és földvezetékeit. Ha az új állandó bekötés kör­vezetéke a leágazó vezetéken van, csak az új bekötéshez vezető kábelt kell a közös pon­tokra bekötni. Ha van, a sorkapocs jelöléseit vegye figyelembe.

Ezután óvatosan illessze fel a fali doboz te­tejét, ügyelve arra, hogy a csatlakozások a helyükön maradjanak, majd csavarja rá, míg stabilan nem áll, de ne túl erősen, mert a do­boz megrepedhet.

Végül a villanyóra felkapcsolásával helyez­ze ismét feszültség alá a hálózatot. Az áram­körbe állandó elektromos bekötéssel bekap­csolt új fogyasztó esetén a megnövekvő fo­gyasztás miatt esetleg növelt áramerósségű kismegszakítót (illetve olvadóbiztosítékot) kell alkalmaznia.


Állatfotózás

Hogyan vegye rá házi kedvenceit, hogy Jjeálljanak” egy fotóra?

kz állatok fényképezése türelmet, gyors ref­lexeket és nemritkán bizonyos ravaszságot igényel. Az állat hirtelen elfordulhat a kame­rától, nem hajlandó elmozdulni egy megköze­líthetetlen helyről, vagy ha éppen ideális hely­zetbe helyezkedik, hirtelen arrébb megy, amint megnyomná a kioldógombot.

Hasznos tanácsok Próbálja elterelni az állat figyelmét és/vagy érje el. hogy egy pillanattal a felvétel elkészítése előtt a fényképezőgép felé nézzen. Valószínűbb, hogy a megszokott környezetben nyugodtabb és együttműkö- döbb: egy kedvenc hely vagy tevékenység szintén segít megnyerni az együttműködését és kiszámítani a mozgásait.

Macskák, kiscicák és apró állatok – példá­ul hörcsögök, tengerimalacok, homoki ege­rek. nyulak és egerek – gyakran megdermed­nek egy pillanatra, ha üvegasztalra helyezik ókét. Kérje meg valamelyik családtagját vagy barátját, hogy segítsen; szinte lehetetlen egy­szerre foglalkozni az állattal és a fényképező­géppel.

Kedves képeket készíthet emberek társasá­gában lévő állatokról; például a házi kedven­cét tartó vagy azzal játszó kisgyerekről, illetve, amikor farkasszemet néznek egymással. Bá­jos jelenet az is, amikor a macska vagy a ku­tya figyeli valamivel foglalatoskodó gazdáját.

A szabadban nagy érzékenységű (ISO 400-1000, azaz 27-31 DIN-es) filmmel rossz fényviszonyok mellett is dolgozhat, de na­gyobb zársebességgel, ami csökkenti az el­mosódást. ha az állat elmozdul az exponálás pillanatában. Ha beltérben villanófényt hasz­nál. azt a falra vagy a mennyezetre irányítsa, illetve oldalról fényképezze az állatot, hogy ne verődjön vissza a fény a szeméből, amely emiatt vörösnek látszik a képen. Vagy – ha le­hetséges – használjon vakusínt, hogy a villa­nókészüléket az objektívtői kissé oldalra sze­relhesse fel.

Ha fényképezőgépének beállításai változ­tathatók. jó előre állítsa be a rekesznyílást és a zársebességet. így már csak az élességál­lítás és az marad hátra, hogy megkomponál­ja a képet a keresőben, azután jöhet az ex­ponálás. Több felvételt készítsen, majd vá­lassza ki a legjobbat.

Közelképek Ha közel lopakodik, a macskák és a kutyák egyszerűen azt gondolhatják, hogy játszani akar. A teleobjektív vagy a változtat­ható gyújtótávolságú objektív (zoom) lehetővé teszi, hogy távolabbról is közelképet készít­hessen. Ha nincs speciális objektíve, nagyít­sa ki a kép legérdekesebb részét, elhagyva a nem kívánatos hátteret vagy előteret. ~

A közelfelvételekhez térdeljen, guggoljon vagy feküdjék le, így a háziállattal egy ma­gasságba kerül. Beszéljen hozzá vagy fütyül­jön, hogy megragadja a figyelmét. Akkor ex­ponáljon. amikor érdekes testhelyzetet vagy érdeklődő kifejezést vesz fel.

Kalitkában lévő madár vagy üveg mögött tartott kis állat fényképezéséhez tartsa a ka­merát minél közelebb a rácshoz, hálóhoz vagy az üveghez. Ahhoz, hogy ne legyenek feltűnőek egy nagy ketrec vagy kalitka rácsai vagy hálója, tartsa a fényképezőgépet meg­közelítőleg párhuzamosan a rácsokkal vagy a dróttal, és nagy rekesznyílást (alacsony f ér­ték) használjon.


Állatgyógyszerelés

Tabletták és folyékony orvosságok beadása Állatgyógyszerek háromféle kiszerelésben lé­teznek: tabletták, porok és folyadékok. Eze­ket legjobb, ha közvetlenül adja be, és – ha lehet – nem keveri a táplálékba.

Az orvosság beadásakor legyen határo­zott, de gyengéd; beszéljen megnyugtatóan állatához. A macskák idegesebbek, mint a kutyák, és inkább ellenkeznek. Ha így visel­kedik az állat, szerezzen segítőtársat, aki fi­noman. de biztosan megtartja hátulról a nya­ka körül fogva. Másik megoldásként csavarja be a macskát egy törülközőbe, hogy csak a feje látsszon ki.

Tabletták Egyik kezével ragadja meg a kutya vagy a macska fejét úgy, hogy a hüvelyk- és a mutatóujja a szája ellentétes oldalán le­gyen. Feszítse szét az állkapcsát úgy, hogy az állat ajkát a fogaihoz szorítsa épp az áll­kapocsízület előtt. A kutya ajkát e módszerrel húzza óvatosan az állat fogai fölé, és tartsa így, nehogy megharapja az ujjait.

Vegye a tablettát a szabad keze hüvelyk­és mutatóujja közé, és helyezze olyan hátra az állat nyelvén, amennyire csak lehetséges. Macskák esetében győződjön meg róla, hogy a pirula a nyelv púpja mögé került. Gyorsan csukja be a szájat, és tartsa zárva, miközben simogatja az állat torkát. Macska esetében segíthet, ha egyszer-kétszer határozottan a pofájába fúj.

Ha az állat így sem nyeli le a tablettát, cso­magolja be azt egy darabka vajba vagy hús­ba, és így adja be neki.

ÁLLATGYÓGYSZERELÉS • ÁLLATI SZAGOK • ÁLLATÖVI JEGYEK

— ÁLLATGYÓGYSZERELÉS —


Orvosság beadása kutyának és macskának

Tabletta beadása kutyának Tansa az orrot a száj be’se.ébe tett hüvelykujjával. Nyomja felfelé a hűveiykuját ügy. nogy a kutya ajkát a fogara húzva tartja Másik kezével tegye a tablettát a nyelv hátuljára, majd zárja be a szájat.

Folyékony orvosság beadása macskára* Töltsön meg orvossággal egy eldobható műanyag injekciós fecskendőt. Nyomja a fecskendő végét a száj oidaiaba a nagy szemfogak mögött, és lassan csepegtesse be a folyadékot Mialatt bejuttatja az orvosságot, tartsa felfelé az állat szájat, így a gyógyszer nem folyik ki.

Gondoskodjon az állatok állandó alvóhe- lyéröl, a takaróit pedig rendszeresen mossa. Ha az állat a szőnyegen aludt, szórjon rá szó­dabikarbónát, és alaposan porszívózza ki.

Ha kefélés és mosdatás után kutyájának vagy macskájának még mindig erős a szaga, forduljon állatorvoshoz. Lehet, hogy az állatnak faggyútúl­termelésnek nevezett bőrbetegsége van. Ez gyógysamponnal vagy – enyhébb esetekben – korpásodás elleni hajsamponnal kezelhető.

Ha az állat végbélmirigyei eltómődnek, a szokásosnál gyakrabban harapdálja, nyalo­gatja, vagy a földhöz dörzsöli a fenekét. A végbélmirigy zavara és a többi olyan, esetle­gesen szagot okozó betegség, mint a fúlfer- tözés, állatorvosi ellátást igényel.

Ha az állat a lakásba piszkít, lapáttal szed­je össze az ürüléket, és papírtörülközővel itassa fel a környékét. A folt tisztításához használjon citromlevet vagy szalmiákszeszt, végül pedig szappanos vízzel dörzsölje be a felületet, hogy eltűnjön a szag.

Legyen otthon mindig légfrissítő, és szük­ség esetén alkalmazza.


Állatövi jegyek

Hogyan befolyásolja a születési időpont a jellemet?

Az állatöv – zodiákus – többnyire állatneveket viselő csillagképeket tartalmaz. Elnevezéseik megegyeznek azokkal a csillagképekkel, amelyeken a Hold, a Nap és a legfontosabb bolygók keresztülhaladnak.

A csillagjósok horoszkóp készítésére használják az állatóvet. Azt állítják, hogy ké­pesek meghatározni bárki jellemét és jövőjét a születési nap, hely és idő, valamint a Hold és a bolygók akkori pontos helyzetének össze kapcsol ásával.

Valamennyi állatövi jegynek megvan a ma­ga uralkodó bolygója, amely állítólag befolyá­solja az adott jegyben született személyek tu­lajdonságait. A Kost például a Mars vezérli, amely erőt és energiát képvisel, míg a Bikát a Vénusz uralja, amely a harmóniát és a pár­kapcsolatokat képviseli.

A jegyeket uralkodó elemeik, a négy ős-

ÁLLATÖVI JEGYEK


A 12 születésijei sajátságos jellemvonásai

Bak

Dec. 23-jan. 19. Céltudatos.

megbízható, türelmes, körültekintő, becsvágyó, makacs.

Vízöntő

Jan. 2O-febr 19. Ónálló, jóindulatú, barátságos, eredeti.

’ersöbbseges önfejű.

Halak

Febr 20 -márc 21

Jóindulatú, megenó. alkalmazkodó.

érzékeny, határozatlan, döntésképtelen

Kos

Márc. 22 -ápr. 20. Vakmerő, bátor, őszinte, határozott, önző, türelmetlen.

Porok Ezek legkönnyebb beadási módja, ha egy tálka vízbe vagy tejbe teszi. Ha az állat nem issza meg, keverjen egy másik adag port a szokásos táplálékához.

Folyadékok Finoman húzza ki az állat alsó ajkát közvetlenül a szája sarkánál úgy, hogy kis tasak keletkezzen. Szemcseppentő típusú fecskendővel juttassa az orvosságot a tasak- ba, egyszerre csak egy cseppet. Minden csepp után zárja be a tasakot, emelje meg kissé a pofát, és várja meg, hogy az állat nyeljen. Macskánál tartsa nyitva az ajkat a száj egyik oldalán, és cseppenként adagolja a folyadékot a fecskendővel.

Ha az állat visszautasítja a folyadék lenye­lését, keverje az ételébe vagy az italába.


Állati szagok

Hogyan szabaduljon meg tőlük?

Számos egyszerű óvintézkedéssel enyhíthe­tő a macskák és kutyák szaga. Először is tart­sa tisztán az állatot.

Bika

Ápr. 21.-máj. 21.

Gyakorlatias, megbízható, céltudatos, mélyen érző, lusta, makacs.

Ikrek

Máj 22,-jún. 22. Sokoldalú, élénk, szellemes, alkalmaz­kodó, nyughatatlan, kétarcú

Rák •

Jún. 23,-júl. 23. Fantáziadús. jóindu­latú, takarékos, vé­delmező, megbízha­tatlan, sértődékeny.

Oroszlán

Júl. 24,-aug. 23. Nagylelkű, alkotó, vidám, erős, nagyképű, fölényes.

Szűz

Aug. 24 -szept 23.

Szerény, szőrszál­hasogató, logikusan gondolkodó, jó felfogóképességű, bíráló, aggályoskodó.

Médeg

Szept. 24,-okt. 23. Romantikus, idealista, tapintatos, elbűvölő, rászedhető, könnyelmű

Skorpió

Oki. 24,-nov. 22. Fantáziadűs. titokzatos, kitartó, komoly, féltékeny, makacs

Nyilas

Nov 23,-dec. 22. Nyílt, kedélyes, őszinte, derülátó, szélsőségekre hajlamos, nyughatatlan

ÁLLATÖVI JEGYEK • ÁLLATSÉRÜLÉSEK

elem: a tűz, a föld, a levegő és a víz alapján is csoportosíthatják. Azt tartják, hogy vala­mennyi jegyet alapelemének természete befo­lyásolja. Tűz – Kos, Oroszlán és Nyilas: szen­vedélyes, határozott és pozitív. Föld – Bika, Szűz és Bak: szilárd, gyakorlatias és negatív. Levegő – Ikrek, Mérleg és Vízöntő: intelligens, közlékeny és pozitív. Víz – Rák, Skorpió és Halak: befolyásolható, érzékeny és negatív.

A csillagjósok állítása szerint a születési jel, vagyis az a jegy, amelyen a Nap a szüle­tés idején keresztülhaladt, számos tényező egyike, amely betekintést nyújthat az ember tulajdonságaiba.


Állatsérülések

Mit tegyen kutyájával vagy macskájával vészhelyzetben?

A leggyakoribb állatsérülések a következők: harapások, vérzések, lábtörés, fuldoklás. ide­gen testek beékelődése a mancsba, hőguta, sántítás, mérgezések és rovarcsípések. Vala­mennyi esetben vigye az állatot állatorvoshoz, amilyen gyorsan csak lehet. Mielőtt azonban felkerekedne vele, sokat tehet, hogy csök­kentse az állat gyötrődését vagy fájdalmát.

Harapások Ujjaival keresse meg a sérülés helyét. Kis ollóval vágja le a szőrt a sérülés helye körül, és tisztítsa meg kevés fertőtlení­tőszert tartalmazó meleg vízzel. Lehetőség szerint fedje be a sérülést tiszta ruhával – pél­dául összehajtogatott zsebkendővel – vagy gézzel, majd kötözze be. Nézesse meg a se­bet állatorvossal, mert a verekedésben el­szenvedett harapások és karmolások megfe­lelő kezelés nélkül elfertőződhetnek.

Macskák esetében a harapás első jele tályog vagy duzzanat lehet, és a macska bágyadttá, étvágytalanná válhat. Öblítse le a duzzanatot meleg vízzel és enyhe fertőtle­nítőszerrel, és minél előbb vigye el kezelés­re a macskát az állatorvoshoz. Lehet, hogy antibiotikumra lesz szüksége.

Vérzések Ha egy vágás erősen vérzik, fedje be tiszta kötszerpárnával, és kötözze szoro­san oda. A sérült állatot késedelem nélkül vi­gye állatorvoshoz, különösen, ha a vérzés nem áll el.

Törött láb Ha az állal lába furcsa szögben fekszik, ez azt jelezheti, hogy eltört a csontja. Helyezze a lábat kényelmes helyzetbe, és ál­lítsa el az esetleges vérzést. Óvatosan egye­nesítse ki a lábat, ezután kötözze gondosan, de erősen a láb alakjához nagyjából hasonló formájú fadarabhoz vagy pozdorjalaphoz. Bi­zonyos esetekben egy bot is tökéletesen megfelelhet sínnek. Ezután vigye az állatot állatorvoshoz – lehetőleg autóval, hogy ne bolygassa a végtagot.

Fuldoklás A fuldokló állatról gyorsan vegye le a nyakörvet. Ha valami megakadt a torkán – például egy csont vagy botdarab -, nyissa ki a száját, és húzza ki az elzáródást okozó tárgyat. Ahhoz, hogy az állat ne szorítsa össze az állkapcsát, toljon át a száj sarkainál egyfajta „rudat”, például egy kanál nyelét.

Ha labda akad meg a kutya torkán, próbál­ja meg ujját a labda mögé dugni, és azt ki­piszkálni onnan. Vagy tegye mindkét keze uj­jait kívülről az állat pofájára, olyan hátra, amennyire csak tudja, és a labda mögül gya­koroljon rá előrefelé irányuló nyomást.

Tartsa melegen a kutyát, ne hagyja enni vagy inni, és késedelem nélkül vigye állator­voshoz. A torkán keletkezhetett nyílt seb vagy zúzódás. amely szakképzett ápolást igényel.

Idegen testek a mancsban Horgas végű tár­gyak, például horgászhorgok, beágyazódhat­nak az állat bőrébe. Vágja le a horgot a hor- gászzsmegről, de ha a sérülést szőr fedi, hagyjon annyi zsineget, amennyi jelzi, hol a horog. Ha a horgot nem lehet könnyűszerrel kihúzni, óvatosan nyomja át, amíg megjelenik a horgas vége. Ha mód van rá, kérjen meg valakit, hogy tartsa az állatot, amíg ön dolgo­zik rajta. Vágja le a horgas véget drótvágóval vagy kombinált fogóval, majd lazítsa meg visszafelé a horog szárát, és húzza ki a be­hatolás helyén. Tisztítsa meg és kötözze be a sebet, majd vigye az állatot állatorvoshoz.

Ne próbálja meg eltávolítani a horgot, ha az az állat különösen érzékeny részébe – pél­dául az ajakba vagy a szembe – állt bele! Le­het, hogy kivételéhez altatásra lesz szükség, amit csak állatorvos végezhet. Üvegdarabot se próbáljon saját maga eltávolítani, mivel szilánkok maradhatnak a sebben. Ez megint csak az állatorvos feladata.

Hőguta Soha ne hagyja a kutyát meleg idő­ben a kocsiba zárva. Az állat igen gyorsan je­lentős mértékben túlhevülhet és elájulhat, Ha muszáj a kutyát a kocsiban hagynia, feltétle­nül nyissa ki 5-7 cm-re a két oldalablakot, hogy keresztben átjárja a levegő.

ÁLLATSÉRÜLÉSEK

Horog eltávolítása; szorítókötés alkalmazása

Horgászhorog Először kösse be a kutya pofá|át, hogy ne tudjon harapni; próbáljon segítőtársat szerezni, aki lefogja az állat feiét Vágja le a horgot a hozzá rögzített horgászzsinegről. Tolja keresztül a horgot, hogy kibukkanjon a horgas vége. Csípőfogóval vagy kombinált fogóval vágja le a kampót A horog szárát húzza ki visszafej Kötözze be a sebet, és keresse fe; az állatorvost.

Szorltókötés Az erős vérzés elállítására alkalmazzon szorltókötést. Illesszen kötést a végtag köré, tegyen bele egy pálcát, és csavarja meg azt A kötést 10-15 percenként lazítsa meg legalább egy percre

Ha a kutya túlhevült, haladéktalanul vigye hűvös, árnyékos helyre, és szivacs vagy tö­rülköző segítségével alaposan nedvesítse be hideg vízzel. Csavarjon a feje és a teste köré hűvös, nedves törülközőket. Ha lehetséges, adjon neki jégkockákat nyalogatni, csavarja be további nedves törülközőkbe, és vigye ál­latorvoshoz.

Sántítás Ha egy kutya vagy macska elkezd sántítani, óvatosan vizsgálja meg az érintett lábat. Tapogassa meg a végtagot a mancstól kezdve felfelé, duzzanatot, forró vagy fájdal­mas helyet keresve. Vizsgálja meg azt is, nincs-e rajta vágás – különösen a talppárná­kon -, vagy nem állt-e bele éles kő, tüske, il­letve szilánk. Távolítson el minden olyan ide­gen testet, amely könnyen kijön, és az eset­leges vágásokat tisztítsa meg hideg vízzel. Ha valami szorosan beágyazódott, vigye az állatot állatorvoshoz.

Ha a láb kificamodott vagy megduzzadt, fürdesse meg enyhe fertőtlenítőszeres forró vízben. Ezután vigye az állatot egyenesen az állatorvoshoz. Ha a sántítást elfertőződött seb okozza, alkalmazzon a gyulladás csök­kentésére forró dunsztkötést – különösen, ha nem tudja rövid időn belül elérni az állator­vost. A dunsztkötést sebpólyára kent forró kaolinpasztából – gyógyszertárban kapható – készítse el.

Mérgezés A tartós hányás és hasmenés – ami gyakran borzongással, remegéssel vagy görcsös rángatózással jár – rendsze­rint az állat mérgezésére utal. A tünetek kó­mához vezethetnek. Ha kedvence már ön­tudatlan, azonnal vigye az állatorvoshoz. Ha az állat még tudatánál van, és ön arra gyanakszik, hogy maró mérget – savat vagy marónátront – nyelt le, mossa ki a száját tej­jel vagy vízzel.

ÁLLATSÉRÜLÉSEK • ÁLLATSZÁLLÍTÁS MAGYARORSZÁGRA • ALLERGIÁK • ALMA KARAMELLBEN

Szükség esetén használjon a folyadék be­fecskendezéséhez eldobható műanyag injek­ciós fecskendőt. A macska fejét tartsa felfelé, és nyomja a fogai közé a fecskendő végét; kutya esetén csúsztassa be a fecskendő vé­gét a fogai mentén. Ha nincs fecskendője, tartsa nyitva az állat száját, és egy kancsóból vagy csészéből öntse be a folyadékot.

Miután kiöblítette a száját, adjon az állat­nak sok tejet vagy vizet inni. Ez felhígítja a mérget anélkül, hogy hányásra ingerelné, ami % újra végigégetné a torkát és száját. Ezt zab­’ kásából vagy kenyérből és tejből álló bősé­ges étkezés kövesse (feltéve, hogy az állat tud enni), majd vigye állatorvoshoz.

Ha bizonyos abban, hogy az állat nem ma­ró mérget – például háztartási zsíroldó szert – nyelt le, hánytassa meg, amilyen gyorsan csak lehet. Etesse meg kristályos mosószó­dával ugyanúgy, ahogy egy tablettát is bead­na neki. A mosószódától öt percen belül hányni fog. Ha nincs kéznél mosószóda, használjon oldott mustárport (1 rész mustár­port oldjon fel 20 rész vízben). Az oldatot fecskendővel juttassa be.

Ha nem tudja biztosan, milyen mérget nyelt le az állat, úgy kezelje, mintha maró mé­reg lett volna. Mindkétfajta mérgezésnél a le­hető leggyorsabban juttassa állatorvoshoz az állatot, vigye magával a méreg címkéjét vagy mintát belőle.

Rovarcsípések A macskák és a kutyák néha darazsakra és méhekre vadásznak, így a csí­pések rendszerint a pofájukon vagy a környé­kén érik őket. Ha a csípés a bőrön van, ken­je be antihisztaminos kenőccsel, ügyelve rá, hogy a kenőcs ne kerüljön a szembe vagy a szájba. Ha a csípés a száj belsejében talál­ható, azonnal vigye az állatot állatorvoshoz.

Kezelés előtt Mihelyt sérülés érte az állatot, vegye gondjaiba. A kutyára adjon pórázt, és vezesse nyugodt helyre, ahol megvizsgálhat­ja. Ha nincs póráz, használjon zsineget, köte­let vagy övét.

Ha a kutya nem tud állni a lábán, fektesse rögtönzött hordágyra, például takaróra vagy nagyméretű törülközőre.

A macskát ragadja meg egyik kezével a nyakbőrénél, a másikkal pedig támassza alá a hátsóját. Vigye nyugodt helyre; ha ideges vagy vonaglik, becsavarhatja egy takaróba.


Állatszállítás Magyarországra

Mi a teendő?

Az állatok külföldről történő behozatalának feltételeit a befogadó állam szabályozza. Több európai országgal ellentétben Magyar­országon nincs állatkarantén. Az érvényben lévő hatályos 41/97 (V. 28.) FM (Földműve­lésügyi Minisztérium) rendelet értelmében az országba behozott állatoknak hatósági állat­orvosi bizonyítvánnyal kell rendelkezniük, ami igazolja, hogy nincs fertőző betegségük.

Kutyák, macskák behozatalakor a határál­lomáson egy hónapnál nem régebbi igazolást kell bemutatni, amely szerint az állatnak egy éven belül semmilyen fertőző betegsége nem volt, valamint az állat származási helyének 30 km-es körzetében 3 hónapon belül nem volt veszettség.

Az állatokat a határállomáson 500 Ft be­léptetési díj ellenében engedik be.

A Magyarországról külföldre történő állat­szállításhoz feltétlenül érdeklődjön a célállo­más nagykövetségén vagy konzulátusán az adott ország ide vonatkozó rendelkezéseiről, de felvilágosításért fordulhat a Földművelés­ügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Állat­egészségügyi Főosztályához is (1055 Buda­pest, Kossuth Lajos tér 11. – tel: 301-4000). FIGYELMEZTETÉS! Svédországban és Nagy- Britanniában az állatokat 6 hónapra karan­ténban helyezik el, mielőtt az ország területére beengednék őket.


Allergiák

Gyakori allergiák megelőzése és kezelése

Az allergiák különböző módon, többek között szénanátha, asztma, ekcéma és (bárányhim­lőként és csalánkiütésként is ismert) urticaria formájában jelentkezhetnek. Az allergiával az ember szervezete olyan anyagra vagy anya­gokra reagál, amelyekre érzékeny. Ezeket a testidegen anyagokat antigéneknek nevez­zük, és leginkább belélegzés, étkezés vagy testi érintkezés útján kerülnek a szervezetbe.

A szervezet ellenanyagok termelésével vé­dekezik ellenük. Az antigének és ellenanya­gok közötti „csata” bizonyos vegyi anyagokat, többek között hisztamint szabadít fel a kör­nyező sejtekből. Az allergiás reakciókat tehát a hisztamin és más vegyi anyagok okozzák – innen származik az allergia ellen leggyakrab­ban alkalmazott egyes gyógyszerek megne­vezésére az antihisztamin kifejezés.

A reakciókat általában kiváltó antigének kö­zé tartoznak a virágporok, az állati szőrök és hámpikkelyek, a házi poratkák és az élelmisze­rek hosszú sora: az élelmiszer-színezékek és adalékanyagok, a kagylófélék, a tojás, a csoko­ládé, a sajt és még sok minden egyéb. Az ál­taluk okozott tünetek közé tartoznak a bőrkiüté­sek, az orrfolyás, a könnyezés, a tüsszögés, a viszketés, a hólyagok (elszigetelten vagy cso­portokban), a nehézlégzés, a szem, az ajkak vagy a nyelv feldagadása, és a bőrcsíkosodás.

A súlyos asztmában szenvedőket, akik ta­lán nem is ismerik allergiájuk forrását, gyak­ran eredményesen kezelheti gyógyszerekkel vagy injekciókkal az orvos. Az ok felderítésé­re teszteket végeznek.

A legjobb kezelés azonban az, ha kerüljük a kiváltó okot. Ha kiderült, hogy allergiáját ál­lati szőr okozza, próbálja kerülni a kutyákkal és macskákkal való érintkezést. Lehet, hogy allergiáját az orvos a poratkáknak tulajdonít­ja, amelyek az ágytakaróban, a matrac sző­rében, valamint a párnák és paplanok tolitö­mésében bújnak meg. Ebben az esetben a gyógymódot az jelenti, ha a párnákat és pap­lanokat poliészter anyagúra cseréli, a matrac­ra műanyag huzatot tesz, és naponta kipor­szívózza az ágyneműt. A por mennyiségét csökkenti az is, ha nedves ronggyal rendsze­res portalanítást végez a hálószobában.

Az antihisztamin gyógyszerek gyakran enyhítik a szénanáthát és a bőrkiütéseket: egyetlen tabletta például egy órán belül eny­híti a csalánkiütések okozta viszketést. Egyes antihisztaminok mellékhatása viszont aiuszé- konyságot okozhat, ezek szedése tehát autó­vezetés vagy veszélyes gépek kezelése köz­ben nem ajánlatos. A tabletták, krémek, orr- és szemcseppek, szirupok és elixírek formá­jában rendelkezésre álló antihisztaminok többsége recept nélkül is kapható.

Az asztmában vagy szénanáthában szen­vedők megelőzésként nátrium-kromoglikát nevű gyógyszert alkalmazhatnak. Ez meg­előzheti a rohamot, ha azonban már kialakult az allergia, akkor nem használ. A gyógyszer vényre kapható szemcsepp, orrspray vagy in- halálószerként por formájában.

Az asztmában szenvedők azonnali meg­könnyebbülését segítik elő a bronchodilatá- torok. Ezek az orrba vagy a szájba történő felszívás vagy porlasztás útján tágítják a hör­gőket. Egy kortizont tartalmazó másik inhalá- lószer rendszeres alkalmazása segít meg­előzni a légzőszervi allergiák kialakulását, és enyhíti a légúti gyulladásokat. A bronchodila- tátorok többsége és valamennyi kortizontar- talmú gyógyszer csak receptre kapható.

Mi a teendő allergia esetén? Készítsen fel­jegyzést, ha olyasmivel találkozik, ami önnél al­lergiát vált ki, és jegyezze fel a reakcióit is. Ez segíti az orvost a diagnózis megállapításában.

Figyelje az ismétlődéseket. A csak tavasz- szal jelentkező allergia arra utal, hogy a prob­lémát valamilyen virágpor okozza. A derékon jelentkező bőrkiütések a ruha övrészében lé­vő gumiszalagtól is keletkezhetnek. A karórá­ban vagy a melltartóban lévő nikkel is okoz­hat bőrkiütést.

Igyekezzen elkerülni a már megállapított kiváltó okot. Ha bizonyos ételek okozzák a bajt, mindig ellenőrizze a csomagolt élelmi­szerek összetevőit.

Ne feledje, hogy az újszülöttek örökölhetik az allergiára való hajlamot. Lehetőség szerint legalább fél évig szoptasson, mert így védel­met biztosíthat a tehéntejben lévő antigének­kel szemben.

Ne várjon azonnali eredményt az allergia­források megszüntetése után. Az állati szőrök például még hónapokkal az állat eltávolítása után is ott rejtőzhetnek valahol.

Ne higgye, hogy a penicillin szedése után jelentkező bőrkiütés azt jelenti, hogy allergiás rá. Lehet, hogy a betegséget előidéző vírus vagy baktérium okozta a foltokat. Kérje ki or­vosa véleményét.


Alma karamellben

A gyermekek kedvenc csemegéje

Nyolc karamelles alma elkészítéséhez 8 kis­méretű, ropogós almára, 8 fapálcikára, és egy serpenyőnyi házi készítésű égetett cu­korra lesz szüksége.

ALMA KARAMELLBEN * ÁLMATLANSÁG » ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ (ÁFA) • ALVÁSZAVAROK » AMŐBA

Mossa meg jól és törölje szárazra az almá­kat, csavarja ki a szárakat, és a helyükre szúrjon fapálcikákat.

Hozzávalók (a karamellhez)

25 dkg barnacukor (reform- és gyógynövény­boltokban kapható)

3 dkg natúr vaj

1 evőkanál sárga szirup (nádcukorból készí­tett)

5 evőkanál víz

1 evőkanál ecet

Tegye a hozzávalókat vastag aljú serpe­nyőbe és hevítse a keveréket kis lángon, amíg a cukor fel nem olvad. Forralja fel és sű­rítse be nagy lángon. Akkor van kész, ha a fa­kanál nyelét belemártja és utána hideg vízbe téve a szirup a kanál nyelén marad, és azt a hideg vízben is sűrűn bevonja.

Mártsa az almákat a karamellbe, forgassa jól meg benne, majd mártsa az almákat hideg vízbe, hogy megkeményedjen rajtuk a máz. Állítsa az almákat kivajazott tálcára, vagy már­ványfelületre, és hagyja őket állni, amíg a ka­ramell teljesen meg nem köt. Ha kész, csoma­golja az almákat celofánba, vagy folpackba.


Álmatlanság

Az állandó alvászavar kezelése

Nincs arra pontos szabály, hogy mennyit kell egy felnőtt embernek aludnia – annyi bizo­nyos, hogy az átlagos felnőtt körülbelül nyolc órát alszik éjszaka. Ugyanakkor akad, akinek tíz órára van szüksége, míg mások négy-öt­tel is beérik.

Ha az éjszakai alvás egy-két órával meg­rövidül, annak még nem lesz testi következ­ménye, de okozhat ingerlékenységet, ideges­séget, figyelmetlenséget.

A rossz alvásnak számos oka lehet. A leg­gyakoribb az aggódás – akár pénzügyek mi­att, akár munkahelyi vagy személyes gondok okán. A depresszió is árthat az alvásnak, pé – dául úgy, hogy túl korai ébredést idéz elő.

Röviddel lefekvés előtt kerülje a serkentő hatású szereket (tea, kávé, cigaretta), vacso­rára ne egyen zsíros, nehezen emészthető ételt. De nem használ a napközbeni szunyó- kálás sem, és árt a feszültség – akár munka­helyi gondok okozzák, akár egy késő esti iz­galmas film a televízióban.

Az álmatlanság ellen számos hatékony módszer ismeretes. Fontos a naponta vég­zett testgyakorlás, ez lehet kocogás, kerék­pározás vagy éppen kutyasétáltatás. Lefek­vés előtt segít a meleg fürdő, egy pohár ma­látával kevert tej, vagy egy csésze meleg tej az ágyban. Ellenőrizze, hogy az ágynemű megfelel-e a szoba hőmérsékletének, mert sem klmelegedve, sem fagyoskodva nem le­het jól aludni. Próbáljon meg egy keveset ol­vasni az ágyban – ellazulás céljából -, vagy egyszerűen számoljon százig. Próbálkozzék relaxációs gyakorlatokkal vagy jógával.

Ha az álmatlanság nem múlik, forduljon or­voshoz. Az altató, ami csökkenti a feszültsé­get, a stresszt, csak átmeneti megoldás, a baj gyökerét nem szünteti meg. Könnyű rászok­ni. emiatt a legokosabb ezeket a tablettákat lehetőleg elkerülni.


Általános forgalmi adó (áfa)

Fogalma – mértéke – szabályai

Általános forgalmi adó – hozzáadottérték-adó – fizetésére kötelezettek mindazok a jogi és magánszemélyek, akik rendszeresen termék­értékesítést végeznek, szolgáltatást nyújta­nak vagy terméket importálnak.

Adóalany az a természetes jogi személy, aki saját nevében gazdasági tevékenységet végez, tekintet nélkül annak céljára és ered­ményére. Gazdasági tevékenység körébe tar­tozik a bevétel elérése érdekében rendszere­sen vagy üzletszerűen végzett tevékenység.

Az adóalany az értékesítést és a beszer­zést terhelő adó különbözeiét köteles az adó­hatóságnak megfizetni. Az általános forgalmi adó az árban áthárítva a végső fogyasztást – a fogyasztót – terheli. Az áfa visszaigényelhe­tő a végtermék elkészültéig, de a fogyasztó már ezzel a lehetőséggel nem élhet.

Az adó alapja a teljesítés ellenértéke.

Az adó mértéke az adó alapjának 0, 12 vagy 25%-a, amelyet jogszabály határoz meg olyan módon, hogy milyen adó terheli a ter­mékértékesítést, illetve a szolgáltatásnyúj­tást, vagy éppen a tárgyi adómentesség kö­rébe tartozik. (Tárgyi adómentesség illeti meg például az oktatást, a postai szolgáltatást, az egészségügyi ellátást stb.)

Az adólevonási jogot csak az az adóalany gyakorolhatja, aki a bevételszerző tevékeny­ségéhez használja fel vagy veszi igénybe a szolgáltatást, és az előírásnak megfelelő bi­zonylattal támasztja azt alá.

Előzetesen felszámított adó nem vonható le például személygépkocsi-vásárlás esetén, tá­volsági és helyi taxi igénybevétele esetén stb.

Számlaadási kötelezettség terheli az adó­alanyt. amelyen fel kell tüntetni a nevét, cí­mét, adószámát, ami az adóazonosításhoz szükséges.

Külön kategória az a kör, amelyik alanyi adó­mentességet választ, figyelembe véve, hogy gazdasági tevékenységéből származó tényle­ges bevétele nem halad meg egy meghatáro­zott összeget. Ez az összeghatár ebben az év­ben 2 000 000 Ft. Ilyen esetben nincs nyilván­tartási és elszámolási kötelezettsége sem.

A kereskedelmi szálláshelyadással foglalko­zók a szokásostól eltérő adózást alkalmaznak. Külön adózási előírás vonatkozik a mezőgaz­dasági tevékenységet folytatókra, a bolti kiske­reskedelmet folytatókra, műalkotásokkal, gyűj­teményekkel foglalkozó személyekre, valamint idegenforgalmi tevékenységet folytatókra.


Alvászavarok

Mit tegyen és mit ne, ha rossz alvó

Világszerte sok millióan szenvednek az ál­matlanság valamilyen formájától – nehezen alszanak el, nagyon korán ébrednek és kép­telenek újra elaludni, vagy néhány órai alvás után reggelig többször is felébrednek.

Az álmatlanságnak sok oka lehet, például fájdalom, szorongás, levertség vagy éppen túlzott izgalom. Az esetek többségében azon­ban jóval egyszerűbbek az okok: a túl kevés testmozgás, a túl sok evés vagy ivás, a túl erős zaj vagy fény, illetve a túl sok napköz­beni szunyókálás.

Ha időszakos álmatlanságban szenved, az alábbiakat ajánlják:

Ne fogyasszon este serkentőszereket, pél­dául kávét, teát vagy dohányt.

Ne egyen nehéz, fűszeres ételeket rövid­del a lefekvés előtt.

Ne izgassa fel magát, tehát például ne nézzen horrorfilmet és ne töprengjen munka­helyi nehézségeken.

Ne használjon túl sok vagy túl kevés taka­rót. Mindig a szoba hőmérsékletének megfe­lelő takaróféléket használjon.

Ne aggódjon amiatt, hogy nem tud majd el­aludni, mert ez csak rontja a helyzetet.

Próbáljon délután vagy este mozogni egy kicsit.

Alakítson ki rendszeres esténkénti progra­mot. például vigye le a kutyát sétálni egy-két órára, vagy olvasson az ágyban.

Próbáljon meg lazítani a lámpa eloltása után, például mondjon verset magában, talál­jon ki történeteket vagy egyszerűen kalan­dozzon emlékei közt.

Próbáljon relaxációs gyakorlatokat végez­ni vagy jógázni.

Ügyeljen arra, hogy matraca kemény, de kényelmes legyen.

Vegyen lefekvés előtt forró fürdőt és igyon meg egy pohár langyos tejet.

Ha alvászavarai ezek után is megmarad­nak, és különösen akkor, ha könnyen elalszik, de korán felébred, forduljon orvoshoz. Ha depressziós, az orvos antidepresszánsokat (Teperin. Melipramin. Seropram stb.) írhat fel. Ideiglenes megoldásként altatót is adhat, de mivel ezek nem szüntetik meg az álmatlanság okát, inkább ne használjon ilyeneket.


Amőba

Szabályai és nyerési lehetőségei

Két vízszintes és két függőleges vonal segít­ségével kilenc kockára osztott papírlapon játsszák. A kezdő játékos egy X-et tesz az egyik mezőbe, az ellenfele pedig O-t egy másikba.

így folytatják mindaddig, míg az egyik játé­kosnak sikerül vízszintes, átlós vagy függőle­ges irányban három jelet egymás mellé ten­nie, vagy mind a kilenc mező be nem telik. Minthogy a kezdő játékosnak előnye van, a játékot mindig felváltva kezdik el.

Nincs üdvözítő módszer a biztos nyerésre. A kezdő játékosnak azonban arra kell töre­kednie, hogy harmadik X-ének bejelölése után két lehetősége maradjon a teljes sorozat elérésére. Ellenfele a harmadik lépésével csupán az egyiket lesz képes megakadályoz­ni, a másikkal szemben tehetetlen.

AMŐBA • ANAGRAMMA • ANANÁSZNÖVÉNY • ANANÁSZSZELETELÉS • ANGOL KUGLI

AMŐBA


A döntetlen kikényszerítése

Bárhova tegye is első X-ét a kezdő játékos, ellenfele (0) mindig biztosíthatja a döntetlent Mindössze három apróságra kell ügyelnie.

Ha a kezdő játékos az X-et a sarokmezők egyikébe tesz ellenfelének 0-;a kerüljön a középsőbe.

Ha az első X a középső mezőbe kerül, az eső 0-t a négy sarckmező egyikébe kel. tenni.

X

Ha az első X vala­melyik szélső oszlop középső mezőjébe kerül, az 0-t ugyan­abban az oszlopban vagy a középső sorban helyezze el.

Némi gyakorlással (és előzetes információ birtokában) a második játékos (0) mindig ki­kényszerítheti a döntetlent: ennek kulcsa az első 0 helyes bejelölése (lásd a fenti ábrát).

A játék egy másik változatában az amőbát 19×19 mezőre osztott táblán vagy kockás pa­píron játsszák, és az győz, akinek sikerül egy vízszintes, függőleges vagy átlós sorba egy­más mellé öt X-et, illetve 0-t rajzolnia.


Anagramma

Egy szórakoztató szójáték szabályai; anagrammakártyák készítése

Az anagrammát legalább kettő, legfeljebb nyolc személy játszhatja. Egy csomag ana­grammakártyára van hozzá szükség, amely­nek egyik oldalán egy-egy betű van.

Ha nincs kész kártyapaklija, 5×10 cm-es kartotéklapokból készítsen magának. A lapo­kat vágja nyolcfelé, és minden egyes kártyá­ra írjon egy nyomtatott betűt.

Minden betűből körülbelül annyi kártyát ké­szítsen, amilyen arányban előfordul a magyar nyelvben. Például az alábbiak szerint:

A 20 E 25 I 15 N 8 T 15
Á 10 É 10 J 5 015 U 5
B 6 F 4 K 9 P 12 V 8
C 4 G 6 L 10 R 14 Y 10
D 8 H 4 M 8 S14 Z 8

A kártyákat fejjel lefelé fordítva helyezze az asztalra úgy, hogy az asztal közepe üre­sen maradjon. Az asztalnál körben ülő játéko­sok sorban egyenként felfordítanak egy kár­tyát, és középre teszik. A játékosoknak a fel­fordított kártyákból legalább négybetűs sza­vakat kell összerakniuk.

Ha valamelyik játékos összerakott egy szót, azt hangosan kimondja (akár ő követke­zik, akár nem), a kártyákat elveszi az asztal közepéről, és maga előtt kirakja a szót.

Másik játékostól úgy rabolható szó, hogy a középen lévő készletből valaki egy vagy több betűt hozzátesz, és ezzel új szó keletke­zik. Az a játékos győz, aki először tud össze­rakni 10 szót. Ha pedig az összes kártya el­fogy. mielőtt bárki ki tudott volna rakni 10 szót, végül az a játékos nyeri a játékot, aki a legtöbb szót kirakta.


Ananásznövény

Hogyan neveljen növényt a friss gyümölcs levágott tetejéből?

Ananásznövényt friss ananász kihajtatott tete­jéből nevelhet. Szelje le a tetőt nagyjából 2,5 cm gyümölccsel együtt. Vágja ki a húsos részt egészen a levelekhez csatlakozó kemény, rostos belsőig. Két-három napig tartsa szára­zon, hogy megakadályozza a rothadását.

Metssze le az alsó leveleket, majd az áb­rán látható módon állítsa homokra az ana­násztetőt, és tartsa a cserepet világos, egyen­letes meleg (kb. 23 °C-os) helyen.

Az ananásztető elhelyezése

Az ananász tetejét tegye

10-12 cm-es cserépbe, komposztra terített vékony homokrétegre.

Nagyjából egy hónap múlva ültesse át a következő keverékbe: 2 rész rostos talaj, 1 rész levélhumusz vagy tőzeg és 1 rész ho­mok (a részarányok térfogatra értendők). 10-12 cm átmérőjű cserepet használjon, és szükség esetén karóval támassza meg a nö­vényt. A szoba hőmérséklete ne süllyedjen 18 °C alá. Rendszeresen permetezze vízzel, de ne hagyja, hogy túl nedves legyen a föld­keverék. Mihelyt a növény növekszik, szabá­lyos időközönként öntözze, és lássa el tápol­dattal. Végül gyümölcsöt is hoz, de nem va­lószínű, hogy az ehető lesz.


Ananászszeletelés

Hogyan tálalja a friss gyümölcsöt?

A friss ananász felszeleteléséhez fektesse ol­dalára a gyümölcsöt. Vágja le az alját és a le­veles tetejét, majd szelje 1-1,5 cm vastag szeletekre. Éles késsel vágja le a héját, és a késheggyel vagy almahámozóval, illetve kis tésztavágóval piszkálja ki a „szemeket”.

Ananásznegyedek Másik lehetőségként – a dinnyéhez hasonlóan – negyedekbe vágva is felszolgálhatja az ananászt. Csak a gyümölcs alját vágja le, majd az egész ananászt leve- lestül-mindenestül szedje négyfelé hosszá­ban. Tetszés szerint kivághatja mindegyik ne­gyed belső részét.

Ananásznegyedek Vágja le a gyümölcs alját, és hosszában negyedelje fel az ananászt.

A negyedeket úgy tálalja, hogy előtte felszeleteli a gyümölcs húsát.

Héjával lefelé fektesse le a negyedeket. Éles késsel válassza el a gyümölcs húsát a héjától, majd függőlegesen vágja szeletekre a gyümölcsöt. A szeleteket – egy-egy negyed egy adag – a héjában szervírozza.

A friss ananászra önthet cseresznyepálin­kát vagy gyümölcslikőrt, így még különlege­sebb lesz az íze.


Angol kugli

Egy régi kocsmai játék

kz angol kuglit főleg Angliában és Walesben játsszák, a vidéki kocsmák mellett kialakított szűk kuglipályákon. A versenysportként is űzött játékot (sk/tt/e-t) azonban bárhol – stran­dokon, szórakozóparkokban stb. – kialakított pályákon nálunk is játsszák. A játék célja a pá­lya végén felállított 9 fa kuglibábu feldöntése egy feléjük gurított nehéz fa- vagy gumigolyó­val. A szabályok változók, de a játék alapjai mindenütt azonosak:

A fából épített vagy aszfaltozott, általában 15-24 m hosszú pálya (I. az ábrán) egyik vé­gében két, egyenként hat-tíz fős csapat gyű­lik össze. Felváltva gurítják a golyót alulról a fabábuk felé. A bábuk általában 1-től 9-ig szá- mozottak, és a kilences (vagy „a földesúr”), amely néha magasabb is a többinél, a rom­busz-alakzat közepén helyezkedik el.

A pályák némelyikénél hosszú, keskeny kö­zépdeszka fut az oldalfalakkal párhuzamosan, amelyen a golyónak végig kell gurulnia, mie­lőtt folytatná útját a bábuk felé. A játékosok megtámaszthatják lábukat a pálya elejénél vé­gigfutó, megemelt faküszöbön, de gurításkor nem léphetik át e küszöböt (a dobópontot), és a golyó a „hibavonal” után már nem pattoghat.

A játék egyes változatainál a folyosóról visszapattanó labda által leütött bábukat is beszámítják a pontozáskor, másoknál az ilyen gurítás érvénytelen.

Minden játékos háromszor guríthat egymás után, pontszámúk pedig a feldöntött bábuk

ANGOL KUGLI

Hogyan néz ki a pálya?

visszaküldésére

Középdeszka —I ‘

Hibavonal 1 ; .

Láda a golyóknak ‘

Dobóvonal —

Kuglipálya A bábukat egy’ rombusz a a- _ lapon, a keretben állítják fel A áté-<os a guritóvonal mógű gur a cac^á :: pedig felállítja a ledő t bábukat és a gurltóváiyún vsszaKua akug go.yóKí’

számától függ. Ha például mind a kilenc bábut feldönti – ezt nevezik telitalálatnak kj’enc pontot írhat. A bábukat az erre Kije; ólt személy, a bábuállító állítja fel újra, és a játékos folytat­hatja a gurítást. A három gurítássai összesen legfeljebb 27 pontot érhet el (ha telitalálatot ér el). Ha viszont nincs telitalálat, a bábuállító le­veszi a feldöntött bábukat a pályáról. így tehát az, aki az első és a második gurításával is csak egy bábut döntött fel, harmadik próbálko­zására legfeljebb hét pontot érhet el.

Az előre meghatározott számú – általában 18 vagy 21 – gurítás után a játékosok össze­adják pontjaikat, hogy lássák, melyik csapat döntött több bábut.


Aprósütemények

Recept két teasütemény elkészítéséhez

A süteményesdoboz mindig könnyedén tele­tölthető, ha olyan aprósüteményeket készít, amelyeknek a tésztáját kis halmokban egy­szerűen a tepsire kell csöppentem. Ezeket mindössze kb. 30 percig kell sütni, és számos receptből válogathat. íme két kedvenc: a gyömbéres puszedli és a kókuszos tallér.

Gyömbéres puszedli

Hozzávalók (18 puszedlihez)

12 dkg liszt

V; csapott kávéskanál szódabikarbóna

 1. csapott kávéskanál őrölt gyömbér
 2. dkg finomított melasz
 3. dkg aprított friss gyömbér

5 dkg vaj vagy margarin

5 dkg kristálycukor

 1. evőkanál tej

Keverje el a lisztet, a szódabikarbónát és az őrölt gyömbért. Lábasban óvatosan ol­vassza meg a melaszt. A vajat a cukorral ke­verje simára, majd adja hozzá a melaszt, az apróra vágott gyömbért, a lisztes keverék fe­lét és 1 evőkanál tejet.

Óvatosan keverje össze, majd adja hozzá a maradék lisztet és tejet, majd puha tésztá­vá dolgozza össze. Kenjen ki vajjal két tepsit, majd a tésztából kávéskanállal halmozzon kis kupacokat a tepsikbe.

Tegye előmelegített sütő középső rácsára, és 15-20 percig süsse 180 °C-on (gázsütö 4-es fokozatán).

Kókuszos tallér

Hozzávalók (18 tallérhoz)

5 dkg vaj vagy margarin

5 dkg porcukor

2 csapott kávéskanál finomított melasz

2 kávéskanál citromlé

5 dkg liszt

  1. dkg kókuszreszelék

A vajat a cukorral keverje simára, majd habverővel keverje hozzá a melaszt. Adja hozzá a citromlevet, a lisztet és a kókusz­reszeléket. Kenjen ki vajjal két tepsit, majd a tésztából egy-egy kávéskanálnyit tegyen a tepsibe, és hagyja, hogy szétterüljön a kóku­szos massza.

Tegye az előmelegített sütő középső rá­csára. és 180 °C-on (gázsütő 4-es fokozatán) 10-12 percig, vagy addig süsse, amíg a tallé­rok széle aranybamára nem sül.


Árammegszakítók

Önműködő védelem áramütés ellen

fvz árammegszakító igen hasznos biztonsági □erendezés. Megszakítja az áramellátást, amint valamely készülékben szakadás vagy egyéb üzemzavar keletkezik, vagy ha sérülés éri a tápkábelt.

Az ún. reziduális árammegszakító állandó­an ellenőrzi a földvezetéken folyó áramerős­séget. Mikor ez meghalad egy bizonyos szin­tet, a megszakító kikapcsol, és vissza sem le­het kapcsolni mindaddig, amíg a hibát ki nem küszöbölik.

Több fajtája kapható. Van, amelyik eleve be van építve a biztosítékdobozba: ez vala­mennyi áramkört védi. Van olyan, amit a konnektorba építenek be: ez csak az ide csatlakoztatott készülékek hibái ellen nyújt védelmet. Létezik konnektordugós változat, amelyet be kell dugni a dugaszaljzatba, és hozzá lehet csatlakoztatni a készülék tápve­zetékét.

Végül van villásdugóba épített speciális megszakító is, amely igen érzékeny szerke­zet, és vigyázni kell vele, hogy semmihez se koccanjon. Ez szintén csak egy készülék hi­bája ellen nyújt védelmet. Ha hosszabbítót használ, a megszakító rögtön a konnektor után következzen, s ne a hosszabbító szabad végéhez csatlakoztassa, mert akkor a hosz- szabbító hibája ellen nem ad védelmet.

Az árammegszakítók érzékenysége külön­böző. Vásárlásakor kérjen szaktanácsot.


Áramszünet

Mit csináljon áramkimaradáskor?

Először nézze meg, hogy az áramszünet min­den áramkört érint-e a házban. Ha nem, el­lenőrizze, kiégett-e valamelyik biztosíték. Ha sehol sincs áram, keresse fel a szomszédo­kat, hogy kiderítse, általános-e az áramkima­radás. Ha csak az ön ellátórendszerében van a hiba, hívja fel az Elektromos Művek hibael­hárító szolgálatát. Ne nyúljon hozzá az áram­szolgáltató plombájával lezárt egységhez.

Általános áramszünet esetén kapcsoljon ki minden elektromos berendezést kivéve azokat, amelyek rendes körülmények között állandóan be vannak kapcsolva, például a hűtőszekrény és a fagyasztó. Amikor helyreállítják az áram­szolgáltatást. a kezdeti áramlökés kiégetheti a biztosítékot, ha több elektromos berendezés – különösen a nagy fogyasztásúak, mint a vil­lanykályhák – bekapcsolva marad. Egy vagy két lámpát hagyjon bekapcsolva, hogy észre­vegye, amikor visszakapcsolják az áramot.

Áramszünet idején ne nyissa ki a fagyasz­tót. Ha nem nyitogatják, a benne tárolt élelmi­szer minimum 12, maximum 48 órán át nem károsodik.

Készüljön fel Néha az áramszolgáltató fi­gyelmeztetést küld a tervezett áramkimara­dásról, így időben fel tud rá készülni. Tartson elemlámpát az ágyánál, és egy nagy kézilám­pát a konyhában. Szerelkezzen fel gyertyák­kal és tartókkal.

Egy teljesen villanyra berendezkedett ház­ban próbáljon beszerezni egyéb fűtőeszközt, például olajkályhát. A fagyasztó és a hűtő­szekrény kapcsolóját állítsa maximumra 24 órával az áramszünet előtt, hogy az élelmi­szerek jól átfagyjanak.

Amikor helyreáll az áramszolgáltatás Kap­csolja vissza az elektromos készülékeket. El­lenőrizze a fagyasztó tartalmát, és ha nem engedett fel az élelmiszer, tartsa hat órán át zárva, hogy biztonságos szintre csökkenjen a hőmérséklet.

JAVASLAT Ha a nyers élelmiszer elkezdett fel­engedni, főzze meg. és utána fagyassza le új­ra. Nyers élelmiszert ne fagyasszon újra. A ki­olvadt előfőzött ételeket vagy fel kell melegíte­ni és rögtön elfogyasztani, vagy ki kell dobni.


Áramütés

Az áldozat mentése és ápolása fvz áramütés sokféle károsodást, sérülést okozhat; fulladást, de akár halált is.

Az áramütött embert ne érintse meg, csak ha az áramot már kikapcsolta, ellenkező esetben ön is áramütést szenvedhet.

Ha környezetében valaki áramütést kap, azonnal kapcsolja le a főkapcsolót, ha tudja, hol található. Ha nem találja, húzza ki a falból a kérdéses készülék dugóját. A kapcsolóhoz ne nyúljon, lehet, hogy éppen annak hibája okozta a bajt.

ÁRAMÜTÉS


Mi a teendő az áldozattal?

Cselekedjen gyorsan. Legelőször kapcsol­ja ki az áramot, vagy távolítsa el az áldoza­tot a hibás készülék közeléből.

Eltolás, ellökés Álljon száraz felületre – pác éra. gumira, sző-yeg-e. ábtör őre. deszká­ra vagy egy <öteg újságpapírra, és Eszékkel vagy seprűnyé e szabadítsa ki az áldozatot.

Emelés Álljon száraz, biztonságos helyre. Kötélből, összecsavart törülközőből, sálból vagy harisnyából vetett hurokkal emelje le az áldozat karját vagy lábát a vezetékről anélkül, hogy megérintené. Ha az érintkezést megszüntette, fogja meg, és húzza még messzebbre az áramforrástól.

Ha az áramot nem tudja kikapcsolni, távo­lítsa el az áramütött embert a hibás készülék vagy a vezeték közeléből. Erre a célra olyan eszközt használjon, amelyik nem vezeti az áramot: például egy hosszú, száraz falécet vagy seprűnyelet. A művelethez álljon gumi lábtörlőre vagy egy csomag újságpapírra. Ke­zével ne érintse az áldozatot, és ne használ­jon nedves vagy fémből készült eszközöket sem. Szabadban ne álljon a puszta földre, ha­nem száraz deszkára vagy más, biztonságos felületre.

Ha a biztonságba helyezett áldozat esz­méletlen, égési sérülései vannak, vagy rosszul érzi magát, azonnal értesítse a men­tőket a 104-es telefonszámon. Ha a lélegzés és a szívműködés leállt, alkalmazzon mester­séges lélegeztetést. Ha ért hozzá, mellkas­préssel is próbálkozhat, majd fektesse nyu­galmi testhelyzetbe az áldozatot.

Az égési sebeket takarja le száraz, tiszta pamutkendővel vagy zsebkendővel, amíg az orvos megérkezik.

Ha a baleset magasfeszültségű vezetéknél vagy vasútnál történt, hívja fel a vezeték osz­lopán feltüntetett telefonszámon az ügyeletet; ha nem talál Ilyen telefonszámot, értesítse a rendőrséget.

Amíg az áram kikapcsolására vár, hívja fel a mentőket is; a szerencsétlenül járt embernek minden bizonnyal orvosra is szüksége lesz.

Tartózkodjon a leszakadt távvezetéktől legalább 18-20 m távolságban. Ha a kábel megsérült, az áram a nedves fűben vagy a párás levegőben nagy kiterjedésben is ve­szélyes lehet.


Aranyér

Kezelése és megelőzése

Aranyérnek a végbélnyíláson (kívül vagy be­lül) látható, kicsi, gömbölyded, kékeslila cso­mókat nevezzük. Tulajdonképpen megduz­zadt visszerek, amelyeket olykor nyomás idéz elő – például tartós székrekedés, vagy erőltetett székelés. Előfordul, hogy az arany­ér viszket, fáj vagy vérzik.

A külső aranyér rendszerint egy-két hét alatt meggyógyul, gyakran lazán lelógó bőr­darabkát hagyva maga után. A belső aranyér visszatérő gondokat okozhat, s néha a vég­bélnyíláson kívülre türemkedik ki. Meleg vi­zes szivaccsal próbálja visszanyomkodni.

Mindkét esetben segít a meleg fürdő vagy a meleg vizes borogatás, a gyógyszertárban pedig a fájdalmat enyhítő nyugtató kenőcsö­ket vásárolhat. A tisztasági előírásokat a leg­szigorúbban tartsa be. Ha a fájdalom vagy a vérzés erős és nem múlik, forduljon orvoshoz, aki esetleg sebészeti beavatkozást javasol.

Az aranyér megelőzése érdekében kerülje a túlzott erőlködést és a tartós székrekedést. Az étrend bőségesen tartalmazzon rostokat, például teljes kiőrlésű lisztből sütött kenyeret, friss gyümölcsöt, zöldséget és főzelékfélét, továbbá sok folyadékot.


Aranyozás

Az aranyfólia használata – mestermódra Ha a képkerete még ép, jó állapotban van, aranyozza be vagy díszítse aranyfóliával.

A legegyszerűbb módszer az olajos ara­nyozás, amelyhez a következőkre van szük­ség: gipsz; kisméretű festőecsetek; finom csi­szolópapír; sötét vörösesbarna festék; sellak; egy kisebb disznósörte ecset; olajos alapozó- kence; aranyfólia; aranyozópárna; szalma­szál; aranyozókés; 10 cm széles teveszőr ecset vagy más néven aranyozó festőecset; mókusszőr ecset. Ezeket a kellékeket szak­boltban beszerezheti.

ARANYOZÁS


Aranyfólia a képkereten

Alapozás Az előkészített keretet disznósörte ecsettel kenje le vékony rétegben az alapozókencével, majd hagyja megszáradni. A megszáradt kenceréteg csikorgó hangot ad. ha végighúzza rajta az ujját.

A fólia kivétele Vegyen elő néhány fólialemezt, és tegye a párnára.

A lemezeket vagy szívja fel egy szívószállal, vagy fújja ki a fóliatartóból.

A fólia előkészítése Emeljen fel egy lemezt az aranyozó­késsel és helyezze az aranyozópáma közepére. Vágja ki a szükséges méretet.

Helyreemelés Dörzsölje az arcához vagy a tenyeréhez az aranyozó festőecset sörtéit, hogy egy kis zsír tapadjon rá, majd óvatosan szorítsa rá a fóliára, amely hozzá fog tapadni. Ezután helyezze rá a keretre

Rögzítés Miután felhelyezte a többi fóliát is, a mókusszőr ecsettel finoman nyomogassa rá a keretre. Az illesztés közben forgassa az ecsetet, kivált a finomabb mintáknál, hogy a fólia mindenütt jól rátapadjon a keretre.

ARANYOZÁS • ARCÁPOLÁS • ÁRPA

Elsőként készítse elő a keretet. Több ré­tegben vigye fel a gipszet, de minden egyes rétegnél várja meg, hogy jó alaposan meg­száradjon. Ezt követően csiszolja végig fino­man a csiszolópapírral és kenje le a vöröses festékkel. Végül vigyen fel két réteg sellakot.

A következő lépésben dolgozza rá az alapozókencét, ügyelve arra, hogy a teljes fe­lületet egyenletesen érje. Hagyja száradni két órán át vagy ameddig ragad.

Tegye az aranyozópámát a keret közelé­be, így a fóliát kevés mozgatással könnyen a helyére tudja rakni. Nyissa ki a fólialemezeket tartalmazó könyvet a párna felett és vegyen ki pár fóliát a kivágáshoz.

Rakja fel egyenként a keretre a darabokat, némi átfedéssel, majd finoman illessze őket a helyükre.

A kimaradt részeket pótolja a fóliából kivá­gott apró darabokkal, amelyeket puha ecset­heggyel óvatosan dolgozzon be a keretbe. Ha időközben a kimaradt rész megszáradt, kenje be az alapozókencével.

Olcsóbb módszer Kevesebb anyagi ráfordí­tással jó eredmény érhető el arany- vagy ezüstfüsttel.

Vágja fel az igen vékony lemezeket kb. 4 cm- es négyzetekre, majd mielőtt kiteritené őket, egy kissé gyűrje meg mindegyiket, hogy könnyebb legyen vele dolgozni. Keverjen össze PVA ra­gasztót vízzel, és fogkefével kenje be a keretet.

Nyomkodja rá a lemezeket a keretre, es il­lessze rá a mintázatra is. Kenje be ragasztó­val a felületet és hagyja megszáradni, mielőtt felvinné rá a régiség látszatát keltő antikváid bevonatot.

Aranyozott keret javítása A sérült aranyo­zott részeket kenje be aranyviasszal. Vá­lassza ki a keret színének megfelelő árnyala­tot és dörzsölje a viaszt a csupasz felületre.


Arcápolás

Hogyan gondozza arcbőrét?

Napi programja részeként gondozza, ápolja arcbőrét. Reggeli és esti arcmosását kövesse arcápolók használata, mint például éjszakára bőrápoló-hidratáló készítmény alkalmazása.

Mosakodásra használja a legegyszerűbb, de jó minőségű – fertőtlenítőszert vagy parfümöt nem tartalmazó – szappant. A gyógyszappanok segíthetnek a fertőzések, pattanások elleni küz­delemben, de egyébként szükségtelenek.

Csak tiszta, frissen mosott arckendőt hasz­náljon. Szappanozás után bő vízben öblítse le az arcát, majd puha, tiszta törülközővel szárítsa meg.

Tisztítás Éjszakára távolítson el minden arc­festést. Lemosóba mártott vattapamaccsal mossa le a szempillafestéket és az arcfesté­ket. Ne sajnálja orrától, áliától, homlokától és orcájától a tisztító krémet!

A nyakánál kezdve dörzsölje be alaposan a bőrbe a krémet lassú, felfelé irányuló moz­dulatokkal. Jusson el oldalt felfelé haladva egészen a homlokig, aztán a szem követke-

ARCÁPOLÁS


A kikészítés eltávolítása

1. A szempilla­festéket lemosóba

mártott fültisztitó pálcikává távolítsa el

2. A szemfestéket lemosófolyadékba

mártott tiszta vászonkendöve törülje le.

3. A nyak elülső részénél xezove finom, felfelé tartó mozdulatokkal masszírozza a bőrbe a tisztitókrémet.

5. A tisztítás után mossa le tonikkal a homlokot és az orcát.

6. Ujjal hegyével finoman dolgozza el arcán a hidratálókrémet

zik, majd az orr és végül az áll. Ugyanebben a sorrendben távolítsa el a krémet tiszta ken­dővel vagy száraz vattacsomóval.

Arctonlk E készítménnyel eltüntetheti a bőr­ről a piszok, a festékek vagy a tisztító krém minden nyomát. Olyan gyártmányt válasszon, amelyiktől bőre épp hogy bizsereg; ha csíp, az már túl erős.

Tonikkal megnedvesített vattapamaccsal gyengéden törülgesse a homlokát, majd az or­ca és az orr körüli hajlatokat, végül pedig az ál­lát. A szem körüli érzékeny részeket kerülje el!

Hidratáló készítmények Az időjárás (például az erős szél vagy napsütés), valamint a mosa­kodás eltávolítja a bőr természetes nedvesség­tartalmát. A bőr ilyenkor száraz és feszes lesz. A tonik után felvitt vékony réteg hidratálókrém segít puhán és rugalmasan tartani a bőrt.

Tegyen az arcára néhány pötty krémet, és a homlok közepétől kezdve ujjaival egyenle­tesen dolgozza el. A szem köré és az orcára finom paskolással vigye fel az anyagot, majd folytassa az állkapocs vonalán, az állón és a szájon, végül felfelé irányuló mozdulatokkal masszírozza végig a nyak elülső részét is.

Pakolások, maszkok Az alkalmankénti keze­lés eltávolítja a bőr mélyebb rétegeibe beivódott

*-lf

4– Tiszta vászonnal ’ \\v ■ vagy vattacsomóval

\ I távolítsa el a

tisztítókrémet.

7. Középső uraival krémezze be az állkapocs vonalát, az átlát és a száj körüli területeket

piszkot, és serkenti a vérkeringést. Otthoni ke­zeléshez vásároljon filteres kamillát és szépség­maszkot; az agyagtartalmú maszk táplálja a zsí­ros bőrt, a krémes maszk hidratálóanyagokat tartalmazva a száraz bőrtípushoz való.

Távolítson el minden arcfestéket, és fedje le haját fúrdősapkával. Egy tálba öntsön for­ró vizet, és dobjon bele két zacskó kamillate­át. Ezután borítson a fejére egy törülközőt, és arcát kb. 30 cm-re tartva a forró, kamillás víz fölött, hajoljon a sátorban a gőz fölé. Marad­jon így tíz percig.

Ezt követően tiszta, száraz törülközővel tö­rülje meg az arcát, és hordja fel a maszkot. Kövesse a használati utasítást. A kenőccsel ne menjen túl közel a szeméhez, szájához és a hajvonalhoz. Hagyja arcán az anyagot a megjelölt ideig – ez általában legfeljebb tíz perc -, majd tonikba mártott vattacsomóval távolítsa el. Öblítse le a bőrt hideg vízzel, tö­rülje szárazra, és hidratálókrémmel kenje be.


Árpa

A szemhéj fájdalmas, kellemetlen fertőzése Az árpa a szempillák tövénél lévő kis mirigyek baktériumfertőzése. Fájdalmas duzzanatként jelenik meg az érintett területen, majd vála-

ÁRPA • ARTICSÓKA • ÁRVERÉS • ÁRVÍZ • ASPIOISTRA

dékkal telik meg, „hegye” nő, végül kifakad. Gyógyulása kezelés nélkül egy hétig vagy tíz napig is eltarthat.

Gyorsabb javulás várható, ha egy kis, köt­szerrel fedett vattacsomót forró vízbe márt, majd kicsit kihűtve, óvatosan a szemére nyomja és 10-15 percig rajta hagyja. Ezt a műveletet 2-3 óránként ismételje meg. A ke­zelések előtt és után mosson alaposan kezet.

A kezelés elősegíti az árpa érését és kifaka- dását, amelynek lezajlása után alaposan mossa meg a szemét és környékét. Ha az árpa három nap elteltével sem fakad ki, forduljon orvoshoz.


Articsóka

Az articsóka előkészítése és főzése

Nagykéssel vágja le az articsóka szárát a tor­zsájánál, majd a felső húsos levelekről vág­jon le 1-1,5 cm-t. A megmaradó levelekről ol­lóval távolítsa el a hegyes csúcsokat, és a vá­gási felületeket dörzsölje be citrommal, hogy megakadályozza az elszíneződést.

Tegye az articsókát forrásban lévő vízbe (ne használjon aluminiumedényt, mert az elszínezi a növényt). Minden 6 dl vízhez adjon körülbe­lül 2 kávéskanál sót. A mérettől függően 20-30 percig főzze fedő nélkül, vagy gőzölőedényben párolja 45-50 percig kevés citromlevet vagy ecetet tartalmazó forró víz felett.

Óvatosan fejtsen le róla egy „pikkelyt”, hogy ellenőrizze, kész van-e. Ha könnyen le­jön, és húsos alsó része már puha, merítőka­nállal vegye ki a növényt a vízből, hajtsa szét a külső zöld leveleit, hogy láthatóvá váljanak a lágy, bíborszínü belső levelek. Ezután szedje ki a belső leveleket, hogy előtűnjön a „szőrös” fejrész. Kanállal kaparja le a szőrö­ket, hogy végül előkerüljön a növény legne­mesebb része, a szív vagy alap. A növényt 2-3 percig fejjel lefelé csepegtesse le. Az ar­ticsókaszív főzés előtt is eltávolítható, de csak nehezen, mivel az articsóka levelei igen kemények. A főzés vagy párolás idejét azon­ban ez mintegy a felére csökkentheti.

Személyenként általában egy articsókát tálalnak fel olvasztott vajjal, esetleg citromlé­vel. A leveleket egymás után fejtse le és márt­sa a húsos szárát vajba. A szívét hagyja a vé­gére, és késsel-villával fogyassza el.


Árverés

Hogyan kell licitálni és eladni

– az árverés csapdái

Az árverések a kedvező vételek boldog va­dászmezői – feltéve, hogy megfontoltan lici­tál. Könnyen elragadtathatja magát az ember, és akkor többet fizet, mint amennyit eredeti­leg tervezett.

Az árverések meghirdetése előtt mindig van egy előzetes kiállítás, ahol megtekintheti az el­adásra felkínált tárgyakat. Némely különösen értékes tételnek (főleg aukciókon a műtárgyak­nak) kikiáltási ára van: az a legalacsonyabb ár, amelyért valamit áruba bocsátanak. Ha a lici­tálás során ezek a tárgyak nem érik el a kiki­áltási árat, az árverésvezető kivonja őket az ár­verésből. Ha azt gyanítja, hogy valaminek, ami felkeltette az érdeklődését, kikiáltási ára van, még az árverés előtt érdeklődjön utána.

Licitálás Amikor a licitálás megkezdődik, az ár­verésvezető az elérendő árhoz közeli nyitó ajánlatot kér a kikiáltott tárgyra. Ne licitáljon rögtön. Várja meg, hátha a kikiáltó alacsonyabb vételi ajánlatot tesz. Amikor készen áll a licitá­lásra. emelje fel a kezét, ügyelve arra, hogy el­kapja az árverésvezető tekintetét. Ennek néha megvan az az előnye, hogy addig késlelteti az ön licitjét, amíg a kalapács már majdnem lesújt, és ez az új versengés elbizonytalaníthatja vagy visszalépésre késztetheti a rivális ajánlattevőt.

Az árverésre kerülő tárgyakat vagy tárgyak együttesét ..tételnek” hívják. Amikor egy tételt önnek ütnek le. az árverésvezetö vagy segí­tője megkérdezi a nevét. Ezután az árverés helyszínének elhagyása előtt ki kell fizetnie a megvásárolt tárgyat. Minden megvásárolt té­tel elszállításáért is ön felel, tehát ha terjedel­mes tételeket, például bútort kíván vásárolni, előre gondoskodjék a szállításról.

Ha később azt tapasztalja, hogy a vásárolt tétel hibás, kártérítési igénnyel nem élhet az árverésvezetövel vagy az eladóval szemben. Visszakövetelheti azonban a pénzét, ha a tárgy nem felel meg a leírásnak – ha például egy ezüstként eladott edényről kiderül, hogy csak ezüstözött.

Valamennyi árverésre a katalógusban fel­tűntetett vagy az árverés helyszínén kifüg­gesztett eladási feltételek érvényesek.

Árverésre bocsátás Ha árverésre bocsátan­dó áruja van. próbáljon olyan aukciós céget találni, amely olyan áruféleségekre szakoso­dott, amit eladni kíván. Kikiáltási ár megálla­pítására is kérhet tanácsot – a nagy cégek­nek speciális értékbecslő részlegeik vannak.

Az aukciós cég igyekszik mindig a lehető legmagasabb árat elérni, mivel jutaléka e sze­rint változik. Olyan tételt, amely nem ér el elfogadható licitet, a cég akkor is kivonhat az árverésből, ha nincs kikiáltási ára.


Árvíz

Óvintézkedések és a túlélés módszerei

Ha olyan helyen él, ahol fennáll az árvíz ve­szélye, érdeklődje meg a helyi vízügyi hatósá­goknál, hogy működik-e a területen figyelmez­tető rendszer, s ha igen, kísérje figyelemmel a jelzéseket. Otthonában tartson készenlét­ben homokzsákokat és vészhelyzet esetére egy összeállított csomagot a legszüksége­sebb holmikkal. Ellenőrizze biztosítási kötvé­nyeit, és érdeklődjön a biztosítótársaságnál, hogy érinti-e önt valamiféle speciális rendelke­zés. Az árvíz közeledtekor kívülről torlaszolja el a bejáratok réseit homokzsákokkal; ha ilye­nek nincsenek kéznél, nejlonzsákokat, eset­leg párnahuzatokat is megtölthet homokkal vagy kerti földdel. Végszükség esetén sző­nyegekkel és pokrócokkal is betömheti a rése­ket. Ha a víz a párkányokat is elérheti, ugyan­így torlaszolja el az ablaknyílásokat is.

A lakásban a főkapcsolónál zárja el a gázt, és kapcsolja ki az áramot, hogy csökkentse a tűz vagy áramütés veszélyét. Ha van rá idő, vigye fel a felső szintre, padlásra az értéke­sebb tárgyakat, bútorokat, háztartási készülé­keket és szőnyegeket, s ami nem fér el oda­fent, azt helyezze polcokra, asztalokra, szek­rények tetejére, minél magasabbra.

Ha a víz tovább emelkedik, vigye fel a fel­ső szintre az élelmiszert és az innivalót; ve­gyen ivóvizet tiszta edényekbe, és ha a felső szinten is van fürdőszoba, a kádat, mosdót is engedje tele vízzel. Vigyen fel meleg ruhákat, gyufát, gyertyát és ha van, hordozható tűz­helyt is, amin főzni lehet. Fontos még egy ele­mes rádió, hogy figyelemmel kísérhesse a mentés előrehaladását, valamint az időjárás­jelentést.

Ha elszigetelt, magányos helyen él, fel­tétlenül tartson készenlétben jelzőeszközö­ket; zseblámpát, sípot vagy olajos rongyokat, hogy meggyújthassa, ha a mentők figyelmét magára akarja vonni.

Hosszan tartó, komoly árvíz esetén még az is előfordulhat, hogy a tetőre kényszerül. Erre az esetre vigyen magával erős kötelet vagy lepedőket, amelyekkel a kéményhez kö­tözheti magát, hogy az ár ne sodorja el. Mi­előtt kimászna a tetőre, vegye fel a legme­legebb ruháját és cipőjét, s egyen és igyon, amennyit csak bír, hogy egy időre elegendő tartaléka legyen. Vigye magával a vészjelzés­re alkalmas eszközöket is.

Otthonát csak közvetlen életveszély esetén hagyja el. Ha végszükségben segítségért kell kimozdulnia, próbáljon meg tutajfélét készíte­ni gumimatracból, szekrényből vagy deszkala­pokból, akár a padlózatból is, s kötözze őket össze lepedőkkel. Mielőtt beszállna, bizonyo­sodjon meg róla, hogy a tutaj valóban megbír- ja-e a súlyát, és vegyen magához valamit, amivel evezni lehet: egy tálcát vagy seprűt. Ne felejtse otthon a jelzőeszközöket!

Ha a lábán járva kerül áradó vízbe, ne felejt­se. hogy még a legkisebb vízfolyás is, ha fel­duzzad, van olyan erős, hogy ledöntse a lábá­ról. Keressen valamilyen botot, amire – mint harmadik lábra – támaszkodhat, és tapogathat­ja maga előtt az utat. Figyeljen a sodródó tör­melékre, uszadékfára, és térjen ki az útjukból.


Aspidistra

Egy viktoriánus kori szobanövény ápolása

A kukoricalevélként ismert Aspidistra elatior a viktoriánus idők óta kedvelt szobanövény. Nagy, sötétzöld, kissé hosszúkás levelei vannak, időn­ként pedig bíborszínű kis virágokat hoz.

Népszerűségét annak köszönheti, hogy könnyen nevelhető, jól tűri az árnyékot, a ben­zingőzt és a nagy hőmérséklet-ingadozást.

Az aspidistrák akkor fejlődnek a legjobban, ha nem éri őket közvetlen napsugárzás. Nyá­ron öntözze őket bőségesen, időnként pedig mossa le a leveleit. Télen tartsa a növényt vi­szonylag meleg helyen, és kerülje a túlöntö- zést. A levelek felszínén megjelenő barna fol­tok általában a túl gyakori öntözés jelei.

ASPIDISTRA • ASZFALTBURKOLATÚ UTAK ♦ ASZPIK • ASZTALDÍSZEK

Ültetés és tápanyagszükséglet Ültetéskor használjon termőtalaj alapú földkeveréket – 1 rész rostos talaj és 1 rész tőzeg vagy kom­poszt a fejlődés időszakában pedig kéthe­tente öntözze meg általános folyékony tápol­dattal. Elég négy-öt évenként, az új hajtások megjelenésével tavasszal átültetni eggyel na­gyobb cserépbe.


Aszfaltburkolatú utak

Kocsibejáró építése

A kocsibejáró a lakóházunk előtt található közút és a telek közötti közlekedési kapcso­latot biztosítja. A kocsibejáró a bejárati kapu szélességével megegyező méretben biztosít­ja a telekre gépkocsival történő bejutást.

A kocsibejáró építését a terv elkészítésé­vel, a szükséges építési engedély beszerzé­sével kezdje. E munkálatok elvégzésére for­duljon szaktervezőhöz, miután fel kell deríte­nie, hogy a járda alatt (és a mellette gyakran található zöldsávban) milyen közművezeté­kek húzódnak (víz-, gázvezeték, elektromos, postai kábelek stb.). Miután a közmüvek üze­meltetőitől is beszerezte az engedélyt, ezen hozzájárulások birtokában kérjen építési en­gedélyt az építési hatóságtól.

Az építési engedély megszerzését követő­en kezdhet az építési munkákhoz. Az út mel­letti szegély és a járda érintett szakaszának el­bontása után (amit a már említett vezetékek védelme miatt csak nagyon óvatosan, rend­szerint kézi eszközökkel végezhet csak el) a kocsibejáró új burkolatának helyét alakítsa ki. Ez átlagosan a jelenlegi szinttől számított 35 cm mélységű földréteg eltávolítását jelenti. Az így kialakított földmunkába (az ún. „tükör-be) először 15 cm vastagságban homokos kavi­csot (sódert) terítsen. (A szükséges anyag mennyiségének kiszámításánál vegye figye­lembe, hogy az elterített anyagot jól be kell tö­möríteni, ami kb. 10% többletet jelent.) A tö­mörítést házilag elkészített döngölővei is elvé­gezheti. Egy kb. 15 cm átmérőjű, 20-25 cm hosszú gömbfára, annak két átellenes oldalá­ra 1,2-1,5 m hosszú lécet szegeljen rá. Ezzel a döngölővei a felületet többször ütögesse vé­gig, hogy a kívánt tömörséget elérje, amely biztosítja, hogy a rákerülő rétegek a gépkocsi súlya alatt sem fognak megsüllyedni.

Erre a rétegre terítsen 15 cm vastagságban betont. A betont házilagosan is kikeverheti, vagy keverőtelepről megrendelheti. A beton mi­nősége ne legyen túl nagy szilárdságú. Az ún. „soványbeton’ előállításának receptjét a bar- kács kézikönyvekben megtalálja. A betonréteg felső szintjének kialakításakor vegye figyelem­be, hogy arra milyen felső burkolat kerül:

 • ha az utcai járda aszfaltburkolatával azono­san akarja kialakítani, akkor a beton felső síkja a meglévő járdaszint alatt 3-3,5 cm-re legyen;
 • ha előre gyártott betonelemekkel (VIACO- LOR, Abeton stb.) akarja burkolni, akkor a be­ton szintje 10 cm-rel legyen a járdaszint alatt.

A bedöngölt beton felületét az időjárástól függően naponta-kétnaponta locsolja meg (esetleg fóliával takarja le); a beton végleges szilárdságát 15-20 nap alatt éri el.

Ez idő alatt az építési területet vékony pal­lókkal – jól láthatóan – kerítse el, hogy felüle­tét megvédje a külső fizikai sérülésektől.

Végül a megszilárdult betonra teheti rá a fe­lületi réteget. Ha aszfaltburkolatot akar alkal­mazni, erre a célra a vékony „öntött aszfalt” fe­lel meg. Elkészítését bízza szakipari cégre. (Felvilágosítást az építésügyi hatóság ad.)

Ha a kerti járdáját is előre gyártott beton­elemekből készíti, akkor célszerű a kocsibe­járót is ezzel burkolni.


Aszpik

Ételek ínycsiklandó kocsonyában

Az aszpik átlátszó kocsonya, amelyet ételek formába alakítására, fényezésére és a köret rögzítésére használnak.

Aszpik készítéséhez szedje le a zsírt négycsészényi hideg hús-, hal-, baromfi­vagy zöldséglevesről. Öntsön félcsészényi le­vest egy 3,5 literes lábasba, és szórjon bele 2 evőkanál nem ízesített zselatint. 5 percig hagyja állni, amíg a zselatin felolvad. Adja hozzá a maradék levest és három tolásfehér­je felvert habját.

Folytonos kevergetés mellett gyenge lán­gon forralja fel a keveréket. Amikor a tetején sűrű hab jelenik meg. vegye le a tűzhelyről. Kicsavart vizes konyharuhával béleljen ki egy szűrőt, majd ezen keresztül szűrje az aszpi­kot egy tálba. Hagyja állni, amíg átlátszó asz- plkká kocsonyásodik.

Formába öntés aszpikkal Tálba vagy formá­ba öntsön egy kevés folyékony aszpikot, majd körülbelül 30 percig hagyja dermedni. A megdermedt aszpikra helyezze rá a hús-, hal-, baromfi- vagy zöldségdarabokat és a kö­retet. óvatosan öntsön rájuk annyi folyékony aszpikot, hogy a húsokat kétharmadig ellep­je. Hűtse le, hogy ez a második réteg is meg­dermedjen, majd a maradék folyékony asz- pikkal vonja be az ételt teljesen, és ismét te­gye hűtőszekrénybe. Tálaláskor egy késsel lazítsa meg az aszpikot az edény felső szélé­nél, néhány másodpercre mártsa a formát meleg vízbe, egy tálcával takarja le, majd gyors mozdulattal borítsa ki.

Kétszemélyes teríték Kagylók, gyümölcsök és virágok a barátságos gyertyafényben.

Fényezés aszpikkal Hagyja, hogy az aszpik tojásfehérje állagú legyen, majd tegye a fé­nyezni kívánt ételt tányérra vagy tálcára helye­zett fémrácsra. Kanállal egyenletes rétegben kenje rá az aszpikot. Várjon, amíg megdermed, majd szükség esetén kenje be másodszor is.

Az ételeket úgy díszítheti, hogy a köretet – például répát, olajbogyót – gyengén megol­vasztott hideg aszpikba mártja, mielőtt egy rö­vid, hegyes nyárssal a helyére illeszti. Ha megdermedt, még egy kis aszpikkal fényezze.


Asztaldíszek

A terítés fortélyai

Akár egyszerű családi ebédet tervez, akár gondosan összeállított vacsorára vár vendé­geket, a vonzó és ötletes asztaldíszítés az ét­kezést ünnepi hangulatú eseménnyé teszi.

Olyan színösszeállítást és díszeket vá­lasszon. amelyek harmonizálnak a szobával, és tükrözik az esemény és az évszak hangula­tát. Ügyeljen arra, hogy ne zsúfolja tele az asz­talt díszekkel, amelyek megnehezítik a ven­dégek számára az étkezést és a társalgást. A szép üveg, porcelán vagy ezüst a legegysze­rűbb díszítésen kívül alig igényel valamit.

Az asztalt alátétekkel vagy térítővel védje a kiömlő étel-, és italfoltoktól és a hőtől. A te­rítő harmonizáljon az étkészlettel.

A tányéralátétek legyenek höállóak és csú- szásgátlóak. Használjon kis alátéteket, ún. poháralátéteket a borospoharakhoz. A finom csipke vagy hímzett alátétek nem védik az asztalt a hőtől. Tegyen alájuk védőalátétet.

Virágok és levelek A virágdísz legyen ala­csony, vagy csupán egy szál virágot tegyen minden terítékhez, hogy a vendégek jól láthas­sák egymást. Kerülje az erős Illatú virágokat,

ASZTALDÍSZEK [1] ASZTALI KUGLI • ASZTALITENISZ • ASZTALJAVÍTÁS

hogy az illat ne nyomja el az étel ízét és a bor aromáját. Egy hosszú asztalt lehet hossz men­tén elhelyezett virág- vagy levélfüzérekkel dí­szíteni. de a kerek vagy négyszögletű aszta­loknál a központi dísz a legmegfelelőbb.

Amikor nincs elég virág a kertben, használ­jon leveleket, kis ágakat és fenyőtobozokat a díszítéshez.

Gyertyák A gyertyaválasztásnál egyetlen szempont van: minél hosszabb a gyertya­tartó, annál rövidebb gyertyát tegyen bele. A fény az ételre és az emberek arcára irá­nyuljon – ne a fejük tetejére.

Ma már sokféle színben és alakban vehet gyertyát. Nem fontos, hogy minden gyertya egyforma színű legyen, például egy fehér gyertya kombinálható rózsaszínnel vagy hal­ványzölddel. Díszítheti a gyertyákat a tövük­höz erősített virágokkal vagy szalagokkal.

Ne illatosított és csöpögő gyertyákat hasz­náljon, és ügyeljen rá, hogy kitartsanak az ét­kezés ideje alatt. Állítsa a gyertyákat olyan helyre, ahonnan nem lehet leverni őket.

Gyümölcstálak A kifényesített gyümölcsök­kel teli gyümölcsöstál ideális központi dísz. A gyümölcskompozíciót díszítheti levelekkel, ezüst-, vagy aranysztaniolba csomagolt dra­zsékkal, tortadíszítő cukorkákkal.

Szalvéták A legstílusosabb, ha vászon asz­talkendőt használ. Papírszalvétát főleg a na­gyobb, bűféjellegű rendezvényeken szerví­rozzon, mivel használat után el lehet őket dobni. Válassza a nagy, többrétegű fajtát.

A szalvétákat hajthatja egyszerűen félbe, háromszöggé vagy téglalappá, de csinálhat belőle egyéni műremeket is.


Asztali kugli

A tekézés mini változata

fiz. orosz kugliként is ismert népszerű kocs­mai játékot egy kb. 76×76 cm nagyságú asz­talon játsszák, amelyet 7,5 cm magas keret

Forgókorong

A golyó íve vesz körül. A kilenc, keményfából készült 7,5 cm magas tekebábut rombusz alakban ren­dezik el az asztal közepén, egy kb. 23×23 cm nagyságú kis emelvényen.

Kis emelvény

Bábuk

A játéktér egyik oldalának körülbelül a har­madánál van egy rúd. Az erre felfüggesztett fagolyóval kell a bábut leütni. A rúd (vagy ár­boc) körülbelül 1 méter magas, a teteje for­gatható, így a golyó szabadon lenghet.

A játéknak több változata van, például a „31-es” és az „ötösök és hármasok”. Az előb­biben minden játékosnak három dobása van. Minden levert tekebábuért pont jár. A cél az, hogy a játékos pontosan 31 pontot érjen el. Az „ötösök és hármasok’-ban ennek a két számnak a többszöröseit kell leütni ahhoz, hogy a játékos pontot kapjon: a hármasért vagy az ötösért egy pont jár, a hatosért vagy a tízesért két pont, a kilencért három pont stb., a tizenötért nyolc pont, mivel ez a három és öt szorzata.


Asztalitenisz

A népszerű játék szabályai

fiz asztaliteniszt pontra játsszák. A játék módja: egy alacsony hálón keresztül átütni a labdát úgy, hogy azt a lepattanás után az el­lenfél ne tudja visszaütni.

A sötétzöld faasztal 2,7 m hosszú, 1,5 m széles és 76 cm magas. Mindkét végén 1,5 m és mindkét oldalán 1 m szabad mozgáste­ret kell biztosítani. A középen lévő háló 15 cm magas és az asztalt, amelynek széleit 2 cm széles fehér vonal jelöli, két térfélre osztja. A páros játszmáknál a játékteret egy 3 mm széles másik fehér vonal osztja bal és jobb térfélre. Páros játék esetén a játékosok fel­váltva útik a labdát.

A celluloidból készült labdát a játékosok egy lekerekített fa ütővel ütik, amely körülbe­lül 12,5×16,5 cm széles és többnyire szem­csés gumi borítású. Az ütőt kétféleképpen le­het tartani: tenyérrel körülfogva az ütő nyelét (hagyományos, vagy „kézfogó” stílus), vagy az ütőt a nyél és a fej találkozásánál fogja meg. Ez esetben a nyél felfelé áll a hüvelyk­és a mutatóujj között (ez az ún. „tollszár” stí­lus). A „kézfogó” stílus számtalan ütésfajtát tesz lehetővé.

A bábuk leütése

Rúd

—76 cm

Adogatásnál tartsa a labdát a nyitott tenye­rében a játékfelület fölött, dobja fel, majd visszaesés közben üsse meg. A labdának a háló mindkét oldalán egyszer le kell pattan­nia. Ha súrolja a hálót, ismételje meg az ado­gatást.

A folyamatos ide-oda ütés neve ütésváltás vagy labdamenet. Az ellenfélnek jár pont, ha: ön nem tudja visszaütni a labdát; azelőtt üt a labdába, hogy az lepattant volna; azután üt a labdába, hogy az kétszer pattant az aszta­lon, vagy érintette a padlót, a falat vagy a pla­font. A játékos pontot veszít, ha az ütő nélküli kezével hozzáér az asztalhoz vagy ha meg­löki azt.

A játékosok felváltva adogatnak, ötször-öt- ször, de az adogatást cserélni kell minden pont után, ha az állás elérte a 20 pontot. A győztes az, aki először szerez 21 pontot, de ha nincs két pont előnye, a játékot mindaddig folytatni kell, amíg az egyik játékos nem ve­zet két ponttal. A meccs győztese az, aki há­rom játszmából kettőt, illetve bajnokság ese­tén ötből hármat megnyer.

A sportág a Nemzetközi Asztalitenisz Szö­vetség felügyelete alatt áll.


Asztaljavítás

A sarkok megerősítése, a lábak és kerekek javítása

A hétköznapi használattól, a kopástól, a köz­ponti fűtés szárító hatásától apróbb károk ér­hetik az asztalt. Sok apróbb javítási munka házilag is elvégezhető, de az értékes antik darabokat vigye szakemberhez.

Billegő asztal Ellenőrizze, hogy nem a pad­ló egyenetlen-e és nem attól billeg-e az asz­tal. Állítsa az asztalt a helyiség különböző pontjaira, és ha mindenütt észleli a billegést, akkor bizonyára az asztal egyik lába rövi­debb. Ekkor állítsa vízszintes felületre – pél­dául a padlóra fektetett vastag furnérlemezre.

Tegyen ki fapeckeket a billegő láb vagy lá­bak alá, míg az asztal nem áll szilárdan és vízszintesen. Körzővel vagy vonalzóval mér­je le, hogy mennyit kell a többi asztallábból le­vágni és jelölje be. A felesleges részt gondo­san fűrészelje le finom fogazatú illesztőfű­résszel vagy fémfűrésszel minden lábról. Dör­zsölje le a levágott végeket finomszemcsés csiszolópapírral. Az asztal ezután szilárdan áll mind a négy lábán.

Meglazult lábak Nézze meg alulról, hogy az asztallábak hogyan vannak rögzítve. Szorítsa meg a kilazult csavarokat vagy a szárnyas anyákat.

Ahol az illesztés egyszerű facsapolás, fa­vagy gumikalapáccsal üsse szét a meglazult részeket, vésővel tisztítsa le a régi ragasztót, kenje be új ragasztóval, majd asztalos szorí- tóval fogja össze az illesztéseket, amíg a ra­gasztó megköt.

ASZTALITENISZ • ASZTALJAVÍTÁS • AUTÓANTENNA

Adogatás

Az asztal túloldalán lévő játé­kos adogatott, hagyományos útófogássai, és épp arra ké­szül. hogy visszaüsse ‘onák- kal az ellenfél labdáját. aki tollszárfogást használ.

A hagyományos ütőfogás (lenti ábra) esetén a játékos mintegy .kezet lóg” az ütővel Tollszárfogás úgy tartja az ütőt, mint egy tollat (az ábra bal felső sarka).

Visszaútés

vonal

Ragasztóval bekent kúp alakú faékeket ütögessen be a csavarlyukakba. Amikor a ra­gasztó megkötött, vágja vagy fűrészelje le a faékek kiálló részeit. Helyezze vissza a zsa­nért vagy zsanérokat a javított felület fölé, és árral vagy ceruzával jelölje meg az új csava­rok helyét. Fúrjon új lyukakat, majd csavaroz­za a zsanérokat a helyükre.

Megereszkedett felhajtható asztallapok Ha a felhajtható asztallap nincs egy szintben az asztallal, fordítsa fel az asztalt és ellenőrizze, hogy a felhajtható asztallap tartói jól be van­nak-e csavarozva. A tartóknak épp csak érin­teniük kell a felhajtható asztallapot. Ha nem így van. vágjon kis fadarabokat, és ragassza azokat vagy a felhajtható asztallap alá, vagy a tartók tetejére, hogy ne legyen hézag az asztallap és a tartók között. Ha az asztalt fémtartók tartják, egy másik javítási mód is kínálkozik: lazítsa meg a tartók csavarjait, és csúsztasson vékony ékeket a tartók alá, majd szorítsa vissza a csavarokat.


Autóantenna

Az illesztések megerősítésére használjon fém sarokvasakat – a legtöbb vasedeny üz­letben kapható. Helyezze a szaiagvasat a sarokra. A végei illeszkedjenek a vésett vagy fűrészelt vájatokba. Amikor megállapí­totta a helyét, vegye el a szalagvasat. A sza­lagvashoz tartozik egy speciális menetes csapszeg. Csavarja be a csapszeg famene­tes részét a sarokba úgy. hogy a csapszeg a szalagvas középső furatán átdugható le­gyen. Illessze a helyére a szalagvasat, csa­varozza rá a szárnyas anyát a csapszeg ki­álló végére.

Meglazult csapos Illesztések Fa- vagy gumikalapáccsal üsse szét a meglazult fa­csapos illesztéseket. Vésővel és csiszoló­papírral távolítsa el a régi ragasztót a facsa­pokról és a lyukakból. Ha valamelyik facsap beletört a lyukba, fúrja és tisztítsa ki a lyukat.

Készítsen vagy vásároljon új, hornyolt fa­csapokat, majd kenje be azokat is friss fara­gasztóval. Ütőgesse össze az illesztéseket. A kalapács és a fa közé tegyen egy darab kartonpapírt, hogy a fa ne sérüljön meg. Szo­rítsa össze az illesztéseket, amíg a ragasztó megköt. A felesleges ragasztót törölje le. mi­előtt megkötne. ‘

Megrepedt lábak Többnyire a gömb- vagy hengergörgős kávézóasztalok lába szokott megrepedni. Vegye le a gömb- vagy henger­görgőt a foglalatával együtt, majd vésővel tá­gítsa ki jól a lábrepedést, hogy a faragasztót bele tudja tölteni. Használjon bőven ragasz­tót, szorítsa össze a részeket, és törölje le a kifolyt felesleget. Miután a ragasztó megkö­tött. helyezze vissza a láb megtisztított fura­tába a bútorgörgőt a foglalatával.

Ha a bútorgörgőt kis csavarok tartják, és ezek valamelyike repesztette meg a lábat, a fentiek szerint javítsa meg, majd tömje be a csavar helyét műfával (folyékony fával). Fúrjon lyukakat a csavaroknak, mielőtt hely­recsavarozná a bútorgörgőt.

Zsanérok lehajtható asztallaphoz A fa meg­repedhet a zsanért felerősítő csavaroknál, vagy a lehajtható asztallap túlterhelése miatt. Vegye le a lehajtható asztallapot és a zsané­rokat. tágítsa ki vésővel a rést és töltsön fa­ragasztót a repedésbe. Szorítsa össze a fát, amíg a ragasztó megköt.

Meglazult illesztések, megrepedt asztallábak és megereszkedett felhajtható asztallapok javítása

A megrepedt asztallábak, a meglazult illesztések és a megereszkedett asztallapok könnyen megjavíthatok. Például ha a görgős asztalláb megrepedt (jobbra), távolítsa el a görgőt a foglalatával együtt, tágítsa ki a repedést, töltse meg ragasztóval, és szorítsa össze, amíg a ragasztó megköt.

Asztalos

e

<•

Facsapos illesztések javítása Ütőgesse szét az illesztése­ket. tisztítsa te a facsapokat. kenje be ragasztóval és ütőgesse a helyükre.

Illesztések megerősítése Csavarozzon sarokvasat az Illesztéshez csapszeggel és szárnyas anyával.

Fölszerelés, jó vétel, védelem vandálok ellen

Az antenna helyének megválasztása csak­nem olyan fontos, mint a minősége. Vá­lasszon összecsukható, lezárható fajtát, vagy egy gumival bevont, hajlítható „tönkretehetet- len” típust.

A szakboltokban bőséges választék áll rendelkezésére.

Furat a bútorgörgő foglalatának csapjához

Megereszkedett felhajtható asztallap javítása Ragasszon egy kis faéket a felhajtható asztallap és a tartó közé, vagy

hézagoláshoz Fém tartópánt Ék

Fa csapos tartó

csúsztasson éket a fémtartó alá.

AUTÓANTENNA • AUTÓBALESET • AUTÓBAN FELEJTETT SLUSSZKULCS ♦ AUTÓ „BEBIKÁZÁSA

Lyukfúrás

Szigetelőszalagból tegyen keresztet a karosszériára, s azon át fúrjon, hogy a fényezést meg ne sértse az elcsúszó fúró.

Fölszerelés Az antenna legyen minél távo­labb a motortól, illetve a gyújtóberendezéstől, különben szinte bizonyos, hogy vételét zavar­ni fogja. Ugyanezen okból az antennakábel legyen minél rövidebb, s lehetőség szerint le­gyen távol a többi elektromos készüléktől és kábeltől.

A felszereléshez valószínűleg meg kell fúr­nia a karosszériát. Tanulmányozza át a felsze­relési útmutatót. Vigyázzon az autó fényezésé­re, meg ne csússzon a fúró! De ügyeljen arra is, hogy meg ne sértsen semmit a karosszéria­lemez alatt. Sok gépkocsi kezelési könyvében fel van tüntetve az antenna ajánlott helye.

A kiválasztott helyre leukoplasztból, szige­telőszalagból ragasszon keresztet, a keresz­ten jelölje meg a lyukközép helyét. Pontozó­val („dórnival”), kalapáccsal üssön kis mélye­dést a lemezbe ezen a ponton, hogy a fúró hegye el ne vándoroljon.

Fúrjon elő 3 mm-es fúróval, majd fokoza­tosan nagyobbakkal, amíg el nem éri a kívánt lyukméretet. Még tökéletesebb munkát vé­gezhet, ha pontosan méretes lyukfűrészt használ. Kisebb lyukat gömbölyű reszelővei is megfelelő méretűre tágíthat. A reszelő he­gyét ragassza le szigetelőszalaggal, nehogy megsértse vele a fényezést.

A lyuk fonákoldalán csiszolóvászonnal csi­szolja fémtisztára a lemezt, hogy az antenná­nak jó érintkezése legyen a karosszériával. A gyenge vételnek gyakran a rossz (korro­dált) érintkezés az oka. Alulról dugja fel az antennát, fent rögzítse az erre való anyával. Utána alul alvázvédő masszával kenje be a lecsiszolt felületet.

Az antennakábelt vezesse a készülékhez, és csatlakoztassa a megfelelő dugaljba.


Autóbaleset

Mi a teendő, ha az ön járműve is részese a balesetnek?

Ha nem szenvedett sérülést, első dolga, hogy gondoskodjon a forgalom többi résztvevőjé­nek biztonságáról, nehogy újabb ütközés tör­ténjen. Ha a balesetnek van sérültje, feltétle­nül hívjon rendőrt. Súlyosabban sérült sze­mélyt ne mozdítson meg, amíg szakszerű se­gítség nem érkezik.

Ha a sebesültek ellátását megoldotta, mér­je fel az esetet, keressen tanúkat. A helyszí­nen írja, rajzolja le, mi történt, hogy történt. A gépkocsiban mindig tartson papírt, ceruzát erre a célra.

A baleset Még ha az ön kocsija nem is sérült meg, köteles megállni, ha:

 • bárki sérülést szenvedett;
 • bármelyik jármű megsérült;
 • háziállat szenvedett sérülést (macskát nem számítva);
 • bármilyen kár keletkezett.

Ha továbbhajt, megbírságolhatják, bevon­hatják a jogosítványát, eltilthatják a veze­téstől.

Meg kell állnia akkor is, ha a kocsija csak közvetetten volt részese a balesetnek, pél­dául ha a másik vezető, önt kikerülendő, fél­rerántotta a kormányt, és azzal okozott bal­esetet.

A baleset érintettjeivel cseréljen címet és nevet, tisztázza az érintett járművek tulajdoni viszonyát, írja fel a rendszámot.

Ha nem tudja kivel tisztázni a helyszínen a baleset körülményeit (például ha nekiment egy üresen parkoló járműnek), akkor 24 órán belül személyesen jelentse az esetet a rend­őrségen.

A felelősség megállapítása Bölcsen teszi, ha a helyszínen keveset beszél. Ne ismerje el a felelősséget, ha nem bizonyos a dolgá­ban: csak annyit vállaljon fel, amennyit a hely­zet megkövetel.

Sem szóbeli, sem írásos nyilatkozatot nem köteles tenni a rendőrnek. Ha mégis megte­szi, legjobb, ha saját maga írja meg, illetve ha gondosan ellenőrzi, hogy amit a rendőr leírt, megfelel-e az ön szándékainak, s csak eztán írja alá.

A bizonyítékról Ha bírósági tárgyalás vagy biztosítási kártérítés követheti a balesetet, je­gyezze fel a következőket:

 1. Az érintettek neve és címe, tehergépkocsi esetén a kocsikísérőé is. Utasok és szemta­núk kizárólag a rendőrnek kötelesek vallo­mást tenni; más kérdés az. ha erre önként vállalkoznak.
 2. Az érintett gépkocsivezetők biztosítója, biz­tosítási kötvényszáma.
 3. Milyen volt a forgalom a baleset időpont­jában.
 4. Időjárási és látási viszonyok a baleset idő­pontjában – éjjel az utcai lámpák távolsá­ga is.
 5. A többi jármű pontos helyzete. Készítsen vázlatot, ha van fényképezőgépe, felvételeket is. Ha lehet, a rendőrség megérkeztéig hagy­ják helyükön az érintett járműveket. Ha még­is el kell mozdítani valamelyiket, krétával je­löljék meg a helyét.
 6. Figyelje meg az úton lévő törött üveget, akadályt, csúszásnyomokat, féknyomokat, jelzőlámpákat, esetleg útkereszteződést.

A vázlat alá írja oda az események világos sorrendjét és a végkimenetelt. Az együttmű­ködni kész tanúk nevét, címét is írja fel. Ké­szítsen másolatot a jegyzeteiről, mielőtt kiad­ja a kezéből, hátha elkallódik.

Ha a baleset külföldön, Európa útjain törté­nik, jó, ha mindig van önnél „Európai balese­ti bejelentő” űrlap, amelyet töltsön ki és íras­sa alá a károkozóval és írja alá ön is. Besze­rezhető a biztosítófiókokban.

Baleset külföldön Az eljárás azonos, de az ottani szabályzat eltérő lehet. A külföldi autó­klubok tájékoztatójában erről is vannak infor­mációk. Tanulmányozza át őket, mielőtt út­nak indul.


Autóban felejtett slusszkulcs

Hogyan kerülhető el, s ha mégis megtörtént, mi a teendő?

Tegyük fel, hogy leparkol, és a slusszkulcsot a gyújtáskapcsolóban hagyva, lenyomott zár­gombbal csapja be az ajtót. A gond súlyos; elkerülhető lett volna néhány előzetes óvin­tézkedéssel.

Nem minden kocsi ajtaja zárható kulcs nél­kül, de ha az öné igen, alakítson ki olyan szo­kást, hogy mindig és csakis kulccsal zárja be az ajtót. További hasznos óvintézkedés: le­gyen a zsebében mindig pótkulcs, illetve le­gyen pótkulcs a gépkocsin kívül, rejtve, rög­zítve.

Mágneses kulcstartót tehet például szinte akárhová a kocsin, ahol nincs szem előtt; szi­getelőszalaggal rögzíthet egy kulcsot a lökhá­rító vagy a rendszámtábla mögé.

Ha azonban kizárta magát és nincs pótkul­csa, hívjon rendőrt vagy „sárga angyalt”, aki majd kinyitja. Ha a zárgombnak nyaka, pere­me van, akkor esetleg ön is „be tud tömi” a kocsijába. Csak egy darab, viszonylag vas­tag drót kell hozzá. Hajtson kis hurkot a vé­gére, majd erőltesse át az ajtó és a keret gumiszigetelése között. Ha valaki húzza köz­ben kifelé az ajtókilincset, könnyebb dolga lesz. Űgyeskedje rá a dróthurkot a zárógomb nyakára, és húzza meg fölfelé.


Autó „bebikázása”

Hogyan kell elindulni, ha az akkumulátor lemerült?

Ha autójában az akkumulátor lemerült, egy másik járműről átvezetett árammal el tud in­dulni – s menet közben az ön autójának töltő­rendszere újra fel fogja tölteni az akkumulátort. Két autó akkumulátora egy pár indítókábellel összeköthető, amelyet autósboltokban lehet kapni és hasznos segítség a bajban, ezért ér­demes magával hordania a csomagtartóban.

Úgy parkoljon le a másik autóval, hogy a két akkumulátort könnyen össze lehessen kötni az indítókábelekkel. Győződjön meg ar­ról, hogy mindent kikapcsolt mind a két autó­ban. Ne érjen össze a két autó, különösen ak­kor ne, ha az egyiknek pozitív (+) földelésű elektromos rendszere van, a másiknak pedig negatív (-). Akárhogy is földelték az akkumu­látort, kösse a pozitív kimenetet a pozitívhoz, a negatívot pedig a negatívhoz. Mindig a pozitívat kösse össze először és azt is szed­je le utoljára.

A készletben kapható indítókábelek egyi­kének fekete műanyag bevonatú a csíptetöje, a másiknak piros. A pirosat kösse a pozitív akkumulátorkimenetre, a feketét pedig a ne­gatívra.

Indítsa be a másik autót, és amikor a mo­tor elindul, próbálja beindítani a lerobbant

AUTÓ „BEBIKÁZÁSA” Hogyan kössük össze, illetve szedjük szét az indítókábeleket Állítsa közei egymáshoz a két autót, hogy az indítókábelek átérjenek az akkumulátorok között, közben ellenőrizze, hogy a két autó nem ér-e egymáshoz. Először kösse össze a 2 pozitív (piros csiptetős) végződést. Ezután kösse a negatív vezeték egyik végét a működő akkumulátor negatív végződéséhez, másik végét a hibás autó bármely testetlen részéhez távol az üzemanyagtartálytól. Indítsa be az üzemképes autót, adjon rá egy kis gázt, majd indítsa be a másik autót is. Amikor a motor normálisan működik, vegye le a vezetékeket fordított sorrendben.

gépjárművet. Közben a jó autónak adjon egy kis gázt. Amikor beindult (a lemerült akkumu­látort) autó), hagyja járni a motort, és szedje le a csatlakozókat – elsőként a negatívat, má­sodikként a pozitívat.

Némelyik autó, amelynek teljes mértékben elektromos vagy benzinbefecskendezös, ne­tán elektronikus gyújtása van. megsérülhet a lökéshullámtól, amelyet az mdítckabelek csatlakozása okoz. Ebben az esetben szerel­je ki az akkumulátort, majd kösse össze őket a fentebb említett módszerrel és hagyja járni a másik autó motorját körülbelül 20 percig. Az akkumulátor így is feltöltődhet.


Autóemelés

Biztonságosan – tengelybakokkal

Az autó szerszámkészletében található eme­lőt csak kerékcserénél használja. Más mun­kákhoz, például az autó alátámasztásához, ha az autó alatt kíván dolgozni, ne vegye igénybe. Az autó ugyanis könnyen lecsúszhat az emelőről, vagy az emelő egyszerűen – ko­pás vagy valamilyen sérülés miatt – össze- csuklik. Az alátámasztáshoz használjon ten­gely bakokat.

Kockázatos lehet a kerékcsere is, ha nem a megfelelő módon végzik. A kerékcserénél ugyan nem esik önre az autó, ha lecsúszik az emelőről, de a fékdob vagy a féktárcsa könnyen megsérülhet.

Ne cseréljen kereket lejtős, egyenetlen vagy laza talajon. Vészhelyzetben, például defekt esetén igyekezzen az autót vízszintes, szilárd talajra tolni. Igen hasznos egy kb. 30 cm hosszú és 2-3 cm vastag deszkadara­bot a kocsiban tartani, amelyet laza talaj ese­tén az emelő alá helyezhet.

Még emelés előtt lazítsa meg a kerék­anyákat vagy csapszegeket, mert ha ezt a már megemelt autón teszi, a kifejtett erő le­gördítheti a kocsit az emelőről.

Az emelő típusa és az emelési pontok gyárt­mányonként eltérőek. Használat előtt nézzen utána hogyan működik az ön emelője, és hol ta alhatók a kocsi emelési pontjai. Az autós ké­zikönyv részletesen leírja a kerékcsere pontos menetét, ellenkező esetben forduljon az adott típusú gépkocsival foglalkozó szervizhez. Sem­mi esetre se próbálja a kocsiszekrényt máshol alátámasztani, mint az emelési pontokon!

A kerékcseréhez keresse meg az emelési pontokat. Némelyik autónak csak egy-egy emelési pontja van az autó két oldalán, így az egy oldalon lévő két kerék egyszerre emelke­dik fel. Húzza be a kéziféket, és ékelje ki a ki­cserélendővel átlós kereket. Emelje az autót addig, míg a kerék kissé a talajszint fölé emelkedik. Ha lyukas kereket cserél, ügyeljen rá. hogy a felfújt pótkeréknek nagyobb hely kell, mint a defektesnek.

Vegye le a meglazított anyákat vagy csap­szegeket. húzza le a kereket a csapokról, és he­lyezze fel a pótkereket. Húzza meg rajta az anyákat annyira, amennyire kézzel meg lehet – dolgozzon átlós sorrendben. Engedje le az eme­lővel az autót egészen addig, amíg annak súlya a kerekekre nem nehezedik. Kerékkulccsal vagy csőkulccsal szorítsa meg a csavarokat, végül engedje le az autót és távolítsa el az emelőt.

Tengelybak használata Ha az autó alatt kell dolgoznia, a kitámasztáshoz mindig használjon tengelybakot (ez párosával kapható autófelsze­relési vagy műszaki boltban). A tengelybak egy háromlábú állvány, amelynek magassága a központi oszlop lyukaiba helyezhető acélhen­gerrel állítható. Bár a neve tengelybak. az autót valójában bármely olyan szerkezeti eleménél alá tudja támasztani, amely elég erős ahhoz, hogy az autó súlyát elbírja. Ilyenek például az emelési pontok vagy a főbb felfüggesztési he­lyek – abban az esetben, ha a munka úgy kí­vánja, hogy ezek legyenek megemelve. Ne al­kalmazza soha támasz nélküli fémlemezen, kormánykaron vagy a motor olajteknőjén.

A tengelybak felállításához emelje fel az autót a már ismert módon, állítsa a bakot megfelelő helyre, majd finoman engedje rá az autót. Ha befejezte a munkát, a bak eltávolí­tásához ismét emelje fel az autót egészen ad­dig. amíg el nem tudja mozdítani a bakot, ek­kor húzza ki, és a kocsit engedje vissza. Vé­gül vegye ki az emelőt is. ‘

AUTÓEMELÉS


Emelés kerékcseréhez

Csavaros emelő

Kerékcserénél használjon emelőt az autó egyik sarkának megemeléséhez Az autót tengelyöakokkal támassza ki. ha alatta kell dolgoznia.

Tengely bak

Kerékcsere Eme­lés előtt lazítsa meg a kerék­anyákat Ha a for­gatónyomaték nö­velésére van szükség, használ­jon egy francia- és egy csőkul­csot. Emelje fel az autót, majd távolít­

sa el a meglazított anyákat. A kereket

emelje le, és tegye lel a pótkereket. Ügyeljen arra, hogy visszacsavarozáskor

az anyák kúpos végű oldala illeszkedjen a csavarfurathoz.

ÓKÜRT • AUTÓMOSÁS ÉS -POLÍROZÁS • AUTÓRÁDIÓ ZAVARSZÜf


Au tókürt

Ha nem szól, vagy ha folyton szól

Ha elnémul a kúrt, orvosolni kell, amint lehet: hangjelző nélkül autózni tilos! A hiba legvaló­színűbb oka a kiégett biztosíték.

Kiégett biztosíték A biztosítéktáblát vagy a műszerfal, vagy a gépháztető alá szerelve találja meg.

Ha a táblán az egyes biztosítékok meg van­nak számozva, nézze meg a kezelési könyv­ben, hányas szám a kürt biztosítéka. Ennek hiányában ránézésre is megállapítható, me­lyik biztosíték van kiégve.

Cserélje ki (vigyázva, hogy az amperszám egyezzen) – legtöbbször van tartalék biztosí­ték a táblán is. Ha az új biztosíték is kiég, ak­kor zárlat van: forduljon vele szakemberhez.

Ha a kürt működik, nézze meg, milyen más elektromos berendezés kapja az áramot ugyanezen a biztosítékon keresztül. Kapcsol­ja be egymás után őket: könnyen lehet, hogy ezek valamelyike okozza a zárlatot (égeti ki a biztosítékot).

Ha a biztosítékok épek (és a kürt nem szól), akkor lehet, hogy a csatlakozók elpisz­kolódtak.

Húzza le a kürt kábelcsatlakozóit, és finom csiszolóvászonnal tisztítsa meg az érintkező­ket. Ha a kürt felfogó kengyele és a karosszé­ria között rozsdásodást észlel, lazítsa meg a kengyel rögzítőcsavarját, majd a kengyel és a karosszéria között reszelövel (vagy csiszo­lóvászonnal) hozzon létre fémes érintkezést.

Amíg a kürt úgyis kiszerelt állapotban van, adjon neki áramot az akkumulátorról két köz­vetlen kábellel. Ha szól, szerelje vissza, és próbálja megszólaltatni.

Ha most sem szól, maga a működtető nyo­mógomb is gyanús lehet. A kúrtgomb a leg­több kocsin egy többcélú kapcsolóba van be­építve, s ha elromlik, cserélni kell az egész kapcsolót. Ha külön nyomógombja van a kor­mánykerék közepén, vegye le a gombot, tisz­títsa meg a rugós érintkezőket, majd szerel­jen mindent vissza.

Ha a kürt folyton szól Ütögesse meg a mű­ködtető gombját, lehet, hogy csak egyszerűen beszorult. Ha nem, akkor vegye le a kábelt a kürtről. Ha a kürthöz nem tud hozzáférkőz­ni, vegye le az akkumulátorsarut. hogy a kürt addig se bömböljön, amíg megkeresi a veze­tékét.


Autómosás és -polírozás

Külső és belső felületek ápolása

Két-három hetenként kívül-belül takarítsa le gépkocsiját. Félévente polírozza is fel. A fé­nyezésre lehetőleg száraz, meleg napot vá­lasszon, de magát a mosást ne végezze soha tűző napon, mert a hirtelen leszáradó víz fol­tokat hagy.

Az utastér Itt kezdje a takarítást. Ha lehet, emelje ki a két első ülést, vegye ki a szőnye­get, a gumiszőnyeget meg a szigetelőfilcet is alóla. Porszívózza ki a fenéklemezt meg min­den egyebet, ami nem mozdítható. A szőnye­geket porszívózza ki, s ha szükséges, sző­nyegtisztító szerrel is tisztítsa meg. A kopási foltokra terítsen gumiszönyeget, de Palma- texszel le is ragaszthatja.

Porszívózza ki az üléseket, a támlákat, dörzsölje át ezeket is tisztítószerrel, ha szük­ségesnek ítéli. Hígított mosószerrel óvatosan mossa meg a tetőkárpitot Is.

Az ablakokat és szélvédőket belülről metil- alkoholos meleg vízzel törölje át. Ha a hátsó szélvédő fűthető, vigyázzon a hőszálakra: szivaccsal, hosszában törölgesse, ne ke­resztben.

A karosszéria A tető lemosásával kezdve bőséges tiszta vízzel mossa le, öntőzöcsőből vagy akár vödörből. Ha őntözöcsővel dolgo­zik. mossa ki a kerékdobokat is, hadd tűnje­nek el a beszáradt sármaradványok. A kere­keket azonban ne locsolja, mert víz mehet a fékdobokba: ezek tisztítására inkább vöd­röt. nyeles kefét használjon.

Ha nem lett patyolattiszta a karosszéria, meleg vízben oldjon fel egy kevés autómosó folyadékot. Háztartási tisztítószereket ne hasznaiíon: kárt tehetnek a fényezésben. Tiszta szivacsot vagy puha kefét használjon, s rögtön a mosás után öblítse le tiszta vízzel, majd törölje szárazra.

Denaturált szeszbe mártott ronggyal töröl­je le a makacs kátrány-, madárürülék- és ro­varszennyezéseket.

Hajtsa vissza az ablaktörlő karokat, és hí- gítatlan ablakmosó folyadékkal törölje meg a gumilapátokat. Magát a szélvédőt és az ab­lakokat viszont csak vízzel mossa le.

Polírozás Sokféle autófényező szer kapható paszta vagy folyadék formájában. Van. ame­lyik viasztartalmú: ez csillogóbb és jobban vé­di a felületet.

Karosszériamosás után hordja föl a keze­lési utasításnak megfelelően a polirozószert. Magát a fényesítést puha ronggyal végezze. Ha a fényezés kész, a krómozott részeket krómfényesítővei kezelheti.

Ha a karosszéria matt és a polírozás sem használ neki, próbálkozzon meg esetleg egy enyhén dörzsölő hatású polírpasztával, amely leszedi a matt felületet. Ha viszont túl­zásba viszi e szer használatát, vagy túl gyak­ran él e lehetőséggel, akkor tönkreteheti az egész dukkót. Metálfestékkel kezelt autón ne alkalmazza a dörzshatású polirpasztát!


Autórádió zavarszűrése

Hogyan szabadulhat meg a zúgástól-recsegéstől?

A vételt leginkább a gyújtás, a töltés és a vil­lanymotorok áramkörei zavarják. Előfordul, hogy a zavart az antenna okozza, de ez a ká­belről is elérheti a készüléket.

Mielőtt a zavarás okát keresni kezde­né, győződjön meg róla, hogy jó-e a rádió testelése, valamint hogy az antennatest és a gépkocsi teste között kifogástalan-e az érintkezés.

Ugyancsak elöljáróban ellenőrizze az an- tennahangolót. Ez a kis csavar a rádió olda­lán vagy a homloklapján van. Állítsa a készü­léket egy gyönge állomásra, kb. a 250 méte­res (1200 kHz-es) tartományban, s egy kis csavarhúzóval addig állítgassa a csavart, amíg a vétel a legjobb nem lesz.

A zavarforrások legtöbbje könnyen azono­sítható: ha a szapora recsegés a motorfordu­latszámmal együtt változik, akkor a gyújtás a ludas: ha a hangerősség együtt emelkedik a fordulatszámmal, de nem recseg, inkább nyüszít, akkor azt a generátor okozza. Egyéb zavart az ablaktörlő vagy a fűtés motorja is elő­idézhet. de csak akkor, ha be van kapcsolva.

A gyújtás okozta vételi zavar kiszűrése Ezt a vételi zavart a nagyfeszültségű áramkör okozza. Ha a gyertyakábelek és a transz­formátortól a gyújtáselosztó-fedél közepébe vezető kábel szénmagvas (ami megállapít­ható a kábelen feltüntetett ellenállásértékből), akkor azoknak végig beépített zavarszűrőjük van, s ez csak akkor megy tönkre, ha a ká­belt erőszakosan megnyújtották, vagy egyéb módon megsérült. Cserélje ki a gyanús nagy­feszültségű kábelt.

Ha a gyújtókábel vezetéke rézből van (sok régebbi autóban még ilyen van), akkor iktas­son be zavarszűrőt mind az elosztófedélhez vezető kábelbe, mind pedig az összes gyer-

– AUTÓRÁDIÓ ZAVARSZŰRÉSE —


Az elektromos készülékek okozta zavar kiszűrése

Generátor Vegye le a hátsó borítólemezt, és a kimeneti csatlakozóra kössön rá egy 3 pF-os kondenzátort. A kondenzátor testének legyen fémes érintkezése a generátortesttel

Kondenzátor

tápvezeték-bekötése

Ablaktörlő motor 1 vagy 2 pF-os kondenzátort kapcsoljon a motor tápvezetéke és a test közé

AUTÓRÁDIÓ ZAVARSZŰRÉSE • AUTÓRÁDIÓ, AUTÓMAGNÓ

tyakábelbe. A nagyfeszültségű zavarszűrő­nek két típusa van: az egyiket a transzformá­tor (a gyújtótekercs) nagyfeszültségű kimene­teléhez csatlakoztassa, a másikat bekötheti a nagyfeszültségű kábelbe. Olyan gyertya­csatlakozó („gyertyapipa’’) is van, amelybe zavarszűrő van beépítve.

A gyújtás kisfeszültségű (primer) áramköré­nek zavaró hatását (a megszakító pattogását) megszüntetheti egy 1 mikrofarádos (pF-os) kon­denzátorral, amit a gyújtótekercs pozitív (+) ki­vezetéséhez csatlakoztasson. URH-rádióhoz kétvezetékes kondenzátor szükséges, amely­nek másik vezetékét a testhez kötik. Magát a kondenzátort célszerű a gyújtótekercs rögzítő­csavarja alá fogatni.

A generátor és dinamó okozta vételi zavar kiszűrése Generátor okozta vételi zavart 3, a dinamóét 1-pF-os kondenzátorral szűr­heti ki. A kondenzátort testhez, a vezetékét a kimenő csatlakozóhoz kösse.

A többi zavarforrás Minden villanymotornak, ha jár, van egy kis elektromágneses térereje. de ezt általában leárnyékolja maga a karosz- széria (ha csukva a motorháztető), s így a za­varást csak a rádió tápkábele vezetheti be a rádióhoz. Próbálja a kábelt másutt vezetni, vagy iktasson közbe egy fojtótekercsei. Más megoldás: 1-2 pF-os kondenzátort iktasson a villanymotor tápvezetéke és a test közé.


Autórádió, autómagnó

A készülék beszerelése, tisztítása.

A magnó demagnetizálása

Mielőtt rádiósmagnót vesz, mérje fel a válasz­tási lehetőségeket és azt. hogy mennyit akar és tud áldozni a készülékért.

A legolcsóbbaknak csak két. egy AM (amp- litudomodulált) és egy FM (frekvenciamodu­lált) hullámsávjuk van, és hangolásuk forgató­gombbal történik. Kazettás magnójukon csak gyors előreforgatás és a szalag végénél auto­matikus leállítás van.

A közepes árú típusok nyomógombos han­golással, LED (fényemittáló diódás) vagy LCD (folyadékkristályos) kijelzővel rendelkez­nek, valamint az előre beállított rádióadók nyomógombokkal kapcsolhatók.

A legdrágább magnós rádiók a tartózko­dási helytől független állomáshangolással (RDS) és EON szolgáltatással is el vannak látva, amely automatikusan megszakítja a rá­dió- vagy magnóüzemet, és közli az éppen aktuális közlekedési híreket.

Bármelyik árkategóriából választ is, ügyel­jen rá, hogy legalább 5 watt legyen a kimenő­teljesítmény, mert ha ennél kisebb, akkor hangját egyszerűen elnyomja a gépkocsi zaja. Beszerelés A legtöbb gépkocsi műszerfalán a rádiós magnónak gyárilag kialakított helye van. Ha ott régi rádió van, azt szerelje ki, kös­se ki az antenna, a hangszórók, a föld- és a tápvezeték kábeljét.

Az új készüléket – ha méretazonos – épít­se be. Ha nem fér be, szerelje konzolokkal vagy fémszalaggal a műszerfal alá. Konzolt és fémszalagot, s persze a szerelési utasítást leg­többször a készülék vásárlásakor megkapja.

Kábelcsatlakoztatás A tápvezetékben csak akkor legyen áram, ha ráadja a gyújtást, de


A készülék és a hangszórók beszerelése

rádiós magnó

\ / műszerfal

1 Rádiós magnó cseréje

Szerelje ki a rádiós magnót és a tokját. Helyezze be az új tokot, csavarhúzóval hajlítsa meg a pántokat úgy, hogy azok beakadjanak a szerelvényfalba. Ha van. illessze a hátsó tartófülhöz.

2 Külső hangszóró

Emelje ki a hangszórót a keretéből. Állítsa be a kereteket, és jelölje át a rögzítőcsavarok helyét, majd fúrja ki. Fúrjon még egy lyukat köztük a kábelnek. Rögzítse a kereteket lemezcsavarraJ. I essze a keretekbe a hangszórókat.

Védő- Csavarfogó Hang- Hangszóró­háló lemezke szóró kábelek

3 Süllyesztett hangszóró Szerelje le az ablaknyitó fogantyút, a kilincset, a könyőktámaszt; vegye le a kárpitlemezt. Jelölje be a hangszóró és rögzítőcsavarok helyét. Vágja ki a nagy lyukat a hangszórónak, fúrja ki a kicsiket a rögzítőcsavaroknak, és lemezcsavarral rögzítse a fogólemezkékhez a hangszórót. Végül szereljen mindent vissza. legyen saját olvadóbiztosítéka is (ezt általá­ban együtt adják a készülékkel). Ha a régi he­lyére új készüléket épít be, használhatja a ré­gi tápvezetéket; ha eddig nem volt rádiós magnója, a gyújtáskapcsolóról vagy a bizto­sítéktáblától vezessen hozzá egy szigetelt huzalt.

Az áramkör csak úgy zárul biztonságosan, ha a készülék fémdobozát letesteli, vagyis a ka­rosszériához köti. Ehhez vastag, szigetelt kábelt vagy rézszálból szőtt testkábel-szalagot hasz­náljon. A készüléknek rendszerint külön test­csatlakozó csavarja van. A testkábelt ide kötve biztos fémes kapcsolat létesül a karosszériával.

A hangszórók szerelése Vannak külső és vannak süllyesztett fajták. Aszerint válasszon, hogy hová akarja szerelni őket. A külső típus­nak legjobb hely a hátsó ülés és a hátsó ab­lak közötti ún. kalaptartó, de a kombi-kocsik­ban ilyen felület nincs.

Süllyesztett hangszórót gyakran az ajtó­kárpitba szerelnek. Bármelyik fajtát választja is. győződjék meg arról, hogy teljesítménye megfelel-e a készülék teljesítményének.

Ha a hátsó ablakhoz teszi a hangszórókat, szerelje őket minél távolabb egymástól, így jobb lesz a sztereó hatás. A kábelt vagy a szőnyeg alatt, vagy az ajtók fölött, a mennye­zetkárpitban vezesse előre.

Ha az ajtókba akarja süllyeszteni a hangszó­rókat, le kell vennie az ablakemelő fogantyúkat, a könyöktámaszokat, a kilincseket (tanulmányoz­za a gépkocsi kezelési útmutatóját). A kárpitle­mezt csavarhúzóval lazíthatja meg.

A hangszórónak olyan helyet válasszon, hogy az ablaknyitást ne akadályozza. Jelölje meg a kárpitlemezen a kivágandó lyuk – kis­sé szőkébbre vett – körvonalát.

Illessze oda a hangszórót, és jelölje rá a rögzítő csavarlyukak helyét. Szabászkéssel (esetleg dekopírfűrésszel) vágja ki a nagy lyukat, spirálfúróval fúrjon lyukat a rögzítőcsa­varoknak, s illesszen oda (hátulról) csavarfo­gó lemezkéket. Tegye be a hangszórót, és rögzítse a fogólemezkéknek megfelelő mére­tű önmetsző lemezcsavarokkal. Ha a hang­szórónak külön védőrácsa van, azt is pattint­sa a helyére. A hangszórókábel átvezetésé­hez fúrjon 25 mm-es lyukat az ajtó állemezé­be, s vele szemközt az ajtókeretbe. A lyuka­kat bélelje ki gumikarikával, hogy a lemez pe­reme meg ne sértse a kábel szigetelését. Csatlakoztassa a kábelt a hangszóróhoz, majd illessze helyére a kárpitlemezt, és te­nyere élével a szélét körbeütögetve, pattintsa be a kárpitot rögzítő rugózó kapcsokat.

Vigyázzon, hogy helyesen kösse be a hangszórók pozitív és negatív kábeljét. Piros szigetelés jelenti a pozitív, fekete a negatív sarkot. A pozitív kábelt a + jelhez, a negatí­vot a – jelhez csatlakoztassa. Egyes típuso­kon a kábelsaru mérete eleve eltérő: itt nem is tévesztheti el a kábelek bekötését.

Tisztítás, demagnetizálás A magnó leját­szófeje idővel elpiszkolódik, sőt a szalag súr­lódásától mágneseződik. A legtöbb készülék­hez kapható tisztító- és demagnetizáló kész­let, amit a kezelési útmutató szerint alkal­mazzon. •

AUTÓRIASZTÓ • AUTÓTERMOSZTÁTOK • AVOKÁDÓNÖVÉNY


Autóriasztó

A gépkocsi védelme tolvajlás ellen

A proli autótolvajon csak a legrafináltabb riasztó tud kifogni: alkalmi tolvajok, autózni óhajtók ellen viszont elég egy egyszerűbbet is beszerelni, amit ön is könnyen elvégezhet.

Jó módszer ezenkívül bemaratni minden ablakba a rendszámot. Ez elriasztja a poten­ciális tolvajt, hiszen nemcsak a rendszámo­kat, de az üvegeket is ki kellene cserélnie. Sok autósboltban kapható gravirozókészlet.

A jobb riasztók sivítani kezdenek, ha vala­ki ki akarja nyitni az ajtót, és/vagy immobili- zálják (mozdíthatatlanná teszik) a gépkocsit, ha nem maga a tulajdonos akarja beindítani.

Ismert olyan riasztórendszer, amely akkor is működésbe lép. ha megbomlik a gépkocsi egyensúlya: ha például fölfeszítenek egy aj­tót. A riasztó két részből áll: az ingából meg a kapcsolóból. Működéséhez mindössze né­hány kábelt kell csak bekötni.

Egy másik rendszerben érzékeny kapcso­lók lépnek működésbe (például a belső vilá­gítás önműködő kapcsolója): akár az ajtókat, akár a csomagtartót, akár a motorházat nyit­ják ki, megszólal a kürt, villogni kezdenek a fényszórók.

Bonyolultabb rendszerű a nyomógomb- készletes riasztó: ebben az esetben kódszá­mokat kell beütnie, mielőtt indít. Ha illetékte­len akarja a kocsit elindítani, megszólal a kürt.

Elektronikus, valamint ultrahangos készü­lékek is vannak. Hanghullámok töltik meg az utasteret, és ha ezek hirtelen megszakadnak, például ablakbetörés esetén, működésbe lép a riasztás.

Jól működnek a feszültségérzékelős riasz­tók is. Érzékelik az akkumulátor legkisebb fe­szültségesését is (ami például a belső világí­tás működésekor keletkezik), és azonnal be­indítják a riasztást.

A kézifékre szerelt számzár is elegendő az alkalmi tolvaj ellen, mivel nem tudja oldani a kéziféket, aki nem ismeri a kódot.

Ugyancsak ismeretes a két kampóval ellá­tott. teleszkóposán összetolható acélrúd: egyik kampó a kormányt, a másik például a féket vagy a tengelykapcsoló pedált fogja. Hasonló készüléket a sebességváltó karra is kitaláltak.

A riasztó- és/vagy biztosítószerkezetet min­denkor a gyártó utasításai szerint szerelje be, és ragassza ki a riasztó matricáját, ha ilyet is kapott: gyakorta már ez is riasztólag hat.


Autótermosztátok

A hibás termosztátok ellenőrzése és cseréje

Ha gépkocsijának motorja nagyon lassan me­legszik fel, vagy gyorsan túlhevül, feltehetően a hiba a termosztátban van.

A legtöbb autóban a termosztát a hengerfej­ből kivezető vízcsőnél van elhelyezve, közvet­len összeköttetésben a hűtő felső csövével. Előfordul, hogy a termosztát a vízcsőben van.

A termosztát gyors és könnyű ellenőrzésé­nek módja: indítsa a motort hidegen, aztán te-


A termosztát kiszerelése és ellenőrzése

Eressze le a hűtőfolyadék egy részét Lazítsa meg a csőbilincset. húzza

A termosztát háza

Termosztát

le a csövét

Vegye le a házat, és emelje ki a termosztatot

Lógassa a termosztatot forró vízbe Az edény érintése nélkül olvassa le a Konyhai hőmérő értékét, armkor a termosztát kinyit. Egyeztesse a termosztáton jelölt hófokkal.

gye a kezét a felső csőre, hogy ellenőrizze annak hőmérsékletét.

Ha a cső szinte azonnal felmelegszik, a termosztát nyitott helyzetben van beragadva, ha a cső hideg marad, amikor a motor üzemi hőmérsékleten van, a termosztát zárt helyzet­ben van beragadva.

Ideális esetben a cső körülbelül 3 perc után kezd felmelegedni: ha ez több időt vesz igénybe, lehet, hogy a termosztát nehézke­sen működik.

A termosztát eltávolításához először eressze le a hűtőfolyadékot annyira, hogy an­nak szintje alacsonyabb legyen, mint a ter­mosztát háza.

Vegye ki a vízcsövet, majd a csavarokat, amelyek a termosztát házát rögzítik. Ha ne­hezen akar kijönni, finoman ütögesse meg egy darab fával, ne próbálja csavarhúzóval kifeszíteni.

Emelje ki a termosztátot – lehet, hogy azt is kicsit meg kell kocogtatni. A termosztátnak zárt állásban kell lennie, amikor a harmonika alatt a tekercsrugó teljesen ki van tágulva Ha a termosztát zárt és ön ellenőrizni kívánja, hogy megfelelően nyílik-e, merítse egy lábos vízbe konyhai hőmérővel együtt, majd mele­gítse fel a vizet. Ha a vízbe helyezett hőmé­rő 80 °C-ot mutat és a termosztát szelepe még nem kezd nyílni, a termosztát rossz, ok­vetlenül cserélje ki.

Új termosztátot autójavító műhelyben vagy autóalkatrész-szaküzletben vásárolhat. Mielőtt beszerelné a termosztátot. tömje be a lyukat a hengerfejen egy darab ronggyal, hogy megelőzze a törmelékek bepotyogását, majd szedje ki a régi tömítést mind a házról, mind a hengerfejről.

Vegye ki a rongyot a hengerfejből. Helyez­ze be az új termosztátot. Kenje be az új tömí­tés mindkét oldalát vékonyan gépzsírral és szerelje a termosztát házával együtt a hen­gerfejre.

Húzza meg átlósan és fokozatosan a há­zat tartó csavarokat, vagy az anyacsavarokat, mindig csak egy kicsit, hogy a termosztát há­za ne derformálódjon. Vigyázzon, nehogy túl­húzza! Helyezze vissza a hűtőcsövet. Töltse fel a hűtőrendszert hűtőfolyadékkal, és indít­sa be a motort. Ellenőnzze, hogy nem csö­pög-e a folyadék a ház körül. Hagyja a motort kihűlni, azután nézze meg újra, milyen gyor­san melegszik fel a cső.

A tömlő tetején elhelyezkedő termosztátok Bizonyos kocsikban – különösen a Renault- ban – a termosztátot a felső hűtőcsőbe sze­relték be, ahol a cső a vízszivattyúhoz csatla­kozik. Az ilyen termosztát eltávolításához szerelje szét a tömlőt és lazítsa meg a csőbl- lincset, amely a termosztátot rögzíti, majd húzza ki a termosztátot. Tegye be az új ter­mosztátot (vigyázzon, nehogy fordítva tegye be), szorítsa meg a csőbilincset. majd kösse vissza a csövet.


Avokádónövény

Magról nevelt szobanövény

Az avokádómagból az egyik legszebb szoba­növény nevelhető könnyen és gyorsan – ha termést nem is hoz.

A gyümölcsből kiszedve mossa le a mag­ról a laza hártyát, középtájon három helyen szúrjon bele tűvel, majd a lyukakba helyez­zen gyufaszálat. Gömbölyű felével lefelé füg­gessze a magot egy befőttes üveg tetejére. Töltsön bele annyi vizet, hogy a mag kb. 10-13 cm-re belelógjon.

Hajtatás

A gyufaszálakkal megszurkált magot lógassa vízbe, amíg gyökeret ereszt

Helyezze az üveget meleg, gyengén meg­világított helyre, s naponta ellenőrizze a víz szintjét, és szükség esetén töltsön utána.

Öt-hat hét múlva, amikor a mag már sűrű gyökeret eresztett, ültesse mintegy 8 cm mé­lyen egy nagyobb, komposzttal dúsított föld­del megtöltött cserépbe. Amikor apró levelei­vel megjelenik a szár, helyezze a növényt meleg, napos, huzatmentes helyre. Hogy a növő hajtások ne nyúljanak túl magasra, vág­ja vissza kb. 15-18 cm-re. Csak akkor öntöz­ze, ha a földje már száraz, a leveleit pedig időnként permetezze.

Attól függően, hogy milyen magasra hagy­ja nőni, gyakran ültesse át.

BABABÖFJ2TETÉS • BABAFÜRDETÉS • BABAJAVÍTÁS


Bababüfiztetés

A gyomorban lévő levegő felszabadítása

Minden baba – akár szoptatják, akár cumis­üvegből táplálják-bizonyos mennyiségű le­vegőt „nyel” le, amely a gyomrában a tej fö­lé kerül, és telítettségérzést vált ki. Amikor a baba az etetés vége előtt már visszauta­sítja a tejet, azt jelentheti, hogy büfiztetésre van szüksége. A baba büfiztetésének há­rom módja van:

 • Tartsa a babát a vállához támasztva, és gyengéden dörzsölje vagy veregesse a hátát.
 • Ültesse egyenesen az ölébe, és dörzsölje vagy veregesse a hátát, miközben finoman előre-hátra hintáztatja.
 • Fektesse hasra a térdén, és simogassa- dörzsölje a hátát, miközben finoman le-fel hintáztatja.
 • Rendszerint egyszer etetés közben, egy­szer pedig utána kell büfiztetni. Ha túl gyak­ran félbeszakítja az etetést, a baba sírni kezd, és még több levegőt nyel. Ha a büfiztetés so­rán nem jön föl semmi, egy-két percnél to­vább ne folytassa.


Babafürdetés

Biztonságos fürdetés könnyek nélkül

A babát nem szükséges naponta tetőtől talpig megfürdetni – elég hetente kétszer-három- szor, feltéve, hogy a fejét és a pelenka által fedett részeit tisztán tartja. A fürdetést legjobb este – de nem közvetlenül etetés után – vé­gezni, meleg, huzatmentes szobában. A für­detés előtt minden szükséges dolgot készít­sen elő: tiszta vattát, babaszappant, egy nagy törülközőt, amelyet majd a térdére terít, és egy másikat, amelybe a babát bugyolálja, tiszta pelenkát és gyerek-biztosítótűket.

Öntsön a kádba mintegy 8 cm magasan kb. 35 °C-os meleg vizet. Hőmérővel, a kö­nyökével vagy a csuklója külső felével ellen­őrizze a hőmérsékletet.

Szappanozás és lemosás Mielőtt a babát beletenné a kádba, benedvesített vattával mindenütt szappanozza be. Kezdje a fejénél, ügyelve rá, hogy ne kerüljön a szemébe szappan. Nedves vattával mossa le az arcát, majd a fürdővízzel öblítse le a fejét, és törül­közővel gyengéden nyomogatva szárítsa meg. Most merítse be a babát a vízbe, miköz­ben a baba egyik karját fogja a kezébe, a fe­jét pedig fektesse az alkarjára.

Tartsa továbbra is így, és a másik kezével finoman mossa meg a mellkasát, majd vált­son kezet, és támassza a csuklójához, miköz­ben a hátát öblíti. A fürdetés után azonnal ve­gye ki a babát a vízből ugyanazzal a fogás­sal, amellyel beletette. Csavarja törülközőbe gyengéd mozdulatokkal, és törölje szárazra.


Babajavítás

Hogyan erősítse vissza a kiesett kart és lábat?

A legtöbb mai baba már műanyagból készül, s a kar és láb bepattintható peremek mentén illeszkedik a törzshöz. Megesik, hogy a kari­mák kiugranak a helyükből vagy megreped­nek, s a végtag kiesik. Ezen könnyen segít­het, ha egy régi kést, pengét vagy csavarhú­zót felhevít, és a forró fém érintésével össze­olvasztja a repedést. Amikor a műanyag kezd megolvadni, vegye el a fémet, és nyomja össze a megrepedt felületeket. Hosszú repe­déseknél apránként, kb. 1 cm-es szakaszon-

BABAFÜRDETÉS


Legyen öröm a mamának és a babának is!

Fürdetés közben a babát biztonságosán ölelje át. a nagyon pici csecsemők ugyanis először megrémülhetnek a víztől.

Miután mindenütt beszappanozta, finoman csúsztassa a babát a kádba, közben egyik ujját tegye a bokái közé, hogy ne dörzsölődjenek egymáshoz. Beszéljen hozzá kedvesen, megnyugtatóan,

Tartsa a babát nagyon biztos kézzel, mert beszappanozva csúszik. A fejét emelje magasan a víz fölé, miközben csészét formáló szabad tenyeréből vizet folyatva alaposan öblítse le a szappant,

Meleg vízzel mossa meg a baba arcát Mindkét szemére használjon tiszta vattát, hogy ne terjedhessen át fertőzés az egyik szeméről a másikra.

Amint a babát kiveszi a kádból, azonnal csavarja száraz törülközőbe, hogy meg ne fázzon. Ügyeljen rá, hogy testének minden hajlatát törölje szárazra

BABAJAVÍTÁS • BABAKOCSI • BABARIASZTOK • BÁBKÉSZÍTÉS


A fej, a kar és a láb visszahelyezése

A fej rögzítése Vágjon te a baba testénél kétszer hosszabb darabot A két végét kösse össze, és a baba fejében lévő kampón vezesse át.

akasztó

Bújtassa át a gumiszaiag több­részét a hurkon, és húzza meg a keletkezett csomót.

Láb A kampóval húzza ki a törzs nyílásán a gumit.


Babariasztók

Otthoni riasztórendszer felszerelése

Kz elektromos babariasztó mindössze két részből, az adóból és a vevőből áll. A kettő között nincs csatlakozózsinór, és mindkét egység bármelyik dugaszolóaljzatról működ­tethető.

Az adót helyezze a baba kiságya mellé, legfeljebb 1 m távolságra. Az adót a hang hozza működésbe, és csak akkor kapcsol be, ha a közelében valamilyen zaj keletkezik. Ér­zékenységi szintje állítható.

A vevő bárhol elhelyezhető, ahol alkalmas dugaszolóaljzat van. Ha a két egységet egymáshoz túl közel helyezi el – például egy fal két oldalán – a vevő visszacsatolásnak ne­vezett sípoló hangot adhat. Az egységeket ezért helyezze egymástól távolabb.

láb akasztója

Akassza be a láb fém horgába.

hurok

Kar Rögzítse ugyanúgy, mint a lábat. Nagyobb babáknál lehet, hogy szükség esz még egy külön kis hurokra is

ként haladjon. Ha kész, erősítse meg a pere­met belül egy kis ragasztószalaggal, majd pattintsa vissza a helyére a végtagot.

Gumlzás A hagyományos felépítésű, régi ba­bák testében gumiszálak tartják össze a fejet és a végtagokat. A gumi idővel elfárad és el­szakad. Új gumíszalaggal és egy drótkampó­val az ábrán látható módon ismét összesze­relheti a babát.

babakocsikat árusító boltból, ha valamelyik rész elkopik vagy meglazul.

Ne rakja a babakocsira a vásárolt holmikat! A legtöbb gyerekkocsi alján található cso­magtartó.


Bábkészítés

Hogyan készülnek a kesztyű- és ujjbábok?

Egy régi kesztyűből szemrevaló ujjbábokat készíthet. Vágja le a kesztyű ujjait. Minden ujjvéget tömjön ki kevés vattával, ez lesz a báb feje, majd kösse körül zsinórral a kesz- tyűujjat közvetlenül a vatta alatt. így alakul ki a nyak.

A szemeket készítse el dinerekből, a szá­jat pedig piros hímzőfonalból. A hajhoz bont­son szálakra valamilyen gyapjú kötőfonalat, és varrja fel. A ruhákhoz használjon régi szö­vetmaradékokat.

Ismételje meg a műveletet a többi ujjal, így alkotva meg a szereplőket.


Szórakoztató bábok készítése kesztyűből


Babakocsi

Karbantartása és biztonságos használata

A mély és az összecsukható babakocsikon a fékeket, a biztonsági zárakat és a hevedere­ket mindig ellenőrizze.

A fékeknek, amikor a gyerek is a kocsiban ül. szinte a kerekek legcsekélyebb mozgását is meg kell akadályozniuk, ha a lejtőn behúz­za őket. Győződjék meg róla, hogy a fékek mindkét hátsó kerékhez biztonságosan oda­szorulnak. Ha nem fognak tökéletesen, cse­rélje ki az elkopott gumi fékpofákat.

Vizsgálja meg, hogy az összecsukható kocsik zárjai valóban jól múködnek-e; nem­csak azt a zárat kell ellenőrizni, amelyik ak­kor mozog, amikor a gyerekkocsit szétnyit­ják, hanem azt a főzárat is, amelyik nyitott helyzetben tartja.

Amikor a kocsiban ülő baba már igen moz­gékony, fordítson figyelmet a hevederek csat­jaira és szíjaira. Szerezzen be pótalkatrészt a

Ujjb-áóok varrjon fel bittereket a szemeknek, piros fonalat a szájnak és gyapjúszálakat a hajnak. Szövetdarabokból készítse el a ruhákat.

Régi kesztyűk (különösen a kötöttek) kivá­lóan megfelelnek ujjbábok készítéséhez, ha levágja róla az ujjakat. Az ujjhegybe tömjön vattát, és kösse el, hogy kialakuljon a fej. A kesztyűbábokhoz a kezét használja sablon­ként. íme a bábok feldíszítésének néhány módja.

Kesztyűbáb Az ábrázolt módon rajzolja körül kezét egy papírlapon. Vágja ki az alakot szabásmintának.

Vágjon ki két azonos alakú filclapot. Visszájáról varrja össze ezeket úgy, hogy a csuklórész nyitva maradjon

Fordítsa ki, és varrjon fel gombokat a szemeknek, gyapjúszálat a hajnak és filcet az orrnak és szájnak.

BACKGAMMON • BAGOLYPILLE-LÁRVA • BAJUSZ ÉS SZAKÁLL

Papír ujjbábok Ezeket is megcsinálhatja úgy, hogy hasonlóan nézzenek ki, mint fent a leírt kesztyűujjbábok. Vastag papírból vagy vékony kartonból vágjon ki 7-8 cm-es négy­zetet minden bábhoz. A papírdarabot tekerje az ujja köré, és ragasztószalaggal rögzítse. A tetejét csippentse össze, és ragasszon rá hajnak zsinórt vagy gyapjúszálat. Filctollal rajzolja meg a szemeket, az orrot és a szájat.

Ruhákat – mint korábban – készíthet szö­vetmaradékokból, de használhat a testre ragasztott színes papírt is. A báb ujjra illesz­téséhez csavarja az alsó szárnyakat az ujj köré, és ragasztószalaggal erősítse össze ezeket úgy, hogy szorosan illeszkedjenek, A bábok kitartanak egy ideig, ha nem készí­ti túl szorosra és óvatosan veszi le őket az ujjáról.

Kesztyűbábok Hüvelykujját és kisujját szét­terpesztve tegye kezét egy papírlapra. Mint­egy 2-3 cm ráhagyással rajzolja körbe ceru­zával.

A papírt szabásmintaként használva vág­jon ki vastag anyagból – például filcből vagy gyapjú ruhaszövetből – két réteget. A két anyagdarabot, visszájukkal kifelé tűzze össze. A széltől 1-1,5 cm-re varrja össze. A csukló felőli véget hagyja nyitva. A vágott széleket nyírja le cakkozó ollóval.

Szegje be a csuklónyílást, majd fordítsa ki a bábot színére. Varrjon fel két gombot szem­nek és gyapjúszálakat a hajnak és a szemöl­döknek. Vágjon ki egy kerek vagy három­szögletű filcdarabot az orrnak, és egy görbe csíkot a szájnak, s azt ragassza vagy varrja fel a báb „arcára”.


Backgammon

Egy bonyolult játék alaplépései

A backgammont két játékos játssza egy táb­lán, az egyik 15 fehér, a másik pedig 15 fe­kete vagy vörös koronggal. A tábla két egy­forma oldalán 12-12 nyújtott háromszög, me­ző van, a két oldalt pedig egy központi sáv, a sorompó választja el egymástól.

A sorompóval elválasztott kétszer hat me­zőből álló egységet belső táblának, illetőleg külső táblának hívják. A belső táblán 1-től 6-ig vannak számozva a mezők, a külső táblán pedig 7-től 12-ig, de a számokat a táblán nem jelölik, tehát meg kell őket jegyezni.

A korongokat az ellenfél belső táblájáról az ellenfél, majd a saját külső tábláján át a saját belső táblájára kell mozgatni, majd levenni a tábláról. Az a játékos nyer, aki először tudja levenni az összes korongját a tábláról.

Az első lépést kockadobással kell eldönte­ni: aki nagyobbat dob, az kezd. Ezután két kockával kell dobni, amelynek eredménye meghatározza a nyitó lépést, majd az azt kö­vető lépéseket. Mindkét játékos a saját két kockájával dob. Egy dobás után két korong­gal lehet lépni: az egyik koronggal az egyik kockán lévő értéknek megfelelően, a másik­kal pedig a másik kocka pontértéke szerint. De lehet egy koronggal is lépni, ilyenkor össze kell adni a két kocka értékét.

Külső tábla

Belső tábla

Sorompó

A korongok felállítása Két korongiát helyezze az ellenfél egyes mezőjére, ötöt a 12-esére, hármat a saját nyolcas mezőjére, és ötöt a saját hatosára. Ellenfele tegye ugyanezt.

A koronggal csak olyan mezőre léphet, amelyen az ellenfélnek nincs két vagy annál több korongja: ha az ellenfél korongjai elfog­lalják a mezőt, ez akadályozza az ön lépését, és ekkor másik koronggal vagy korongokkal kell megpróbálnia lépni, de a két kockán lévő értékek összegét minden esetben meg kell lépni. Ha ez nem lehetséges, akkor a játékos egy körből kimarad.

Ha valamelyik mezőn csak egyetlen ko­rong van, azt céltáblának hívják, és ha az ön korongja az ellenfél céltábláján köt ki, amit ki­ütésnek neveznek, az ellenfél korongját ve­gye le a tábláról, és tegye a sorompóra. Az ellenfélnek ezt követően először ezt a koron­got kell játékba hoznia, mielőtt valamelyik másik korongjával lépne. Ehhez olyan értéket kell dobnia a kockákkal – egyikkel vagy mind­kettővel -, amely egytől hatig megegyezik az ön belső táblájának valamelyik azon mezőjé­vel, amely nincs blokkolva – vagyis nincs raj­ta egynél több korongja. Ha azonban céltáb­lára lép, ebben az esetben az ön céltáblája kerül a sorompóra.

A korongok tábláról való levételét kimenés­nek hívják, de ezt addig nem kezdheti el, amíg mind a 15 korongja nincs a saját belső tábláján. Ekkor a kockákkal dobott értéknek megfelelő mezőkről eltávolíthatja a korong­jait, vagy a táblán belül léphet velük.

Ha lehet, a két kocka értékének összegét kell figyelembe venni. Például ha van egy ko­rongja a hatos mezőn, és hatost dob, azzal a koronggal kimehet, de ha a hatos mezőn nincs korongja, akkor a hozzá legközelebb eső mezőn lévő koronggal kell lépnie. Akkor azonban, ha a kockával dobott értéknek meg­felelő mező üres, de valamelyik távolabbi me­zőn még van korongja, nem mehet ki egyik koronggal sem.

Ha kimenés közben valamelyik korongját kiütik, és a sorompóra kerül, azt a már ismer­tetett módon kell újra játékba hoznia. Addig nem folytathatja a kimenést, amíg a kizárt ko­rongja a saját belső táblájára nem kerül.

Tétre menő játék A backgammon hazárdjá­ték is, amelyet tétre játszanak. Az a vesztes játékos, akinek legalább egy korongjával si­kerül kimennie, elveszíti a tétet, de ha egyet­len korongjával sem sikerül kimennie, az ere­deti tét kétszeresét veszíti – ez a gammon. Ha a vesztesnek egy vagy több korongja még mindig a nyertes belső tábláján van, akkor a tét háromszorosát veszíti – ez a backgam­mon.

Az alapok elsajátítása után a backgammon teljes elmélyülést igénylő, bonyolult játékká válhat.


Bagolypille-lárva

Megszabadulhat egy kellemetlen kerti kártevőtől

Ezek a kövér, zöld vagy szürkésbarna her­nyók nappal a talaj felső rétegében bujdokol- nak, éjjel aztán a zöldségnövények tövén, szárán, levelén élősködnek. Gyakorta teljesen átrágják a növény szárát a talaj közelében.

A legjobban úgy védekezhet ellenük, ha gyakran és alaposan felássa és gyomlálja a kertet. Szintén hasznos lehet, ha szakboltok­ban beszerezhető növényvédő vagy rovarölő szereket használ.


Bajusz és szakáll

Amikor egy férfi új külsőt ölt

A bajusz- és szakálldivatok jönnek-mennek, és napjaik letűntével gyakran különösnek és komikusnak hatnak. Az utóbbi évek egyik leg­furább stílusa az ún. „művészborosta” – az ál­landó négynapos szőr – volt.

A tömött, gondozott bajusz és szakáll ál­cázhatja a keskeny arcot, a hegyes vagy kicsi állat, és ellensúlyozhatja a kopaszodó fejet. A szakáll nélküli, tömött bajusz elvon­hatja a figyelmet a nagy orról, a széles arc­ról, az előreugró állról vagy az alacsony homlokról.

A bajusz- és szakállnövesztés korai idő­szakában a férfi ápolatlannak tűnik – és ké­nyelmetlenül érzi magát. De kitartás! Szappa­nos vízzel gyakran mossa meg az arcát, hogy megszűnjön a viszketés, de a szappant ala­posan öblítse le.

Ha ennek ellenére nem szűnik a viszketés, próbáljon ki valamilyen korpásodás elleni sampont, ám vigyázzon, nehogy a szemébe kerüljön!

Körülbelül három hét alatt annyira megnő a szőrzet, hogy el lehet kezdeni a nyírást és az alakítást. Sok férfi abban a tévhitben él, hogy a szakállápolás kevésbé munka- és idő­igényes, mint a borotválkozás. Pedig az arc­szőrzet – ha már egyszer megnőtt – különle­ges ápolást igényel, hiszen minden rátapad: az étel, egyéb szennyeződés, a baktériumok. Hetente kétszer samponnal meg kell mosni, sőt kondicionálószerre is szükség lehet, hogy puha legyen.

Otthon hetente legalább egyszer igazítsa meg a bajuszát és a szakállát, hajvágáskor pedig mindig vágasson le belőle és igazíttas- sa meg. Az igazítást minden alkalommal szá­razon végezze – a nedves szőrzet máskép­pen fekszik, és a nyirkos szakáll nyirbálása elronthatja a formáját.

BAJUSZ ÉS SZAKÁLL • BALESET-fZEGELÖZÉzS • BALKEZESSÉG • BANKCSŐD

A „múvészborosta’ – alkalmi, sót elhanya­golt kinézete ellenére – még több törődést igényel, ha azt akarja, hogy ne legyen be­lőle valódi szakáll, és ne silányuljon pusztán kétnapos borotválatlansággá. A megfelelő hosszúságot úgy érheti el, hogy a lazán tar­tott borotvával a megszokottal ellentétes irányban borotválkozik. Beletelhet némi idő­be, mire kitanulja a csínját-bínját, de ha az el­ső próbálkozások eredménye kissé „foltos­nak” tűnik, egyszerűen borotválja le az egé­szet, és kezdje újra.

Ha hibátlan, egyenletes borostára vágyik, vásároljon cserélhető fejes villanyborotvát, amellyel kettőtől öt naposig bármilyen hosszú­ságúra nyírhatja serkenő szakállát.


Bal eset-megelőzés

Hogyan kerülhetők el az otthoni, kerti és munkahelyi balesetek?

Az otthoni balesetek zöme az elesésekből származik, az elcsúszás vagy megbotlás okozta zúzódásoktól és ficamoktól kezdve a végtagtörésekig és halálos sérülésekig.

A padlót borítsa csúszásgátló felülettel, kü­lönösen a konyhában és a fürdőszobában, a faburkolatú padlót pedig csúszásgátló fénye­zőanyaggal vonja be. A lábtörlőket és a kis szőnyegeket rögzítse a padlóhoz, ne tegye őket lépcsőre vagy lépcsőfordulóra. A nagyon kopott szőnyegeket, lábtörlőket és linóleumot javítsa meg vagy selejtezze ki. A lépcsösző- nyegeket rögzítse szilárdan, és gondoskod­jon arról, hogy épek legyenek.

Ne viseljen a kelleténél nagyobb papucsot, vagy földet söprő köntöst, túl hosszú ruhát. Ezek – különösen ha gyerekek, gyengélke­dők vagy idősek viselik – könnyen balesetet okozhatnak. Javítson meg minden hibás láb­belit és ruhadarabot.

Ahol lehetséges, a polcokat helyezze ala­csonyra. a magasan lévő polcok eléréséhez pedig mindig használjon stabilan álló létrát. Kerülje a nyújtózkodást, egyik kezét pedig hagyja szabadon, hogy kapaszkodhasson. Soha ne álljon fel párnázott székre vagy olyanra, amelyiknek kivehető az ülőkéje.

Gondoskodjon a lépcsők, a pihenők, az elő­szoba, a külső lépcsők és a veranda jó megvi­lágításáról. Ne használjon hosszú zsinórt az asztali lámpákhoz és más berendezésekhez – könnyen orra bukhat benne az ember.

Az otthoni balesetek okai között a vágások legalább olyan gyakoriak, mint az esések. Itt a konyha a fő veszélyforrás. A konyhakéseket óvatosan kezelje, és zárja el a gyermekek elöl. A késeket ne használja másra, mint amire ké­szültek. tehát ne feszegesse velük a konzerv­dobozok vagy beföttesüvegek tetejét. A zárt konzervdobozok felnyitásához használjon jó, lehetőleg nyeles konzervnyitót, és soha ne kéz­zel emelje fel a nyitott konzervdoboz tetejét.

A konyhában fordulnak elő ugyanakkor a leggyakrabban a forrázás okozta, valamint az égési sérülések. A család legjobb barátja és legádázabb ellensége a tűzhely játssza itt a főszerepet. Kezelje tisztelettel: amikor csak lehetséges, a hátsó lapokon főzzön, a kannák kiöntőit és a gőzkieresztő nyílásokat pedig fordítsa a tűzhely hátulja felé. Ne hagyja, hogy a serpenyő vagy a palacsintasütő nyele túllógjon a tűzhely szélén, és ha gyerekek is vannak a házban, helyezzen védőkorlátot a tűzhely köré, amely megakadályozza, hogy leránthassák a fazekakat. Ne szaladgáljon forró folyadékot tartalmazó edénnyel a kony­hában. Forró edények felemeléséhez mindig használjon vastag edényfogó kesztyűt vagy alátétet.

Rendkívüli óvatossággal bánjon otthon az elektromossággal, és javítások – például hi­bás kapcsoló vagy kiégett égő cseréje – ese­tén mindig kapcsolja le a biztosítékot. Azonnal cserélje ki a repedt vagy törött kapcsolókat és foglalatokat. Minden használaton kívüli elekt­romos berendezés dugóját húzza ki a fali csatlakozóból, különösen a tévékészülékét – amely hiba esetén tüzet okozhat – és az elekt­romos ágymelegítőét.

Kertben A kertben ugyanannyi veszély lesel­kedik önre, mint a házban, ha nem kellőkép­pen elővigyázatos. Ha rálép egy gereblyére, az egy filmvígjátékban talán mulatságos, de a valóságban egyáltalán nem az, tehát minden használaton kívüli szerszámot a fészerben tá­roljon. De használat közben is legyen óvatos. Ásáshoz vastag talpú csizmát viseljen.

A kerti járdát és a lépcsőket rendszeresen ellenőrizze, nincsenek-e laza vagy egyenetlen útburkoló kövek, amelyeken fel lehet bukni.

Az elektromos vagy benzinmotoros fűnyíró beragadt késeit soha ne próbálja megtisztíta­ni addig, amíg a gép be van kapcsolva. Vi­gyázzon, hogy az elektromos fűnyíróval mun­ka közben el ne vágja a kábelt. Ha ez mégis megtörténne, ne érjen a vezetékhez: a gépet a főkapcsolónál vagy a csatlakozónál áram- talanítsa. Biztos védelem az elektromos csat­lakozóra szerelt megszakító – ez automatiku­san áramtalanít, ha elszakad a kábel.

Munkahelyen A munkahelyi biztonságért részben a munkaadó felelős, a munkás gon­datlanságáért vagy hanyagságáért azonban nem vonható felelősségre. Tartson be min­den biztonsági előírást, ahol pedig lehetsé­ges, használjon védőruhát és védőfelszere­lést. például sisakot, védőszemüveget, kesz­tyűt és lábbelit.


Balkezesség

Hogyan boldogulhatnak a balkezesek a jobbkezes világban?

Kz emberek kb. 10%-a balkezes. Ez már a hatéves kor elérése előtt megmutatkozik. Elő­zőleg a gyerek valószinüleg hol egyik, hol a másik kezével játszik vagy rajzol. De azután fokozatosan mindent – ceruzát, kést, köny­vet – a jobb kezéből átvesz a balba.

A szülők fogadják el a balkezességet, és ne törekedjenek változtatni rajta. A bal testfél dominanciájából következően a bal kezet ugyanaz az agyi terület irányítja, amelyik a beszédet, az írást és az olvasást. A közbe­avatkozás beszédzavarokhoz, írási és olva­sási nehézségekhez vezethet, sőt zavarodot­tá, frusztrálná, szorongóvá teheti a gyereket.

Ahelyett, hogy bírálná vagy „kiigazítaná” a gyereket, inkább segítsen neki. A balkeze­seknek sokszor nehéz megtanulniuk írni, mert a bal kéz, ahogyan végigmegy a lapon, eltakarja, néha el is maszatolja az írást. Ad­jon a gyereknek olyan ceruzát, tollat, amelyik nem maszatolódik, és vegye rá: tartsa úgy, hogy mindig lássa, amit már leírt. Amikor a gyerek elkezdi az iskolát, legyen rá gondja, hogy a tanárnak tudomására jusson a balke­zesség, nehogy afféle „nehéz esetnek” köny­velje el a gyereket. Étkezésnél a tányérokat és az evőeszközt a helyes módon helyezze el a tányérra. Némelyik balkezes szeret az asztal sarkán ülni, a jobbkezes szomszédjá­tól balra, hogy ne érjen össze a könyökük.

A balkezesek gyakran jól megállják a he­lyüket a sportokban. Az ütős játékokban, pél­dául a teniszben vagy a fallabdában előnyben vannak az ellenfeleikkel szemben, mert azok a jobbkezesek pörgetéséhez, labdaivéhez, játékstílusához szoktak hozzá. Ha a krikett­ben egy bal- és egy jobbkezes egyszerre van játékban az ütésnél, állandóan változtatniuk kell a pozíciójukat. A balkezes golfozóknak már sok helyütt árulnak balkezes golfütőt.

A balkezesek talán a szerszámok és a háztartási eszközök használatával bajlódnak a legtöbbet, bár ma már egyre több bal kéz­re készült olló, konzervnyitó, burgonyahámo­zó és metszőolló kerül forgalomba. (Üzlet balkezeseknek Budapesten: III., Bécsi út 67. Tel.: 250-8205.)


Bankcsőd

Milyen okai vannak és kivédhető-e?

Bankcsődről akkor beszélünk, ha a bank be­téteseinek betéteiket és/vagy azok kama­tait nem tudja visszafizetni. Amennyiben ez a helyzet áll fenn, abban az esetben a bank köteles azonnal értesíteni az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyeletet (ÁPTF) a kialakult helyzetről. Bank ellen csak önmaga, vagy az ÁPTF kezdeményezhet csődeljárást. A bank köteles veszteségeit a minimumra csökkente­ni és betéteseit maradéktalanul kifizetni.

Amennyiben a bank képtelen betéteseit ki­fizetni, úgy jelen szabályozás szerint a beté­teseket 1 000 000 Ft értékig az Országos Be­tétbiztosítási Alap (ÓBA) fizeti ki. Az ÓBA va­gyona a bankok és brókercégek befizetései­ből áll. Természetesen a bank megmaradt vagyona is felosztásra kerül, általában a be­fektetett összeg arányában.

Fontos megemlíteni, hogy a fejlett pénz­ügyi piacokon a befektetési kockázatot az erre kialakult minősítő intézetek szigorúan figyelik, és minden apró, fizetésképtelenség­re utaló jel esetén ezt jelzik a befektetőknek.

Magyarországon jellemzően azok a ban­kok mentek csődbe, amelyek kimaradtak a bankkonszolidációból. Ez azt jelenti, hogy az 1990-es évek elején szinte mindegyik nagy magyar bank rendkívül rossz hitelállománnyal rendelkezett, és pont a sorozatos bankcső­dök elkerülése miatt az állam egyszeri feltő-

BANKCSŐD • BANKSZÁMLÁK ♦ BARKOCHBA • BAROMÉTEREK

késítést végzett, azaz átvállalta ezeket a rossz hiteleket. Néhány bank azonban tuda­tosan vagy anélkül, kimaradt ebből, és ké­sőbb jórészt ennek hatására jelentkeztek pénzügyi nehézségei.

Vannak azonban ellenpéldák is, ezek szin­tén a csőd fogalmába tartoznak, csakhogy itt szándékos károkozásról beszélhetünk. En­nek elsődleges oka, hogy a bank vezetése a befektetők pénzét a saját pénzének tekin­tette és sajátjaként kezelte, másodlagos oka a csődnek a fejletlen, kialakulatlan felügyeleti ellenőrzés volt.

A mai bankrendszerben már elképzelhe­tetlen az ilyen jellegű károkozás, hiszen az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet a Ma­gyar Nemzeti Bankkal karöltve folyamatos, szigorú ellenőrzést végez a kereskedelmi bankoknál és brókercégeknél.

Összegzésképpen: ha ön biztonságban akarja érezni pénzét, nagy, biztos háttérrel rendelkező pénzintézetekben helyezze el azt!


Bankszámlák

Számla nyitása, csekkek kitöltése és a bankszolgáltatások igénybevétele

A bankszámla – azon túl, hogy ott biztonság­ban van a pénze – számos lehetőséget nyújt önnek. Számlájáról kifizetéseket eszközöl­het, pénzt vehet fel, bankkártyát használhat. A számlaegyenleg után a bank kamatot fizet.

Hogyan nyisson bankszámlát? Mindenek­előtt ki kell választania az önnek legmegfele­lőbb pénzintézetet, illetve el kell döntenie, mi­lyen számlatípust szeretne nyitni.

A mai magyar bankrendszerben a bank megválasztása, biztonság szempontjából, nem kíván különösebb szaktudást, inkább költségek és kényelmi szempontok befolyá­solják a választást. Bár Magyarországon még nem elterjedt, de számos bank kínál önnek otthonról, számítógépen keresztül elérhető, kezelhető bankszámlát. A számla megnyitá­sánál el kell döntenie, hogy számláját alapve­tően mire szeretné használni. Ha ez megtör­tént, két alaptípus közül választhat: folyó­számla és letéti számla.

A folyószámla mindennapi használatra való. Tetszés szerint fizethet be vagy vehet fel ró­la készpénzt. Tarthat csekkfüzetet, illetve bankkártyát, amelyekkel szintén vehet fel a számlájáról készpénzt. Megbízhatja bankját, hogy a rendszeresen fizetett közüzemi szám­láit meghatározott időpontokban folyószámlá­ja terhére fizesse ki, sőt maximálhatja ezt az esetleges túlszámlázás elkerülésére.

A folyószámla tulajdonosa általában a fo­lyószámlájára kapja fizetését, különböző ho­noráriumait vagy havi rendszeres befizetés­sel él.

Számos esetben a bank bizonyos összeg­határig folyószámlahitelt biztosít az ön szá­mára átmeneti pénzügyi problémái áthidalá­sára. Természetesen ezután ön kamatot fizet bankjának, mint ahogy a bank szintén kama­tot fizet a folyószámla pozitív egyenlege után. Letéti számlán ön olyan pénzeszközöket he­lyezhet el, amelyeket nem kíván elkölteni, az­az megtakarítja.

Ezek után a letéti számlán a bank megha­tározott kamatot fizet. Amennyiben a lejárat előtt ön a pénzéhez szeretne jutni, abban az esetben az eltelt időszakra az eredeti kamat­nál jóval alacsonyabb kamatot fog kapni.

Ezekről a feltételekről természetesen a bank kötelessége tájékoztatást adni.

A pénzmozgás, illetve aktuális pénzügyi helyzetének ellenőrzésére a banknak számla­kivonatot kell küldenie. Ezt akár pénzmozgá­sonként, akár havonta igényelheti. Ezt a kimu­tatást a hitelkártya használatakor általában a pénzkiadó automata is biztosítja önnek.

A csekk Speciális készpénzkímélő eszköz. Több fajtája is létezik, de Magyarországon pillanatnyilag a harmadik fél részére történő készpénzfizetési megbízás formájában a leg­elterjedtebb.

Ebben az esetben a harmadik félnek is fel­hatalmazást adhat készpénzfelvételre szám­lája terhére. Előnyös, mert csakis és kizáró­lag a harmadik fél férhet a számlához, és csak a csekkérték mértékéig.

A bank önnek – mint számlatulajdonos­nak – biztosítja a csekkfüzet használatát. Fontos, hogy a csekket pontosan és gondo­san töltse ki, tüntesse fel a kedvezményezett nevét, az ön, mint számlatulajdonos aláírá­sát, a számlaszámát, illetve az összeg írott és számszerű formáját. Magyarországon ma még magánszemélyeknél a csekkel történő fizetési forma nem elterjedt.


Barkochba

A kitalálós játék szabályai

A barkochba ideális családi játék például egy autóút alatt. Az öt kategória egyikéből – állat, növény, tárgy, ember vagy elvont fogalom – az egyik játékos gondol valamire. Állat lehet: mindenféle állatfaj, madár, rovar, kétéltű, hül­lő vagy hal. Növény lehet: minden szerves élőlény, például fű, fa vagy virág. Tárgy lehet: minden szervetlen anyag (például ásvány vagy fém), vagy tárgy (például asztal vagy szobor). Ember lehet: élő vagy holt személy. Elvont fogalom lehet: minden, aminek nincs anyaga.

A többi játékosnak ki kell találnia, hogy mi­re gondolt. Ha kigondolta, így szól: „gondol­tam valamire”. Egymás után kérdéseket tesz­nek fel neki, amelyekre csak „igen”, „nem”, vagy „is-is” válaszokat adhat..

Az első kérdés általában „Állat?” (vagy nö­vény, tárgy, ember, elvont fogalom) szokott lenni. A többi kérdéssel fokozatosan leszűkí­tik a lehetőségek körét.

Ha 20 kérdés alapján senki sem találta ki a feladványt, a következő játszmában ugyan­az a játékos gondol valamire. De ha sikerül, a kitaláló gondol a következő játszmában.

A magyar játékszabály szerint a kitaláló személy kérdezi a társaság tagjait (akik a fel­adványt kigondolok), és a kitalálás sincs 20 kérdéshez kötve.

A barkochba versenyként is játszható két ember vagy csapat között. Egy papírra írják fel, hogy ki vagy melyik csapat hány kérdés­ből találta ki a helyes választ. Az a játékos vagy csapat győz, akinek a legalacsonyabb számértéke van.


Barométerek

Hogyan kell leolvasni a házi időjárás-előrejelzőt?

A barométer a légnyomást – a felette lévő le­vegő rá gyakorolt nyomását – méri. Általá­nosságban a légnyomás csökkenése a rossz idő előhírnöke, emelkedése pedig jó időt je­lez. A légnyomás változásából tehát több órá­val előre meg lehet jósolni, hogy milyen idő lesz. Kétféle barométer létezik: a higanyos és az aneroid barométer.

A higanyos barométer Azon az elven műkö­dik, hogy az üvegcsőben lévő higanyoszlop a légnyomás változásától függően emelkedik vagy süllyed. Az üvegcső alsó, nyitott vége egy higannyal teli edénybe merül, a másik, felső vé­ge zárt, és légüres tér van benne. Minél na­gyobb a légnyomás, a csőben lévő higanyosz­lop annál magasabbra emelkedik, és fordítva.

A higanyoszlop magassága tehát a lég­nyomás mértéke. Számszerű értéke, illetve nemzetközi egységei a pascal és a higany­milliméter. Tengerszinten a normál légköri nyomás 1010 hektopascal, ami 760 higany­milliméter. A 790 mm-es érték száraz időt jelez, a 740 mm-es pedig esőt jósol.

A háztartási higanyos barométereknek gyakran bendzsó alakú házuk van, benne számlappal és mutatóval. A számlapon a hi­telesített fokbeosztáson kívül „viharos, esős, változékony, szép, nagyon száraz” jelzések is vannak.


Higanyos és aneroid légnyomásmérő

Mindkét barométer muta­tója légnyomás­emelkedést jelez

A jobb oldalon higanyos, míg alul aneroid barométer látható. Mozgó mutató jelzi az előre beállítható, rögzített mutatóhoz viszonyított nyomásváltozást.

BAROMÉTEREK • BAROMFI

Az aneroid (fém) barométer Kevésbé pon­tos, de elterjedt. Ez rugalmas falú, belül lég­ritkított terű fémdoboz, amely a légköri nyo­más hatására kitágul vagy összehúzódik. Ez hozza mozgásba a mutatót, amely a higa­nyos barométeréhez hasonlóan, kalibrált fok­beosztású számlapon körben mozog.

A légnyomásváltozásokat mindkét baro­métertípuson úgy figyelheti meg, hogy a ba­rométer üveglapján lévő mutatót ráállítja a nyomásjelző mutatóra. A légnyomás megvál­tozásakor a mérőmutató jobbra vagy balra el­mozdul a beállított mutatótól. A barométer magasságmérésre is használható, mivel a légnyomás a tengerszint feletti magasság nö­vekedésével csökken,


Baromfi

Szárnyasok előkészítése és megsütése

A legtöbb baromfit sütésre készen árusítják. Ellenkező esetben a levágott baromfit az elvé­reztetés után azonnal tisztítsa meg, mert ilyen­kor a tolla könnyebben jön ki. Helyezze mély tálba, és öntse le forró, de nem fövő vízzel, for­gassa meg benne egy percig, majd tálra téve előbb a nagyobb, utána a kisebb tollakat lépe­gesse ki. A lábakról húzza le a sárga bőrt, és tetszés szerint pörkölje meg az állat testét.

Feldaraboláskor vágja le a baromfi lábát, fejét és szedje ki a belső részeit. Fektesse hátára a baromfit, és előbb a nyakán, majd a begye tájékán vágja el a bőrt. Ezt követően húzza ki a bőr alól a nyelőcsövet és a gégét. Utána a végbélnyílás felett keresztben csinál­jon éles késsel egy metszést, hogy a keze be­férjen rajta. Ezután ujjait óvatosan dugja be a mellcsont alá, és válassza el a beleket a has­üregtől, majd óvatosan emelje ki. Ügyeljen rá, hogy az epe ne szakadjon el, és a máj se ron- csolódjon össze. A májról azonnal válassza le az epét, a zúzát vágja kétfelé, és fejtse le róla a durva hártyákat. Utoljára a végbélnyí­lást vágja körűi a béllel együtt. A fejről vágja le a csőrt, emelje ki a szemeket: vágja le a lá­bakról a körmöket, majd az egész baromfit hi­deg vízben mossa át.

Előkészített szárnyas A megkopasztott és kibelezett baromfi bőre sima kell hogy legyen, nem lehet rajta elszíneződés, testüregének tisztának kell lennie, aminek nem lehet erős szaga. A friss szárnyasokat azonnal megsüt­heti. A fagyasztottakat hagyja felengedni: 24-28 órára tegye hűtőszekrénybe, de ne ve­gye ki a csomagolásból.

A fiatal szárnyasokat sokféleképpen elké­szítheti. Kiránthatja, sütheti, párolhatja. Az idő­sebbeket sütni vagy párolni szokás, a nagyon öregeket (egyévesnél öregebbeket) viszont lassú tűzön párolva főzze puhára. Bárme­lyik módszert választja, gondoljon arra, hogy a mellehúsa gyorsabban fő. mint a felső és az alsó combok.

Töltés és összekötözés A konyhakész ba­romfiból vegye ki az aprólékot tartalmazó zacskót. A testüreget fűszerezze sóval és borssal, esetleg egy kis majoránnával. Ha egészben süti meg a csirkét, közvetlenül a sütés előtt töltse meg. Pulykánál készítse elő a nyakűreget (a többi baromfinál szükségte­len) úgy, hogy a madarat a fenekére állítja egy tálban. Töltse meg lazán a nyakát (a töl­telék sütéskor megdagad), és húzza a nyak­bőrt a töltelék fölé. A farokrészét minden ba­romfinak töltse meg úgy, hogy nyakával lefe­lé helyezi a madarat a tálba. Varija vagy kis hústűkkel tűzze össze a nyílást.

Rögzítse a szárnyakat és a combokat kb. 1 m hosszú zsineggel vagy cérnával össze­kötve azokat. Fektesse a szárnyast a hátára úgy. hogy lábait felfelé a nyaka felé tolja. A zsineg középső részét tegye a farok alá, és hurkolja át szorosan a farok felett. Vezesse át a zsinórt az alsó combok körül és hurkolja át fölül úgy, hogy a lehető legközelebb húzza egymáshoz a combvégeket. Húzza át a zsi­neget a mellcsont hegye alatt, és húzza hát­ra a szárnyak felé. Fordítsa meg a madarat, és vigye át a szárnyakon, a testhez húzva azokat. Csomózza meg a zsineget.

Sütés A csirkék és a pulykák bőrét kenje be bőségesen vajjal vagy olajjal: a kacsák és li­bák bőrét villával vagy tűkkel szurkálja meg. hogy kifolyhasson belőle a zsír. Minden ba­romfi bőrét fedje be vékonyan szalonnaszele­tekkel. hogy megakadályozza a sütés közbe­ni kiszáradást – ez az eljárás a tűzdelés.

Tegye a megtűzdelt szárnyast 220 3C-ra előmelegített sütőbe. 30 perc múlva csökkent­se 180 °C-ra a hőmérsékletet. 10-20 percen­ként locsolja meg a madarat a sütöedényben lévő lével. A sütés vége előtt 10-15 perccel vegye le a szalonnát, hogy megpiruljon a hús.

Nagy pulykát, amelyet nehéz megfordítani, mellével fölfelé helyezze a sütőedénybe, és a sütési idő felében vagy kétharmadában fedje le fóliával.

Sütési idő A töltött baromfit 20-30 perccel to­vább kell sütni, mint a töltetlent, és a kisebb madarakat – méretükhöz képest – tovább kell sütni, mint a nagyobbakat. Az alábbi táblá­zat a hozzávetőleges sütési időket ajánlja (220 °C. illetve 180 °C-on):

Perc / 50 dkg

Csirke 15-20
Pulyka 12-15
Kacsa 25-30
Liba 12-15

A csirkét és a pulykát 160 °C-on (nem egé­szen a 4-es gázfokozat) is süthetjük, ekkor 50 dkg-onként 20-25 percet számítson.

A sütési idő vége felé szúrjon egy hústűt a combba. A madár akkor kész, amikor a ki­folyó nedv átlátszó.


Bársony

Tisztítás és bolyhosítás

Mielőtt bársony vagy pamutbársony (a bár­sonyhoz hasonló pamutszövet) tisztításához kezdene, ellenőrizze az anyag címkéjét, hogy mosható-e. A nem mosható bársonyt vigye vegytisztítóhoz. Kétség esetén kezelje nem moshatóként. A bársonyt semmiképpen se vasalja, hacsak nincs bolyhos anyaghoz va­ló, tűkefés felületű vasalója. Még ebben az esetben is nehéz feladatra vállalkozna.

A mosható bársony tisztítása A feltűnő fol­tokat puha kefével távolítsa el. A mosáshoz és öblítéshez használjon langyos vizet. Csak rövid ideig centrifugálja, majd akassza ki szá­radni. Amikor teljesen megszáradt, puha ke­fével simítsa többször végig egy irányban.

Újrabolyhositás Ha a bársony összegyűrő­dött. de nincs túlságosan rossz állapotban, gőzöléssel visszaállíthatja eredeti bolyhossá­gát. Kössön egy darab muszlint vagy túlit egy teáskanna kiöntőnyílása elé. és forralja fel a kannában lévő vizet. Amikor a víz forr, a bár­sonyt a visszájával a gőz felé fordítva moz­gassa ide-oda. de legyen óvatos a gőzzel, mert könnyen leforrázhatja magát.


Batikolás

Textilminták készítése viasszal és festékkel

Több mint 1400 évvel ezelőtt Délkelet-Ázsia népei – főleg az indonézek – már tetszetős – és néha színpompás – textíliákat készítettek batikolással. Az eljárás során az előre rajzolt testetlen anyagra felmelegített viaszt visznek, majd az anyagot festékbe mártják. A viasszal fedett réteg nem színeződik el. Ezután a vi­aszt leolvasztják, és az eljárás annyiszor is­métlődik, ahány színre kívánják festeni az anyagot.

Batikoláshoz legjobb az egyszerű, világos színű pamut. A műszálas anyagokat nem le­het tökéletesen festeni, a nagyon vékony selymen pedig átfolyhatnak a színek. A vas­tag gyapjú sem alkalmas batikolásra, mivel a szálak közé a festék nehezen hatol be.

Az új textilanyagot mossa ki forró, szappa­nos vízben, és öblítse ki, hogy kijöjjön belőle a textil merevítésére használt, ún. kikészítő anyag; az eljárást esetleg többször is meg kell ismételnie. Amikor az anyag már puha, laza, szárítsa meg és vasalja ki. Ezután jól ki­feszítve tűzze egy fakeretre, és puha ceruzá­val rajzolja rá a kívánt mintát.

A viasz előkészítése A viasznak elég meleg­nek kell lennie ahhoz, hogy egyenletesen szétterüljön, de nem annyira forrónak, hogy átfolyjon az anyagon. Elkészítéséhez 5 evő­kanál méhviaszt és 45 dkg paraffinviaszt ke­verjen el tálkában, és egy lábosban gőzön lassan melegítse kb. 77 °C-ra. A felhasználá­sig tartsa ezen a hőmérsékleten.

Festéshez csak hideg vízben oldódó festé­ket használjon, amely érintkezéskor nem pu­hítja tovább a viaszt. Több szín felvitelekor kezdje a leghalványabbal. A festéket a gyár­tó utasításai szerint keverje össze.

A felmelegített viaszt kis sertésszőr vagy mókusszőr ecsettel vigye fel azokra az anyagrészekre, amelyeket ebben a lépésben

BATIKOLÁS • BÉBIÉTELEK • BEFAGYOTT AUTÓZAR • BEFAGYOTT VÍZVEZETÉKEK

Eszközök, anyagok és használatuk

Az anyag kifeszítése ős megtűzése után puha ceruzával rajzolja rá a mintát. A nagyobb felü­leteket ecsettel, a finom vonalakat pedig tjan- tingtollal viaszolja be.

Tjantlng

Az anyagot feszítse és tűzze rá egy keretre. Helyezze be az 1. szeget, majd feszítse az anyagot az ellenkező irányba, és nyomja be a 2. szeget; az ábra 16| szerint folytassa.

A viaszt lassan melegítse 77 ’C-ra, hogy egyenletesen kenhető legyen. Hőmérővel ellenőrizze a hőmérsékletét.

Sertésszőr vagy cobolyszőr ecset

Hőmérő

Kenjen viaszt azokra a részekre, amelyeket nem kíván megfesteni. Szedje le az anyagot, és 20 percre áztassa a festékbe. Hideg vízben öblítse ki, és hagyja megszáradni.

Miután feszesen 6

megtűzte az anyagot, puha ceruzával rajzolja rá a mintát.

Első szín

Második szín

nem akar befesteni. Nagyon finom vonalak húzhatók tjantinggat – olyan speciális tollal, amelyet a viaszba mártva kell megtölteni. Ezután szedje le az anyagot a keretről, és 20 percre áztassa a festékbe. Hideg vízben ala­posan öblítse ki, és hagyja megszáradni.

A viasz eltávolítása Ha el akarja távolítani a felvitt viaszt, főzze a festett anyagot vízben, és hagyja kihűlni. A viasz megszilárdul a víz felszínén, ahonnan eltávolítható, és szükség esetén újra olvasztható. A főzéstől azonban egyes festékek megfakulhatnak vagy meg­folyhatnak, ezért ez az eljárás nem ajánlatos, hacsak nincs szűkében a viasznak.

A viaszt vasalással is eltávolíthatja, így vi­szont nem használható fel újra. A vasaló­deszkát terítse le újságpapírral, arra tegyen egy réteg papírtörülközőt. Fektesse rá az anyagot, és a tetejére is tegyen egy réteg pa­pírtörülközőt.

A gyapjú állásnál eggyel alacsonyabb fo­kozatra állított száraz vasalóval húzza át az anyag mindkét oldalát, közben cserélje ki a viaszos papírtörülközőket.

A második színhez tűzze vissza az anyagot, és most azokra a részekre kenjen viaszt, amelyeket érintetlenül szeretne hagyni. Vegye le, és áztassa a következő festékbe. Öblítse ki és szárítsa meg.

További színek Ha egynél több színt alkal­maz, tűzze vissza a festett anyagot a sablon­ra, kenje be viasszal azokat a részeket, ame­lyeket a következő színnel nem kíván befes­teni. majd vegye le az anyagot, és az előző­ekhez hasonlóan merítse az új festékoldatba. A viasz eltávolítása előtt feltétlenül öblítse ki és szárítsa meg.

A kész batikolt textilanyagból vegytisztitas­sa! kell eltávolítani a viaszmaradékot, hacsak nem függönynek használja az anyagot, mert ebben az esetben a maradék viasz jó tartást ad az anyagnak. A gyakori mosástól azonban a batik kifakul.


Bébiételek

Szilárd ételek és otthoni elkészítésük

Ha a kisbabának már vannak fogai, a szopta­tás vagy cumiztatás mellett szilárd ételeket is kaphat enni. Ne kezdje túl korán, hiszen szükségtelen, és túlsúlyossá is válhat a baba. Legjobb a baba négy és hat hónapos kora kö­zött elkezdeni, először gabonafélékkel, pél­dául tejben pépesre főzött darával vagy zab- pehellyel. Egyszerre csak egyféle szilárd ételt adjon a babának, hogy ha valamelyik megár­tana neki, meg tudja állapítani, melyik volt az.

Az üzletekben kapható bébiételek finomak és kényelmes megoldást nyújtanak, de ott­hon is könnyedén elkészíthetők az olyan pé­pek, mint a banánpüré, a keménytojáspüré, valamint a zöldség- és húspürék. Sót vagy cukrot ne használjon.

A húspűré elkészítéséhez vágja apró koc­kákra a puhára főtt csirke-, marha- vagy bá­rányhúst, és tejjel turmixolja össze mártás sű­rűségűre (vagy használjon konyhai robotgé­pet). A zöldségpürével hasonló módon járjon el, elkészítéséhez használjon frissen főtt zöldségeket.

Amint a baba a szájához tudja emelni a tárgyakat, hagyja, hogy egy darab babapiskó­tán gyakorolja a harapást. Kekszet ne adjon neki, mert esetleg nagyobb darab törhet le belőle, amely fulladást okozhat.


Befagy ott autózár

Hogyan kell kinyitni?

A felolvasztás gyors és könnyű módja, ha a kulcsot gyufalánggal, öngyújtóval többször egymás után hevítgeti, majd ezt követően dugja be a forró kulcsot, s hagyja úgy néhány másodpercre, hogy átadja hőjét. A műveletet ismételje meg, ahányszor szükséges. A kul­csot ne erőltesse a zárba, könnyen bele­törhet.

A befagyott zárhoz a benzinkútnál vagy szakboltban vehet zárjegesedést oldó perme- tet, bár az is igaz, hogy ez valamivel lassab­ban oldja a fagyott zárakat.

Téli kocsimosáskor jól teszi, ha szigetelő­szalaggal lefedi a kulcsnyílásokat. Ha a zárak megfelelően kenve vannak, az a megelőzés­ben segíthet, mert az olaj kevésbé dermed meg. Néhány csepp műszerolajat juttasson a zárba, majd a kulcsra is cseppentsen, dug­ja be a zárba, és forgassa jól meg.

Ha a retesz fagy be, a kilincs alapos moz­gatására általában engedni szokott. Ha ez nem segít, zárjegesedést oldó permetet fecs­kendezzen be, közvetlenül a zár fölött, az aj­tó és az ajtóoszlop közötti résbe.


Befagyott vízvezetékek

Kiolvasztás, szükségjavítás

Amikor észleli, hogy egy cső befagyott – pél­dául úgy, hogy a csapból nem folyik a víz figyelmesen vizsgálja meg, hátha megtalálja az esetleges repedéseket. Egy-egy beszé­des jégdudor vagy egy jéggel borított csatla­kozás elárulja a károsodás helyét. Próbálja megjavítani a csövet, még mielőtt felenged benne a jég.

A baj megkeresése Elfagyásra elsősorban a ház külső falaival érintkező vagy a fűtetlen padlástérben futó vízvezetékek hajlamosak.

Ha a konyhai hidegvíz-csap nem működik, a dugulás a felfelé haladó fővezetékben van. közvetlenül a házon belül; ha az működik, de a tartály nem töltődik fel, akkor a felfelé hala­dó vezeték a tartály felé haladó szakaszán van eldugulva.

Tömítés és kiolvasztás Mihelyt megtalálta a repedést, kenje be a csövet epoxigyantás szi­getelőanyaggal. és üvegszál erősítésű sza­laggal tekerje körül.

Ha kész a javítás, olvassza ki a csövet. He­lyezzen köré meleg vizes tömlőket, felmeiegí- tett rongyokat, vagy fújjon rá meleg levegőt egy hajszárítóval.

Spriccelő csövek Ha egy megrepedt cső ki­olvad. mielőtt még megjavította volna, azon­nal zárja el a főcsapot. A kiömlő víz felfogá­sára helyezzen vödröket a törés helye alá, az összes többi csapot és a vízöblítés vécétar­tályt nyissa ki. hogy a padlástéri hidegvíz-tar­tály gyorsan kiürülhessen.

A vezetéket (csövet) javítsa meg a fent le­írtak szerint, vagy hívjon vízvezeték-szerelőt.


Befektetések

Bankbetét, kötvény vagy részvény?

Ha befektetésről beszélünk, arról a pénz­mennyiségről van szó, amelyet nem költ el. nem vásárol el, azaz megtakarít. A befekte­tés önmagában többféle lehet, az alábbiak­ban kizárólag a pénzpiaci befektetésekről lesz szó.

A pénzpiaci befektetések kiválasztása Alapvetően azt kell eldöntenie, hogy mekko­ra kockázat mellett mekkora hozamot szeret­ne elérni. Általánosan elmondható, hogy a kockázat és a hozam mértéke arányos egymással. (Minél magasabb hozamot kínál egy befektetés, annál kockázatosabb.)

A legismertebb befektetési lehetőségek: a bankbetét, a kötvény és a részvény.

A bankbetét biztonságos befektetés, mivel a bank vállalja, hogy az ón számlájára kama­tot fizet és ön bármikor pénzéhez juthat.

Kötvényt általában kormányok, cégek bo­csátanak ki működésük finanszírozására. Hi­telviszonyt testesít meg. Tehát azt jelenti, hogy lejáratkor kamatot fizet. Lehet fix vagy változó kamatozású, féléves vagy éves ka­matkifizetésű. Kockázat szempontjából a leg­biztonságosabb az államkötvény, mivel azt az állam bocsátja ki az államadósság finan­szírozására. Viszonylag alacsony kamatot biztosít, de magasabb a mindenkori bankbe­tét kamatánál. Az államkötvénynél magasabb hozamot biztosító kötvények a vállalati kötvé­nyek, ezek magasabb hozamúak, mert koc­kázatosabb. Ha egy vállalat például csődbe megy, a befektető nem kapja vissza a pénzét.

Amennyiben nem kíván maga dönteni köt­vénybefektetéséről, abban az esetben beteheti pénzét kötvényalapokba, amelyeket ehhez értő pénzügyi szakemberek kezelnek és megpróbál­ják a lehető legmagasabb hozamot elérni.

A részvény mint befektetési forma a leg­magasabb kockázattal jár, de a legmagasabb hozammal kecsegtet. A részvény részese­dést biztosító értékpapír, tulajdonosa egy tár­saság résztulajdonosa: tagsági és vagyoni jo­gokkal rendelkezik. Részvényeket részvény­társaságok alapításakor vagy alaptőke-eme­lésekor bocsátanak ki.

A részvény hosszú távú befektetés, amennyiben egy társaságnak rossz a piaci megítélése, a részvény ára esni kezd, tehát vagy eladja (esetleges veszteséggel), vagy addig tartja, amíg a társaság eredményei jobbra nem fordulnak. Amennyiben a társa­ság virágzásnak indul, abban az esetben osz­talékot fizet a tulajdonosoknak, azaz a rész­vénytulajdonosoknak. Az osztalék nagyságá­ról az igazgatóság dönt. Tehát a magas osz­talék reményében elkezdik vásárolni a válla­lat részvényeit. E befektetési formával nem­ritkán 300-400%-os hozamot is elérhet.

A részvényekre is vonatkozik természete­sen, hogy amennyiben nem tud dönteni, hogy milyen vállalat részvényét vásárolja meg, ab­ban az esetben beteheti pénzét részvény­alapba. Ezeket pénzügyi szakemberek keze­lik megfelelő vállalatelemzőkkel együttmű­ködve. Itt rendkívül fontos az információk kel­lő elemzése, rendszerezése, a vállalatok ak­tuális helyzetének és jövőbeli eredményessé­gének vizsgálata.

Természetesen több olyan befektetési alap is létezik, amelyik vegyesen fektet be kötvényekbe és részvényekbe, ön dönti el. milyen arányban fekteti tőkéjét ezekbe.

A fenti befektetési lehetőségeket befekte­tési szolgáltatóknál veheti igénybe, figyelem­be véve, hogy ezekért költséget, jutalékot kell fizetnie. Tehát ha az elért hozamát kalkulálja, akkor ezeket sem szabad figyelmen kívül hagynia.


Befektetési alapok

Együtt vagy egyedül?

A befektetési alapok megalakulásának célja több befektető pénzének összegyűjtése, ked­vezőbb befektetési lehetőségek megvalósítá­sa. Amikor egy befektetési alapon helyezi el a pénzét, a befektetők széles köréhez csatlako­zik, akik együttesen elég nagy összegű pénzt képviselnek a részvények széles portfóliójának megvásárlásához. Ezek a nagy tőkével rendel­kező befektetési alapok kiemelt szolgáltatást, információt és megkülönböztetett figyelmet kapnak a brókercégek részéről. Az alapba be­fektetni a befektetési jegyeken keresztül le­het. A befektetési jegyek a befektetési alapok résztulajdonát igazoló értékpapírok. A befekte­tő a befizetett pénzmennyiség arányának megfelelő befektetési jegy tulajdonosa lesz.

Az alaphoz való csatlakozás kevesebb kockázattal jár, mintha a pénzét közvetlenül részvényekbe fektetné, mivel ilyen esetben a pénz általában többféle részvény között osz­lik meg. (Diverzifikált befektetés: több kocká­zatos papír együttes kockázata kisebb, mint az egyedi kockázatok nagysága.) A magyar törvényességi előírások szerint az alapoknál is maximálva van az egyfajta papírba történő befektetés nagysága.

Természetesen az alapot érintik a tőzsdei árfolyam-ingadozások, és ezért közép- és hosszú távú befektetéseknek kell tekinteni őket. Ha nem megfelelő időben fektet be. a pénz korai kivétele veszteséggel járhat.

A befektetési jegyek népszerűsége azon­ban nemcsak a kisebb kockázatvállalásból ered. A hazai adógyakorlat szerint a rész­vénybe történő befektetés jelentős adóked­vezménnyel is jár.

A befektetési jegy tulajdonosának korláto­zott részesedési jogai vannak. Joga van a nyereség felosztott részére, a hozamra (hi­szen ezért fektetett be), és megszűnés ese­tén a likvidációs hányadra (az egy jegyre ju­tó nettó eszközértékre). Ugyanakkor tagsági joggal nem rendelkezik, nincs lehetősége a társaság életébe történő beleszólásra.

Az alapok befektetési tevékenységét szi­gorú törvényi előírások rögzítik. A befektetők érdekeit az alaptól független alapkezelő, a le­tétkezelő alkalmazása védi. Ezek az alkalma­zottak naponta kötelezően ellenőrzik a befek­tetéseket és számolják azok aktuális értékét.

A befektetési alapoknak két típusát külön­böztetjük meg: a zárt végű, illetve nyílt végű befektetési alapot.

Zárt végű befektetési alap Az ilyen jellegű alap két szempontból is zártnak tekinthető. Egyrészt az induláskor az alapba befektetett tőkét a későbbiekben emelni nem lehet. Más­részt az alap általában véges időtartamig lé­tezik, és ehhez kötődően az alap a befekte­tési jegyet a lejárat előtt nem vásárolja vissza, azaz csak az olyan befektetéseknek előnyös, amelyek hosszabb megtérülésűek.

Nyílt végű befektetési alap A kibocsátó vállal­ja. hogy az általa kibocsátott befektetési jegyet hajlandó folyamatosan adni-venni. így a keres­letnek megfelelően a társaság tőkéje folyama­tosan változik. A nyílt végű befektetési alap le­járat nélküli. Tehát alapvetően látra szóló, bár­mikor felmondható befektetésként működik.

Természetesen más szempont szerint is csoportosíthatjuk a befektetési alapokat, még­pedig aszerint, hogy milyen eszközbe fektetik a forrásaikat.

Ezek szerint lehetnek értékpapíralapok, amelyek kötvényekbe, részvényekbe fektet­nek, illetve ingatlanalapok, amelyek földterü­letbe, ingatlanba fektetnek. Ezek általában hosszabb távú befektetések, ezért általában zárt végű alapként funkcionálnak.

Arról, hogy milyen alapba fektessen, kérje ki szakértő véleményét. A befektetéssel járó költségek általában igen csekélyek, a legtöbb alap kizárólag minimális belépési díjat számol fel. Az alapon belüli tranzakciók díjmentesek.


Befőzés

Gyümölcsök eltevése

A befőzéshez minden olyan gyümölcsféle megfelel, amely szinte változatlanul megőrzi zamatát és színét. Befőzéshez a gyümölcsöt

BEFŐZÉS ♦ BEGÓNIA • BELSŐ FELÜLETEK FESTÉSE

körültekintően válassza ki és gondosan ké­szítse elő. Győződjék meg arról, hogy friss, érett a gyümölcs és nem mutatkozik rajta a betegség vagy a rothadás legkisebb jele sem.

Használjon e célra gyártott befőttesüvege- ket, ellenőrizze, hogy nem csorbák-e, ha pa- tentzáras üvege van, a zár nem sérült-e és a gumitömítések hibátlanok-e.

Mindenekelőtt távolítsa el a gyümölcsök – például földiszeder, málna, szamóca és eper – szárát és csészelevelét. Tisztítsa meg az egrest és vágja egyenlő hosszú darabokra a rebarbarát.

Az almát, a körtét és a birsalmát hámozza meg, vágja ki a magházát és vágja negye­dekbe vagy szeletelje fel. A sárga- és az őszi­barackot egészben vagy elfelezve s kimagoz­va is elteheti. Az őszibarackot – és ízlés sze­rint a sárgabarackot – hámozza meg. A szil­vát rendszerint egészben teszik el, bár az igen nagy szemeket félbevághatja, tetszés szerint kimagozhatja. A cseresznyét és a meggyet magostul és kimagozva is elteheti.

Az előkészített gyümölcsöt gondosan mos­sa meg, miközben újra vizsgálja át, egészsé­gesek és hibátlanok-e.

Szirupkészítés Bár a befőzéshez víz is hasz­nálható, a házilag készített cukorszirup kelle­mesebb ízt és szebb színt ad. Átlagosan 1 I vízhez 30-40 dkg cukrot adjon. A cukrot – le­hetőleg kristálycukrot – tegye a víz felébe. Forralja fel, keverje, amíg a cukor feloldódik, és forralja 1 percig. Ezután adja hozzá a meg­maradt vizet, és újból forralja fel. A cukorszi­rupot forrón vagy hidegen is ráöntheti a gyü­mölcsre. Répacukor helyett nádcukorból ké­szült szirupot is használhat, de ennek sajátos erős íze hozzáadódik a gyümölcséhez.

Mivel a cseresznyének kicsi a savtartalma, adjon a sziruphoz 1 l-enként 1 mokkáskanál citromsavat.

A gyümölcsök üvegbe tevése Hideg vízzel nedvesítse meg a beföttesüvegek belsejét, és a gyümölcsszemeket óvatosan csúsztas­sa az üvegekbe. Egyforma méretű gyümöl­csöket válasszon, és szoros berakásukhoz használjon befőzökanalat, de ne nyomja össze őket. Egy 450 g-os üvegbe 30-40 dkg gyümölcsöt tegyen. ”

Öntse rá a cukorszirupot, és szabaduljon meg a légbuborékoktól úgy, hogy sterilizált késpengét dug be az üveg egyik oldalánál. Töltse föl cukorsziruppal az üvegeket, és csa­varja rájuk lazán a tetőket úgy, hogy a gőz a kigőzölés (dunsztolás) folyamán eltávozhas­son és az üvegek ne robbanjanak szét.

Csírátlanítás Az üvegbe tett gyümölcsök csí­rátlanításának két ismert módja a vízfürdőben való gőzölés vagy a száraz gőzölés. A vízfür­dős módszer alkalmazásához vegyen egy nagy, mély, kettős fenekű lábast; a második alj lehet egy grillrács, dupla sűtöformaalj, vastag vattaréteg vagy összehajtogatott újságpapír.

Helyezze az üvegeket a dupla fenékre, vi­gyázzon, ne érjenek össze, ezt közéjük illesz­tett anyaggal érheti el. Töltsön annyi vizet a lábasba, hogy az üvegeket ‘/3 részig ellepje. Ha az üveg tartalma meleg, akkor meleg vi­zet öntsön rá, ha a gőzölendő befőtt hideg, akkor hideg vízzel öntse fel. Lassan melegít­se, illetve gyöngyöző forrásban tartsa a vizet a megfelelő ideig. A dunsztolási idő a gyön­gyöző forrástól kezdve számít.

A puha bogyós gyümölcsöket és az alma­szeleteket 10 percig kell 74 °C-on tartani; az összes többi gyümölcsöt 82 °C-on tartsa 15 percig, a körte kivételével, amelyet 30 per­cig kell 88 ’C-on hőkezelni.

Miután kigőzölte a gyümölcsöt, vegye ki az üvegeket a lábasból (húzzon vastag konyha­kesztyűt, hogy védje a kezét), vagy merje ki a forró vizet, mielőtt fogóval kiemelné az üve­geket. Miután az üvegeket szárazra törölte, tegye száraz, meleg felületre. Szorítsa meg azonnal a fedőket és a patentzárakat, és egy éjszakán át hagyja lehűlni az üvegeket.

A csírátlanítás másik praktikus, gyorsabb formája a száraz dunsztolás. Ennek az a lé­nyege, hogy a forrón üvegbe rakott befőtteket időmegszakítás nélkül további magas hőfo­kon tartsa a teljes lehűlésig.

Erre a célra asztalra vagy padlóra terítsen le pokrócot, amelyre rakjon papirost, és he­lyezze rá a forrón lekötött üvegeket sűrűn egymás mellé. Takarja le jól ruhával, párná­val, a pokróc széleit pedig hajtsa fel, hogy az üvegeket ne érje hűvös levegő.

Ebben a csomagolásban egy napig marad­janak az üvegek, eközben lassan, fokozato­san lehűlnek, és ez a csírátlanítást még ered­ményesebbé teszi.

A tömítés ellenőrzése Bármelyik csírátlaní- tási módszert választja, hagyja teljesen lehűl­ni az üvegeket. Ellenőrizze a celofánlekötést, illetve a fedeleket, és a celofánkötözésre kös­sön még egy réteg selyempapírt, hogy a légy vagy darázs át ne szúrja a celofánt. Ha pa- tentzáras üvege van, távolítsa el a patentzá­rakat, és ellenőrizzen minden üveget úgy, hogy ujjheggyel megemeli a tetejénél fogva. Ha a tömítés jó, az üveg belsejében lévő vá­kuum biztosan tartja a tetőt. Ha a tömítés hi­bás, a tető lejön.

Tárolás Az üvegeket törölje tisztára, címkéz­ze meg azokat, és tárolja hűvös, száraz, sö­tét, jól szellőző helyen. A befőtteket csak fel­használás előtt bontsa ki. A patentzáras üve­geket, miután eltávolította a patentzárat, né­hány percig állítsa forró vízbe, és késheggyel óvatosan feszítse le a tetőt.


Begónia

Ültetése és gondozása a szobában és a szabadban

Bizonyos begóniafajtákat főként a virágjukért tartanak, másokat feltűnően szép leveleiért, ismét másokat pedig mindkettőért. A legtöbb fajta könnyen nevelhető akár szobában, akár nyáron a szabadban.

A begóniáknak három csoportja van: a gu­mósok, a rostos gyökerűek és a rizómával (füg­gőlegesen vagy vízszintesen növő földfelszín alatti hajtás, amelyen allevelek és rügyek fej­lődhetnek) rendelkezők.

Begóniák hajtatása Szinte minden begónia­fajta könnyen szaporítható hajtásdugványok­kal; a rizómások pedig a gyökértörzs szétvá­lasztásával. A sokszínű levélzetükért tartott egyes fajták, például a Begónia x rex hibrida, levéldugvánnyal is szaporíthatok. A Begónia semperílorens (a szabadföldi dísznövények egyike), amelynek fehér, rózsaszín vagy piros virágai vannak, magról is nevelhető.

Kora tavasszal nevelje elő a dugványokat és a gumókat úgy, hogy nedves tőzeggel teli lapos edénybe ülteti őket, a gumókat homo­rú felükkel felfelé, félig a tőzegbe ágyazva. Az edényt három-négy hétre állítsa napfény­től védett, világos helyre. Amikor a hajtások már kb. 2-5 cm-re megnőttek, a növényeket egyenként ültesse át 8-10 cm átmérőjű cse­repekbe.

Télen virágzó begónia A Begónia elatior hibrid télen derűssé teszi az ablakpárkányt.

A begónia neveléséhez elegendő az átla­gos szobahőmérséklet. Tartsa világos, de napfénytől védett, párás helyen. A cserepet állítsa kaviccsal teli tálcára, és öntsön annyi vizet a kavicsok alá, hogy ne lepje el őket. A növényt mérsékelten öntözze, és csak ak­kor, amikor a virágföld teteje már száraz. Két­hetente adjon neki hagyományos folyékony tápoldatot.

A viaszos, tömör levélzetű, tetszetős virá­gú Begónia semperílorens magjait tavasz vé­gi kiültetéshez január-februárban vesse el. Virágzása júniustól októberig tart. A magokat szórja átrostált virágföldre, majd finoman nyomkodja bele őket. Amikor a fiatal palán­ták már elég nagyok, egyenként ültesse őket komposzttal megtöltött kis cserepekbe. A Begónia semperílorens szobai neveléshez ősszel is vethető.

A gumós begóniákat novemberben szedje fel a kertből, és tárolja őket száraz helyen, amíg a levélzetük elhal, azután a leveleket vágja le, a gumókat pedig tavaszig tárolja fagymentes helyen.


Belső felületek festése

Mennyezet, falak, ajtók, ablakok és szegélylécek

Amennyire lehet, távolítson el mindent a szo­bából, ahol festeni akar. Vigye ki a bútorokat, szedje le a függönyöket és a függönykamiso-

BELSŐ FELÜLETEK FESTÉSE • BÉLYEGGYŰJTÉS

kát, csavarja fel a szőnyeget. Szerelje le a lám pata rtókat és a polcokat, és minden egyéb leszedhető tárgyat. Ha bármi a szobá­ban marad, húzza középre és takarja le por­védő huzattal.

Fedje be a padlót régi újságokkal, kivéve, ahol hőlégfúvóval szedi le a festéket.

A festőszerszámokon kívül szüksége lesz még festékleszedő felszerelésre, különféle festékekre, rongyra, fedőpapírra, fatömítő anyagokra és gipszre, simítókésre vagy haj­lékony pengéjű késre, hajlékony reszelőre, védőszemüvegre, állólétrára és egy egyszerű állványra (mondjuk két kis létra és egy desz­ka), hogy a feje legalább 7-8 cm közel kerül­jön a plafonhoz.

Mennyezet A mennyezettel kezdje, csak az­tán szedje le – ha van – a tapétát a falakról.

Ha a plafon jó állapotban van, mossa le alaposan mosószappannal, aztán öblítse jól le. A lemosás különösen a konyhában szük­séges. ahol a főzés miatt zsírosak a falak.

Száradás után fesse újra a mennyezetet. A fényforrással párhuzamos sávokban dol­gozzon, és kezdje a fényhez közel eső ré­szen. Inkább két vékony, mint egy vastag réteget vigyen fel – különösen, ha rücskös a mennyezet felülete.

Ha tapétás a mennyezet, szedje le a papírt és tapétázza újra.

Falak Mossa le a befestendő falakat mosó­szappannal, aztán öblítse le hideg vízzel. Ne használjon mosószappant dombornyomásos papíron, ehelyett szappanos szivaccsal vagy ronggyal törölje le újrafestés előtt.

Régi, mintás tapétát nem célszerű befes­teni, de ha meg akarja próbálni, először egy kisebb, nem látható felületen próbálkozzon. A papír kitágulhat és felhólyagosodhat, de ha simán megszárad, folytathatja a festést. A fé­mes színek azonban átüthetnek a festéken; ha ezt tapasztalja, szedje le a tapétát.

A falat a faanyagok (ablakok, ajtók, sze­gélylécek) előtt fesse le. De ha tapétázni akar, a faelemek legyenek az elsők.

A tapéta leszedése után a jó minőségű va­kolatra rögtön rafesthet. Először emulziós festék és víz fele-fele arányú keverékét vigye fel, majd két réteg emulziós festéket. A falat felülről lefelé haladó sávokban fesse.

Ha a vakolaton hajszálrepedések vagy ki­sebb hibák találhatók, javítsa ki a megfelelő anyaggal vagy vonja be a repedéseket védő­csíkokkal a festés előtt.

Farészek Festés előtt a fafelületekről, ha le­hetséges. távolítsa el az egyéb részeket: a ki­lincseket, a zárfedő lemezeket, az ablaktá- masztókat és a kallantyúkat. Ezeket nem kell lefesteni, kikerülni pedig nehéz őket a festés­kor. Ha mégis körül kell őket festeni, ra­gassza körbe a szélüket védőszalaggal és a festék száradása előtt távolítsa el a szalagot.

Ha a régi festés jó állapotban van, mossa le vízben oldott mosószappannal és öblítse le hideg vízzel. Dörzsölje le a felületet hajlékony reszelővei vagy vizes horzsakővel, majd is­mét öblítse le. így mind a piszok, mind a fel­ső festékréteg eltűnik, hogy kedvező legyen

Ajtófestés

Tömör ajtó Felülről kezdve fesse le az ajtót négyzet alakú részletekben a számozás szerint, és mindig kezdje el festeni a következő részt, még mielőtt megszárad a festék Először feHe irányban fessen, aztán keresztirányban, majd ismét fel-le, és egy felfelé irányuló ecsetvonással fejezze De Ha megszáradt a festék, mázolja le az ajtófélfákat.

Betétes ajtó Kezdje a forgópánt felőli oldal felső betétjén, majd haladjon a számozás szerint. Ugyanúgy fesse a betétrészeket, mint a tömör ajtó négyzeteit. Fesse le a keresztbordákat felülről lefelé, aztán a forgópánt, majd a zár felöli függőleges részt. Az ajtófélfákat hagyja a végére.

9

— 11—10 — 4—

a felület a következő fedőfestékrétegnek. Ha meg akarja változtatni a színt, először hasz­náljon alapozófestéket.

Ha a régi festés gyenge minőségű, kaparja le a festéket a csupasz fáig. Töltse ki a repe­déseket fatömítő anyaggal, és dörzspapírral csiszolja simára. Törölje tisztára, és fesse újra alapozóval, alapfestékkel és fedőfestékkel. Ahol csak kis festékfoltok hiányoznak, elég a sérült részen levakarnia a festéket, kenjen rá alapozót és fedőfestéket; a lehántott rész szé­lét finom csiszolópapírral simítsa le. Csiszolja le az egész felületet, és törölje tisztára a fedő­festék felvitele előtt. Nyers fa esetén használ­jon a csomóknál fabeeresztő folyadékot. Simít­sa le a fát finom csiszolópapirral. Kenjen rá alapozót, alapfestéket és fedőfestéket.

Fa ablakkeretek Készítse elő a fát a fent le­írt módon. Ha a festés jó állapotban van ugyan, de már olyan vastag a sok festékréteg miatt, hogy nehezen záródik az ablak, az új­rafestés előtt szedje le a festéket a súrlódó szegélyekről.

Festés előtt vonja be az üveget védőpapír­ral úgy, hogy annak a széle 2 mm-re legyen a kerettől, így festéskor egy vékony festéksáv keletkezik az üvegen, ami nem engedi a fát nedvesedm és megvédi a korhadástól.

A legjobb sorrend a szárnyas ablakok fes­tésénél: keresztgerendák és ablakbélések, felső és alsó keresztfa, támfa, csatlakozó fél­fák és külső keret.

Fém ablakkeretek Ellenőnzze, rozsdás-e a fém. Ha igen, kaparja le a festéket, hogy az egész rozsdás rész előtűnjön. Csiszolópapír­ral vagy drótkefével távolítsa el a rozsdát, majd kezelje az esetleg még rozsdás és kor­rodált részt rozsdagátlóval vagy hideg galva­nizáló festékkel, ami semlegesíti a rozsdát és alapozóként működik.

A puszta fémet fémalapozóval kenje le a fedőfestés előtt. Alapfestékre nincs szükség, csak ha a szint meg akarja változtatni.

Ha az ablakok nehezen záródnak, kaparja le a festéket az érintkező szegélyeknél, ala­pozza és fesse le újra.

Ajtók A faanyagot készítse elő a fent leírtak szerint, és fesse az ábra alapján. Tömör ajtó­nál legcélszerűbb kb. 75 mm széles ecsetet használni.

Szegélylécek A faanyagot készítse elő a fent leírtak szerint. Csúsztasson egy darab kar­tonpapírt a szegélyléc alá, hogy festéskor az ecset ne kapjon fel porszemeket.


Bélyeggyűjtés

Az első lépések

A gyűjtést úgy a legkönnyebb elkezdeni, ha vásárol egy mondjuk 1000 darabot tartalmazó csomagot Ez már elég jó áttekintést ad a bé­lyegekről, és segít eldönteni, hogy milyen té­ma szerint – például állatok vagy növények – szeretne gyűjteni. Ilyen bélyegcsomagok súly­ra kaphatók a bélyegboltokban, amelyek cí­mét a szakmai telefonkönyvekből keresheti ki.

A szükséges felszerelés Többféle bélyegal­bumot gyártanak: gyűrűs kötésűt, könyvsze­rűt, lapokból állót. A nagyobb papírboltokban vagy bélyegkereskedésekben kiválaszthatja az önnek leginkább megfelelő típust.

Szüksége lesz bélyegragasztóra is, ami tu­lajdonképpen csaknem átlátszó, az egyik ol­dalán ragasztózott papírcsík. Ez összehajtva a megfelelő oldalhoz rögzíti a bélyeget. Ha el akarja kerülni a ragasztó okozta foltokat, használjon bélyegsíneket, fekete kartoncsí­kokat, amelyeknek az egyik oldala ragasztós, hogy az albumba lehessen illeszteni őket, a másik oldalukon pedig átlátszó műanyag fólia húzódik: e mögé csúsztathatja be a bélyeget.

A bélyegeket mindig tompa hegyű csi­pesszel fogja meg. A csipesz nikkelből vagy más, nem rozsdásodó fémből készüljön, és hegyének fogófelülete legyen teljesen sima.

Hol vásárolhat bélyegeket? A papírboltokon és bélyegkereskedőkön kívül a bélyegvásáro­kon és gyűjtői találkozókon is vásárolhat (vagy cserélhet) bélyegeket. Ezek helyét és idejét az újságok és a bélyeggyűjtők lapjai közük. Lép­jen kapcsolatba a Magyar Bélyeggyűjtők Or­szágos Szövetségével (1064 Budapest, Vö­rösmarty u. 65.) is, ahol megtudhatja a lakó­helye környékén működő klubok címét.

A gyűjtők számára igen nagy segítséget nyújtanak a bélyegkatalógusok, amelyekből megtudhatja a különféle bélyegek pillanatnyi listaárát. A magyar bélyegkatalógus mellett a legismertebb külföldi katalógusok a követke­zők: Stanley Gibbons (brit), Yvert és Tellier (francia), Michel (német) és Scott (USA). Ezek a katalógusok is a bélyegboltokban sze­rezhetők be.

Csak olyan bélyeget vásároljon, amelynek még erős a papírja, jó állapotban van, szépek a színei és ép a perforációja. Ne vegyen meg olyan bélyeget, amelyen barna penészfoltok vannak.

A bélyegek osztályozása A csomagban vá­sárolt bélyegeket először is ország szerint vá­logassa szét, a sérült és piszkos darabokat dobja ki.

A bélyegeket nagyító alatt is vizsgálja meg, hogy megfigyelhesse színezetük, perforáció­juk és vízjeleik különbözőségét.

A másodpéldányokat és a felesleges dara­bokat tegye külön, sínes bélyegalbumba – ezeket cserebélyegeknek használhatja majd.

A gyűjteményt szobahőmérsékleten tárol­ja. Vigyázzon, mert ha a papír kiszárad, meg­repedezhet, a túl sok pára pedig penészese- dést okozhat

A használt bélyegeket nyomtatott oldaluk­kal felfelé tegye egy tál tiszta vízbe, hogy le­váljanak a papírról, amelyre felragasztották. A bélyegek többsége néhány perc múlva már leázik és szabadon úszik. A felragasztott bé­lyegeket úgy is leáztathatja, ha a borítékot bélyeggel lefelé nedves itatósra vagy újság­papírra teszi; néhány perc múlva már könnyen leválaszthatja róla a bélyeget.

A bélyegeket mindig csipesszel fogja meg, és tegye azokat színükkel lefelé fordítva tisz­ta papírlapra száradni. Száradás közben emelje meg néhányszor a bélyegeket, ne­hogy a papírhoz tapadjanak.


Bemutatás

Néhány illemszabály

Amikor két személyt mutat be egymásnak, az alapszabály ez: a férfit kell bemutatni a nő­nek, a fiatalt az idősebbnek, az alacsonyabb rangút a magasabb rangúnak vagy tekinté­lyesebbnek. Hagyomány az is, hogy a haja- dont mutatják be a férjes asszonynak. Előfor­dul persze, hogy ezek a szempontok ellent­mondásba kerülnek – ilyenkor rugalmas értel­mezésre és józan észre van szükség. Példá­ul illendőbbnek tűnik egy ifjú hölgyet bemutat­ni egy idősebb és köztiszteletben álló férfi­nak, mint fordítva.

A bemutatás Bemutatáskor mondja minél érthetőbben a két személy nevét, hogy mind­ketten első hallásra megjegyezhessék a má­sikét. Az alkalomtól és életkoruktól függ, hogy elegendő-e a puszta nevüket elmondani (.Ami, engedd meg, hogy bemutassam Ré­vész Gábort – Róna Annamária”), vagy – for- málisabban – az illetők rangját, beosztását vagy foglalkozását is meg kell említeni. Két­ség esetén kisebb a kockázat, ha valaki a for­mális bemutatás mellett dönt, főképp idősebb személyek bemutatásakor.

Amikor gyereket vagy tizenéves fiatalt is­mertetnek össze felnőttel, a fiatalabbnak gyakran csak a keresztneve hangzik el, míg az idősebbet formálisabban mutatják be: („Hadd mutassam be a fiamat, Gyurit. Gyuri, ismerkedj meg dr. Kellner Lászlóval.”) Ezután már kizárólag az idősebb joga, hogy felajánl­ja a tegezést.

Udvarias viselkedésnek számít, ha a név mellett néhány szó is elhangzik a két össze­ismertetett személyről. Regényes életrajzra természetesen nincs szükség, sőt esetleg az illetők munkájáról se ejtsen szót. Érdekes be­szélgetés beindítása a cél, s mondjuk egy fá­rasztó munkanap végén könnyen lehet, hogy a felek még gondolatban sem vágynak vissza az irodájukba. Az „Edittel együtt jártam gim­náziumba” vagy a „Pali minden filmbemuta­tón ott van” típusú mondatok már alkalma­sabbak a társalgás beindítására.

Ha szűk körű vendégséget rendez, mutas­son be mindenkit mindenkinek. Ha sokan gyűlnek össze, minden vendéget mutasson be legalább egy másiknak, lehetőleg olyasva­lakinek. akivel könnyű lesz közös témát talál­niuk. Egészen nagyszabású fogadáson, bulin vagy vendégségben természetes, hogy ki-ki maga mutatkozik be a többieknek.

Amikor önt mutatják be Amikor bemutatják valakinek, legyen udvarias, és ha addig ült, most álljon fel, hogy kezet foghasson új isme­rősével. Ugyanakkor köszönni is illendő, a helyzettől függően formálisan vagy egyszerű szervusszal.

Ha valakit egy egész csoportnak mutatnak be, úgy illik, hogy a csoport bevonja a jöve­vényt a beszélgetésbe.


Benőtt lábköröm

Fájdalomcsillapítás és a baj megelőzése

Előfordul, hogy a lábköröm sarka – főleg a nagy lábujjon – belenő a környező bőrbe, és fájdalmat, esetleg gyulladást okoz. E kel­lemetlenség leggyakoribb oka, hogy túl szűk a cipő, vagy hogy a sarkoknál is rövidre van vágva a köröm.

A fájdalom csökkentésére és a gyulladás megelőzésére naponta kétszer áztasson géz­darabkákat sebészeti alkoholba, és nyomja a köröm sarkai mellé. A köröm oldalát sose vágja le!

Ha a benőtt rész elfertőződik, vagy ha a fájdalom hosszú időn át sem múlik el, fordul­jon orvoshoz, aki valószínűleg fertőtlenítő ke­nőcsöt vagy antibiotikumot fog felírni. Egé­szen makacs baj esetén kis műtét lehet a megoldás. A megelőzéshez hordjon kényel­mes cipőt, ne viseljen szűk zoknit, és a kö­römvágóval egyenesre (nem félkör alakúra) vágja a körmét.


Beragadt üvegfedelek és kupakok

Hogyan lehet kinyitni őket?

Ahhoz, hogy kilazítson egy beragadt lecsa­varható üvegfedőt, próbáljon meg egy széles gumikalapot köré tekerni, hogy jobb legyen a fogása (speciális tapadós nyitókulcsok is kaphatók e célra), vagy burkolja körül durva szemcsés dörzspapírral, a csiszolófeluletével befelé és azzal fogja meg.

Ha a tető továbbra sem enged, tartsa for­ró folyó víz alá.

A kicsi, csavaros fedelű tetőket gyakran csuklós pántú diótörővei vagy a konyhai ollóba (a nyél és a penge közé) beépített hornyolt fo­góval lehet kinyitni. Többfajta olcsó csavaros üvegtetönyitó kapható a vasedény boltokban. Kupakok A palack kupakjának meglazításá- hoz engedjen forró vizet az üveg nyakára ad­dig, amíg a kupak engedni kezd.

Egy másik módszer: keverjen össze 2 rész lakkbenzint, 1 rész glicerint és 1 rész sót. A keveréket kenje az üveg nyaka és a kupak közé, és hagyja rajta egy napig. Ütögesse meg a kupakot finoman a kezével vagy egy darab rongyba csavart fával, hogy meglazít­sa a zárófedelet.


Berepedt körömágy

Védekezés, megelőzés

Körömágy berepedésekor leváló bőrrész ész­lelhető a köröm oldalán. Gyakran az idézi elő, hogy a kéz sokat van vízben – amitől a bőr felhámja elválik a kutikulától -, de a köröm piszkálása vagy rágása is okozhatja.

Mihelyt észreveszi, hogy berepedt a köröm­ágya. nyomban vágja le a lógó bőrdarabkát, és ne várja meg, amíg fájdalmasan továbbszakad vagy elfertőződik. Tiszta, éles körömvágó ollót használjon, és úgyszólván a körömágyig vág­ja vissza. Utána mosson kezet, kenje be a kör­mét fertőtlenítő kenőccsel, és ragassza le gyorstapasszal. Ha az ujja nagyon fáj vagy el­gennyesedik, forduljon orvoshoz.

A megelőzés céljából mosogatáskor húz­zon gumikesztyűt, és gyakran használjon bőrápoló kenőcsöt. Sose piszkálja vagy rágja a körmét – ha rendszeresen rágja, próbáljon leszokni róla. .

BÉRLET – ALBÉRLET • BETEGÁPOLÁS OTTHON


Bérlet – albérlet

Mit kell tudni

a bérbeadónak és a bérlőnek?

A bérlet olyan szerződés, amelynek alapján a bérbeadó bér ellenében köteles a bérle­ményt időlegesen a bérlő használatába adni. Ilyen szerződésekre akkor kerül sor, amikor a használatra igényt tartó nem tudja vagy nem akarja megszerezni a bérlemény tulaj­donjogát, csupán a használatát kívánja bizto­sítani a maga számára.

A szocializmus 40 éve alatt a bérlői pozí­ciónak komoly vagyoni értéke volt, mivel a bérlakások tulajdonosa az állam volt, amely monopolisztikus helyzetben volt a lakáspia­con, így az állami bérlakások bérlői is mono­polizált hatalmat szereztek a bérlakásokon, amikor bérleti szerződést kötöttek. A rend­szerváltás után a helyzet megváltozott, ezt tükrözi az 1993-as lakástörvény is.

A bérbeadó kötelessége – mint említet­tük -, hogy időlegesen a bérlő használatába adja a lakást és mindvégig rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban tartsa azt. A bérlő kötelessége pedig, hogy havonként lakbért (bérleti díjat) fizessen a használat után. Ha a bérbeadó nem tartja a lakást ren­deltetésszerű állapotban, akkor a bérlő mond­hat fel, ha pedig a bérlő nem rendeltetéssze­rűen használja a lakást, hanem károsítja azt, a bérbeadó mondhat fel azonnali hatállyal. A lakás fenntartásával járó mindennapos ki­sebb kiadásokat a bérlő viseli, míg a rendkí­vüli javítás, felújítás stb. költségeit a bérbeadó köteles viselni. A bérbeadó akkor is felmond­hat a bérlőnek, ha az elmulasztja a bérfizetést. A bérbeadót a hátralékos bér erejéig zálogjog illeti meg a bérlőnek a bérelt lakásban hagyott tárgyain. Határozatlan időre kötött bérleti szer­ződést bármelyik fél indoklás nélkül, de a ki­kötött felmondási idő közbeiktatásával fel­mondhatja. A bérleti szerződés írásba foglalá­sa csak az önkormányzati bérlakások esetén kötelező, a magántulajdonban álló lakások bérbeadása akár szóbeli megállapodással is létrejöhet.

A lakástörvény megszüntette a korábbi év­tizedekből jól ismert lakáskiutalás rendszerét, és e területen is a szerződésszabadság elve érvényesül. Ha egy lakáson belül több bérlő van úgy, hogy a lakás meghatározott lakó­szobáit kizárólagosan használják, míg bizo­nyos helyiségeket közösen, társbérletről be­szélünk. Ezzel szemben bérlőtársaknak ne­vezzük azokat, akik együttesen bérlik a la­kást, például házastársak esetén.

Albérlet Albérletről akkor beszélünk, ha a bérlő az általa is használt lakás egy részét adja albérletbe. Erre csak a bérbeadó hozzá­járulásával kerülhet sor. A lakbér összegére a felek szabad megállapodása az irányadó, de az önkormányzati lakások esetében a lak­bér mértékét az önkormányzati rendelet álla­píthatja meg.

A magántulajdonban lévő lakások esetén, ha a bérleti szerződés 1989. január 1-je előt­ti, akkor a lakbér az önkormányzati lakbér kétszereséig terjedhet.

Kényszerbérlet Kényszerbérletnek nevez­zük az 1953. április 1-je előtt létrejött bérle­teket, melyek magántulajdonú lakásban, de hatósági kényszerrel születtek. A rendszer­váltás után politikai döntés született, amely szerint a kényszerbérleteket néhány éven belül meg kell szüntetni. Az állam kötelezte az önkormányzatokat arra, hogy a kényszer­bérlőknek önkormányzati cserelakást ajánl­jon fel. Arra az időre, amíg a kényszerbérlő a magántulajdonos lakásában lakik, mert az önkormányzat nem ajánlott fel neki csere- la kást, vagy azt a kényszerbérlő nem fogad­ta el, az önkormányzat köteles megtéríteni a bérbeadó tulajdonos számára az önkor­mányzati lakbér és szabadpiaci lakbér külön­bözeiét.

Az is új szabály a törvényben, hogy a bér­lő csak szűk körben fogadhat be a lakásba más személyt, és csak a bérbeadó írásbeli hozzájárulásával. Ez alól a kiskorú gyermek, illetőleg a gyermekétől az együttlakás idején született unoka a kivétel. A törvény – különös módon – a házastársat nem tekinti olyan sze­mélynek, akit a bérlő hozzájárulása nélkül is jogosult lenne befogadni, csak az önkor­mányzati bérlakás esetében. Itt viszont a há­zastárson kívül a szülőt is hozzájárulás nélkül be lehet fogadni.

A beteg átfordítása

A magatehetetlen beteget megóvhatja a fájdal­mas felfekvésektől, ha legalább kétóránként át­fordítja. Végezze a műveletet a képen látható módon, hogy a betegnek kényelmes legyen.

A beteg közelebb lévő karját fektesse az ágy szélére, enyhén hajlítsa be. A fejét fordítsa maga felé, a távolabb eső lábát tegye keresztbe a közelebbit Másik karját fektesse keresztbe a mellkasán.

Egyik kezét a beteg távolabb eső válla, a másikat a csípője alá csúsztatva óvatosan fordítsa maga felé a testét. Tegyen a háta mögé egy párnát, hogy ebben a helyzetben rögzítse.

A határozatlan idejű bérleti szerződést ren­des felmondással valamennyi lakás esetében meg lehet szüntetni, ha ezt a lakásbérleti szerződésben a felek kikötötték, de a felmon­dási idő 3 hónapnál kevesebb nem lehet.


Betegápolás otthon

Mit tehet a beteg kényelméért és jó közérzetéért?

A beteg otthoni ápolása fizikai és lelki terhet ró a család összes tagjára. A terhet jelentő­sen csökkentheti, ha a betegre bízza, amit meg tud csinálni, és mindent megtesz azért, hogy megőrizhesse önbecsülését.

Ügyeljen rá, hogy a beteg öltözéke és ágy­neműje mindig tiszta és friss legyen. Szánjon időt arra, hogy kimutassa neki szeretetét és együttérzését, és ne tegyen semmi olyat, amivel fokozhatná a nyugtalanságát. Köves­se pontosan az orvos utasításait. Ha a beteg állapota rosszabbodik, vagy nem javul kellő­képpen, haladéktalanul hívjon hozzá orvost.

A betegszoba kiválasztása Az enyhébb le­folyású betegségektől eltekintve a betegnek külön szobára van (lenne) szüksége, ahol az

ágy mindkét oldalról jól hozzáférhető. A helyi­ség legyen jól szellőztethető, világos és csen­des. Az ideális szobahőmérséklet 16 °C, gyermekek, idősek és mellkasi panaszokkal küszködök esetében 18 °C.

Jó, ha a szobában elfér egy karosszék a betegnek, két szék a látogatóknak, egy éjjeli­szekrény, ahol könyvet, rádiót, vizeskancsót, olvasólámpát tarthat és szükség esetén egy riasztócsengőt. A virágok és növények nap­közben barátságosabbá teszik a szobát, éjjel­re azonban távolítsa el őket.

Ha a betegség gyors lefolyásúnak ígérke­zik, vagy ha a beteg az ágyból felkelve sza­badon jár-kel, betegszobának megfelel a há­lószoba is. Hosszabb betegség esetén pró­báljon e célra olyan helyiséget berendezni, amely nem esik messze a család mindenna­pi életterétől, hogy a beteg ne érezze magát kirekesztve. Jó, ha a közelben van illemhely; szükség esetén készítsen be ágytálat.

Az enyhe betegségben szenvedők éjszaka alhatnak a saját szobájukban, de jólesik ne­kik, ha napközben egy díványon vagy stabil nyugágyon fekhetnek, mondjuk a nappaliban. Egy kisgyerek például, ha egyedül hagyják, hamar elunja magát.

Orvosságok tárolása Ne tartson a beteg­szobában gyógyszert – a kisgyerek vagy idő­sebb személy tévedésből esetleg nagyobb adagot vehet be belőle. Tárolja inkább a gyógyszeres szekrénykében.

Ágy és ágynemű Az ágy legyen mintegy 70 cm magas, hogy a betegnek ne essék ne­hezére a felkelés és a lefekvés, és könnyű le­gyen megágyazni. Jó, ha a matrac kemény. Hátproblémák esetén, például porckorong­sérvben szenvedőknél előfordulhat, hogy a matrac alá deszkákat kell helyezni, hogy az ágy még keményebb legyen.

A lepedő és az ágyneműhuzatok készülje­nek könnyen mosható, műszálas/pamut ke­verékekből. Használjon könnyű takarót vagy tolipaplant.

Ha a beteg vizelettartási problémákkal küszködik, terítsen vízhatlan huzatot vagy polietilénlepedőt a matracra, és arra tegye a vászonlepedőt. Helyezzen egy kisebb, kö­rülbelül 90 cm széles gumiból vagy mű­anyagból készített lepedőt keresztbe az ágyon oda, ahová a beteg tompora kerül; ta­karja le ugyanolyan széles harántlepedővel. A harántlepedő legyen minél hosszabb; a fe­lesleg nagy részét tűrje be az egyik oldalon a matrac alá, és fokozatosan húzza tovább, ahogy az ágyon fekvő része nedves lesz, az elhasználódott részt betűrheti a matrac má­sik oldalán.

Ágyazás Ha úgy kell áthúznia az ágyneműt, hogy a beteg az ágyban fekszik, ügyeljen ar­ra, hogy ne legyen hosszabb ideig kitakarva, mint az feltétlenül szükséges. Gondoskodjon róla, hogy a feje alatt mindig legyen legalább egy párna. Készítse elő a tiszta paplanhuza­tot, hogy minél hamarabb betakarhassa vele, miután a használtat lehúzta. A paplanhuzat cserélése közben terítsen a betegre lepedőt vagy takarót.

A lepedő váltásakor gördítse az ágyban fekvőt óvatosan az ágy egyik oldalára. A régi lepedő egyik felét gyűrje fel a beteg hátáig. A fedetlenül maradt matracrészre terítse ki fé­lig a tiszta lepedőt, tűrje be, és a fennmaradt részt igazgassa a beteg oldala alá. Gurítsa a beteget az ágy másik felén a tiszta lepedőre. Húzza ki az elhasználtat, és terítse ki a mat­rac másik felén a friss lepedőt.

A beteg öltözete A pizsamának és a háló­ingnek ne legyen szoros a szegélye, ez ugyanis nyomhatja a beteget, kényelmetlen érzést vagy felfekvést okozva neki. Az ágy­ból időnként felkelő beteg viseljen hálókön­töst és papucsot. Ha hosszabb időt tölt el ágyon kívül, vegye rá, hogy nappali ruhájába öltözzék fel.

Személyi higiénia Ha a beteg nem tud ki­menni a fürdőszobába, hozzon neki meleg vizet, szappant, kéztörlőt és fogkefét, hogy naponta kétszer arcot, kezet és fogat mos­hasson.

Ágyban való mosdatáshoz készítsen elő három mosdókesztyűt és három törülközőt (egyet-egyet az arcnak, a törzsnek és a nemi szerveknek), két nagy fürdőlepedőt, hintő­port, szappant és jó adag meleg vizet. Vegye le a betegről a paplant, tegye alá az egyik für­dőlepedőt, a másikat pedig terítse rá.

Először mossa és törülje szárazra az arcát, a nyakát és a fülét. Majd mossa, öblítse le és törölje meg a kezét és a karját. Vegye le a be­teg hálóruháját, mossa és törölje meg a mell­kasát, a hasát és az oldalát, s közben amennyire lehet, hagyja betakarva a fürdőtö­rülközővel. Egyenként mossa és törölje meg a lábakat. Aztán óvatosan fordítsa a beteget az oldalára, mossa meg a hátát és a nemi szervek környékét. Hintse be az egész testét hintőporral, vegye ki a beteg alól a törülköző­ket, és adjon rá tiszta hálóruhát.

Á beteg haját naponta legalább egyszer ki kell kefélni és fésülni, és hetente meg kell mosni. Ha erre ő maga nem képes, takarja be őt és az ágyneműt törülközőkkel és műanyag lepedővel, hogy száraz maradjon. Kérje meg a beteget, feküdjön a hátára, keresztben az ágyon és a fejét enyhén lógassa le az ágy szélén. Tegyen a padlóra mosdótálat, amibe a víz folyhat, majd kancsóból öntsön meleg vizet a hajára, samponozza be és bő vízzel öblítse le. Rögtön szárítsa és fésülje meg.

Felfekvés A huzamosabb ideig ágyhoz kötött betegen felfekvések keletkezhetnek. A test legsebezhetőbb pontjai azok, ahol a csontok közel vannak a bőrhöz: ilyenek a tompor, a gerinc alsó része, csípő, térd, boka, sarok, könyök, váll és a tarkótáj.

Rendszeresen figyelje a felfekvésre utaló jeleket: először elszíneződött foltok jelennek meg a bőrön. Ha felfekvés fejlődik ki, kérjen tanácsot az orvostól.

Mosdatáskor az érzékeny testfelületeket enyhén dörzsölje be lanolinnal vagy szappan­nal. Tartsa a bőrt tisztán és szárazon. A há­lóruhát, ha a beteg beleizzadt, rögtön cserél­je ki. Ügyeljen, hogy az ágyba ne kerüljenek morzsák.

Vásárolhat esetleg báránybőrt, hogy a be­teg ezen a puha, ruganyos felületen üljön vagy feküdjék. Az ágykeret leveszi a paplan súlyát a beteg testéről. Vegyen készen kap­hatót, vagy készítsen maga egyet ülőkéből vagy kályhaellenzőből.


Betonozás

Járda, kocsifelhajtó készítése, javítása

A beton cement, homok és kavics vagy kőzúza­lék meghatározott arányú vizes keveréke. A kö­zönséges portiandcement színe szürke, de más színben és fehérben is kapható. A cement le­gyen száraz, finoman porrá őrölt. Legjobb, ha frissen vásárolja minden betonozáshoz.

Betonozáshoz az erősebb, 500-as cemen­tet használja, a gyengébbet jobb csak ha­barcshoz használni. A cementhez használt kőzúzalék lehet folyami sóder vagy zúzott ka­vics, szemcsemérete a munka jellegétől függ. Ennek függvénye az összetétel aránya is.


Számítási táblázatok

A szükséges betonmennyiség (1. táblázat) függ a területtől és a rétegvastagságtól. Az alkotóelemek mennyisége (2. táblázat) egy­részt a betonmennyiségtől, másrészt a ke­verékfajtától függ.

Betonmennyiség – m3

2. táblázat

1 m3 betonhoz szükséges mennyiség A keverék B keverék C keve­rék
Cement (50 kg-os zsák) 6 7 11
Homok (m3) 0,50 0,10′ 0,50 1,00′ 1
Közüzalék

(m3)

0,85 0,75 0

* Ha csak kőzúzalék

Példa: Betonozandó felület 2×11 = 22 m2 Az 1. táblázatból: 10 cm vastagsághoz kell 2,3 m3

A 2. táblázatból: az „A” keverékhez kell: cement 2,3×6 = 14 zsák homok 2,3×0,50 = 1,25 m3 kőzúzalék 2.3×0,85 = 2 m3

BETONOZÁS • BILIÁRD

BETONOZÁS

Szilárd burkolatú járda és kocsifelhajtó készítése

Zsaluzat

Léccel tömörített, bordázott felszín

Szintezóléc

Készítsen döngölt kavicságyat, majd állítson fel a kívánt magasságig zsaluzatot, oldallejtéssel biztosítsa a vízelvezetést, és a tágulásra szá­mítva tegyen be keresztzsalukat A keverés után két órán belül terítse szét a betont, tömö­rítse és keményfa szintezőléccel űtögetve hoz­za szintbe az elkészített betonréteget

Zúzottkő ágy

Lejtés beállítása léccel és vízntértékkel

Tágulási keresztzsalu

Zsalutámasztó cövek

Előre elkészített keverékek Papírzsákban árusítják, csak vizet kell hozzákeverni: kisebb munkákhoz ideális, csak persze drágább.

Saját keverés Az alkotórészek ömlesztve vagy zsákokban, építőanyag-telepeken kap­hatók. A kézi (lapátolós) keverés kemény munka: fontolja meg, érdemes-e keverőgépet bérelni.

Keverékek

A kertben előforduló munkákhoz általában a három alapkeveréket használhatja:

„A” keverék Általános célú keverék – ga­rázspadló, kocsifelhajtó stb. céljára: 1 rész cement, 2,5 rész homok, 5 rész kőzúzalék.

„B” keverék Erősebb igénybevételhez – ker­ti járda, vízmedence, lépcső készítéséhez: 1 rész cement, 2 rész homok, 4 rész kőzúzalék.

„C” keverék Kövei kirakott utak habarcs, illetve beton ágyazatához: 1 rész cement. 3 rész homok.

A beton keveréséhez mindig a lehető legke­vesebb vizet használja: így a beton erősebb, a munka egyszerűbb, tisztább lesz.

A mennyiségek kiszámítása A mennyisé­gek kiszámításához vegye igénybe az 1. sz. táblázatot A függőleges oszlopban láthatja a beterítendő felületet, a felső vízszintesben az igényelt rétegvastagságot, az alsóban, köb­méterben, a szükséges térfogatot.

Ha kiszámította, mennyi betonra lesz szük­sége. a 2. sz. táblázat megmondja, mennyit vásároljon a háromféle keverék esetén az egyes összetevőkből. Rendeléskor érdemes valamivel többet számolni.

Járda és kocsifelhajtó készítése

A kétféle művelet előkészületei hasonlóak, ám a nagyobb súlyt viselő kocsifelhajtót masszívabban alapozza meg.

Tisztítsa meg a terepet fűtől, feltalajtól. A széleket zsineggel-cóvekkel, a kanyarsze­gélyeket a kerti öntözőcsővel jelölje ki.

Járda Ásson ki legalább 7-8 cm mély medret. A lazább talajrészeket jól ledöngólt sóderrel vagy kőzúzalékkal töltse ki.

Kocsifelhajtó Ásson ki legalább 15-20 cm mély medret, terítsen az aljára 7-8 cm vastag kavicságyat. Döngölje le alaposan.

Készítsen zsaluzatot deszkából. Kívül le­vert cövekkel támogassa meg a deszkákat, s úgy állítsa be őket, hogy a terület enyhén lejt­sen. Fontos, hogy ha fal mellett betonoz, a jár­da vagy a kocsifelhajtó a faltól kifelé lejtsen.

Az utat háromméterenként keresztbe he­lyezett keményfa deszkával ossza rekeszek­re, hogy a beton tágulni tudjon.

Ha a talaj vagy a közúzalék ágy nagyon száraz, locsolja meg az első betonréteg lete- rítése előtt. Töltse meg az egyik szélső re­keszt. méghozzá magasabbra, mint a zsalu­deszkák szintje, majd fektessen szintezölécet a deszkákra, és előre-hátra mozgatva távolít­sa el a felesleget. Nem árt, ha kissé durvára hagyja a felületét, így esős, jeges időben nem lesz annyira csúszós.

Meggyengül a beton, ha túl gyorsan szá­rad ki. Meleg időben terítse le nedves zsákok­kal vagy nedves nejlonnal, és legalább három napig tartsa így. Fagyveszély esetén a nej­lonra terítsen egy réteg földet, vagy tegyen rá 6-8 cm vastagon szalmát. (A legjobb azon­ban, ha nem ilyenkor kezd betonozni.)

Töltse fel egymás után a rekeszeket, és tá­volítsa el a keresztzsalukat, amint kissé kötni kezd a beton. Az oldalzsalut csak egy-két nap múltán bontsa el, vigyázva, hogy a betonpe­rem épen maradjon.

Kerítés Kerítésoszlopok betonozásához használjon speciális, előre gyártott, gyorsan kötő cementet. A keveréket száraz állapotban szórja az előkészített gödörbe, majd öntsön rá vizet. A beton kb. 5 perc alatt megköt. Javítás és foldozás Tisztítsa meg alapo­san a felfagyások, repedések környékét, s amennyiben lehetséges, szedje le a legfelső réteget. A hiányok kitöltésére készítsen „C” tí­pusú keveréket, s a keverék vizéhez adagol­jon megfelelő mennyiségű PVA ragasztót. Ez nagyban megnöveli a régi és az új beton egymáshoz tapadását.

Közvetlenül a ,C” beton felhordása előtt a javítandó felületre adagoljon egy rész PVA ragasztóból és három rész vízből álló keveré­ket. Erre tegye rá a betonréteget, majd simít­sa el és hozza szintbe.


Biliárd

Ügyességet és koncentrációt igénylő asztali játék

A biliárdot – amelynek közel 100 ismert vál­tozata van – három golyóval – két fehérrel és egy pirossal – játsszák. Az elefántcsontból vagy műanyagból készített golyókat (átmérő­jűk 6.1 cm) borozott végű farúddal (dákóval, hossza 142-145 cm) lökik. A fehérek a „saját golyók’: mindkét játékosnak van egy-egy (az egyiket fekete pont jelöli). A játék kezdetekor az egyik játékos dákójával meglöki az alapvo­nalon lévő, „D”-nek nevezett félkörben bárhol elhelyezett fekete ponttal jelölt golyót úgy. hogy az nekiütközzön az asztal túlsó végé­ben lévő (biliárd)ponton elhelyezett piros go­lyónak.

A játék célja a „lyukba lökéssel”, „karambo­lokkal” és „állások megnyerésével” való pont­szerzés:

Lyukba lökés Ez a lökés úgy történik, hogy az egyik játékos a saját golyójával eltalál egy másik golyót, és az a lyukba esik. A piros go­lyó lyukba lökése 3 pontot ér, ezután a golyót visszateszik a pontra. Az ellenfél fehér golyó­jának lyukba lökése 2 pontot ér, de ez a go­lyó a lyukban marad, amíg a másik játékosra nem kerül a sor. Az ellenfélnek ekkor újra a D-ből kell kezdenie. Sok játékos sportszerűt­lennek tartja az ellenfél golyójának lyukba lö­kését. Ráadásul hátrányos is lehet, hiszen annak lyukba taszítása után a játékos már nem lökhet karambolt.

Karambol Ennél a játékváltozatnál mindhá­rom golyónak az asztalon kell lennie. A ka­rambol úgy történik, hogy a meglökött saját golyó eltalálja a pirosat és a másik fehéret is. Ez 2 pontot ér.

Állások megnyerése Amikor a saját golyó valamelyik másikkal ütközik és azt a lyukba juttatja; a játékos 2 pontot kap, ha a fehérről kerül a lyukba, és 3-at, ha a pirosról. A kö­vetkező lökéshez a saját golyót visszateszik a D-be.

Szabálytalanságok és büntetések Egy játé­kos mindaddig folyamatosan játszhat, míg va­lamelyik lökésével nem szerez pontot. A so­rozat során elért összpontszámát sorozat­pontértéknek hívják. A szabálytalanságért já­ró büntetésekkel az ellenfél pontokat nyerhet.

BILIÁRD ’ BIORITMUS * BÍRÓSÁG) VÉGREHAJTÁS • BIRS

A golyó lyukba taszítása és karambol

Biliárdasztal Szabványmérete 3,66×1,86 m. A golyók a posztóval devont asztanap gumianyagos pereméről pattannak vissza

Párnázat

Dákó

A saját golyó a pros golyó lyukba lökésére vagy mindkét másik golyó egymás utáni eltalálására szolgál,

Ha a lökéssel mindkét másik golyót elhibázza, vagy ha a saját golyója anélkül kerül a lyukba, hogy másik golyót érintett volna, a büntetés 2 pont.

A játék akkor ér véget, amikor valamelyik játékos elér egy meghatározott célt – például 100 pontot -, vagy ha lejár az idő. Elméleti­leg végtelen számú sorozat lehetséges. 1907-ben egy Tóm Reece nevű játékos 85 órát és 49 percet töltött az asztalnál, és 499 135 pontot szerzett. A játék olyan unal­massá vált, hogy megváltoztatták a szabályo­kat: korlátozták bizonyos ismétlődő lökések számát.


Bioritmus

Hogyan befolyásolja az emberi viselkedést?

kz élőlények bizonyos életfolyamataiban, életjelenségeiben – mint például az emberi vi­selkedésben – mutatkozó, periodikusan is­métlődő biológiai ciklus, amely mennyiségileg kifejezhető változásokban nyilvánul meg. Né­melyek ezek közül napi – 24 óránként – is­métlődő jelenség, mint például az alvás, éb­renlét, a testhőmérséklet változásai, a szívrit­mus változásai, de vannak napszakos, vagy latinul circidián ntmusok, amelyek egy napon belül zajlanak le (mint például az agy által kel­tett EEG-mintázat, a bőr- és izomfeszülések, izzadás stb.), valamint a havi 29,5 napos, a holdhónap alatt végbemenő biológiai ciklus (például a menstruáció).

Mindezek a jelenségek a külső környezet tényezőinek ritmusos változásával függnek össze, szemben a környezettől függetlenül

D (félkör alakú mező)

Saját golyó

Határvonal

működő belső ritmussal, az ún. biológiai órá­val. E mechanizmus működését tanulmányo­zók azt tartják, hogy a bioritmus ismerete mind a viselkedésbeli változások és a test vá­laszreakcióinak előrejelzésében, mind az or­vosi kezelések hatásainak megítélésében segíthet. Bár a gyógyításnak ezen a területén végzett gyakorlati munka korlátozott, a kapott eredmények egy része alapján fontos megfi­gyelések tehetők, például annak kiválasztá­sára, hogy mely napszak a legkedvezőbb egy gyógyszer bevételére.


Bírósági végrehajtás

Hogyan juthat bírósági ítéletben kimondott jogos követeléséhez?

Magyarországon állami monopólium az álla­mi hatóságok és bíróságok jogerős, tehát végrehajtható határozatainak érvényesítése. Az állampolgárok nem jogosultak még egy jogerős ítéletben foglalt állami döntést sem közvetlenül, saját kezűleg érvényre juttatni, így például valakit saját tulajdonú lakásából kilakoltatni stb.

A határozatok végrehajtására a bírósági végrehajtók jogosultak. Ha a végrehajtónak az adós személye ellen kényszercselek­ményt kell végrehajtania, például a lakást jogellenesen elfoglalva tartó bérlőt ingósá­gaival együtt a tulajdonos lakásából kitenni, úgy a rendőrség segítségét kéri a végrehaj­tás során.

Pénzkövetelés A törvény sorrendiséget is előír. Pénzkövetelést elsősorban az adós munkabéréből vagy más rendszeres pénz­jövedelméből kell behajtani, és csak akkor lehet egyéb vagyontárgyra, így például a la­kásában lévő ingóságaira végrehajtást kez­deményezni. ha előre látható, hogy a követe­lést a munkabérből vagy más hasonló jöve­delemből nem lehet viszonylag rövid időn belül teljességgel behajtani. Ha az adós ingó vagyonából sem sikerül a követelést behajta­ni. a végrehajtás csak ekkor irányulhat az adós tulajdonában lévő ingatlanra.

A végrehajtás lebonyolítása A végrehajtás lebonyolításához önnek mint jogosultnak vég­rehajtási alapot kell benyújtania a határozatot hozó elsőfokú bírósághoz, amelyet a bíróság ellenőriz, és amennyiben az adatai meg­egyeznek a jogerős határozat adataival, úgy lepecsételve és aláírva továbbküldi mint a végrehajtó okiratot a végrehajtóhoz. Ahhoz, hogy a bíróság kiállítsa a végrehajtási lapot, önnek illetéket kell lerónia, amely a végrehaj­tani kért összeg 1 %-a, de legalább 2 ezer és legfeljebb 100 ezer forint.

Amikor a végrehajtási lap a végrehajtóhoz megérkezik, a végrehajtó felhívja önt, hogy munkadija és költségátalánya fejében fizesse be a végrehajtási eljárás díjának előlegét, amely a végrehajtási ügyérték 3%-a, de leg­alább 3 ezer, legfeljebb 100 ezer forint. A si­keres végrehajtási eljárásban magát a teljes végrehajtói díjat és költségátalányt, valamint a jutalékot stb. az adós fogja viselni, így a megelőlegezett végrehajtási díjelőleget is visszatérítik önnek.


Birs

Birs termesztése és birsalmasajt készítése

Birsfát (Cydonia oblongaj könnyű termeszteni, de kevés kertészeti áruda kínálja eladásra, így előfordulhat, hogy csak egyik-másik faiskolá­ban jut hozzá. A birsalmafa önbeporzó, ezért egymagában is termeszthető, és egymagában is hoz gyümölcsöt. Termése lehet alma alakú (birsalma) és körte alakú (birskörte).

Leggyakrabban termesztett fajtája a vranja és a portugál. Másik fajtája, a „Meach’s Prolific’ („Meach bőventermöje”), lassabban nő mint az előző kettő, de hamarabb terem gyümölcsöt, nemritkán mindössze három év után. A többi esetben akár 5-7 év is eltelhet, mire az első gyümölcs megjelenik.

A Magyarországon termesztett leggyako­ribb fajták: Bereczki, Champion, konstantiná­poly és a portugál.

A legjobb birsalma Magyarország déli ré­szén terem. Hasonlóan a birsnek kialakult termőtája nincs, az egész ország területén, elsősorban kiskertekben termesztik. Az üze­mi ún. árubirsültetvények nagysága kb. 150 ha-ra tehető. A birs különböző típusú talajok­ban képes megélni. A legalkalmasabb szá­mára a középkötött, homokos, jó szerkezetű agyagtalaj. A nyirkos talajt, a bő vízellátást kedveli (de a pangó vizet nem). A birs mele­get kedvelő, melegigényes növény.

Hidegebb területeken a gyümölcs ritkán érik be szabadban, kivéve, ha a fát védett,

BIRS ♦ BIZTONSÁGI ÖVÉK • BIZTONSÁGI ÜLÉSEK

napos fal elé ültetik. A fa nem igényli az ala­pos metszést.

Az almafa virágjához igen hasonló, hal­vány rózsaszínű vagy fehér virága májusban jelenik meg. Kemény, aranyszínű körte vagy alma alakú, legfeljebb 10 cm hosszú gyü­mölcs követi ősszel. Szedje le a gyümölcsöt októberben, mielőtt beköszönt a fagy, és tá­rolja hűvös, száraz helyiségben. A birs fe­dett helyen később érik be, és hat vagy hét hétig eltartható. Tartsa távol más gyümöl­csöktől. mert átvehetik erős illatát. ízletes gyümölcskocsonya vagy lekvár készíthető belőle.

Birsalmasajt A birsalmasajtnak borostyán­színe és édeskés, kicsit a citromra emlékez­tető illata van. Rendkívül ízletes forró, vajas pirítós kenyéren, vajas kenyéren, fánkon vagy molnárkán, és erős aromájú húsok, kü­lönösen sertés-, szarvas- vagy egyéb vadhús mellé.

Hozzávalók (1,8—2,3 kg-hoz)

2 kg birsalma víz beföző- vagy kristálycukor 2 citrom leve

Mossa meg, vágja nagyobb darabokra és helyezze nagyméretű, vastag aljú serpenyő­be a birsalmát annyi vízzel, hogy ez éppen el­lepje. Forralja fel a vizet, takarja le az edényt, és hagyja lassú tűzön főni a gyümölcsöt 1-1 ’/2 órán át. amíg nagyon puha nem lesz. Közben felfordított konyhaszék lábára akasz- szon szűrözacskót, és helyezzen alá mű­anyag vagy cseréptálat a lé felfogására. Mer­je ki a gyümölcsöt, és levével együtt öntse a szűrőzacskóba. Hagyja kicsepegni kb. 4 óra hosszat. Ne préselje a szűrőzacskót, mert a zselé zavaros lesz.

Melegítse elő a sütőt 110 °C-ra, ’/4-es gázfokozaton. Mérje le az átszivárgóit gyü­mölcslét, és 6 dl-enként adjon hozzá 45 dkg cukrot. Melegítse a cukrot 10-15 percig hőálló edényben a sütő közepén.

Ezt követően melegítse fel a birsalmát befőzőlábasban vagy nagyméretű, vastag al­jú serpenyőben. Adja hozzá a citromlét és a meleg cukrot, és keverje addig, amíg a cukor fel nem olvad. Forralja fel, majd hűtse le hir­telen. A birsalmasajtnak a forrás után 10-15 perccel meg kell kocsonyásodnia.

Fölözze le a maradék habot, majd öntse a kocsonyát azonnal tiszta, előmelegített lekvárosüvegekbe. Zárja le az üvegeket ha­sonlóan, mint a lekvárfözésnél, és csak mi­után kihűltek, rakja el a kamrába.


Biztonsági övék

Az övék anyagának és csatlakozásainak ellenőrzése

A biztonsági övék rendszeres ellenőrzése a vezető és utasai testi épsége, valamint a gép­kocsi műszaki vizsgájának sikere szempont­jából is fontos.

Az öveket rögzítő csavarok szorosságát villáskulccsal ellenőrizze. Azt azonban ne fe­ledje, hogy ha a rögzítést forgócsapra szerel­ték, annak a szorosra húzott csavar mellett is szabadon kell forognia. Ellenőrizze, hogy a becsatoláskor nem csavarodik-e meg valahol az öv, és könnyen kikapcsolható-e. Haladék­talanul cserélje újra a szakadt, foszladozó vagy felfeslett varratú öveket.

Automata biztonsági öv esetében húzza ki és engedje vissza az övét annak ellenőrzésé­re, hogy mindkét irányban szabadon mo­zog-e. Az ilyen öv működését az úton is el­lenőrizheti. Ültessen maga mellé valakit, és kis forgalmú útszakaszon, amikor nincs a közelében másik autó, kb. 30 km/h sebesség­gel haladva taposson hirtelen a fékbe. Az övéknek meg kell fognia önt és az utast, ami­kor testük a fékezéskor előrelendül. A próba elvégzésekor kezükkel fogják jó erősen a kor­mánykereket, illetve a műszerfalat arra az esetre, ha az övék nem működnének jól. Ha valamelyik öv nem fogja meg az utast, való­színűleg be kell állítani.

Az automata biztonsági öv csak akkor mű­ködik jól, ha a terheletlen, vízszintes felületen álló autóban a felcsévélő szerkezet vízszinte­sen áll. Ellenőrizze az összes felcsévéiö szer­kezetet vízszintmérő segítségével, és ha szükséges, állítsa be azokat.

A hagyományos biztonsági övék egy idő után elszennyeződhetnek vagy megkophat­nak, ha használaton kívül nem megfelelően tárolják azokat. Az autó elhagyásakor mindig akassza fel az ilyen övék csatját az ajtó mel­letti oszlopon kialakított akasztókra. Ha az akasztó letörik, erősítsen a helyére műanyag bevonatú drótból készített kampót.

Gyerekek biztonságos utazása autóban

Előrenéző gyermekülés Biztonságos autózást jelent azután, hogy a gyermek kinőtt a mózeskosárból.

Emelőpárnás ülés Az emelt ülés lehetővé teszi, hogy a gyerek utas a felnőttek biztonsági övét használja.

Hátrafelé néző csecsemőülós Az autóban elöl – ha nincs légzsák – és hátul egyaránt használható; menetirányba sohase állítsa fel.

Hordkosár E mózeskosártaita biztosítására használjon azonnal kioldó csattal ellátott hevedereket.

Magasított ülés Ez a fajta ülés lehetővé teszi, hogy a gyermek a felnőtt-biztonságiövet használja. Háttámlája, olykor kicsit emelt oldala is van.


Biztonsági ülések

Kiválasztása és beszerelése

Magyarországon a KRESZ csupán azt írja elő, hogy a személygépkocsi első ülésén 6 éven aluli gyermeket szállítani tilos, még fel­nőtt ölében is. A vezetőnek az életkori tilalom mellett felelősséggel kell mérlegelnie azt, hogy a szállítandó személy (akár felnőtt, akár gyerek) tényleges adottságaira tekintettel a biztonsági öv alkalmas-e megfelelő védelem nyújtására.

Az alábbiakban azzal a megjegyzéssel is­mertetjük a gyermekek biztonsági üléseinek használatát, hogy feltehetően az Európai Unióhoz való csatlakozásunk során, az euró­pai jogharmonizáció keretében ezt a kérdést is az európai normákhoz fogják igazítani.

A gépkocsiban utazó gyermek számára a legbiztonságosabb az, ha olyan megfelelő módon van elhelyezve – kosárban vagy ülés­ben hogy az a testsúlyának és testmagas­ságának egyaránt megfelel. A szakszerűen

BIZTONSÁGI ÜLÉSEK • BIZTONSÁGOS SZIKLAMÁSZÁS • BIZTONSÁGOS TÚZIJÁTÉ

beszerelt ülésfajtákat használja mindig elő­írásszerűén.

Kilenc hónapos korig Kisbabák számára a legbiztonságosabb ülésféle az ún. „hátrafelé néző” csecsemőülés. Ez az autóban elöl és hátul egyaránt használható, amennyiben van rajta a derekat, illetőleg a testet átlósan átfo­gó biztonsági öv. Ezt előrenéző helyzetben sohase használja.

A rögzítőszíjakkal ellátott hordkosár ennél jóval kevesebb védelmet nyújt. A kosarat ugyanis nem úgy tervezték meg, hogy ütkö­zéskor ellenálljon, és egyébként is csak a hát­só ülésen használható. Természetesen ha nincs más lehetősége, akkor használja ezt a megoldást.

Kilenc hónapos és ötéves kor között Eb­ben a korban már beépített hevederekkel ki­alakított előrenéző gyerekülést helyezzen az autóba. Ebben a gyerek a menetiránnyal szemben helyezkedik el. A hevederek közül kettő a vállát rögzíti, kettő a két oldalát öleli át a derekánál, míg egy ötödik a lábai között hú­zódik fel.

Vannak olyan „hátrafelé néző’ ülések is, amelyek mindkét irányban használhatók, te­hát menetirányba fordítva is alkalmazhatók, amikor a gyerek már „felnőtt” hozzá.

Ezt az ülést vagy saját szíjazatával. vagy az ölben, illetőleg az ölben és a testen átló­san elhelyezkedő hevederekkel rögzítheti a gépkocsiban. Bármelyik üléstípust alkalmaz­zák, mindegyiket a gyártó használati utasítá­sának megfelelően üzemeltesse.

Ötéves koron túl Az ún. emelt ülést úgy ter­vezték meg, hogy a felnőttek biztonsági övét könnyebben lehessen gyereküléshez igény­be venni. Az ülés egy alsó emelöpárnából, háttámlából és rendszerint felhajtható oldal­ból áll. A rögzítést a felnőttek öl- és átlós öve biztosítja, hogy a felnőtt biztonsági öv helye­sen. a nyak helyett a váll közepén, és a has helyett a csípőn feküdjön fel. Az emelt párnás típusú ülés minden olyan esetben használha­tó, amikor az autóban öl- és átlós öv van be­szerelve.

A biztonsági ülés beszerelése A gyerek- biztonságiülés felszerelésének általában az alábbi három módozata lehetséges:

 • öl- és átlós biztonsági Övvel:
 • az ölbe szorosan simuló biztonsági övvel;
 • két vagy négy szíjból álló speciális rögzítő hevederrel.

Egyes biztonsági üléseket többféle módon is beszerelhet.

Ne feledje, hogy nem mindegyik biztonsá­gi ülés jó mindegyik gépkocsitípushoz. Vásár­lás előtt ezért tanácsos megbizonyosodni afelől, hogy a kiválasztott ülés megfelelően beszerelhető-e az ön gépkocsijába. Azt pe­dig. hogy a beszerelés megfelelően történt-e. minden körülmények között ellenőrizze.

Ha ugyanis a gyermekülés nincs megfele­lően beszerelve, baleset esetén nem fogja azt nyújtani, amit várnak tőle, sőt akár sérü­lést is okozhat, mi több, nagyobb bajt is elő­idézhet.

Ki szerelheti be a biztonsági ülést? Az ülést ön is beszerelheti, amennyiben követi a gyártó cég használati utasításait. A rögzítő­pontokhoz esetleg lyukakat kell az autóba fúr­nia. Amennyiben nincs birtokában használati utasítás, vagy bizonytalan a kivitelezést illető­en, lépjen érintkezésbe a gyártó céggel, vagy egy környékbeli autószervizzel.

Gondoskodjék arról is, hogy azok a sze­mélyek, esetleg családtagok, akik szintén használják a gépkocsit, tisztában legyenek az ülés kivételével és visszahelyezésével.

Mit ír elő a törvény?
Életkor Első ülés Hátsó ülés
3 év alatt Megfelelő gyermekülés használata kötelező. Megfelelő gyermekülést használjon, ha van.
3-11 év között vagy

1,50 m testma­gasságig

Megfelelő gyermekülést használjon, ha van. Ha nincs, felnőtt-bizton­ság iöv használata kötelező.
12-13 év között vagy annál fiata­labb, de 1,50 m-nél magasabb Felnőtt­biztonsági­öv haszná­lata kötelező. Felnőtt-bizton- ságiöv használandó, ha be van szerelve.


Biztonságos sziklamászás

Ismerje a kockázatot – kéqen szaktanácsot!

A hegy- és sziklamászás veszélyeket rejtő te­vékenység, ezért fontos, hogy kellő tájéko­zottsággal rendelkezzék, és tisztában legyen a megfelelő felszerelés használatával.

Bakancs A megfelelő lábbeli életbevágó fon­tosságú. Csakis vízálló, merev talpú, mély re­cézése bakancsot viseljen, ami jól védi bokáját.

Öltözet Amikor hegyi túrára készül, fontos, hogy olyan ruházatot válasszon, amely minden körülmények között védi az időjárás viszontag­ságaival szemben. Tehát védjen a szél és a csapadék ellen, s legyen felszerelve csuklyával. Kövesse a réteges öltözködés elvét, a ruházat különböző rétegei ugyanis távol tartják testétől a nedvességet, ugyanakkor melegen tartják. A jól szellőző ruha kényelmet nyújt, s megaka­dályozza, hogy túlmelegedjék és megizzadjon. Ha megfelelő zoknit visel, nem keletkeznek hó­lyagok a lábán. A kesztyű, kalap és sál szintén melegít, s erre olykor szüksége is lehet.

Télidő Ha télvíz idején készül a hegyekbe, szüksége lehet mászóvasra, és jól teszi, ha jég­csákányt is visz magával. Ezt utóbbi véletlen megcsúszás esetén jó szolgalatot tehet, mert megakadályozhat egy halálos zuhanást. Má­szóvasra viszont keményre fagyott havon vagy jégen lesz elengedhetetlenül szüksége. A má­szóvas pontosan illeszkedjék a bakancsára.

Sisak Minthogy esetleges fejsérülései súlyo­sak is lehetnek, viseljen sisakot, ezzel védve fejét az alázuhanó tárgyaktól, vagy lebukás esetén feje beverésétől.

Technikai felszerelés Vasszegek, karabine­rek, akasztóhurkok és kötelek – mindezekre szüksége van. ha sziklamászásra vállalkozik, hogy védje magát a lezuhanástól. Nagyon fontos, hogy tisztában legyen ezeknek az eszközöknek a megfelelő használatával, kü­lönösképpen a kötélcsúszást akadályozó biz­tonsági szerkezet működésével.

Szaktanács Számtalan jó könyv beszerezhe­tő, amelyből megtanulhatja a mászás techni­káját és a felkészülés módszereit. Segítséget kaphat még tapasztalt hegymászóktól, képe­sített oktatóktól és hegyitúra-vezetőktől, s gyakorlati tapasztalatokat szerezhet kültéri hegymászó központokban és speciális má­szófalakon (Hegyisport Klub: 1021 Budapest, Dénes u. 1. Tel.: 394-1007; Magyar Termé­szetbarát Szövetség: 1065 Budapest, Bajcsy- Zsilinszky út 31. Tel.: 311 -2467; Barlangkuta­tó és Hegymászó Sportegyesület: 1024 Bu­dapest, Keleti K. u. 9. Tel.: 316-9320).

Hegymászó parancsolatok

Tervezze meg körültekintően a túra útvona­lát, vegye figyelembe a résztvevők tapasztalt- ságát és ügyességét, nemkülönben a terve­zett kapaszkodószakasz veszélyeit.

Bizonyosodjék meg róla, hogy a megfelelő felszereléssel van ellátva, s járatos annak használatában.

Tájékozódjék a várható időjárás felől.

Ne akadályozza helytelen magatartással má­sok előrejutását a terepen, illetőleg ne cöve- keljen le, másokkal nem törődve.


Biztonságos tűzijáték

Őrizkedjünk a balesetektől!

Magyarországon mindenféle petárda, görög­tűz és rakéta használata szigorúan tilos. Ha ennek ellenére kipróbálja valamelyiket, leg­alább vigyázzon a saját és társai testi épsé- gére.O

 • A tűzijáték-rakétákat tartsa zárt dobozban; egyszerre csak egyet vegyen ki, és azonnal csukja vissza a doboztetőt.
 • Tartsa be a használati útmutatót; sötétben a szöveget soha ne nyílt lángnál, hanem zseblámpa fényénél olvassa el.
 • A petárda végét kinyújtott karral gyújtsa meg – lehetőleg biztonsági öngyújtóval vagy gyújtókanóccal.
 • Ha a petárda meggyulladt, lépjen jól hátra, és akkor se menjen vissza, ha az látszólag el­aludt, mert az arcába robbanhat.
 • Ne dobja el a meggyújtott petárdákat, ne hordjon petárdát a zsebében; a tűzijáték ide­jére tartsa kutyáját, macskáját a lakásban.
 • Csak nyílt, átlátható helyen bocsássa fel a petárdákat, távol a fáktól és az épületektől. Előzőleg nézze át és biztosítsa a helyszínt.
 • Soha ne gyújtson meg olyan petárdát, amelyiken nincs egyértelműen feltüntetve

BIZTONSÁGOS TUZIJATEK • BIZTOSÍTÁS • BIZTOSÍTÉKOK • BOKROK ES CSERJÉK

hogy használata biztonságos. A kézben el­pukkantható típusok fa- vagy műanyag nyelű- ek, és inkább színpompásak, sziporkázók. A többi típuson a Ne tartsuk kézben! felirat ol­vasható.

 • A tűzijáték után nézze át a területet, és olt­son el minden maradék parazsat.
 • Ha baleset történne, részesítse az égési sérültet elsősegélyben, s a sérülés mértéké­től függően vegyen igénybe külső segítséget.


Biztosítás

Vagyontárgyak biztosítása

Hogyan válasszon biztosítótársaságot? Magyarországon most van kialakulóban a biztosítási kultúra, de érdemes megismerked­ni a szolgáltatásokkal, mert a társadalombiz­tosítás és a nyugdíjrendszer változása révén a különböző biztosítási formák szorosan a jö­vőnk részévé válnak.

Minden biztosítótársaság látványos, érzel­mekre ható reklámokkal próbálja megnyerni a potenciális ügyfeleket. Előfordul, hogy a médi­án keresztül tetszik meg egy-egy biztosító. És egyre gyakrabban találkozhat – telefonvona­lon vagy személyesen – megnyerő ügynökök­kel. akik különböző, jobbnál jobb terméketbiz- tosításokat szeretnének önnek eladni. Mindez nagyon hasznos lehet, de fontos, hogy mielőtt biztosítást köt, legyen tisztában a saját szük­ségleteivel. Érdemes több biztosítótársaság­nál is érdeklődni a lehetőségek iránt, mivel a biztosítási csomagok tartalmazhatnak olyan szolgáltatásokat is, amelyre nincs szüksége vagy az ellenkezője is előfordulhat, ezért nem mindegy, hogy melyiket választja. Megtörtén­het az is, hogy egy bizonyos szolgáltatást ol­csóbban vagy drágábban tud megvásárolni egy-egy biztosítótársaságnál, hiszen minden cég más költséggel dolgozik.

A befektetéses életbiztosításoknál elő­nyös, ha időt szán arra, hogy megtudja, mi­lyen kamatot számolnak el egy hasonló mó­dozatú szerződésre, honnan számíthat a leg­magasabb nyereségre.

A piaci versenyhelyzet következtében (fő­leg a személybiztosítások terén) folyamato­san új, korszerűbb módozatokkal bővül a kí­nálat, de ez ne tévessze meg önt, hogy a már meglévő szerződését újra cserélje az előző felmondása vagy megszüntetése által. Egy már meglévő szerződés idő előtti felmondása veszteséget jelent minden szerződőnek. Mi­vel a személybiztosításoknál nincs korlátozva az egy személyre köthető biztosítások szá­ma. így több biztosítótársaság ügyfele is le­het, és lehetősége nyílik arra, hogy új. kor­szerűbb biztosítást kössön. Ellentétben a va­gyontárgyak biztosításával, amelyekre csak egy biztosítónál és kizárólag csak egy szer­ződése lehet.

Vagyontárgyak biztosításának egyik legel­terjedtebb formája a lakás-, illetve otthonbizto­sítás. Két részből tevődik össze: a biztosítás fedezetet nyújt az ingatlant érő elemi károkra, tűzkárra, üvegkárokra, viharkárokra, valamint az ingatlanon belül található ingóságokra is. továbbá betörésre és vandalizmusra.

A biztosítók általában a lakásbiztosítások­nál is csomagokat kínálnak, amelyek a felso­rolt fedezeteken túl különböző egyéb szolgál­tatásokat is tartalmaznak (pl. felelősségbizto­sítás, balesetbiztosítás, jogvédelem stb). Az ingatlan értékének meghatározásánál a leg­több biztosítótársaság négyzetméter-újraépí­tési árat vesz alapul, de vannak olyan társa­ságok. amelyek átalányt biztosítanak. Az in­góság értékét mindig az ügyfélnek (tulajdo­nos) kell meghatároznia. Fontos, hogy min­dig újraépítési értéket és újravásárlási érté­ket vegyen figyelembe. Az Ingatlan értéke így sok esetben eltérhet a forgalmi értéktől. Bizonyos értékhatár felett az adott biztosító­társaságok védelmi fokozatot írhatnak elő. amelyet a biztosítás feltétel rendszere tartal­maz. Ezt nagyon fontos figyelembe venni ah­hoz, hogy ha kárfizetésre kerül sor, ne le­gyen kizáró ok a szükséges védelem hiánya. A szerződés mindig az aláírás dátumának másnapján lép életbe, amennyiben az első díjrészlet befizetésre került. Lehetőség van határozott és határozatlan időtartamú szer­ződés kötésére is. Minden évben lehetőség van az indexálásra, melyet célszerű alkal­mazni, hogy a biztosítás reálértéken marad­jon. A biztosítás felmondása évfordulóval vagy érdekmúlással történhet.

Káreseményt telefonon vagy írásban kell bejelenteni. A biztosítótársaság kárszakértője három napon belül jelentkezik, és felméri a kárt. Helyreállítást csak a további károk meg­előzésének kivédése erejéig tehet.

Másik gyakori vagyonbiztosítás a vállalko­zás biztosítása, ami hasonlóan az előzőek­hez, ingatlan, belső berendezés és árukész­let kárainak fedezésére szolgál. A szerződés­re gyakorlatilag az előzőekben leírtak vonat­koznak, de kiegészíthető különböző, az adott vállalkozásra irányuló biztosításokkal (fele­lősség-, elektronikai berendezések-, szállít­mánybiztosítással, tüzüzemszúnet-biztosítás- sál stb ). Kiegészítő biztosítások teljes felso­rolása teljességgel lehetetlen, hiszen sok egyedi megállapodás is lehetséges.

Érdemes megemlíteni – ugyan nem kimon­dottan vagyonbiztosításnak minősülnek, de ide sorolandók – a különböző szakmai fele­lősségbiztosításokat, amelyek termék-, mun­káltatói és szolgáltatói felelősségi kártérítést nyújtanak. A nevében is benne van, hogy szakmai felelősség, tehát a szobafestőtől az orvosig bárkinek lehetősége van ilyen jellegű biztosítást kötnie. Minden szakterületnek megvannak a biztosításra vonatkozó feltéte­lei a biztosítótársaságoknál; a részletekről a helyszínen érdeklődjön.


Biztosítékok

Miért „vág ki” a biztosíték és hogyan kapcsolható vissza?

A biztosítékok a lakás minden egyes áram­körébe szerelve azok túlterhelés és zárlat el­leni védelmét látják el, valamint érintésvédel­mi feladatuk is van. Mindezt a védett áram­kör fázisvezetőjének megszakításával végzik. Az egyszerű (például világítási) áramkörök védelmét az olvadóbiztositók vagy a kismeg­szakítók látják el. Ezek a fogyasztásmérő után elhelyezett főelosztótáblára vannak sze­relve.

Az olvadóbiztosító két részből: a biztosító aljzatból és a biztosítóbetétből áll. Az aljzat a vezetékek csatlakoztatására és a betét befo­gadására, valamint a csavaros fedéllel törté­nő rögzítésre szolgál. A porcelánbetétben lé­vő olvadóhuzal elolvadva megszakítja az áramkört, mielőtt a fellépő túláram kárt okoz­na. A fedél üvege mögött látható kis színes tárcsa az olvadószál végéhez csatlakozik. Ki­olvadáskor ez leesik, jelezve az áramkör le- kapcsolását.

Az olvadóbetét kiolvadását az olvadószál elöregedése (korróziója), az áramkör túlter­helése – amelyet túl sok fogyasztónak az áramkörre kapcsolása hoz létre – és a veze­ték sérüléséből vagy az áramkörbe kapcsolt fogyasztó meghibásodásából származó zár­lat okozhatja.

A kiolvadt olvadóbetét cseréje előtt a túlter­helő vagy a hibás fogyasztót le kell az áram­körről választani, és ezután lehet a kiolvadt­tal azonos amperszámú betétet behelyezni. A csere idejére célszerű a fogyasztásmérőn lévő kapcsolóval a hálózatot áramtalanítani. Ha beszerelés után ismét kiolvad a biztosíték, még mindig fennáll a zárlat. Ennek elháritá- sával célszerű villanyszerelőt megbízni.

A kismegszakítók az áramkör lekapcsolá- sával látják el a védelmet. Új lakások szere­lésénél már csak az L jelzésű kismegszakítók alkalmazhatók. A meglévő olvadóbiztosítékok továbbra használhatók, sőt az ipari nagyfo­gyasztóknál is ezt alkalmazzák.

A kismegszakítók nyomógombos és kap- csolós kivitelben kaphatók. Ezek helyzete utal az áramkör megszakítására. A vissza­kapcsolás is – a hiba megszüntetése után ezekkel végezhető. A háztartásokban 6, 10, 16, 20 és 25 amper névleges áramellátásra alkalmas kismegszakítók fordulnak elő. Eze­ken át 1,3; 2,2; 3,5; 4,4 illetve 5,5 kW teljesít­ményű fogyasztó kapcsolható.

Helyhez kötött fogyasztóknál (tűzhely, boj­ler, fűtés) előírás a készüléket leválasztó kapcsoló beépítése. Ezt a szerepet kismeg­szakítókkal is be lehet tölteni. Helyhez kötött egyetlen fogyasztó egyfázisú áramkörének fázis és nulla vezetőjébe, háromfázisú áram­kör mindhárom fázisvezetőjébe speciális, együtt kapcsoló két-, illetve hárompólusú kis­megszakítót lehet beépíteni, a fő elosztótáb­lára szerelve.

A korszerű kismegszakítók tartósínre egy­más mellé sorolhatók, felpattintással rögzítve. Az áramkörök számát Figyelembe vevő sínes fogyasztói elosztótáblák közül ki lehet a szük­ségeset választani és a kismegszakítókat er­re felhelyezni.


Bokrok és cserjék

Nevelésük és gondozásuk

A bokrok és cserjék a kert legváltozatosabb dísznövényei közé tartoznak. Az örökzöldek egész évben élénkítik a kertet; az ablak

)K ÉS CSERJÉK • BOKROK METSZÉSE • BOLHÁK

közelében elültetett illatos cserjék, mint a le­vendula vagy a lőne az egész lakás levegőjét megédesítik, míg a sűrű lombú fajok kiválóan alkalmasak a csúf sarkok eltakarására.

A legismertebb bokrok és cserjék többsé­ge könnyen beszerezhető a faiskolákból és kertészetekből. Az év bármely szakában elül- tethetők, de nyári ültetés esetén a környező talajt egészen őszig állandóan nedvesen kell tartani. A nem földlabdával vásárolt örökzöld cserjéket októberben vagy áprilisban célsze­rű elültetni.

Ültetés Először gyomlálja ki a leendő bokor helyét, majd ássa fel a földet egy ásónyom mélységig. Ha azonnal el akarja ültetni a nö­vényeket, tapossa le egy kicsit a talajt, egyéb­ként pedig hagyja két hétig magától ülepedni.

A növények között legalább a teljes széles­ségük felének megfelelő távolságot hagyjon. Egy 2 m és egy 1 m szélességű cserjét pél­dául egymástól legalább 1,5 m távolságra kell ültetni. A megfelelő helyeket célszerű pálcák­kal megjelölni.

Ásson a földbe gödröt, amelynek mélysé­ge megegyezik a növény cserepének/föld- labdájának magasságával, és valamivel szé­lesebb annál. A kiásott földhöz keverjen fele mennyiségű tözeges talajt vagy komposztot és csontlisztet. Ha szerves trágyát akar használni, az legyen egy évnél idősebb, máskülönben megégetheti a gyökereket, ami visszavetheti a növény fejlődését.

Fogja meg a növényt a tövénél és szedje ki a cserépből, vagy távolítsa el róla a mű­anyag fóliát. A földlabdás gyökeret állítsa be­le a gödörbe, majd töltse fel körülötte a göd­röt az előkészített talajkeverékkel. Tapossa le erősen a talajt, töltsön rá még a keverékből és tapossa meg újra. Öntözze meg a növényt úgy. hogy a töve körül a talaj alaposan átned­vesedjen.

Öntözés és trágyázás Az ültetés után nem sokkal és azt követően minden tavasszal te­rítsen kb. 5 cm vastag avart, kerti komposztot vagy trágyát a talajra. Öntözésre eleinte nincs szükség, ha ősszel, télen vagy tavasz elején történt az ültetés, de tartósan száraz idősza­kokban bőségesen locsolja. A gyenge minő­ségű talajokat célszerű minden februárban ál­talános kombinált műtrágyával beszórni.

Ha rovarkártevők jelennek meg vagy be­tegség jelei mutatkoznak, lehetőleg hala­déktalanul lépjen fel ellenük. A permetezést száraz, de nem napsütéses időben végezze. A permetlének a levelek színét és fonákját feltétlenül érnie kell.


Bokrok metszése

Hogyan irányítsa a növekedésűket?

A metszés megtartja a bokrok kívánt alakját és méretét, megakadályozza, hogy betegség­től legyengüljenek vagy hibásan növekedje­nek, sőt gyakran még javítja is viráguk vagy gyümölcsük minőségét is. Sok bokor – a leg­több örökzöldet is beleértve – kevés metszést igényel, miután megállapodott, azon kívül,

A Cornus alba .Variegata” nevű nagyméretű, lombhullaló cserje sárgásfehér szélű levelezel élénk színfoltot varázsol a kertben. Akár 3 m magasra is megnőhet. A kénen látható kertben rózsaszínű növényekét ültetlek a tövéhez

amit a betegségek vagy a burjánzó növeke­dés ellen harcolva végeznek. Másoknak – például a lombhullató, virágzó fajoknak – hasznára válik az évenkénti ellenőrzés.

Minden tavasszal ellenőrizze bokrait, hogy felmérje, milyen metszést igényelnek.

Azokat a lombhullató bokrokat, amelyek az az évi hajtásokon hozzák virágaikat – pél­dául a nyári orgona (Buddleia davidii) és a fukszia kora tavasszal metssze meg, az előző évi növekedés mintegy háromnegyed részét levágva, kb. háromrügynyire vissza az alaptól. Az egészséges növekedésig le­metszve távolítsa el az elhalt vagy beteg ágakat és a gyenge vagy rendellenesen nö­vő szárakat.

Az olyan bokrokat, amelyek az elmúlt évi hajtásokon hozzák virágaikat – például a forzitia (aranyeső), a kötörőfűfélék, mint a gyöngyvirágcserje és a hamis jázmin -, csak a virágzás után szabad metszeni; mintegy egyharmadára visszavágva az ágakat. Ezen­kívül távolítson el minden öreg, elhalt, beteg, gyenge vagy furcsán nőtt – például más ág­hoz súrlódó – ágat.

A szükséges szerszámok A metszöollók al­kalmasak a hajtások és a vékony ágak levá­gására; a hosszú nyelű ág nyeső ollók vagy sövénynyíró ollók – metsző bevágással a pengéjükön – a vastagabb szárak levágásá­hoz használhatók. A legvastagabb ágakhoz metszőfűrészt alkalmazzon, míg a hosszú nyelű fűrészek hasznosak a magasan elhe­lyezkedő ágak levágásához. Valamennyi metszöszerszámot tartsa tisztán és élesen.

Metszési technikák Valamennyi metszővá­gást pontosan hajtson végre, mindig egy kife­lé néző rügy felett. A vágást kezdje a rügy alapjával egy szintben, de a szár ellenkező ol­dalán, és kanyarítsa fölfelé, hogy éppen a rügy csúcsa fölött érjen véget. Ha egész ága­kat távolít el, a törzzsel vagy a főággal egy szintben vágja le azokat. Először készítsen kis vágást az alsó oldalon, hogy megakadályoz­za a kéreg beszakadását, amikor befejezi a vágást. Ha akarja, a vastag ágak levágása után maradt csupasz fát bekenheti hegvédő szerrel (a kertészeti szakboltokban kapható).

Alakítás A bokor alapvető formáját óvatos, de erőteljes metszéssel alakítsa ki ültetéskor. Ezután kevesebb figyelmet kell erre fordítani. A természetes alaknak megfelelően dolgoz­zon. A tömött, bokros növekedést elősegíthe­ti, ha valamennyi főágat vagy oldalhajtást visszametsz egy alkalmas kifelé néző rügyig. Hosszúkás növény kialakításához egész szá­rakat vagy ágakat távolítson el. A sűrű levél- zetű, sövényalkotó bokrokat nyíróollóval nyesse meg.

Idős bokrok megújítása A túlságosan meg­nőtt, kusza vagy elhanyagolt bokrokat gyak­ran megfiatalíthatja erőteljes tavaszi met­széssel. A tövükben vágja le a legöregebb ágakat, a fiatalabbakat pedig 30-60 cm-re a talajtól. A bokor tövéből távolítsa el a sarja- kat. Keverjen valamilyen általános műtrágyát a talajba a gyökerek körűi, és terítsen fölé jó érett szervestrágyát.


Bolhák

Hogyan szabaduljon meg e kellemetlen élősködőktől?

A bolhák általában a kutyák és macskák köz­vetítésével kerülnek otthonunkba, a leggyak­rabban nyáron, amikor szaporodnak, majd a hideg időben legtöbbjük elpusztul. Ezek a ro­varok az emlősállatok vérével táplálkoznak. Nem töltik egész életüket a gazdaállaton; több­nyire a bútorokat, szőnyegeket, függönyöket

BOLHÁK • BOLOND NYOLCAS • BONSZAJ • BORDÁSHÜTÖ ÁTÖBLÍTÉSE

vagy ágyakat választják lakhelyül, ahonnan ál­dozatukat könnyen elérhetik. Csípésük nyo­mán rózsaszín folt támad, amely három-négy napon át viszket, majd eltűnik. A kellemetlen viszketést cinktartalmú kenőccsel enyhítheti.

Az élősködők akkor kerülnek át az ember­re, amikor a kutyákat, macskákat ölelgetik, dédelgetik, vagy ha azokra a székekre ülnek vagy ágyakra fekszenek, amelyekre az álla­toknak is fel szabad mászniuk. A gyerekeket akkor csipkedik meg a bolhák, amikor kutyák, macskák kedvelte szőnyegeken játszanak.

A bolhák távol tartására a legjobb mód­szer, ha a kutyát vagy macskát rendszeresen bolhairtó szerrel kezeli. Forgalomban vannak bolhairtó kutyasamponok vagy a macskáknak bolhairtó porok. Ez utóbbit jól dörzsölje be az állat testébe. A port kiszórhatja a szőnyegek­re is; később porszívóval feltakaríthatja. Mos­sa rendszeresen az állatok fekvőhelyét, és természetesen ott is elhintheti a bolhaport.

Ha minden óvintézkedés ellenére úgy ta­pasztalja, hogy a lakásba bolhák kerültek, alapos takarításra és mindenre kiterjedő bol­hairtásra van szükség. Ez elpusztítja a kifej­lett rovarokat, de tíz nap múlva ismételje meg az eljárást, hogy a lerakott petékből időköz­ben kikelt bolháktól is megszabaduljon.


Bolond nyolcas

Szapora játék, amelyben nyolcas a dzsóker

Két, három vagy négy személy játszhatja ha­gyományos francia kártyával.

Osztás Ha ketten játsszák, hét-hét lapot kell osztani, ha hárman vagy négyen, akkor min­denkinek ötöt. A maradékot színnel lefelé kö­zépre kell tenni, ez lesz a talon. Az osztó a talon legfelső lapját felcsapja, s a talon mellé teszi: ez a nyitott talon.

Játék A játékosok, sorban, olyan lapot dob­nak el (tesznek rá a nyitott talonra), amilyen vagy színben, vagy értékben egyezik a talon tetején lévő lappal. Ha például pikk hetes van a nyitott talon tetején, akkor bármelyik pikket vagy bármelyik hetest ráteheti.

A nyolcast (ebben a játékban ez a dzsóker) bármelyik lap helyett felhasználhatja. A dobó mondja meg, milyen színt képvisel a nyolca­sa, értékét az alatta levő lap határozza meg. Ha tehát hármas van alatta, akkor a nyolcas is hármasnak számit. Aki dobott, az, ha akar, húzhat egyet a talon tetejéről.

Aki nem tud dobni, annak kell a félretett ta­lonból húznia, míg dobásra alkalmas lapra nem lel. Ha a talon elfogyott, aki nem tud le­tenni. kimarad a játékból.

Pontszámítás Az a játékos, aki elsőként dob­ja el utolsó lapját, annyi pontot kap, amennyi az összes ellenfelének a kezében maradt la­pok összpontértéke. Minden nyolcas után 50 pont jár; figurás kártyák után 10-10 pont, míg az ászért 1 pont. A többi lap pontszáma lap­értékének felel meg.

Ha a játék amiatt marad abba, mert a zárt talonban lévő kártyák elfogytak és senki sem tud letenni, minden játékosnak össze kell ad­nia a kezében maradt lapok értékét, és az adott fordulót az nyeri meg. akinek a pontszá­ma a legalacsonyabb.

A végső győztes viszont az lesz, aki a já­ték kezdete előtt megállapított pontszámot – mondjuk: 100 – elsőként éri el.


Bonszaj

A törpefák nevelésének művészete

A bonszaj keleti művészetének szépségét egyre inkább elismerik Magyarországon is. A virágüzletek manapság már hagyományos formára előnevelt fákat árulnak, amelyek többsége 60-80 cm-nél magasabbra nem is képes nőni. Magról ültetett példányok nevelé­sére alkalmas felszerelések is kaphatók.

A bonszaj kert A fák többsége és számos cserje – a leggyorsabban növő fajok kivételé­vel – bonszajjá alakítható. Az örökzöld japán selyemfenyő és a Sargent-boróka könnyen nevelhető, kedvelt szoliter növény.

Amikor egy tálba csoportosan ültetik eze­ket a törpefákat – amit „ligetnek” hívnak -, ál­talában egyenesen hagyják őket nőni. Erre a juharfák, a nyírfák és a tölgyek alkalmasak.

A cserép vagy tál (a bonszaj japán szó – .táj a cserépben”-t jelent) a kompozíció szer­ves része. Az aljukon lyukakkal ellátott, álta­lában lapos bonszaj tálak különféle formában kaphatók. A legkellemesebb látványt a termé­szetes kő és a terrakotta nyújtja.

A bonszaj fa kialakítása Legalább egy évbe telik, mire a törpe facsemetéből bonszaj fa nevelhető. Tavasszal vagy nyáron olyan pél­dányt válasszon ki, amelynek törzse mintegy 1 cm átmérőjű. Ha a kertjében nőttek ki, hagyja ott őket. Egyébként ültesse komposz- tos talajjal megtöltött cserépbe, és tegye ki őket a szabadba, védett helyre.

Rögtön kezdje meg a csemete nevelését. Tekerjen vékony drótot minden egyes hajtás csúcsára, és meghajlítva rögzítse a cserép pereme alá kötött madzaghoz.

Télre a törzsnek már több mint 1 cm átmé­rőjűnek kell lennie, amikor is megkezdődhet a nevelés következő szakasza. A tövétől kb. 15 cm távolságra vágja le a törzset. Óvatosan vegye ki a facsemetét a földből vagy a cse­répből, és a gyökereit vágja vissza kb. egy- harmad hosszúságúra, hogy beleférjenek egy bonszaj tálba.

Tegye a fát a tálra, és a gyökereit vékony dróttal rögzítse a tál alján lévő lyukakhoz. A törzsére és az ágaira is tekerjen drótot, és hajlítsa őket a kívánt formára. A drótot egyen­letesen, 45 fokos szögben tekerje fel a törzs­re és az ágakra. Ne húzza túl szorosra, és ne tekerje keresztbe. Töltse meg a tálat kom- poszttal, a tetejére pedig tegyen mohát, hogy úgy nézzen ki, mintha fű lenne. Ezt követően tegye a szabadba, védett helyre.

A bonszaj gondozása Egy év elteltével a bonszaj főgyökerét ismét meg kell metszeni, a fát pedig évente át kell drótozni, hogy nö-

Visszavágás Amikor a törzs már több mint 1 cm-es átmérőjű, a tövétől 15 cm magasan vissza kell vágni. A gyökereket ugyancsak metssze vissza.

hessen. További alakítást is végezhet úgy, hogy az ujjával lecsípi a kihajtó rügyeket. A lombhullató vagy széles levelű örökzöldek levélmérete kora nyáron vagy a nyár derekán a levelek (de nem a száruk!) lenyisszantásá­val csökkenthető.

A törpefák többségét a szabadban kell tar­tani. Télen tegye hűvös, de ugyanakkor fagy­mentes, világos helyre.

A fát olyan gyakran öntözze, hogy a földje mindig mérsékelten nedves legyen, és rend­szeresen permetezze is őket. Tavasszal és ősszel havonta kezelje egynegyed erősségű­re hígított, összetett szobanövénytáppal.


Bordáshűtő átöblítése

Duguláselháritás az autó hűtőrendszerében Ha autójának motorja túlmelegedett, és min­den más lehetséges ok (például az ékszíj el­szakadása, a hűtővíz szivárgása) kizárható, akkor alighanem a hűtőrendszerben keletke­zett dugulás. A dugulás legnagyobb valószí­nűség szerint a hűtő szűk járataiban követke­zett be.

Mielőtt kiöblítené a hűtőt, eressze le a rendszerből a hűtőfolyadékot, és öntse ki. Újratöltéskor használjon új fagyálló folyadé­kot. Bontsa le a beöntő- és a leeresztő csö­vet a hűtőn, és csúsztasson kerti öntözőcsö­vet a hűtő felső csatlakozócsonkjába. Tömí­tésként csavarjon rongyot a cső köré. Ellen­őrizze, hogy helyén van-e és jól zár-e a túl­nyomást biztosító hútősapka, majd nyissa meg a csapot. Öblítsen mindaddig, amíg az alsó csonkból a víz szabadon ki nem folyik. Amennyiben a víz néhány másodpercen be­lül nem folyik át nagy erővel, öblítse át a hű­tőt ellentétes irányból. Tolja az öntözőcsövet az alsó csatlakozóba, és tömitse. Fedje le a hűtő közelében lévő elektromos alkatrésze­ket műanyag fóliával, vagy illesszen egy má­sik csövet – vagy hosszú, alul kilyukasztott műanyag zsákot – a felső csonkhoz a kiöm­lő víz elvezetésére. Végezze az ellentétes öblítést mindaddig, amíg a víz szabadon nem folyik.

Ha nem szűnik meg a dugulás, próbálja meg kiszerelni a hűtőt, amelyet általában

ORDÁSHŰTÖ ÁTÖBLÍTÉSE • BORKORCSOLYÁK • BOROK ÉS ÉTELEK • BORRAVALÓ

BORDÁSHŰTŐ ÁTÖBLÍTÉSE


Kitisztítás

Alsó csatlakozócsonk

Felső

Csúsztasson öntözőcsövst a fel só csatlakozócsonkba, és tömltse ronggyal. Tisztítsa vizsugárral a hűtőt mindaddig, amig a víz szabadon nem folyik az alsó csatlakozócsonkból.

csak néhány kis csavar tart. Vigye a legköze­lebbi utcai vízlevezető csatornához, és állítsa a feje tetejére. Öblítse át ismét ellentétes irányból. Ha a hűtő nem szerelhető ki köny- nyen, akkor forduljon szervizhez.

Amíg a hűtő nincs az autóban, ellenőrizze és tisztítsa meg a bordát. Lazítsa fel a szennyeződést erős szálú műanyag kefével, majd locsoljon vizet hátulról a hűtőre.


Borkorcsolyák

ízes falatkák ital mellé

Az eredeti francia canapés vajban pirított ke­nyérszelet volt, amire legfeljebb egy kis kavi­árt tettek. A mai sokféle borkorcsolya egy vagy két harapásnyi, ízes-sós csemege, álta­lában koktélhoz vagy az aperitifekhez szol­gálják fel.

Van hideg és meleg borkorcsolya, amely­nek elkészítésekor mindenkinek szabadon szárnyalhat a fantáziája. Személyenként 2-6 darabot számítson, a mérettől és a tartalmas­ságtól függően (ha egyben előételnek szánja, többet adjon).

Alap Az alap készülhet tésztából, bármilyen fajta kenyérből, sütve vagy pirítva vagy natú- ran, (nem édes) kétszersültből stb. Az alap le­gyen vékony, legyen friss, legfeljebb egy-két órával a tálalás előtt készüljön, különben oda­ragad a tálcára, vagy túlságosan kiszárad.

Vágja a darabkákat négyzetesre, három- szögletúre vagy kör alakúra; van. aki a kenyér héját előre levágja. Ha maga süti az alaptész­tát, formázhat belőle kis „csónakokat”, és egyéb alakokat. A darabkák tetejét kenje meg vékonyan vajjal vagy margarinnal, valamint egy kevés tejföllel vagy kenősajttal. Készíthet fűszeres vajat is; 10 dkg enyhén sózott vajba keverjen 2 kávéskanál apróra vágott petre­zselymet és ugyancsak 2 kávéskanál metélő­hagymát.

Díszítés Húsfogyasztóknak: vékony szelet csirke- vagy pulykasült, amit még megkenhet majonézzel vagy fűszerezhet. A pulykára tehet egy csepp áfonyalekvárt is. A hideg marhasült- höz jól illik a töltött olajbogyó, az ecetes ubor­kaszelet, a mustár, a torma. A sonkát díszítse cukrozott cseresznyével, ananásszal, barack­kal. Pástétomhoz (vadpástétomhoz is) kiválóan illik egy szelet uborka, paradicsom, valamint a töltött (vagy legalább kimagozott) olajbogyó.

Hal- és rákfélékkel is díszítheti a falatkákat, esetleg majonézzel, fűszerekkel megtetézve. Különösen finom a füstölt lazac citromlével, feketeborssal és egy kevés kaporral; pompás falat a tormás füstölt pisztráng is. Egyszerű és gyorsan elkészíthető a tejszínnel, citromlével, paradicsompürével és Worcester-mártással összedolgozott konzerv tonhal.

A kemény sajtok is jó szolgálatot tesznek a falatok díszítésekor. Gazdagítsa vékony szelet almával, körtével, esetleg savanyú uborkával. A lágy- és krémsajtokhoz jól illik az ananász., az őszi- és kajszibarack, a savanyú uborka, az olajbogyó. Kevés Őrölt bors még ízesebbé teheti.

Vegetáriánusoknak, diétázóknak szolgál­jon fel vékony ecetes uborkaszeleteket, ka­porral és citromlével ízesítve, durvára reszelt sárgarépával, apróra vagdalt petrezselyem­mel díszítve.

Tálalás A terítővei letakart tálcán úgy rendez­ze el a falatkákat, hogy a díszítések színe ki­egészítse egymást, harmonizáljon, vagy le­gyen élesen elütő. Tálalás előtt hűvös helyen, letakarva tartsa.


Borok és ételek

Milyen húshoz milyen bor illik: a helyes felszolgálás

Vannak ételek, amelyekhez semmilyen bor sem illik; ide tartoznak az ecettel vagy na­gyobb mennyiségű citromlével készült ételek, a savanyított ételek, a tojásételek, a chilivel vagy curryvel erősen fűszerezett ételek és a csokoládé.

Az étkezéshez szervírozott bor kiválasztásá­nál vegye figyelembe az ételhez felszolgálandó mártást és az étel elkészítésének módját. A fe­hérbornál, tejszínnel és gombával készült már­tásokhoz például karakteres fehérbor illik, a Ba­dacsonyi olaszrizling vagy a Pécsi cirfandli.

A tormát vagy mentát tartalmazó mártások tompítják a finom fehérborok zamatét, így ezekhez testes, asztali fehérbor illik, például a Debrői hárslevelű vagy a Badacsonyi szür­kebarát. Pecsenyékhez vagy a zsíros húsok­hoz viszont olyan testes bort szolgáljon fel, amelynek zamata áthatol a zsíron, és frissítő­én hat (például a Kékfrankos); a sült halhoz márkás fehérbor (Rajnai rizling, Burgundi fehér) illik, míg a zsírosabb szárnyasokhoz inkább egy jófajta vörös burgundi (például a Szekszárdi kadarka).

Az olyan mindennapi ételekhez, mint a ra­guk vagy a pörköltek, a karakteres vörösbo­rok (Soproni kékfrankos, Villányi kadarka) a legjobbak. A marhapörkölthöz például erős vörösbort (Villányi burgundi, Egri bikavér) ér­demes adni, míg a fehér húsból készült ra­gukhoz jobban illenek a könnyebb vörösbo­rok, mint a Kecskeméti kadarka vagy a Ho­moki Siller borok.

A száraz borokat mindig az édesség előtt szolgálja fel, mivel igen valószínűtlen, hogy bárki is élvezné azokat azután, hogy valami – akár csak enyhén – édeset fogyasztott előt­te. Ha az egész étkezés alatt ugyanazt a bort szolgálják fel, eleinte fiatalabb évjáratot, később pedig régebbieket adjanak. Többféle bor esetén a könnyebbtől kell a nehezebb felé haladni, és mindig utoljára kell hagyni a legjobbat.

A kagylóhoz többnyire jól lehűtött, száraz fehérbort vagy rosét kínálnak. A rosé a hal­ételekhez is jól illik, bár ez a hal izétől is függ: a különlegesen finom halakhoz, például a pisztránghoz finom bor dukál, mondjuk egy Debrői hárslevelű vagy egy Mecseki olaszriz­ling, míg az erősebb ízű halak mellé inkább testesebb bor jár, például Burgundi fehér vagy Rajnai rizling.

A szárnyasokhoz vörös- és fehérbor is kí­nálható: Franciaországban a kacsához és li­bához gyakran vörös burgundit vagy bordóit (claret) adnak, bár ugyanilyen jól illik hozzájuk a Tramini és a Rizlingszilváni is. Jól használ­ható az az általános szabály, hogy a hús mel­lé az íz és a köretek alapján kell bort válasz­tani: az enyhébb ízű, kevésbe ízes töltelékkel készített húsokhoz könnyebb, az ízesebb. pi- kánsabb húsételekhez erősebb bor dukál.

A bor felszolgálása Ha a fehérbort nem hű­vös helyen – például hűtőszekrényben – tá­rolták, felszolgálás előtt merítse legalább 15 percre jeges vízbe vagy jégkockákkal töl­tött jegesvödörbe. A száraz fehér borokat és pezsgőket 10 ’C-ra hűtve kínálja, míg a desszert- és habzóborokat egészen 4 °C-ig hútse le. A fiatalabb évjáratú vörösborok ízé­nek többnyire jót tesz, ha legalább egy órával az étkezés előtt kitölti azokat, viszont az éret­tebb borokat csak közvetlenül a felszolgálás előtt töltse ki. A vörösboroknak jót tesz a fel­szolgálás előtti levegőztetés: fiatalabb borok esetében már néhány órával előre kihúzhatja a dugót, az érettebb borok esetében egy-két óra is elegendő. A vörösborokat 16-18 eC-on szolgálja fel.


Borravaló

Hogyan adjon borravalót – Irányelvek

A borravaló lényegében nem kötelező, csu­pán egyfajta hálás gesztus, viszonzásul a jó szolgáltatásért; ugyanakkor széles körben el­fogadott dolog, hogy borravalót adnak bizo­nyos szolgáltatásokért – például a pincérnek, a fodrásznak vagy a taxisofőrnek.

A gyakorlat országonként más és más, de hozzávetőlegesen az az irányadó, hogy an­nak, aki személyes szolgáltatást nyújt önnek,

BORRAVALÓ • BORTÁROLÁS • BOULES • BŐRÁRUK • BŐRKIÜTÉS

adjon borravalót a saját belátása szerint. Megfordítva, a borravalót a nemtetszés jele­ként visszatarthatja, de fel kell készülnie arra, hogy megmagyarázza, miért.

Éttermek Mielőtt borravalót adna, ellenőrizze a számlát, hogy a kiszolgálás díját felszámol­ták-e. Ha nem, ezt borravaló formájában kell megfizetnie: az összeg 10%-a elfogadható, 12,5% a megfelelő és 15%-a különleges szol­gáltatásért jár.

Nem szükséges borravalót adnia, ha a ki­szolgálás díját a számla tartalmazza, de hagy­hat egy kisebb összeget elismerése kifejezé­séül. Lehet, hogy a borravaló nem éppen an­nak a pincérnek a kezébe kerül, aki önt kiszol­gálta, néhány étterem ugyanis ragaszkodik ah­hoz, hogy a borravalót közösen osszák el.

Szállodák A hordároknak, pincéreknek, a szobalánynak és a cipőtisztítónak hosszabb tartózkodás végén adható néhány száz forint a szolgálatukért, akkor is, ha a szálloda ára tartalmazza a szolgáltatások díját. Ha a szál­loda nem számol fel semmit a szolgáltatáso­kért, és ön bizonytalan abban, hogy mennyi borravalót adjon, adjon 10%-ot a számlához, amikor elhagyja a szállodát, és kérje meg a recepcióst, hogy ossza el egyenlően a sze­mélyzet tagjai között.

Fodrászok A 10%-os borravaló tökéletesen elfogadható. A hölgyek általában nemcsak a fodrásznak, hanem a hajmosónak Is adnak kisebb összegű borravalót.

Taxik Bármely országban jár is, a taxisofőrök többnyire elvárják a borravalót. 10-15% elfo­gadható, de több is adható az előzékeny ki­szolgálásért, mint például a csomagok ki- és bepakolásában való segítségért.

Ruhatárak és nyilvános illemhelyek Illem­helyeken, ahol van alkalmazott, ott többnyire egy kistányérra kitett aprópénzzel jelzik, hogy mennyi borravalóra számítanak. Adjon annyit, vagy annál valamivel kevesebb borravalót.


Bortárolás

Hogyan őrizhető meg a borminősége?

Manapság a borok többségét már fogyasz­tásra kész állapotban árusítják, így nincs szükségük további érlelésre. Ennek ellenére a nagyon könnyű borok és az olcsó vörösbo­rok kivételével minden bor minősége javul, ha fogyasztás előtt egy ideig megfelelő körülmé­nyek között tárolják azokat.

A bort sötét, hűvös, viszonylag állandó – 7 és 18 °C közötti – hőmérsékletű helyen kell tárolni, mivel így elkerülhető, hogy túl hamar elöregedjen. A legjobb hely a nyirkos pince, de a célnak megfelel egy külső falhoz közel lévő, jól szellőző szekrény.

A palackokat állványon, üvegtároló vályúban vagy rekeszben, az oldalukra fektetve tárolja ügy. hogy a bennük lévő bor nedvesen tartsa a dugót. Ha ugyanis a dugó kiszárad, átengedi a levegőt, és a bor ecetté oxidálódik.


Boules

Tekézés francia módra

A Franciaországba látogatóknak gyakran fel­kelti a kíváncsiságát a falusi tereken fémgo­lyókat gurigató férfiak csoportjának látványa. Az általuk űzött játékot boules-nak vagy pétanque-nak nevezik.

A játék bizonyos értelemben emlékeztet az angol gyeptekére, amennyiben a cél itt is az, hogy a golyókat a lehető legközelebb jut­tassák egy kis célgolyóhoz – a franciául cachonnet-hoz. h boules-ban azonban a 7 és 8 cm átmérőjű golyók fémből vannak, és a súlypontjuk nincs eltolva. A golyók dobhatók és guríthatok is. A játékosok 1-1 pontot kap­nak minden egyes golyójuk után, amely közelebb kerül a cachonnet-hoz, mint az el­lenfél golyója. A játékot játsszák egyénileg (egy-egy játékos egymás ellen), amikor is minden játékosnak három vagy négy golyója van; párban (két-két játékos egymás ellen), amikor mindegyik játékosnak két vagy három, és hármas csapatokban, amikor mindenkinek két golyója van.

A játék bármilyen – de lehetőleg homokkal vagy kaviccsal borított – vízszintes felületen játszható. A játékosok először a vezető bíró megválasztásáért, valamint a cachonnet el- gurításának és az első golyó lökésének a jo­gáért gurítanak. A lökés győztese kijelöli a mintegy 35-50 cm átmérőjű dobókört, amely­nek minden akadálytól legalább 1 m távolság­ra kell lennie. Ezután a körben állva a dobó­kor szélétől legalább 6, legfeljebb 10 m távol­ságra elhajítja a célgolyót. Ha három kísérlet után sem sikerül neki jó helyre dobnia, a le­hetőség átszáll az ellenfelére – az első gurí- tás joga azonban nem.

Az első játékos dobással vagy gurítással megjátssza a golyóját, és addig nem szabad átlépnie vagy megérintenie a dobókört (láb­vonalat), amíg a golyója földet nem ér vagy meg nem áll. Ekkor a másik csapat valame­lyik játékosa megpróbálja a saját golyóját a célgolyóhoz közelebb juttatni, vagy elütni az ellenfél első golyóját. Mindig az a játékos ve­zet, akinek a golyója a célgolyóhoz közelebb van. Ekkor a hátrányban lévő csapat valame­lyik játékosán a sor, hogy addig dobjon, amíg a csapata át nem veszi a vezetést. A játék fo­lyamán meg lehet próbálni elmozdítani az el­lenfél valamelyik, célgolyóhoz közeli golyóját.

A játéknak akkor van vége, amikor vala­mennyi golyót megjátszották, és ekkor adják össze a pontokat. A következő játékban a cachonnet-t a köré a pont köré húzott körből dobják el, ahol a cachonnet az előző játékban földet ért.


Bőráruk

Bőrkabát és -kesztyű ápolása, tisztítása

A bőrből és hasított bőrből készült ruhadara­bokat használat után ne rakja be azonnal a szekrénybe: hagyja őket kiszellőzni. Ha át­nedvesedtek, tegye akasztóra és szobahő­mérsékleten szárítsa meg; ne tegye hőforrás közelébe. A hasított bőrholmit rendszeresen kefélje gumikefével. Ne használjon drótkefét, és ne kefélje nedves állapotban.

Használat után fújjon bele a bőrkesztyűbe, hogy a levegő felduzzassza és húzogassa ki az ujjait formára igazítva.

Kabátok, dzsekik tisztítása Ha lehet, kerül­je a bőrholmi otthoni tisztítását vagy mosását, mert ettől rendszerint károsodik az a nemes patina, ami idővel a bőrön kialakul. Ha a ru­hadarab nagyon bepiszkolódik, adja be szá­raz vegytísztításra bőrtisztító szakemberhez.

Bizonyos börholmikat kimoshat, hogy a fol­tokat eltávolítsa, de a mosás módja attól függ, milyen a bőr kikészítése. Kövesse a címkén lévő kezelési utasítást.

Kesztyűk mosása A legtöbb bőrkesztyű mosható, de mindig nézze meg a rajta lévő útmutatást. A mosáshoz szappanpelyhet vagy speciális kesztyűmosó szappant és me­leg vizet használjon. A kesztyűt mindig a ke­zén mossa, kivéve a szarvasbőrből készültet, ami nedves állapotban könnyen szakad. Nyomkodja bele a kesztyűt finoman a vízbe, és ne csavarja ki.

Mosás után húzza le óvatosan a kesztyűt, és langyos vízben többször öblítse ki, majd nyomkodja ki törülközőben. Aztán fújjon bele, hogy szétváljon a belseje, majd akassza fel száradni úgy, hogy az oldalvarrásánál fel- csípteti. Semmiképpen se rakja napra vagy közvetlen hőforrás közelébe. Amikor már majdnem teljesen megszáradt, húzza fel, és óvatosan nyújtsa meg.

A nem mosható kesztyűket bízza bőrtisztí­tó szakemberre.


Bőrkiütés

A kiütés kiváltó oka és kezelése

A bőrkiütés három fő fajtáját különböztetjük meg. Van, amelyik az egész testet érinti, és más tünetekkel, például köhögéssel és lázzal jár együtt. Van, amelyik az egész testen meg­jelenik, de egyéb tünetek nélkül, és van, ame­lyik csak egyes testrészekre terjed ki.

Bőrkiütés az egész testen Ha a kiütést más tünetek is kísérik, valószínűleg fertőzés lépett fel, például rubeola, kanyaró vagy bárányhim­lő. Ez főleg gyermekeknél gyakori.

Feltétlenül forduljon orvoshoz. Lehet, hogy az orvos egyszerűen csak pihenést, sok fo­lyadékot és fájdalomcsillapítót javasol a fertő­zés leküzdésére.

Allergiás kiütés Azokat a kiütéseket, ame­lyek nem társulnak más tünetekkel, valószí­nűleg allergia okozza. Kiválthatja erős napo­zás okozta leégés vagy ekcéma is.

Gondolja végig (kizárásos alapon, ha le­het), hogy mi okozza a kiütést, és szüntesse meg a kiváltó okot. Ha rendszeresen szedett felírt gyógyszert vagy a munkájához használt anyag váltja ki a bőrkiütést, forduljon orvos­hoz. Keresse fel az orvost akkcr is, ha a ki­ütés hevesen jelentkezik vagy nem múlik el.

BŐRKIÜTÉS • BŐRMUNKÁK

Kis kiterjedésű kiütés Az érintett testrész ál­talában jelzi a kiváltó okot, ami többnyire az arcon jelentkező ótvar vagy herpesz, illetve a lábujjak közötti kipállás (epidermophytosis) vagy ekcéma lehet.


Bőrmunkák

A bőr szabása és varrása; övkészités

A munkához bőrdarabokat és speciális szer­számokat bőrös szakboltban szerezhet be. Különféle célokra más-más vastagságú és tí­pusú bőrt használjon, övét készíthet 4 mm vastag marha- vagy disznóbőrből, vagy akár 1 mm vékony zerge, szarvas- és özbőrből is.

Az alapvető szerszámok: cserélhető pen­

BŐRMUNKÁK

A szükséges szerszámok, övkészítés

A bőrdíszműves munka legfontosabb szerszá­mait mutatjuk be, köztük azokat, amelyek egy egyszerű bőröv készítéséhez szükségesek: kb. 3 mm vastag bőrszíj, övcsat és két szegecs. A szíj hosszát úgy számítsa ki. hogy a derékbő­séghez adjon hozzá 30 cm-t.

Kiskés géjű bőrvágó kés, bőrvágó olló, lyukasztóvas, fakalapács a nyersbőrhöz, acélvonalzó, ár. Ezeket később még sokféle élező, gyaluló és mintapréselő szerszám egészítheti ki.

Bőrlyukasztó vas

Univerzális kés

-JJ

Lyukazó kerék

Csat nyelve

Szegecslyukak

öv Üssön a hosszúkás lyu-tasztovassa- a bőrszíj végétől kb 3 cm-re akkora yukat, amelyen az övcsat nyelve átfér, és szabadon mozog benne

Üssön bőrlyukasztóval négy lyukat a szegecseknek: ezekből kettő lesz, ha az öv végét visszahallja A forgófejes lyukasztóval különféle nagyságú lyukakat üthet

Helyezze az övét fémlapra, a visszájával telteié. Tegye rá a szegecs’eieket. es fém- vagy fakalapáccsal üsse be őket.

Próbálja fel az övét, és jelölje be. hova korú az első lyuk Üsse át, maid 2.5 cm- es távolságokra üssön még néhány lyukat.

Tegye bele a csatot, és hajtsa vissza a szíj végét. Illessze be a szegecseket alulról

Vágás A munka legnagyobb nehézségét az jelenti, hogy a késsel a kijelölt vonalat köves­se; a penge ugyanis hajlamos elvándorolni. Ennek elkerülésére készítsen keménypapír­ból sablont, amit rajzoljon körül ceruzával a bőr színén.

Ezt követően az árral húzza végig a körvo­nalat, s csak annyira nyomja bele a szerszá­mot, hogy a penge haladni tudjon a vágatban. Ha vastag bőrrel dolgozik, ne akarja a bőrt egy menetben átvágni. Fokozatosan metssze keresztül, és addig ismételje a vágást, míg­nem a bőr kettéválik.

 1. ,i i j i j i j i i i ; rj rj rj i ■ rK lílí 1 111 i ilLLLLi í11 i l i i l i i I i i < •

Acélvonalzó

Fakalapács

k-… ..nXTni

Bőrvágó olló

Ovcsat

Tegyen a vágófelület alá olyan szilárd anyagot, amibe belemegy a penge – mara­dék műanyag padlódarabot, lemezpapírt vagy furnért -, mert kemény anyagon, példá­ul laminált műanyagon és fémen hamar ki­csorbul a penge. Az egyenes vágáshoz acél­vonalzót használjon, s mindig a vonalzót tar­tó ujjaktól távolodva vágja a bőrt.

Ha görbületet kell vágnia, egyik kezével lassan forgassa a bőrt, a másikkal pedig vág­ja egyenletesen.

A bőrvágó ollók jól használhatók a görbü­letek vágásánál, és vékony bőrök esetében szabálytalan alakzatok kivágásánál is.

Ha a bőrt adott pontokon vékonyítani kell, akár mert össze kell dolgozni két réteget, akár mert vissza kell hajtani a vastagabb bőrt, akkor az ún. lesarkazó szerszámot használ­ja. Ügy működik, mint a krumplihámozó vagy a suszterkés. Mindig a vonalzót tartó ujjaktól távolodva dolgozzon vele.

Festés Ha a bőrholmit maga akarja festeni, tölgy cserzésű bőrt vegyen – ez semleges szí­nű -, vagy olaj cserzésűt. ami világossárga. Sokféle bőrfesték kapható, amelyek hígítás nélkül elég sötét színűek. Festés előtt mindig próbálja ki a színt egy kis bőrdarabkán. Addig ne fogjon bele a festésbe, amíg el nem végez minden vágást, lyukasztást, a szélek eldolgo- zását és az apró finomításokat.

Ragasztás Átlátszó, gyanta alapú ragasztót használjon, ez megszáradva is átlátszó és ru­galmas marad. A ragasztót mindkét ragasz­tandó felületre vigye fel. hagyja száradni, amíg tapintásra száraz nem lesz, aztán hatá­rozottan nyomja össze őket, hogy azonnal megkössön. Vigyázzon, nehogy ragasztó ke­rüljön a bőr színére, mert nehéz eltávolítani.

Varrás Jelölje ki a varrás vonalát ceruzával és szintezővel vagy acélvonalzóval, a görbe részeknél pedig használjon körzőt. Ha lyuka­kat akar kialakítani egyenletes távolságra, ak­kor a varrás lyukaihoz varrőlyukasztó vasat vagy árt használjon, és szíjlyukasztó vasat, ha zsinórral vagy szíjjal varr. Gyakoroljon le­eső bördarabokon, amíg úgy nem érzi, hogy meg tudja oldani a fő feladatot is.

Kétféle tűre van szüksége: szíjgyártó tűre, melynek tompa hegye belemegy az előre ki­alakított lyukakba, és kesztyűtűre, amelynek nagyon hegyes a vége, és vékony bőrnél használatos, rendszerint akkor, ha nem lehet előre elkészíteni a lyukakat.

Mindkettő többféle méretben is kapható; a tűt meg a szálat a használandó vagy előre megcsinált lyukhoz kell méretezni. A varrás­hoz lenből készült gombfelvarró cérnát hasz­náljon, és viaszozza meg, hogy könnyen csússzon a bőrben, s a varrás valóban tartós legyen. Finomabb bőrt varrhat selyemfonallal is. vastag bőrt pedig szőnyegfonallal vagy vi­torlazsineggel is.

A szijöltéshez keskeny bőrcsíkokat hasz­náljon. A bőrön villástűve! húzza át a szíjat, és rugós kapoccsal rögzítse.

Kellékek A bőrholmikon lévő legtöbb kellé­ket, a szíjak és zsinórok befűzésére szolgáló

SÖRMUNKÁK • BŐRÖNDÖK • BUGGYANTOTT ÉTELEK KÉSZÍTÉSE

karikákat, valamint a cipő- és patentkapcso­kat és szegecseket, amelyek a vastagabb bőrdarabokat fogják egybe, valamint a dísz­kapcsokat különböző szerszámokkal rögzítik a bőrhöz. A patentkapcsot például kapocsbe­ütő préssel ütik rá a bőrre.

Övkészítés Első munkának válassza egy egyszerű csatos öv elkészítését – I. ábra. Legjobb, ha növényi cserzésű tehénbőrrel dolgozik, mert az erős és hajlékony. Ügyeljen rá, hogy a bőrdarab hosszanti szálirányú le­gyen, mert akkor nem tágul nagyon.

A szélességet a kiválasztott övcsat belső méretéhez igazítsa, tehát először a csatot szerezze be.

Az öv szélessége és hossza meghatároz­za a szegecsek helyét és méretét – ezek fi­gyelembevételével jelölje ki.

A vágott széleket fesse be rostecsettel, és a lyukakba is nyomkodjon egy kis festéket; az ecset lehet egy pipaszurkáló is. Fesse be az öv színét úgy, hogy bedörzsöli a kiválasztott festékbe belemártott gyapjúdarabkával. Ken­je be csontolajjal az öv külső oldalát; majd mi­után kézzel jó bedörzsölte, selyempapírral fé­nyesítse ki.

Az egyszerű övét díszítheti rovátkadísszel, amit hornyolószerszámmal készíthet, a széle­ket pedig szélvágóval dolgozza el szépen.


Bőröndök

Szakadt bőrönd javítása, sarkok védelme, törött fogantyúk javítása

Mindenfajta bőröndnek jót tesz, ha időnként ápolja, karbantartja.

A valódi bőrből készült bőröndöket kezel­je megfelelő bőrápoló szerrel, és fényesítse puha cipőkefével vagy ronggyal. A műanyag bőröndöket időnként mossa le enyhe mosó­szeres vízzel.

A zárakat ne olajozza meg, mert por és pi­szok rakódik beléjük. Használjon inkább szá­raz kenőanyagot, például gráfitport.

Ha a bőrönd elszakad, fejtse ki a bélését a szakadás körül, keressen egy darab hason­ló anyagot vagy bőrt, amely betakarja a sza­kadást. Kenje be a bőrönd visszáját meg a foltot átlátszó gyantaragasztóval, műanyag bőrönd esetén vinilragasztóval. Hagyja, amíg tapintásra száraz nem lesz. Aztán helyezze a foltot a sérült részre, és nyomja egymáshoz a felületeket. Ütögesse össze, és ellenőrizze, hogy a szakadás szélei is megragadtak-e. Varrja vissza a belső bélést.

A merev bőröndök sarkait megerősítheti, ha vulkanizált anyagból sarkakat illeszt rájuk, és szegecsekkel rögzíti azokat. Jegyezze vi­szont meg, hogy lekerekített sarkaknál ez a módszer nem alkalmazható. A sarkak és a szegecsek bőrdíszművestől szerezhetők be. Használjon villás szegecseket és kisméretű alátétgyűrűt. A szegecselés végeztével győ­ződjön meg arról, hogy nem maradt-e eldől- gozatlan szél a bőrönd belsejében.

Ha a bőrönd varrása felfeslik vagy elsza­kad, távolítsa el a sérült fonalat, és öltse össze újból. Az öltés mentén használjon méhviaszt, ez megakadályozza a további szálasodást.

Ha a bőrönd fogantyúja eltörik, feszítse szét a D alakú gyűrűket fogóval, és szedje le a sérült fogyantyút. Vigye el bőrdíszműves­hez, és vegyen hasonló nagyságú fogantyút. Fűzze bele a gyűrűket a fogantyúba, aztán il­lessze őket vissza a bőröndre, és nyomja össze fogóval.

Gyorsjavítás szükség esetén Öntapadó textilragasztó szalagot vagy szíjragasztót használjon.

Ha nincs kéznél ragasztószalag, madzag­gal és erős, kb. 2 cm széles bőrszíjjal, sze­gélyszalaggal vagy szandálszíjjal helyettesít­heti. Fogja a törött fogantyú tetejéhez, fűzze át a D gyűrűn, majd fogja oda az alsó éléhez. Rögzítse a két végén jó erősen madzaggal.

BŐRÖNDÖK

Fogantyúk és varrás javítása

A fogantyú javítása

1 Cserélje ki a fogantyút tartó bőrdarabot, és ragassza meg.

2 Illessze

a fogantyú végét a bőrdarab hasadékába. Üssön bele lyukat.

3 Helyezzen bőr alátétet a lyuk fölé belülről.

Törött fogantyúk Dugia át a törött részt a D alakú gyűrűn keresztül, és hajtsa vissza. Vágjon le 3-4 darab, kb. 12 cm-es, erős ragasztószalagot.

A varrás javítása

Szúrja át az árt belülről az első lyukon, és fűzze át a tűt a viaszozott cérnával ugyanezen a lyukon kívülről. Nyomja bele az árt két lyukkal előbbre, kívülről, a tűt pedig belülről. Folytassa a jobb oldali ábra szerint.

Utazásnál bármikor kiszakadhat a poggyásza. A koc­kázat különösen puha fedelű bőröndök esetén nagy, és a hibát azonnal ki Is kell javítania. Javítsa ki a sza­kadt varrást azonnal, foltozza be a bőrön keletkezett szakadást, és szalaggal vagy madzaggal kösse a tönkrement fogantyúkat.

4 Nyomja át a lyukon és az alátéten a kétágú szegecset, és a kalapáccsal üsse szét a két ágát

A ragasztócsíkokat ragassza hosszában a fogantyú végére, fűzze át a D gyűrűn és hajtsa vissza a fogantyú alsó részére; majd tekerje körbe a ragasztószalagot a gyűrűhöz közel a javított fogantyúrészen.

Ha a fogantyú eltörött, szedje le, és a D gyűrűn húzzon át egy régi nyakkendőt vagy valamilyen szíjat, s ebből készítsen ideigle­nes fogantyút.


Buggyantott ételek készítése

Posírozás – kíméletes főzés csendesen forró folyadékban

A buggyantott ételekhez forraljon sós, ecetes, fűszeres vizet, és a forrás után csak néhány percig lassú tűzön abálja a készítendő ételt.

két legnépszerűbb buggyantott étel a tojás és a hal. Néhány gyümölcsöt is el lehet így készíteni.

Buggyantott (bevert) tojás Öntsön hideg vi­zet 2-3 cm magasan egy vastag talú lábasba. Tegyen hozzá csipetnyi sót, egy kis ecetet, és forralja föl. Csökkentse a hőt, hogy éppen csak zümmögjön a víz. Egymás után törje fel a tojásokat egy csészében, és óvatosan csúsztassa azokat a vízbe. Mindkét kezébe vegyen kanalat, és gyorsan gyűjtse össze a fehérjét a sárgája fölé és köré. Fedje le a serpenyőt, és abálja a tojásokat 2-3-5 per­cig attól függően, hogy a sárgáját lágyabbra, kocsonyásabbra vagy éppen keményebbre akarja készíteni.

Buggyantott vagy főtt hal Mindenféle halat – egészben, filézve vagy szeletelve – elké­szíthet így. Nagy, nyeles lábast használjon a tűzhely szélére félrehúzva, vagy lapos, lefe­dett edényt a sütőben 180 °C-on (4-es gázfo­kozaton). Ha azt akarja, hogy a hal főzés köz­ben ne menjen szét, fehér tüllbe lazán bekö­tözve főzze.

Öntsön a halra annyi enyhén sós-ecetes vizet (1 liter vízhez 1 és fél kávéskanál só és fél dl ecet), hogy teljesen ellepje. Tegyen a lá­basba néhány petrezselyemszálat vagy gom­baszárat, adjon hozzá egy hagymát és egy szál sárgarépát, egy babérlevelet és 5-6 szemesborsot.

Mérsékelt tűzön forralja fel a folyadékot, majd fedje le a serpenyőt, és csökkentse a hőt. Addig abálja a halat, amíg a húsa – villá­val próbálva – leválik a gerincéről (fél kilón­ként számítson 8-10 percet).


Burgonya

Sikeres újburgonya-termesztés

A burgonya sok helyet igényel, ezért – ha­csak nincs nagy kertje – csak kevés újburgo­nyát termesszen, amelyet addig fogyaszthat, amíg magasak a bolti árak. Egy zsák (25 kg) burgonya termesztéséhez 3 kg vetőburgo­nyát kell elültetni összesen 13,5 m hosszú so­rokban. A terméshozam részben függ a fajtá­tól és az időjárástól.

Az ágyás felásása Az ágyást késő ősszel vagy kora télen ássa föl. Laza talajhoz négy­zetméterenként két vödör jó érett trágyát for­gasson a földbe; kötött talajhoz ásson be bő­ségesen szalmával kevert istállótrágyát, érett kerti komposztot, lombföldet vagy tőzeget, valamint némi sódert vagy durva szemcséjű homokot.

Hagyja darabosan felásva a talajt, hogy a fagyok morzsolják szét a tavaszi ültetés­hez. Közvetlenül az ültetés előtt az ágyás fel­ső rétegét általános műtrágyával (175 g/m2) szórja be.

A vetöburgonya előkészítése az ültetés­hez Vetőburgonya a kertészeti és vetőmag­boltokban szerezhető be. Vásároljon „első koraiakat” január végétől, és csak olyat vá­lasszon. amely garantáltan „betegségmen­tes”. Azonnal rakja sorokba a vetőburgonyát tálcákra rügyes végűkkel – amelyen a legtöbb „rügy” van – felfelé.

Tartsa a tálcákat világos, hideg, száraz, szellős helyiségben vagy üvegházban, ahol a vetőburgonyák négy-öt hét múlva csírázni kezdenek, és készek az ültetésre. A beteg­nek látszókat dobja ki. A csíraszálak ideális esetben 6-13 mm hosszúak. Mindig porozza be őket burgonyához ajánlott, nem mérgező gombaölő szerrel.

Védett területeken az ültetésre legjobb idő­szak március közepe; fagyos vagy kevésbé védett részeken halassza az ültetést április végéig.

Ültetés Horolókapával mélyítsen ki egyenes vetőbarázdát minden burgonyasornak, laza talajban 10 cm. kötött talajban 15 cm mélyen. A vetőbarázdák között lehetőleg 60 cm le­gyen a távolság.

Helyezze a vetőburgonyaszemeket csíra­szálaikkal felfelé a vetőbarázdákba egymás­tól kb. 30 cm távolságra. Fedje le lazán felhú­zott talajréteggel, a kialakított bakhátat ne ta­possa le.

A megjelenő fiatal hajtásokra kapáljon ke­vés pluszföldet. Ha kibújnak a kis levélkék, és még mindig fennáll a fagyveszély, takarja le száraz szalmával.

Feltöltés Amikor a növény kb. 20-25 cm ma­gas, kezdődik a feltöltés. Törje fel a sorok kö­zött a földet, és szórjon ki rá általános műtrá­gyát a gyártó által ajánlott mennyiségben. Ez­után a műtrágyával elkevert talajt minden sor­ban lazán húzza fel úgy, hogy meredek bakhát alakuljon ki. A gerinc legyen 15 cm magas és tetején 12.5 cm, alapján 20 cm széles.

Egy héttel később húzzon a horolókapával további földet a bakhátra; mintegy 2-3 cm-rel emelje a magasságát. Azután három hét­tel később, amikor a növények már legalább 30 cm magasak, növelje újabb 2,5 cm-rel a bakhát magasságát.

Betakarítás Az újburgonyát szükségtelen ad­dig kivenni, amíg nem akarja elfogyasztani; gyorsan növekszik, és két hét alatt megkét­szereződhet a súlya. Júniusban ujjaival kotor­jon el némi földet a barázda oldaláról, és vizs­gálja meg, elég nagyok-e a burgonyaszemek a fogyasztásra. Szedje ki az első főzésre valót, a többit hagyja békén, hadd növekedje­nek. A kiszedés után minél hamarabb fo­gyassza el a burgonyát; a későbbi fogyasz­tásra szánt mennyiséget szárítsa meg

A végső betakarítás előtt vágja le a levél- zetet, majd a kiszedéshez használjon ker­tészvillát, amelyet a növényektől jó távol és meglehetősen mélyre szúrjon be, hogy ne sértse meg a burgonyaszemeket.

Korai termés serkentése Ha üvegházában van nélkülözhető helye, próbáljon meg kis mennyiségben jó minőségű újburgonyát ter­meszteni.

Vásároljon „első koraiakat”, mihelyt kap­hatók. Tegyen törött cserépdarabokat 25-30 cm-es műanyag cserepek aljára, és terítsen rá 5 cm vastagon kerti komposztot. Tegyen mindegyik cserépbe egy-két vetőburgonyát a rügyekkel, illetve csíraszálakkal felfelé, majd gondosan fedje be 2,5 cm vastag kom- posztréteggel.

4-7 ’C-on kezdje a termesztést, és eleinte csínján bánjon az öntözéssel. Mihelyt kifejlő­dik a levélzet, adjon a tövéhez hetente továb­bi komposztot. amíg a talaj szintje 2,5 cm-re megközelíti a cserép karimáját. Fokozza az öntözést, emelje 10-13 °C-ra a hőmérsékle­tet, és 10-14 naponként használjon hígított folyékony trágyát.

Az ültetés után 12-14 héttel szedje ki a leg­nagyobb burgonyákat, ültesse át ezeket na­gyobb cserepekbe, és folytassa a termesztést.

Kártevők A gyakori kártevők közé tartoznak a drótférgek, a fonálférgek és a burgonya­vagy kolorádóbogár. amely a burgonya leve­leivel táplálkozik. Veszedelmes kártevő. Elle­nük növényvédő szerekkel védekezhet.


Burkolólapok

Készítése, javítása, egyenetlenségeinek helyrehozása

Különböző méretű és vastagságú, kész beton vagy műkő burkolólapok az építőanyag-tele­peken vásárolhatók.

Előkészítés Tisztítsa meg a burkolásra szánt területet, távolítsa el a felső talajréteget. Facö- vekekkei és kifeszített zsinórral jelölje ki a pontos határokat. A szélességeket és hosszúságokat lehetőleg a burkolólapok mé­retének egész számú többszöröseiben álla­pítsa meg; így jóval kevesebb követ kell majd elvágni. Az egyes lapok között hagyjon kb. 1 cm-es közöket: a burkolásnál ezt meg­felelő méretű fapeckekkel állítsa be.

Ha puha a talaj, döngöljön bele kőtörmelé­ket, ha a burkolni kívánt terület, út a ház köz­vetlen közelében van, építse úgy, hogy eny­hén kifelé lejtsen – így elvezeti az esővizet.

A burkolólapok lerakásának három külön­böző módja ismeretes:

Homokágyra A kőlapokat helyezze 4-5 cm vastagságú homokrétegre. Vízmértékkel el­lenőrizze, hogy a lapok egy síkban vannak-e. Az esetleges kiálló széleket, lapokat fa alátét­tel és kalapáccsal egyengesse el. Ennek a módszernek az a hibája, hogy a lapok idő­vel elmozdulhatnak, megsüllyedhetnek.

Betongöbökre Készítsen sovány betonala­pot 1 rész cementhez adott 4 rész durva vagy betonhomokból kevés víz hozzáadásával. Keverje el, hogy összeálljon, de ügyeljen rá, hogy ne essen össze. Helyezzen a keverék­ből minden kőlap aljára 5 jókora göböt (egyet- egyet a négy sarkához és egyet a közepére), és ütögetéssel rakja őket vízszintesen az elő­készített talajra.

Javítás Ha a homokágyra helyezett burkoló­lap billeg vagy nem simul a felületre, ásó he­gyével emelje ki. Alsó felét tisztítsa meg, és

BURKOLÓLAPOK * BURKOLÓLAPOK ÚJRAFUGÁZÁSA • BÚTORGÖRGŐK • BÚVÁRÚSZÁS

távolítsa el róla a felesleges homokot. A ho­mokágyat töltse fel, ha túlságosan meg­süllyedt, és illessze vissza a lapot.

Ha korábban betongöbös eljárást alkalma­zott, távolítsa el a betont mind a kőlapról, mind az ágyazatból. Készítsen új keveréket, és a korábbi módon bekenve a burkolólapo­kat helyezze vissza az ágyazatba.

A habarcságyra helyezett burkolólapok nem mozdulnak el, hacsak nem éri őket egy ponton nagy nyomás. A meglazult lapot emelje ki, törje fel alatta az ágyazatot, tisztít­sa ki és készítsen újat, majd fektesse vissza a lapot.

Fugázás Az új és a megjavított járófelületek­nél is tanácsos a lapok közeit kifugázni, azaz malterral kitölteni. A művelettel várjon a burko­lás befejezése után két napot. A kitöltésre ho­mokot is használhat, de abban megkapasz­kodhatnak a növények gyökerei. Használjon 1 rész cementből és 2 rész homokból álló ke­veréket, és csak annyi vizet adjon hozzá, hogy szárazon morzsolódó legyen. Egy rossz ecset­tel nedvesítse meg a burkolólapok közeit, majd egy kisebb vakolókanállal vagy spaklival töltse ki őket az elkészített fugázóanyaggal.

Amikor kész van, meghajlított műanyag­vagy csődarabbal húzza végig a fugákat, hogy a felületük sima, egyenletes és enyhén homorú legyen.

A kemény habarcs kikaparásához hasz­náljon csempevágó szerszámot, de ha elég puha, megfelel erre a célra egy darab hajlított drót, vagy egy kisméretű vakolókanál, illetve kaparóvas hegye is. Ügyeljen rá. hogy le ne pattanjon a burkolólapok széle!

Amikor a habarcsot kikaparta, egy régi fogkefével távolítsa el az összes fellazult törmelékport, azután a hézagokba tegyen gombaölő szert, hogy megelőzze a pené­szedést.

A habarcs fehér por formájában (ezt vízzel kell elkeverni) vagy készre keverve, vödörben kapható. A mellékelt simítóhengerrel, vagy egy darab szivaccsal juttassa a habarcsot a fugába. Nyomja bele a résekbe, és a felesle­get törölje le tiszta, nedves szivaccsal. Utolsó simításként egy darab vékony fadarabbal si­mítsa végig a fugát, hogy a burkolat még si­mább legyen. Hagyja megszáradni, azután dörzsölje át puha ronggyal. A habarcsanyag nemcsak fehér, hanem többféle színben is kapható.


Könnyen rögzíthető tartozékok

A görgős és a kerekes

görgőket vagy lapos le- Csap mezre szerelik, vagy csa­pos-hüvelyes változatban készítik. A lemezes fajtát akkor alkalmazzák, ami­kor rögzítőcsavarjai szál­irányra merőlegesen be­hajthatok (pl. ágykeret al­jára), vagy amikor a fa

megrepedne, ha a csa­pos-hüvelyes görgő velyét megfúrnák.

hü-

Golyós görgő


Burkolólapok újrafugázása

A burkolólapok közötti tömőanyag felújítása

Ha egyszer a kerámia burkolólapok közötti fugázóhabarcs megrepedezik vagy elszíne- zödik, legjobb, ha eltávolítja a régit, és újat készít a helyére.


Bútorgörgők

A bútor mozgathatóvá tétele

A bútorgörgőknek, azaz a bútorlábra szerel­hető függőleges tengely körül mozdítható kis gördítőelemeknek két fajtájuk van: a kere­kes és a golyós. Mindkét fajta kapható a bar- kács- és a vasboltokban.

Kerekes görgők Különféle alakban, méret­ben forgalmazzák, egyszerű, rögzített fém­vagy műanyag keréktől a gumiabroncsos mo- dellekig.

Vannak ikerkerekes változatok is: ezek ne­hezebb bútort is megtartanak, és forduléko- nyabbak is.

Lemez

Kerekes görgő

Hüvely

/ Csap

Golyós görgők Méretben szintén többféle van forgalomban, ám ezek a gördítőelemek vagy jobbosak vagy balosak. Egy készlet te­hát normális körülmények között két balos és két jobbos görgőből áll. Célszerű a két-két egyformát átlósan szerelni.

A gördítőelemek rögzítés szerint is kétfélék:


Erős, ellenálló járófelület készítése

Burkolólap

Térköztartók

Homokréteg

Zsinór

Cövek

Cövekekkel és zsinórral jelölje ki az út széles­ségét. Tisztítsa meg a talajfelszínt. Ha puha a talaj, döngöljön bele kőtörmeléket. Erős, megrakott talicskát is elbíró felület készítésé­hez szórjon a kőzúzalékra egy réteg homokot, hogy kitöltse az egyenetlenségeket. Erre

a homokrétegre kerülnek vagy közvetlenül a habarcsgöbökkel megkent burkolólapok, vagy egy habarcsréteg s ebbe a burkolóla­pok. A lapok között hagyjon kb. 1 cm-es hé­zagokat, amelyeket két nap száradás, kötés után fugázhat ki.

Csapos-hüvelyes Ezeket a fa bütüjében (a fa szálirányára merőlegesen vágott felületen) rögzítheti. Fúrjon jó „húzós” lyukat a bütübe, és üsse bele a gördítöelem hüvelyét.

A kerék, illetve görgő csapját illessze a hü­velybe, és egy kicsit erőteljesebb gumikala- pács-ütésre a csap bepattan a helyére.

Lemezes A gördítőelemmel egybeépített (olykor különálló) lemezt facsavarral szerelik a szálirányban vágott fára. Vigyázzon, hogy a csavarlyukak ne kerüljenek túl közel a desz­ka pereméhez, illetve hogy ne legyenek se túl nagyok, se túl mélyek. Mindig készítsen fura­tot a csavarnak, hogy az meg ne repessze a bútordeszkát.

VIGYÁZAT! Bútorgörgőt csak vízszintes felü­letre szereljen!


Búvárúszás

Biztonságos búvárkodás a felszín közelében

Búvárúszás közben jól megfigyelhetők a ha­lak, valamint a tengerfenék sziklái és élővi­lága. Nem is kell hozzá komoly felszerelés, csupán egy búvárszemüveg, egy légzőpipa és egy pár búváruszony.

Búvárszemüveg A legjobb búvárszemüve­get edzett üvegből készítik (és nem mű­anyagból, amely nagyon könnyen karcoló-

BÚVÁRÚSZÁS • BÜTYÖK • BŰVÉSZTRÚKKÖK

dik és párásodik). Az üveget rugalmas gu­mi- vagy szílikongumi foglalatban rögzítik, amelynek puha szélei pontosan rásimulnak a viselő arcára.

Olyan búvárszemüveget vásároljon, amely csak az orrát és a szemét takarja el; a száj­résszel vagy beépített légzőpipával ellátott tí­pusok veszélyesek lehetnek. A jól kiképzett orrész viszont lehetővé teszi, hogy orrát be­fogva fújjon egyet, és így a víz alatt is meg­szüntethesse a kellemetlen füldugulást.

A legegyszerűbben úgy ellenőrizheti, hogy egy búvárszemüveg megfelelő-e, ha az arcá­ra illeszti úgy. hogy a fejpántot nem teszi fel, majd megpróbál levegőt beszívni az orrán ke­resztül. Ha a szemüveg megfelelő, a szívóha­tás megtartja az arcán.

A párásodás megelőzésére merülés előtt ujjára kent nyállal törölje végig a maszkot be­lülről, majd öblítse ki, vagy pedig kezelje az üveget párásodásgátló készítménnyel.

Légzöpipák Ne vásároljon olyan pipát, amelynek pingponglabdás vagy szelepes elzárószerkezete van. mivel ezek könnyen beragadnak és megakadályozzák a légzést. Válasszon egyszerű, 30-35 cm hosszú J ala­kú csövet, amelynek légzőcsöve kényelme­sen befogható a fogai közé anélkül, hogy fel­dörzsölné az ínyét.

Búváruszonyok A legjobban nagy, merev uszonyokkal hajthatja magát előre, de ha az uszonyok túlságosan merevek, a lábszárban izomlázat okozhatnak. Kaphatók a víznél könnyebb uszonyok is, amelyek nehezebben vesznek el -1. az ábrát.

Úszás búváruszonnyal Erőteljes és ütemes, de lassú gyorsúszó lábtempókkal haladjon. Csípőből mozgassa a lábait, térdét tartsa enyhén behajlítva. lábujjait pedig nyújtsa ki. Ügyeljen arra, hogy az uszonyok ne emelked­jenek a felszín fölé.

Ha a mélybe akar merülni, vegyen mély lé­legzetet, hajoljon előre derékból és máris szépen siklik majd a fenék felé. A pipa eköz­ben megtelik vízzel; ha a felszínre emelkedik, fújja ki.

Víz a légzőpipában vagy a búvárszem­üvegben Ha merülés után a felszínre emel­kedik, vagy ha a felszínen haladva víz került a légzőpipába, dugja ki a fejét a vízből, emel­je meg az állát. hogy a cső megdőljön – de vigyázzon, hogy a vége a felszín felett marad­jon! -, majd egy nagy fújással távolítsa el a vizet belőle.

Ha a felszínen szeretne megszabadulni a szemüvegébe került víztől, kezdjen el a lábá­val taposni és emelje meg a szemüveg alját: a víz magától kifolyik.

Ha a víz alatt szeretné kiüríteni a szemüve­get, döntse hátra a fejét, kezével szorítsa a homlokához a szemüveg felső részét, majd fújjon ki lassan egy kis levegőt az orrán ke­resztül. A szemüveget kitöltő levegő alul ki fogja nyomni a vizet. A kifúvást csak addig folytassa, amíg a szemüveg ki nem ürül, hogy maradjon elég levegő a tüdejében a felemel­kedéshez is -1. az ábrát.


A szükséges felszerelések

A búvárszemüveg kiürítése víz alatt

Búvárszemüveg

Uszonyok Egyes uszonyok cipöszerúen veszik körül az egész sarkal, más típusoknál csupán egy pánt fut keresztben a sarkon. Az uszony mindig szorosan Illeszkedjen, de ne vágion bele a lábába

Biztonsági óvintézkedések

 • Csak akkor próbálkozzon búvárúszással, ha egyébként is jól úszik.
 • A szemüveg, pipa és uszony használatát először úszómedencében vagy nyugodt és sekély vízben, a part közelében gyakorolja.
 • Húzzon búváruszonyt és gyakorolja a felszí­nen a víz taposását. Csak a lábait mozgassa, kezét tartsa a felszínen, és csak akkor kezdjen merülésekbe, ha erre már legalább egy percig folyamatosan is képes.
 • Soha ne induljon búvárkodni egyedül, viha­ros vagy hideg tengeren. Mindig csak annyi­ra távolodjon el a parttól, csónaktól, gumi­csónaktól vagy a mólótól, hogy oda könnyen vissza tudjon térni. Vegyen életmentési lec­kéket.
 • Ne merüljön olyan helyeken, ahol motor­csónakok közlekednek vagy vízisíelni szok­tak. A felszínre merülés előtt füleljen, nem hall-e motorcsónakot közeledni.
 • Ne maradjon túl sokáig a vízben; azonnal szálljon ki, ha görcsölni kezdenek az izmai.

Jelzések Az alábbi jelzéseket a búvár­úszók és könnyűbúvárok használják, és azo­kat valószínűleg a parti őrség és némelyik ha­jós is megértheti.

Segítség! Ha jelezni szeretné, hogy segít­ségre van szüksége, emelje fel az egyik ke­zét és ökölbe szorítva lengesse jobbra-balra.

Minden rendben! Ha azt akarja jelezni, hogy minden rendben van, emelje fel a kezét, hü­velyk- és mutatóujjával formázzon „O” betűt, többi ujját pedig tartsa kinyújtva felfelé.


Bütyök

A láb gyakori problémájának kezelése és megelőzése

A bütyök – amely a nagy lábujj ízületének fáj­dalmas, de ártalmatlan megnagyobbodása és elmozdulása – kialakulásának leggyakoribb oka a nem megfelelő méretű cipő. Egyesek­nél könnyebben kialakul, mint másoknál, ami arra utal, hogy az öröklődés is szerepet ját­szik benne.

A bütykök gyakran kínozzák a meglett kor­ba lépő nőket, és a hegyes orrú, magas sar­kú cipők csak tovább rontanak a helyzeten. A baj csírái azonban férfiaknál és nőknél egyaránt gyakran már a gyermekkorban, a kamaszkorban vagy a korai felnőtt években kialakulnak, ha az ebben az időben hordott cipőket nem elég gondosan választják ki. A Fiatal csontok viszonylag puhák, és szinte fájdalom nélkül, könnyen deformálódnak. Az igazi kényelmetlenség csak később kez­dődik. amikor a csontok már teljesen megke­ményednek.

Súlyos esetekben a bütykök egyszerű mű­téti eljárással eltávolíthatók. Erre azonban – ha csak nem hiúságból, esztétikai okokból – álta­lában nincs szükség.

A gyógyszertárakban kapható bütyökvédő­tapasz, valamint a tág, alacsony sarkú cipők csökkentik, és gyakran teljesen meg is szünte­tik a fájdalmat.

Ha a bütykök kialakulásának első jeleit észleli, alkalmazza ezt a kezelést, megaka­dályozva kifejlődését. Ha helyzete rosszab­bodna, forduljon orvoshoz, aki esetleg pedi­kűröshöz irányítja.


Bűvésztrükkök

Az illúziókeltés egyszerű, de hatásos módjai

A bűvészet a félrevezetés művészete. Az ügyes bűvész folyamatos mellébeszéléssel, élénk gesztusokkal, megfelelő kellékekkel vagy bármilyen rendelkezésre álló eszköz se­gítségével vonja el a nézők figyelmét a kezé­ről, amely éppen a trükköt valósítja meg.

Egyszerre mindig csak egy fogást sajátít­son el. Gyakoroljon tükör előtt, amíg a moz­dulatai nem válnak természetessé és teljesen automatikussá. Soha ne pillantson bűvészke­dő, kezére, miközben a trükköt végrehajtja.

íme néhány egyszerű mutatvány a házi bű­vész számára:

Eltüntetett érme Vegyen egy öttonntos ér­mét egyik kezének hüvelyk-, mutató- és kö-

BŰVÉSZTRÜKKÖK

BŰVÉSZTRÜKKÖK

Hogyan tüntethet el egy pénzérmét?

A fogást, amellyel eltüntet tenyeréből egy érmét, számos trükknél felhasználhatja – zsebkendőből is eltűntethet így érmét. Használjon ötforintost

zépsö ujja közé. Tegyen úgy, mintha áttenné a másik kezébe, de miközben látszólag át­veszi az érmét, csúsztassa a pénzdarabot észrevétlenül mélyen a tenyerébe. Lazítsa el a tenyérizmait, hogy az érmét a megereszke­dett bőrredők közé szoríthassa.

Később ugyanannak a kezének hüvelyk­és mutatóujjával könnyen el tudja érni, így a kellő időben bárhonnan elő tudja „vará­zsolni”.

Titokzatos zsebkendő Helyezzen pénzér­mét egy zsebkendő közepébe, és hajtsa össze a kendőt háromszor, egyre kisebb há­romszög alakba. Két kezével fogja meg az alsó sarkokat, tartsa az anyagot feszesen, és mozgassa előre-hátra. Az érme előbb-utóbb a kezébe csusszan; szorítsa a tenyerébe. Miközben az érmét észrevétlenül a zsebé­be vagy az ölébe csúsztatja, másik kezével lengesse meg az üres zsebkendőt a nézők előtt.

Etüntetés zsebkendőből Helyezze az érmét egy zsebkendő közepére. Hajtsa össze a ken­dőt háromszor, egyre kisebb háromszög alak­ba. Fogja meg az alsó sarkokat. Mozgassa a zsebkendőt előre-hátra, amíg az érme a ke­zébe nem csúszik. Rejtse el a tenyerében, majd tegye zsebre. Másik kezével lengesse meg a szétnyitott zsebkendőt.

Érme eltüntetése Tartsa a pénzdarabot jobb kezének hüvelyk-, mutató- és középső ujja között. Tegyen úgy, mintha áttenné a bal kezébe. Közben azonban csúsztassa a iobb tenyerébe. Szorítsa tenyerének bőrredői közé. Később bárhonnan .elővarázsolhatja”,

Aprópénz Válasszon önként jelentkezőt a közönség soraiból. Közölje vele, meg tudja mondani, hány éves és mennyi aprópénz csörög a zsebében, feltéve, hogy az 100 fo­rintnál kevesebb. Kérje meg, hogy titokban ír­ja le a következőket:

életkora – mondjuk 10 szorozza meg kettővel – 20 adjon hozzá 5-öt – 25 szorozza meg 50-nel – 1250 vonjon le belőle 365-öt – 885 adja hozzá a zsebében levő aprópénzt (mondjuk 65 Ft-ot) – 950

Kérdezze meg a végösszeget (950), és gondolatban adjon hozzá 115-öt; a fenti pél­da szerint az eredmény 1065. Az első két számjegy mindig az életkort (10), a második kettő az aprópénz értékét (65) jelenti. Ez a képlet mindaddig működik, míg az aprópénz értéke 100 forintnál kevesebb.

Rejtélyes hamvak Kérje fel a közönség tagjait, nevezzenek meg néhány híres em­bert. Tegyen úgy, mintha egymás után mindegyiket felírná a keze ügyében lévő cé­dulákra; valójában mindenhova az elsőként említett nevet írja. Tegye be a cédulákat egy kalapba, kérje meg az egyik nézőt, húz­zon közülük egyet, és olvassa el úgy, hogy ön ne láthassa. A fennmaradó cédulákat gyűjtse egy hamutartóba, és égesse el; köz­ben mormoljon „varázsigéket”, és tanulmá­nyozza figyelmesen a hamut. Majd mond­ja ki hangosan a kihúzott cédulán szereplő nevet.

Színváltó kártyák Mielőtt a mutatványhoz kezdene, rendezzen el egy pakli francia kár­tyát úgy, hogy a piros és fekete kártyák sor­rendben egymást váltsák. A piros kártyák alig észrevehetően lógjanak ki a pakli tetején, a feketék ugyanannyira lógjanak ki alul.

Fogja a csomót szorosan, és némi gyakor­lással képes lesz rá, hogy hüvelykujjával vé­gigpergesse a lapokat úgy, hogy a közönség csak a pirosakat lássa. Majd fújjon rá a pak­lira, és lopva fordítsa meg. Ha most végig­pergeti a lapokat, csak a feketék fognak lát­szani.

Tolja egymásra a lapokat, és harmadszor is pörgesse át a paklit. Ezúttal a piros és a fe­kete lapok egyaránt láthatóvá válnak.

Narancsból alma A mutatvány előtt óvato­san hámozzon meg egy narancsot. Vágja a héját négy részre úgy, hogy felül a csúcsnál egyben maradjon. Vegyen egy kisebb almát, és „öltöztesse” be a narancshéjba, hogy tel­jesen eltűnjék mögötte. Állítsa a narancsot a nézők előtt egy asztalra; hacsak nem ülnek túl közel, nem fogják észrevenni a narancson levő vágásokat. Mutasson fel egy nagyobb zsebkendőt, bizonyítva, hogy nincs benne semmi. Terítse rá a „narancsra”. Miközben le­veszi róla, titokban fogja hozzá a narancshé­jat. Gyűrje össze a zsebkendőt a benne rej­tőző narancshéjjal együtt, és vágja zsebre. Hipp-hopp, a narancs almává változott!

CANNELLONI • CENTRIFUGA


c, cs


Cannelloni

Töltött főtt tészta

Olasz jelentése is „nagy csövek”. A száraz­tésztaként is kapható csőtészta egy-egy darabja 7-8 cm hosszú, s mintegy 2-3 cm az átmérője. A száraztészta két évig is eláll.

A száraztészta térfogata (és súlya) főzés közben megnő. 5 dkg cannelloniból kb. 20 dkg lesz, mire megfő. Főzési ideje 15-20 perc.

A tésztának magában jellegtelen az ize. de darált hússal, hallal, zöldséggel töltve, már­tással leöntve szokás tálalni.

íme, egy jó recept négy személyre:

Hozzávalók

8 cső cannelloni

0,5 kg friss paraj

25 dkg főtt csirkehús

2-3 dkg natúr vaj

2-3 dkg finomliszt

 1. dl tej

2 db kis paradicsompüré-konzerv 8-10 dkg reszelt parmezán, só, bors

Előkészítés Mossa meg a parajt, tegye nagy serpenyőbe, fedje le, és kis lángon, víz hozzá­adása nélkül párolja 10 percig. Tegye szűrőbe, csurgassa le, majd durvára vágja össze. A csir­kehúst darálja meg vagy vagdalja apróra.

Főzés Serpenyőben olvassza meg a vajat, ke­verje hozzá a lisztet, s óvatosan, nehogy meg­bámuljon, pirítsa egy percig, majd a tejet las­san hozzáöntve, keverje simára. Lassan forral­ja fel, adjon hozzá sót és frissen őrölt borsot. Főzze kis lángon 2-3 percig, amíg a mártás be nem sűrűsödik. Akkor vegye le a tűzhelyről, és adja hozzá a parajt és a csirkét.

Tegye a cannellonit lobogó sós vízbe, főz­ze 15-20 percig, illetve addig, amíg meg nem puhul. Szűrje és csurgassa jól le, hagyja né­hány percig szikkadni. Melegítse elő 180 °C- ra a sütőt, töltsön meg egy nagy nyomózsá­kot a csirkés parajjal, tegyen rá egy egysze­rű, szűk kinyomócsövet, és töltse meg a can- nellonicsöveket, majd helyezze kivajazott tűz­álló tálba és kenje meg őket paradicsompüré­vel, végül szórja rá a reszelt sajt felét.

Tegye a tálat a sütő felső rácsára, süsse 20-30 percig. Tálaláskor hintse meg a mara­dék reszelt sajttal.


Centrifuga

Karbantartása, egyszerűbb hibák elhárítása

Minden centrifuga legfontosabb része a vil­lanymotor által forgatott perforált dob. A cent­rifuga fedelének felemelésekor a motor azon­nal leáll és fékek lépnek működésbe, ame­lyek lelassítják és megállítják a dobot. Néme­lyik centrifugából a víz egy alul elhelyezett ki­folyón keresztül, pusztán a gravitáció hatásá­ra távozik, míg más, drágább típusokba erre a célra szivattyút építenek be. amely egy, a kád vagy mosogató szélére akasztható csö­vön keresztül üríti a vizet.

Szivárgás elhárítása A szivárgást legtöbb­ször a szivattyú hibája, vagy pedig valamelyik tömlőjének a szakadása, illetve repedése, vagy a tömlő belső vége felerősítésének a la­zulása okozza. A szivattyúnál leggyakrabban a peremen lévő tömítést kell kicserélni. A szi­vattyú kiszereléséhez távolítsa el a hozzá ve­zető csöveket, húzza meg egy kicsit a hajtó­szíjat és fejtse azt le a csigakerék széléről, majd szedje ki a szivattyút a vázhoz rögzítő csavarokat és anyákat.

A szivattyú általában két részből áll, ame­lyeket a peremen áthaladó kisebb csavarok tartanak össze. Vegye ki a csavarokat és fe­szítse szét a két részt, de ügyeljen ama, hogy

CENTRIFUGA

Szivattyútömítés készítése

Mielőtt hozzáfogna a szivattyútömítés cseréjéhez, próbáljon új tömítési besze­rezni attól a kereskedőtől, aki pótalkatré­szeket árusít.

2 Lazítsa meg a hajtószíjat, maid emelje le a motor és a szivattyú csigáiról.

5 Mérje meg a hajtó­lapátot tartalmazó szivattyúiéi belső átmé­rőjét. maid rajzoljon ugyanilyen átmérőjű kört egy parafa tömitőlemezre.

4 Válassza szét a szi­vattyúház két felét, a csiga agyán keresztül üsse ki a forgólapát csap szegét.

eközben ne sértse meg a peremek belső fel­színét. Kaparja le óvatosan a tömítés marad­ványait a peremek felszínéről. A tömítés cse­réje előtt nézze meg, nem kopott-e a lapátke­rék tengelye. Kivételéhez kalapáccsal és pontozóval üsse ki a tárcsa agyán keresztül rögzített csapszeget. Ha a lapátkerék kopott, cserélje ki.

Ha nem kap új tömítést, készítsen egyet. A lapátkerék visszahelyezése előtt mérje meg a szivattyúház belső átmérőjét, majd egy 2 mm vastag parafa tömítőlemezből vágjon ki egy ugyanilyen átmérőjű kört. Karimájával le­felé fordítva tegye eme rá a szivattyúházat és rajzolja körbe a csatlakozó felszín széle men­tén. Vágja ki a jelölés szerinti tömítést, és ügyeljen ama. hogy a csavariyukak is ponto­san a megfelelő helyen legyenek. Kenje be a szivattyúház mindkét részének illeszkedő felszíneit tömitésragasztóval, végül szerelje össze a szivattyút. Ha a szivárgás továbbra is megmarad, a hibát valószínűleg egy ko­pott tömszelence okozza, így azt is feltétlenül ki kell cserélni.

3 Csavarozza le a szivattyút a vázról, majd a szivattyú két felét összetartó csavarokat is vegye ki.

6 Vágja ki a kört, maid helyezze pontosan rá a szivattyút, s igy jelölje be és vágja ki a szivattyú tömítését

1 Lazítsa meg a szi­vattyúra erősített töm­lő rögzltőbilincsét Fogja meg a tömlőt, és húzza le a szi­vattyún lévő csonkról.

CENTRIFUGA • CIGARETTABŰZ • CIGARETTA-ÉG ÉSNYOMOK • CIKLUS-MÓDSZER

Nem működő szivattyú Ennek több oka is lehet: a szivattyú eltömődött, megrepedtek a be- vagy kivezető tömlők, illetve – szíjhajtá­sú típusoknál – elszakadt vagy nagyon laza a hajtószíj. Az eltömődést a szivattyú imént leírt szétszerelésével ellenőrizheti. A hajtószíj feszességét a tárcsa megszorításával szabá­lyozhatja. Bizonyos esetekben az új szíj fel­szereléséhez előbb le, majd ismét vissza kell szerelni a tárcsákat.

A dob hibái Ha a dob egyenetlenül és zajo­san forog, lehetséges, hogy ruhák gyúród­tok a dob és a centrifuga belső fala közé, vagy a fék nem engedett ki. Ha a dob forgá­sa nem áll meg, valószínűleg elkopott a fék­betét vagy meglazult a fékhuzal. A féket rendszerint beállíthatja, ha hozzáférhető he­lyen van, azaz legtöbbször a készülék alján. A fékhuzalhoz rendszerint két csavaranya tartozik: egy rögzítőanya és egy beállító­anya. Csavarkulccsal lazítsa meg a rögzítő­anyát, majd forgassa a beállítóanyát. Ha a fék feleslegesen fog, lazítsa meg a fékhuzalt, ha viszont nem áll le a forgás, húzza meg egy kicsit.

Ha a dob egyáltalán nem mozog, nézze meg, nem szakadt-e el a hajtószíj a motor és a dob között (amely azonban nem minden tí­pusnál szíjhajtású). Ha a centrifuga túlságo­san rázkódik, a ruhákat nem egyenletes el­osztásban helyezte el a dobban vagy pedig kopott a csapágy. Ha a motor sem működik vagy csak szakaszosan, akkor az hibásodott meg, vagy pedig elektromos hiba lépett fel valahol, például laza egy érintkezés vagy ki­égett egy biztosíték. Ha a motor a hibás, ja­víttassa meg vagy cseréltesse ki szakképzett villanyszerelővel vagy esetleg a gyártó szak­műhelyében.


Cigarettabűz

Hogyan szabadulhat meg a füstszagtól?

Lakásában különböző módon szabadulhat meg az állott cigarettafüsttől. Nyisson abla­kot, kapcsolja be a ventilátort, használjon lég­frissítőt, tegyen ki egy tálban ammóniát vagy ecetet. Ha rövid időre illatosított gyertyát gyújt, az is segíthet.

Ahol ez a probléma állandósul, megéri be­szerezni egy légtisztítót. Elég, ha egy olcsóbb típust vesz, amely szénszűrőn áramoltatja át a levegőt: ezt oda teheti, ahol a legnagyobb szükség van rá.

Ha légbefúvásos fűtése van, ahhoz is csat­lakoztathat légtisztító egységet.


C i garetta-égésnyomok

Textílián, bútoron

A csikk által kiégetett lyukak eltüntetése meg­lehetősen drasztikus beavatkozást igényel bútoron, textílián egyaránt. A perzselésnyo- mok viszont ha nagyobb kár nem esett, or­vosolhatók.

Textília Az enyhén megperzselt vásznat dör­zsölje be citromszelettel és tegye ki a napra – a folt el fog tűnni. A sérült részt hidrogén- peroxidos ronggyal is megtisztíthatja: oldjon fel egy rész 20 fokos peroxidot hat rész hideg vízben. Előbb azonban ellenőrizze az anyag színtartósságát olyan helyen, ahol nem lát­szik nagyon. A peroxidos kezelés után bő tiszta vízzel öblítse ki. Kényesebb anyag ese­tén bóraxoldatot alkalmazzon. Fél liter meleg vízben oldjon fel egy evőkanál bóraxot, a kel­mét áztassa bele, majd mossa ki.

Gyapjúanyagon esett égésnyomot nem­igen lehet eltávolítani.

Bútor Kisebb égésnyomot egy jó bütorfény is eltűntet. De megpróbálkozhat esetleg puha rongyra tett fémfénnyel is, ügyelve rá. hogy mindig csak szálirányban dörzsölje.

Gyapjú A gyapjúszőnyegen esett kisebb égésnyomot azon frissiben egy szelet nyers krumplival dörzsölje be. Ez általában eltünte­ti a felszínről a perzselés nyomát. A szálvé­gek bámulását olykor ki lehet mosni; ha nem sikerül, ollóval óvatosan meg kell nyírni, megkefélni, majd durva csiszolóvászonnal fölbolyhozni.


Ciklus-módszer

Természetes szűletésszabályozás

A havi menstruációs ciklus természetes rit­musán belül elkülöníthető egy körülbelül 8-10 napos időszak, amelynek során a pete­fészek által termelt petesejt megtermékenyít­hető. Ha nemi közösülésre csak a fennmara­dó nagyjából 18 nap alatt kerül sor, és a „nem biztonságos” időszak alatt nem, a nő elméle­tileg nem eshet teherbe. Ez az alapja a ter­mészetes születésszabályozásnak.

Sajnos mivel a menstruációs ciklus mind hosszát, mind rendszerességét tekintve szá­mos nőnél változik, ez a módszer nem annyi­ra biztonságos módja a fogamzásgátlásnak, mint például a tabletta, az óvszer vagy a mé­hen belüli eszközök.

A kockázat azonban csökkenhető, ha a nő három módszer, a naptár-, a hőmérséklet- és az ovulációs vagy Billings-módszer együttes alkalmazásával számítja ki, hogy a hónap fo­lyamán mikor biztonságos a nemi közösülés. Naptár-módszer Ez a módszer soha nem megbízható olyan nők esetében, akiknek rö­vid vagy szabálytalan a menstruációs ciklusa. Ha ezt a módszert alkalmazza, jelölje a menstruáció első napját 1-es számmal. A tel­jesen szabályos, 28 napos ciklusú nő számá­ra a nem biztonságos időszak – amikor a kö­zösüléstől tartózkodnia kell – a 9. és 18. nap között van.

Természetes fogamzásgátlás

Biztonságos időszak Nem biztonságos időszak Biztonságos időszak

1 2 3 4 5 6 7 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

A szabályos ciklusú nőknél a tüszőrepedés a 9. és \

a 18. nap közé esik. Ekkor a legtöbb nő testhömér- Petekilökődés a nő testhőmérséklete séklete megemelkedik, és a hüvelynyáika vizenyős- hirtelen kb. 0,5 °C-kal emelkedik, sé válik. Ebben az időszakban tartózkodni kell

a közösüléstől.

A nagyobb biztonság kedvéért készítsen feljegyzést minden egyes menstruációs ciklus pontos hosszáról 12 hónapon át. Az első nem biztonságos napot úgy kapja meg, hogy a legutóbbi 12 ciklus közül a legrövidebből ki­von 19-et. Ha a legrövidebb ciklus 25 napos volt, a fogamzás a 6. naptól kezdve lehetsé­ges (25-19 = 6). Az utolsó nem biztonságos napot úgy kapja meg, hogy a leghosszabb ciklusból kivon 11-et. Ha a leghosszabb 31 napos volt, akkor az utolsó nem biztonsá­gos nap a 20. (31-11).

Ebben a példában tehát a fogamzás a 6. naptól a 20. napig lehetséges. A közösülés csak az 1. és az 5. nap (orvosi szempontból nem káros a menstruáció alatti közösülés, bár sokaknak van esztétikai vagy vallási el­lenvetésük), valamint a 21. nap és a ciklus vége között tekinthető biztonságosnak.

Hőmérséklet-módszer A nők testhőmérsék­lete kissé (0,2-0,5 °C-kal) megemelkedik a tüszőrepedés idején. A változás észlelésére a hőmérsékletet a szájba tett hőmérővel mér­je minden reggel az ágyból való felkelés és étel vagy ital fogyasztása előtt.

A hőmérőt legalább három percig hagyja bent, majd a leolvasott értéket rögzítse. Ha nincs hőemelkedése, még nem történt meg a tüszőrepedés (ovuláció). A hőmérséklet azonban más okok, például megfázás miatt is emelkedhet.

Ovulációs hőmérők és a napi testhőmér­séklet rögzítésére szolgáló táblázatok gyógy­szertárakban és családtervezési tanácsadók­ban szerezhetők be.

Ovulációs módszer Tüszörepedéskor a szervezetben biológiai változások mennek végbe. Többek között bőségesebbé és hí- gabbá válik a nyálka, s rendszerint a hüvely bejáratánál figyelhető meg kocsonyás anyag megjelenése.

Szabályos esetben a legvizenyősebb az ovulációt követő negyedik napon. A nők meg-

CIKLUS-MÓDSZER • CIPŐÁPOLÁS • CIPZÁR • CITRUSFÉLE DÍSZNÖVÉNYEK

tanulhatják a hüvelynyálka változásának megfigyelését, és a hőmérsékleti táblázat egyidejű alkalmazásával előre meghatároz­hatják az ovuláció idejét.


Cipőápolás

Cipők tisztítása, tárolása és javítása

Az új bőrcipőket és -lábbeliket fényesítse ki még azelőtt, hogy először felvenné azokat, mivel ezzel védőbevonatot képez rajtuk. A nyersbőr cipőket víztaszító spray-vel kezel­je. Az új bőrtalpú cipők talpát és főleg a sar­kát, használat előtt egy kicsit csiszolja meg, mivel egyébként nagyon csúszósak.

Bőrcipők tisztítása Várja meg, hogy a cipő megszáradjon, majd törölje vagy kefélje le ró­la a rátapadt sarat – ha nagyon szennyezett a cipő, előbb bőrszappannal le is moshatja. A só-, zsír- és kátrányfoltokat speciális tisztí­tószerrel távolítsa el.

Mindig a cipőnek megfelelő színű cipőkré­met használjon. A krémet puha ruhával jó ala­posan dörzsölje bele a bőrbe, majd simítsa át tiszta ruhával vagy puha szőrű kefével. A ci­pőt tiszta, puha ronggyal fényesítse ki. A fé­nyezés után fújja vagy kenje be a cipőt bőr­védő szerrel, ami víztaszítóvá teszi.

Nyersbőr cipők tisztítása Várja meg, hogy a cipő megszáradjon, majd törölje le róla a rá­tapadt sarat egy kés fokával, majd körkörös mozdulatokkal dörzsölje át a cipőt drótból, ser- téből vagy gumiból készült kefével. A kisebb taposásnyomokat kímélő tisztítószer vizes ol­datába mártott szivaccsal törölje le. A mélyebb szennyeződéseket nyersbőrhöz való tisztító­szerrel távolítsa el, pontosan betartva a készít­mény használati utasítását, nehogy közben lelapítsa a bőr bolyháit. A makacs szennyező­dések eltávolításához használjon speciális ké­szítményt.

Vászoncipők tisztítása Várja meg, hogy a cipő megszáradjon, majd kefélje le róla a port és a sarat. A piszokfoltokat egyszerűen mos­sa ki. A vászoncipők gépben is moshatók, de csak párnahuzatba téve és csak a vászon­programnak megfelelő módon. Száradás után vigyen fel a cipőre a színének megfele­lő szövettisztítót.

Cipők tárolása A cipők eredeti formáját sám­fa használatával tarthatja meg. Használaton kívül tárolja a cipőit zsákokban vagy dobo­zokban, ahol nem karcolódnak össze és nem is porosodnak. Ne hordja állandóan ugyanazt a cipőt – minden cipő tovább tart és jobban megőrzi formáját, ha időnként pihentetik egy kicsit. Felhúzásukhoz használjon cipőkanalat, ami megóvja sarokrészüket a sérüléstől.

Cipőjavítás A cipők sarkát még az előtt javít­tassa meg, mielőtt teljesen lekopnának. Régi vagy olcsó cipők javításához készen is kap­hatók gumisarkak, amelyekhez rendszerint mellékelik a használati utasításokat is, így bárki felerősítheti ezeket az elkopott sarkak­ra. Vigyázat, PVC-talpakra nem szabad gu­mipótlást ragasztani! A PVC azonosításához tartson lángba egy darab rézdrótot, ha felhe- vült, érintse egy pillanatra a talphoz, majd te­gye vissza a lángba. Ha a láng most zöldre színeződik, a cipő talpa PVC-ből készült.

A gumisarkakat ragasztóval és előre elké­szített lyukakon keresztül bevert szögekkel kell rögzíteni. Először távolítsa el a régi cipő­sarkat – ha ez bőrből volt, gyakran két réte­get is le kell szedni, hogy helyet csináljon az új gumisaroknak. Kalapács és pontozó segít­ségével verje be a szögeket a felszín alá. Vé­gül éles késsel faragja le körben az új gumi­sarok szélét úgy, hogy egy vonalba kerüljön a régi sarokrésszel.


Cipzár

A cipzár felerősítése és cseréje, a húzóka felújítása

A cipzárat a ruhán általában szegély alá teszik. A takaró (fedett) cipzárat csak a szegély egyik oldala fedi, a központi (középső) cipzárat pe­dig mindkettő. Takaró cipzárat gyakran hasz­nálnak szoknya vagy női nadrág oldalán.

Ruha készítésénél hagyjon a cipzárnak elegendő helyet a szegély levarrásakor.

Takaró cipzár felerősítése Helyezze el a ru­hát színével lefelé. Azon az oldalon, amely majd átfedi a cipzárat, hajtsa alá a szegély­ráhagyást a varratvonal mentén, és rögzítse a hajtást férceléssel.

Hajtsa alá a másik szegélyráhagyást 3 mm-rel közelebb az anyag pereméhez, mint a varratvonal, és fércelje oda. Erősítse a cipzárat először ehhez az oldalhoz. Fércelje a hajtás alá színével felfelé. Majd varrja oda géppel, a fogakhoz közel, lentről felfelé ha­ladva, a cipzártalp segítségével. Távolítsa el a fércöltéseket.

Fektesse az átfedést a cipzárra úgy, hogy érintse a varratvonalat, és fércelje a cipzár másik felét is a helyére. Majd varrja le géppel (a ruha anyagán keresztül), először a cipzár alján lévő szalagot, majd magát a cipzárat lentről felfelé.

Központi cipzár felerősítése Fordítsa ki a ruhát. A szegélyráhagyást hajtsa vissza és vasalja le mindkét oldalon. Varrja össze a két szegélyt, hogy ideiglenesen illeszkedjenek.

Tegye a cipzárt a helyére, színével lefelé. Igazítsa a szalagokat a hasíték tetejéhez, a fogakat pedig az összeillesztett szegélyszé­lekhez.

Gombostűvel rögzítse a cipzárat a helyére, és fércelje oda mindkét oldalán. Majd varrja végig géppel, közel a fogakhoz. Először a szalag alját varrja le, majd haladjon lentről fel­felé mindkét oldalon. Távolítsa el a fércölté­seket és az ideiglenes varrást.

Cipzárcsere nadrágon Fejtse fel a cipzárt az övrészhez és hasítékhoz fogó öltéseket, és távolítsa el a cipzárat. Fércelje az új cipzár egyik felét a helyére, a behajtott szegély és a mögötte rögzített hajtóka közé, és illessze a szalagját az övrészbe. Gépelje ezt az oldalt a helyére, lentről felfelé haladva, majd távolít­sa el a fércöltéseket.

Fordítsa ki a nadrágot. Illessze a másik cipzárszalagot is az övrész alá, és fércelje a cipzárnak ezt az oldalát is a helyére, 1-1,5 cm-re a hajtóka szegélyétől. Varrja le kézzel a két szalag végét a cipzár alján, majd fordít­sa vissza a nadrágot, és hátraöltéssel varrja végig kézzel a férceit oldalt, közel a fogakhoz. Távolítsa el a fércelést.

Végül készítsen díszöltést az övrészen, a cipzár mindkét oldalán, majd a húzózár alsó végén az ülepnél, a nadrág elülső részén.

Cipzárcsere szoknyán Fejtse fel az övrészt 2-3 cm-nyire a régi cipzár valamelyik oldalán, majd a cipzár mindkét oldala mentén. Vegye ki a cipzárt.

Gombostűzze az új cipzárt óvatosan a he­lyére, és fércelje oda a két oldala és az alja mentén. Majd varrja össze a két szegélyt la­zán, hogy ideiglenesen a helyükre kerüljenek. Távolítsa el a gombostűket, és ellenőrizze, hogy a szegélyek élei változatlanul összeér­nek-e. A szoknya színén gépelje végig a cip­zár alját és felfelé a két oldalát. Távolítsa el a fércöltéseket és az ideiglenes varrást.

Fordítsa ki a szoknyát. Csúsztassa a cip­zár felső végét az övrész alá, és szegje be az övrészt belül és kívül. Hátraöltéssel rögzítse a cipzárat a cipzár alján, majd varrja a szalag szélét a szegélyhez. Vasalja le a szegélyt.

Húzóka felújítása Ha az erszény vagy útitáska cipzárjának foga behúzás után szét­jön, de nem látszik sérültnek, akkor a húzóka valószínűleg elhasználódott, és nem képes szilárdan egymásba illeszteni a fogakat.

Előfordulhat az is, hogy a húzóka felső és alsó része kissé szétvált. Vigye el a cipzárat bőr- vagy kézművesboltba, és keressen olyan húzókát és megállítót, amelyik illik a ré­gi helyére. Ha nincs, akkor próbáljon régi, el­nyűtt táskát találni, amelynek cipzárhúzókáját és -megállítóját le tudja szerelni, és pótlás­ként hasznosíthatja.

Szerelje le csavarhúzó segítségével a megállítót a régi cipzár aljáról. Húzza le a ré­gi csúszókát, és vegye le a cipzárról. Csúsz­tassa az új húzókát a fogakra a cipzár alján, és részben húzza fel a cipzárt. Illessze az új megállító tüskéit a régi lyukakba, és hajlítsa vissza kis csavarhúzó segítségével az anyag másik oldalán.

JAVASLAT Ha a cipzár beragadt, fogjon vat­tacsomót, és kenje be egy kevés szappannal vagy gyertyaviasszal a szomszédos fogakat Mozdítsa a húzókát gyengéden hátra majd előre, amíg az akadály el nem hárul és a húzóka szabadon nem csúszik.


Citrusféle dísznövények

Szaporítási módok

Takaros cserepes növényt nevelhet a na­rancs, a mandarin, a citrom, a grépfrút mag­jából. Ha kéznél van az eredeti növény,

metsszen le belőle dugványt, s abból nevel­jen új növényt. Ha magról szaporít, egy kb 8 cm-es cserepet töltsön meg jó minőségű gyökereztető táptalajjal, s egymástól megfe­lelő távolságban ültessen bele néhány ma­got. Miután jól megöntözte, – hogy jól tartsa a nedvességet borítsa le a cserepet mű­anyag fóliával, és tegye meleg helyre, például jól szellőző szekrénykébe, vagy egy fűtőtest feletti polcra.

A magok négy-hat hét alatt csíráznak ki. Mikor a hajtás felüti a fejét, fokozatosan tegye ki a fényhatásnak. Napi 15-16 órára tegye (25-30 cm-re) fluoreszkáló fényforrás (példá­ul neonfény) alá. esetleg egy sok napfényt kapó ablak közelébe – de ne közvetlenül a napfényre!

Amikor a hajtások meglevelesednek, óva­tosan ültesse őket külön-külön, virágföldes cserépbe. Tartsa melegen a növénykéket, és látni fogja folyamatos növekedésüket: néhány hónap alatt akár 10-15 cm-t is. Ám, hogy szo­bában virágot is hozzanak, arra esetleg éve­ket várhat.

Ha anyanövényről akar szaporítani, metsz- szén le kb. 8-15 cm-es hajtásdugványokat. Mártsa a végüket gyökereztető tápoldatba, majd ültesse őket külön cserepekbe, ame­lyekben egyenlő arányban elkevert tőzegmo­ha és durva szemcsés homok vagy periit van. Öntözze meg jól, majd zárja polietilén zacs­kóba. és helyezze közepes erősségű fényre 18-24 °C-os hőmérsékleten.

A gyökereknek hat-nyolc hét alatt kell megeredniük. Ekkor vegye le róluk a zacskót, s tartsa nedvesen talajukat, míg meg nem je­lennek az új hajtások a növényke csúcsán. A növényt ettől az időtől kezdve havonta egy­szer felére hígított folyékony műtrágyával ön­tözze meg. ‘

Amikor a cserép vízelvezető lyukán megje­lenik a gyökérzet, feltétlenül ültesse át a nö­vényt földkeverékkel töltött nagyobb cserép­be, s a továbbiakban kezelje úgy, mint az anyanövényt.

A kifejlett növény gondozása Tartsa a nö­vényt napos helyen. Télen, ha a megvilágítás rossz, ne adjon neki tápanyagot. Öntözze mérsékelten, s tartsa egyenletes 10 °C felet­ti hőmérsékleten.


Családfa

Genealógia, avagy hogyan bukkanhat ősei nyomára?

Elnevezése a genos (származás) és a logos (beszéd) görög szavak összetételéből szár­mazik. Áz ókori görög kultúrában a hangsúlyt nem a származási rend, hanem az ősatya ke­resése kapta. Az előkelők magukat valamely hérosztól származtatták, vagy őseiket a trójai háborúig vezették vissza. Ugyanez a tradíció honosodott meg Rómában is.

Ezt a történelmi segédtudományt a rene­szánsz fedezte fel újra, ekkor az uralkodó di­nasztiák leszármazásával foglalkoztak a tu­dósok. A genealógia új virágkorát a XIX. szá­zad végétől számíthatjuk, és napjainkig is el­sősorban a német nyelvterületen fejlődik e tu­dományág.

A magyar genealógia (eredet- vagy szár­mazástan) a XVI. században jelent meg, de kibontakozása csak a XVII. század végétől indul meg. Ekkor elsősorban főúri családok régmúltját kutatták, illetve a történelmi sze­mélyek őseit mutatták be.

A következő lépcsőfokot Nagy Iván jelen­tette, aki 1857 és 1868 között megírta 12 kö­tetes művét, a Magyar családokat, amelyben is mintegy 11 000 családot .dolgozott fel”. (Művét 1911-1932 között Kempelen Béla folytatta, további 40 000 nemesi családot be­mutatva.)

1883-ban megalakult a Heraldikai és Ge­nealógiai Társaság, amelynek folyóirata, a Turul 1950-ig fennállt. A társaság szorgal­mazta a forráskiadásokat, így jelentek meg a megyei levéltárak által a nemesi családokról kiadott összeállítások.

Aki ma Magyarországon kutatni szeretne, annak nincs könnyű dolga. Nemesi szárma­zás esetén a források gazdagok, de ezt a pol­gári, illetve a paraszti származásnál nem le­het elmondani. Mindenekelőtt .szájhagyo­mány” útján a nagyszülőktől érdeklődhet, emellett esetleges családi iratokat is átnéz­het. Fontosabb források még a házasságkö­téssel kapcsolatos dokumentumok, a hagya­téki jegyzőkönyvek, telekkönyvek stb. Termé­szetesen figyelembe kell venni a Horthy-kor- szak idején zajlott névmagyarosító hullámot is. hogy ez nem érintette-e az ön családját is. E korszakból már fellelhetők iskolai és egye­temi évkönyvek és anyakönyvek.

A leggyakrabban használt genealógiai for­rások az egyházi anyakönyvek. A XVI. szá­zadban a tridenti zsinat rendelte el vezetésü­ket. de Magyarországon forrásként csak a XIX. század elejétől használhatók. Kiindulás­nak az egyházmegyei névtárakat vegye kéz­be, mert ezek tartalmazzák az egyes plébá­niákon őrzött anyakönyvek kezdő évét. Az evangélikus egyháznál az 1940. évi címtár szolgáltat adatokat.

1827 óta az anyakönyveket két példány­ban vezették. A másodpéldányokat a tör­vényhatósági levéltár kapta, ezeket ma a me­gyei levéltárak őrzik.

Magyarországon az állami anyakönyweze- tés 1894 óta létezik. Az anyagok nagy része fellelhető a Magyar Országos Levéltárban.

Végeredményben elmondható, hogy egy átlagos polgár a legideálisabb viszonyok kö­zött az 1800-as évek elejéig tudná visszave­zetni családfáját.

A leszármazási táblázat példája:

Kutatásai során sajátos, ún. genealógiai jelekkel fog találkozni. Megfejtésükre segítsé­gül álljon itt az alábbi táblázat:

Régi Új
Férfi □ A
O O
Ismeretlen nemű A
Születés Y *
Keresztelés t
Eljegyzés o
Házasság X oo
Elválás —- co
Halál Á t
Elesett X
Eltemetve A o

A genealógiai ábrázolásra táblázatot hasz­náljon, mivel ez könnyen áttekinthető. A táb­lázatok között alapvető különbséget kell ten­nie aszerint, hogy a felmenőket vagy lemenő­ket mutatják-e be.

A felmenők, az utódoktól az ősök felé ve­zető ág: a szülők, nagyszülők, dédszülők, ük­szülők, szépszülők és a többi ősök. A felme­nőkről készült őstáblák mindig lentről kezdőd­nek, alul a vizsgált személy mint alapegység nagy P-vel (probandus = egyed) helyezkedik el. Öt követi a sorban az első nemzedék (a szülők, oly módon, hogy a bal oldalon mindig a férfi található). Egy-egy őstáblára 6-7 nem­zedéknél több nem fér el; ezekhez készítsen kiegészítő táblákat.

Az őstábla modern formáját az alábbi ábra mutatja:

P

0 5 ó [j

Ú óp ó ú Q óó ó [j ó ó


Ó Ú Ó ÉJ Ó Ó Ó Ó Ó

CSALÁDFA • CSALÁNKIÜTÉS • CSATORNÁK • CSAVARKULCSOK

A lemenőket bemutató ún. leszármazási táblázat a leggyakrabban használt családfa­táblázat. Az őstáblától az különbözteti meg, hogy mindig fentről lefelé halad, az ősatya mindig a táblázat felső, a vizsgált személy (P) az alsó részen helyezkedik el.

Különböző stilizált fákat is használnak a le­származási tábla helyett. Ilyenkor a nemze­dékeket a fatörzsek, a további leszármazókat ágak, levelek jelképezik.


Csalánkiütés

Hogyan szabaduljon meg a viszkető érzéstől?

Csalánkiütésnek a duzzadt, középen sápadt, széli részen vöröses bőrfelületet nevezik. Bármely testrészen előfordulhat. Lehet pici, mint egy pattanás, de olyan óriási is, mint egy csészealj. A kiütés roppant „mozgékony”: pár óra alatt eltűnhet, de akár hetekig is eltarthat, és képes ide-oda vándorolni a testen.

A csalánkiütés rendszerint allergiás reak­ció valamilyen ételre, például eperre, kagyló­ra, csokoládéra, tojásra vagy sajtra. Egyes gyógyszerek, mint a kodein, a penicillin vagy az aszpirin szintén okozhatnak kiütéseket, akárcsak a por, a virágpor, illetve egyes sze­mélyek érzékenysége a napra, a hidegre vagy éppen a fényre.

Igazán hatásos házi gyógymódja nincs, de a viszkető érzést némileg enyhítheti a Fenistil gél vagy a hideg vizes borogatás, illetve anti- hisztamin szedése.

Ha a viszketés már elviselhetetlen vagy komplikációk lépnek fel (megduzzad az ajak, a nyelv vagy a torok, nehéz a légzés), azon­nal forduljon orvoshoz!


Csatornák

A rossz szag, eltömődés és túlfolyás elhárítása

A ház körül nyílt vízelvezetők és zárt csator­nák fordulnak elő. A nyílt vízelvezetők általá­ban közvetlenül a ház mellett haladnak, és a mosdókból, kádból, mosógépből meg az eső­csatornákból kifolyó vizet a zárt csatorna felé vezetik. A talaj szintjén általában rács fedi őket. Szükség esetén ezt emelje fel, hogy megtisztíthassa a szögletesre vagy U alakú­ra kiképzett medret.

A víz ezekből, valamint a mellékhelyiségek lefolyóiból a zárt csatornákba kerül, ahonnan az utcai szennyvízcsatornákba jut. Ezek a csatornák már a föld alatt futnak, de bizonyos távolságonként kamrákat alakítanak ki, ahol ellenőrzik és tisztítják őket.

Nyílt vízelvezetők Kellemetlen szag vagy a víz kifolyása jelezheti, hogy a rácsbetét vagy a bűzelzáró eldugult; feltehetően zsír rakódott le, vagy tealevelek gyűltek össze benne, de az is lehet, hogy falevelek dugaszolták el.

Évente 3-4 alkalommal tisztítsa meg a rácsbetétet. A művelethez vegyen fel hosszú gumikesztyűt, és ócska ültetőlapáttal szedje

CSATORNÁK

Hogyan működik a vízelvezető rendszer?

Csatornacső

Második tisztítóakna

A házban keletkező szennyvíz és az esővíz zárt elvezetőrendszerbe kerül – amelyben bizonyos közönként tisztítóaknák vannak ahonnan az utcai szennyvízcsatornába fut.

Bűzelzáró

Utcai szennyvízcsatorna

Első tisztítóakna szennyvízzel

ki a nyílásból a felhalmozódott üledéket. Ez­után emelje ki a rácsot, és alaposan öblítse le egy lavór meleg, mosószeres vízben. Ke­vésbé dugul el a rács, ha 1-2 hetenként ke­vés háztartási fertőtlenítőt önt a lefolyóba.

Ha a dugulás nem szűnik meg a rács meg­tisztítása után, bizonyosan az U alakú bűzel­záró tömődött el. Vegyen ismét hosszú gumi­kesztyűt, és egy derékszögben meghajlított ültetőlapátkával vagy üres konzervdobozzal kaparjon ki a hajlatból minden lerakódást és felhalmozódott szemetet. Ha szükséges, tör­je át a dugulást a lapáttal vagy régi kefenyél­lel. A tisztítás után nagynyomású vízzel ala­posan öblítse át a lefolyót, például eressze te­le a fürdőkádat, majd húzza ki a dugót.

Csatornák Előfordul, hogy maga a csatorna tömődik el, és emiatt nem folyik le a víz. A tisz­títónyílás távolabb van a háztól, a megrekedt víz kiszivárog a nyílásfedél körül. Ha a kád­ban, a mosdóban vagy a vécében lévő víz las­sabban folyik le a megszokottnál, részleges dugulásra, a vezeték áteresztőképességének csökkenésére lehet következtetni.

A dugulás helyének megállapítására vizs­gálja meg a tisztítónyílást. Távolítsa el az aknafedelet; először azt, amelyik a legköze­lebb esik a házhoz.

Ha az első kamra tiszta, és a lefolyót is ki­tisztította már, a dugulás csakis a kettő között lehet. Ha azonban már az első kamra is tele van, nézze a következőt, és így tovább, amíg meg nem találja a bajt. A dugulás tehát minden esetben az első tiszta kamra előtti szakaszon található.

A dugulás elhárítására vásároljon vagy kölcsönözzön egy hajlékony acélrudat, egy dugattyút és kézzel vagy géppel is meghajt­ható acélspirált. A dugattyút csavarja az acél- rúdra, a rúd másik felét pedig hosszabbítsa meg szükség szerint a rácsavarható további darabokkal. Most erélyesen nyomja a csőbe a dugattyút a dugulás felé, és forgassa az óramutató járásával megegyező irányba, hogy ki ne csavarodjon.

Ha a dugulás nem mozdul, továbbra is az eddigi irányba forgatva húzza ki a rudat, és bocsássa a csőbe az acélspirált. Csavarja ezt is az óramutató járásával megegyező irány­ba, és nyomja befelé, amíg csak szét nem roncsolja a csövet elzáró tömedéket.

A felszabadított csatornát alaposan öblítse át; eresszen le egy kádnyi vizet, nyissa meg a hidegvíz-csapokat, és húzza le a vécét is, hogy minél nagyobb legyen az átáramló víz mennyisége és ereje. Ezután öblítse le a tisz­títókamra falait locsolócsővel vagy néhány kanna vízzel, mossa le fertőtlenítőszeres víz­zel a használt szerszámokat, és dobja el a gumikesztyűt.

Megakadályozhatja, hogy a tisztítónyílás­ból kellemetlen szagok szivárogjanak, ha a nyílás peremét körben bekeni egy kevés gép­zsírral, mielőtt visszahelyezné.

Ha a ház körül minden tisztítóakna tele van, bizonyosan az utcai szennyvízcsatorna előtt alakult ki a dugulás. Ezt a bűzelzáró fölött ki­álló, ledugózott kis tisztítónyíláson át piszkál­hatja ki. Keresse meg a csövecske végét a fel­halmozódott hulladék között, csavarja le a du­gót, és dugja bele a hajlékony acélrudat.

Természetesen mindeme munkák elvég­zésére vízvezeték-szerelőt vagy ún. dugulás­elhárítást végző szakembert is kihívhat, vagy – ha a dugulás a ház határain kívül esik, fel­hívhatja a területileg illetékes csatornázási műveket vagy közterület-fenntartó vállalatot. A szakemberek megvizsgálják azokat a vízel­vezetőket és csatornákat is, amelyek nincse­nek eltömődve ugyan, de kellemetlen szagot árasztanak; ezeknél a szennyvíz feltehetőleg valami kicsiny repedésen szivárog el.


Csavarkulcsok

Megfelelő szerszámmal könnyebb a munka

A különféle csavarkulcsok csak akkor végzik el jól feladatukat, ha pontosan illeszkednek a csavarfejre, illetve az anyára, máskülönben

CSAVARKULCSOK • CSAVAROK

A különböző típusok és használatuk

Villáskulcs haszná­lata Akkor használ­jon villáskulcsot, ha a csavar felett na­gyon kevés hely van. Fejének nyílása rendszerint ferdén áll a nyélhez ké­pest, így a kulcs át­fordításával 30’-os íven dolgozhat vele.

Csillagkulcsok Ezeket felülről tegye a csa­varra. A fej belsejé­ben 6 vagy 12 fog van, igy hatlapfejű és négyszögletes csava­rokra is ráfoghatok. 3O’-nál szűkebb he­lyen alkalmazza.

Dugókulcsok
J ‘ “U. . Ezek teljesen kör­
befogják az anya­
iFW csavart. A nyelek
végén rugós go­lyó van, amely

biztonságosan rögzíti a kulcsfejeket, illetve nyéltoldatokat. A készletek többségében mind­két irányban használható racsnis nyél is van.

Franclakulcsok Ezeket főleg olyan, nagy­méretű csavarokhoz használja, amelyekre más kulcsokat nem tud ráhelyezni. Egyes változatainak szögben álló feje van, hogy szűk helyen is használhatók legyenek.

csak megsértik azt, és így még nehezebb lesz elforgatni. A rosszul illeszkedő kulcs emellett megcsúszhat, és ezzel személyi sé­rülést is okozhat.

Az anyáscsavarok és a rájuk csavarozható anyák metrikus menettel vannak ellátva; el­vétve előfordulhatnak a Magyarországon nem szabványos angolszász méretezésűek is. A méret mindkét esetben a csavarorsó kül­ső átmérőjét jelenti, az angolszász méretek­nél a hüvelyk törtjeiben, a metrikusnál milli­méterben kifejezve.

Az angolszász és a metrikus csavarkul­csok nem csereszabatosak, ezért az a leg­jobb, ha mindkét típusból beszerez egy-egy készletet. Mindkét típushoz speciális csavar­kulcsok kellenek.

A legtöbb apróbb munkához tökéletesen megfelel egy kisméretű állítható kulcs, amely megkíméli használóját attól, hogy egy teljes készlet kulcsot kelljen cipelnie. A különböző méretek mellett a csavarkulcsok kivitelükben is meglehetősen eltérnek.

Villáskulcs Ez a szerszám az egyik oldala felől illeszkedik rá a csavarfejre. A nyél két végén gyakran kétféle méretű fej van, így fe­leannyi külön csavarkulcsot kell egy készlet­ben tartani.

Csillagkulcs Ennek a szerszámnak gyűrű alakú feje van, amelynek belsejében V alakú hornyokat alakítottak ki a csavarfej, illetve

Csőkulcsok Tegye a csőkulcsot az anyára, majd forgassa meg a forgatókarral. Egyes csőkulcsok rögzített karral készülnek, másoknál a csövön ki-

alakított lyukakba tolható be a kar

Csőfogók Ezeket a szer­számokat csókötések ki­alakításához használja. A fogazott pofák erősen szorítják a csövet, és ez a nyél meghúzásakor csak fokozódik. Ha na­gyobb erőkifejtés szük­séges, használjon két, egymással szembefordí­tott fogót.

anya megfogásához. Csak felülről rakható fel, ami azt jelenti, hogy használatához elég hely­nek kell lennie a csavar fölött. A csillagkulcs erősebb és jobban is fogja a csavart, mint a villáskulcs, viszont kicsit nehézkesebb. Elő­nye viszont, hogy a villáskulcshoz képest ki­sebb ívhosszúságú hely szükséges a csavar vagy az anya forgatásához.

Csökulcs Ez a szerszám tulajdonképpen egy cső, amelynek két végét eltérő laptávolságú hatszögekké alakították. Felrakásához elég nagy helyre van szükség, akárcsak a vékony fémrúddal – az úgynevezett tüskével – való forgatásához. Ha túl hosszú forgatókarral túl­ságosan megfeszítik, a sarkoknál könnyen szétrepedhet.

Dugókulcs A dugókulcskészletek néhány kü­lönböző kialakítású nyelet és több, a nyelek­re erősíthető kulcsfejet tartalmaznak, ame­lyek méretükben és kialakításukban is külön­bözhetnek.

A nyelek között az egyszerű keresztrúd mellett rendszerint racsnis, csavarok szűk he­lyen való oldására és meghúzására alkalmas típusok is vannak. Ha a racsnis egy-két kattanásnyit mozgatható, az már elég a csa­var mozgatásához is.

Franciakulcs Ennél a csavarkulcsnál a po­fák egymástól való távolsága állítható, így a kulcs legnagyobb nyílásszélességéig bár­milyen méretű csavarra ráhelyezhető. Nem olyan erős, mint az állandó nyílású csavarkul­csok, és könnyen túl is erőltethető, viszont ki­sebb munkákhoz szinte nélkülözhetetlen.

Csőfogó Más néven svédfogó. A francia­kulcshoz hasonló külsejű szerszám, amely­nek fogazott pofáit úgy képezték ki, hogy erő­sen megfogják a hengeres tárgyakat, például a csöveket. Minél erősebben megszorítják a pofákat, annál erősebben fogja a fogó a csö­vet, viszont a fogak nyoma is meglátszik.

Villámcsőfogó Ennek az állítható szerszám­nak a pofái különböző méretű tárgyakra fo­gathatok rá, így a kéznek már nem kell szo­rítania. Jól használható arra, hogy megfogjon egy csavarfejet, miközben az anyát meglazít­ják egy villáskulccsal.


Csavarok

Szerelés csavarokkal;

beszorult vagy rozsdás csavarok kilazítása Használjon csavaros kötést, ha azt akarja, hogy az összekötés szilárd legyen, vagy ha olyasmit készít, amit később esetleg újra szét kell szerelnie – mondjuk fémvázas üvegházat vagy fa szerszámkamrát.

Fém alkatrészek összeszereléséhez hasz­náljon gépcsavart, amely lehet négy- vagy hatlapfejű, egyenes vagy kereszthoronnyal ellátott, domború, hengeres vagy kúpos. Fa­anyagok egymáshoz rögzítéséhez hasz­náljon domború fejű, ún. kapupánt-csavart, amelynek négyszögletes válla belesüllyed a fába, amely megakadályozza, hogy elfordul­jon a csavar az anya forgatásakor. Kapupánt- csavamál az anya alá, gépcsavaroknál pedig az anya és a csavarfej alá is tegyen lapos alátétet.

Fémrészek egymáshoz rögzítésekor az anyát az óramutató járásának irányában for­gassa. Használjon rugós vagy fogazott aláté­tet (vagy csavarmenet-rögzítő oldatot), ne­hogy a szorosan felcsavart anya kilazuljon. Mindig megfelelő méretű villáskulcsot hasz­náljon, nehogy a csavar feje vagy az anya megsérüljön, mert ez megnehezíti a szétsze­relést. Lehetőleg olyan csavarkulccsal – pél­dául csillagkulccsal vagy csőkulccsal – dol­gozzon, amelyik teljesen körülfogja a csavart és az anyát. Semmiképpen se használjon ha­rapófogót, csőfogót vagy állítható villáskul­csot. A csavar fejét rögzítse az egyik kulccsal – vagy csavarhúzóval, ha hornyolt feje van -, kézzel csavarja rá az anyát, majd csavar­kulccsal szorítsa meg.

Beszorult csavarok eltávolítása Ha az anya vagy a csavarfej sarkai már annyira el­koptak, hogy a csavarkulcs nem tud beleka­paszkodni, próbálkozzon a lehető legszoro- sabbra beállított, ún. önzáró fogóval. Ha az­zal nem sikerül, reszelje simára az anya két oldalát, és használjon állítható csavarkulcsot (pl. franciakulcs).

A berozsdásodott csavarkötések csavarla­zító folyadékkal, esetleg könnyű olajjal a leg-

CSAVAROK * CSELGÁNCS

CSAVAROK


A megfelelő csavar alkalmazása

Ha csak lehet, használjon fémhez vagy fához való csavarokat és anyákat. Ezek közül néhá­nyat be is mutatunk,

I Négylapfejű

‘ Hatlapfejű

ietes váll

Csavarkihajtó Az óra­mutató tárásával ellen­tétesen csavarodik a tö­rött csavarba fúrt lyuk­ba. és kicsavarja azt.

Gépcsavar

Ezt a négy- vagy hatlapfejú csavart fémalkatrészek összekötésére használja.

Kapu pántcsavar Ezt faelemek egymáshoz rögzí­tésére használja. A csavar dombo­rú fejű, négyszög­letes vállrésszel

a csavar végét.

Alátétek Fá­hoz használt csavarra tegyen lapos alátétet (2).

Fém alkatrészekhez használjon rugós (3) vagy fogazott (1) alátétet.

Anyák Az anyákat csavarkulccsal >

húzza meg. A szárnyas anyát a mu­tató- és hüvelykujjával forgatva szo­rítsa meg. Ügyeljen rá, hogy a mene­te egyezzen a csavaréval.

többször szétszerelhetők. A vegyszert vagy az olajat úgy hordja fel, hogy belefolyhasson a csavarmenetbe, majd legalább 10 percig hagyja rajta – vastag rozsda fellazításához még tovább.

A makacs anya végső megoldásként kala­páccsal és hidegvágóval távolítható el. A hi­degvágót helyezze szögben az anya valame­lyik sarkához, és az óramutató járásával ellen­kező irányban addig kalapálja, amíg eléggé ki nem lazul ahhoz, hogy kézzel, csavarkulccsal vagy önzáró fogóval le tudja csavarni.

Ha egy anyamenetes lyukba becsavart csavarnak letörik a feje, a törött csonk eltávo­lítására használjon az autóalkatrész- és szer­számüzletekben kapható csavarkihajtót. A ki­hajtó leginkább egy csavarhoz hasonlít, csak balmenetes és enyhén kúpos. A törött csavar átmérőjének kb. kétharmadával megegyező átmérőjű spirálfúróval fúrjon a csavarba olyan mély lyukat, amilyet csak lehet. A csavarki­hajtó csavaros végét a fejére helyezett csa­varkulccsal csavarja be a lyukba az óramuta­tó járásával ellenkező irányban. Forgás köz­ben a kihajtó menetei beleszorulnak a lukba, majd a betört csavar az óramutató járásával ellenkező irányban kezd forogni, vagyis ki­csavarodik.


Cselgáncs

Első lépések egy ősi, önvédelmi harcművészet elsajátításához

A cselgáncs vagy dzsúdó célja az ellenfél harcképtelenné tétele dobással, fojtó lefogás­sal, karfeszítéssel vagy 30 másodperces le­szorítással. A jiu-jitsu ősi művészetéből ere­dő sportágat fiatalok és kevésbé fiatalok nemre való tekintet nélkül egyaránt űzhetik.

A cselgáncsosok mezítláb vannak, laza kabátot és nadrágot viselnek, amelynek neve dzsudogi. A kabátot a deréknál öv fogja össze, melynek színe mutatja a viselője foko­zatát: a kezdő fehér övétől a legmagasabb, mesteri szintet jelző feketéig (dán).

A cselgáncs leginkább a Nemzetközi Csel­gáncs Szövetség által elismert klubokban sa­játítható el. Magyarországon Budapesten mű­ködik a cselgáncsosok központi szervezete a Magyar Judo Szövetség (1087 Budapest, Dó­zsa György út 1/3). Felvilágosításért forduljon e szervezethez. Nem szükséges kirobbanó erejűnek lennie, ha azonban ön már nem oiyan fiatal, végeztessen orvosi vizsgálatot, mielőtt e sport gyakorlásába kezdene, a csel­gáncs ugyanis súlyosbíthatja a hát- vagy térdproblémákat.

Esés A cselgáncsban a legnagyobb hangsúly az ellenfél dobásán van. Mivel minden ver­senyzőnek számítania kell rá, hogy őt is rend­szeresen dobják, az első dolog, amit egy cselgáncsklub a kezdőknek megtanít, hogyan kell helyesen esni – ez az ún. tompított esés, amely segít leküzdeni az eséstől való kezde­ti félelmet.

A helyes esésmód egyszerű szabályai a következők: amennyire csak lehet, guruljon; mielőtt a szőnyegre zuhanna, szabad kezével üssön akkorát a földre, amekkorát csak tud, hogy tompítsa az ütközést; szorítsa le az ál­lát, hogy a feje ne billenjen hátra, és ne így vágódjon a földre -1. az ábrát a következő ol­dalon.

Dobás Amikor a tompított esést már sikerült megtanulnia, megkezdheti néhány alapvető dobás elsajátítását. A pozíció és az időzítés fontosabb, mint a fizikai erő. Az a lényeg, hogy ellenfelét kibillentse egyensúlyából. A dobás típusa nagyrészt az adott alkalmon múlik: kezdők számára három hasznos do­bás az Oszoto-gari, az Ippon-szeionage és a Ko-ucsi-gari.

Oszoto-gari Amikor ellenfele ön felé mozdít­ja jobb lábát, húzódjon hozzá közel, és jobb kézzel ragadja meg kabátja hajtókáját a kulcscsontjával egy vonalban. Bal kezével nyúljon át ellenfele jobb karja fölött, majd ra­gadja meg kabátujját.

Most bal kézzel lefelé, jobb kézzel pedig felfelé nyomja ellenfelét, hogy kibillentse öt egyensúlyából, pontosan a jobb sarkára. Ez­zel egy időben lépjen egy kissé előre a bal lá­bával, és közelítsen ellenfeléhez, amíg mell­kasuk összeér.

Lendítse jobb lábát az ő jobb lába mögé, majd lendítse visszafelé úgy, hogy az ön jobb csípőjének a hátsó része az ellenfeléét érint­se, és így annak lába a földről felemelkedjen. Hajtsa felsőtestét lefelé, mikor a jobb lábát hátra-, illetve felfelé lendíti.

Ippon-szeionage Más néven egykezes váll- dobás. Szemben álló pozícióból indulva szo­rosan ragadja meg bal kézzel ellenfelének jobb kabátujját a könyöke közelében, és átló­san mozgassa előre a jobb lábát. Vigye kör­be a bal lábát úgy, hogy közben elfordul el­lenfelétől, és hajlítsa be a lábait; ugyanekkor lendítse jobb kezét az ö jobb hónalja alá. Az ön jobb bicepszének a hónalj alatt kell elhe­lyezkednie, és ha bal kézzel lefelé húzza el­lenfelét, annak karja erősen beszorul, ami a sikeres dobás alapfeltétele.

Ahhoz, hogy a dobáshoz megfelelő hely­zetbe kerüljön, hajlítsa be a lábát, és jobb csí­pőjét lökje előre. A kezével húzzon előre és lefelé, testével hajoljon előre, egyenesítse ki a lábait, és dobja le ellenfelét a hátáról és jobb válláról.

Ko-ucsi-gari Ez nagyon gyors lábdobás, amelyet akkor használhat, amikor ellenfele szélesebb terpeszben áll, mint általában. Bal kezével ragadja meg a jobb kabátujját a kö­nyökénél, a jobb kezével pedig a kabátot a bal kulcscsontjánál.

Helyezkedjen úgy a lábával, hogy kissé balra forduljon, majd a jobb lábát lendítse az ellenfele lábai közé és a talpát hirtelen tá­massza az ő jobb sarkának, és lendítse azt előrefelé.

Mindkét kezével lökje küzdőtársát előre és lefelé, és folytatva az akciót a testsúlyát is fel­használva döntse le öt a szőnyegre. Vigyáz­zon, hogy ne essen rá!

Leszorítás A versenycselgáncsban a leszo­rítás győzelmet jelenthet, ehhez az ellenfelet 30 másodpercig kell a hátán léhn tartani. Az egyik alapvető leszorítási mód a Kesza- gatame.

Üljön az ellenfele jobb hónaljánál, karját és a fejét fogja le szorosan – ahogy az az ábrán látható. Vesse szét lábait.

A karkulcsolás és tojtószorítás- melyekkel az ellenfelet megadásra kényszerítheti – megtanulásához képzett oktató szükséges, különösen a fojtószorítás lehet veszélyes. Az edzők többsége nem is oktatja azt 16 éven aluliaknak.

A megadás jelzése: üssön kétszer a sző­nyegre vagy az ellenfelére, akinek erre el kell engednie küzdőtársát. .

CSELGÁNCS • CSENGŐK ÉS BIMBAMCSENGŐK • CSIGA – HÁZILAG ELKÉSZÍTVE

CSELGÁNCS


Az esés megtanulása és a három alapdobás

Hogy sérülések nélkül ússza meg a dobást, az a legfontosabb, hogy megtanuljon tompított eséssel földet érni. Amint elsajátította ezt az esésformát, megtanulhat néhány alapdobást.

A tompított esés Guggo­lásból (balra) leszorított állal gördüljön hátrafelé. Szabadon lévő karjával keményen üssön rá a szőnyegre, amint háta felső része érinti a szőnyeget (jobbra).

Oszoto-gari 1 Ellenfele jobb kabálujjat húzza lefelé, majd bal vállára helyezett kezével tolja őt hátrafelé.

2 Lépjen a bal lábára, a jobb lábát lendítse előre ellenfele lába mögül, karjaival pedig döntse őt hátra.

3 Amint ellenfele bal lába fel­emelkedett a földről és az ön jobb lába hátralendül, testé­vel döntse küzdőtársát a szőnyegre.

Ko-ucsi-gari

1 Amikor ellenfele előremozdítja jobb lábát, forduljon ki balra és a jobb lá­bával rúgjon az ő két lábfeje közé.

2 Talpát szorítsa el­lenfele jobb sarká­hoz és erőteljesen lendítse azt előre, közben döntse őt le balra.


Csengők és bimbamcsengők

Szerelés, javítás

A legtöbb bimbamcsengő kisfeszültségű árammal működik; a tartós elemek akár két éven át is kitartanak.

Az elemes készülék felszerelése Helyezze a csengőt a bejárati ajtó fölé, vagy olyan hely­re, ahonnan mindenhol jól hallható, de ne túl messze, legfeljebb 8-9 m-re a csengőgomb­tól. Nagyobb távolságnál már vastagabb ve­zetékre vagy erősebb elemekre van szükség, különben hamar elhalkul a hang és kimerül­nek a telepek. Szerelés előtt olvassa el figyel­mesen a szerelési útmutatót, és fogadja meg a gyártó tanácsait.

Ha eldöntötte, hogy hol lesz a gomb, fúr­jon az ajtófélfába akkora lyukat, hogy átdug­hasson rajta egy kéteres vezetéket. Csatla­koztassa a vezetékeket, majd erősítse fel a nyomógombot.

A lakáson belül mintegy 30 cm-es közök­ben elhelyezett műanyag szemekkel erősítse a falra a készülékhez futó vezetéket. Csatla­koztatásuknál nem kell figyelnie arra, hogy melyik vezeték hová való.

Hibakeresés Ha a csengő nem működik, próbálkozzon új elemekkel. Ha még így sem jó, ellenőrizze az érintkezéseket a készülék­ben és a kinti nyomógomb szerkezetében is. Húzza meg a laza csatlakozásokat.

Ha a csatlakozások rendben vannak és az elemek is jók, de a csengő mégsem szól, szigetelt csavarhúzó hegyével kösse össze a nyomógomb szerkezetének két pólusát. Ha a készülék megszólal, valószínű, hogy a gomb érintkezője rozsdásodott el, ezért nem zárja az áramkört. Vegye ki az eleme­ket vagy bontsa meg a vezetékek bekötését, és finom csiszolópapírral tisztítsa meg a két érintkező fémfelületet. Ha még így sem jó, vásároljon új nyomógombot.

Ippon-szelonage Ellenfelével szemben állva a bal kezével ragadja meg a jobb kabátujját. Lendítse át a jobb lábát átló­san a bal lába elé, majd a jobb lábára állva forduljon el, há­tat fordítva ellenfelé­nek. A jobb bicep­szét vigye az ő jobb hónalja alá. Hajlítsa be a térdét, majd mi­közben újra kiegye­nesíti. dobja ellenfelét előre, lefelé.

Kesza-gatame Hajoljon keresztbe az ellenfele felsőtestén, és kulcsolja át a jobb karjával a nyakát. Ragadja meg a bal kezét, és szorítsa le a bal karja alá, hogy a csuklóját lefogja. Tartsa szorosan a kabátujját a könyökénél.


Csiga — házilag elkészítve

Ehető csigák

– híres francia ínyencségek

A csemegeüzletekben olykor kapható elő­főzött konzervcsiga, amivel általában a tisz­tára mosott csigaházakat is együtt adják egy zacskóban. A csigákat készítse el a do­bozon olvasható recept szerint, és adja hoz­zájuk a saját ízlése szerint elkészített csiga­vajat.

Csigavaj 12 deka vajjal keverjen el 1 evőka­nál finomra vágott gyöngyhagymát, 1 kávés­kanál apróra vágott petrezselymet és 1 ge­rezd meghámozott, zúzott fokhagymát. A ke­verékből nyomjon egy keveset minden csiga­házba, tegye rá a csigát, és egy újabb réteg vajjal zárja le. ízlés szerint, ha akarja, az ételt ilyenkor mélyhűtőbe is teheti.

Főzés Egy edénybe nyílásukkal felfelé he­lyezze el a csigaházakat, és tegye őket forró

CSIGA – HÁZILAG ELKÉSZÍTVE • CSIGÁK • CSILLAGNÉZÉS • CSfPKEBOGYÓBOR

sütőbe, amíg – 10-15 perc múlva – sercegni nem kezdenek. Ekkor azonnal tálalja az ételt, és szolgáljon fel hozzá apró darabokra vágott friss kenyeret.

Különleges evőeszközök Adjon mindenki­nek hosszú, kétágú villát, amivel a csigát ki­szedheti a házából. Vásárolhat speciális csi­peszeket is, amikkel a csigaházat szilárdan tarthatja. Vannak 6 vagy 12 lyukú csigasütők; ha ebben készíti az ételt, a csiga nem folyik szét, hanem a megfelelő helyen marad, és jól ellepi a vaj.


Csigák

Védekezés a házas és házatlan kerti kártevők ellen

A csigák és meztelen csigák rendszennt éj­szaka táplálkoznak, és nedves időben a leg­aktívabbak. Szinte minden leveles növényt megtámadnak, de különösen nagy veszélyt jelentenek a csíranövényekre és a fiatal nö­vényekre, valamint a talajon növő gyümöl­csökre, például az eperre. A csökevényes há­zukat a testük belsejében hordozó meztelen csigák föld alatt élnek és táplálkoznak, így a burgonyát és a többi gumós, illetve hagymás növényt károsítják.

A növények védelmének az a legbiztosabb módja, ha körülszórja azokat csigaölő szerrel, ami granulátum vagy zselé formájában kap­ható, és általában metaldehid vagy metiokarb hatóanyagú. Ezek a szerek más apró állatok­ra, valamint a csigákat fogyasztó fajokra – kü­lönösen a madarakra – is veszélyesek.

A madarakat és a kertbe tévedő sündisz­nókat úgy védheti meg a méregtől, hogy a szert feltámasztott palalemezek alá rejti; még jobb, ha a növénysorokat és a mérget félkör­ívben kifeszített védő dróthálóval lefedi.

Ha nem akar mérget használni, hatéko­nyak lehetnek a tejes és sörös csapdák is. Süllyesszen a talajba legalább kb. 3 cm mély­re kis tálkákat és töltse meg azokat felvizezett sörrel vagy tejjel. A csigákat vonzza a sör és a tej szaga, de beleesnek a folyadékba és megfulladnak.

Másik megoldás, ha a növényeket korom­mal, fahamuval, mészporral vagy más hason­ló anyaggal szórja körbe, amelyen a csigák nem tudnak könnyen átmászni. Ezeket az anyagokat azonban a növénytől jóval távo­labb szabad csak kiszórni, és ha átnedvesed­nek, a szórást meg kell ismételni.

A csigák napközben nyirkos helyeken sze­retnek rejtőzködni, például kövek, téglák, vi­rágcserepek vagy kerti avar alatt. Az alkalmas rejtekhelyek felszámolásával elűzheti kertjé­ből e kártevőket, de használhatja azokat csap­daként is; e helyekről rendszeresen gyűjtse össze és dobja egy vödör szappanos vízbe az állatokat, s ezáltal elpusztíthatja őket.

Csigacsapdát készíthet még félbevágott burgonyából vagy fél narancs, illetve grépfrút héjából is, ha ezeket felfordítva a földre teszi. Belsejükből rendszeresen gyűjtse össze a csigákat és meztelen csigákat, majd fojtsa vízbe azokat.

Az érzékeny fiatal növénykék megerősö­désükig egy gallérral védhetők meg az ilyen kártevőktől. Húzzon rájuk egy mindkét végén kivágott konzervdobozból készített „gallért” vagy kisebb kátránypapír hengert, amit a nö­vény töve körül a földbe süllyeszt. Az eper­szemeket lapos „gallérral” vagy horganyzott huzalok segítségével a földről felemelve lehet megvédeni.

A burgonyák a földben élő meztelen csigák­tól olykor úgy is megvédhetők, ha vastag réteg kerti komposztban termeszti azokat, mivel ez az anyag is táplálékul szolgálhat e kártevők számára, és a burgonyát békén hagyják.


Csillagnézés

A bolygók és a csillagképek azonosítása

Nincs szüksége drága csillagászati távcsőre ahhoz, hogy az éjszakai égen megfigyelhes­se a bolygókat és a csillagokat. Tiszta időben szabad szemmel is jól kivehetők a csillagké­pek, a bolygók többsége és a fényesebb csil­laghalmazok.

Alaposabb megfigyeléshez persze nem árt egy jó látcső. Egy olyan látcső, amelynek tárgylencséi 50 mm átmérőjűek. a szemnél 40- szer több fényt gyűjt össze, ezért megláthatja vele a Hold hegyeit és krátereit, a csillaghal­mazokat és a kozmikus gázfelhőket is. Kezdő­ként szüksége lesz egy általános csillagászati kézikönyvre, amely csillagtérképeket is tartal­maz, és így segít eligazodni a csillagos égen.

Ahogy este sötétedik, sorra jelennek meg az égen a csillagok – először a fényesebbek, aztán a halványabbak, míg végül sok ezer égitest ragyog a feje felett.

Az égbolt nyugati részén lévő csillagok nem sokáig láthatóak, megjelenésük után ha­marosan el is tűnnek, a keleten felkelő csilla­gok viszont nyugat felé haladnak végig az égen. Ezek a mozgások persze csak látszó­lagosak. valójában a Föld forgásának követ­kezményei.

Ha elég sokáig figyel, úgy tűnik majd, mint­ha az egész égbolt egy adott pont körül forog­na: e pont közelében találja meg az Északi Sarkcsillagot.

A Göncölszekér A kelőben levő csillagkép egyik fényes csillaga (x) még takarva. A szekér két hát­só csillagának vonalában (lásd szaggatott nyíl) ta­láljuk a Sarkcsillagot Különleges és egyedülálló élmény: az eget a Magyarországon ritkán észlel­hető sarki fény világítja meg.

A fényesebb csillagok egy képzelt alakzatot, úgynevezett csillagképeket alkotnak. Az ókor­ban a csillagképeket élőlényekről, használati tárgyakról vagy a legendák hőseiről és iste­neiről nevezték el – ilyen például a Sagitta- rius (Nyilas), a Hercules vagy az Ursa Major (Nagymedve).

A Nagymedve csillagkép egy részének né­pies elnevezése Göncölszekér (Nagy Gön­cölszekér). A hasonló alakú Kis Göncölszekér az Ursa Minor része. Magyar legenda él az Orion, a Bikához (Taurus) tartozó Fiastyúk csillagképben.

A csillagképek a megfigyelő számára tájé­kozódási pontul szolgálnak, amelyek alapján azonosítani tudja a fényesebb csillagokat és a bolygókat is. Ha minden éjszaka ugyanab­ban az időpontban megfigyeli a déli égbolt egy adott részét, azt fogja észrevenni, hogy az ottani csillagképek napról napra kicsit nyu­gatabbra tolódnak. Ezek az apró különbsé­gek egy év alatt összeadódva egy teljes for­dulatot tesznek ki az Északi Sarkcsillag körül, ami a Föld Nap körüli keringésével magya­rázható. Az egyes csillagképek nem mindig láthatók, olyankor ugyanis napközben kelnek fel és nyugszanak le.

Az állatövi csillagképek némelyikét elég nehéz megtalálni, de felismerésük sokat se­gít a bolygók megtalálásában, ugyanis ezek az égitestek a Nap körüli keringésük során végighaladnak az összes csillagképen.

FIGYELMEZTETÉSI Soha ne nézzen a Nap­ba távcsővel, ha annak lencséje nincs felsze­relve védöszűrővell


Csipkebogyóbor

Hogyan készül ez a házi ital?

Magyarországon nagy hagyománya van a gyümölcsborok készítésének. A legtöbb gyü­mölcsbort világszerte almából csinálják, de szinte minden gyümölcsből – körte, egres, meggy, ribiszke, birs, áfonya, málna – készült már e nemes nedű. ízlelje meg a csipkebo­gyóbort is!

Hozzávalók (kb. 4 l-hez)

2 kg csipkebogyó

2 kg cukor

5 I víz

Borkészítésre csak jól megérett, puha, le­hetőleg dércsipte csipkebogyót használjon. A bogyókat tisztítsa meg a száruktól és csu- májuktól. mossa meg, majd zúzza össze. Te­gye egy nagy, 5 l-es uborkásüvegbe vagy fa­zékba. A vízben forralja fel a cukrot, majd amikor langyosra hűlt, öntse a gyümölcsre. Az üveget vagy a fazekat az erjedés idejére fedje le muszlinnal vagy füllel, és tartsa kö­zéphőmérsékletű helyiségben mindaddig, míg forrása – gyöngyözése – be nem fejező­dik. Ez körülbelül 3-4 hét.

Ezután szűrje le a folyadékot, tegye tisztá­ra mosott üvegekbe és jól dugaszolja le. Tart­sa az üvegeket hűvös kamrában vagy pincé­ben. A csipkebogyóbor minél tovább áll, an­nál jobb, aromásabb lesz.

CSISZOLÁS • CSOKORNYAKKENDŐ


Csiszolás

Felületek simítása kézzel és géppel

A felületeket festés vagy lakkozás előtt csi­szolással szokták tökéletesen simává tenni. A csiszológépek emellett fa munkadarabok formálására és kerekítésére is alkalmasak. A csiszoláshoz papírt vagy szövetet használ­nak, amelyet valamilyen dörzsanyaggal, pél­dául szilikon-karbidszemcsékkel vontak be. A csiszolóanyag durvaságát 60-tól 400-ig ter­jedő számozással jelölik (minél nagyobb a szám, annál finomabb szemcséjű a csiszoló­anyag).

Fa csiszolásakor mindig szálirányban dol­gozzon, soha ne merőlegesen arra. A szála­kon keresztben ejtett karcolásokat nehéz el­tüntetni, és a lakk vagy más felületkezelő anyagok csak még inkább kiemelik ezeket.

Festékek vagy lakkok eltávolítására ne használjon csiszolóanyagokat. A súrlódáskor keletkező hő megolvaszthatja a festéket, amely így eltörni és használhatatlanná teszi a csiszolóanyagot. Csiszolás előtt mindig távo­lítsa el a felületről a régi festékrétegeket.

A csiszolóanyagok közül a következők a legismertebbek:

Dörzspapír (vagy üvegpapír) Szárazon hasz­nálják fa csiszolásához olyan esetekben, amikor nincs szükség nagyon sima felületre, például a festés előtti felület-előkészítéshez. Ez a legolcsóbb csiszolóanyag.

Gránátpapír A gránát keményebb, jobb mi­nőségű csiszolóanyag, amelyet például búto­rok finom felületkezelésére használnak, pá­colás, lakkozás vagy polírozás előtt. Szára­zon használja.

Korundpapír vagy -vászon Ezeket a csiszo­lóanyagokat szárazon és nedvesen is hasz­nálhatja fémfelületek tisztítására és felcsiszo­lására, a gyártó utasításainak megfelelően. A korundszemcsék nagyon kemények, de kö­zeik könnyen eltömődnek. ívelt felületek csi­szolására korundvásznat használjon: tépjen le belőle egy csíkot, a két végét fogja a két kezébe, és így húzogassa ide-oda a csiszo­landó darabon.

Szilikon-karbid papír Száraz-nedves csiszo- lópapirnak is nevezik, mivel mindkét módon használható. Nedves állapotban például fes­tett felületek újrafestés előtti megkoptatására alkalmazzák, a víz ugyanis kenőanyagként szolgál és a képződő port is megköti.

Volfrám-karbid korong, tömb vagy reszelő Keményforrasztással rendkívül kemény ön­tött réteget erősítenek a fémalapra, és így ál­lítják elő ezeket a cslszolószerszámokat, amelyek durvább és finomabb változatban kaphatók. Elsősorban durvább csiszolási munkákhoz és festék eltávolításához hasz­nálhatók.

Csiszolópárnák Ezeknek a habgumi párnák­nak két nagyméretű oldalát csiszolóporral von­ják be. Nedvesen a festék újrafestés előtti megkoptatásához használhatók (de nem fes­ték-eltávolításra). Szárazon ívelt és formált fe­lületek lesimítására használatosak.

Acélgyapot E csiszolóanyag finomságát 0-k jelölik – minél több a 0, annál finomabb az acél­gyapot. A finomabb típusokat – kenőanyagként lakkbenzint használva – pácok és lakkok felü­letének az újrakezelés előtti megkoptatásához használják. A nagyon finom kivitelű acélgyapo­tot a műanyag padlókon esett karcolások eltün­tetésénél is alkalmazzák. Fát soha ne csiszol­jon durvább kivitelű acélgyapottal.

Kézi csiszolás ívelt vagy formázott felületek csiszolásához használjon tenyérbe simított össze hajtogatott csiszolópapírt/vásznat. Si­ma felületek csiszolásához legcélszerűbb az öntapadós hátoldalú csiszolóanyag, amelyet gumírozott kézi csiszolószerszámra ra­gasszon fel.

Régi festéknek vagy lakknak az újrafestés előtti eltávolításához használjon tiszta vízzel benedvesített, rugalmas párnájú csiszoló­szerkezetet. Az újrafestett falfelület fellazítá­sát durva szemcsés volfrám-karbid tömbbel vagy reszelővei végezze.

Gépi csiszolás Csiszológép használatakor különösen óvatosan járjon el, ugyanis ilyen­kor nagyon könnyen túl sok anyagot eltávolít­hat. A formázáshoz és lekerekítéshez dur­vább, a felületek simításához finomabb csi­szolóanyagot használjon.

A gépi csiszoláshoz vagy egy fúrógépre szerelhető feltét, vagy egy e célra gyártott csi­szológép szükséges. A fúrógépfeltétek közül a csiszolókorong, a csiszolódob és a csiszo­lókerék a legismertebbek. A csiszolókorong a fúróba befogható rugalmas korong, amelyre a csiszolóanyagból kivágott korong csavarral és alátéttel vagy öntapadós ragasztóréteggel erősíthető fel. Ezzel az eszközzel inkább csak durvább munkákat célszerű végezni, mi­vel a korong a fa szálirányára merőlegesen is csiszol, és nehezen eltüntethető nyomot hagy maga után. A csiszolódob egy habgumi hen­ger, amelyre körben cserélhető csiszoló­anyagcsíkot erősítenek. Ilyen csíkok különfé­le minőségben kaphatók.

A csiszolókerék a fúrógépbe fogható szár­ból és az ahhoz csatlakozó agyból áll. Az agyhoz körben több csiszolóanyag-lapocskát erősítenek, amelyek használat közben foko­zatosan elkopnak, így mindig új részük érint­kezik a munkadarabbal. Többféle minőség­ben kaphatók. Főleg fa munkadarabok (pél­dául ablakpárkányok vagy bútorok), illetve fé­mek lesimítására és tisztítására alkalmasak.

A rezgőcsiszolóknak is van fúrógépfeltéttel kialakítható változata, de ennél jobbak a cél­gépek. A rezgőcsiszoló feje finom körkörös mozgást végez, amely egyszerre csak egé­szen kevés anyagot távolít el. Ez az eszköz elsősorban lapos felületek, például asztalla­pok végső simítására alkalmas.

A szalagcsiszoló már félprofesszionális szerszám, amelynél egy végtelenített csiszoló­vászon-szalag mozog viszonylag nagy sebes­séggel. Gyalulás utáni felületegyengetésre, padlódeszkák csiszolására, illetve a parketta azon részeinek a lecsiszolására alkalmas, ahová a parkettacsiszoló gép nem fér be.

A parkettacsiszoló gép nagy teljesítményű berendezés, amelyet inkább kölcsönözni ér­demes. Különféle minőségű csiszolószalagok kaphatóak hozzá. Először durva csiszoló­anyaggal egyengesse el a felszínt, majd egy-

CSOKORNYAKKENDŐ


Egy bonyolult művelet lépésről lépésre

Tegye a nyakkendőt a nyaka köré úgy, hogy az egyik vége kissé hosszabb le­gyen a másiknál. Hurkolja a hosszabb végét jelűire, alulra, majd újra felülre.

Emelje a hurkot a torkához, és tartsa ott. Másik kezével húzza vissza a másik végét, és hagyja lelógni.

A felső végéből csináljon hurkot, és dugja az elülső hurok mögé, hogy csomót kapjon.

Húzza meg a hurko­kat, hogy egyforma hosszúak legyenek.

A felső végét hajtsa félre. Hü­velyk- és mutató­ujja közé fogva a másik végéből csináljon hurkot.

CSOKORNYAKKENDŐ » CSOMAGKÖTŐZÉS > CSOMAGKÜLDŐ ‘ CSOMAGOLÁS * CSOMÓK * CSÓNAKMOTOROK

re finomabbakkal csiszolja azt simára. Főleg nagyobb padlófelületek tisztítására vagy lak­kozás előtti előkészítésére, illetve az egye­netlen padlódeszkák lesimítására alkalmas.


Csokornyakkendő

Elegancia kézzel kötött csokomyakkendővel A szmoking és a frakk elengedhetetlen kiegé­szítője, a csokornyakkendő, gyárilag elkészí­tett formában, kapcsos vagy galléros kivitel­ben minden férfidivatüzletben kapható. A ha­gyományos feketén és fehéren kívül alkalmi viseletre e nyakkendőket különböző mintával és színben beszerezheti.

Ezek a kész csokornyakkendők azonban a türelmetlenek és a magukra nem sokat adó embereknek valók – a pedáns férfi a csokor­nyakkendőjét saját kezűleg köti meg, aminek igen egyszerű a technikája. És csokornyakken­dőt nem csupán urak köthetnek – egy csinos csokor elegánsan egészíti ki egy hölgy blúzá­nak dekoltázsát is. (A képet lásd a 73. oldalon.)


Csomagkötözés

Biztonságos csomagolás

A postán feladott csomagot úgy készítse el, hogy az masszív, szilárd legyen, hogy kibírja a szállítást. Ha a tárgy nem teljesen téglalap alakú, tegye be egy megfelelő méretű doboz­ba és a réseket tömje ki gyűrt újságpapírral, hogy ne mozoghasson, vagy csomagolja be hullámpapírba a bordázott felületével befelé.

Burkolja be a dobozt vagy a kartonpapírba csomagolt tárgyat csomagolópapírba. Körös­körül ragassza le extra erős vízálló ragasztó­szalaggal.

Ha jobban tetszik, ragasztószalag helyett spárgával is összekötheti a csomagot. Jó mi­nőségű spárgát használjon, kendert vagy ju­tát, hosszában és széliében is kösse át a cso­magot. Húzza szorosra és kössön rá takács­csomót.


Csomagküldő és házaló

Nem üzletben való vásárlás

Az utóbbi években a kereskedelemnek újabb fajtái vannak terjedőben. Ilyen például a há­zaló, a csomagküldő és az elektronikus úton, e-mailen történő áruvásárlás. Az árukínálás agresszív módszereit használják az eladók: a vásárló nincs felkészülve a vételre, mérlege­lési lehetősége igen korlátozott. Éppen ezért a jogalkotó korlátozta e kereskedelmi tevé­kenység lehetőségeit, és a fogyasztót foko­zott védelemben részesíti.

A fogyasztónak alapvető joga, hogy az áru átvételétől számított 8 munkanapon belül meggondolhassa magát, vásárlási szándéká­tól minden indoklás nélkül elálljon. E jogára írásban köteles a kereskedő a figyelmet fel­hívni. Ennek hiányában 3 hónapig tart a vevő meggondolási lehetősége.

A házaló kereskedő – aki a fogyasztó laká­sán, munkahelyén akarja áruját eladni – nem értékesíthet jövedéki terméket (például ciga­rettát, sört), kábítószert, pszichotrop anyagot, gyógyszert, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyagot, veszélyesnek minősülő szert, robbanásveszélyes anyagot, nemesfé­met, drágakövet, élelmiszerek közül csak zöldséget, gyümölcsöt árulhat. A házaló köte­les magát igazolni, és a fogyasztó lakásán es­te 20 és reggel 8 óra között nem kereskedhet. Az áru eladásakor át kell adnia valamennyi, más normál kereskedelemben megszokott kö­telezően adandó bizonylatot, így a számlát, blokkot, ha jogszabály az árura előírja, akkor használati-kezelési útmutatót, garanciajegyet.

A csomagküldő szolgálat általában kataló- gusi kínálat vagy reklámokban megadott áru­bemutatók és címek alapján értékesíti termé­keit. Az ajánlatkor részletes ismertetést kell adni az áru tényleges tulajdonságairól, áráról, postaköltségéről, a fizetés módjáról, a cso­magküldő szolgálat címéről, elérhetőségéről. A kereskedő nem követelhet a fogyasztótól fizetséget, ha olyan árut szállít a lakására, így kívánva értékesíteni, amelyet korábban a fo­gyasztó nem rendelt meg. Az ajánlattevést a fogyasztó reagálásának elmaradása esetén sem tekintheti a kereskedő rendelésnek. Az ily módon kiszállított árut nem kell átvenni, ki­fizetni. Amennyiben a vevő úgy dönt, hogy visszaküldi a meggondolási időszakban az átvett árut, a kereskedő köteles haladéktala­nul, de legkésőbb az elállástól számított 30. napig intézkedni az áru értékének visszajut­tatásáról.


Csomagolás

így nem gyűrődnek össze a ruhák és könnyű lesz a csomag

Hacsak nem tengeri útra készül, utazzon mi­nél kevesebb poggyásszal. Repüléskor elég egy válltáskát vagy egy aktatáskát és egy ülés alá beférő utazótáskát felvinni a fedélzet­re. A táska hossza, szélessége és magassá­ga együttesen nem lehet nagyobb 120 cm- nél, és a súlya nem lehet több, mint 5 kg.

Mindig tartsa magánál a szükséges pipe­reholmikat és gyógyszereket, a szükséges úti okmányokat és a legfontosabb értéktárgyait, valamint az esetleges késésre felkészülve egyváltásnyi ruhát.

Ha felakasztható ruhatartóban viszi a ru­háit, akkor kevésbé gyűrődnek.

Csomagolás Megfelelő méretű útitáskát vá­lasszon; egy túlságosan tömött kofferben összegyűrődnek a ruhák; egy kevéssé teliben viszont összevissza csúszkálnak.

Helyezzen selyempapírt a ruhák és a za­kók vállaiba és ujjaiba. Fektesse laposan a nadrágokat, ügyelve a hajtásokra; legjobb, ha a nadrágszárakat térd alatt és felett kb. 15-15 cm-rel hajtja be.

A szoknyák oldalait hajtsa be derékszögű­re; a szoknyát hajtsa félbe, a hosszú ruhát harmadába, de úgy, hogy az első hajtás köz­vetlenül a derék fölött, a második jóval alatta legyen. Szoknyák esetében jó megoldás még az is, ha hurkaszerűen összesodorja és bele­húzza egy régi harisnyába, amelynek a talp­része le van vágva – így a szoknya nem gyú­ródik össze.

A következőképpen rétegezze egymásra a ruhákat: a cipők és az egyéb nehéz darabok kerüljenek alulra; nadrágok; nehéz ruhák és szoknyák; zakók; ingek; nyakkendők; könnyű ruhák és pulóverek; és a tetejére a fehérne­műk. A zoknikat (ha nem a cipőkbe rakta őket), a harisnyanadrágokat és az alsóneműt a fennmaradó résekbe tömje.

A sampont és az egyéb folyékony anyago­kat öntse szivárgásmentes műanyag flakon­ba; legfeljebb háromnegyedig töltse őket, csomagolja be kis műanyag zacskókba és te­gye egy piperetáskába. A toalettszereknek műanyaggal vagy gumival bélelt neszesszert használjon.

Ne felejtse, hogy gyufát és öngyújtót tilos a repülőgép poggyászterébe vinni!

Címkézés Az összes régi címkét és úticél fel­iratot cserélje ki újjal az utazáshoz – géppel vagy jól olvashatóan írja olyan tintával, amely nem maszatolódik el. Ézenkívül óvatosságból kössön vagy ragasszon egy címkét vagy kár­tyát minden egyes csomag belsejébe, feltün­tetve rajta a nevét, pontos lakcímét és tele­fonszámát.

JAVASLAT Ha jól felismerhető címkével, feli­rattal vagy színes ragasztószalaggal látja el poggyászát, akkor könnyen felismerheti és gyorsabban megkapja a csomagkiadó térben.


Csomók

A legfontosabb csomózási formák szárazföldön és vízen

Sokféle csomót ismerünk, ám ezek alapvető­en két típusra oszlanak: a hurokcsomóra és a halászcsomóra. A hurokcsomókat arra használjuk, hogy a kötelet póznához vagy korláthoz rögzítsük, a halászcsomókat pedig két, esetleg különböző vastagságú kötélda­rab összekötésére.

Bármelyik típusú csomóval dolgozik is, a kötélnek a csomó szempontjából két része van – az álló rész, amellyel nem dolgozik, és a mozgó rész. A kettő közti hurok lehet felül (a mozgó rész kerül az álló rész fölé), vagy alul (a mozgó rész kerül az álló rész alá).


Csónakmotorok

Hogyan tartsa karban csónakmotorját?

A csónakmotort a gyártó által meghatározott időközönként vigye szervizbe, de időnként saját maga is végezhet rutinkarbantartást.

Még akkor is, ha a motor jól működik, böl­csen teszi, ha időnként kiveszi és ellenőrzi a gyújtógyertyákat.

Az üzemanyagtartállyal nem kell törődnie, hacsak nem repedt meg a tanksapka tömítő­gyűrűje; ez esetben cserélje ki azt. Némelyik

CSOMÓK • CSÓNAKMOTOROK • CSONKOLÁSOS SÉRÜLÉSEK • CSONTFARAGÁS

Hétféle hasznos csomó

A csomózást akkor tanulhatja meg a leg­könnyebben, ha jó vastag kőtéllel, például szá- rftókötéllel gyakorol, mert ezen jobban felisme­rt a rajzolatot, mint vékony madzag esetében. Az ábrákon hét ismert csomózási módot muta­tunk be, ezek sokszor igen hasznosnak bizo­nyulnak.

Nyolcas A .fékező”, ún. fékkótélbog célja, hogy a kőtél ne csússzon megfeszí­tés hatására. Csinál­jon egy alsó, majd egy felső hurkot. Húzza át a mozgó kötélvéget az első hurkon, a 8-as szám­hoz hasonló alakban.

Kötélhurok kettős félboggal Ez is hasznos horgonyzócsomó. Hurkolja a kötelet a cölöp köré kétszer úgy. hogy a második hurok fedje az elsőt. Rögzítse két félboggal

kétütemű motornál az olajutánpótlás különál­ló tartályból történik, amelyet ellenőrizni kell, és szükség esetén fel kell tölteni. Négyütemű motoroknál ellenőrizze az olajszintet az olaj- szintmérö pálcával. A gyártó által megadott időközönként cserélje le a motorolajat.

Időnként tisztítsa meg a karburátor úszó­kamráját, távolítsa el az üledéket és a víz- cseppeket. Olajozza meg a fojtószelep és a szivattyú összeköttetéseit: juttasson néhány csepp általános célú gépolajat a belső huza­lokhoz és a karburátor forgócsapjaira.

Kétütemű motoroknál igen fontos a gyújtás időzítése, mivel a hibás beállítás jelentékeny motorkárosodást okozhat. Bizonyosodjék meg arról, hogy ez a beállítás megfelel a gép­könyv utasításainak. Tekercses gyújtású mo­toroknál győződjék meg arról, hogy a tekercs­

Félbog és csúszócsomó A legegyszerűbb hurokcsomó a félbog vagy gyűrücsomó. Csi­náljon hurkot és csúsztassa át rajta a mozgó zsinegvéget. Ha megkettőzi a zsineg végét, mielőtt átdugja, akkor csúszócsomót kap.

Szorító nyolcas
A kötélnek rögzített / A
tárgyhoz, például ki­ f £ 1 ]
kötőcölöphöz való ‘ A , fi *
rögzítésére szolgál. *. A ’X Jy ff
Két azonos hurokból ■’ •
áll, s a csúszás
megakadályozására

félbogot kössön rá.

Egyenes csomó (egyszerű nyolcas) Az egye­nes csomó (két felső csomót kötünk ellenke­ző irányban) két. azonos vastagságú kötél összeillesztésére, vagy elsősegélynél kötö­zésre használható. Ha ki akarja oldani, húzza az egyik szabad végét a másik felé. Ettől csúszócsomóvá alakul át, mint a balra látható két félbog.

Szarvkötélbog Két, különböző vastagságú kötél összekötésére használható. Csináljon felső hurkot a vastagabbik kötélen, fűzze át rajta a másik kötél végét. Húzza körbe a vé­konyabbik kötelet az álló rész mögött, aztán vezesse vissza a hurkon keresztül.

hez csatlakozó elektromos érintkezők tiszták és jól érintkeznek. A sebességváltóházat csak a mérőpálcán jelölt szintig kell olajjal töl­teni, de időközönként ellenőrizze a tartalmát úgy, hogy eltávolítja a leeresztődugót. Ha az olaj zöldesbarna üledékké változott, az azt je­lenti, hogy vízzel szennyeződött, amely hibás tömítésen át jutott be. Vizsgálja meg a fogas­kerekeket és a csapágyakat, nem kopottak vagy rozsdásak-e, cserélje ki a tömítést, és töltse föl a megfelelő sebességváltó-olajjal.

Mielőtt a motort elindítaná, ellenőrizze, nem zárja-e el valami a hűtővízbeszívó nyí­lást. Ez vagy mélyen helyezkedik el, lent a hajócsavar közelében, vagy a meghajtóten­gely burkolatán.

Minden használat után mossa le a motor külsejét, és gondosan szántsa meg.


Csonkolásra sérülések

Mi a teendő vészhelyzetben?

Ha egy balesetet szenvedett személynek le­szakad egy kéz- vagy lábujja, illetve valame­lyik végtagja, a lehető leggyorsabban hívjon orvosi segítséget. Telefonáljon vagy telefo­náltasson a mentőknek a 104-es számon, hogy vigyék a sérültet a legközelebbi kórház baleseti sebészetére.

Ne próbálja meg visszahelyezni a levágott tagot, mivel azzal csak még nagyobb fájdalmat okoz, és a szöveteket is összeroncsolhatja. Azonnali teendők Fektesse le a sérültet. A legfontosabb dolog a vérzés elállítása. Azonnal emelje meg a csonkot vagy a sérült végtagot, és tegyen alá párnát vagy összete­kert kabátot, illetve fektesse a térdére. A vér­zés elállításához nyomjon a sebre egy nagy csomó gézt vagy egy tiszta zsebkendőt.

Ha tudja, rögzítse a gézt kötéssel, illetve sállal, nyakkendővel, inggel vagy valamilyen textildarabbal. Amennyiben ez nem sikerül, a gézt a kezével tartsa a helyén. Ha a vér átáz­tatja a gézt, ne vegye le, csak tegyen rá to­vábbi nedvszívó rétegeket.

Ne készítsen szorítókötést, mivel azzal csak további károsodást okozhat.

Próbálja megnyugtatni és mozdulatlanul tartani a sérültet.

Miután sikerült megfékeznie a vérzést, és bizonyos abban, hogy a sérült nincs közvet­len veszélyben, tegye a levágott végtagot egy tiszta műanyag zacskóba. Hidegen kell tarta­ni, ezért a zacskót tegye egy nagyobb mű­anyag zacskóba, és a két réteg közé szórjon jeget (de ne tömje szorosra).

A levágott ujjat vagy végtagot adja át a mentőorvosnak, hogy vigyék a sérülttel együtt a kórházba, mivel lehetséges, hogy vissza tudják varrni.

Közúti és vasúti balesetek során is leszakad­hatnak végtagok, de az efféle balesetek leggya­koribb oka a fűnyírók vagy láncfűrészek gondat­lan használata, illetve a motoros szerszámokra vonatkozó biztonsági előírások be nem tartása.


Csontfaragás

A matrózok művészete

A csontfaragást már a kőkorszakbeli ember is ismerte. Ma is jelentős helyet foglal el minden népművészetben, elsősorban a vadászattal és állattenyésztéssel foglalkozó embercso­portoknál. A bálnavadászok egykor szívesen karcoltak képeket bálnacsontokba vagy -fo­gakba, illetve rozmár- vagy narválagyarba. A bekarcolt vonalakat aztán fekete tintával, korommal vagy dohánylével emelték ki. Ez a primitív csontfaragás valójában nem túl bo­nyolult, bárki könnyen utánozhatja.

Anyagok és szerszámok Ma már nem lehet bálnacsonthoz jutni, helyette azonban e célra éppúgy megfelelnek más állatcsontok, tehén­tülök, szarvasagancs vagy akár kagylóhéjak is; illetve megfelelnek régi elefántcsont kés-

CSONTFARAGÁS * CSONTTÖRÉSEK » CSÖHAJLÍTAS

CSONTFARAGÁS


Csontba vagy szaruba karcolt képek készítése

CSONTTÖRÉSEK —


Törött kar vagy lábszár testhez rögzítése

Szorítsa De a munkadarabot két. V alakban lecsavarozott faléc közé. A képet barkácskés- sal, tolikéssel vagy vékony árral karcolja be.

A (estéket vékony festóecsette vigye te A felesleget puha ronggyal törölje te a csontról. Ha a festék megszáradt, csiszolja fel a felületet .0″ jelzésű acélgyapottal.

Háromszögletű kérőével kösse fel a kipárnázott kart. Az ujjak hegyétől a könyékig támassza alá A kar és a test köré kössön széles szóvetdarabot.

A törött végtagot pólyái ja a test sérülésmentes részéhez, hogy ne tudjon elmozdulni. A mozgatás fájdalmat, sok­kot és további sérüléseket okozhat.

Ha a kar könnyen hajlik, a törés és a test közé párnát helyezve a kart fektesse keresztbe a mellkason.

Az ép lábat rögzítse a törött mellé. Tegyen közéjük párnát.

Bokánál, térdnél és a törés két oldalán kösse össze a két lábat

nyelek vagy zongorabillentyűk is. Csontfara­gást készíthet bizonyos műanyagokba, pél­dául elefántcsont-utánzatba is.

A faragásra szánt csontokat vagy agancso­kat főzze több órán keresztül, ugyanis így min­den szennyeződés és húsmaradvány eltávo­lítható róluk. Csiszolja fel a felületüket ,0″ jel­zésű acélgyapottal, majd kenje le azokat szín­telen poliuretán lakkal. Vágja a csontot méret­re fémfűrésszel, és helyezze el a munkaasz­talon a fenti ábrának megfelelő módon.

A kép bekarcolása A képet először papíron tervezze meg, majd vigye át a faragandó fe­lületre, illetve helyezze a tervet a csontra és egy tűvel szúrja át a legfontosabb pontokon, majd a csontba szúrt pontokat kösse össze puha ceruzával.

Először a legvastagabb vonalakat karcolja be határozott, egyenletes mozdulatokkal, s ezután térjen át a részletek elkészítésére. Az árnyékolást finom párhuzamos vagy kereszt­irányú vonalkázással jelezze – minél sűrűb­bek a vonalak, annál sötétebb lesz az árnyék.

A kész faragást azután bármilyen festékkel átfestheti, amelyik nem folyik meg nedvesség hatására.


Csonttörések

Törések azonnali ellátása

A csonttörésnek lehet olyan nyilvánvaló jele is, mint például a bőrt átszakító csontdarab vagy a szemmel láthatóan deformálódott végtag. Lehet azonban kevésbé nyilvánvaló is – például az eséstől vagy ütéstől szárma­zó sérülés helyén fellépő, hosszan tartó fáj­dalom.

Ha a törésnek csak a gyanúja is felmerül, azonnal hívja ki a mentőket. Ne mozgassa a sérült személyt, hacsak nem feltétlenül szük­séges – különösen, ha gerincsérülést gyanít, mivel további, esetleg halálos sérülést okozhat.

Amíg a mentőkre vár, erős vérzés vagy sokk esetén részesítse elsősegélyben a sé­rültet. Ne adjon neki semmit sem inni. Ha meg kell mozdítania – vagy mert késik a men­tőautó, vagy mert azt a tanácsot kapta, hogy vigye kórházba -, rögzítse a törést, hogy a csont ne mozdulhasson el.

Törött végtag rögzítése A törött lábat sállal, nyakkendővel vagy bármilyen, kéznél lévő anyaggal kötözze az ép lábhoz, de előtte a boka, a térd és comb közé is helyezzen pár­nafélét, hogy e felületek ne érintkezzenek. Ha a térd törött el, ne próbálja megmozdítani. Párnával vagy összehajtogatott kabáttal tá­massza meg. A törött kart rögzítéskor egy fel­kötő kendővel támassza alá, majd pólyával rögzítse a testhez.

A törött kart ne hajlítsa be erőszakkal. Ha magától nem hajlik, fektesse a sérültet ké­nyelmes helyzetbe, a sérült kar és a test kö­zé tegyen valamilyen párnát, és – a törött részt kerülve – három széles szövetdarabbal pólyázza a kart a testhez.

Törött borda ellátása Az egyszerű bordatö­rés mély lélegzetvételkor vagy köhögéskor éles mellkasi fájdalmakat okoz a sérültnek. Ezt úgy enyhítheti, hogy a sérült oldali kart felkötő kendőbe helyezi.

A nehéz lélegzés és a szájból szivár­gó habos vér azonban súlyosabb sérülésre utal. Ebben az esetben haladéktalanul hívja a mentőket, és addig, amíg megérkeznek, bizto­sítson félig ülő testhelyzetet a beteg számára.


Csőhajlítás

Miként csináljuk,

hogy ne törjön meg a cső?

Ha rézcsövet hajlít, hajlítórugó vagy – szer­szám kölcsönzőből bérelhető – csőhajlító ké­szülék használatával akadályozhatja meg, hogy megtörjön vagy összelapuljon. A rugók csak 15 mm-es és 22 mm-es átmérőjű csö­vekhez alkalmasak. A meghajlítandó csővel azonos méretű rugót használjon. A csőhajlító készülékkel nagyobb csövek is meghajlítha­tok, valamint U hajlítások és csővégi hajlítá- sok is készíthetők.

Illessze a csőbe a rugó kúpos végét, és az óramutató járásával egyezően csavarja be egészen addig, amíg elér a meghajlítandó ré­szig. Kis ívű hajmásokhoz a csövet támassza a térdére.

A rugó eltávolításához a szükségesnél ki­csit jobban hajlítsa meg a csövet, majd óva­tosan húzza vissza a megfelelő hajlásszög­be. Illesszen csavarhúzót a rugó hurkába, és az óramutató járásával egyező irányba for­gatva húzza ki. .

.CSŐHAJŰTÁS * CSÖVEK HŐSZIGETELÉSE » CSUKLÁS

CSŐHAJ LÍTÁS


Rugó használata rézcső meghajlításához

Csőhajlító rugókat a háztartási vízellátásban szabványos, 15 és 22 mm átmérőjű csövekhez kaphat. –

Zsírozza be a rugót, és tolja be a csőbe az óramutató irányá­val megegyező csa­varó mozdulattal. Ha a cső hosszabb, mint a rugó, a kihúzáshoz rögzítsen erős drótot a hurokra.

A térdére fek­tetve hajlítsa meg a csövet a szükségesnél kicsit jobban, majd húzza visszafelé, hogy meglazul­jon a rugó és könnyebb le­gyen kihúzni.

A rugó eltávolítá­sához vezessen át egy rudat a hurkon, és csavarja meg, hogy csökkenjen a rugó átmérője. Húzza ki a rugót.

Csőhajlító készülék használata Kölcsö­nözzön a meghajlítandó csövekhez megfele­lő méretű sablonnal vagy sablonokkal és ve­zetőgörgőkkel felszerelt készüléket. Tegye a félkörös sablont a készülékbe, fektesse mellé a csődarabot, és helyezze a megfelelő méretű vezetőgörgőt a cső és a mozgatható kar közé. Nyomja össze a karokat egészen addig, amíg a cső pontosan a kívánt szögbe hajlik a sablon körül.

Műanyag csövek hajlítása Polietilén csö­vet rugó nélkül is meghajlíthat annyira, hogy a belső átmérő ne legyen kisebb, mint a cső külső átmérőjének nyolcszorosa. Élesebb szögben való hajlításhoz helyezzen hajlítóru­gót a csőbe, és mártsa forró vízbe. Amikor meglágyul, hajlítsa meg a csövet, majd hagy­ja lehűlni, mielőtt kivenné belőle a rugót. Lé­teznek fémsablonok, amelyek derékszögben meghajlítva tartják a polietilén csövet. ‘


Csövek hőszigetelése

Hőenergia-megtakarítás és a szétfagyás megakadályozása

A melegvíz- és a központifűtés-csöveknél hőveszteség keletkezik, ha nincsenek szi­getelve; a hidegvíz-csövek, különösen a te­tőtérben, hideg időben szétfagyhatnak, ha nincsenek védve. A csövek hőszigetelése megoldható műanyag hab alkalmazásával vagy üvegszálas, illetve ásványianyag-szá- las szalagok használatával, ezenkívül hab­vagy nemez-csőburkolatokkal. A csőburkola­tokat a falhoz közeli csövekre meglehetősen könnyű ráhelyezni.

Szigetelőszalagok A műanyaghab szalag öntapadó, csak le kell húzni a hátán találha­tó védőpapírt. 50 mm széles és 10 m hosszú tekercsekben kapható. Üvegszálas és ásvá- nyianyag-szálas szalagok nincsenek mindig raktáron, de szigetelőlapot fölvághat 75 mm


Szigetelőcsővel vagy -szalaggal

Habcső Feszítse szét a szigetelőcsövet, és illessze rá a csőre. Nyomja rá a szigetelést egészen a cső végéig.

Új szalagot kezdve egy teljes fordulat­tal tekerje körül a korábbit. Zsineg­gel rögzítse a sza­lagokat.

Szalag Egymást át­fedő csavarulatokkal tekerje rá a szigete­lőszalagot. Az elzá­rócsapnál tekerje körbe a testet.

A végéhez közel vegye körül a szigetelést ra­gasztószalaggal.

A hajlatoknál nyomja össze a széleket, és rögzítse mű­anyag ragasztó­szalag-darabbal.

széles csíkokra. Ha ezekkel dolgozik, okvet­lenül viseljen kesztyűt!

Tekerje körül a szalagot a csövön úgy, hogy a szélek nagyjából a szalag szélességé­nek feléig átfedjék egymást. A nem öntapadó szalagokat háromfordulatonként meg kell kö­tözni. Amikor egy szalag végére ér, a követ­kezővel tekerje körbe egyszer, és kösse meg a zsineget.

A szelepek és az elzárócsapok nyakát is bőséges átfedéssel csavarja körbe a szigete­lőanyaggal. A cső végén csavarjon rá egy tel­jes fordulatot, és a nem ragasztós szalagot kötözze meg zsineggel. Ha hidegvíz-csöve­ket szigetel, ne felejtse el szigetelni a házon kívüli túlfolyót is.

Szigetelőcsövek Hajlékony műanyag szige­telések 6-75 mm átmérőjű csövekhez kapha­tók. A megfelelő méretet szerezze be – a cső­re nem illeszkedő burkolat nem szigetel töké­letesen.

A cső alakú habszigetelőt 1 vagy 2 m-es hosszúságban árulják a boltokban, és hosz- szában fel van hasítva, hogy rá lehessen pat­tintani a csőre.

Nyissa szét a szigetelést az egyik végén, és pattintsa rá a csőre. Győződjék meg arról, hogy a szélek záródnak, és ragassza össze műanyag ragasztószalaggal. Pattintsa rá a szigetelés fennmaradó részét is a csőre, és a hajlatoknál nyomja össze a széleket, s ra­gasztószalaggal ragassza össze hosszában az illesztés mentén. Az egyes darabok össze­illesztését úgy ragassza össze, hogy mindkét felet átfedje a szalag. Szelepeknél és elzáró­csapoknál csavarja körül szalaggal a szigete­lést olyan közel a szelep nyakához, amennyi­re csak lehetséges.

A nemezhüvely új csövek beszerelés előt­ti szigetelésére való, de ollóval felnyitva a var­rást, már meglévő csövekre is rátehető. Kö­rülbelül 20-22 m-es csomagokban kapható, és 15, valamint 22 mm-es csövekre illik. Bur­kolja be a felnyitott hüvellyel a csövet, és sű­rű közökben kösse át zsineggel.


Csuklás

Hogyan lehet megállítani?

Csuklás akkor keletkezik, amikor a mell- és hasüreget elválasztó rekeszizom görcsbe rándul, és megakasztja a légzés normális, megszokott ritmusát. Okozhatja túl bőséges étkezés, túl nagy nevetés vagy egy sebtében lenyelt forró ital.

A csuklás elmulasztásának legegyszerűbb módja a szén-dioxid belégzése. Vagyis azé a gázé, amelyet kilégzéskor bocsát ki magából az ember. A lélegzet több alkalommal való egyszerű visszatartása lehetővé teszi a szén­dioxid feldúsulását a szervezetben. Tartsa az orra és a szája elé a begörbített tenyerét (vagy tegyen oda egy papírzacskót), és vé­gezzen több ki- és belégzést. Nejlonzacskót ne használjon, mert megfulladhat.

A csuklási roham általában 10-20 perc alatt elmúlik. Ha egész nap tartana, forduljon orvoshoz.

DADOGÁS • DÁLIA • DÁMAJÁTÉK


Dadogás

Mit tehet a gyakori beszédhibával?

A gyermekek gyakran azért dadognak, mert a beszédtanulás időszakában nagy megráz­kódtatás – például súlyos betegség vagy kö­zeli hozzátartozó halála – érte őket. Ez termé­szetes jelenség, és ilyenkor az a leghatéko­nyabb kezelés, ha az ember megőrzi nyugal­mát és kivárja, amig megszűnik a dadogás. Nem szabad aggodalmat mutatni, mivel az gyakran csak ront a gyermek dadogásán.

Ha a dadogás megmarad, annak az lehet az oka, hogy az agy késve próbálja ellenőriz­ni, amit hallott, vagy nem megfelelő a nyelv, az ajkak és a szájpadlás mozgásának össze­hangoltsága.

Kérje meg az orvosát, hogy utalja be szak­rendelésre. azaz logopédushoz. A logopédus valószínűleg meg tudja majd mondani, hogy a számos ismert módszer és segédeszköz közül melyik lehet a legalkalmasabb a beszéd javítására. A szokásos rehabilitáció beszéd-, ritmus- és légzésgyakorlatokból áll, pszicho­terápia kíséretében.

A dadogók egy része nem dadog akkor, ha szerepet játszik vagy énekel. Az efféle tevé­kenységek segíthetnek növelni az önbizal­mat, és némileg enyhíthetik a dadogás okoz­ta feszültségeket.

Részletesebb felvilágosításért forduljon a Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Re­habilitációs Bizottsághoz (1115 Budapest. Halmi utca 26.. tel.: 203-8497).


Dália

Az aztékok virága

Azték származású dísznövényeink, a dáliák két fő csoportra oszthatók: az évente, magról növesztettek, illetve az évelők, amelyek gu­móról vagy feldarabolt gumóból nevelhetők. A különböző színű dáliák magjai többnyire keverten kaphatók, és kiültetésre váró növé­nyekként kezelik őket; ha egy bizonyos színű virágot szeretne, gumót vagy cserépben ne­velt palántát kell vásárolnia.

A növények magassága kb. 30 cm és mint­egy 2 m között változik, és fajtájuktól függő­en lehetnek egy- vagy dupla virágúak. 5-25 centiméteres átmérővel.

A talaj előkészítése A dáliának sok fényre van szüksége, és lehetőleg külön ágyasba, saját társaságába ültessük. A jó minőségű, közepesen agyagos földet kedveli, de bármi­lyen, elfogadható minőségű talajban is megél. Bőségesen trágyázza meg a földet ősszel a következő évi májusi vagy júniusi ültetéshez. Kiválasztás Ha teheti, lehetőleg a legna­gyobb gumókat vásárolja meg. mert valószí­nűleg belőlük lesznek a legnagyobb és legdú- sabb virágok is. Jól vizsgálja meg. hogy egészségesek-e: ne vegyen olyan gumót, amelyen vágásnyom, benyomódások, rotha­dásra vagy kiszáradásra utaló jelek láthatók. Fiatal, cserepes dáliákat legjobb késő ta­vasszal vásárolni.

Ültetés A törpe fajok kivételével minden dá­liafélének támasztókaróra van szüksége. Minden egyes növénynek ásson 15 cm mély lyukat, és kb. 30 cm mélyre szúrjon melléjük egy-egy szilárdan álló 1,5 m-es karót.

A gumókat óvatosan helyezze a földbe; vi­gyázzon, hogy ne sérüljenek meg, és hogy a hajtás felfelé álljon. A kiásott földhöz keverjen csontlisztet és egy maroknyi nedves tőzeget, majd temesse vissza és bőségesen öntözze meg a növényt.

A cserepekben nevelt növényeket ugyan­úgy kezelje, mint a gumókat: ásson nekik megfelelő méretű lyukat, és miután a cserép­ből kiemelve, a gyökereit körülvevő főiddel együtt elültette őket, szúrjon melléjük egy-egy karót. Ültetés után jól öntözze meg, és szá­raz időben ezt két nap múlva ismételje meg.


Dámajáték

Kétszemélyes játék

Ezt a régi társasjátékot 64 fekete-fehér mező­re osztott táblán – sakktáblán – játsszák. Mindkét játékosnak tizenkét, általában fekete és fehér, vagy vörös és fehér korongja van.

DÁMAJÁTÉK

Ugrás és lépegetés

A játék célja: levenni a másik játékos ko­rongjait, vagy úgy körülállnl őket, hogy ne léphessenek. A sötét (fekete vagy vörös) kezd; több játszma esetén a játékosok fel­váltva vezetik a sötét és világos korongokat.

A sötét kettős ugrási hajt végre, s ellenfele két korongiát leveszi.

A király előre és hátra Is léphet, de mindig csak a szomszédos

sötét mezőre

A játékosok a tábla két oldalán foglalnak helyet; a táblát úgy kell fordítani, hogy mind­kettejük bal kezénél fekete mező legyen. Ezután elhelyezik a korongokat a feléjük eső sorok sötét mezőire; a két középső sor üre­sen marad. A játék célja: az ellenfél minden korongjának levétele.

A fekete vagy a vörös kezd; lépni csak át­lósan előre, a következő sötét mezőre lehet. Ha az egyik játékos egy korongja a másik szomszédságában lévő mezőn helyezkedik el, és egyikük mögött üres mező van, ellenfe­le átugorhatja és leveheti a korongot. Megfe­lelő helyzet esetén egy lépésben ilyen ugrá­sok sora is végrehajtható.

Ha az egyik játékos – vagy mert nem vette észre, vagy mert számára hátrányos helyet szabadítana fel – nem él a kínálkozó ugrási le­hetőséggel, ellenfele leveheti azt a korongot, amelyikkel játékostársa ugrani tudott volna. Egyszerre csak egy koronggal lehet lépni, így ha kétféle lépéslehetőség is kínálkozik, csak az egyiket választhatja, a másikat pedig elveszti.

Ha az egyik játékosnak a korongjával sike­rül a másik oldal alapvonalára érnie, a korong királlyá változik, amit úgy jeleznek, hogy a te­tejére rátesznek egy azonos színű korongot azok közül, amelyek a játékból már kiestek. A király a közönséges korongoktól eltérően visszafelé is lépegethet, és nem köteles a kí­nálkozó lehetőséggel élni, vagyis ugrani.

A játéknak akkor van vége, ha az egyik já­tékos minden korongját levették a tábláról, vagy már olyan kevés korongja maradt, hogy nincs esélye a győzelemre. Ha egyikük sem győz – például azért, mert mindkettejüknek csak egyetlen korongja maradt az ered­mény döntetlen.

DARAZSAK « PART (NYÍLDOBÁLÓS JÁTÉK) » DIÁK ÉS DIAVETÍTÉS • DIÉTA * DIÓS ÉS MÁKOS BEJGLI


Darazsak

Hogyan szabaduljon meg tőlük?

A kolóniákban éló’ közönséges darazsak nyár vége felé okozzák a legtöbb kellemetlensé­get. Az ezt megelőző időszakban azonban a darázs jó szolgálatot tehet, mivel lárvái táp­lálása során elpusztítja a kártékony levéltet- veket és a hernyókat.

A darázskolónia augusztus végén, szep­tember elején széled szét, amikor a darazsak cukros táplálék után néznek, és megeszik a gyümölcsöt és lekvárt.

A dolgozók (steril nőstények) akkor támad­nak és csípnek, akár ismételten is, amikor za­varják és izgatják őket. A csípés fájdalmas, de csak ritkán veszélyes.

Hogyan szabaduljon meg tőlük? A dara­zsakat el lehet pusztítani aeroszolos rovar­ölővel, vagy még egyszerűbben: ha egy lek­várral és sörrel félig töltött üvegbe csalja őket, ahol megfulladnak.

A darázsfészek általában üregben (példá­ul elhagyott egérlyuk) vagy falban, fészerben, padláson, esetleg a sarokban tartott virág­cserepek mögött található. A fészek helyét könnyen fellelheti, mivel a darazsak ott kerin­genek felette, vagy ha a plafonon elszínező­dés jelenik meg.

Pénzt is áldozhat a darázsfészek elpusztí­tásáért, ha az feltétlenül szükséges, a kolónia azonban a szezon végén így is úgy is eltűnik, és akkor majd a padlás vagy más fészkelő­hely nyílásait gondosan eltömheti, és akkor a következő évben a darazsak nem tudnak visszatérni oda. A szabadban található fé­szek darázsfészek elleni vegyszerrel elpusz­títható.


Dart (Nyíldobálós játék)

Egyéni vagy csapatmérkőzések

A játékot úgy játsszák, hogy a játékosok apró dobónyilakkal különböző értékeket jelentő, 20 zónára osztott, kör alakú céltáblára dobnak. Játszhatják egyénileg, ketten, hárman vagy akár két-három fős csapatok is. A játék célja: az indulási pontszámot nullára csökkenteni. Egyéni versenyzők 301, csapatok 501 vagy 1001 ponttal indulnak, és a találatok számér­tékét le kell vonni a kezdő összegből.

A dobások sorrendjét egy-egy nyíl eldobá­sával határozzák meg; az kezd, akinek a nyi­la a tábla közepébe vagy ahhoz legközelebb talál. A sorra kerülő játékosok három-három nyilat dobnak el. A játékba belépni általában csak úgy lehet, ha a játékos a dobónyíllal a kétszeres gyűrűbe talál; a tábla peremén fu­tó dupla gyűrűn belül elért találat az adott kör­cikk számának kétszeresét éri. Az a játékos – vagy csapat -, aki-amelyik nem talált e két­szeres gyűrűbe, a következő körben ismét próbálkozik. A játszma akkor fejeződik be, amikor a kétszeres gyűrűn érik el a pontosan nulla eredményt. Egy játszmában az ellenfe­lek három-három dobásból álló sorozatokat dobnak.

A belső középpontba találó dobás 50, a külső középponti körbe találó dobás 25 pon­tot ér. A külső kétszeres gyűrűn a körcikk szá­mának kétszeresét, a belső gyűrűn a körcikk számának háromszorosát éri. A legmaga­sabb pontszám tehát, amit egy nyíl elérhet: 60. A céldobó táblát úgy helyezik el, hogy kö­zéppontja a padlótól 173 cm-re legyen. A já­tékosok a tábla síkjától 237 cm távolságban meghúzott vonal mögött állva dobják el nyi­laikat.

A játéknak sokféle változata ismere­tes, amelyeket azonban mindig a hagyomá­nyos táblával játszanak; van például, ahol sorban kell végigdobálni a táblán jelölt kör­cikkeket.


Diák és diavetítés

A képek tárolása és vetítése

A diákat mindig csak a kereténél fogja meg, és itt tüntesse fel a kép tárgyát és készítési idejét. Minden keret bal alsó sarkára tegyen öntapadó foltot, így nem fogja eltéveszteni, hogyan kell a diát betenni a vetítőbe.

A diák tárolása Tartsa diaképeit dobozokban vagy dossziéba köthető átlátszó műanyag tárolófóliákban száraz, sötét és hűvös helyen. Ha nedves környezetben kell tartania a képe­ket, tegyen melléjük nedvszívó szilikagélt tar­talmazó zacskókat.

A diák vetítése A legjobb minőségű vetített képet teljesen elsötétített szobában kapja. Nagyon sokféle diavetítő van, az egy-két dia befogadására alkalmas kézi működtetésű típusoktól egészen a távirányítású, akár 80 kép befogadására is alkalmas forgótáras ké­szülékekig.

A képet bármilyen sima fehér felületre ki­vetítheti, például falra vagy vetítőernyőre. Az ernyők lehetnek matt vagy gyöngyözött bevo- natúak. Ez utóbbi fajta szebb képet ad, de a fényt csak viszonylag szűk sávban veri jól vissza, ezért a nézőknek csaknem pontosan szembe kell ülniük az ernyővel.

A diák összeválogatása Mielőtt vetítést ren­dezne, selejtezze ki a rosszul exponált és az érdektelen képeket. Lehetőleg ne váltogassa gyakran a világos,és a sötét, illetve az álló és a fekvő képeket. Állítsa a diákat a mondandó­jának megfelelő logikus sorrendbe.


Diéta

Hogyan fogyjon le?

Csodamódszer, amellyel néhány nap alatt megszabadulhat többkilónyi súlyfeleslegétől, nem létezik. Azok a módszerek, amelyek a leggyorsabb eredménnyel járnak, egyben a leghatástalanabbak is, mert mihelyt ismét normálisan kezd táplálkozni, régi testsúlya is visszatér – ráadásul az egészségre is ártal­masak. Hasonlóak azok a gyógyszerek is, amelyek csökkentik az étvágyat, vagy ser­kentik a szervezet energiafelhasználási fo­lyamatait. A legtöbb orvos nem is hajlandó felírni ezeket, mert mellékhatásaik igen ked­vezőtlenek. Háziorvosa, családiorvosa azon­ban bizonyosan tud fogyókúrás tanácsot adni önnek, és a folyamat előrehaladását is figyelemmel kísérheti.

Legmegfelelőbb fogyókúra, és egyben egészségének is hasznára válik, ha helye­sen, kiegyensúlyozottan táplálkozik. A szer­vezet normális működéséhez szükség van szénhidrátra, fehérjékre, zsírokra és vitami­nokra, ám ha kevesebb energiamennyiséget fogyaszt, mint amennyit szervezete felhasz­nál, feltétlenül megindul a fogyás.

Tartózkodjon az étkezések közötti torkos­kodástól, de egyen rendszeresen. Ha egy ét­kezést kihagy, esetleg annyira éhes lesz, hogy a következő alkalommal a kelleténél is jobban kárpótolja magát. Egyen keveset, mi­vel a legtöbb étel vagy ital hizlal, ha túl sokat fogyaszt belőle.

Egyen rostokban gazdag ételeket, ezek megkönnyítik a diétázást (és segítenek meg­előzni a bélbántalmakat is). A reggelire elfo­gyasztott korpától és gabonaféleségektől annyira jóllakik, hogy délig bizonyára nem gyötri az éhség. Egyen teljes őrlésű lisztből készült barna kenyeret, s a főzéshez is in­kább korpás lisztet használjon. A korpa, a főtt krumpli, a rizs és a sokféle zöldség laktat, de nem hizlal. Épp csak annyit egyen, hogy éh­ségérzete elmúljon.

Az elfogyasztott zsiradék mennyiségét szorítsa a lehető legalacsonyabbra. A fontos, zsírban oldódó vitaminokból akkor is elegen­dő mennyiség jut a szervezetébe, ha napon­ta csak egészen kevés zsiradékot eszik. A vaj, a tejszín, a húsban lévő zsír, a tészta­félék és a sütemények mind hizlalnak.

Igyon sovány, alacsony zsírtartalmú tejet, és lehetőleg ne vajazza meg sem a kenyeret, sem pedig a főtt krumplit, mivel ezek energia­mennyisége ezáltal megháromszorozódik. A saláták ugyanígy csak akkor nem hizlalnak, ha nem önti nyakon őket olajos öntettel vagy majonézzel.

Csökkentse a cukor mennyiségét is, amennyire csak lehet; a cukor hizlal, és árt a fogaknak is. A szükséges szénhidrátmennyi­séghez krumpli, rizs, barna kenyér és némi friss gyümölcs fogyasztásával is hozzájuthat. Igyon alacsony kalóriaértékű, cukormentes italokat. Az alkohol hizlal, amellett éhségérze­tet kelt, és csökkenti a diéta betartásához na­gyon is szükséges akaraterőt.

A gondosan megtervezett diéta mellett a rendszeres testmozgás feszesebbé teszi iz­mait, így amellett, hogy segít leadni a kilókat, az ernyedt, petyhüdt testet is rendbe hozza.


Diós és mákos bejgli

A népszerű karácsonyi sütemény készítése

Magyarországon a karácsonyi ünnepek el­képzelhetetlenek anélkül, hogy az asztalra ne kerüljön bejgli, azaz dióval, mákkal és újab­ban gesztenyével töltött tekercs.

DIÓS ÉS MÁKOS BEJGLI • DÍSZÁLLATTARTÁS • DÍSZCSOMAGOLÁS • DÍSZTÖK

Hozzávalók

50 dkg sima liszt

25 dkg vaj vagy margarin

2 egész tojás

5 dkg porcukor

 1. dkg élesztő
 2. dl tej csipetnyi só

Az élesztőt langyos tejjel és cukorral fut­tassa fel. A lisztet a vajjal morzsolja el. adja hozzá a jól felvert egész tojásokat, az élesz­tőt, a porcukrot, sót, tejet; gyorsan dolgozza össze és pihentesse 2 órán át deszkán leta­karva. Utána formázzon belőle 2 nagyobb vagy 4 kisebb cipót, majd nyújtsa ki V2 cm vastagságú téglalap alakra. Kenje rá a tölte­lékeket. a széleit 2 cm szélességben üresen hagyva, majd csavarja össze úgy. hogy a csavarás vége alul legyen. Helyezze a teker­cseket sütőlemezre, a tetejét egész tojással kenje be. majd 1 órán át kelessze langyos helyen. Utána kenje át a tekercseket a tojás­fehérjével, és 1/2 órára tegye hideg helyre. (Ettől lesz a színe márványosl) A sütőbe he­lyezés előtt szurkálja meg a tekercsek olda­lát hegyes villával, hogy a sütés közben ne repedezzenek meg. Forró sütőben 25-30 percig süsse. A sütő ajtaját közben ne nyito- gassa.

Diótöltelék Hozzávalók 30 dkg darált dióbél 20 dkg porcukor 20 dkg finom édes morzsa citromhéj

10 dkg mazsola vagy apró kockákra vágott birsalmasajt

3 dl vízből a cukorral főzzön sűrű szirupot, öntse bele a diót, keverje össze, majd levéve a tűzről keverje hozzá a morzsát és a többi anyagot.

Máktöltelék Hozzávalók 30 dkg darált mák 20 dkg cukor 3 dl tej vaníliás cukor vagy citromhéj 5 dkg dara vagy liszt

Forralja fel a tejet, öntse hozzá a darával elkevert mákot és végül a cukrot. Ehhez a töl­telékhez is adhat mazsolát vagy felaprított birsalmasajtot.

Ha a tekercseket vegyesen készíti dió- és máktöltelékkel, a töltelékek fele mértékét ve­gye. Mindkét tölteléket feltétlenül hidegen kenje a tésztára.


Díszállattartás

Kalitkában élő madarak gondozása

A leggyakoribb, kalitkában tartott madár a tör­pepapagáj. a kanári és a pinty. A legkedvel­tebb a törpepapagáj, ez a szeretetteljes, könnyen megszelídíthető madárka. Általában megtanítható arra, hogy beszéljen, és a kék, zöld, sárga és fehér különféle változataiban tenyésztik.

Vásárláskor élénk, csillogó szemű, jól táp­lált madarat válasszon. A törpepapagájok akár 12 évig is élhetnek, a kanárik általában kilenc, a pintyek viszont csak két és fél évig. Az énekesmadarak között a legnépszerűbb a rollerkanári, a leggyakoribb pinty pedig a zeb­rapinty, amelyet fekete-fehér csíkos farkáról és melléről neveztek el.

A megfelelő kalitka Olyan kalitkát vá­lasszon, amely elég nagy ahhoz, hogy a ma­dár röpködni tudjon benne, és helyezzen el benne legalább két ülőrudat és az ele- ség meg a víz számára szolgáló edénye­ket. Ügyeljen rá, hogy a kalitka alján kivehe­tő tálca legyen, amelyet könnyű tisztán tar­tani. A pintyek és törpepapagájok szóra­koztatására tegyen be tükröt, létrát vagy csengőt is.

A kalitkát huzatmentes szobába, a közvet­len napsütéstől védett helyre állítsa. A kalitkát naponta takarítsa ki, az edényeket pedig mossa el.

Táplálás A törpepapagáj, a pinty és a kanári is magevő. A díszállat-kereskedésekben kü­lönféle magkeverékek kaphatók. Bőségesen adjon a madaraknak eleséget és vizet, ame­lyek nélkül 24-48 órán belül kimúlnak. Kapha­tók néhány napra elegendő eleséggel feltölt­hető ün. önetetők is.

Hetente kétszer némi leveles zöldséget is adjon nekik, például káposztát vagy gyermek- láncfülevelet. A kalitka aljára szórjon vitami- nos homokot (erre az emésztéshez van szük­ségük). A kalitka oldalrácsához esetleg erő­sítsen szépiacsontot, amibe a madár beledör- gólheti a csőrét.

Testmozgás A törpepapagájt, ha már hozzá­szokott ahhoz, hogy megfogják, kiengedheti a kalitkájából. Kezdje azzal, hogy bedugja a kezét a kalitkába, és megvakarja a madár fe­jét. Amikor ezt már megszokta, mutatóujját gyengéden nyomja a melléhez: ezzel rávehe- ti, hogy az ujjára ugorjon. Végül, amikor már kint van a kalitkából, természetes módon a te­nyerébe fog repülni.

Gondoskodjék róla, hogy minden ajtó és ablak be legyen csukva, amikor elengedi a madarat. A kalitka ajtaját hagyja nyitva, hogy a madár magától visszarepülhessen. Ha mégsem repül vissza, sötétítse el a szobát, ettől megnyugszik, majd hátulról óvatosan vegye kézbe a madarat ügy. hogy a nyaka a mutató- és középső ujja között legyen. A ka­nárikat és pintyeket soha ne engedje ki a ka­litkájukból: pánikba esnek, és megsebesíthe­tik magukat, ha az ablaknak repülnek.

Egészség és ápolás A madárnak valami ba­ja van. ha felborzolódik a tolla, nem tudja ren­desen kinyitni a szemét vagy nincs étvágya. Három oldalon takarja be a kalitkát, hogy me­legen tartsa, és sürgősen vigye a madarat ál­latorvoshoz.

A törpepapagájok karma és csőre néha túl hosszúra nő. A fent leírtak szerint fogja meg a madarat, és ollóval vagy körömcsipesszel óvatosan vágja le őket. Az atkák okozta pik­kelyes csőrt állatorvossal kell kezeltetni.


Díszcsomagolás

Dobozok, üvegek és hengeres formák befedése

A csomagolóanyag leragasztásához használ­jon mindkét oldalán ragadó ragasztószalagot. Ezt a csomagolópapír belsejére ragassza, hogy ne éktelenkedjék semmiféle ragasztás a kész csomagon.

Egy négyzet vagy téglalap alakú tárgy, pél­dául egy doboz vagy könyv díszcsomagolá­sához akkora darab csomagolópapírra lesz szüksége, mely átéri a csomagot és még kb. 5 cm-es átfedés is marad. Ami a szélességét illeti, legyen akkora, mint a tárgy, hozzáadva annak vastagságát és még 2,5 cm-t.

Hajtogatáskor a papírt szorosan illessze a tárgyra, ne legyen laza, különben a csomag rendetlen lesz. Megkönnyíti a dolgát, ha az egyik oldalon a tárgyhoz rögzíti a csomagoló­papírt, mivel így jő szorosra húzhatja; ne al­kalmazza ezt abban az esetben, ha ezáltal a tárgy megsérülhet – mondjuk, egy könyv borítója. Helyette a tenyerével nyomja össze a papír két szélét, s ezután ragassza össze az átfedő szárnyakat.

Ha egyetlen csomagolólap nem elég a tárgy becsomagolásához, fektessen két vagy több lapot színével lefelé egy asztalra. Hajt­son vissza kb. 1,5 cm-es csíkokat az egymást érintő oldalakon: az egyik oldalon felfelé, a másikon alá. Csúsztassa egymásba a vissza­hajtásokat, majd ragassza a felső lapot az al­sóhoz, hogy erősen tartson.

Egy szabálytalan fonna – például váza vagy üveg – becsomagolásához használjon könnyen hajtogatható papírt, például selyem­papírt, fóliát vagy celofánt. Vágjon ki két négyzet alakú papírt, oldaluk legyen akkora, mint a váza magasságának kétszerese, plusz háromszor a szélessége. Hajtsa fel a váza te­tejéhez a csomagolópapírt, és a díszszalag feletti részt rendezze el virágsziromszerűen.

Puha, lapos ajándékot, például egy sálat, helyezzen kartonlapra, mielőtt becsomagolja. Esetleg vegyen vagy készítsen kartonhen­gert. és abba tegye bele. Ebben az esetben a csomagolás lehet olyan, mint egy szaloncu­kor, és a végek kialakításához mindkét olda­lon hagyjon a papír hosszára 7,5 cm-t,

FIGYELEM! A díszcsomagoló papír nem elég erős, hogy kibírja a postai szállítást. Postára adás előtt a diszcsomagot fedje be még egy réteg, vastag, barna csomagolópapírral.


Dísztök

Dísznövények termesztése téli dísznek

A tökfélék családjába tartozó kedvelt gyümöl­csök – görög- és sárgadinnye – vagy zöld­ségnövények – például az uborka – némelyi­ke zöld, sárga és naracsszinü kabaktermést hoz. amelynek bőrszerű héja később megke­ményedik. Ha az ősz elején leszűreteli ezeket és néhány hétig hagyja kiszáradni, fényesre törölve és lelakkozva télre szép szobai disz lehet belőle.

DÍSZCSOMAGOLÁS • DÍSZTÖK • DÍSZVAKOLATOK

— DÍSZCSOMAGOLÁS—


Változatos formák Termesztés A dísztök Amerika trópusi részé­ről származik, de gondozással más helyen Is megteremhet. A magokat május elején szór­ja hideg ágyásba helyezett cserepekbe, lehe­tőleg komposztföldbe. Május végén ültesse ki őket tetszés szerinti jól öntözött földbe olyan helyre, ahol bőséges napfényt kapnak.

Szögletes doboz Helyezze középre a cso­magot a tetejével lefelé, és hajtsa rá a pa­pírt. Az egyik szárny kb. 2,5 cm-nyit fedje a másikat. Helyezzen az áthajtott szárnyra alul ragasztószalagot, amelynek mindkét oldala ragad, majd nyomja le.

ZJ

Takaros végek Hajtsa le a papírt a csomag egyik végénél, és a két oldalánál nyomja be úgy, hogy a közepe rásimuljon a tárgyra, az oldalak pedig elöreálljanak. Nyomja be a két elöreállö oldalt. így adva határozott élt nekik. ma|d hajtsa őket befelé. Határozott mozdu­lattal nyomja az aljukat a csomaghoz, hogy jól illeszkedjenek, és az alsó szél merőlege­sen álljon. Hajtsa fel az alsó részt, és ra­gassza a2 áthajtást a csomag tetejéhez.

A

Váza vagy üveg Két négyzet alakú puha pa­pírra lesz szüksége: fektesse az egyiket a másikra, hogy a sarkok a másik lap közepé­nél legyenek. Helyezze középre a vázát, gyűr­je fel körben a papírt, és kösse át szalaggal.

Henger Tekerje fel a papírt a hengerre, és ragassza össze a doboznál megadott mó­don (fent). Kössön mindkét végére szalagot, hogy összefogják a papírt. A kiálló végeket csinosan rendezze el.

Ültesse a növényeket egymástól 1 m-es távolságba és futtassa fel rácsra vagy kerí­tésre. A dísztököknek több fajtája is ismert: van alma, tojás, körte alakú, „darázsderekú” és buzogány formájú.

Betakarítás Amikor a termés keménnyé és szártörékennyé válik, vágja le éles késsel, tö­rölje tisztára és hagyja száradni.

Dísztárgyak készítése Törölje fényesre a dísztököket egy puha ruhával, majd a felüle­tüket kenje be átlátszó lakkal. Alakjuktól és méretüktől függően, függessze fel őket egyenként vagy csoportban.


Díszvakolatok

Repedések és lyukak kijavítása

A díszvakolat cement és homok vagy ce­ment, mész és homok keverékéből készül, és a felületére gyakran vonalakat húznak, hogy így kövekből rakott fal látszatát keltsék. Ha a külső falakat jól kivitelezett díszvakolattal bo­rítják, az évekig stabil védelmet nyújt a falak­nak, viszont a repedéseket és lyukakat az észlelés után azonnal ki kell javítani.

Hajszálrepedések Ezek gyakran előfordul­nak, de nem jelentenek komoly gondot. Fes­se át a falat olyan kültéri falfestékkel, amely homokot, nejlonrostokat vagy szilikagélt is tartalmaz, ezek az anyagok ugyanis eltömítik a vékony repedéseket.

Mélyebb repedések A meglazult és morzso­lódó részeket szedje ki, majd lehetőleg tágít­sa ki a rést, mivel így a javítóanyag jobban megtapad. A repedés belsejét kenje le hígí- tatlan PVA-ragasztóval, mivel az jobb kötést biztosít, majd töltse ki a rést viszonylag ke­mény és száraz habarccsal. A habarcsot nyomkodja be jó alaposan egy vakolókanál hegyével, majd simítsa le.

Makacs repedések Ha egy repedés a gon­dos javítás ellenére is kiújul, azt valószínűleg az épület kismértékű mozgása vagy süllyedé­se okozza. Szerezzen egy kisebb üveglapot, és ragassza a repedésre epoxigyanta alapú ragasztóval. Ha az üveg az elkövetkező né­hány hónap során eltörik, kérjen szaktaná­csot egy építésztől vagy statikustól.

Penész A penész általában ijesztőbbnek lát­szik, mint amilyen valójában, ugyanis elszíne­zi a vakolatot. Kezelje az érintett felületet gombaölö szerrel; várjon, amíg a penész megbámul vagy megfeketedik, majd egysze­rűen söpörje le egy erősebb seprűvel. A söp­rés idejére vegyen fel védőszemüveget és porvédő maszkot.

Ha át szeretné festeni a falat, a festés előtt vigyen fel rá stabilizáló oldatot, amely az épí­tőanyag-kereskedésekben kapható.

Hólyagosodé és leváló vakolat Ha a dísz­vakolat foltokban válik le a falról, gyengéden ütögesse körbe az adott területet, és ahol kongó hangot ad, vésse le. A téglák közeiből keskeny hidegvágóval vagy vésővel kaparja ki a vakolatmaradványokat, seperje ki belőle a port, majd a javítandó felületeket ecsetelje be PVA-ragasztóval.

A habarcsot 1 rész portlandcement, 1 rész mész és 6 rész homok elegyéből készítse el. Kevés vizet adjon hozzá, hogy ne legyen túl híg, ne folyjon meg a falon.

Tegyen egy kis habarcsot a simítódesz­kára, tartsa a deszkát a fal közelébe, majd egy fém vakolókanál élével lazán csapja a habarcsot a falra és nyomja oda. Ezután fog­

DÍSZVAKOLATOK


Nagyobb lyukak kijavítása

A meglazult vakolat eltávolítása A laza vako­latréteget vésővel és kalapáccsal egészen a tégláig szedje le. A vakolat maradványait a téglák közeiből is kaparja ki.

A habarcs felvitele Nyomja a habarcsot jó erősen a falra, majd felfelé irányuló mozdu­lattal terítse szét. A javítás legyen valamivel magasabb a környező vakolatnál.

Egyengetés A fal mentén, jobb- ra-balra mozgatva deszkával simítsa el a habarcsot.

DÍSZVAKOLATOK • DOHÁNYZÁS • DOMINÓ • DRAPÉRIA

jón egy deszkát, tegye az élét a folt aljára, és jobbra-balra mozgatva, a habarcsot elsimítva távolítsa el vele a habarcsfelesleget.

Hagyja száradni a habarcsot egy órán át. majd nedvesítse meg tiszta vízzel. Simít­sa át acél vakolókanállal, és ha szükséges, karcolja bele a kövek közti réseket utánzó vo­nalakat.

Ha a vakolatnak 1,5 cm-nél vastagabbnak kell lennie, akkor két réteg habarcsot vigyen fel. Az első réteg felületébe húzzon mély ba­rázdákat, hogy a második réteg jól megtapad­hasson, de annak felvitele előtt várjon leg­alább 24 órát. A második réteget a fent leírt módszerrel vigye fel a falra.

Ha az egész vakolat rossz állapotban van, verje le egészen a tégláig, és vakolja be újra a falat. Ha ebben nincs gyakorlata, akkor legjobb, ha vakolatszóró készüléket használ. Ez az eszköz finom mintázattal szórja fel a falra a puha habarcsot. A vakolatszóró épí­tőgép-kölcsönzőkben bérelhető, ahol a szük­séges habarcs összetételéről is felvilágo­sítást adnak.


Dohányzás

Néhány tanács a leszokáshoz

Először is el kell határoznia, hogy abba akar­ja hagyni a dohányzást. Ha csak mások ked­véért próbálkozik, valószínűleg nem lesz si­keres.

Próbáljon meg érveket keresni, amiért ér­demes leszokni. Gondoljon arra, milyen káros az egészségére és másokéra is – beleértve a családját és leendő gyermekeit.

Az igazság kedvéért azonban vegye szám­ba azokat az okokat is, amelyek a dohányzás folytatása mellett szólnak.

Felkészülés Amikor elhatározza, hogy leszo­kik, tűzzön ki egy közeli időpontot magának. Ha lehetséges, ez olyan időszakra essen, amikor megszokott napirendje jelentősen megváltozik, például elutazik valahová vagy szabadságot vesz ki. Ne próbálja olyankor abbahagyni a dohányzást, amikor feszült vagy ideges.

Beszélje meg a kérdést a családjával és a barátaival is; ők biztosan támogatják majd döntését. Próbáljon meg valaki mással együtt leszokni, mivel a tapasztalatok megosztása sokat segíthet.

Jegyezze fel azokat az alkalmakat, amikor a legjobban vágyik arra, hogy rágyújtson, hogy később felkészülten várhassa ezeket.

A dohányzás abbahagyása Amikor eljön a kitűzött nap, többé ne legyen magánál ciga­retta, gyufa vagy öngyújtó. Rejtse el a hamu­tartókat. Sokat segíthet, ha előző este elszív­ja az összes megmaradt cigarettáját, ettől ugyanis egy időre talán meg is undorodik a dohányzástól.

Az első hetekben néha igen idegesnek ér­zi majd magát. Viselje el ezeket a pillanato­kat, el fognak múlni. Könnyebben átvészeli ezt az időszakot, ha elfoglalja magát és töb­bet mozog, pl. sétál, sportol.

Ha úgy érzi, hogy szeretne rágyújtani, só­hajtson mélyeket. Tartson magánál rágógu­mit, diót, mogyorót vagy más tápláló rágcsál­nivalót. de az édességeket kerülje. Igyon sok vizet és gyümölcslevet.


Dominó

Egy népszerű játék

Ezt a játékot játszhatják ketten, de akár kilen­cen is. A készletben 28 dominókocka van; a kockákat egy vonal osztja kétfelé. A két félen nulla és hat közötti számú pötty látható. A 28 kocka közül hét dupla; ezeknek mindkét felén ugyanannyi pötty van – dupla nullástól dupla hatosig. A többi kocka két felén a pöttyök szá­ma különböző; például 6-5, 4-1, 3-0.

A játéknak több változata van, de a cél minden esetben azonos; meg kell szabadul­nunk a kezünkben lévő kockáktól, mielőtt el­lenfelünk leteszi az utolsó kockáját.

Kezdés A kockákat a .számozott” felükkel le­felé fektesse a2 asztalra, és jól keverje össze. Ezután mindenki felvesz egy-egy kockát; az a játékos fog kezdeni, aki a legmagasabb pontszámú kockát emelte fel.

Egy játék A következő változatot két játékos játssza. Mindketten hét kockát emelnek fel; tarthatják őket a kezükben, vagy maguk elé állíthatják úgy, hogy az ellenfél ne lássa a pöttyöket. A többi kocka lefelé fordítva az asztalon marad; tolja őket félre egy kicsit, hogy ne zavarják a játékot.

A kezdő játékos lerak egy kockát az asztal közepére. A másiknak olyan kockát kell a megfelelő oldalon mellétennie, amelyiknek azonos a számértéke. A téglalap alakú koc­káknak a rövidebbik oldalukkal kell érintkez­niük, kivéve a duplákat; ahogyan a rajzon lát­ható. Ha valamelyik játékos a kezében lévő kockákból nem tud letenni, és a maradék, .ta­lonból” felvett kocka sem illeszkedik sehová, koppant egyet az asztalon, vagy azt mondja: passz.

Ekkor ismét az ellenfél következik, míg csak nincs a másiknak a sorba illő kockája. A játék akkor ér véget, ha az egyik játékos­nak elfogynak a kockái. A vesztes ekkor összeszámlálja a kezében maradt kockák pöttyeinek értékét, és a nyertes ennyi pontot kap. Ha már egyik játékos sem tud rakni.

Kettős kocka Ha atpla kocka kerül sorra – a rajzon a dupla ótos és a dupla kettes -. azt keresztirányban kell az asztal­ra tenni. Az ellenfélnek ugyan­ezzel a számmal kell folytatnia a sort.

mindketten megszámolják a megmaradt koc­kák pöttyeinek számát, s az nyer, akinek a kezében kevesebb maradt. Eredménye ilyenkor a pontszámok közti különbség.

Aki 50 pontot elér, az a teljes játékot meg­nyerte. Ekkor mindenki leteszi a kockákat, s újra kevernek, és ismét húznak hetet az asz­talon lévő kupacból. A játékot többnyire az előző vesztes kezdheti.


Drapéria

A függönyök és ágyak csinosítása

A drapéria voltaképpen nagyon rövid füg­göny, amely arra a célra szolgál, hogy az ágy alja köré függesztve elrejtse az ágy lábait, vagy az ablak felett elhelyezve, eltakarja a karnist.

Rakott drapéria készítése Vágjon ki olcsó kartonanyagból az ágy vagy a dívány felüle­tének megfelelő méretű darabot, és hagyjon rá minden oldalon 1,5 cm-t. Ez lesz a drapé­ria alapja. Az anyag szélét (a fejrész kivételé­vel) gombostűkkel megjelölve ossza fel 8 egyenlő részre. Szüksége lesz még fedősze­gélyre is, ezért ügyeljen rá, hogy elegendő anyagot tartalékoljon erre a célra.

Mérje meg az ágy felülete és a padlózat közötti távolságot és adjon hozzá 5 cm-t az összevarráshoz és a beszegéshez. Ez lesz a húzott drapéria szélessége. Ezután mérje le az ágy kerületét körben, ami megadja a dra­péria hosszát.

Lapos szegőöttésekkel varrja össze a dra­périát alkotó anyagdarabokat, majd ezek vé­geit és az egyik oldalt szegje be végig géppel vagy esetleg kézzel.

A drapéria beszegetlen oldalát gombos­tűkkel megjelölve, ossza 8 egyenlő részre. A szélekhez közel férceljen kétsorosán cér­nát a 8 rész mindegyikébe, majd a cérnák se­gítségével húzza össze ezeket pontosan ak­korára, mint amekkora a munka elején kivá­gott alapon bejelölt egy-egy rész.

Az így behúzott drapériát és az alapot tűz­ze össze gombostűkkel a hátoldalon. Fércel- je őket össze a szélüktől kb. 1,5 cm-re, hogy ne csússzanak szét. Ezután készítse el a fe­dőszegélyt: a fedőszegély felső szélét gom­bostűzze rá a fércelés mentén a fodorra, mégpedig úgy, hogy a felszíne kerüljön alul­ra és a hátoldala felülre. Fércelje a helyére és varrja géppel végig. Ezután hajtsa rá a fedő­szegélyt az alapra, hogy eltakarja a drapéria szegetlen szélét. A sarkoknál gondosan iga­zítsa el a felesleget csinos kis redőkbe. Tűz­ze le, fércelje és végül varrja le a fedősze­gélyt az alaphoz.

Az így elkészült ágytakaró fejtámla felőli részét is szegje be, majd tegye rá az ágyra és igazítsa el.

Függönydrapéria készítése A függönydra­périát általában csipeszekkel és görgőkkel foghatja fel a karnisra. Ha a függöny maga az ablakbemélyedésben található, akkor a dra­péria akár a bemélyedés előtt is lóghat. A füg­göny hosszának minden 30 cm-ére kb. 4 cm

DRAPÉRIA • DROGFOGYASZTÁS • DUGASZALJZATOK ÉS KAPCSOLÓK

Férccéma

DRAPÉRIA

Húzott ágytakaró készítése

Dupla szegés (1,5 cm) Lapos szegőöltés

= =í

Fércews

A behúzáshoz húzza össze az anyagot a cérnák mentén, majd fércelje és varrja hozzá az alaphoz.

A fedőszegélyl hajtsa vissza a beszegetlen szélek fölé, és varrja hozzá az alaphoz.

Varrja egymáshoz a drapé’iada- rabokat, hogy egy hosszú csíkot alkossanak. Szegje be duplán (t ,5 cm) a két végét és szintén duplán (2 cm) az egyik szélét is. A beszegetlen szélét gombostűk­kel megjelölve ossza 8 egyenlő részre. A behúzáshoz a besze­getlen szélek mentén kétsorosán húzzon végig férccérnát

A fedőszegélyt gombostűzze, fércelje, majd varrja le a színével lefelé,

drapériát számoljon és adjon hozzá még 7-8 cm-t a szegéshez és visszahajtáshoz. A dra­péria hosszának kiszámításához mérje le a karnis hosszát, szorozza meg 2-2,5-lel. és mindkét végéhez adjon hozzá 6 cm-t.

A drapériát úgy készítse el, mintha füg­göny volna, és a görgőket vagy akasztókat 5 cm-rel a drapéria felső szélétől rögzítse. Húzza végig a karnis mentén, és akassza be­le a függönytartó kampókat.


Drogfogyasztás – árulkodó jelek

Kábítószerek hatásának felismerése

A kábítószer-fogyasztás jeleit az első időkben nem könnyű felismerni, vannak azonban je­lek, amelyek arra utalnak, hogy a környeze­tében élő emberek érintkezésbe kerültek ká­bítószerekkel. Lehet náluk vagy a holmijuk között felirat nélküli gyógyszeres üveg vagy doboz kapszulákkal, porokkal, magvakkal vagy zöldesbama „fű” (ami többnyire vadken­dernek bizonyul); különös illatú cigaretta vagy csikk, esetleg injekciós tűk és fecskendők. A vadkender szívásakor sokáig megmaradó illat érezhető a ruhákon és a bútorhuzatokon.

A kialakult komolyabb drogfüggőség jelel félreismerhetetlenek. Az amfetamin- és koka- injellegú izgatószerek használata a kedélyál­lapot felfokozódásával jár, s a pupillák kitágu­lását okozza. Az ezt követő .másnaposságot* száraz köhögés, ajakhámlás és olthatatlan szomjúság jellemzi.

A háztartásokban használt egyes ragasz­tók, tisztítószerek, kórömlakklemosók és fes- tékoldók belélegezve szintén nyugtató, kábí­tó hatásúak, de okozhatnak hallucinációkat Is; hatásukra olyankor az ajkak környéke ki­sebesedik. Nemegyszer mérgezőek is lehet­nek. és súlyosabb esetekben halált is okoz­hatnak.

A nyugtató hatású drogok, például a he­roin, a morfium és a barbiturátok a részeg­séghez hasonló tüneteket – bizonytalan moz­gást, reszketést, szellemi zavarodottságot, olykor pedig eszméletvesztést – okoznak. A heroin és a morfium fogyasztói összeszű­kült pupillájukról is felismerhetők.

Aki vadkendert szív, általában ernyedt és álmos; néha az étvágya is fokozódik; szemei vörösek. Az LSD fogyasztói hallucinálnak, szédelegnek és minden látható ok nélkül kun­cognak, nevetgélnek vagy éppen páni rémü­let lesz úrrá rajtuk, ha lidércnyomásos láto­másaik vannak.

Gyakran a viselkedés alapvető megválto­zása jelzi, hogy az illető kábítószerfüggővé vált. A szenvedély kialakulásával másképp kezd öltözködni, s baráti köre is átalakul. Nem ritka a rosszkedvűség, az iskolai vagy mun­kahelyi teljesítmény hanyatlása, pontatlanság és a higiénia elhanyagolása.

Ha az a gyanúja, hogy tizenéves gyerme­ke kábítószereket szed, legyen kedves, gyengéd, és próbálja megtudni, megérteni az okokat. Lehet, hogy csak múló, átmeneti ál­lapotról van szó, s ilyen esetben sokat segít a komoly és szelíd beszélgetés. Ha azon­ban úgy látja, hogy komolyabb a helyzet, forduljon orvoshoz vagy szaktanácsadó­hoz. (Drogstop ingyenes, zöld szám hívható: 06-80-505-678.)


Dugaszaljzatok és kapcsolók, elektromos kapcsolók és konnektorok

Ellenőrzésük és javításuk

Dugaszaljzatok hordozható villamos fogyasz­tók (6 és 10 A áramerősségig), lámpák és ké­szülékek bontható csatlakoztatására alkalma­sak a készülékhez tartozó villás dugó segít­ségével. Lehetnek falba süllyesztett, falon kí­vüli, kétsarkú (fázis- és nullavezetö) és két- sarkú védőérintkezős (föld) kivitelűek.

Ha egy dugaszaljzat tapintása meleg, vagy nem működik a beledugott, máshol kifogásta­lanul használható készülék, ellenőrizze, hogy nem hibásodott-e meg a csatlakozás.

Ha a csatlakozóaljzat fedőlapja eltört vagy megrepedt, cserélje ki. de addig se használ­ja. Áramütést vagy tüzet okozhat, ha valami hozzáér a belső vezetékekhez.

Az új konnektor felszerelése Mielőtt bele­kezdene a munkába, kapcsolja ki az adott áramkörben vagy az egész lakásban az áramellátást.

Ha a vezetékek végén a szigetelés megfe­ketedett vagy eltört, vágja le, és 15-20 mm hosszan hántsa le a szigetelést a mögöttes, sértetlen darabról. Használjon éles kést vagy erre a célra való csupaszolóollót. A dobozban két vagy három vezetéket talál. Ha kettőt, ak­kor a szigetelésük fekete és kék színű lehet, ám nincs jelentősége, hogy melyik érintke­zőhöz köti. Három vezeték esetén az egyik bizonyosan sárga-zöld csíkozású; ez a föl­delés, amelyet a megfelelően jelölt helyre kell kötnie, a másik kettő bekötése között nincs különbség. A csatlakoztatásnál ne húz­za meg túlságosan a csavarokat, mert ez könnyen a műanyag váz vagy burkolat meg- repedését okozhatja.

FIGYELMEZTETÉS! E munka elvégzésekor mindig tartsa be az erősáramú elektromos szerelésekre vonatkozó hazai hatályos elő­írásokat!

Villanykapcsolók A villanykapcsolók is le­hetnek fal síkjába süllyesztettek vagy falon kí­vüliek. A régi forgócsapos helyett ma már csak billentyűs kivitelűek vannak. Többféle rendeltetésük lehet (egysarkú, kétsarkú, két áramkört egymás után kapcsoló csillárkap­csoló, a lámpahelyet különböző helyről kap­csoló alternatív kapcsoló).

Vásárláskor a cserélendő kapcsoló felada­tát közölni kell.

DUGASZALJZATOK ÉS KAPCSOLÓK • DUGÓK ÉS DUGÓHÚZÓK • DUZZADT NYIROKMIRIGYEK

ÉS KAPCSOLOK


A csatlakozások ellenőrzése

Megjegyzés A magyar eg/ázsú besűllyesz- tett dugas/aljzatokat és kapcsolókat (6 és 10 A áramerősségig) nem négyszögletes, ha­nem henger alakú, a falba külön behelyezett műanyag dobozokba szerelik. Ennek falába kapaszkodik a dugaszai), illetve a kapcsoló­egységet két csavarral rögzíthető köröm

csavarokat, és ellenőrizze a vezeté­kek bekötésének szorosságát

Ellenőrzés Ha valame­lyik vezeték laza, szorít­sa meg a rögzítő csa­varját. Ha az egyik vezeték kimozdult a he­lyéről, úgy a többit is bontsa le, majd mind­egyiket ismét rögzítse

Elhelyezés A dugaszaljzatok

helye a padló felett 15 cm magasságban van. Itt már védve van az esetleges sé­rüléstől. és az ide csatlako­

zó vezeték meghajlításához is elegendő a hely.

A sérült kapcsolót haladéktalanul cserélje ki, és addig is ügyeljen, hogy senki se érint­hesse meg a vezetékeket! A repedéseken behatolhat a pára, és ilyenkor az egyébként biztonságos műanyag felületek érintése is ve­szélyes lehet. A régi kapcsolót kicserélheti fényerő-szabályozósra vagy olyanra, amelyik érintésre, esetleg hangra működik.

A szerelés megkezdése előtt feszültség­mentesítsen. A sérült kapcsolót csavarozza ki, majd cserélje ki az újra, és rögzítse a he­lyén anélkül, hogy túlságosan meghúzná a csavarokat.


Dugók és dugóhúzók

Hogyan kell kinyitni egy üveg bort?

A jó bor dugója felett hagynak annyi levegőt, hogy a bor a palackozás után tovább érhes­sen, minősége tökéletessé váljon. Ha a dugó kiszárad és összezsugorodik, akkor sok leve­gő kerül az üvegbe, és a bor megecetesed- het. megdohosodhat. A dugót hosszú tárolás esetén nedvesen kell tartani, ezért tanácsos a palackot fekve tárolni.

Ha hagyományos dugóhúzót vásárol, olyat keressen, amelyiknek a csavarmenete vé­kony, nagy menetemelkedésű, a hossza leg­alább 6 cm és a vége hegyes. Maga a csa­varmenet ne legyen éles, mert bevagdossa a dugót, és parafatörmeték kerül az italba.

Csavarja bele a dugóba a spirált addig, míg alul fel nem tűnik a hegye; akkor szorít­sa térde közé a palackot, és húzza a dugót kifelé. Ha a dugó szoros, állítsa a palackot a földre, fél kézzel tartsa meg, s a másikkal húzza a dugót.

Pezsgőbontás Az üveg nyakáról szedje le a műanyag fóliát. Tartsa a palack száját magá­tól távol, s csavarja ki a biztosítódrót fűiét, mi­közben a másik kezével tartsa vissza a dugót. Szedje le a drótot, s a dugót továbbra is tart­va, csavarja meg az üveget amíg a dugó emelkedni nem kezd. Óvatosan, fékezve se­gítse ki a dugót, s azonnal kezdjen töltögetni.


Duzzadt nyirokmirigyek

Mit jelezhetnek és mit kell tenni velük?

Ha a szervezetben megduzzad egy nyirokmi­rigy, az rendszerint valamilyen fertőzést vagy betegséget jelez, de néha védőoltás, rovar­csípés vagy akár egy közönséges vágás is előidézheti ugyanezt a tünetet. Az esetek többségében a duzzadt nyirokmirigyek nem okoznak fájdalmat, viszont kisérő tünetként rossz közérzet vagy elesettség léphet fel.

A duzzanat akkor lohad le, ha az okai is megszűnnek, de ha a nyirokmirigyek néhány napnál tovább maradnak duzzadtak, vagy ha megkeményednek, illetve megnagyobbodnak és a beteg belázasodik, forduljon orvoshoz.

A nyaki nyirokmirigyek felső légúti beteg­ségek, például meghűlés, köhögés vagy inf­luenza esetén is bedagadhatnak.

DUGÓHÚZÓK


A dugóhúzás három módja

A dugóhúzó spirálja legyen nagy menet­emelkedésű (1), ne tegyen középütt mag­ja (2), ős a csavarme­net ne legyen éles (3). hogy ne morzsol­ja szét a dugót.

Puszpángfa A felsó forgatókar a csavar­menet behajtására való. Ha bent van. az alsót ugyanarra kell fcrgaln, s a spi­rál kihozza magával a dugót.

Pillangó Amikor a csa­varmenetet behajtja a dugóba, az emelő­karok felfelé mozdul­nak. A spirál hajtúfüle egyben sörnyitó is. Az emelőkarokat most nyomja lefelé, s ezek a fogasáttétellel du­góstul felhúzzák a spirált

A pincérek kedvence A csavarmenetet a keresztbe fordított nyéllé forgatva, hajt­sa be a dugóba, majd a csuklós tá­masztékot támassza meg a palack pere­mén, s a nyéllel mint egykarú emelővel húzza ki a dugót

Ha az állapot egy hétig vagy még tovább megmarad, és emellett a hónalj és a lágyék nyirokmirigyei is megduzzadnak, az rendsze­rint a Pfeiffer-féle mirigyláz tünete, de súlyo­sabb betegségre is utalhat.

Nyaki duzzanatot néha nyálkő is okozhat – ez a nyálmirigyekben képződő mészköszerű lerakódás, amely, ha elzárja a nyál útját, igen fájdalmas duzzanattal járhat, mivel a termelő­dő nyál nem tud a szájba ürülni: ilyenkor ke­rülni kell a csípős és savas ételeket és italo­kat (például az ecetet és a citromlevet is), mert azok fokozzák a nyáltermelést. Az orvos gyakran ki tudja „fejni” a követ egy kis masszírozással, de ha ez nem sikerül, egy egyszerű műtéttel akkor is könnyen el lehet távolítani. A Pfeiffer-féle mirigyláz esetében, amely a gyermekek és a fiatal felnőttek között viszonylag gyakori, az orvos a betegség he­veny szakaszának idejére pihenést, fájdalom­csillapítókat és sok folyadékot javasol, de az alkoholt kerülni kell, mivel a kór sokszor a má­jat is megtámadja.

ECSETEK, FESTÖPÁRNÁK ÉS HENGEREK


E,É


Ecsetek, festőpárnák és hengerek

Kiválasztásuk, használatuk és tisztításuk

Az ecsetek különböző felületek festésére szolgálnak. A festőpárna és a festőhen­ger megkönnyítik a nagyobb felületek befe­dését.

Ecsetek A legjobbak mindmáig a kínai disz­nószőr ecsetek. Az olcsóbbak készülhetnek kevert szőrből vagy műszőrből.

A jó munkához jó ecsetre van szükség. A jobb, drágább ecsetek sűrűbb szálúak, és több szőrszál több festéket tud felvenni. A legtöbb új ecset szőre hullik egy kicsit, de az olcsó ecsetek rosszul odaerősített szőr­szálai csomókban jönnek ki. Vásárlás előtt ezt vizsgálja meg, és ilyet semmiképpen ne vegyen.

Festésre általában a 13, 25, 50 és 75 mm széles ecsetet használja. Az ecset szélessé­ge legyen arányban a felület nagyságával. Hasznos ecsetfajták:

Falfestő ecset A falfestő ecset 100 vagy 125 mm széles, a belső falak és a mennyezet fes­tésére alkalmas.

Ferde szőrű ecset A 19 mm széles ecset szőrét ferdére vágják, hogy szépen lehessen vele festeni a széleket, például az üveg mel­letti ablakkeretet.

Ragasztóecset Legalább 100 mm széles, falburkolatok felragasztásához használható.

Tapétázóecset Kb. 250 mm vagy ennél szé­lesebb, a tapéta falra simításánál alkalmaz­ható.

Vakolatfestő ecset Legalább 125 mm szé­les, külső festéshez és emulzió felhordására használható.

Ecset favédelemre Ezt a durva szőrű, leg­alább 125 mm széles ecsetet kizárólag fa­védő anyagokhoz (innen a neve is) hasz­nálja.

Az ecset használata Legjobb egy füles edénybe öntött ~ előzőleg összekevert – fes­tékkel dolgozni. így ha valamilyen piszok ke­rül az ecsetre, nem az egész doboz festék lesz szennyezett. Az ecsetet csak körülbelül az ecsetszőr egyharmadáig mártsa bele a festékbe, és a felesleget törölje le az edény szélén.

Először hosszában kenje le festékkel a fe­lületet, aztán szénében, majd ismét hosszá- bán. Nagy felület esetén tartsa nedvesen a már lefestett részek széleit. Ne menjen rá új­ra olyan felületre, amely már szárad.

Amikor normál magasfényű festéket hasz­nál, vékonyan kenje fel, hogy elkerülje a fes­ték csepegését és folyását; inkább több vé­kony réteget vigyen fel, mint egy vastagot. Ha egyrétegű cseppmentes festéket hasz­nál, jól mártsa be az ecsetet, és vízszintes ecsetvonásokkal vigyen fel egy vastag réte­get, így nem fog több festéket használni a kelleténél.

Az ecsetek tisztítása Ha csak 1-2 órára hagyja abba a munkát, nem kell az ecsetet le­tisztítani – mártsa bele jól a festékbe és csa- varja be alufóliába.

Az ecsetet festékesen lehet hagyni éjsza­kára, ha a szőrét vízbe mártja, hogy a levegő ne érje. Akassza fel az ecsetet egy beföttes- üvegbe egy merev drót segítségével, amit át­fűz az ecset nyelén, majd keresztbefekteti az üveg száján. A szőr ne érintkezzen az üveg aljával, mert meghajlik. Soha ne áztassa be vízbe az ecsetet hosszú ideig, mert a foglalat megrozsdásodik és a szőrszálak megduzzad­nak.

A munka befejeztével törölje bele újságpa­pírba a felesleges festéket, majd mártsa bele a szőrt alkoholba vagy egyéb alkalmas ecset­tisztító folyadékba. A cellulóz alapú vagy más speciális festékhez használt ecsetet mindig az előírt hígítóval tisztítsa; ehhez nézze meg a festék dobozán lévő utasításokat.

Az alkoholt vagy más hígítót meleg szap­panos vízzel mossa le, majd öblítse le az ecsetet hideg vízben. Ha emulziós festéket használt, egyszerűen mossa le az ecsetet meleg szappanos vízzel, majd öblítse le.

Az ecset tisztítása után jól rázza le róla a vizet, és hogy ne veszítse el a formáját, fogja lazán körbe a szőr végét műanyag sza­laggal, majd tegye tiszta, meleg helyre szá­radni.

Festőpárnák A festőpáma egy nyélre erősí­tett habszivacs tömbből áll, amelyre vékony moher réteget ragasztanak. Sima felületeken gyorsan és piszokmentesen dolgozhat vele, de használható bizonyos mintás falburkola­tokhoz is. Nem alkalmas azonban durva felü­letek festésére, és nem jó kültéri felületekhez sem.

ECSETEK, FESTÖPÁRNÁK ÉS HENGEREK

A falfestés legfontosabb kellékei

A festöpárnát legjobb vízalapú festékhez, például emulziós festékhez használni, ami könnyen letisztítható. Olajfesték esetén a hí­gító kioldhatja a moher és a habszivacs köz­ti ragasztó réteget.

Különböző méretű festőpárnák léteznek, 25 mm-től 180 mm-ig.

Festőpárnák használata és tisztítása La­pos festékestálból dolgozzon. Csak annyira mártsa bele a párnát, hogy a moher fes- tékes legyen. Ha mélyre mártja, csepeghet róla a festék. Minden irányban fessen úgy, hogy a festéksávok összeérjenek.

A párna lapos részével finoman simítsa végig a felületet. Ne nyomja rá túlságosan, mert kipréseli a festéket a habszivacsból. A megfelelő eredmény eléréséhez két-három festékréteg szükséges.

A munka befejeztével törölje bele a feles­leges festéket újságpapírba, és öblítse le ala­posan a festőpárnát. Hagyja megszáradni, majd műanyag zacskóban tárolja, hogy ne le­gyen poros.

Festőhengerek A hengerek többsége 180 mm széles, és nyéllel van ellátva, vagy a nyélbe cserélhetően szerelhető. Különlege­sen kiképzett hengerek is kaphatók, amelyek­kel a nehezen hozzáférhető helyeket, példá­ul a csövek és a radiátorok mögötti falrészt is kifestheti. Három fő hengertípus létezik: mű­moher, habszivacs és teddy.

Műmoher henger Nagyon finom, kemény szőrű henger, ami csak sima felületekhez használható, érdeshez nem. Magasfényű fes­ték használata után nehéz tisztítani (I. fent). Ha szükséges, érdemesebb alkohollal próbál­kozni, mint hígítóval.

Habszivacs henger Megfelelően bevonja a sima és az enyhén rücskös felületeket, de jobban szétfröcsköli a festéket és durvább külső munkákra nem alkalmas. Mintás hab-

ECSETEK, FESTŐPÁRNÁK ÉS HENGEREK • EDÉNYFOGÓ KESZTYŰ • ÉGÉSI SÉRÜLÉSEK

szivacs hengerek is kaphatók, amelyek fes­téskor mintázatokat hagynak a falon.

A habszivacs hengereket vízalapú festé­kekhez használja, mivel a hígítók egy része tönkreteszi őket. Ha magasfényű festéket használ, alkohollal tisztítsa meg a hengert. Teddy henger Ez a népszerű hengerfajta kapható rövid szőrrel a sima felületekhez és közepes, illetve hosszú szőrrel külső mun­kákhoz. Legjobb, ha vízalapú festékekkel használja őket. A magasfényű festékek lemo­sása nehéz.

Henger használata és tisztítása Használjon hengertálat, amit egyharmadig töltsön meg festékkel. Mártsa a hengert a festékbe és for­gassa meg a tálban, hogy mindenhol festé- kes legyen. Ne szedjen (el túl sok festéket, mert csepegni fog.

Két-három vékony réteget vigyen fel, min­den irányban szétkenve a festéket, de egy fő irányban fejezze be. A sarkoknál használjon kisméretű ecsetet.

A munka végeztével azonnal tisztítsa meg a hengert. Görgesse végig egy újságpapíron, hogy a felesleges festék lejöjjön (ne menjen végig kétszer ugyanott, mert akkor csak újra felszedi a festéket). Ha leszerelhető, vegye le a hengert és mossa ki alaposan.


Edényfogó kesztyű

Hogyan készítsük el egyszerűen?

ki edényfogó kesztyű készítéséhez a követ­kezőkre van szüksége: 90 cm széles mosha­tó, vastag vászonból, például kópperből vagy más hasonló, nagyon sűrű szövésű anyagból 60 cm-re; 36×40 cm-es, vastag poliészterbé­lésre; 2,5 mx2,5 cm-es köpperszalagra, vala­mint cérnára az anyag összevarrásához.

Kiszabása Először selyem- vagy zsirpapírból készítsen szabásmintát. Vágjon ki két 84×15 cm-es. lekerekített végű papírcsíkot Ezek a kesztyűk belső oldalának és az összekötő csíknak a szabásmintái.

Vágjon ki két 18×15 cm-es, egyik végén lekerekített (egyezzen a hosszú csíkok leke­rekített végével) papírdarabot. Ezek a bebúj­ható tenyérrészek és a kesztyűk külső felé­nek szabásmintái.

Tűzze a két hosszú és a két kisebb sza­básmintát a vászonra, és vágja ki a mintákat az anyagból. Vegye ki a gombostűket, majd a kisebb szabásminták felhasználásával vág­jon ki négy darabot a bélésanyagból.

Összevarrása Illessze össze visszájával a hosszú vászoncsíkokat. Ezek közé tegyen két-két bélésdarabot a bebújható tenyérré­szek elkészítéséhez. Fércelje a helyére az anyagot és a bélést, majd a tenyérrészek egyenes szélére merőlegesen varrja át az anyag mindkét rétegét és a közéjük helyezett bélést.

Vegye elő a két kisebb vászondarabot. Az egyenes széleik fölött hajtsa félbe a köpper- szalagot, és varrja rá áz anyagra.

-EDÉNYFOGÓ KESZTYŰ—


Hogyan kell kiszabni és összevarrni?

Helyezzen kettős rétegű bélést mindkét kesztyű közé, mindkét végére egyet-egyet. Először fércelje, majd varrja meg véglegesen. A kesztyűk egyenes oldalára varrja rá a köpperszalagot. Színéről fércelje a helyére a kesztyű tenyérrészét az anyag két végén. Varrjon rá körbe szalagot

Visszájával lefelé fektesse a kisebb dara­bokat a hosszú csíkok végére, és fércelje a helyére. Hajtsa félbe a köpperszalagot, majd a hosszú csíkok egyik hosszú oldalának kö­zepétől kezdve varrja a helyére végig a kesz­tyűk körül. Egy darabka köpperszalagból ké­szítsen középre hurkot, hogy fölakaszthassa a kesztyűt.


Égési sérülések

Égés, vegyszerek és elektromos áram okozta sérülések kezelése

A magas hő okozta égési sérülések és a for­ró folyadékok vagy gőz okozta forrázások azonnali kezelése ugyanaz – hűtse le őket! Az apró sérülésektől eltekintve mindkét eset­ben orvosi ellátásra van szükség.

Távolítsa el a sérültet a hőforrástól, ügyel­ve arra, nehogy maga is megsérüljön. Ha a sérült légzése leállt, alkalmazzon mestersé­ges lélegeztetést, ha viszont lélegzik, de esz­méletlen, ujjaival tisztítsa ki a szájüregét. Fektesse stabil oldalfekvő helyzetbe.

Kisebb égési sérülések A sérült bőrrészt hi­deg vízzel hűtse legalább tíz percig, vagy amíg nem enyhül a fájdalom. Ez csökkenti az ún. „főző” hatást. Az égésre tegyen száraz, steril gézlapot vagy tiszta vászondarabot. Az esetleg kialakult hólyagokat ne bántsa, és ne használjon vajat, zsírt, krémet vagy testápo­lót, mert azok szárítják a bőrt.

Súlyos égési sérülések Az égési sérülés sú­lyosságát az érintett bőrfelület kiterjedése, vagy az égés mélysége, vagy mindkettő alap­ján határozzák meg. A mély égések gyakran nem annyira fájdalmasak, mint a felületiek, mivel az idegvégződések elpusztulnak; a sé­rült felület pedig inkább elszenesedettnek, mint megperzseltnek látszik.

A súlyos égési sérüléseket is hideg vízzel hűtse (I. fent). Az orvosi ellátásig tegyen rá la­zán steril, nem bolyhos kötést vagy tiszta pa­mutlepedőt. Ne próbálja kitépni a bőrbe be­égett ruhát. Vegyen le a sérültről minden ék­szert. oldja meg a cipőfűzőjét, lazítsa meg a derékszíját vagy a ruha övrészét és a gallér­ját. A megégett kart vagy lábat emelje szív­magasság fölé, hogy a sérült végtagok keve­sebb vért kapjanak. A megégett kéz- vagy lábujjak közé tegyen steril gézt.

A súlyos égés vagy forrázás sürgős kórhá­zi kezelést igényel. Szabályként ez minden olyan mély égésre vagy forrázásra vonatko­zik, amely a test bőrfelületének több mint 10%-ára terjed ki. Kezelje a sérültet sokkos állapot ellen Egy-egy kar vagy a fej a bőrfe­lület mintegy 9%-át. a törzs elülső és hátsó része, vagy egy-egy láb 18%-ot tesz ki.

Ha a sérült eszméleténél van, hideg vízzel megnedvesítheti az ajkát. Eszméletlen sérült­nek soha ne adjon semmit inni.

Égő ruha Ha valakinek lángra kap a ruhája, vízzel vagy más, nem gyúlékony folyadékkal locsolja le, hogy eloltsa a lángokat. Ha nincs kéznél alkalmas folyadék, akkor vastag, ter­mészetes anyagból készült szövettel – példá­ul takaróval vagy felöltővel – takarja le a sé­rültet és fojtsa el a tüzet.

Elektromos égések Mielőtt hozzáérne a sé­rülthöz, szüntesse meg az áramforrást, külön­ben halálra sújthatja. Kapcsolja le a fökap- csolót vagy -csatlakozót, vagy a szigetelt zsi­nórnál fogva húzza ki a dugót az aljzatból.

Ha nem tudja lekapcsolni az áramot, szá­raz farúddal válassza el az „élő” vezetéket vagy készüléket a sérülttől, vagy távolítsa el a sérültet az áramforrástól – például a feszült­ség alatt lévő vasúti vezetéktől. Készüljön fel mesterséges lélegeztetésre, ha leállna a sé­rült légzése. Figyelje, nem lépnek-e fel a sok­kos állapot jelei.

Vegyszerek okozta égések A folyékony vegyszerek okozta égéseket legalább tíz per­cig tiszta vízzel mosva kezelje, mielőtt segít­séget hív. Az égés öblítése közben vegyen le a sérültről minden olyan ruhadarabot, amely­re a vegyszer ráfröccsent, ügyelve, hogy csu­pasz kézzel ne érjen hozzájuk. Győződjön meg róla, hogy a sérült nem fekszik-e a ve­szélyes anyagban.

Ha az égést száraz vegyszer okozta, a sa­ját kezét védve, zsebkendővel, finom rongy­darabbal vagy puha kefével távolítsa el a seb­ből a vegyszert, amennyire csak tudja. A be­szennyezett ruhadarabokat távolítsa el, és el-

ÉGÉSI SÉRÜLÉSEK • EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS

Kisebb és súlyosabb égések gyors ellátása

Vegyszer okozta szemsérülés Egy.k kezével tartsa nyitva a sérült szemét, és legalább tíz percig öblítse át lassan folyó hideg vízzel Ezután hívjon orvost.

Mély égések Hűtse le a megégett bőrfelületet, majd óvatosan tegyen rá tiszta kötést – például egy párnahuzatot. A kötszert rögzítse törülközővel

vagy hasonló anyaggal.

lenőrizze, hogy a sérült nem ül, vagy fek­szik-e a vegyi anyagban.

A szembe került vegyszert folyóvízzel kell kiöblíteni. Legalább tíz percig mossa, vagy amíg a fájdalom nem enyhül. A sérült fejét hajtsa egy mosdókagyló vagy kád fölé úgy, hogy a sérült szem legyen a vízhez közel. Egyik kezével nyissa tágra a sérült szemhé­jat. a másik kezével pedig bőségesen öblítse át a szennyezett területet. Ezután a sérülthöz a lehető leggyorsabban hívjon orvost.


Egészségbiztos ítás

Milyen szolgáltatásokat és pénzbeli ellátást vehet igénybe?

A magyar alkotmány biztosítja állampolgárai egészsége megőrzéséhez, helyreállításához és egészségi állapotuk javításához szüksé­

Az égéseket azonnal kezelje, hogy enyhítse a fájdalmat, és megelőzze a fertőzést. Elsőse­gélynyújtás után a kisgyermekeket, betegeket és időseket vigye orvoshoz, bármilyen csekély is az égés. Súlyos esetekben azonnal hívjon mentőt.

Kisebb égések

A 20 forintosnál kisebb felületű égés okozta fájdalmat legalább tíz percig lolyó vízzel hűtve enyhítse Majd az . . ” ‘

égett részre tegyen steril gézkötést vagy tiszta zsebkendőt.

Kiterjedt égési sérülések Fektesse le a sérültet Hívja a mentőket Készüljön fel a sokkos állapot elleni tennivalókra.

ges egészségügyi ellátást, továbbá a foglal­koztatottak betegsége miatt kieső jövedelmük részleges pótlását (táppénz).

Az egészségbiztosítási ellátások körében a jogosultak egészségügyi szolgáltatásokat, pénzbeli (terhességi – gyermekágyi segély, táppénz), valamint baleseti ellátásokat (bal­eseti járulék) vehetnek igénybe. E jogosultsá­guk alapja az az egészségbiztosítási járulék, amelyet egyrészt a munkáltató, másrészt a biztosított maga fizet jövedelmével arányo­san. A munkáltató ezenkívül minden munka­vállalója után ún. táppénz-hozzájárulást is fi­zet oly módon, hogy a biztosított betegsége miatti keresőképtelensége, valamint kórházi (klinikai) ápolása időtartamára folyósított táp­pénz egyharmadát hozzájárulás címen fizeti meg. ‘

Egészségügyi szolgáltatások Ezek az ellá­tások az egészségi állapotnak megfelelően, indokolt mértékben vehetők igénybe az Or­szágos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött szerződéssel rendelkező intézményekben, il­letve magángyakorlatot folytató orvosnál. A szolgáltatások egy része térítésmentesen jár (például a betegségek megelőzését és ko­rai felismerését szolgáló szűrővizsgálatok vagy fogászati ellátás, illetve orvosi beutalás alapján fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás), de vannak meghatározott összegű egészség­ügyi szolgáltatások is.

Mi történik akkor, ha önnek (aki nincs mun­kaviszonyban, munkanélküli segélyre sem jo­gosult, egyéb ellátásban sem részesül, nem egyéni vállalkozó – tehát nem biztosított), nincs jogosultsága egészségügyi ellátásra? Ilyen esetben, jogszabályi feltételek mellett, lehetősége van arra, hogy egészségbiztosítá­si jogosultságot szerezzen. Ebben az eset­ben kérelmet kell benyújtania a Megyei Egészségbiztosítási Pénztárhoz, és a min­denkori minimálbér összegének megfelelően, különböző százalékokat kell befizetnie annak arányában, hogy milyen ellátásra köti, illetve kötheti a megállapodást.

Táppénz Az egészségbiztosítási ellátás ke­retében fizetett táppénz összege az előző naptári évi kereset napi átlagának 60 vagy 70%-a. Kétéves folyamatos munkaviszony esetén 70%, ellenkező esetben 60%. Fekvő­beteg-gyógyintézeti ellátás esetén a napi át­lagkereset 60%-a.

Táppénz annak jár. aki a biztosítás fennál­lása alatt, vagy annak megszűnését követő 3 napon belül válik keresőképtelenné. Táppénz a keresőképtelenség időtartamára, legfeljebb 1 évig jár. A jelenlegi törvények alapján a ke­resőképtelenség évi 15 munkanapjára beteg­szabadság fizetendő, ami az átlagkereset 80%-a. (Gyermekápolás esetén, valamint baleseti táppénz jogos igénye alapján az el­ső naptól táppénz fizetendő.)

Betegszabadság a munkaviszonyban lévő nyugdíjasnak is jár. Táppénz viszont a nyug­díjasnak csak baleset esetén fizetendő.

Keresőképtelenség esetén az egyéni vál­lalkozó is jogosult táppénzre (az első naptól, mivel öt betegszabadság nem illeti meg). Az ellátás alapja a befizetett társadalombiztosí­tási járulékalap. A járulékfizetés alapja az ún. vállalkozói kivét, vagy a mindenkor érvény­ben lévő minimálbér. A járulékmegoszlás a következő: 33% társadalombiztosítási járu­lék; 3 + 2%-ot a Társadalombiztosításhoz, míg 6%-ot a Magánnyugdíj Pénztárhoz kell befizetnie. (A járulékbefizetést minden hónap 12-ig kell teljesítenie.)

Terhességi-gyermekágyi segély Az egész­ségbiztosítási ellátás keretében nyújtott pénz­beli ellátás, melynek összege az átlagkereset 70%-a. Folyósításának időtartama a szüléstől számított 168 naptári nap. (Ebből 28 napot a szülés előtt is igénybe vehet.)

Családtámogatási ellátások – Nevelési el­látás Családi pótlék, iskoláztatási támogatás; Gyermekgondozási támogatás; Gyermek­gondozási segély (Gyes); Anyasági támoga­tás. A családok támogatásáról elfogadott kor-

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS • EGYENETLEN PADLÓ • EGYÉNI VÁLLALKOZÁS

mányrendelet értelmében 1999. január 1 -jétől a családi pótlék alanyi jogon jár. Eltörlésre került a jövedelem összegétől függő jogosult­ság, illetve jogosulatlanság. Januártól min­denkinek jár, a jogszabályi előírások betar­tása mellett, aki a családjában gyermeket nevel. Igényt kell benyújtani annak, akinek a családi pótlék folyósítását a kereset függvé­nyében szüntették meg. Visszamenőleges igény 60 napra érvényesíthető, a feltételek megléte esetén.

Gyermekgondozási segélyre jogosult a szülő a gyermek 3. életévének betöltéséig, vagy tartósan beteg, illetve súlyosan fogyaté­kos gyermek 10. életévének betöltéséig.

Gyermeknevelési támogatásra az jogosult, aki a saját háztartásában három vagy több kiskorú gyermeket nevel. A támogatás a leg­fiatalabb gyermek 3. életévének betöltésétől 8. életévének betöltéséig jár.

A gyermeknevelési támogatás havi össze­ge – függetlenül a gyerekek számától – azo­nos az öregségi nyugdíj mindenkori legki­sebb összegével. Ez az összeg 1999-ben 15 350 Ft.

Anyasági támogatásra jogosult az, aki az előírásnak megfelelő igazolásokkal rendelke­zik. Az anyasági támogatásra vonatkozó igényt a szülést követő 60 napon belül lehet benyújtani.

Anyasági támogatás összege – gyerme­kenként – azonos a gyermek születésének időpontjában érvényes öregségi nyugdíj összegének 150%-ával.

Egészségügyi hozzájárulás Az egészség­ügyi szolgáltatások finanszírozásához szük­séges források kiegészítésére bizonyos hozzájárulásokat kell fizetni. Mértéke fix összegű: napi 120 Ft, havi 3600 Ft. vagy a meghatározott esetekben a kifizetett ösz- szeg 11%-a. Minden olyan kifizetésre kerülő összeg után, ami után a 33%-os társada­lombiztosítási járulékot nem kell fizetni, a 11%-os fizetési kötelezettség lép életbe. (Pél­dául: megbízás esetén, ha a megbízási díj összege kisebb, mint a minimálbér 30%-a, vagyis nem én el a biztosítási összeghatárt, ezért utána nem a 33, hanem a 11%-ot kell fizetni.)

Nem a teljesség igényével élve a felsoro­lásnál. de jellemző még a felhasználói szer­ződés alapján kifizetett összeg, amely meg­oszlik vagyoni részre és munkadijra. 1999-ig a vagyoni részt csak SZJA-előleg terhelte, a kifizetőnek nem volt utána társadalombiztosí­tási fizetési kötelezettsége. Mostantól ez az összeg 11%-os terhet visel, ami be kell a ki­fizetőnek fizetnie.


Egyenetlen padló

Fa-, vagy betonpadló szintbe hozása

Amikor PVC-padlót vagy parkettát fektet le, igen fontos, hogy a felület, amelyen dolgozik, vízszintes legyen.

A farostlemez lerakása és a szintező anyag szétterítése

Beton Kezdje az ajtótól a szoba legtávolabbi sarkánál, és öntse ki a szintezöanyag kb negyedét a padlóra.

A szintező­anyagot vakolókanállal egyenletesen terítse szét kb. 3 mm-es rétegben. Az ajtó felé haladva felváltva terítse és egyengesse el az anyagot.

Farostlemez Keresse meg a szoba középső pontját, és fektesse pontosan föléje az első lemezt. A többi lemezt e köré fektesse le, az óramutató járásával megegyező irányban haladva.

Fapadló szintbe hozása A nagyon kopott padlódeszkákat 2,4×1,2 m-es farostlemezek­kel fedje be. Először azonban állapítsa meg, hogy a deszkák szilárdan állnak-e a helyü­kön, és ha nem, szegezze oda őket. A kiálló peremeket gyalulja vagy csiszolóvászonnal simítsa le.

Két nappal a lefektetést megelőzően a le­mezek durva oldalát nedvesítse meg, majd egy sima felületen fektesse őket háttal egymásra, abban a helyiségben, ahol hasz­nálni fogja.

A lemezeket az ábra szerint sima oldaluk­kal lefelé, egymáshoz képest lépcsőzetesen eltolva fektesse le. Közben 30 cm-enként rög­zítse őket a helyükre ragasztóval, majd fa­rostszegecsekkel véglegesen szegezze őket a deszkákhoz. Az első szeget a lemez egyik oldalának a közepén verje be, a másodikat és harmadikat az elsőtől kb. 15 cm-re ugyan­azon az oldalon, jobbra és balra. A negyedi­ket 15 cm-re a lemez közepe felé, az ötödiket és hatodikat a második, illetőleg a harmadik mellett, a hetediket megint a közép felé, és így tovább.

Betonpadló szintbe hozása Seperje fel a padlót, és mossa fel erős súrolószerrel. A re­pedéseket és lyukakat töltse ki habarccsal, amihez az előírás szennt keverjen PVA-ra- gasztót.

A szintezőanyagot keverje ki a gyártó használati utasításának megfelelően, majd az ábra szerinti módon terítse szét a padlón. Ügyeljen arra, hogy megfelelő legyen az anyag sűrűsége, mert minél folyékonyabb, annál könnyebben terül. Várjon egy órát, hogy megkössön, és 8-10 órát, mielőtt bár­milyen padlóborítást helyezne rá.


Egyéni vállalkozás

Belépés az üzleti életbe

Minden olyan termelő vagy szolgáltató tevé­kenység, amelyet nem munkáltató számára, ellenérték fejében, nyereség- és vagyonszer­zés céljából rendszeresen végez, egyéni vál­lalkozásnak minősül.

Egyéni vállalkozás csak vállalkozói igazol­vány birtokában gyakorolható. Ezt az igazol­ványt kérelemre – az erre a célra rendszere­sített forma nyomtatvány kitöltésével – a vál­lalkozó székhelye és tevékenységi köre sze­rint illetékes gazdasági kamara adja ki. (Bu­dapesten a Magyar Kereskedelmi és Iparka­mara Kerületi Szolgáltató Irodái, vidéken a megyeszékhelyeken, illetve a megyei jogú városokban a Területi Iparkamarák.)

A kérelemhez a formanyomtatványon kívül 3 hónapnál nem régibb erkölcsi bizonyít­ványt, a személyazonossági igazolvány szá­mát, a szakképzést igazoló hivatalos okiratot (például oklevél, mesterlevél stb.), valamint 5000 Ft eljárási díjat kell mellékelni.

Az eljárási idő kb. 30 nap.

Az iparkamarához érkezett bejegyzési ké­relem adatait (egyéni vállalkozó neve, szüle­tési helye és ideje, anyja neve, székhelye) számítógépen rögzítik. Ha szükséges, a ka­mara a kérelmező helyett – ha az nem ren­delkezik vele – beszerzi az adószámát, vala­mint társadalombiztosítási folyószámlaszá­mát. Az egyéni vállalkozó csak egy vállalko­zói igazolványt kaphat. Azonosítására, mint tagjának, a kamara nyilvántartási számot ad, melyet ettől kezdve az egyéni vállalkozónak az iratain fel kell tüntetnie. A vállalkozói iga­zolvány kiadása, visszavonása és az ezzel

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS • EKCÉMA • ÉKSZEREK • ELEKTROMOS ÁGYMELEGÍTŐK

kapcsolatos igazgatási eljárások a kamara hatáskörébe tartoznak.

Az igazolvány, illetve az iparűzési enge­dély birtokában ön vállalkozásához bélyegzőt készíttethet, és most már, mint kamarai tag, megkezdheti tevékenységét.

Képesítéshez kötött tevékenységet csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meg­határozott követelményeknek megfelel, vagy az alkalmazottai, illetve kisegítő családtagjai között van olyan személy, aki az előírt képe­sítéssel rendelkezik. (Segítő családtag lehet a vállalkozó közeli családtagja, élettársa, testvérének házastársa stb.) ‘

Egyéni vállalkozóként egyidejűleg ön nem lehet gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja.

Az egyéni vállalkozó – saját kérelmére – egyéni cégként a cégjegyzékbe bejegyezhető.

Ha ön mint egyéni vállalkozó üzletet tart fenn, szolgáltató tevékenységet folytat, a mű­ködését cégtáblával köteles megjelölni, ame­lyen a nevét, székhelyét kell feltüntetnie, vala­mint azt a gazdasági kamarát, amelynek tagja.

Egyéni vállalkozói tevékenysége megszű­nik, ha igazolványát visszaadja, vagy a kama­ra visszavonja. Ez utóbbi eljárás többek között akkor következik be, ha ön felszólítások elle­nére sem rendezi adótartozását, társadalom­biztosítási járulékfizetését, vagy nem tesz ele­get kamarai tagdíjfizetési kötelezettségének.

További információért forduljon a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Közigazgatási Osztályához (1016 Budapest, Krisztina körút 99. – Tel: 356-9000/523).


Ekcéma

A betegség elkerülése

Ennek a dermatitisznek is nevezett gyakori bőrbántalomnak több fajtája is ismeretes. Minden változat viszketéssel, a bőr kipiroso- dásával és megduzzadásával jelentkezik; ké­sőbb hólyagok alakulnak ki, amelyek felfa­kadnak és olykor el is fertőződhetnek. A bőr száraz, pikkelyes kinézetű marad.

Az ekcémás esetek 90%-a először cse­csemőkorban jelentkezik, és felük a kétéves kor előtt elmúlik. Csak igen ritka, hogy felnőtt­korig eltart.

Okok és kezelés Az orvosok sok ekcémás esetről nem tudják biztosan megállapítani, hogy mi volt a kiváltó oka. A tüneteket okoz­hatják a bőrrel érintkezésbe kerülő vegysze­rek, mosószerek, festékek, nikkelt tartalmazó ékszerek, de még kerti növények is. Dezodo­rok és más kozmetikumok az arcon és a tes­ten is okozhatnak ekcémát; a betegségnek ez a fajtája elkerülhető, ha a kiváltó vegyületet azonosítják, és a továbbiakban elkerüli a ve­le való érintkezést.

A betegség másik fajtája az atopiás ekcé­ma. Ez gyermekeknél a leggyakoribb, s a családban többnyire már korábban is előfor­dult, gyakran szénanáthával vagy asztmával együtt. A krónikus atopiás ekcéma keletkezé­se elkerülhető, ha a kiváltó okoktól – hideg, téli széltől vagy érzelmi megrázkódtatástól – őrizkedik. Kerülje a testtel közvetlenül érint­kező gyapjúholmi viselését. Az ágyat tartsa pormentesen, és ne használjon tollpámát, tol­lal bélelt paplant.

A korai tünetek enyhítésére használhat cinktartalmú kenőcsöt vagy oldatot, szappan helyett mosakodókrémet. Későbbi stádium­ban a bőrgyógyászok hidratáló készítménye­ket és szteroidokat ajánlanak. Nehéz megáll­ni, hogy ne vakarja az érintett bőrfelületet, de uralkodjon magán, mert a vakarás csak sú­lyosbítja a bajt; vérzést, elfertőződést is okoz­hat.

Fontos, hogy ekcémás tünetek jelentkezé­sekor minél hamarabb forduljon bőrgyó­gyászhoz.


Ékszerek

Tisztításuk és apróbb javítások

Az ékszerek szépsége és csillogása tisztí­tással őrizhető meg: puha kefével (például sminkecsettel), meleg, szappanos vízzel, vagy valamilyen ékszerápoló szerrel finoman dörzsölje le a felszínt, hogy fellazítsa a szeny- nyeződéseket.

Szárítsa meg, majd szarvasbőrrel fénye­sítse ki az ékszert. Az opál, a borostyán és a türkiz igen sérülékeny, csak szarvasbőrrel vagy puha ronggyal dörzsölhető.

Gyémánt tisztításához egy evőkanál am­móniából és két csésze szappanpelyhes me­leg vízből készült oldatot használjon. Ezután tiszta meleg vízben öblítse le, majd mártsa sebbenzinbe, hogy fényét visszakapja.

A gyöngyöket meleg, szappanos vízben mossa meg, bár szépségüket leginkább úgy őrzik meg, ha viseli őket, mivel felületüknek jót tesz, ha érintkeznek a bőrben található ter­mészetes olajokkal.

Ennek ellenére legyen óvatos, mert a smink, a parfüm, illetve a hajlakk árthat a gyöngyök­nek.

Tömör ezüst ékszereket egy evőkanál mo­sószódából és 6 dl forró vízből készített oldat­ba mártson. Miután eltűnt a patina, alaposan öblítse le és szárítsa meg őket.

Olyan ezüstöt, melybe bármiféle követ fog­laltak, ehelyett ezüsttisztítóval tisztítson. Az arany és platina meleg, szappanos vízben mosható.

Értékesebb ékszerek javítását bízza szakértőre, divatékszerek egyszerű javítá-

Laza kő Apró ékszerészcsipasszel finoman nyom­ja össze a követ tartó karmokat, és mindaddig haj­lítsa befelé, míg azok megfelelően rá nem szorul­nak a kőre.

sát azonban ön is elvégezheti otthon, ha ezek nem nemesfémből vagy drágakőből ké­szültek.

Javításukhoz apró ékszerészcsipeszt használjon, mindig erős fénynél dolgozzon, és tegyen az ékszer alá puha ruhát, hogy a kövek esetleg leváló apróbb darabjai ráes­hessenek, amelyek egyébként elgurulhatná­nak és szem elől tűnnének.

Kilazult kövek megerősítése A drágakő­utánzatokat gyakran apró karmok tartják, me­lyeket, ha letörnek, csak ékszerész tud pótol­ni. Amennyiben csak kilazultak, ön is megerő­sítheti őket sima végű csipesszel. A csipesz szárait finoman, de határozottan szorítsa a karomra és nyomja befelé, amíg az kellő mér­tékben rá nem szorul a kőre.

Ha a kő kiesik a foglalatból, ez általában a ragasztóanyag elöregedése miatt következik be. A javításhoz egy tűreszelő végére teker­jen csiszolóvásznat, és ezzel dörzsölje le a régi ragasztót a kő hátáról és a foglalatról, majd ezeket kenje be egy vékony epoxigyan­tával. Ezután illessze a helyére a követ, és hagyja megszáradni.


Elektromos ágymelegítők

Vásárlás, használat és hibaelhárítás

Elektromos ágymelegítők Ezek a készülé­kek csak arra valók, hogy lefekvés előtt fel­melegítsék az ágyat, de alvás előtt ki kell kap­csolni őket. Az alacsony feszültséggel mű­ködő típusokat éjjelre is bekapcsolva hagy­hatja, a matracra, a lepedő alá helyezve, de biztonságosan rögzítse, nehogy összegyű­rődjenek.

Melegítőlepedők A hagyományos lepedők­höz hasonló, hozzávetőleg azonos súlyú me­legítőlepedők középső részében fűtőbetét ta­lálható, de a széleken, ahol nem a testtel, ha­nem a matraccal érintkeznek, nem tartal­maznak hőfejlesztő elemeket. A fűtés ereje többnyire beállítható; a keletkező hőmennyi­séget termosztát ellenőrzi. Éjszakára is be­kapcsolva hagyhatja őket. Újabban árammal fűthető takarók is forgalomba kerültek.

Melegítőpárnák Ezek kisméretű elektromos „takarók” mosható huzatban, összehajthatok vagy hajlíthatók, és így egy fájó végtag köré helyezhetők, hogy melegük csökkentse a fá­jó érzést, de ölbe is rakhatók, továbbá meleg vizes palack helyett ágyban vagy székben is használhatók. Ügyeljen rá, hogy a párna zsi­nórját úgy helyezze el, hogy senki ne akadjon bele.

Biztonsági intézkedések: mit tegyen, és mit ne Tárolja a melegítőlepedőt száraz he­lyen; kiterítve vagy összetekerve, de minden­képpen gyűrődésmentesen.

Olvassa el és tartsa be a használati útmu­tató tanácsait.

Rendszeresen vizsgálja meg, hogy a fűtő­szálak nem gyűrődtek-e meg, és egymástól egyenletes távolságra húzódnak-e. Ezt- úgy

ELEKTROMOS ÁGYMELEGÍTÖK • ELEKTROMOS GÉPEK… • ELEKTROMOS HIBAKERESÉS • ELEKTROMOS VEZETÉKEK

lehet megnézni, hogy a lepedőt erős fény elé tartja; a fémrészek ilyenkor láthatóan kirajzo­lódnak.

Ne tűzze a lepedőt a matrachoz.

Ne használjon gyűrött vagy erősen össze­hajtott készüléket.

A hálózati adapterre ne csatlakoztasson egynél több készüléket; Ilyenkor megeshet, hogy valamelyik magától bekapcsol.

Ne vásároljon használt melegítőlepedőt.

Ne adja vegytisztítóba a készüléket. A mos­ható modellek tisztántartásánál tartsa be a gyártó kezelési utasításait.

Ne kapcsolja be a készüléket, amíg ned­ves; terítse ki és hagyja tökéletesen megszá­radni. Gyenge centrifugát használhat, de a szárítógép elmozdíthatja a helyűkből, vagy eltépheti a fűtőszálakat.

Hiba esetén Ha a lepedő nem melegít, elő­ször is győződjön meg róla, hogy van-e áram a fali csatlakozóban – dugjon bele egy másik, bizonyosan működő készüléket. Ha itt min­den rendben van. ellenőrizze, hogy jól volt-e bedugva az adapter. Ha ez is jó, cserélje ki az adapter biztosítékát. Ha ekkor sem műkö­dik a készülék, vigye vissza az üzletbe, ahol vásárolta. Soha ne próbálja saját maga meg­javítani ezeket a készülékeket!


Elektromos gépek biztonságos használata

Hogyan kerülheti el a sérüléseket, ha elektromos gépeket használ?

Minden elektromos fúrógép, fűrész és más hasonló eszköz veszélyes lehet, ha nem tart­ják megfelelően karban és nem kezelik óva­tosan. Mindig bizonyosodjon meg arról, hogy az elektromos gép földelt-e. Rendszeresen ellenőrizze a vezetékeket, és cserélje ki, ha elhasználódtak vagy megsérültek. Cserélje le a villásdugót, ha megrongálódott. Mielőtt a fo­gyasztót bekapcsolná, győződjön meg a táp­vezeték túláramvédelméről. Ezt az elosztó­táblára helyezett kismegszakító (esetleg olva­dóbiztosító) ellenőrzésével kell elvégezni.

Mindig húzza ki a szerszám csatlakozódu­góját, mielőtt részegységet – például csigafú­rót, körfű résztárcsát vagy sarokcsiszoló tár­csát – cserél. Mindig húzza ki a szerszám du­góját a konnektorból, amikor befejezte a mun­kát. Használjon védőszemüveget: ne viseljen laza ruházatot, nyakkendőt vagy ékszert. Ne engedjen gyerekeket vagy állatokat arra a te­rületre, ahol dolgozik.

Szilárdan, lehetőleg két kézzel tartsa a szerszámot; elektromos fúróra szereljen in­kább oldalfogót, és ne a gép testével fogja. Satu vagy állítható munkapad használatakor ellenőrizze, hogy a munkadarab biztosan be van-e fogva. ‘

Körfűrész használatakor álljon az egyik ol­dalra és ne mögé: ha a penge megakad, a fű­rész hátrarúghat. A rúgás irányát tartsa a kör­fűrész síkjában, különben a fűrészlap meg­szorul. Ha a fűrészlap akadozni kezd, kap­csolja ki a gépet, és várja meg, amíg a pen­ge mozgása leáll. Ezután húzza ki a vágás­

ból és kezdje újra a munkát. Amikor befejez egy vágást, mindig ellenőrizze, hogy a fűrész pengevédője zárt helyzetben állt-e.


Elektromos készülékek hibakeresése

Két egyszerű módszer

Ha egy elektromos készülék felmondja a szol­gálatot. első dolga az legyen, hogy áramtala- nítja.

A hibakereséshez néhány egyszerű esz­köz szükséges. Készítse el próbalámpáját az ábrán bemutatott módon, és szerezzen be egy fáziskeresö csavarhúzót. A próbalámpa két vezetéke végére tegyen krokodilcsipeszt.

Mit tegyen, ha például nem ég az asztali lámpája?

 1. Csavaron bele új izzót; ha nem ég, akkor csavarja ki, és így kapcsolja be a készüléket, majd a fáziskeresővel érintse meg egymás után a foglalat két érintkezőjét, miközben fel­cseréli a villásdugó bekapcsolási helyzetét. Ha a kereső mindkétszer kigyullad, akkor idá­ig eljut az áram, az izzóig viszont nem; vagyis a foglalat érintkezője nem érintkezik az izzó megfelelő pontjaival. A foglalatot kell megja­vítani vagy kicserélni.
 2. Ha a fáziskeresö nem jelez áramot, húzza ki a lámpa villásdugóját a konnektorból, és nézze meg a dugó biztosítóját a fáziskereső­vel. Ha a biztosító előtt van áram, utána pe­dig nincs, akkor a biztosítót kell kicserélni.
 3. Ha a biztosító ép, dugjon be egy másik fo­gyasztót a konnektorba. Ha az működik, ak­kor a hiba a lámpakábelben van.

Kösse ki a kábelt mind a lámpából, mind a villásdugóból, és a kábel ereit kűlön-külön Ik­tassa be házi készítésű próbalámpája áram­körébe. Az egyiken át valószínűleg záródni fog az áramkör (égni fog a lámpa), a másikon nem. Ha megoldható, a sérült szakaszt vágja ki. de használjon hozzá gyári kábelcsatlakoz- tatót.

 1. Ha a próbaképp bedugott másik készülék sem működik, ellenőrizze a konnektor áram­körének biztosítóját. Ha az is rendben van, le­het, hogy a lámpakapcsoló a hibás.

Működésének ellenőrzéséhez áramtalaní- tott helyzetben hidalja át a kapcsolót a próba­lámpával, ahogy az ábra mutatja.

Ha az áramkört ellátó újonnan berakott ol­vadó biztosíték is elfüstöl, illetve a kismeg­szakító kiold, forduljon szakemberhez.


Elektromos vezetékek

Elhelyezésűk, bekötésük és cseréjük

A háztartások villamos fogyasztóit a mérőóra után elhelyezett főelosztó táblától sugarasan­kiinduló áramkörök látják el. Az ide visszatérő ún. körvezetékes rendszert hazánkban nem használják.

A fogyasztókat célszerűen csoportosítva, illetve előírásszerűén külön áramkörökbe kapcsolják. Egy lakásban legalább négy áramkört kell kialakítani, például a lakószobai

— ELEKTROMOS HIBAKERESÉS —


Egyszerűbb hibák kiderítése

Próbalámpa Zseblámpaizzó-‘ogla a:ot csavamzzoc egy da/ao deszkára Erős gumigyűrűvel fogasson aiája egy 4.5 voltos apóséiemet. A foglalat egyik érintkezőiéhez kössön vékony, többeres kábelt, szabad végere szereljen krokodilcslpeszt. A másik foglalatérintkezőt kösse össze az elem egyik pólusával, a másik pólushoz pedig erősítsen cslpeszes kábelt

A csipeszekkel fogja meg a vizsgáin, kívánt biztosító két végét Ha a biztosító ép, a lámpa kigyullad

Lehet, hogy a kapcsoló a hibás. Áramtalanítsa a lámpái, tegye szabaddá és a próbalámpával hidat a át a kapcsolót Kapcsolgassa ki-be: ha jó, akkor a próbalámpa is elalszik-meggyullad. Ellenkező esetben cserélje ki a kapcsolót.

Helyezze áram alá és kapcsolja be a hibás lámpát. Ha a táziskeresö a fogtálát mindkét pólusán áramot mutat, akkor bizonyos lehet benne, hogy az áram egészen odáig eljut.

világítóhelyek, a lakószobai dugaszolóhelyek, a konyhai világítás és dugaszolóhelyek, für­dőszobai világítás és dugaszolóhelyek áram­köreit. Vegyes világítási és dugaszolóhely áramköreinek kialakításával elérhető, hogy egy áramkör meghibásodása esetén ne ma­radjon a helyiség világítás lehetősége nélkül.

Egy áramkörön legfeljebb 6-8 lámpahely vagy csatlakozóaljzat lehet. Külön áramkörö­ket kell létesíteni a helyhez kötött nagy ház­tartási készülékekhez (villamos tűzhely, boj­ler, mélyhűtő stb.). 50 l-esnél nagyobb bojlert, 1,5 kW-nál nagyobb teljesítményű fűtőberen­dezést csak csúcsidőkizárásos áramkörre szabad kötni. Ehhez az áramszolgáltató által működtetett kapcsoló csatlakozik, és célsze­rűen külön „éjszakai” fogyasztásmérő van hozzá felszerelve.

Minden 6 rr^-nél nagyobb alapterületű he­lyiségben mennyezeti lámpát kell felszerelni, 12 m2-nél nagyobb lakószobában kötelező két áramkörös (csillár) kapcsolást készíteni. Konyhában és fürdőszobában munkahelyi vi­lágítási lámpahelyet is kialakítanak. Dugós csatlakozóhelyeket 5 msenként kell kialakíta­ni, és a konyhában célszerű több dugaszalj­zatot is elhelyezni. A csatlakozóhelyek és a világításkapcsolók elhelyezésénél a célszerű­ség mellett az ez irányú kötelező előírásokat is be kell tartani. Ez ügyben villanyszerelőtől kérhet tájékoztatást.

A vizes helyiségek (fürdőszoba, szárítóhe­lyiség) villamos készülékeire, azok elhelyezé­sére szigorú életvédelmi előírások vannak érvényben, ezekről szintén kérje villamos szakember tanácsát.

FIGYELMEZTETÉS! E munka elvégzésekor mindig tartsa be az erősáramú villamos szere­lésekre vonatkozó hazai hatályos előírásokat!

Minden egyes áramkör túláram és zárlat elleni védelmét a főelosztótáblán elhelyezett, az áramkörbe szerelt kismegszakító (régeb­ben olvadó biztosíték) végzi. Helyhez kötött fogyasztóknál ezek a kismegszakítók az elő­írásszerűén kötelező leválasztó kapcsoló szerepét is betölthetik.

A lakások áramköreinek a legkisebb ke­resztmetszetű alumínium vezeték 2,5 mm2-es lehet, de célszerűbb ehelyett az 1,5 mm2-es rézvezeték használata. E vezetékek max. 3 kW egyidejű terheléshez, illetve 20-25 m nyomvonal hosszúságig megfelelőek. Az áramkörre az ajánlottnál nagyobb fogyasztást nem szabad kapcsolni. A vezetékek esetleg kicserélhetők nagyobb keresztmetszetűre, amennyiben beleférnek a védőcsőbe. E mun­kát villanyszerelő végezze. Szabvány írja elő, hogy villamos tűzhelyhez a főelosztó táblára 3 db kismegszakítót kell szerelni, 5×6 mm2-es alumínium, illetve 5×4 mm2-es rézvezetékkel a tűzhely közelében elhelyezett csatlakozó­dobozig. Ezzel – még ha csak egyfázisú is a tűzhely – annak háromfázisúra bővítésére megvan a lehetőség.

Minden áramkörbe megszakítás nélküli vé­dővezetőket (földvezeték) kell kiépíteni az érintésvédelem érdekében. A villamos hálóza­tok érintésvédelmének érdekében szigorúan előirt életvédelmi megoldásokat villamos szakembernek kell elvégeznie és ellenőriznie!

A műanyag bevonatos szigetelt vezetékek falhoronyba helyezett, kellő átmérőjű védőcső­be vannak behúzva. Ezek többnyire műanyag (PVC) csövek, bár régebben fémburkolatú szi­getelt (Bergmann) csövet használtak (ezt ma sem kell kicserélni). A csövek vezetése célsze­rűen keresztezésmentes, vízszintes és függő­leges irányú. Az elágazásokhoz elágazó dobo­zok, a szerelvényekhez (kapcsoló, dugaszalj­zat) szerelvénydobozok vannak falba sül­lyesztve vagy a falra szerelve. Panelházaknál az áramköri vezetékeket újabban falra erősített műanyag vezetékcsatornákba helyezik.

A vezetékek szigetelő bevonatának a szí­ne előírásos. A fázisvezeték fekete, a nulla vezeték kék, a földvezeték (nullázó vezeték) zöld-sárga színű (régebben piros) kell, hogy legyen. Eltérő színű vezetékek mindkét végé­nél az előírt színjelölést szigetelőszalaggal kötelező megjelölni.

A kettős szigeteléssel ellátott, ún. MM fal­vezeték védőcső nélkül, közvetlenül a vako­latba helyezhető. A lakásokban a kábelnek nevezett vezetékeket nem szerelik védőcső­be. Ezek külső burkoló köpenye enélkül is kellő védelmet nyújt. Rendszerint több erűek, melyeket érszigetelés vesz körül, és övszige­telés fog össze, kívül pedig külön műanyag burkolat veszi körül.

Ha az erek vékony rézszálakból vannak összeállítva, a kábel kellően hajlékony, ezért nem helyhez kötött fogyasztóknak (rádió, va­saló, konyhai kisgépek stb.) a dugaszaljzat­hoz villás dugóval csatlakozó ún. lengő veze­tékeihez ezt alkalmazzák.

Éghető anyagú épületek (faházak, padlás) vezetékeihez kábeleket kell használni, ame­lyeket falra erősített kábelbilincsek tartanak. E vezetékekhez növelt melegállóságú csatla­kozó- és kapcsolódobozokat kell alkalmazni (ezeket háromszöggel körbevett F betű vagy áthúzott lángnyelv rajza jelzi).

A földbe fektetett, ún. földkábeleknek spe­ciális, megerősített szigetelésük van, amit külső légvezetékek helyett a földbe fektetnek.

A kábelek elsősorban két (fázis és nulla), három (fázis, nulla és föld), esetleg négy vagy több erűek lehetnek. A vezetékkötéseket, tol­dásokat, leágazásokat kizárólag elágazódo­bozban és a szerelvények bekötésénél sza­bad készíteni. Ehhez a vezetékvégeket 10-15 cm ráhagyással levágva és a szigetelés 2-3 cm-es eltávolításával kell előkészíteni.

Az elektromos vezetékek rögzített kötései­hez vezeték-összekötőket, elsősorban bakelit­házas sorozatkapcsokat („csokoládészorítók”) alkalmaznak. Ezzel a csavaros szorítással lé­tesítik az összekötést. Alumíniumvezetékeknél a rögzítőcsavarok alatt leszorítólemezes kivi­telű összekötőket kell alkalmazni. A kábelek egymáshoz kapcsolásánál speciális, hőre zsu­gorodó csöves szigetelést alkalmaznak.


Élelmiszerek fagyasztása

Mit fagyasszon és meddig tarthatja el?

A legegyszerűbb élelmiszertől, mondjuk egy zacskó friss zöldborsótól vagy zöldbabtól a leg­bonyolultabb készételekig mindent le lehet fa­gyasztani, amit aztán fogyasztás előtt csak fel kell melegítenie. Vásárolhat fagyasztott kész­ételeket az élelmiszerboltokban is, de lefa­gyaszthat otthon is kerti zöldségeket, egy-egy szelet húst vagy saját készítésű ételeket is.

Az étel előkészítése Ha nincs gondosan be­csomagolva és lezárva, a mélyhűtött étel el­veszti ízét, zamatét és állagát. A csomagolás­hoz használjon zsírtaszító, vízhatlan és erős fóliát; legjobb az erre a célra gyártott hűtőta- sak. Alkalmasak még az erős polietilénzsá­kok, vízhatlan papírdobozok és a légmente­sen zárható műanyag edények is.

Csomagolja az ételeket kisebb adagokba, hogy szükség esetén hamar felengedje­nek. Szorítsa ki a csomagokból a levegőt, amennyire csak lehetséges, de folyadékoknál hagyjon némi helyet, hogy a fagyban kitágul­hassanak. Az ételeket hagyja szobahőmér­sékletre hűlni, mielőtt a fagyasztóba rakná őket.

A csomagokra zsirceruzával vagy alkoho­los filctollal írja rá az étel fajtáját és a hűtés dátumát is. Kenyér és üres tésztafélék kivé­telével egyetlenegy ételfajtát se fagyasszon le másodszor.

Mit ne fagyasszunk? A nyers tojások a fa­gyasztóban szétrepednek. A fagyasztott tej­szín, joghurt és majonéz felolvasztva alkotó­elemeire bomlik szét, s ugyanígy a zselatin­nal készült ételek is. A habbal vagy krémek­kel tálalandó ételeket ezek nélkül tanácsos lefagyasztani.

Kenyér és sütemény fagyasztása A kenyér és a péksütemények kitűnően fagyaszthatok. A kenyér egy hónapig friss marad, a péksü­temények akár fél évig is.

A süteményeket cukormáz nélkül fagyasz- sza, így fél évig is felhasználhatók, a gyümöl­csös sütemények akár egy évig is elállnak. Ha mégis cukrozott süteményeket akar lefa­gyasztani, akkor először csomagolás nélkül fagyassza le, s amikor a cukormáz megder­medt, a mázat védve egy külön réteg zsírpa­pírral csomagolja be őket, és úgy helyezze vissza a fagyasztóba. Ezeket két hónapon belül tanácsos elfogyasztani.

Tészták és készételek fagyasztása A nyers tészta őt hónapig tartható a fagyasztóban. Az elősütött tésztafélék szintén jól eltarthatók; a gyümölcsös tésztafélék hat, a húsosok négy hónapig frissek maradnak. A pizza, a ragu és a tésztafélékhez készült mártások, öntetek két hónapig elállnak. Felmelegítéskor szük­ség szerint sózza, illetve fűszerezze őket.

Hal, hús és baromfi Csak tökéletesen friss halat tegyen a mélyhűtőbe. A kisebb orsó ala­kú halakat pikkelyezze le és belezze ki, a na­gyobbaknak egyszerűen csak vágja le az úszóit és a fejét. A lepényhalakat filézze ki, és a szeleteket egymástól zsírpapírral elválaszt­va tegye el. A mélyhűtött halak fél évig ma­radnak felhasználhatók.

A fagyasztóba csak a legjobb minőségű, friss húst szabad eltenni. Távolítson el minden zsírt és csontot, és csomagolja több réteg pa­

pírba a húst, hogy a fagyfoltosodást megaka­dályozza. A különböző húsféleségeket zsirpa- pírral válassza el egymástól. Fagyassza a húst gyorsan; a lassú fagyás a minőség rová­sára megy. A disznóhús kilenc hónapig, a bir­ka- és marhahús egy évig is eltartható.

Szárnyasok és apróvadak lefagyasztása előtt az aprólékot tegye félre, és ezeket cso­magolja külön. Alaposan mossa, majd szárít­sa meg a húst. A testüregbe ne tegyen fa­gyasztás előtt semmit, mert ez lassítja a lehű- lési folyamatot. A baromfi és az apróvadak ki­lenc hónapig tarthatók el. az aprólék hat hó­napig.

Gyümölcs és zöldség A zöldségeket fa­gyasztás előtt blansírozni kell, hogy az ízeket és a színt károsító enzimek lebomoljanak; vastagságuktól függően 2-4 percre dobja for­ró vízbe, majd hideg folyóvízben hűtse le őket. A fagyasztott zöldségfélék egy évig is eltarthatok.

A fagyasztott gyümölcsök sokáig megtart­ják ízüket és színüket, de húsuk könnyen megszlvacsosodik, megpuhul. Fagyasszon érett, de még kemény húsú gyümölcsöket. A túlérett darabokat már gyümölcspúré formájá­ban érdemes lefagyasztani.

A gyümölcsök fagyasztásának három módszere ismeretes; elteheti őket szárazon, cukrozottan és púréformában. Az első mód­szernél először tálcán, csomagolatlanul fa­gyassza le a gyümölcsöt, s ha már kőke­mény, akkor tegye papírba vagy dobozba. így szokás fagyasztani az epret, az egrest, a szedret és a málnát.

Cukrozott gyümölcsként a leves gyümöl­csöket: epret, málnát és cseresznyét tegyen el. Fél kilóra 12 dkg cukrot számítva alaposan keverje össze a cukrot és a gyümölcsöt, és adagolja zacskókba vagy dobozokba. Fa­gyasztás előtt a magokat távolítsa el.

A kajszi- és őszibarackot vagy szilvát szi­rupban is lefagyaszthatja. Oldjon fel 6 dl víz­ben fél kiló cukrot, majd a szirupot hűtse le jégszekrényben. A gyümölcsöket hámozza meg, vágja félbe, magozza ki, és minden fél kilóra öntsön 3 dl szirupot. Az üveg alá rakjon összegyűrt zsírpapírgalacsint, hogy a gyü­mölcs a folyadék felszíne alatt maradjon.

A cukorban vagy szirupban eltett gyümölcs idővel megsápad, megfakul, ezért keverjen hozzá egy kevés citromlevet.


Életbiztosítás

A megfelelő forma megtalálása

Az életbiztosításoknak két nagy csoportjuk van: az elérési és a halálesetre szóló vagy más néven kockázati életbiztosítás. Az eléré­si biztosításoknál a biztosító a szerződésben rögzített biztosítási időszak végén fizet, ami­kor a biztosított személy még él, ellentétben a kockázati életbiztosítással, amikor a bizto­sított személy halála a biztosítási esemény. A két biztosítás nemcsak ellentéte egymás­nak, hanem jól kiegészítik egymást. Ezért van az. hogy a legtöbb életbiztosítási módozat úgynevezett vegyes életbiztosítás, amely egy kockázati és egy eléréses életbiztosítási részből áll.

így ha a biztosított személy a biztosítás időtartamán belül elhalálozik, akkor a biztosí­tó a törvényes örökösnek vagy a megneve­zett kedvezményezettnek fizeti ki a szerződé­ses összeget. Ha a biztosítási időszak végé­ig nem történik káresemény, akkor a biztosí­tott személy megkapja a pénzt a szerződés­től függően, kamatokkal együtt.

A szolgáltatásokból is következik, hogy az elérési életbiztosítás díja jóval magasabb, mi­vel ez megtakarítás jellegű, a befizetett díja­kat a biztosító meghatározott feltételekkel az állam által kibocsátott értékpapírokba, rész­vényekbe stb. fekteti. A fizetendő díj nagysá­ga nemcsak a biztosítási összegtől, hanem a biztosított életkorától és az időtartamtól is függ.

A vegyes életbiztosítások egyik módozata az előrehozott szolgáltatású vegyes életbizto­sítás, mely meghatározott időre (általában 20 év) szól, s a biztosított az 5., 10., 15. év vé­gén felveheti a biztosítási összeg bizonyos százalékát. A biztosítás természetesen koc­kázati részt is tartalmaz, tehát a biztosítási időtartam alatt bekövetkezett káresemények­re is fizet.

Minden életbiztosításhoz köthetők kiegé­szítő biztosítások. Ilyen például a baleseti ha­lálra szóló kiegészítő biztosítás, amely mint a nevében is benne van, baleseti halálesetnél fizet, a baleseti rokkantsági biztosítás, mely a rokkantság százalékos arányában fizet. Te­hát ha a biztosítottat 67,5%-os rokkantnak nyilvánítják, akkor a szerződésben szereplő biztosítási összeg (kiegészítő biztosítás összege) 67,5%-át fizetik ki.

Életbiztosításoknál külön említést kell ten­ni a járadék- vagy nyugdíjbiztosításokról. En­nek tipikus formája az, ha valaki havonként vagy negyedévenként egy bizonyos összeget fizet be a biztosítónak szerződés ellenében, s nyugdíjba lépése után élete végéig vagy meghatározott ideig járadékot kap. Termé­szetesen ez a pénz kamatozik, így a járadék­szolgáltatás kezdetekor már magasabb jára­dékot kap a biztosított. Minden életbiztosítás­nál lehetőség van indexálásra, mely biztosí­tótársaságonként változik, hogy kötelező-e bizonyos idő eltelte után, vagy szabadon dönthet a biztosított, hogy kéri-e vagy sem.

Minden életbiztosítás esetén, amely leg­alább 10 évig vagy nyugdíjkorhatárig szól és megtakarítás jellegű, adókedvezményt vehet igénybe. A szerződő (aki a díjat fizeti) az éves befizetett biztosítási díj 20%-át, maximum 50 000 Ft-ot leírhat az adójából. Amennyiben a szerződést hamarabb felmondja (vissza­vásárlási értéken megváltja) vagy díjmente­síti (felfüggeszti a befizetéseket, és csak az addig befizetett díjak összegével él tovább a biztosítás), akkor az igénybe vett adóked­vezményt vissza kell fizetni 20%-os kamattal az APEH-nak.

Mely biztosítótársaságokhoz fordulhat életbiztosításokkal kapcsolatban?

 • ÁB-AEGON Általános Biztosító Rt.
 • ABN AMRO Magyar Élet- és Nyugdíjbizto­sító Rt.
 • AHICO Első Amerikai-Magyar Biztosító Rt
 • ATLASZ Biztosító Rt.
 • COLONIA Biztosító Rt.
 • Glória-Swiss Life Svájci-Magyar Biztosító Rt
 • Európa-GAN Biztosító Rt.
 • OTP-Garancia Biztosító Rt.
 • Generali-Providencia Biztosító Rt.
 • Hungária Biztosító Rt.
 • N-N Magyarország Biztosító Rt.
 • SIGNAL Biztosító Rt.


Életjáradéki szerződés

Miben különbözik az eltartási szerződéstől?

Az életjáradéki szerződés célja ugyanaz, mint az eltartási szerződésnek, míg azonban az eltartás természetben történik, többnyire az eltartó háztartásában, addig az életjáradéki szerződésnél a jogosult folyamatos anyagi el­látását időszakonkénti rendszeres pénzfize­téssel teljesíti.

A két szerződés lényegbeli hasonlóságára figyelemmel a törvény az életjáradéki szerző­désre nem is állapit meg külön szabályokat, hanem úgy rendelkezik, hogy arra az eltartási szerződés szabályait kell értelemszerűen al­kalmazni. Az életjáradékot időszakonként elő­re kell fizetni a jogosult ellátására, biztosításá­ra. A jogosult a 6 hónapnál régebben lejárt és alapos ok nélkül nem érvényesített részleteket többé nem követelheti. A szerződést a bíróság az eltartási szerződéshez hasonlóan és mó­don utóbb módosíthatja, ha a szerződéskötés­kor fennállott helyzethez képest a felek kere­seti, jövedelmi vagy egyéb viszonyaiban olyan lényeges változás következett be, amelyekre tekintettel a szerződés eredeti tartalma szerint már nem tartható fenn.


Élfólia

Bútorlapszélek szép eldolgozása

A furnérozott farostlemezek általában úgy ke­rülnek forgalomba, hogy az élük furnérozva van, de amint a lemezt elvágják, a farost lát­hatóvá válik. Lefedésére élfólia kapható, amit tekercs formájában árusítanak. Egyik oldala hőérzékeny ragasztóval van bevonva.

Az él fóliázásához, vagy hiányzó élfólia pótlásához készítse elő a lap élét, hogy az tiszta és sima felületű legyen. Csiszolja le csi­szolópárnára fogott csiszolópapírral.

A farostlemezt a vágott peremével felfelé fogja vízszintesen a satuba. Az élfólia csíkot az egyik végénél tegye a helyére és borítsa be vastag csomagolópapírral. A meleg vasaló hegyét szorítsa rá, hogy a csík a helyére ra­gadjon.

A szalagot két ujjával tartva, illetve a vasa­ló előtt vezetve, tolja a vasalót az ábrán be­mutatott módon lassan végig a lemez lefe­dendő élén, hogy a szalag a helyére kerüljön. Amikor a végére ért, tegye félre a vasalót, és a szalagot nyomogassa végig az ujjával a csomagolópapíron keresztül, hogy mindenütt jól ráragadjon a fára.

ÉLFÓLIA • ELOSZTÓDOBOZ • ELSŐSEGÉLYCSOMAG • ELSZÍVÓVENTILÁTOR

Csomagoló-

Az élfólia felragasztása A meleg vasalót gyengén a csíkra nyomva mozgassa előre-hátra, amíg az élfólia szilárdan a helyére nem ragad.

Barkácskéssel vágja le a szalag mindkét végét. Ha a szalagot történetesen össze kell illeszteni, hagyjon kb. 1,5 cm átfedést a két rész között, majd a barkácskéssel vágja át mindkét szalagot, miután már leragasztotta őket. A felesleges részeket távolítsa el, majd a két szalag végét nyomja le, hogy tökélete­sen illeszkedjenek.

Ha a szalag szélesebb, mint szükséges, barkácskéssel vágja le hosszában a felesle­get, azután csiszolja le finom csiszolópapír­ral.

A műanyag szalagon mutatkozó foltokat egy nedves ronggyal és háztartási tisztító­szerrel egyszerűen eltávolíthatja. A fából ké­szült élfóliaszalagról a foltokat és jelöléseket csiszolópapírral tüntesse el.


Elosztódoboz

Új világítás áramköreinek szerelése

FIGYELMEZTETÉS! E munka elvégzésekor mindig tartsa be az erősáramú villamos sze­relésekre vonatkozó hazai hatályos előíráso­kat!

Elhelyezése és bekötése

Hajlítsa úgy a vezetékeket, hogy könnyen beköthetök legyenek. Minden esetben ellenőrizze, hogy a vezetékeket a megfelelő pontra kötötte-e be.

Elosztódoboz

Ezt a kapcsolást Magyarországon a csatlakozödobozba szerelt négytagos sorkapoccsal valósítják meg.

A Magyarországon előírt szinjelzések: fázisvezeték – fekete

nullavezeték – kék földvezeték – zöld-sárga (esetleg piros).

Kapcsolja le annak a háromeres vezeték­nek az áramellátását, amelyikhez csatlakozni kíván. Bontsa meg és vágja át a vezetéket a telepítés helyénél és helyezzen ide falba süllyesztett (faházaknál falon kívülre szerel­hető) elosztódobozt. Vezesse be a doboz ol­dalán a villanyóra felől bejövő és a továbbme- nő átvágott vezetékvégeket. Ebbe a dobozba vezesse a világítótestből és annak kapcsoló­jától kiépített vezetékeket is. Csupaszítsa le a vezetékvégeket, majd 4 tagos sorozatkapocs felhasználásával kapcsolja ezeket össze az alábbi kapcsolásban: az átvágás azonos ve­zetékeit az 1., a 2. és a 4. kapocsra kötéssel kapcsolja ismét össze. Az 1. kapocsra a fá­zisvezeték, a 2. kapocsra a nullavezeték, a 4. kapocsra a földvezeték legyen kötve.

Azt, hogy melyik a fázisvezeték, azt a szín­jelzés mutatja, de biztosabb fáziskeresővel meghatározni (bekapcsolt áramellátás mel­lett). Magyarországon a fázisvezeték szín­jelzése fekete, a nullavezeték kék, a földve­zeték pedig zöld-sárga (esetleg piros) szí­nű! A földelt világítás háromeres kábelének földvezetékét a 4. földelő, a nullavezetékét a 2., a fázisvezetékét pedig a 3. sorkapocsra kösse. A villanykapcsoló földvezetékét a 4., a másik két vezetéket pedig az 1. és a 3. sor­kapocsra kell rögzíteni. Ha nincs a kapcsoló­nál földcsatlakozó, úgy elmarad a földvezeték.

Ezután helyezze fel az elosztódoboz fede­lét, és kapcsolja vissza az áramellátást.


Elsősegélycsomag

Mire van szüksége otthon és a házon kívül?

A hatékony elsősegélynyújtáshoz jól fel­szerelt elsősegélykészletre van szüksége, amelynek segítségével a kisebb sérüléseket megfelelően elláthatja, a komolyabbakat pe­dig kielégítően kezelheti, amíg az orvosi se­gítség megérkezik. Vásárolhat kész elsőse-

Kábel a villany­kapcsoló felé

Kábel

a világítótest felé

Bejövő táp­kábel

Tovább- menő

2 tápkábel

Bekötés A fázispontra (1.) a bejövő és elmenő tápkábel fázisvezetékét, a nulla pontra (2.) a nulla, a földpontra (4.) a földvezetéket kell kötni A kapcsoló két vezetéke az 1. és 3. földvezetéké a 4. ponthoz csatlakozik.

A világítás fázísvezetékét a 3.. nullavezetékét a 2. és földvezetékét a 4. pontra kell kötni. gélycsomagokat, dobozokat, de ön is össze­válogathatja a szükséges készítményeket és eszközöket. Nem árt, ha kettőt vásárol; egyi­ket otthon tarthatja, a másikat pedig az autó­ban, ahol az amúgy is kötelező.

A készletet tartsa jól zárható műanyag do­bozban. A fedél belsejére ragasszon fel egy cédulát, amelyen tüntesse fel háziorvosa, va­lamint a legközelebbi nappali és éjszakai ügyelet címét és telefonszámát. írja rá az ön és családtagjai legfontosabb egészségügyi adatait; vércsoportját, allergiáit, gyógyszerér­zékenységét, valamint az esetleges betegsé­geket, mint például a cukorbetegség, a vérzé­kenység vagy az asztma.

A dobozra jól olvashatóan írja rá: elsőse­gély; esetleg fessen rá zöld vagy vörös ala­pon fehér keresztet. Tartsa olyan helyen, ahol a gyerekek nem férhetnek hozzá, de ahon­nan baj esetén könnyen és gyorsan elő­vehető. Családtagjainak mondja meg, hogy állandó helye hol lesz.

Elsősegély otthonra Az otthoni csomagnak az alábbi dolgokat kell tartalmaznia:

 • Steril vatta, valamint sebek lemosására al­kalmas folyadék
 • Különböző méretű sebtapaszok a kisebb sérülésekhez
 • Steril tamponok a nagyobb sérülések lefe­déséhez
 • Steril kötszer, géz, valamint kapcsok a kö­tés rögzítéséhez
 • Sérült ujjak bekötözésére alkalmas, cső alakú pólya és kapcsok
 • Háromszögletű kendők kötésekhez, rögzí­tésekhez
 • Fájdalomcsillapító gyógyszerek
 • Rovarcsípésre való nyugtató, hűtő, fertőt­lenítő kenőcs
 • Biztosítótűk
 • Csipesz a szilánkok, szálkák eltávolításához
 • Lekerekített végű olló a kötszerek, esetleg a ruhadarabok vágására

A szabadban Amikor nyaralni vagy víken- dezni indul, tegyen az elsősegélycsomagba még egy hőszigetelő fólialepedőt. Ez egé­szen kicsiny csomagba összehajtható, de elég nagy ahhoz, hogy szükség esetén bele lehessen göngyölni egy sérült embert, és me­legen tartsa a testet akár fagypont körüli hő­mérsékleten is.

Az autóban Leghelyesebb, ha a készen kap­ható, kötelező autós mentődobozt vásárolja meg: ez tartalmazza mindazokat a készítmé­nyeket és eszközöket, amelyekre szüksége lehet. Nem árt, ha a dobozban tart olyan könyvet is, amelyben – szükség esetén – megtalálja az alapismereteket.


Elszívóventilátor

Elektromos ventilátor beszerelése az ablakba

FIGYELMEZTETÉS! E munka elvégzésekor mindig tartsa be az erősáramú villamos szere­lésekre vonatkozó hazai hatályos előírásokat!

ELSZÍVÓVENTILÁTOR • ELTARTÁSI SZERZŐDÉS

Ezek villanymotorral meghajtott ventilátorok, amelyek a helyiség szennyezett levegőjét rend­szerint közvetlenül a szabadba juttatják. Főleg a konyhában, fürdőszobában és a mellékhelyi­ségekben van rájuk szükség, hogy a kellemet­len szagokat és a páratelt levegőt eltávolítsák. A legtöbb ventilátor fordítva is működtethető, hogy kívülről szívjon be friss levegőt.

Két fő típusuk a radiális (csigaházas) és axiális (szárnylapátos) átömlésű ventilátor. Az előbbi hosszabb vezetéken tudja a levegőt szállítani. A számylapátos ventilátor erre nem alkalmas, ezért pl. ablakba lehet beszerelni. Olyan ventilátort válasszunk, amelynek a ka­pacitása alkalmas az adott helyiség átszellőz- tetésére. A teljesítményt köbméter per órában (m3/h) adják meg. Először tehát számítsa ki a helyiség légtérfogatát (hosszúság x széles­ség x magasság), majd a kapott értéket szo­rozza meg az óránként szükséges légcserék számával (a nappali szobára ez az érték 4-6, a konyha, illetve a mellékhelyiség esetében 10-15, a fürdőszobánál 15-20). Tehát például egy 3 m hosszú, 2 m széles és 2,5 m magas konyha légtérfogata 15 m3. Ezt 10—15-tel megszorozva 150-225 m3/h-t kap, vagyis ilyen teljesítményű szellőztető berendezést kell választania. A ventilátort nem nyíló ablak­táblába szerelje, a helyiségnek a fő levegő be­áramlás! pontjával átellenesen, mert csak így tudja maradéktalanul átszellőztetni a helyisé­get. (Ne helyezze bojler vagy gázmelegítö kö­zelébe. legfeljebb ha ezeknek saját szellőző­csatornájuk van, különben a füstöt a ventilátor beszívhatja a helyiségbe.) Kisebb teljesítmé­nyű ventilátorok közvetlen kapcsolóval van­nak ellátva és a helyiségre előírt telepítési helyzetű 6 vagy 10 A-es dugaszaljzathoz vil­lás dugós lengőkábellel csatlakoztathatók. Egyébként a ventilátort célszerű állandóan rögzített elektromos bekötéssel telepíteni.

Fürdőszobai telepítésnél húzókapcsolót vagy vízmentes, csapófedeles kapcsolót al­kalmazzon. Ezt és a fix bekötés csatlakozó­dobozát a legközelebbi érinthető földelt (vagy annak tekinthető) tárgytól (fém fűtési, gáz­vagy vízvezeték, vízcsap, kád stb.) minimum 60 cm-re, és a kapcsolót célszerű legalább 1,5 m magasra helyezni. Ha ez nem lehetsé­ges, az állandó bekötést és a kapcsolókat a fürdőszobán kívülre telepítse, és onnan falba épített védőcsőben (MM kábelnél védőcső nélkül) vezesse a ventilátorba.

A ventilátor felszerelése Vágja ki az ablak­táblán a megfelelő nyílást; ha az ablakban kettős üvegezés van. bízza a feladatot üve­gesre, illetve rendeljen a meglévő helyére olyan dupla üveget, amelyen a nyílást már ki­vágták és a széleit lecsiszolták.

Ezután illessze be a külső szorítólapot, ügyelve arra, hogy ha van gumitömítés, az megfelelően a helyére kerüljön, majd tegye rá a külső rácsot, a belső szorítóidomot és vé­gül a ventilátoregységet.

A vezetéket kösse a ventilátor armatúrájá­ban lévő sorkapocshoz: a barna vagy fekete fázisvezetéket – ha jelölik, az L, a kéket az N, a zöld-sárgát pedig az E vagy „földelés” (4) jelhez. A szerelési utasításban előírt hosszú­ságú vezetéket használjon. Ha a készülék

ELSZÍVÓVENTILÁTOR

Felszerelése és bekötése

Sokféle ventilátor kapható, valamennyi részletes felszerelési és bekötési útmuta­tóval. Az itt bemutatott szellőzőberende­zés magában foglalja a különféle típusok legfontosabb közös elemeit, de mindig nézze meg az adott modell leírását is.

Fázisvezeték

Külső szorftőlap

Földelés

Üveg

Leágaztatás A fix bekötés bemeneti sorkapcsa t a legközelebbi aljzatról leágaztatott vezetékre kösse rá

Elhelyezés A ventilátort helyezze minél magasabbra, a levegő fő beáramlás, pontjával (többnyire az ajtóval) szemközt lévő ablakra.

messze be az ablak nyílásába a külső szorítólapot, majd a zsalus rácsot úgy, hogy lapjai kifelé lejtsenek. Tegye fel az első szorítóidomol és a ventilátoregységet. Csatlakoztassa a vezetéket. Szerelje fel a belső zsalus rácsot

Külső rács

Belső szorítóidom

kettős szigetelésű (jele: L), földelésre nincs szükség, ezért kéterű kábelre kösse.

Helyezze fel a zsalus belső rácsot, tovább­ra is a használati utasítást követve.

Csatlakoztatás a hálózatra A legközelebbi aljzatról kell az állandó bekötés csatlakozó­dobozának vezetékét (a falba rejtve) kiépí­teni. A leágaztatást és a sorkapocshoz kap­csolást csak a tápvezeték feszültségmentesi- tett helyzetében szabad készíteni! Ha elké­szült a vezetékek bekötésével, a villanyóra felkapcsolásával helyezze ismét feszültség alá a hálózatot.


Eltartási szerződés

Kötelezettségek és ellenszolgáltatások

A megöregedett, munkára többé-kevésbé képtelen, sokszor magatehetetlen emberek ingatlan-, ingó- vagy esetleg készpénzvagyo-

Bekötés Az állandó bekötés csaliakozódobozának háromelemes sorkapcsához kösse a tápvezetékre csatlakoztatott bejövő oldali és a ventilátornak azonos, fázis-, nulla- és földvozctókeit. A2 ábrán látható csatlakozódoboz sorkapcsa különbözik a magyar megfelelőtől, ahol a kapocspontok nincsenek előre kijelölve.

Nullavezeték

Leágazóvezeték

Ventilátoregység a védőráccsal

Földelés

A kapcsoló húzózsinórja

Az állandó bekötés — leágazóvezetéke

nuk átruházásával biztosíthatják maguknak ellátásukat, létfenntartásukat egészen halá­lukig.

Ilyen szerződések megkötésére elsősor­ban rokonokkal, baráti, bizalmi viszonyban lé­vő ismerősökkel, de néha idegen személyek­kel is sor kerülhet.

Eltartási szerződés Az eltartási szerződés­ben az egyik fél arra kötelezi magát, hogy a másik felet eltartja, vagyis élelmezi, gon­dozza és mindenben ellátja szükségletei sze­rint. Az eltartási kötelezettség a gondozásra, a gyógyíttatásra, az ápolásra és az eltemet­tetésre is kiterjed. A szerződés a jogosult haláláig áll fenn, és csak írásban lehet meg­kötni.

Korábban csak az eltartó saját háztartásá­ban vállalhatta az eltartást, később azonban a jogszabály módosult, és elismeri a nem kö­zös háztartásban létrejött eltartást is.

Az eltartó köteles a jogosultat megfelelő színvonalon és rendszerességgel kielégítően

ELVÁLASZTÁS • ELVESZETT KUTYÁK ÉS MACSKÁK • EMELÉS ÉS CÍPEKEDÉS

élelmezni, lakást, fűtést, világítást, mosást, ruházatot biztosítani számára, betegségében orvosi kezeléséről, gyógyszeréről és általá­ban a kora és egészségügyi állapota szerinti ápolásáról, gondozásáról gondoskodni, halá­la után pedig illően eltemettetni.

Ezek a szolgáltatások személyhez kötöt­tek: a jogosult csak személyesen veheti igénybe, hiszen ezek a szolgáltatások az ő létfenntartását szolgálják, és a kötelezett is személyesen tartozik azokat teljesíteni. Az el­tartott a szolgáltatásokat mástól nem köteles elfogadni, ugyanis ezzel az eltartási szerző­déseknek az egyéb szerződésekkel szemben különös eleme a bizalmi viszony.

Az eltartott ellenszolgáltatása többféle le­het, a leggyakoribb az ingatlan tulajdonának átruházása. Mivel a szerződés időtartama tel­jesen bizonytalan, szerencseszerződésnek nevezik.

Előfordulhat, hogy az eltartott a szerződés­kötés után rövid időn belül meghal, és az el­tartó az ellenszolgáltatásért (például egy la­kásért) viszonylag csekély szolgáltatást nyúj­tott. Ilyenkor az örökösök arra szoktak hivat­kozni, hogy az eltartott méltánytalanul elő­nyös helyzetbe került. Ezzel szemben áll az eltartónak a kockázata, hogy a jogosult halá­lának időpontja kiszámíthatatlan, tehát előfor­dulhat, hogy a kapott értéket messze túlhala­dó szolgáltatásokat teljesít, amíg a szerződés megszűnik.

Ha a jogosult a tulajdonát képező ingatla­nát átruházza az eltartóra, érdekei veszélybe kerülnek, ha a kötelezett az ingatlant elidege­níti és a szerződéses szolgáltatást nem, vagy nem megfelelő színvonalon teljesíti. E’ve­szély kiküszöbölésére a Polgári Törvény­könyv lehetővé teszi a tartási jognak az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzését, és amennyiben az eltartásra kötelezett személy nem, vagy csak hiányosan tett eleget kötele­zettségének, a jogosult az ingatlanból végre­hajtás útján kielégítést kérhet.

Szerződésbontás Mivel az eltartási szerző­dés tartós jogviszony, a bíróság azt kérelem­re mindkét fél érdekeinek figyelembevételével módosíthatja, ha a keresetet benyújtó fél bi­zonyítja, hogy a szerződéskötés után beállott körülmény folytán lényeges jogos érdekét sérti a szerződés.

Ha például a felek közötti jó viszony meg­romlik, és ennek következtében valamelyik fél magatartása vagy a körülmények a továb­bi eltartást lehetetlenné teszik, bármelyik fél kérheti a bíróságtól a szerződés végleges vagy átmeneti megváltoztatását életjáradéki szerződéssé.

Ha pedig a szerződés célja ilyen módon sem valósítható meg, a szerződés megszün­tetését lehet kérni.

Természetesen ez utóbbi esetben a nyúj­tott szolgáltatásokat mindkét fél oldalán el­számolják, és az ellenszolgáltatás nélkül ma­radt szolgáltatást vissza kell téríteni. Közeli hozzátartozók között létrejött eltartási szerző­dés esetén, amennyiben írott szerződés vagy a ráutaló magatartás máshogy nem rendelke­zik, az eltartási viszony ellenszolgáltatás nél­küli, ingyenes szerződésnek tekintendő.


Elválasztás

Hogyan szoktatható rá a kisbaba a szilárd ételekre?

Miután a csecsemő elérte a négy-öt hónapos kort, egyre nehezebb az étvágyát tejjel kielé­gíteni. Ekkor érkezett el a szilárd ételek beve­zetésének ideje.

Az első próbálkozások során csak csecse­mőknek szánt gabonapépet vagy zöldség- és gyümölcspürét adjon. A készen kapható zöld­ség- és gyümölcspürék ugyan nagyon ké­nyelmesek, de házilagos elkészítésükkel pénzt takaríthat meg. Ráadásul a házi készí­tésű pürék finomabb íze és kellemesebb álla­ga is sokat segít abban, hogy a gyermek könnyebben szokja meg később a „felnőtt­étrendet.

Egyszerre mindig csak egyféle új ételt ve­zessen be, s a következővel várjon néhány napot. Ily módon könnyen észreveheti, ha va­lamelyik étel emésztési zavarokat vagy aller­giás tüneteket okoz.

Az ételekhez se cukrot, se sót ne adjon: a túl sok só kiszáradást okozhat, a cukor pedig rászoktathatja a gyermeket az édes ízre.

Ha a csecsemő nem fogadja el a szilárd ételt, próbáljon meg másfajta gabonapépet vagy pürét adni – de az sem baj, ha vár né­hány napot, aztán újra próbálkozik.

Mire a csecsemő hat-hét hónapos lesz, az étrendjében már a húst (sertés, csirke), má­jat, halat is felveheti – de persze csak finom­ra darálva vagy átpaszírozva. Adhat hozzá puhára főtt, kisebb zöldségdarabokat is, de vigyázzon, mert a túl nagy vagy nem elég pu­ha darabok megakadhatnak a kicsi torkán. Ebben a korban már a csecsemő kezébe is adhat olyan ételeket, amiket meg tud fogni – babapiskótát, kétszersültet, kekszet, hosszú­kásra vágott gyümölcsdarabokat.

Ha a gyermek már elfogadja a szilárd ételt, elkezdheti azzal helyettesíteni a tejes étkezé­sek némelyikét. Az is lehet, hogy ekkor a na­pi négy étkezésről háromra szokik át, mivel a szilárd táplálék tovább csillapítja az éhséget, mint a tej.

Kilenc hónapos korára valószínűleg be is fejeződik a kicsi elválasztása, s ekkor már szinte bármilyen szilárd ételt megehet – per­sze még csak pépesített formában.


Elveszett kutyák és macskák

Hogyan akadályozza meg elkóborlásukat; hogyan keresse őket

Törvény írja elő, hogy a kutyákat nyakörvvel kell ellátni, amin egyértelmű azonosítás talál­ható, például fémlemez, amelyre rá van vés­ve a gazda neve és címe, arra az esetre, ha az állat elvész.

Ez nem vonatkozik a macskákra, amelyek­nek nincs ilyen jogi státusuk. Ennek ellenére nem árt a macskát is ellátni rugalmas nyak­örvvel és azonosító érmével. A nyakörv mind­két állat esetében simuljon a nyakra; ne le­gyen túl szoros, de ne is csússzon ki belőle az állat feje.

Ha a tulajdonos nyakörv nélkül engedi ki a kutyáját, bírságnak néz elébe. Ha a kutya bal­esetet okoz, a gazdáját felelősségre lehet vonni az okozott kárért. A gazda a veszélyes kutyáért is felelős jogilag.

A helyi hatóságok egyes területekről kitilt­ják a kutyákat; országúton és nyilvános he­lyeken mindig pórázon kell tartani őket. Bírsá­got vonhat maga után az is, ha utcákon vagy parkokban piszkítanak.

Ha kedvencünk elvész Induljon el onnan, ahol utoljára látta az állatot, és egyre tágabb körökben keresse. A kutya rendszerint előjön a hívásra, a macska viszont sokszor megbú­jik valahol. Sötét helyekre vigyen elemlámpát – a lámpafényben megcsillan az állat szeme, könnyebben észreveszi.

Ha nem találja meg az állatot, forduljon a legközelebbi állatmenhelyhez (keresse ki a szakosított telefonkönyvből az „Állatvédelem” címszónál).

Tudassa kedvence eltűnését szomszédai­val, a postással; tegyen ki cédulát a környé­ken, hirdessen a helyi újságban, esetleg ajánljon fel jutalmat is. Nézze át a talált álla­tokról megjelent hirdetéseket.

Ha valaki kóbor kutyát talál, a jog kötelezi, hogy visszaszolgáltassa a gazdájának. Ha hét napig nem jelentkeznek érte, eladhatja vagy fájdalomnnentesen elaltathatja.


Emelés és cipekedés

Hogyan kerülje el a hátfájást?

A hátfájások egyik leggyakoribb oka, hogy helytelenül, rossz testtartással cipel nehéz, rossz fogású tárgyakat. A veszélyt úgy csök­kentheti, ha a terhelés nagy részét a viszony­lag erős lábizmokra bízza.

Emelés közben sose hajoljon előre, ne görbítse meg a hátát. Térdből hajoljon, ha kell, guggoljon le, a hátát azonban mindig ter­mészetes módon, egyenesen tartsa, és a lá­bát kényelmes terpeszben. Húzza oda magá­hoz a felemelendő tárgyat, fogja meg, aztán lábát kiegyenesítve emelkedjen fel.

Ugyanezt a módszert kövesse akkor is, ha nehéz tárgyat rak le. Próbálja elkerülni a hát begörbítését akkor is, ha súlyos tárgyat he­lyez például a kocsi csomagtartójába.

Ha fáj a háta, ne álljon neki kereket cserél­ni, mert ehhez hajlott testtartásban kell nehéz súlyt mozgatnia nyújtott karral. Ugyancsak ne emeljen ki nyújtott karral kisgyermeket a járó­kából. Hajtsa le a járóka vagy kiságy oldalát, és úgy vegye fel a babát.

Bevásárláskor vagy poggyász cipelésénél ossza a súlyt két egyenlő részre és két kéz­be fogja, így kevésbé tesz rosszat a hátának, mintha egy kézben vinné az elosztatlan nagy terhet.

Ez utóbbi esetben ugyanis oldalt hajol, ami erős megterhelést jelent a gerincnek. Ha gör­gős bőröndöt vagy bevásárlókocsit húz maga után, összsúlya annak se legyen több, mint amennyit járás közben lehajlás nélkül is ké­pes tolni vagy húzni.

EMELÉS ÉS CIPEKEDÉS • EMÉSZTÉSI ZAVAROK • ENERGIASZÜKSÉGLET • ENYVES FALFESTÉK ELTÁVOLÍTÁSA


A hát helyes tartása

Akár leguggol, akár lehajol, hogy valami­lyen nehéz tárgyat, esetleg kisgyereket fel­emeljen, tartsa mindig egyenesen a hátát!

Emelés asztalról

Hajlítsa be a tér­dét. és a tárgy ne­hezebb oldalát szorítsa maga felé, s úgy emelje le az asztalról.

Nehéz tárgy eme- fötdről Kis ter­peszállásban gug­goljon le. Emelke- közben szorít­sa a tárgyat a két lába közé.


Emésztési zavarok

Hogyan enyhítse az étkezés utáni kellemetlenségeket?

Az emésztési zavarokat rendszerint a túl sok nehéz, zsíros, sült étel vagy a túlzott alkohol­fogyasztás okozza. Tünetei: böfögés, csuk­lás, hasi fájdalom, égető érzés a szegycsont mögött, felfúvódás, émelygés.

A tünetek enyhítésére vegyen be fél ká­véskanál szódabikarbónát (egy pohár vízben oldva), vagy valamilyen recept nélkül kapha­tó savlekötö szert. Kis mennyiségben igyon alkoholmentes és szénsav nélküli folyadékot, és pihenjen karosszékben.

Aki tartós javulásra vágyik, dohányozzon kevesebbet, és változtasson étkezési szoká­sain. Inkább egyen többször kevesebbet és lassabb tempóban. Csökkentse az alkohol, a fűszeres (borsos, ecetes, fokhagymás stb.) ételek, a tejtermékek, a hüvelyesek, a hagy­mafélék fogyasztását.

Az emésztési zavart olykor gyomorfekély, nyombélfekély vagy sérv is okozhatja. Ha a tünetek gyakran jelentkeznek, esetleg foko­zatosan súlyosbodnak, vagy hányással, hasi fájdalommal, köhögéssel, étvágytalansággal és testsúlyvesztéssel együtt jelentkeznek, forduljon orvoshoz.


Energiaszükséglet

Jóllakottan fogyókúrázni

Az elfogyasztott energiamennyiség határozza meg testsúlyunkat. A kalória nem más, mint hőben kifejezett energiaegység. Egy kalória (tulajdonképpen kilokalóriányi, 1 kcal) az az energiamennyiség, amely 1 kg víz hőmérsék­letét 1 °C-kal emeli.

Az élelemmel a szervezetbe került kalória legnagyobb része testünkben energiává ala­kul át, és elhasználódik. Amit azonban a szer­vezet nem éget el, az zsírrá alakulva elraktá­rozódik. 3500 ilyen fel nem használt kalóriá­ból mintegy 0,5 kg zsír lesz.

Az energiaszükséglet felbecsülése Ha test­súlyát nagyjából állandó értéken szeretné tar­tani, akkor az étellel-itallal bevitt energia­mennyiséget egyensúlyban kell tartania a mindennapi tevékenység során elégetett energiamennyiséggel.

Az egyes emberek energiafelhasználása igen különböző. Az, hogy ki mennyi kalóriát igényel, az függ a nemtől, a testalkattól, az életkortól, az alapanyagcserétől, az egészsé­gi állapottól, s persze a fizikai megterheléstől.

Javasolt napi energiaszükséglet

Munka típusa Férfi
kJ kcal kJ kcal
Szellemi 11 300 2700 8 400 2000
Könnyű
fizikai 12 600 3000 9 200 2200
Nehéz
fizikai 14 600 3500 10 900 2600
Igen nehéz
fizikai 16 700 4000 13 000 3100

Pontosabb képet kaphat, ha kiszámítja napi kalóriabevitelét (I. a táblázatot), és rend­szeresen méri a testsúlyát. Ha a súly gyarap­szik, több kalóriát fogyaszt, mint amennyit a szervezete eléget, és fordítva.

Ha kiszámolta, mennyi energiára van szüksége a súlya megtartásához, ragaszkod­jon ehhez – egyen többet, amikor többet mo­zog, dolgozik, s fogyasszon kevesebb kalóri­át, amikor csökken a fizikai tevékenysége. Törekedjék a kiegyensúlyozott étrendre.

Ne feledje, mozgással nem lehet könnyen fogyni. 450 g zsír leadásához kerek 80 km-t kell gyalogolni. Sokkal hatékonyabb módszer, ha kevesebb kalóriát juttat a szervezetébe.

Kalóriaellenőrzés A táblázatban felsorolt adatokkal általános segítséget kívánunk nyúj­tani, 100 g-nyi mennyiségek kalóriaértékét közli (kcal/100 g). Ne feledje el hozzászámí­tani az adalékok – szószok, főzőzsiradékok stb. – kalóriaértékét!


Kalóriatáblázat

Kalória kcal/100 g
Alma 30
Banán 100
Bárány (borda, rostonsült) 570
Bor 70
Borjú (sült) 215
Borsó (párolt) 90
Burgonya (hasáb, sült) 250
Burgonya (héjában főtt) 160
Cukor (kávéskanálnyi) 24
Csirke (sült) 110
Csokoládés nápolyi 524
Égetett szesz 220
Földimogyoró (pörkölt) 610
Gyümölcskenyér 350
Hal (fehér húsú, rántva) 200
Hal (zsíros húsú, pl. ponty,
harcsa) 243
Joghurt (gyümölcsös) 70
Káposzta (főtt) 30
Karfiol 30
Kávé (fekete) 5
Kenyér (fehér) 260
Kenyér (korpás) 213
Kolbász (sertés, sült) 360
Kukoricapehely (tejjel) 205
Leves (krém, paradicsom) 262
Máj (borjú, sült) 140
Mandula 627
Margarin 760
Marha (fartő, sütve) 250
Marha (párolt, vagdalt) 230
Narancs 40
Paradicsom 20
Répa (főtt) 40
Rizs (főtt) 350
Sajt (kemény) 350
Sajt (lágy) 200
Sajt (ömlesztett) 310
Sajt (márvány) 350
Sertés (comb, sült) 300
Sonka 160
Sör (átlagos, világos) 40
Spagetti (szósz nélkül) 380
Szalonna (húsos, sütve) 700
Szardínia (olajos) 290
Tea (fermentált) 2
Tej 60
Tejes fagylalt 176
Tejföl 170
Tejszín 290
Tojás 1 db (40 g) 70
Vaj 720
Zöldbab(főzelék) 40
Enyves falfesték eltávolítása

Előkészületek az újrafestéshez

A vizes alapú, enyves falfestéket már nem­igen használják, de régi épületekben még gyakran találkozhatunk vele. A helyiség újra­festése előtt minden olyan festékréteget távo- lítson el, amelyet a benne lévő, vízben oldó­dó kötőanyag miatt nem lehet lemosni; az ilyet többnyire a mennyezetet borító tapéta festésére alkalmazták.

ENYVES FALFESTÉK ELTÁVOLÍTÁSA • EPILEPSZIA • ÉPÍTÉSI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI ENGEDÉLYEK

Nem lemosható falfesték A felületet vizes szivaccsal többször átmosva alaposan áztas­sa fel, majd széles simítólapáttal hántsa le mind a festéket, mind pedig az alatta levő pa­pírt, ügyelve arra, nehogy megsértse a vako­latot. Ha e rétegeket nehezen tudja eltávolí­tani, tapétaeltávolító folyadékkal áztassa fel az anyagot, és egy éjszakára hagyja úgy. Mi­után eltávolította a papír- és festékréteget, tiszta vízzel alaposan mossa le a felületet.

Lemosható falfestékek Ez az anyag nem tartalmaz ragasztószert, ezért nem kell eltá­volítani. mielőtt a falat újrafestené. Elég, ha enyhe mosószeres vízzel lemossa, majd tisz­ta vízzel leöblíti a felületet. A felhólyagosodott vagy hámló részeket finom csiszolópapírral távolítsa el.

Előfordulhat, hogy az új festék vagy tapé­ta nem akar megtapadni a korábbi festékré­teg maradványain; ilyenkor vonja be alapozó­val a falfelületet.


Epilepszia

Segítség epilepsziás roham esetén

Az epilepsziás beteg agyidegsejtjei olykor rendellenes idegingerületeket bocsátanak ki, s ez okozza a visszatérő rohamokat. Ezek a rohamok általában minden előjel nélkül tör­nek ki, de jelentős részük néhány perc alatt elmúlik, és csak enyhe rosszullét marad utá­nuk, vagy még az sem.

A tünetek felismerése: A nagy roham

 • grand mai – a leggyakrabban eszmélet­vesztéssel jár; a beteg összeesik, és teste görcsökben vonaglik. Nem ritka, hogy ilyen­kor elharapja a nyelvét, szája habzik, és a vi­zeletét sem tudja visszatartani.

A roham néhány perc alatt elmúlik, de a beteg még akár fél órán át is eszméletlen ma­rad, s miután feleszmél, zavartnak érzi magát és mozgása is bizonytalan.

Mit tegyen?

 • Ne fogja le a beteget! Ha veszélyes helyen
 • például forgalmas úton – esett össze, von­szolja nyugodtabb, biztonságosabb helyre.
 • Biztosítson számára elegendő helyet. Tá­volítsa el a közeléből azokat a tárgyakat, amelyekbe vergődésében beütheti magát.
 • Ha időben észleli a bajt, ne hagyja a bete­get összeesni, hanem fogja meg. és kíméle­tesen fektesse a földre. Nyakán – ha kell – la­zítsa meg az öltözékét.
 • Keressen az iratai közt egészségügyi kár­tyát vagy papírt, amelyen a roham esetén szükséges tudnivalók olvashatók. Sok epilep­sziás beteg hord magánál ilyen dokumentu­mot.
 • Ne erőltessen semmit a beteg szájába! Ez nem akadályozza meg, hogy elharapja a nyelvét vagy megfulladjon, de sérüléseket okozhat vele. Ha magához tért, csak folyadé­kot adjon neki.
 • Ha a görcsök elmúltak, fektesse stabil ol­dalfekvő helyzetbe, és ne hagyja egyedül, csak ha már teljesen jól érzi magát.
 • Ha a roham alatt bármilyen sérülés kelet­kezett, és a görcsök tovább tartanak három percnél, vagy ha a roham tudatos állapotban is ismétlődik, hívjon orvost.
 • Orvosi segítségre van szükség akkor is, ha a beteg 15 percen belül nem nyeri vissza az eszméletét.


Építési és építésügyi engedélyek

Nagyszabású munkálatok engedélyeztetése Az építési tevékenységet, annak folyamatát az építési törvény szabályozza. Ezen belül rendelkezik az építési munkák építésügyi ha­tósági engedélyezéséről.

A telekalakításhoz, a létesítmények, az épületek (együttesen: építmények) megépíté­séhez, átalakításához, bővítéséhez, felújítá­sához, lebontásához, illetve használatbavéte­léhez legtöbb esetben az építésügyi hatóság engedélye szükséges, amely a kérelem be­adását követő 60 napon belül köteles érdemi határozatot hozni (építési engedély megadá­sa vagy megtagadása).

Az építési engedély kérelmét az illetékes önkormányzat építésügyi feladatok ellátásá­val megbízott részlegéhez (építési osztály, csoport stb.) kell benyújtani. (Nem minden te­lepülés önkormányzata rendelkezik ezzel a joggal, az illetékességről külön jogszabály in­tézkedik.)

A kérelmet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon nyújtsa be. A kérelem­nek tartalmaznia kell: az építtető nevét, az érintett ingatlan címét és helyrajzi számát, a kérelem tárgyát, annak rövid leírásával, a mellékletek felsorolását, a közreműködő ter­vezőik) nevét, címét, tervezői jogosultságuk megjelölésével. A kérelemhez csatoljon ille­tékbélyeget is (jelenleg 5000 Ft).

Az építési engedély iránti kérelemhez mellékelje:

 • az építtető építési jogosultságát igazoló okiratot (1 példány). Ez az illetékes földhi­vatalban beszerzett, 90 napnál nem régebbi keletű térképmásolat és tulajdoni lap:
 • a tervezett munka építészeti-műszaki tervdokumentációját (4 példány);
 • a tervező nyilatkozatát 1 példányban ar­ról, hogy a terveket az érdekelt szakhatósá­gokkal és a közművekkel a tervezés során egyeztette, hogy az elkészített tervekben sze­replő építészeti-műszaki megoldások megfe­lelnek a vonatkozó jogszabályoknak és ható­sági előírásoknak, továbbá, hogy tervezésre jogosultsággal rendelkezik;
 • az érdekelt közmüvek és a kéménysej>- rő nyilatkozatát (1-1 példány).

Az építési engedély megadásáról vagy megtagadásáról szóló határozatot kézbesítés útján kell közölni az építtetővel, a közvetlenül érintett ingatlanok tulajdonosaival és a terve­zővel.

Amennyiben a megküldött határozat kéz­hezvételétől számított 15 napon belül arra észrevétel nem érkezik, az építési engedély hatályba lép. Erről a kérelmezőt az építés­ügyi hatóság írásban értesíti. Az építési en­gedély jogerőssé és végrehajthatóvá válásá­nak napjától számított két év elteltével érvé­nyét veszti. kivéve, ha az építési tevékenysé­get ezalatt megkezdték. (Az építési engedély két alkalommal 1-1 év időtartamra meg­hosszabbítható.)

Építési engedélyek Külön jogszabály rendel­kezik az építésügyi engedélyt nem igénylő építési tevékenységek körének meghatározá­sáról. Ezért az építkezés megkezdése előtt forduljon szakemberhez, vagy az illetékes építésügyi szakhatósághoz felvilágosításért.

Az építésügyi hatósági engedélyek fajtái:

 • elvi építési engedély;
 • építési engedély;
 • bontási engedély;
 • használatbavételi (lakhatási) engedély;
 • fennmaradási engedély;
 • rendeltetés megváltoztatására irányuló engedély.

Elvi építési engedély: csak jelentősebb be­ruházásoknál, illetve a jogszabályban rögzí­tettektől történő eltérés esetén szükséges.

Építési engedély: I. építési és építésügyi engedélyek.

Bontási engedély: az eljárás azonos az építési engedélyezési eljárással.

Használatbavételi engedély: ezt az építés­ügyi hatóságtól az épitmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá válá­sakor – a használatbavétel előtt – kell kérnie. A kérelemhez mellékelje a felelős műszaki vezető nyilatkozatát (1 példány) arról, hogy az építési munkát az építési engedélyen ren­delkezésre álló építész-műszaki dokumentá­ciónak, valamint a vonatkozó szakmai, minő­ségi és biztonsági előírásoknak a megtartá­sával szakszerűen végezték, és az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas.

Fennmaradási engedély: ha csak építési engedély alapján elkészíthető építési munkát engedély nélkül (vagy attól eltérő módon – szabálytalanul) végzett vagy végeztetett el, erre fennmaradási engedélyt kell kérnie, amelynek eljárási szabályai megegyeznek az építési engedélyek szabályaival.

A rendeltetés megváltoztatására irányuló engedély: ha a létesítmény(b)en annak ere­deti rendeltetését megváltoztató építési tevé­kenységet végez – bár annak építészeti meg­jelenése, szerkezete nem változik – a funk­cióváltáshoz az építésügyi hatóság engedé­lye szükséges (pl. a lakást üzlet céljára hasz­nosítják).

Az építési tevékenységek külön csoportját képezik a műemlék – műemlék jellegű – vá­rosképi védelem alatt álló épületek és azok természetes és épített környezetében végzett építési munkálatok. A műemlék és műemlék jellegű épület(b)en vagy azok környezetében történő építkezéskor az építésügyi engedé­lyezés első fokon az illetékes Műemlékvédel­mi Hivatal hatáskörébe tartozik.

Budapest építési igazgatása sajátos helyze­tet élvez. A kétszintes önkormányzati rend­szer (Budapesti Főpolgármesteri Hivatal és emellett a kerületek önálló önkormányzatai) tükröződik a városépítés, ezen belül az építé­si tevékenység szabályozásában.

ÉPÍTÉSI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI ENGEDÉLYEK • ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÓ • ÉPÍTÉSZMÉRNÖK

A Budapesti Főpolgármesteri Hivatal csak az építkezések feltételeinek legfőbb keretét szabja meg (a Budapest Városrendezési és Építési Keretszabályzatban). Az építési terü­let (telek) konkrét, részletes építési szabálya­it a kerületek saját előírásaikban (a Kerületi Szabályozási Tervben és a Városrendezési és Építési Szabályzatban) határozzák meg.

Ennek megfelelően, ha a fővárosban szán­dékozik építkezni, első lépésként a kerületi önkormányzat építésügyi hatóságát keresse fel, ahol az adott területen végezhető építési tevékenység szabályairól tájékozódhat. Az itt kapott felvilágosítás alapján kezdhet a terve­zési munkákhoz.


Építési vállalkozó

Kiválasztása és a szerződéskötés

Az építési szándék, a lakás, lakóház építése gondolatának megszületésekor az első kér­dések között szerepel: ki(k) fogja(ák) az el­képzelést megvalósítani?

A tervezés, az építési engedély megszer­zése után az addigi elképzelések és a tervek­ben megfogalmazottak megvalósítása, az építkezés, a kivitelezés kérdését kell megol­dani. Hogyan keressen építési vállalkozót, és hogyan tárgyaljon vele? A kérdésre többféle válasz létezik.

Ha az építési tevékenység (tervezés stb.) első szakaszában kiválasztott szakember, az építész továbbra is partner marad, legcélsze­rűbb az ő tanácsát kikérni. Szakértelme, isme­retei alapján segíthet eligazodni. Ismeretségi köre, esetleg saját építési vállalkozói tevé­kenysége adhatja meg a kérdésre a választ.

Leggyakrabban azonban saját magának kell a kérdést megoldania.

A legkézenfekvőbb a helyi polgármesteri hivatal építési osztályán tanácsot kérni. Itt a helyi ismeretekkel rendelkezők tudnak a kivá­lasztásban segíteni. (Vigyázzon a hirdetőtáb­lákon található hirdetésekkel, ide gyakran en­gedély nélkül kerülnek ki építési vállalkozók felhívásai!) A hivatal információi általában jól használhatók, hiszen ők a szakmai felügyelet mellett a vállalkozó pénzügyi-gazdasági tevé­kenységet is ellenőrzik (vállalkozói engedé­lyek kiadása, adóügyek stb.).

Az építési tevékenység, vállalkozás az el­múlt évek során létrejött szakmai kamarai tagsághoz kötött. Kővetkező lehetősége tehát a szakmai (ipari, mérnök-) kamara helyi szer­vezeténél történő érdeklődés, tanács kérése.

A Szaknévsor adatait, az újságok hirdeté­seit csak tájékozódási szinten használja. Itt lényegében minden ellenőrzés (szakmai, pénzügyi) nélkül hirdethet bárki.

A legjobb megoldás még ma is az ismeret­ség alapján történő tanácskérés, kiválasztás. Szerződéskötés előtt nem árt. ha beszerzi a fellelhető adatokat jövendőbeli üzleti partne­réről:

 • megnézi a vállalkozó által eddig elkészített jelentősebb épületeket (referencia);
 • a felügyeletet ellátó helyi önkormányzati szervnél a vállalkozó pénzügyi (adó-) helyze­téről információt szerez;
 • cégek esetében a megyei bíróságok mel­lett működő cégbíróságokon szerezze be a cégkivonatot.

Ha mindezeket rendben találja, elkezdheti a vállalkozói szerződés előkészítését.

Egy épület létrehozása, felépítése igen szerteágazó tevékenység. A szerződéskötést megelőzően ezért néhány kérdést tisztázni kell.

 • Az építési munka teljes körét az illető vál­lalkozóval kívánja-e megvalósítani? Ekkor ún. generál vállalkozási szerződést kössön. Lé­nyegében az építési terület átadásától, a kész teljesítménynek az ön által történő átvé­teléig (kulcsrakész) terjedő valamennyi tevé­kenységért a vállalkozó felel, csak vele jön létre szerződéses kapcsolat. (Fontos e szem­pontból. hogy ön nem kerül kapcsolatba a ge­nerál vállalkozó által bevont, bizonyos építé­si tevékenységet végző ún. alvállalkozóval.)
 • A vállalkozási szerződés alapján az építé­si munkának csak meghatározott része ké­szül el (például csak az épület szerkezete). Az egyéb munkák más-más vállalkozóval kö­tött szerződések alapján (esetleg házilagos kivitelezésben) készülnek. Ekkor fokozott gondossággal kell eljárnia a vállalkozási szer­ződések megkötésekor. Pontosan rögzíteni kell a közreműködők felelősségének körét (jótállás, szavatosság stb.), ezzel elkerülheti a későbbiekben esetleg felmerülő vitát.

Az építési vállalkozási szerződésnek is tartal­maznia kell a szerződések három alapelvét:

 1. Pontosan meg kell határozni, hogy mit vé­gez el a vállalkozó. Az épület elkészült terv­dokumentációja legyen a meghatározás alap­ja, azzal, hogy a vállalkozóval történt végle­ges egyeztetés során közösen megegyezett változtatásokat is a szerződésben rögzíteni kell (például más burkolat, ajtó, festés stb. ké­szül).
 2. A vállalkozási szerződés rögzítse, hogy az előző pontban meghatározott konkrét ered­mény mennyiért fog létrejönni. A létesítmény elfogadott tervdokumentációja alapján ké­szülhet költségbecslés-költségirányzat. A fő mennyiségek ismeretében készített írásos dokumentum alapján kötött vállalkozási szer­ződés a vállalkozó számára kényelmesebb, de több kockázatot is tartalmaz. A gyakoribb megoldás a tételes költségvetés elkészítése. Ennek ismeretében a felek a szerződéskötés során közösen állapodnak meg: az építkezés során bekövetkezett esetleges módosítások könnyebben követhetők.
 3. A szerződés harmadik alapeleme az. hogy a szerződés tárgyát képező eredmény (az építmény) mikorra jön létre. (Nagyobb létesít­mények esetén itt rögzíteni kell a részhatár­időket is.)

A vállalkozói szerződés tartalmazza a fize­tési feltételeket, módokat. A hazai gyakorlat szerint a vállalkozó a közösen megállapodott első ütem (például alapozási munkák) anyag­költségét előlegként kéri, amit a számlák köz­vetlen bemutatásával igazol. Az első ütem el­készültekor részszámlát készít. Az építési munka ütemezésének megfelelően a kifize­tések közös megállapodás alapján történnek. A fizetés módja lehet készpénzes vagy átuta­lással bonyolítható le.

A vállalkozási szerződésben rögzíteni kell az ún. jó teljesítés összegét (a teljes bekerü­lési összeg 10-20%-a) és időszakát (ált. 3-12 hónap). Ezt az összeget ön mint meg­rendelő a létesítmény elkészültekor vissza­tartja arra az esetre, ha az átadás (lakhatási engedély kiadása) után hiányosságokat ész­lel. Ez az összeg szolgál fedezetül a jótállási és szavatossági hibák kijavítására.


Építészmérnök

Új ház tervezése vagy a meglévő kibővítése

Ha egy új ház építésének, vagy már meglévő ház jelentős méretű kibővítésének a gondo­lata megszületett, válaszút elé kerül: saját, esetleg közvetlen környezetének tanácsai alapján kezdjen-e a munkálatokhoz – ami igen sok buktatót rejt magában – vagy fordul­jon inkább szakemberhez.

Hogyan keressen építészmérnököt? Az el­ső útja a helyi építésügyi hatósághoz vezes­sen. Az itt található szakembernek (rendsze­rint építészmérnök) mondja el, mit is szeret­ne építeni. Tőle megtudhatja:

 • az általános előírásokon kívül megis­merheti az építési telkére vonatkozó helyi elő­írásokat;
 • tanácsot kaphat kész, kidolgozott építé­si (típus-) terv megvalósítására, amelynek fel­használása lényegesen lerövidítheti a terve­zési munkákat;
 • ha viszont egyéni tervezésű házat sze­retne. az itt található .Országos Építész Ter­vezői és Szakértői Névjegyzék’-ből választ­hatja ki a tervezésre jogosult építészmérnö­köt. (Ha van ilyen ismeretsége, akkor itt győ­ződhet meg arról, hogy az tényleg rendelke­zik-e tervezői jogosultsággal.) Országos szin­ten a Magyar Építészmérnökök Kamarája és Szövetsége (1088 Budapest, ötpacsirta u. 2.) ad felvilágosítást az építészmérnök kiválasz­tásához.

Mennyibe fog kerülni? Már az első kapcso­latfelvételnél ajánlatos a felek közötti megál­lapodás kialakítása az építészmérnök díjazá­sát illetően. Erre Magyarországon az építész­kamara által ajánlott egységes tervezői díj­számítás ad iránymutatást. (Alkalmazása nem kötelező, de kiindulási alapként szolgál­hat.)

Az építtetői elképzelések és anyagi lehető­ségek ismertetése után a szakember építész­mérnök vázlatterveket készít, lehetőleg több változatban. Az így elkészült rajzokon (terve­ken) megismerheti, hogy elképzeléseiből mi az, ami megvalósítható, mi az, amit laikus­ként képzett el. Kiválaszthatja a számára leg­kedvezőbb megoldásokat. Ekkor újra tisz­tázza. hogy elképzeléseinek megvalósítása milyen anyagi-gazdasági következményekkel jár majd.

A tervezés során a tervező a megszületett építési engedélyezési tervekkel kapcsolatban eljár az illetékes hatóságoknál, szakhatósá­goknál, közműveknél. Ennek eredményeként

ÉPÍTÉSZMÉRNÖK • ÉPÜLETKÖVEK JAVÍTÁSA • ERESZCSATORNA ÉS EJTŐCSŐ

jön létre az építési hatósághoz benyújtandó építési engedély tervdokumentációja. Az épí­tési engedély birtokában már lehetősége nyí­lik az építkezés megkezdésére.

Gyakran azonban már az építkezés kez­deti fázisában is kevésnek bizonyul az enge­délyezési terv, további tervezői közreműkö­désre van szükség. A bonyolultabb építkezé­sekhez az építkezés legeíején rendelje meg az építési (kiviteli) terveket, költségvetéseket. Célszerű az építési terveket ugyanazzal az építészmérnökkel elkészíttetni, aki az enge­délyezési terveket csinálta. Az építkezés me­netében is lehetőleg ő működjön közre (eset­leg mint építkezési vállalkozó).

Talán csak az építkezés befejezése után derül ki, hogy a szakértelemért kifizetett to­vábbi pénz többszörösen megtérült.

Magyarországon jelenleg jogszabály írja elő, hogy milyen nagyságrendű létesítmény (épület) esetében kötelező a kiviteli (építési) tervek elkészítése.


Épületkövek javítása

Tisztítás és javítás

Az építési célokra használt kövek nagy része könnyen alakítható és lyukacsos szerkezetű, s idővel az időjárás hatására szennyezetté válik.

A piszkos kövek megtisztításához hasz­náljon gyökérkefét és sok meleg vizet. Szap­pan vagy mosószer használata nem ajánlott, mivel ezek foltot hagynak a kövön és majd morzsalékossá tehetik.

A felület teljes megújításához használjon fúrógépbe fogható drótkefefejet. Munka köz­ben viseljen védőszemüveget és szájmasz­kot.

Amikor a kő tiszta és meg is száradt, ke­zelje a kültéri felületeket szilikonos víztaszító készítménnyel. Ez száradás után tiszta bevo­natot képez, és egyúttal megvédi a követ az eső és a fagy káros hatásaitól.

Sérült kőfalak javítása A kőfalazat súlyosan sérült részeit kalapáccsal és kövésővel távo­lítsa el úgy, hogy a helyükön négyszögletes lyuk maradjon.

A kivágott kő egy darabját vigye el olyan építőanyag-telepre, ahol követ is tartanak, és keressen azonos színű köveket. Az új köve­ket vésse olyan méretűre, hogy pontosan be­illeszkedjenek a falban kivájt négyszögletes üregbe.

Készítsen habarcsot négy rész finom ho­mok és egy rész cement felhasználásával, majd a hozzákeverendő vízhez adjon PVA- (polivinil-acetát-) ragasztót 1:10 arányban. A habarcs inkább szilárd legyen, mint folyós.

Nedvesítse meg a követ, hogy az ne szív­ja ki a habarcsból a vizet. Tegyen habarcsot az üregbe, illessze be az új követ, majd szá­radás után fugázza a kövek közötti hézago­kat a kövek színéhez illően.

Ha nem sikerűi a falhoz megfelelő színű követ találnia, készítsen habarcsot, és azt színezze a falhoz illő porfestékkel. Ilyenkor a habarcs megfelelő összetétele a következő lehet: 12 rész kőzúzalék, 3 rész cement, 3 rész mész és a színezőanyag. A keverékhez csak annyi vizet adjon, amennyi feltétlenül szükséges, és a vízhez 1:1O arányban kever­jen PVA-ragasztót.

Ha a betömendő lyuk nagyon nagy, elő­ször töltse ki régi tetőcserépdarabok és ha­barcs keverékével úgy, hogy ez az elegy a fal felszínétől számított 2 cm mélységig érjen. Az utána maradó sekély üreget aztán a fent leírt habarcskeverékkel töltse ki. A habarcsot si­mítsa hozzá a környező falhoz, amíg még lágy, majd a szélét mélyítse be egy kicsit kö­rös-körül, hogy jobban hasonlítson az igazi fugázáshoz.

A kisebb sérülések helyét epoxigyanta ala­pú betonjavító anyaggal is kitöltheti, de előző­leg minden meglazult kődarabot és port távo- lítson el onnan.


Ereszcsatorna és ejtőcső

Tisztítása és javítása; újak felszerelése

Ősszel az ereszcsatornák a különféle törme­lékektől és levelektől eltömődhetnek, télen pedig a jég tehet bennük károkat. Érdemes tehát tél előtt és után alapos ellenőrzést tar­tani, vajon nem gátolja-e valami a víz szabad folyását.

Támasszon fel egy létrát, a lehető legna­gyobb szögben úgy, hogy ha lehet, körülbelül három létrafok még legyen az eresz felett, így lesz elég fogódzója. A létra rögzítéséhez szárnyas csavarral csavarozzon egy kötelet a homlokfához (erre van felszerelve az eresz­csatorna), majd kösse a létrához.

Öntsön egy vödör vizet az ereszcsatorná­ba, lehetőleg nagy lendülettel – a víznek így nagyobb ereje lesz. Figyelje meg, mi történik. Ha a víz szépen elfolyik, akkor nincs nagy baj. Ha összegyűlik egy helyen, az eresz megsüllyedt. Amennyiben szükséges, tegye át a létrát a megfelelő helyre, és ellenőrizze az ereszt tartó vasat. Lehet, hogy a csavarok lazultak ki, az is lehet, hogy elrozsdásodtak. Ha kell, cserélje ki ezeket a csavarokat rozs­damentesre, és használjon nagyobb méretet – 8-as helyett 10-est -, hátha kitágult a furat. Egy egyszerű csavarcserénél is előbb kenje be a furatot kültéri fatapasszal, várja meg, amíg megköt, és csak ezután tegye be az új csavart. Ha a homlokfa korhadt el, vegye le az ereszt és cserélje ki a hibás farészt.

Ha az ereszcsatorna illesztésénél észlel csepegést, tisztítsa le és szárítsa meg a kör­nyékét. Szerelje szét és kenje be azon a he­lyen az ereszcsatornát bitumenes vagy epoxi ragasztó-tömítő anyaggal, majd cserélje ki a csavart. Húzza meg jó szorosan csavar­kulccsal, annyira, hogy kibuggyanjon mellette a tömítőanyag. Szegecselt kötésnél az átla- polás fölé perion- vagy üvegszövetet célsze­rű ragasztani.

Műanyag ereszcsatorna esetén ellen­őrizze a bilincset, hogy a helyén van-e és nincs-e rajta sérülés. Ha laza, az első számú gyanúsított a tömítés lehet, amelynek szi­vacsszerűnek és puha tapintásúnak kell len-

i—ERESZCSATORNA ÉS EJTŐCSŐ—


Javítások és új elemek felszerelése

Az illeszték ereszt Fémeresznél távolítsa el a régi csavart, és szedje szét a két csőelemet. Kenje be bitumenes tömítőanyaggá az ásó e em végét, mad helyezze oete a másik tagot Hajtsa be a csavart.

Törött cső Kenje be a fémcsövet epoxigyantával, majd „kösse áf üvegszálas ragasztócslkkai.

Új ereszcsatorna Csavarozzon fel egy tartóvasa’ a homlokfa egyik végére, és kösse rá a súlymérték madzagját. Próbálja helyére az utolsó tartövasat. nézze meg. hogy vízszintes-e így a zsinór Számítsa ki az esést, majd letelje be a tartOvas helyét és szerelje fel

Műanyag rendszer Cseré je ki a szükséges előre gyártott elemeket

Záróvég

Vízszintező Esés

Egyes bilincs Dupla bilincs Ejtőcső Vfzvető

ERESZCSATORNA ÉS EJTŐCSŐ • ÉRSZORÍTÓ • ERŐSÁRAMÚ VILLAMOS SZERELÉSEK ELŐÍRÁSAI

nie. Szedje le az érintett bilincset, távolítsa el a neoprén tömítést, ha tömör és kemény, majd cserélje ki újra.

A fémereszen keletkezett kisebb repedé­seket ragassza le tömítőcsíkkal.

Ha nem folyik le a víz az ereszcsatornán, valószínűleg az ejtőcsatorna dugult el, amit okozhat egy beszorult levélkupac, vagy régi madárfészek. Semmi esetre se nyomja lefelé a szemetet, inkább próbálja meg kihúzni egy kampósra hajlított dróttal, vagy kérjen köl­csön egy hajlékony csatornatisztító spirált, amely majd utat fúr magának a kupacban, és felhúzza azt.

Az ereszben maradt törmelék eltávolításá­ra kerti öntözőcsővel mosassa végig a csator­nát. Ha tiszta lett, helyezzen az ereszbe az ejtőcső szájához műanyag vagy fém rácsot, amelyen keresztül semmilyen törmelék nem juthat le.

Ha rozsdafoltra bukkan az ereszcsator­nán, azonnal távolítsa el a rozsdaréteget, és javítsa ki epoxi alapú javítópasztával. Kenje el alaposan, mielőtt megkötne. Ez nemcsak rozsdaölőként bizonyul majd hatásosnak, de hosszan tartó védelmet is biztosít. Ha a kor­rodált rész túlságosan nagy kiterjedésű, érde­mes inkább az egész ereszcsatornát kicserél­ni, mint foltozgatni.

Az ereszcsatornák repedéseit legtöbbször az elzáródások okozzák, illetve az általuk összegyűjtött és felettük megfagyott víz, amelynek feszítőereje kárt tesz az ereszben. Ha a sérülés nem komoly, javítsa ki azt epo­xigyantával, és erősítse meg üvegszálas ra­gasztócsíkkal. A sérült ereszrészt kenje be pasztával; a ragasztócsíkot nyomja bele a ra­gasztóba, majd kenje be újból a pasztával.

Ereszcsere Ha az ereszcsatorna rossz álla­potban van, vegye le és tegyen fel helyette új, műanyagból készült ereszt. Az öntöttvas eresz eltávolítása igen nehéz fizikai munka, hiszen az egyes tagok önmagukban is nehe­zek. Találja meg a módját, miként tudja kötél­lel külön-külön leengedni az egyes darabo­kat. Semmiképp ne kezdjen hozzá egymaga. Az ereszdarab súlyánál fogva könnyen el­döntheti létrástul együtt.

Mielőtt levenné az ereszcsatorna valame­lyik darabját, vegye le az összekötő csavaro­kat. Ha teljesen berozsdásodtak volna, hasz­náljon csavarlazítót, vagy ha így sem sikerül, vágja át a csavart fémfűrésszel.

Miután lekerült a földre az eresz, szedje le a tartóvasakat is a homlokfáról. Meglehető­sen nehéz munka lesz, ha berozsdásodtak a csavarok.

Ha a homlokfa festése jó állapotban van, töltse ki a lyukakat fatapasszal és fesse át, ha megkötöttek. Amennyiben más díszítést is szeretne, itt a kitűnő alkalom.

Minden ereszcsatornának némiképp lejte­nie kell az ejtőcsatorna felé, hogy a víz lefoly­jon. Ezt hívják esésnek, aminek 1 m-enként kb. 1 cm-nek kell lennie. Elsőként tehát ezt kell beállítani.

Tegyen fel egy tartóvasat a homlokfára, a szükséges magasságba, 8-10 cm-re a fa szélétől. Itt lesz a záróvég. Az ejtőcső a hom­lokfa másik végéhez kerül. Próbálja helyére az ejtőcsövet, jelölje be itt is az utolsó tartó­vas helyét. Számolja ki, mennyi esést kell hagyni az ereszcsatornán, majd ennek meg­felelően tegye lejjebb a másik tartóvasat. Né­hány szélsőséges esetben előfordulhat, hogy a csatorna hosszúsága miatt nem lehet megfelelő esést adni. Ilyenkor tegye középre az ejtőcsövet, vagy ha ott épp ablak van, ak­kor kicsivel odébb.

Egy spárga segítségével jelölje be a többi tartóvas helyét is a homlokfalon – egyet- egyet kb. 60 cm-enként. Nézze meg az ereszcsatornához adott használati utasítás­ban, hogy mennyire kell az illesztéseknél egymásba csúsztatni a tagokat. A felesleges részeket feltétlenül vágja le, ne lógjon túl, pontosan illeszkedjen a másik darabbal. A legjobb erre a célra sűrű fogazatú fémfű­részt használni. Simítsa le a végeket reszelő­vei vagy finom csiszolópapírral.

Az ejtőcső pontos mérést igényel, és nem feledkezhet meg az átfedésekről sem, ahogy egymásba kapcsolódnak az egyes darabok. Műanyag ereszcsatorna esetében ezeket job­bára egy speciális oldattal ragasztják össze, de ha ez egyszer megköt, azt többé nem le­het szétválasztani.

Az öntöttvas ejtőcsöveket tartóvasak tart­ják, ezeket pedig erős csapszögekkel fogat­ják fel. A műanyag csőtartókat leginkább fel­fúrják, betiplizik, majd így csavarozzák a he­lyükre.


Érszorító

Az érszorító használata vészhelyzetben

– vérző állat kezelésére

Az érszorító alkalmazható állatokon, például kutyákon és macskákon, ha erősen véreznek nyílt vagy harapott sebből. De az érszorítót csak elsősege lynyújtáshoz használja, az ál­latorvoshoz szállítás közben.

A sérülés kezelése Mielőtt feltenné az ér­szorítót, tegyen a sebre egy tiszta gézpárnát – egy darab vásznat vagy gézt és kötözze be mullpólyával, vagy nyomja a sebre.

Ha a sérülés végtagon van és a nyomókö­tés nem állítja el a vérzést, tegye az érszorí­tót a sérülés fölé. Kötözzön sebpólyát vagy tiszta kendőt a végtag kóré, és csúsztasson alá egy botot. Csavarja meg a botot, hogy megfeszüljön a kötés, így a vér nem tud az alatta lévő seb felé folyni. Minden 10-15 perc­ben legalább egy percre lazítsa meg az ér­szorítót, hogy elkerülje az üszkösödés koc­kázatát.

Az állat megnyugtatása Az érszorító felhe­lyezése előtt próbálja megnyugtatni és csilla­pítani az állatot. Még a legszelídebb háziállat is haraphat vagy karmolhat félelmében vagy fájdalmában.

Közelítsen lassan az állathoz, miközben nyugtatóan beszél hozzá. Ragadja meg az ál­latot határozottan, és ha lehetséges, kérjen segítséget valakitől. Ha kutyát kezel, kösse be a pofáját egy zsebkendővel, hogy ne tud­jon harapni.

Próbálja az állatot sima felületre – például a konyhaasztalra, vagy a linóleumpadlóra – fektetni, ahol az állatnak nehéz lábra állnia és elmenekülnie.


Erősáramú villamos szerelések előírásai

Ki végezhet villanyszerelési munkát?

Elsősorban családi házak, lakások 220 V-os erősáramú hálózatának szerelési, javítási munkáira vonatkozóan fontos tudni az alábbi előírásokat.

Szőkébb értelemben vett villamos szerelé­sekkel, elektrotechnikai jellegű munkákkal hi­vatásszerűen csak elektromosan szakkép­zett, igazolt képesítésű villanyszerelő, erős­áramú technikus, illetve mérnök foglalkozhat. Villamos bevezetésekkel csak a Magánterve­zői Névjegyzékbe felvett személy foglalkoz­hat. Villanyszerelő kisiparos is készíthet mű­szaki tervet, de csak legfeljebb 20 kW fo­gyasztásig és kétlakásos épületig, telekha­táron belüli fogyasztói berendezésre és ve­zetékhálózatra (bővítésére, felújítására), ha a kivitelezést maga a kisiparos végzi.

A villamos berendezések szereléséhez részletes villamos tervre van szükség. A terv­nek tartalmaznia kell a vezeték nyomvona­lait, a beépített villamos készülékek helyét, a csatlakozók és kapcsolók helyét, a védő­csövek és a benne lévő vezetékek kereszt­metszetét, anyagát és számát, valamint a fo­gyasztásmérő helyét, a fogyasztási főelosz­tótábla telepítését és az alkalmazott érintés­védelmi megoldást.

A berendezés szakszerű kivitelezését a szerelési igazolás hivatott biztosítani, amely nélkül az áramszolgáltató a villamos beren­dezést nem kapcsolja be a hálózatára. Erre elsősorban biztonságtechnikai okokból van szükség. Ezzel vállal felelősséget a kivitelező arra, hogy az általa készített villamos beren­dezés jó. A szerelésből származó baleset esetén őt terheli a felelősség. Szerelés igazo­lására kisiparos, vállalat és erősáramú szak­ember jogosult, az utóbbi akkor, ha a szere­lést saját maga vagy közvetlen hozzátarto­zója számára végzi.

A házilagosan kivitelezhető villanysze­relési részmunkák – amelyek a villamos be­rendezés üzembiztonságát nem veszélyez­tetik, balesetveszélyt nem okoznak, a követ­kezők:

 1. Vésésl munkák (rögzítőelemek tartóinak szerelése, védőcsövezéshez horonyvésés, szerelvénydobozok, elágazódobozok helyé­nek kivésése, védőcső nélküli vezetékek hor­nyának kialakítása a vakolatban);
 2. Védőcső és dobozolása, falba szerelése;
 3. Védőcső nélkül MM falvezeték szerelése dobozolással együtt;
 4. Falon kívüli védőcső, vezetékcsatorna vagy vezeték (kábel) szerelése dobozolással;
 5. Kábelárokásás;
 6. Csatlakozókábel földbe fektetése;
 7. Oszlopgödörásás;
 8. Vezetékbehúzás védőcsőbe az előírt színjelzés figyelembevételével. Fázisvezeték

ERŐSÁRAMÚ VILLAMOS SZERELÉSEK ELŐÍRÁSAI • ESEMÉNYFOTÓZÁS • ESKÜVŐ

fekete, nullavezeték kék, földvezeték zöld­sárga (esetleg piros);

 1. Tetőtartó elhelyezése;
 2. Fából készült fogyasztásméröhely és fo­gyasztásmérő szekrény készítése;
 3. Gyengeáramú háziberendezések (kapu­telefon, csengő, kapunyitó) felszerelése;
 4. Világítási síncsatorna felszerelése;

Csak erősáramú villamos szakember vé­gezheti az alábbi elektrotechnikai jellegű vil­lanyszerelési munkákat:

 1. Vezetékkötés készítése (beleértve a kö­tésszigetelést is és a vezetékvégek esetleges külön színjelölését);
 2. Fogyasztói főelosztótábla (lakás biztosí­ték-elosztótábla) felszerelése és bekötése;
 3. Vasbeton vasalásához földelés készítése;
 4. Érintésvédelmi mérések és az érintésvé­delmi hatásosság ellenőrzése;
 5. Feszültség alatti próba;
 6. Feszültség alá helyezés;
 7. Szabványelőírások betartásának vizsgá­lta;.
 8. Üzembe helyezés;
 9. Helyhez kötött készülékek bekötése mind a készülékbe, mind a csatlakozódobozba;
 10. A lakáson belüli villamos szerelvények (kapcsoló, dugaszaljzat, csillár, lámpatest, fa­li foglalat) felszerelése és bekötése, továbbá csatlakozózsinór készítése, felszerelése.


Eseményfotózás

Hogyan készítsen pillanatképeket?

Hogyan fényképezhet mozgó embereket, ál­latokat vagy jármüveket anélkül, hogy azok elmosódnának? A pillanatfelvétel kulcsa az előrelátás.

Szükség esetén menjen közelebb az ese­ményhez, illetve – ha cserélhető objektíves fényképezőgépe van – használjon teleobjek- tívet vagy változtatható gyújlótávolságú (zoom) objektivet, hogy „közelebb hozza’ ma­gához a történéseket.

Próbálja képzeletében előre megkomponál­ni a képet, és meghatározni, hogy pontosan hol és mikor éri el a cselekvés a csúcspontját – például amikor a futó átszakítja a célszala­got. Kövesse az eseményt a fényképezőgépé­vel, és közben egészen a kioldógomb lenyo­másáig, folyamatosan állítsa az élességet.

Ahhoz, hogy minimálisra csökkentse ezek­nek a „megmerevedett mozgóképeknek” az elmosódását, gyors zársebességet válasz­szón, azaz nagyon rövid megvilágítási idővel dolgozzon.

Ha a fényképezőgépén változtatni lehet a beállításokat, először a fényrekesz értékét válassza ki és állítsa be. Ha a fényképezőgé­pében nincs beépített fénymérő, a film mellé adott tájékoztató ad útbaigazítást, milyen fényrekeszérték („fszám) a legjobb a külön­böző fényviszonyokhoz.

Minél közelebb van a tárgy a kamerához, annál gyorsabb zársebességet kell beállítani ahhoz, hogy a képen élesek maradjanak a körvonalai; hasonlóképpen: minél gyorsab­ban mozog a tárgy, annál rövidebb zársebes­séget alkalmazzon.

ESEMÉNYFOTÓZÁS

Mozgásfényképezés követő felvétellel

Amikor követő felvételt készít, a fötémának tisztán és élesen ken megjelennie, az elkent háttér pedig erősíti a sebességérzetet.

Ahhoz, hogy a történést közvetlenül maga előtt tudja .megállítani’, fókuszáljon a közeledő tárgyra, és tartsa végig a kereső közepén, miközben a kamerát ívben mozgatja. Akkor exponáljon, amikor a tárgy épp szemben van, de ne lassítsa le vagy hagyja abba a pásztázó mozgást.

Külső pillanatfelvételek Tegyük fel. hogy az ön előtt – a kamerához viszonyítva párhuza­mosan, illetve a képen átlósan keresztbe – fürgén lépkedő embert szeretné lefényképez­ni. Ha közepes távolságban van, azaz ma­gassága a kereső magasságának felét tölti ki, a zársebesség ’/125 másodperc legyen, hogy ne mozduljon el a képen. Ha azonban az ille­tő a fényképezőgép felé vagy attól távolodva halad, 1/6<) másodperc is elegendő.

Olyasvalaki elmozdulásmentes fényképe­zéséhez, aki a látótéren keresztbe vagy az exponálás pillanatában a fényképezőgéphez közel fut vagy kerékpározik, ‘l2ip másodper­ces vagy még rövidebb expozíciós idő szük­séges. Mozgó autó vagy motorcsónak meg­örökítéséhez a zársebesség kb. ‘Im vagy ‘/,ooo másodperc legyen.

Film Közepes fényérzékenységű (ISO 100-200, azaz 21-23 DIN-es) filmet használ­va, a legtöbb kompakt kamera .varázslen­cséje” (automatikusan élesre álló objektívje) elmozdulásmentesen képes megörökíteni egy közepes sebességgel haladó embert vagy lassan mozgó állatot. Gyorsabb esemé­nyek vagy mozgó alakok fényképezéséhez rosszabb fényviszonyok mellett nagyobb fényérzékenységű (ISO 400-1000, azaz 26-31 DIN-es) filmet vásároljon, amellyel gyorsabb zársebességet használhat viszony­lag nagy férték beállításával. A legtökélete­sebb felvételt egyaknás, tükörreflexes (SLR) fényképezőgéppel készítheti, de egy kompakt kamerával is elég jó eredményt érhet el.

Egyszerű, élességállítás nélküli (fix fóku­szé), nem változtatható zársebességú kame­rával felvett kép elmosódott lehet még akkor is, ha napsütésben készült vagy nagy fényér­zékenységű filmet használt.

Mozgás megörökítése vakuval Belső tér­ben az elektromos villanófény rövid – általá­ban Ysoo másodperces – fényfelvillanása mi­att „megmerevíti” a mozgást. Az átlagos elektromos vakuk hatótávolsága azonban csak kb. 4,5-5 m-ig terjed.

Néha „szabályozhatja” az eseményt. Pél­dául a születésnapi partin állítsa villanófény­re a fényképezőgépet, majd mondja: ,1,2,3, most!’, és exponáljon, amikor a gyertyák el­kezdenek lobogni.

A sebesség hangsúlyozása Ahhoz, hogy egy versenyautóról vagy síelőről készült fényképen érzékeltesse a sebességet, pró­báljon meg elhúzott, követő felvételt készíte­ni. Ne állítsa ’/125 másodpercnél gyorsabbra a zársebességet, és állítsa az élességet olyan helyre, ahol a leglátványosabb lesz a történés, például egy gyors kanyarban. Ezután – mindig a kereső közepén tartva – kövesse a témát kamerájával. Ez könnyebb, ha fényképezőgép-állványt használ. Amikor az autó vagy a síelő a kiválasztott pontra ér, nyomja le a kioldógombot anélkül, hogy megszakítaná az egyenletes pásztázó moz­gást, és kövesse még egy pillanatig a tárgyat az útján.

Mivel az ilyen pillanatfelvételeknél nagy szerepet játszik a véletlen, valószínűleg több képet kell készítenie, és különböző zárse­bességeket kell kipróbálnia ahhoz, hogy az ideális fényképhez jusson, azaz a főtéma élesen kirajzolódjék a sebességvonalakkal csíkozott háttérből.


Esküvő

Előkészületek; a násznagy teendői

Hagyományosan a menyasszonyra és csa­ládjára hárul az esküvői előkészületek zöme. Ma már nincs így, többnyire a két család együtt készül az eseményre. Természetesen a fiatalok egészen egyéni megoldásokat is ki­találhatnak, a nem először házasodók pedig szerény, zárt körű rendezvény mellett is dönt­hetnek.

ESKÜVŐ • ESZMÉLETVESZTÉS • ÉTELEK FORMÁBA ÖNTÉSE

Ezután azt kell eldöntenie, hogy a házas­ságot csak a polgármesteri hivatalban kíván­ják megkötni vagy templomban is. Templomi esküvő esetén a pappal vagy lelkésszel be­szélje meg a pontos időpontot és teendőket. A polgári esküvőt legalább 30 nappal az ille­tékes esküvő előtt jelentse be az anyakönyvi hivatalban.

A házasságkötési ceremónián kívül szer­vezze meg az esküvői fogadást is, ha rendez­nek ilyet: ide tartozik a helyfoglalás, az éte­lekről, italokról, felszolgálásról és az esetle­ges zenéről való gondoskodás.

Meghívók A meghívókat az esküvő előtt 4-5 héttel célszerű kiküldeni. A meghívottak szá­máról a menyasszony és a vőlegény család­jának előre meg kell egyeznie. A meghívó le­gyen egyszerű, de alkalomhoz illő: elég meg­nevezni a házasulandókat, valamint az eskü­vő és a fogadás helyét és időpontját.

Esküvői ajándékok Manapság előfordul, hogy az ifjú pár előre összeírja, milyen aján­dékokat szeretne kapni. A listából legyen egy-egy példány a menyasszonynál, valamint az ő és a vőlegény édesanyjánál, hiszen a meghívottak többnyire tőlük kémek tanácsot.

A szertartás előtt elküldött ajándékokat a menyasszonynak célszerű címezni, a ké­sőbb átadottakat viszont a menyasszonynak és a vőlegénynek. A fiatal pár az egyes aján­dékok megérkezése után a lehető leggyor­sabban írjon köszönőlevelet.

Öltözködés Az esküvők mindenki számára remek alkalmat kínálnak arra, hogy kiöltöz­zön, de a vendégek ruhája nagymértékben függ az esküvő jellegétől is. A menyasszony többnyire a hagyományos hosszú, fehér, krém- vagy elefántcsontszínű ruhát választja fátyollal, és kísérői öltözékének színben és stílusban is ehhez kell igazodnia.

A menyasszony apja, a vőlegény, a nász­nagy és a vőfélyek sötét ruhát, esetleg szmo­kingot viselnek – ez az öltözék kölcsönözhe­tő is: a Szaknévsorban .kölcsönzés’ címszó alatt találhatók kölcsönzők. Ha valamennyi férfi vendégtől ilyen öltözéket várnak, arról előre tájékoztatni kell őket.

Kísérők A násznagynak (aki általában há­zassági tanú is és általában a vőlegény fi­vére, közeli rokona, vagy legjobb barátja) kell hoznia a jegygyűrűket, és megrendelnie a gomblyukakba tűzött virágokat és a vőle­gény számára szükséges bérkocsikat is.

A koszorúslányokat (egyikük a meny­asszony tanúja is lehet) a menyasszony vá­lasztja ki. ügyelve arra, hogy általában haja­don lányok legyenek. A koszorúslányok fel­adatai szorosan a menyasszonyhoz kötőd­nek: ők segítenek az öltözködésben, viszik a hosszú uszályt és tartják a szertartás köz­ben a menyasszonyi csokrot.

A templomban a menyasszony családja és barátai ülnek a bal oldalon, a vőlegény csa­ládja és barátai a jobb oldalon.

Egyéb teendők Ki kell választani és meg kell rendelni a templomba és a fogadásra szánt virágokat, és persze a menyasszony és a ko­szorúslányok csokrait is.

Ki kell választani az elhangzó énekeket, gondoskodni kell az orgonistáról, és jó előre meg kell rendelni a fényképészt is.

Gondoskodni kell az autókról, amelyek a menyasszonyt és édesapját, valamint a ko­szorúslányokat és a menyasszony anyját a templomig viszik. A vőlegény jó előre foglal­ja le a nászutat, és ha külföldre utaznak, gon­doskodjanak időben érvényes útlevélről is.

Fogadás Az esküvő alkalmával rendezett fo­gadás a szertartásos ebédtől a kötetlen álló­fogadásig igen sokféle lehet. A fogadást ha­gyományosan szállodában, étteremben vagy a menyasszony szüleinek házában tartják. Ha odahaza akarnak nagyobb fogadást ren­dezni állítsanak fel svédasztalt, de ha lehető­ségük van, érdemes lehet egy nagy kerti sátrat kölcsönözve a fogadást ott tartani.

A fogadáson a menyasszony szülei, a vő­legény szülei, a menyasszony és a vőlegény állva üdvözlik az érkező vendégeket.

Beszédeket többnyire az étkezés vagy fris­sítők elfogyasztása után mondanak. Először a menyasszony apja emelkedik szólásra, aki köszöntőt mond az ifjú párra. Erre az újdon­sült férj válaszol: megköszöni a menyasszony szüleinek az esküvőt, a vendégeknek a jelen­létüket és az ajándékokat.

Az esküvői tortát a menyasszony és a vő­legény együtt vágják fel.

Esküvői kiadások A kiadások nagy részét általában a menyasszony családja viseli, de megegyezhetnek a közös költségviselés­ben is. •

Rendszerint a menyasszony szülei fizetik a fogadást, a fogadás helyszínét díszítő virá­gokat, valamint azokat az autókat, amelyek a menyasszonyt és édesapját, valamint a menyasszony édesanyját és a koszorúslá­nyokat szállítják.

A vőlegény fizeti ki a jegygyűrűket és a kü­lönféle dijakat, mint a templomi szertartás, az újságban megjelenő értesítések, továbbá a pap és az orgonista tiszteletdíját is. ő fizeti ki a saját maga és a násznagya (tanúja) kocsi­ját, a különböző csokrokat, a saját maga, a násznagya és a közeli férfi hozzátartozók gomblyukaiba tűzött virágokat. A vőlegény állja a nászút költségeit.


Eszméletvesztés

Helyszíni elsősegélynyújtás

fa eszméletvesztés nem mindig jár az érzé­kelés teljes elvesztésével. A tudat elveszté­sének három szakasza van. Az áldozat mind­hármon keresztülmehet, de az is előfordulhat, hogy köztes állapotba kerül. A szakaszok a következők:

 • Álmosság, amelyből az áldozat könnyen felébreszthető, de amelybe könnyen vissza is eshet.
 • Kábultság. amelyben az áldozat a feltett kérdésekre összefüggéstelen válaszokat ad. vagy egyáltalán nem válaszol.

• Kóma, amelyben az áldozat mozdulatlan és csendes, és amelyből nem ébreszthető fel.

Az eszméletét vesztett személy könnyen megfulladhat, ha hanyatt fekve hagyják. A lé- gutakat hányadék, vér, nyál, vagy esetleg a hátracsúszó nyelv zárhatja el. Mivel a normá­lis reflexek a teljes öntudatlanság állapotában nem működnek megfelelően, az áldozat elzá­ródott légcsövével nem tud köhögni, vagy megfordulni, mint azt álmában tenné.

Az áldozatot ne mozdítsa meg a szüksé­gesnél nagyobb mértékben; ha szabályosan lélegzik, azonnal helyezze stabil oldalfekvő testhelyzetbe, hacsak nem szenvedett nyak-, vagy hátsérülést. Ha ilyen sérülés gyanítható, egyáltalán ne mozdítsa meg. csak a fejét óva­tosan feszítse hátra, hogy a lélegzésben semmi se akadályozhassa. Maradjon vele ar­ra az esetre, ha lélegzése megszűnne, és va­lakit küldjön el, hogy telefonáljon a mentőkért.

Amennyiben a sérült lélegzése megszűnik, kezdjen mesterséges lélegeztetésbe. Ha a légzés erre sem indul meg, ellenőrizze, hogy nem állt-e le a szívverése. Amennyiben a pul­zusa nem tapintható és ért a szívmasszázs­hoz, haladéktalanul kezdjen hozzá.

Amikor újra megindul a légzés, helyezze stabil oldalfekvő helyzetbe, amelyben a fej a test többi részénél alacsonyabban helyezke­dik el. A nyak, mellkas és derék tájékán lazít­sa meg a sérült ruháját, hogy a légzést és vérkeringést semmi ne akadályozza.

Ha senki sincs a közelben, hogy telefonál­jon, az első adandó alkalommal személyesen tegye meg.


Ételek formába öntése

Dekoratív hatású pudingok készítése

Ha a zselének, krémnek, habféléknek vagy pudingnak jellegzetesebb és mutatósabb ala­kot szeretne adni, használjon ón- vagy alumí­niumformát. A puding ezekből sokkal köny- nyebben kiborítható, mint a porcelánformá­ból, amelyben gyakran bennragad.

Mielőtt megtöltené a formát, öblítse ki hi­deg folyó vízzel, a felesleget gondosan cse­pegtesse ki belőle. A pudingkeveréket óvato­san keverje meg, hogy a benne lévő alkotó­részek egyenletesen eloszoljanak. A zselék, édes habok és pudingfélék hűtőszekrényben

Lélegzetelállítóan szép desszertet varázsolhat, ha mutatós, gyűrű formájú gyümölcskocsonyát készít, és a közepére tejszínhabot, gyümölcsöt vagy eltérő színű édes habot halmoz. A kocsonyát 24 órán belül el kell fogyasztani, mert hosszabb állás során megkeményedik.

ÉTELEK FORMÁBA ÖNTÉSE • ÉTELEK KIOLVASZTÁSA • ÉTELEK TÁROLÁSA • ÉTELMARADÉKOK

rendszerint 2-3 óra alatt szilárdulnak meg. Hosszabb idő esetén izük és állaguk megvál­tozik.

A jégbe hűtött puding kiborításakor a for­ma széleit késsel lazítsa meg, az edényt 5-10 másodpercig merítse pereméig érő forró víz­be. A desszertestálat hütse le hideg folyó víz­zel, a felesleget rázza le róla. Ezután óvato­san borítsa ki a pudingot az enyhén vizes tál­ra, és tálalja.


Ételek ki olvasztása

A gyorsfagyasztott ételek felengedésének biztonságos módja

Legjobb, ha a fagyasztott élelmiszereket a hűtőszekrény egyik nyitott polcán, az eredeti csomagolásban olvasztja ki. 50 dkg hús kiol­vasztásához 8-9 óra, ugyanennyi szárnyas­hoz 3-4 óra szükséges. Egy csomag gyü­mölcs 6-8 óra alatt enged fel.

Ha gyorsabban szeretné a húst, halat vagy szárnyast felolvasztani, a műanyag zacskóval együtt tegye hideg vízbe. Ezzel a módszerrel egynyolcadára csökken a kiolvadás ideje a hűtőszekrényben való felolvasztáshoz képest. Bizonyos élelmiszereket szobahőmérsékleten is biztonságosan felengedhet: a gyümölcs 2-4 óra alatt, a fagyasztott kenyér 3-4 óra alatt, a sütemények és szendvicsek 2-4 óra alatt en­gednek ki. A kiolvasztás még gyorsabb mód­ja: csomagolja ki és tegye mikrohullámú sütő­be az élelmiszert, alacsony vagy olvasztó fo­kozatra állítva a készüléket.

A már felengedett ételt használja fel azon­nal, és ne fagyassza újra!


Ételek tárolása

Hogyan tartsa az ételt frissen, és hogyan őrizze meg tápértékét?

Az ételek ize romolhat és tápértékük csök­ken, ha nem megfelelően tárolja őket. A hideg helyen tárolt ételek tovább maradnak frissek, mint azok, amelyeket hőforrás – kályha, fűtő­test vagy melegvíz-tartály – közelében vagy éppen a tűző napon tartanak.

Gyümölcsök és zöldségek Ezeket két-há- rom naponként frissen vásárolja, és tartsa őket jól szellőző szekrényben vagy kamrá­ban, esetleg hűtőszekrényben. A hagymát, krumplit és a kemény gyümölcsöket sötét, hű­vös helyen, garázsban vagy pincében hóna­pokig is eltarthatja.

Hal A nyers halat mindig mélyhűtőben tárol­ja. de egy éjszakát jól lezárt nejlonzacskóban a jégszekrény leghidegebb részében is kibír.

Szárnyasok Ezekben a húsfélékben veszé­lyes baktériumok is tanyázhatnak; lazán be­csomagolva 1 -2 napig tarthatja hűvös kamrá­ban, 2-4 napig pedig a jégszekrényben.

Hús A friss húst legfeljebb egy napig tarthat­ja kamrában, 2-3 napig pedig a jégszekrény­ben. A nyers és az elkészített húsféleségeket tartsa elkülönítve, jól lezárt edényekben, hogy a nyers hús ne vegye át a kész ételek szagát. A lehűtött húsételeket egy napon be­lül tanácsos elfogyasztani.

Tejtermékek A vajat és a sajtot hetente fris­sen vásárolja, és tárolja hűvös kamrában vagy jégszekrényben. Hagyja a saját csoma­golásukban, vagy helyezze őket lezárható edényekbe. A kemény sajtokat csomagolja fóliába.

Egyéb ételféleségek A növényi olajok megromlanak, megavasodnak, ha melegben tartják őket. A tűzhely közelében mindig csak egy keveset tároljon, s ha elfogyott, tölt­se fel az edényt a kamrából vagy a jégszek­rényből.

A száraz élelmiszereket, például a lisztet vagy a cukrot száraz helyen, légmentesen zárt üvegekben vagy dobozokban tartsa. A legfehérebb liszt akár fél évig, a közepes 2-3 hónapig, a teljes őrlésű, korpás liszt pe­dig 2 hónapig tartható el. A fűszereket tartsa szekrényben, légmentesen zárt üvegekben; de a szárított növények – ezeket sötétben kell tartani – fél év alatt elvesztik ízeiket.


Ételmaradékok

Hogyan lesz belőlük étvágygerjesztő étel?

A maradékokból mindig készítsen új ételt, mert ha egyszerűen csak újra felmelegíti őket, akkor összeesnek és ízüket vesztik. A belőlük készült új étel viszont egészen kitű­nő lehet.

Egy-egy étel elkészítéséhez ne használjon sok különböző maradékot; készítsen mind­egyikből mást. Keverje össze őket jó sok friss alapanyaggal, és kellő mennyiségű aromás ízesítőkkel, hogy az új ételek ízletesek és jó állagúak legyenek.

Minél hamarabb felhasználja a maradéko­kat, annál jobb, mivel akkor még őrzik erede­ti ízüket, halmazállapotukat, és nem fenyeget az ételmérgezés veszélye sem. Húst három napnál tovább ne tartson hűtőszekrényben, halat legfeljebb két napig, és a főzeléket se tovább öt napnál.

Hús ételmaradék Kisebb mennyiségű húsból húsos mártást készíthet száraztésztához. Ha több maradt, akkor csinálhat belőle hústálat, currys húsételt vagy húspástétomot. A húst némi konzervhússal is dúsíthatja.

Gombát vagy gombát tartalmazó ételma­radékot 24 óránál tovább szigorúan tilos el­tenni. mert mérgező anyagok szabadulnak fel benne.

A maradék marha- vagy bárányhús fel­használásának klasszikus angol receptje a következő: két fej apróra vágott vöröshagy­mát vajban vagy olajban pirítson meg. a ma­radék húst darálja le, és kb. 35 dkg-ot adjon a pirított hagymához, majd süsse barnára. Adjon hozzá némi csont- vagy húslét. ket­chupöt és egy kevés Worcester-szószt. 45 dkg főtt burgonyát törjön át, s keverje ki egy kevés vajjal és tejjel. Ezután tegye a húst ki- zsirozott tűzálló tálba, s terítse szét a tetején az áttört burgonyát. Tegye 220 °C-ra (gáztűz­helyen 7-es fokozat) előmelegített sütőbe 30 percre, illetőleg addig süsse, amíg a teteje megbámul. 4-6 személyre elegendő.

Szárnyas és hal Csirke- vagy pulykahús ma­radékából sokféle ételt készíthet. íme az egyik legegyszerűbb recept: darálja meg a húst, majd keverje össze apróra vágott főtt to­jással. uborkával, almával, piros vagy zöld húsú paprikával, zellerrel, retekkel. Ezután öntse le a keveréket curryvel vagy tonnával ízesített majonézzel. A csirkehúst konzerv tonhallal is gazdagíthatja.

A halmaradékot keverje össze garnéla­rákkal vagy más rákfélével, esetleg kagyló­val, osztrigával, s készítsen belőle pástéto­mot. A maradék halat tejfölös vagy tejszínes szósz hozzáadásával palacsintába töltve vagy kenyérre kenve is fogyaszthatja. A hal­maradékot szintén gazdagíthatja konzerv ton­hallal vagy lazaccal.

Zöldségek A főtt zöldségek másnap felfújtak- hoz, omlettekhez, sőt salátákhoz is felhasz­nálhatók. Húsételekhez is ideálisak, vagy pe­dig áttörve levest készíthet belőlük.

Egyéb javaslat: serpenyőben olvasszon fel vajat, adja hozzá a feldarabolt zöldségeket, majd alacsony hőfokon, lassan kevergesse, míg teljesen magukba nem szívják a vajat.

Hasznos az is, ha a lét. amelyben zöldsé­get főzött, valamint a zöldségek félretett ré­szeit levesekhez használja fel.

Tojássárgája, -fehérje A maradék tojás­sárgájával behabarhat tejjel készült levese­ket, besameímártást, krumplipürét, de majo­nézt vagy sodót is készíthet belőle. A tojás­fehérjét tojáshab. habcsók, illetve sütemé­nyek cukormázbevonatához használhatja. Ezenkívül hozzáadhatja rántottéhoz, tojás­habhoz. gyümölcspépekhez, felfújtakhoz, pudingokhoz is.

Száraz kenyér Száraz kenyérből készítsen zsemlemorzsát. Távolítsa el a kenyér héját, majd tegye langyos sütőbe (120 ’C, gáztűz­helynél 1/2-es fokozat) néhány órára, hogy még jobban kiszáradjon. Ezután sodrófával törje össze, vagy darálja le. A zsemlemorzsát légmentesen záródó edényben tárolja. Fel­használhatja hús vagy hal sütés előtti paníro­zásához, illetve vajban pirítva raguk, vadéte­lek mellé köretként.

A még nem teljesen száraz fehér kenyér felhasználásához íme egy receptötlet: vág­jon le 8 szelet kenyeret, a héját vegye le, va- jazza meg, s vágja kockákra. Vajazzon ki egy tűzálló tálat, majd rétegezve tegye bele a kenyérkockákat, vajas oldalukkal felfelé. A rétegek közé szórjon mazsolát és reszelt citromhéjat. Verjen fel 2 tojást 2 csapott evő­kanál vaníliás cukorral vagy porcukorral. Melegítsen 0,5 I tejet, de mielőtt forrni kez­dene, vegye le a tűzről és állandó keverés mellett, fokozatosan adja hozzá a felvert tojáshoz. A kész sodót szűrje rá a kenyér-

ÉTELMARADÉKOK • EVEZÉS • EVÖPÁLCIKÁK • EZÖSTHALACSKA

kockákra. A tetejét szórja meg egy csapott evőkanál cukorral, s hagyja állni 15 percig. Ezután tegye be 180 °C-ra (gáztűzhelynél 4-es fokozat) előmelegített sütőbe, és süs­se 30 percig, amíg a teteje kissé meg nem barnul.


Evezés

Az evezőkezelés elsajátítása; evezés állóvízen és folyón

Ne menjen evezni, ha nem tud úszni. Ne evezzen zord időben, vagy ha vihar fenyeget. Ha az időjárás bizonytalan, akkor viseljen mentőmellényt. Ne evezzen erős áramlás­ban. Ha folyón evez, tudakolja meg, hogy van-e a közelben zsilip.

A legkönnyebb, hosszú, keskeny egypár­evezős guruló üléses versenycsónak a szkiff, a dublo pedig kétpárevezős, szintén verseny­csónak. A guruló üléses csónakok kedvelt tú­raváltozata a kilbót, amely mélyebbre nyúló, öblösebb testű – így kevésbé borulékony -, általában két evezősnek épült.

Az evező mozdulatsor Lépjen óvatosan a csónak közepére, és üljön le egyenes háttal a csónak farával szemben. Támassza a lábát szilárdan a csónak két oldalának vagy a tal­palólécnek, amely a csónak alján található keresztben. Helyezze az evezőlapátokat a tartóvillába.

Fogja meg a lapátokat úgy. hogy a tollúk függőlegesen álljon közvetlenül a víz felett. Tolja az evezők nyelét enyhén lefelé és saját magától el, amíg a karja nyújtva nem lesz. Emelje meg az evezők nyelét annyira, hogy a tollak kb. kétharmada a vízbe merüljön.

Most húzza a két nyelet egyenletesen és egyenesen hátra, egymással párhuzamosan. A húzás végén nyomja le a lapátnyeleket, és ejtse le a csuklóját, hogy a tollak kiemelked­jenek a vízből, és vízszintesen álljanak. Tolja az evezők nyelét lefelé és saját magától el, majd állítsa a tollakat függőlegesbe, és ismé­telje meg a mozgást. *

Evezés farral előre és kanyarodás Farral előre haladáshoz fordítsa visszájára az eve­zőcsapást úgy, hogy a lapátot nem húzza, hanem tolja a vízben.

A csónak megfordításához fejtsen ki na­gyobb erőt a kívánt fordulási iránnyal ellenté­tes oldalon lévő evezőre.

A rakpartot vagy kikötőhelyet a széllel vagy áramlással, illetve a kettő közül mindig az erősebbel szemben közelítse meg. A part­ra a csónak orrával előre evezzen.

Ha a csónakja felborul, maradjon mellette, és próbálja visszafordítani a csónakgerinc maga felé húzásával.

Evezés egypárevezős hajóban A versenyha­jókban az evezős egy pár könnyű, de hosszú evezővel evez. A többszemélyes versenyhajók törzse nagyon vékony, alig 3 mm vastagságú fa vagy szénszálas műanyag „héj”, így e jár­művek egyensúlyban tartása és irányítása ki­váló egyensúlyérzéket és időzítést igényel.

Az evezős úgynevezett gurulóülésben ül, így az evezőcsapásokat a teste nyújtásával teszi erőteljesebbé. A csapás végeztével is­mét előregurul az üléssel, miközben az eve­zőket kiemeli a vízből és tollúkat a felszínnel párhuzamosan tartja. A következő csapás kezdetére az evezősnek egészen előre kell csúsznia, s karjait kinyújtva az evezőlapáto­kat úgy kell fordítania, hogy a tollak merőle­gesen merüljenek a vízbe.

A hajó csak akkor halad igazán gyorsan, ha az evezős erőteljesen és simán, szabá­lyos ritmusban húz, s lábait és az ülés moz­gását is pontosan időzíti. A „rákfogás”, azaz amikor a lapát tolla nem merőlegesen csap a vízbe, kiszámíthatatlanná teszi a hajó mozgá­sát, s az akár fel is borulhat.

EVEZÉS


A csukló használata

‘X

Változtassa az evezötoll szögét csuklója felemelésével és leejtésével. A tolinak függőlegesen kell állnia a vízben

Tartsa a csuklóját egy szintben a karjával, miközben a lapátot a vízben húzza.

Tolja lefelé a kezét a csapás végén, és ejtse le a csukóját, hogy a toll .lapjára forduljon”.

Tartsa a csuklóját behajlítva, a tollat pedig lapján, és

: 1 \ tolja az evező

nyelét előre, amíg a karja nyújtva

‘ ‘*■ nem lesz.

Fordítsa el a csuklóját,

hogy a toll ismét függőlegesen álljon. Emelje meg a karját, és engedje a tollat a vízbe.

Az evezősversenyeken (a regattákon) ál­talában egy vagy két evezős ül egy hajóban, de vannak négy és nyolc evezős részvételé­vel rendezett versenyek is.

Amennyiben érdekli önt az evezés mint hobbi, vagy versenysport, bővebb tájékozta­tásért forduljon a Magyar Evezőszövetség­hez: 1087 Budapest, Dózsa György út 1-3.; tel.: (06-1)252-2774.


Evópálcikák

Hogyan kell keleti módra enni?

Legközelebb, ha kínai vagy japán vendéglő­be megy, kérjen evőpálcikákat a pincértől. Ha otthon készít keleti ételt, azt Is pálcikával fogyassza el.

Ha lehet, jobb kezébe fogja a pálcikákat – Kínában neveletlenségnek számít ballal enni, még a balkezeseknek is.

Nyugodtan emelje fel viszont szájához kö­zel a tálkát: ez egészen természetes mind Ja­pánban, mind Kínában.

Az alsó pálcát fektesse a gyűrűsujjára, vastagab­bik végét szorítsa a mutató- és a hüvelykujj közötti nyeregbe. A felső pálcát csípje mutató- és hü­velykujja közé, s támassza meg a középső ujján Az alsó pálcát tartsa mozdulatlanul, a felsővel csípje hozzá az ennivalót, kis darabokat emeljen csak fel; a rizsből vagy a főtt tésztából csináljon masszát, hogy könnyebb legyen felemelni.


Ezüsthalacska

Hogyan lehet megszabadulni tőle?

Az ezüstmolynak is nevezett, mintegy 13 mm hosszú, ezüstös csillogásé, pikkelyekkel borí­tott, lapos testű, kis halra emlékeztető rovar a nyirkos, meleg helyeket, például a konyhát és a fürdőszobát kedveli a legjobban. A pad­ló repedéseiben és a bútorok szegélylécei alatt él, de csak éjjel bújik elő. Feltűnő fürge­ségének és sikamlósságának folytán kapta népies nevét.

A rovarinvázió megakadályozására csök­kentse a helyiségekben a páralecsapódást és ellenőrizze, nem szivárognak-e a vízvezeté­kek, illetve nem nedvesedik-e a helyiség alul­ról. Tömje be a padló és a bútorok szegélylé­ceinek repedéseit.

Ha mégis megjelennek az ezüsthalacskák, használjon ellenük olyan permetet vagy ro­varirtó szert, amelyet mászó rovarok (például csótányok) ellen ajánlanak. Ne használjon permetet nyílt láng közelében, ahol az lángra lobbanhat.

FACSAPOK, TIPLIK • FACSAVAROK


Facsapok, tiplik

Csatlakozások készítése famunkáknál

Ha bűtorok javításánál egymáshoz akarja erősíteni a kilazult faelemeket, ehhez csapo­kat, kis hengeres keményfadarabokat kell használnia. A csatlakozó felületekbe tükör- képszerüen fúrjon egy-egy lyukat, nyomjon beléjük egy kevés ragasztót, helyezze be a csapot, illessze össze a fa alkatrészeket, és a száradás idejére szorosan rögzítse őket egymáshoz.

A barkácsboltban több méretben kaphatók előre gyártott facsapok – oldalukon spirálisan vagy hosszirányban barázdák futnak, ahol el­távozhat a felesleges ragasztó -, de ön is ké­szíthet csapot bármilyen hengeres keményfá­ból. ha megfelelő méretű darabokra vágja, és a fűrész fogaival bemetszve kiképezi oldalán a mélyedéseket.

A csapok méretét úgy válassza meg, hogy átmérőjük az összeilleszteni kívánt deszka vastagságának egyharmada legyen. Vágja őket kb. 3 mm-rel rővidebbre, mint a két furat együttes hossza. A furatok mélysége a desz­kák vastagságának legalább kétharmada le­gyen.

A furatokat legkönnyebben csapolóbetétek alkalmazásával helyezheti egymással ponto­san szembe a fafelületeken. Az egyik részt bárhol kifúrhatja, majd az elkészült furatba helyezze bele a megfelelő vastagságú beté­tet, amely a lyukba szorosan illeszkedik, a másik oldalának közepén pedig hegyes kis tüske van, s ez jól látható kis lyukat nyom a másik fafelületbe, amikor a két darabot pon­tosan összeillesztve határozottan össze­nyomja őket. Most fúrja ki a megjelölt helyen a másik részt is. Lehetőleg fához való fúrófe­jet használjon; ennek végén hegyes csúcs segíti a furat pontos elhelyezését, és olyan la­pos fenekű lyukat fúr, amely erősebb ragasz­tást eredményez. A kész lyukakból távolítsa el a forgácsot, majd a csapot mártsa félig ra­gasztóba. és nyomja bele az egyik furatba. Ezután kenje be ragasztóval a kiálló végét, és helyezze rá az illeszkedő másik részt. Nyom­ja szorosan egybe a részeket, a kicsorgó ra­gasztót törölje le, és hagyja megszáradni a kötést – ha szükséges, zsineggel vagy pilla- natszorítóval rögzítheti is, amíg véglegesen meg nem szilárdul.

A barkácsboltban vásárolhat gyárilag összeállított csapolókészleteket is. Ezek többféle méretű csapot, pontosan megfelelő fúrófejeket, fúróvezetőt, illesztőbetéteket és általában ragasztót is tartalmaznak.

JAVASLAT Könnyen és gyorsan berovátkol­hatja a csapok készítésére szánt hengeres fadarabot, ha a fűrészt fogaival felfelé egy sa­tuba fogja, és végighúzgálja rajta a fát. A mű­velethez húzzon védőkesztyűt, hogy elkerülje a sérüléseket.

A csapokat könnyebb a helyükre illeszteni, ha a végüket enyhén lekerekíti. A készen kapható csapok eleve ilyenek; a saját készí­tésűeket viszont nagyszerűen elkészítheti né­hány forgással egy ceruzahegyezőben.

Csapolás Ragasztóval bekent, enyhén lecsi­szolt peremű facsapokkal szilárdan összeil­leszthet két faelemet.


Facsavarok

A megfelelő facsavar kiválasztása, behajtása és eltávolítása

Meglehetősen elterjedt az a tévhit, hogy mi­nél nehezebb behajtani egy csavart, az annál jobban fog tartani. Ez egyáltalán nem igaz, sőt: a túl szoros csavar akár szét is hasíthat­ja a fát. A facsavarok sokféle anyagból ké­szülnek. például lágyacélból, sárga- vagy vö­rösrézből, alumíniumból. Lehetnek horganyo­zott, horgany-nikkel, esetleg króm bevona- túak. A szabványos csavarok menetárkainak egy bekezdése van, de készítenek dupla me­

Különféle facsavarok és használatuk

SOllyesztőfurat

Orsófurat

Előfurat


AWh’r

Fa csavarozása A felső fadarabba fúrjon süllyesztő- és orsófuratot, az alsóba pedig a csavar orsójánál kisebb átmérőjű elöfuralot

Kereszthomyos facsavar A hozzá tartozó keresztvégű csavarhúzóval

Félgömb- és lencsefejű facsavarok A félgömb­lei teljesen kiemelkedik a munkadarabból, a lencsefej részben süllyesztett.

netű, két bekezdéssel ellátott csavarokat is, amelyek behajtásához feleannyi fordulat is elegendő. Az ilyen csavarokat rendszerint meg is edzik. így motoros szerszámmal is biztonsággal behajthatök.

A csavar méretét a hossza mellett orsó­jának az átmérőjével jellemzik. A csavarok számozása is e két adatra utal – például az 5×60-as csavar orsója 5 mm átmérőjű, a hossza pedig 60 mm. Általános munkákhoz az 5-6 mm orsóátmérőjű csavarok is megfe­lelnek, de ha igazán szilárd kötésre van szük­ség, ennél vastagabbat használjon. Azt, hogy milyen feje legyen a csavarnak, az adott mun­ka jellege határozza meg. öt fő típusuk van:

Süllyesztett fejű facsavar A csavar feje 90°- os kúppal csatlakozik az orsóhoz és a fába mélyített furatba illeszkedik, így behajtás után a csavarfej felszíne egy szintben van a fa fel­színével, vagy valamivel az alá kerül.

Lencsefejü facsavar A fej részben süllyesz­tett, részben domborított kivitelű, és ez utób­bi része kiemelkedik a fa felszínéből.

Félgömbfejű facsavar Az ilyen csavarokat elsősorban olyan fém- vagy műanyag szerel­vények rögzítéséhez használják, amelyekben

Díszfejes facsavar Ilyen csavar használható például tükröknek az ajtóra vagy falra szerelé­séhez. A díszes (krómozott vagy színes) gom­bot a csavar fejébe lehet belecsavami

Pozdorjacsavar A hozzá való normál végű csavarhúzóval

Önmetsző csavarok Ezek fémek csavarozásá­hoz használhatók. A csavar menetet vág ma­gának a fémben.

FACSAVAROK • FAFARAGÁS • FAGYÁLLÓ FOLYADÉK

nem alakítottak ki csavarfejsüllyesztést. A fej teljes egészében kiemelkedik a rögzített fel­szín fölé, és akár díszítő jellegű is lehet.

Díszfejes facsavar Ez egy süllyesztett fejű csavar, amelynek fejébe menetes furatot vág­tak, s abba díszítőgomb csavarható.

Biztonsági facsavar Ez különleges, bizton­sági csavartípus, amely a behajtás után nem csavarozható ki. Olyankor célszerű alkalmaz­ni, amikor meg akarja akadályozni a felerősí­tett szerelvény – például lakatpánt vagy ka­pocs – leszerelését.

A felsorolt típusok (a díszfejes és a bizton­sági facsavarok kivételével) normál és ke­resztfejes csavarhúzóval behajtható kivitel­ben is kaphatók.

Ha vastagabb fadarabokat kell szilárdan egymáshoz kötni, erre az úgynevezett áll­ványcsavarok a legmegfelelőbbek. Ezeknek hatszögletű feje van, s az előre elkészített fu­ratba csavarkulcs segítségével hajthatók be.

Az úgynevezett önmetsző csavarok fémek­ben használhatók. Olyan kemény anyagból készülnek, hogy ha a csavar méretének meg­felelő átmérőjű lyukba hajtják be azokat, a fémbe is menetet vágnak maguknak, s ez­zel biztonságos kötést adnak. Ilyen a vékony lemezeknél használt lemezcsavar is. Az ön­fúró csavaroknál előfuratot sem kell készíte­ni, mert ezt az orsó elejének forgácsolóél-ki­képzése egy lépésben elkészíti.

Facsavarok behajtása Készítsen a haszná­landó facsavar orsójánál valamivel nagyobb átmérőjű furatot a rögzítendő munkadarabba. Ha süllyesztett fejű csavart használ, készít­sen süllyesztőfuratot is – ezt úgynevezett csavarfejsüllyesztővel; annak híján a fejével azonos átmérőjű csigafúróval is elkészítheti. Ezután készítsen a facsavar orsójánál vala­mivel kisebb átmérőjű előfuratot abba a fada­rabba, amelyhez a munkadarabot rögzíteni kívánja.

Facsavarok eltávolítása Ha egy facsavart nem sikerül kihajtani, próbáljon villámcsöfo- gót rögzíteni a csavarhúzó szárára, vagy használjon asztalosfurdancsot, amelybe megfelelő csavarhúzófejet fog be. Ha ez nem segít, használjon ún. útvehajtót. Ez egy cse­rélhető csavarhúzófejekkel ellátott szerszám, amely – ha kalapáccsal ráütnek a nyele vé­gére, egyrészt megüti a csavart, másrészt fordít is egyet azon az óramutató járásával el­lentétes irányban. Ez a szerszám egyébként úgy is beállítható, hogy az óramutató járásá­val azonos irányban fordítson a csavaron, s így segítségével igen erősen hajthatja be a csavarokat.

Fémbe hajtott berozsdásodott csavar tövé­hez vigyen fel csavarlazító olajat, és hagyja állni legalább 6 órán át. Vannak olyan külön­leges szerek is, amelyek percek alatt felold­ják a rozsdát. Ha ez nem segít, szorítsa egy felhevített forrasztópáka végét a csavar fejé­hez. A csavar a hő hatására kitágul, megtöri a rozsdaréteget és ezzel forgathatóvá válik. Ha ez sem segít, utolsó megoldásként fúrja szét a csavar fejét, vegye le a rögzített da­rabot, majd hajtsa ki az így szabaddá vált ki­álló csavarszárat egy villámcsőfogó segítsé­gével.

JAVASLAT A csavarokat kenje be vazelinnel, így könnyebb lesz a be- és kihajtásuk.


Fafaragás

Eszközök, alapanyagok, alapvető módszerek

A fafaragáshoz egy kerek fakalapácsra és egy sorozat különböző szélességű homorú vésőre lesz szüksége. Kezdők számára a 8, 13 és 25 mm-es vésők a legmegfelelőbbek. Emellett szüksége lesz egy leszúrókésre (keskeny, V alakú véső, amely a rovátkolás- hoz kell), egy laposvésőre és egy három­szögletű homorú vésőre is. A vésőket mindig tartsa élesen. A tompult szerszám könnyen megcsúszik.

A fafaragáshoz szükséges további szer­számok: egy nagyobb ráspoly; néhány külön­böző alakú, finomabb fareszelő, amelyek a felületek kezdeti lesimítására használhatók; egy fűrész a felesleges fa eltávolításához; va­lamint egy egyszerű munkapad vagy szorító a faragott fatömb rögzítéséhez. Olyan külön­leges satuk is kaphatók, amelyek lehetővé te­szik a befogott munkadarab forgatását.

A felület végleges kialakításához szükség lesz egy sor különböző szemcsenagyságú dörzspapírra is, a durvától a legfinomabbig, valamilyen poliuretán alapú lakkra, valamint terpentinre és méhviaszra a fényezéshez.

A megfelelő fa kiválasztása A faragáshoz jó alapanyag a kezdők számára a hársfa, a ma­hagóni és a különböző gyümölcsfák. Felhasz­nálhatja egy régi bútordarab lábát vagy polcát is, miután eltávolította róla a festék- vagy lakkréteget. A puhafák nem hasadnak tisztán, ezért kevésbé alkalmasak.

Ha csak több fa összeragasztásával tud kellő nagyságú tömböt előállítani a faragás­hoz, használjon PVA-(polivinil-acetát-) ra­gasztót. A rétegeket préselje össze a ragasz­tó megkötéséig, vagyis nagyjából egy éjsza­kán át.

Tervezés és faragás Először is a tervezett faragványról készítsen vázlatokat több néző­pontról. A művet úgy helyezze el, hogy a vé­konyabb részek szálirányban fussanak, mivel így erősebb lesz. Ezután készítsen el agyag­ból egy modellt, hogy tisztábban lássa a maj­dani térbeli alakzatot.

A modell alapján készítsen oldalról és szemből kontúrrajzokat, majd fektesse azokat a fatömbre, és rajzolja át a körvonalakat. Je­lölje be a leeső részeket, majd vágja le azok nagyobb darabjait a fűrésszel.

Fogja be a fadarabot a munkapadba, és lásson munkához a nagy homorú vésővel. Markolja meg a vésőt szilárdan az egyik ke­zével, és kezdje el finoman ütögetni a fa­kalapáccsal úgy, hogy a véső hegye a testé­hez képest kifelé mozogjon. Ha szálirányban vés, egyszerre mindig csak kis forgácsokat


106 vágjon le, nehogy behasadjon a fa, és a fa egykori töve felől a koronája felé haladjon. Ha a szálirányra merőlegesen vés, hosszú forgá­csokat hasítson le, és a fa szélétől a közepe felé haladjon.

Faragja ki elnagyoltan az alak körvonalait elölről és hátulról. Lehetőleg nagyjából azo­nos famennyiséget távolítson el mindkét ol­dalról. A modell mindig legyen kéznél, hogy arról „puskázhasson”.

A faragvány legömbölyítéséhez jelölje be a nem kívánt részeket ceruzával, és hasogas­sa le azokat a laposvésövel. A finomabb mun­kát a homorú vésőkkel végezze, mindig az adott részhez legmegfelelőbb méretűt al­kalmazva. A részletek kidolgozásához hasz­nálja a leszúrókést. Amikor végzett a faragás­sal, a felületeket simítsa le ráspollyal.

A faragvány simára csiszolásához először durvább dörzspapírt használjon, majd egyre finomabb szemcséjűt, egészen a legfinomab­big.

Vonja be a faragványt poliuretán lakkal, és hagyja jól megszáradni. Ezután csiszolja le fi­nom dörzspapírral a felületi lakkréteget, de ne sértse meg a fába beszívódott lakkot.

Egy lábas vízbe helyezett konzervdoboz­ban óvatosan melegítsen fel azonos mennyi­ségű terpentint és méhviaszt; a keveréket so­ha ne hevítse közvetlenül, mivel könnyen lángra lobbanhat. Fesse át a faragványt ezzel a folyadékkal, és amikor megszáradt, törölje fényesre egy puha ronggyal. További rétegek felvitelével még csillogóbb hatást érhet el.


Fagyálló folyadék

A gépkocsi hűtőfolyadék-cseréje

A gépkocsi hűtőrendszerében lévő fagyálló folyadék és víz keverékének összetételét leg­alább félévente ellenőrizze. A megfelelő összetételt egész éven át biztosítani kell, mert a fagyálló folyadék a rendszer vízköve- sedését és korrózióját is akadályozza.

Ezenkívül a keverék forráspontja magas, ami lehetővé teszi a motor nagyobb hőmér­sékleten történő működését, ezáltal javítja a hatékonyságát, és nagy melegben csökkenti a túlhevülés veszélyét.

A legjobb fagyálló folyadék etilénglikol ala­pú. Korróziógátló adalékkal keverve akár há­rom évig is a rendszerben tartható. A hűtő­rendszert is mossa át, a hűtőt pedig töltse fel új fagyálló keverékkel. Ha nem biztos abban, hogy mióta van benne a hűtőfolyadék, inkább cserélje le.

Az összetételt fagyálló (és nem savsűrű- ségmérö) hidrométerrel ellenőrizze úgy, hogy egy kis hűtőfolyadékot kiemel a hűtőből vagy a kiegyenlítőtartályból. A hidrométert olcsón beszerezheti az autóalkatrész-üzletekben, de feltétlenül a gyártó utasításai szerint járjon el.

Ha a hűtőfolyadékot kell kicserélnie, várja meg, amíg lehűl a motor, majd helyezzen egy edényt (műanyag lavórt vagy vödröt) a hűtő alá. Ha a leeresztöcsavar beragadt, vagy ha nincs ilyen a hűtőn, lazítsa meg és húzza le az alsó tömlőt. A leeresztés meggyorsítására vegye le a hűtő zárósapkáját.

FAGYÁLLÓ FOLYADÉK • FAGYDAGANAT • FAGYSÉRÜLÉS • FAGYVÉDELEM • FAIPARI KÖTÉSEK

Alaposan vizsgálja meg a hűtőt. Ha rozs­dát vagy vizkővet talál benne, mossa át a rendszert az autóápolási szakűzletekben kapható vízkőoldó készítményekkel.

Ellenőrizze a tömlőket és a szorítóbilincse­ket. Ha valamelyik tömlő összenyomásakor repedés vagy belső fáradás jelét tapasztalja, cserélje ki.

A fagyálló folyadék rongálja a festéket. Ezért újratöltés előtt a töltőcsonkot vegye kö­rül ronggyal, hogy felszívja a kifröccsenő fo­lyadékot.

Zárja vissza a leeresztőcsavart, vagy he­lyezze vissza az alsó tömlőt, és rögzítse a szorítóbilincseket. Legjobb, ha a friss fagyál­ló keveréket egy 10 literes öntözőkannában előre összekeveri. Ha a gépkocsi kiegyenlítő­tartállyal van felszerelve, abba töltse a meg­felelő keverékű hűtőfolyadékot úgy, hogy a folyadékszint a tartály oldalán lévő jelölésig érjen.

A hűtő zárósapkájának visszahelyezése nélkül járassa a motort, amíg a hűtőben lévő folyadék felmelegszik. A motor leállítása után pótolja a hűtőfolyadékot, amíg a folyadékszint állandó nem lesz, majd helyezze vissza a hű­tő zárósapkáját. A szivárgás ellenőrzésére te­gyen újságpapírt a földre a motor és a hűtő alá, és ha csepeg, keresse meg a forrását. Húzza meg a szorítóbilincseket, vagy szük­ség esetén cserélje ki a tömlőket.

A fagyálló folyadék mérgező, ezért ha konyhai edényt használt a leeresztésnél, azt többé ne használja a konyhában. A régi fagy­álló folyadékot nem szabad a csatornába ön­teni, hanem megfelelő lerakóhelyen kell elhe­lyezni – érdeklődjön a helyi önkormányzatnál.

Legalább hetente egyszer és minden hosszabb út előtt ellenőrizze a hűtőfolyadék szintjét. Csak a megfelelő összetételű fagyál­ló oldattal töltse fel – a csapvíz hígítja a ke­veréket.


Fagydaganat

A fájdalmas károsodás megelőzése, kezelése

Fagyás megelőzése: viseljen meleg, vízhat­lan ruhát és cipőt télen a szabadban. Ne alud­jon hideg hálóhelyiségben, és húzzon éjsza­kára hálózoknit.

Viszkető fájdalmas fagydaganatot kaphat az a testrész, amelyet huzamosan nagy hi­deg ér. A nedvesség csak súlyosbítja a hely­zetet. Az 5 cm-es átmérőt is elérő, kékes­vörös gyulladás leggyakrabban a kéz- és láb­ujjakat, valamint a lábikrát érinti.

Kezelése: óvja a gyulladt részeket a továb­bi hidegtől, tartsa őket melegen, szárazon. Kályha és egyéb sugárzó hőforrás előtt ne melengesse, dörzsölje az elváltozásokat, s ne is vakarja őket. Néhány hét alatt maguktól elmúlnak. Ha mégsem, forduljon orvoshoz, írasson föl krémet a viszketés ellen.

JAVASLAT Népi gyógymód fagydaganat el­len: 25 dkg zellerlevelet főzzön meg 1 liter vízben, hagyja kihűlni, majd a sérült testrészt áztassa benne 5 percig.


Fagysérülés

Megelőzése és kezelése

Hideg időben mindig fennáll a fagyás veszé­lye, de főleg akkor, ha a hőmérséklet -7 °C alatt van, és a szél is erős. A bőrfelület lehű­lésével a vérerek összehúzódnak, s a kerin­gés leáll. A test bármelyik részén kialakulhat a fagyás, még a jól bebugyolált kezeken és lábakon is, leginkább azonban a fedetlen fe­lületeken; az orron, az arcon, az álion.

Az érintett testrészt az ember hidegnek és merevnek érzi, majd ezt bizsergés követi, ami rövidesen erős fájdalommá alakul. A bőr megkeményedik és vöröseskékre, szürkésfe­hérre színeződik. Egy idő után beáll a merev­ség, s ezzel egyidejűleg megszűnik a hideg­érzet és a fájdalom is.

Fontos, hogy azonnal cselekedjen, külön­ben megkezdődik a testrész elhalása, üszkö­södése. Először is keressen valami menedé­ket, majd távolítsa el a fagysérülés környéké­ről a ruhákat, ékszereket. Ezután a test me­legével, főleg a kezével vagy bármely testré­széhez szorítva kezdje meg a fokozatos fel­melegítést, de ne használjon semmiféle forró tárgyat, folyadékot, és ne dörzsölje az elfa­gyott testrészt.

Ahogyan a vérkenngés megindul, a bőrfe- lűlet kékessé válik, és felhólyagosodik. Eze­ket a hólyagokat ne nyomja ki, és ne kezelje semmiféle kenőccsel vagy gyógyszerrel. Ha lehetséges, tekerje be a sérült tagot tiszta ru­hával és takaróval, pokróccal vagy akár egy kabáttal takarja be.

A fagyás felmelegedésével járó heves fáj­dalom enyhíthető, ha a végtagot függőlege­sen a mellkas fölé emeli.

Adjon a sérültnek forró, édes italt, de más­féle „kezeléssel” ne kísérletezzen. Inkább a lehető leggyorsabban juttassa el a kórházba.


Fagyvédelem

Hogyan akadályozza meg a tartályok és csövek befagyását?

Tartályok Szigeteljen minden tartályt vagy speciális, erre a célra használatos szigetelő­anyaggal vagy üvegvatta takaróval, amelyet ragasztószalaggal vagy kötéssel erősíthet a tartály falára. Ha kötelet, spárgát használ, igyekezzen minél kevésbé összenyomni a szigetelést. A tartályokra tegye fel a fedelü­ket, de fúrjon rajtuk egy kis lyukat, és helyez­zen bele egy műanyag tölcsért, hogy a túlfo­lyószelepen kijövő víz is a tartályba folyjon. Ezután a tetőre is rakjon hőszigetelést.

A hidegvíz-tartályok alatti födémhez azon­ban ne tegyen hőszigetelést, mivel a felszi­várgó hő további védelmet nyújt a befagyás ellen.

Csővezetékek Húzzon rájuk hőszigetelő habból vagy üveggyapotból készült csövet, vagy tekerje be őket vastag filccel. A szigete­lést rögzítse kötéssel vagy ragasztószalag­gal. Ellenőrizze, hogy a hajlatoknál és a csat­lakozásoknál nincsenek-e fedetlen felületek.

A hideg levegő olykor a túlfolyószelepeken távozik, ezért vizsgálja meg, hogy a szelepek nincsenek-e eltömődve.

Egyéb területek Próbálja elérni, hogy sem­miféle vízvezeték ne érintkezzen közvetlenül a külső falakkal. Az ilyen helyeken tömködjön szigetelőanyagot a cső és a fal közé.

Igen komoly kár keletkezhet, ha a közpon­ti fűtés csövei befagynak, amikor hideg idő­ben nem kering bennük a víz. Ha csak rövi- debb időre megy el otthonról, hagyja bekap­csolva a fűtést, csupán a hőszabályozót állít­sa alacsonyra, hogy ne hűljön ki túlságosan a lakás.

Hosszabb távoliét esetén az egész rend­szert vízteleníteni kell, de ezt a feladatot bíz­za szakemberre. Egy másik megoldás, ha fagyálló folyadékot adagol a rendszerben ke­ringő vízhez; ezzel kapcsolatban is tanácsos szakemberhez fordulni.

Ellenőrizze, hogy a csapok tökéletesen zámak-e. A csepegő, hibás csap könnyen be­fagy, mert a szivárgó víz eljegesedik.


Faipari kötések

Néhány egyszerűbb kötés jelölése, levágása és összeillesztése

Az alábbi egyszerű kötések jól megfelelnek a legtöbb általános célú feladathoz, például fa­szerkezetek, polcok vagy kerítések készíté­séhez.

A munka gyakran lényegesen könnyebbé tehető a korszerű ragasztóanyagok használa­tával, amelyek sokszor jóval erősebbek még a fánál is.

Szükséges szerszámok: finom fogú csapfű­rész, fém derékszög, karctű vagy kés és ceru­za a jelölésekhez, acél mérőszalag a hossz­méréshez. faragasztó, szegek és csavarok, kalapács és csavarhúzó, fúrógép és néhány csigafúró, véső és fakaiapács.

Bütüillesztés (Tompaillesztés) Valamennyi kötés közül a legegyszerűbb: arra alkalmas, hogy két lécet derékszögben egymás mellé téve és összekapcsolva egy sarkot vagy egy T idomot lehessen vele kialakítani. Jelölje be az illesztendő darab végét a derékszöggel és a karctűvel, majd vágja le derékszögben a csapfűrésszel, hogy az egymásra kerülő felü­letek tökéletesen illeszkedjenek (az így levá­gott vég a bütü).

Fúrjon egy vagy több csavarlyukat az egyik lécbe, majd fúrjon ezeknek megfelelő, de ki­sebb lyukakat a másik léc levágott végébe, ahová a csavarokat majd be lehet hajtani. Kenje be ragasztóval az illeszkedő felülete­ket, majd a csavarokkal szoritsa össze azo­kat addig, amíg a ragasztó szivárogni nem kezd az illesztésből. A ragasztó feleslegét még nedvesen törölje le.

A bütü nem különösebben erős, ezért ha a kötésnek erősnek kell lennie, nyomjon tipliket a bútübe fúrt lyukakba, és ezekbe a tiplikbe hajtsa bele a csavarokat. A tipliket úgy he­lyezze el, hogy a léc szélesebb irányába tá­guljanak. •

FAIPARI KÖTÉSEK • FAKONZERVÁLÓ SZEREK

Átlapolt illesztés Egyszerűen fektesse egymásra derékszögben a két összeerősíten­dő lécet, és rögzítse azokat egymáshoz ra­gasztóval és szegekkel vagy csavarokkal. Ügyeljen arra, hogy az illeszkedő felületek pontosan érintkezzenek, majd kenje be azo­kat ragasztóval. Még a ragasztó megkötése előtt ellenőrizze a derékszöggel, hogy a két darab merőleges-e egymásra. Rögzítse az il­lesztést a vékonyabbik darabon át a vasta­gabbikba eresztett csavarokkal, esetleg sze­gekkel. A szegeket ferdén üsse be.

Teljes lapolt T illesztés Egy vékonyabb léc teljes vastagságában történő beleillesztése egy vastagabb lécbe úgy, hogy felületeik egy síkban legyenek. Fektesse rá a vékonyabb lécet a vastagabbra. Jelölje be a helyét kétol­dalt karcolt vonalkával a vastagabb léc felüle­tén, majd a derékszöggel rajzoljon két párhu­zamos egyenest a jelöléseken át.

Jelölje be a vastagabb lécen a másik léc vastagságát, majd fűrészelje be azt a csap­fűrésszel eddig a vastagságig, a két jelölt egyenes belső oldalán haladva. A kieső részt a véső és a fakalapács segítségével vágja ki úgy, hogy a vékony léc pontosan illeszkedjen a kapott vájatba, és a két léc felszíne egy sík­ba essen. Kenje be ragasztóval az érintkező felületeket, majd csavarokkal, esetleg sze­gekkel rögzítse az illesztést.

Hornyolt illesztés Egy vastagabb léc hor- nyolása a vékonyabb léc vastagságára, hogy pontosan rá lehessen ültetni az utóbbi bütü- jére. A derékszög és a karctű segítségével je­lölje be az első darabon a megfelelő mélysé­get és szélességet, majd a felesleges dara­bot csapfűrésszel vágja ki. A megmaradó rész legyen egy leheletnyivel szélesebb a vé­konyabb lécnél, mivel így könnyebb lesz a derékszög-beállítás. A horony ne legyen mé­lyebb a hornyolt léc vastagságának háromne­gyedénél.

Kenje be ragasztóval az illeszkedő felüle­teket, majd rögzítse azokat csavarokkal vagy ferdén beütött szögekkel.

Csapolt illesztés Ez igen erős illesztést ad, de pontos elkészítéséhez kell némi gyakorlat.

Az illesztés elkészítéséhez még egy to­vábbi eszközre is szükség lesz: egy csap- lyuktolómércére, amellyel pontosan lemér­hető a csap és az azt befogadó csaplyuk szé­lessége. A csap vastagsága az azt befogadó léc vastagságának legfeljebb az egyharmada legyen – ha ennél vastagabbra készíti, az már gyengíti az illesztést. Jelölje be a csap és a csaplyuk méreteit – először a csaplyuktoló- mércével, majd ceruzával és a derékszöggel, hogy pontosan illeszkedjenek. A csap legyen egy hajszálnyival hosszabb a csaplyuknál, hogy kilógjon annak a túlsó végén.

Vágja le a csap körüli felesleget a csap­fűrésszel.

Jelölje be a csaplyuk nyílását a léc mind­két oldalán, hogy kétfelől végezhesse el an­nak kimélyítését. Fúrjon néhány lyukat az így kijelölt területen át, a maradék anyagot pedig csaplyukvésővel és fakalapáccsal távolítsa el, majd reszelővei folytassa nagyon ügyelve

FAIPARI KÖTÉSEK


A csapos-csaplyukas illesztés elkészítése

A levágandó darabok bejelöléséhez használ­ja a csaplyuktolómércét. Az egyik léc végén készítsen egy csapot (nyelvet), a másik lécen pedig egy csaplyukat (rést).

A csap Fogja be a lécet egy satuba, és vágja ki a csapot csapfűrésszel.

Csaplyuk Fúrjon lyukakat a lécbe a bejelölt területen belül, és a maradék anyagfelesleg eltávolításához használjon vésőt.

összeillesztés Az utolsó finomítások során ellenőrizze a csap és a csaplyuk szoros illeszkedését. Ha szükséges, vág­jon ki még a csap­ból vagy a lyukból, majd rögzítse az il­lesztést ragasztóval.

arra, hogy mindig a bejelölt vonalakon belül maradjon. Ha a csap már jól illeszkedik, ken­je azt be ragasztóval, és üsse be a csaplyuk­ba addig, amíg a csap vége elő nem bukkan a lyuk túloldalán. Ellenőrizze a derékszöggel, hogy merőleges-e egymásra a két léc, és hagyja megszáradni a ragasztót. Ha a ra­gasztó megszáradt, csiszolja le a csap kilógó végét egy fadarabra tekert durva dörzspapír­ral, amíg az egy síkba nem kerül a környező fával. ‘

A kettős csapos és csaplyukas illesztés még erősebb, akár az ütéseket és a csavaro­dást is kibírja, így alkalmas például szánkó készítésére. Ne egy, hanem két csapot ala­kítson ki egymás mellett, és azokat szintén párosán kimélyített csaplyukba rögzítse. A vágási vonalak pontos kijelöléséhez hasz­nálja a csaplyuktolómércét; a csapok széles­sége akkora legyen, mint a köztük lévő távol­ság. A kivágást és a ragasztást az egyszeres változatnál leírtak szerint végezze el.

Egyszerű fecskefarkú illesztés Ezt az igen erős kötést olyankor használja, ha például egy komolyabb terhelésnek kitett korlátot kell készítenie. A korlát végén kivágott ék alakú „fecskefarokcsap” pontosan illeszkedik a kor­látot rögzítő faelem ugyanilyen alakú mélye­désébe.

Jelölje be a fecskefarkat a korlát végén úgy, hogy az az elérhető legszélesebb le­gyen. Vágja ki a fecskefarkat pontosan csap­fűrésszel, de vigyázzon, hogy mindig a jelö­lés leeső rész felőli oldalán haladjon.

Fektesse rá a fecskefarkat a csatlakozó fá­ra, és karctűvel vagy késheggyel jelölje be rajta pontosan a „csap” alakját. Fűrészelje be több helyen is a fecskefarok pontos mélysé­géig, aztán vésse ki a kieső anyagot. Ügyel­jen arra, hogy a felületek egymásra merőle­gesek legyenek. Próbálgassa bele a fecske­farkat az így kialakított horonyba, amíg pon­tosan nem illeszkedik. Kenje be a darabokat ragasztóval, majd üsse össze azokat.


Fakonzerváló szerek

Faanyagok beltéri és kültéri védelme

A házban és a kertben létesítendő testetlen faszerkezetekhez – a korhadás és a farontó bogarak okozta károk elkerülése érdekében – mindig előkezelt faanyagot használjon, ame­lyet a fűrésztelepen nagy nyomás alatt, fa­konzerváló szerrel impregnáltak.

Ha nem áll rendelkezésére kezelt faanyag, házilag is elvégezheti a faanyagok konzervá­ló kezelését. A ma kapható fakonzerváló sze­rek általában oldószer alapúak vagy vízben oldhatók, és száradás után már teljesen ve­szélytelenek az emberekre, a háziállatokra és a növényekre, de ügyeljen arra, hogy a készít­mény ne fröccsenjen a bőrére. Az oldószer alapú készítmények gyúlékonyak, ezért felvi­telük után legalább két napig ne használjon nyílt lángot a kezelt faanyagok közelében. A kátrányolajból készülő fakonzerváló káros a növényekre. Ha ezt a szert használja kültéri faszerkezetei kezelésére, húzzon védőruhát, és az anyag száradásáig tartsa távol a kezelt területről a gyerekeket és a háziállatokat. A fa­konzerváló szerek lehetnek színtelenek, de keverhetnek hozzájuk különféle festékanya­gokat is, amelyek felvitelkor elszínezik a fát.

A fakonzerváló szerek az alábbi módsze­rekkel vihetők fel:

Permetezés Leginkább csak a padlásterek kezelésénél alkalmazzák: ilyenkor az a leg­célszerűbb, ha kölcsönzőből beszerzi a szük­séges eszközöket, és egy ipari védőmaszkot is, amely megóvja a káros gőzöktől. Tartsa be pontosan a szer gyártójának előírásait. A per­metezés a fakerítések kezelésére is jó mód­szer lehet – ilyenkor vizes alapú szert hasz­náljon, amit akár egy közönséges kerti per­metezővel is felvihet. A permetező fúvókáját ne állítsa túl finom szórásra, hogy a fára ele­gendő szer jusson.

Ecsetelés Nagy, mintegy 75 mm széles ecsetet használjon. Húzzon védőkesztyűt, és ha a feje fölött fest, vegyen fel védősisakot és védőszemüveget is. Ügyeljen arra, hogy a ké­szítményt a fa minden repedésébe bejuttas­sa, és telítse vele a vágási felületeket is: ad­dig kenegesse oda a folyadékot, amíg az el

FAKONZERVÁLÓ SZEREK • FALAZÓELEMEK • FALFÚRÁS • FALI RÖGZÍTŐK

nem kezd folyni. Ezt az ecsetet a jövőben semmi másra ne használja, kizárólag fakon­zerválásra.

Áztatás Ez a faanyagok házi kezelésének leghatékonyabb módja. A kerítésoszlopoknak és -léceknek szánt anyagokat leginkább így érdemes kezelni. Egymásra rakott téglákból készítsen egy egyszerű vályút, majd bélelje ki azt több rétegben vastag műanyag fóliával, így egyfajta „medencét’ kap. Tegye a keze­lendő deszkát vagy gerendát a vályúba, és rakjon rá köveket vagy téglákat. Ezután tölt­se fel a vályút annyi fakonzerváló szerrel, hogy az ellepje a fát, és hagyja így állni egy éjszakán át.

Ha nem oldható meg az egész faanyag be­merítése, akkor töltsön meg egy nagyobb edényt (például vödröt) fakonzerváló szerrel, és ebbe állítsa bele a kerítésoszlopokat. Ez­által az oszlopoknak a föld alá kerülő része maximális védelmet kap; a felszín fölött ma­radó részek ecsettel is lekezel hetők.

Szemcsék Ott, ahol egy díszes farész, példá­ul egy festett fapárkány van veszélyben, és a fakonzerváló folyadékot nem tudja felvinni, használjon szemcsésített készítményt. Fúrjon lyukakat a fába, és minden lyukba tegyen egy-egy szemcsét. A lyukakat vízálló tömítő­anyaggal vagy dugóval zárja le. Ha az így ke­zelt faanyag átnedvesedik, a szemcsékből gombaölő szer kezd felszabadulni, amely ha­tékonyan megakadályozza a korhadást.


Falaz óelemek

Kényelmes téglahelyettesítők alkalmazása

A szabványos falazóelemek kb. hatszor ak­korák, mint a téglák, tehát majdnem hatszor olyan gyorsan húzhat fel velük egy falat – de használatukkor is ugyanolyan körültekintés­sel járjon el, mint a kőművesmunka esetében.

Porózus szerkezetük miatt könnyűek és igen jó hőszigetelők. Akár önmagukban, akár téglával kombinálva falat vagy válaszfalat építhet belőlük. Előre gyártva különféle anya­gokból betonadalékkal készülnek, különböző súlyban, sűrűségben, formában és méretben.

Közönséges falazóelemek Ezeket gyakran salakbeton elemeknek is hívják, és általános felhasználásra a legalkalmasabbak. Az ipari kohókból származó, könnyű súlyú klinker- anyagokból készülő elemek befogadják a sze­get és a csavart, és könnyen vághatók. Ez a falazóelem-típus beltéri szerkezetekhez hasz­nálható, például válaszfalakhoz vagy üreges falak belső feléhez, mivel kis sűrűségűek és nagy méretűek. Például az VTONG falazóele­mek hossza 600 mm, magassága 200, falvas­tagságmérete 200 és 375 mm közötti.

Dekoratív falazóelemek A természetes kö­vet utánzó, zúzottkő adalékanyaggal készült betonelemek ugyanúgy használhatók kültéri falazásra, mint a tégla. Többféle méretben készülnek, de általában nagyobbak, mint a téglák.


A közönséges és a rácskő-elemek

Rácskő-elem

Gázbeton

Válaszfalak vagy üre­ges falak építéséhez használjon közönséges elemeket. A rácskő-ele- mekből kerti fal készít­hető. A falat koracéllal megerősített pillérele­mekkel támassza meg.

Rácskő-elemek Az egyik legnépszerűbb előre gyártott betonelem az áttört vagy csip­kés fajta, amely alkalmas például térelvá­lasztó falak építésére. Leggyakoribb mérete 300x300x100 mm, és rendkívül változatos dekoratív mintával kapható. Vannak egyfor­ma mintázatúak, vannak olyanok, amelyek más elemekkel sorba rakva egy nagyobb mintát adnak ki, és vannak, amelyeknek a körvonala mintázott.

A rácskő-elemeket ne kötésbe rakja, mint a téglákat, hanem hálósán, hogy visszatérő mintát adjanak. A falazás módszere egyéb­ként megegyezik a téglafalazáséval, csak itt erősebb habarcsot kell használni. A rácskő­elemekből épített falat mindkét végén és 3 m-enként pillérelemekkel támassza meg.


Falfúrás

Hogyan fúrhat lyukat tégla- és betontalba?

Téglafalba, betonpadlóba és előre gyártott betonelemekbe, például gerendába, oszlop­ba és kerítéspóznákba speciális csigafúróval vagy falfúróval fúrhat lyukat. Ezeknek a végé­be keményfém lapkát illesztenek, méretük a falba kerülő tipliknek felel meg.

Falat vídiabetétes fúrófejjel ellátott elekt­romos fúróval tanácsos fúrni, mégpedig ala­csony fordulatszámon, ami a munkát pon­tosabbá teszi és a fúrófej élettartamát növeli.

Beton- vagy klinkertégla falhoz azonban ütve fúró üzemmódú elektromos fúróra vagy a fúrótokmányhoz csatlakoztatható ütve fúró tartozékra van szükség. Az ütve fúró a magas fordulatszámon forgó fúrófejet nagy sebes­séggel előre-hátra is mozgatja.

Ha nincs elektromos fúrója, vagy olyan he­lyen kell dolgoznia, ahol nincs áramforrás, használjon speciális kézi furatvésőt és bun- kós fejű kalapácsot. A kézi fúrónak cserélhe­tő, hornyolt vésöfejei vannak, ezek a fali tip­liknek megfelelő méretben kaphatók, és pon­tosan illeszkednek a nemesacél fogórészhez.

A szerszámot tartó kezére húzzon vastag kesztyűt, és munka közben viseljen védő­szemüveget. Ügyeljen arra, hogy fúrás köz­ben a szerszámot helyes szögben tartsa, kü­lönben a lyuk deformálódik, és a tipli nem ül meg jól benne.

Kézi fúró használata A kalapácsot függőlegesen tartva markolja meg szorosan a nyelét. Mérjen ve­le határozott, egyenes ütéseket a vésőfejre. A vé­sőt minden harmadik-negyedik ütés után forgassa meg a lyukban, hogy kijöjjön belőle a törmelék.


Fali rögzítők

Tárgyak rögzítése tömör és üreges falra

Tiplikkel a legtöbb falfelületre biztonságosan rögzíthet különböző tárgyakat, például fali­szekrényt és polcot.

A tiplik kialakítása sokféle lehet, az egy­szerű rostból vagy műanyagból készült csőtől a gondosan kidolgozott, szárnyakkal és hor­nyokkal ellátott modellekig, de valamennyi ugyanazon elv alapján működik: a falba fúrt lyukba illeszkedő tipli kitágul, ahogy csavart hajtunk bele.

Ha tiplit akar használni, először az alkal­mas csavar méretét határozza meg. Használ­jon olyan hosszú csavart, amelyik beszerelve jóval túlnyúlik a tiplin, bele a mögötte lévő fa­lazatba. A megfelelő csavar kiválasztása után keresse meg a hozzá való tiplit.

A tipli és csavar kiválasztását követően vá­lasszon megfelelő fúrót. Puha anyag, mint például salakbeton blokk fúrásához egyszerű furdancs is megteszi, de kemény téglafalhoz mindenképpen elektromos fúrót vagy ütve- fúrót használjon. ,

FALI RÖGZÍTŐK • FALiSZEKRÉNY

Győződjön meg róla, hogy a kifúrt lyuk hosszabb, mint a tipli. Csempe vagy vakolat (vagy akár mindkettő) nem alkalmas súly tar­tására. A fúrás befejezése után vékony cső­vel fújja ki a furatból a port, és csak ezután ütögesse be a tipliket úgy, hogy a végük ne lógjon ki a falból. A csavarokat a rögzíteni kí­vánt tárgyon keresztül hajtsa be a tiplikbe. Bi­zonyos esetekben érdemes a csavarokat elő­ször csak a tiplikbe belehajtani, majd kivenni, és csak ezután belecsavarozni a rögzíteni kí­vánt tárgyba.

A puha falazó anyagok, mint a salakbeton blokk, hajlamosak szétmorzsolódni, amint a normál tipli kitágul. Ilyen esetekben használ­jon puha anyagokhoz kifejlesztett speciális tiplit és furdancsot, vagy az elektromos fúrót nem ütvefúró üzemmódban.

Ha nagyon erős rögzítésre van szüksége, kitáguló, ún. horgonycsavart (dübel) használ­jon. Ennek a csavarnak különlegesen kiképe­zett ékszerű része van, amelyik az anya meg­szorításakor a csavar belsejébe húzódik. A csavarra húzott hasított gyűrű ennek hatá­sára kinyílik, és a csavart nagyon erősen a falba szorítja. Az ilyen csavarok behelyezé-

FALI RÖGZÍTŐK


A megfelelő rögzítő eszköz kiválasztása séhez általában a hagyományos falfúró fejek átmérőjénél nagyobb lyukra van szükség. A barkácsboltokban azonban kapható olyan speciális szerszám (csillagfúró), amely kala­páccsal használva megfelel erre a célra.

Kaphatók kampós és gyűrűs fejkiképzésű horgonycsavarok is.

Üreges falak Az üreges falak, mint például a gipszkarton térelválasztók, nem elég vasta­gok a tiplik befogadásához, így ezek eseté­ben speciális rögzítőket használjon. Ezeknél az anya egy része szétnyílik vagy elfordul az üregben vagy a fal mögött, miután össze­csukva a furatba helyezték.

Ha valamilyen nehéz tárgyat, például kony­hai szekrényt akar gipszkarton falra rögzíteni, ne akassza az egész súlyt a csavarra. A fal­ban található függőleges támasztóoszlopok­hoz csavarozzon hozzá egy vízszintes tartólé­cet, hogy a szekrény alja ezen nyugodjon.

A támasztóoszlopokat próbálkozással, vagy a szegeket jelző fémdetektorral keresse meg. Ha lehetséges, a szekrényt tartó csava­rokat is hajtsa közvetlenül a tartóoszlopokba.

Szabálytalan lyukak Előfordulhat, hogy nem sikerül szabályos lyukat fúrni a kemény falba, ekkor a tipli helyett használjon inkább rostos szerkezetű tömítőanyagot. Vegyen ki egy csi­petnyit az anyagból, adjon hozzá kevés vizet, és keverje ki gitt sűrűségűre. Sodorja hosszú­kásra, és tömje be a lyukba. Ha szilárdan a helyére került, addig csavarja bele a csavart, amíg még puha, de ne rakjon rá súlyt, amíg meg nem szilárdult.


Faliszekrény

Egyszerű tárolóbútorok készítése

Faliszekrényt legegyszerűbben olyan farost­lemezből készíthet, amely fehér műanyag lappal, vagy valódi fumérlemezzel van borít­va. A műanyag borítást nem kell kezelni, a furnírlemezt viszont szigetelni vagy lakkozni kell.

A farostlemez vásárlásakor vegyen szín­ben hozzáillő, vasalóval felilleszthető burkoló­lemezt is, ami a vágott éleket majd eltakarja.

A szekrény szélessége lehetőleg egyez­zék meg a szabvány bútorlemez-szélesség- gel. így ugyanis az ajtó mérete szabás-vágás nélkül is éppen megfelelő lesz – bár a hosszából vágni kell majd.

Tervezze úgy a szekrényt, hogy a lehető legtöbb vágott éle eleve takarva legyen. Az ábrán látható szekrénynek csak a két oldallap tetejére kell szegélypántot illesztenie. A mun­kához használjon finoman fogazott kézifű-

Csavarok és tiplik Ha közepes súlyú tárgyat akar a falra rögzíteni, használjon facsavart, faforgács-csavart és műanyag tiplit. Fúrjon lyukat a falba, nyomjon bele egy tiplit, il­lessze a csavart a rögzíteni kívánt tárgyon található lyukba, és hajtsa bele a tiplibe.

FALISZEKRÉNY


Faliszekrény tervezése, készítése farostlemezből

Acél horgonycsavar A dübelt nehéz tárgyak rögzítéséhez használja. A felakasztáshoz használt csavarfe| kampós kialakítású.

Akadó rögzítők Üreges falak esetében hasz­náljon rugós szárnyas vagy gravitációs rög­zítőket. Az anyára erősített két kar az Öreg­ben kinyílik, vagy a fal mögött lefelé fordul.

Szegélypánt

Tükörtartó

Ajtógomb és zár Az ajtóra szerel­jen (mint az ábra is mutatja) gom­bot, fogantyút vagy kiálló fémpere­met. Hogy az ajtó mindig jól csu­kódjon. használjon mágneszárat.

Polcok A polcokat fektesse az ol­dallapokba illesztett műanyag tar­tócsapokra.

KisfejC

.Réteges hátlemez

Lapok összefogása A műanyag il­lesztőket két csavarral rögzítse a bútorlap pereméhez, majd egy har­madikkal fogassa hozzá a másik lapot.

Farostlemezeket a legegyszerűbben műanyag illesztőkekkel erősíthet össze. A lapokhoz erő­sített illesztékpárt csavarral húzza össze. Az ábrán látható ajtó belül rögzített, hajított csuk­lópánttal felszerelt. A szekrényajtóra kívülre pat­tintózárat vagy mágneszárat szereljen. A polc­tartó csapoknak fúrjon több lyukat egymás alá, hogy változtatható legyen a polcok egymástól való távolsága. A polcokat, hogy könnyen moz­gathatók legyenek, vágja 3 mm-rel rövidebbre, mint a fenék és a tetőlap mélysége.

Csuklópánt Ezt a fajta hajlított csuklópántot az ajtóba készített körkörös süllyesztőkbe illessze, majd csavarozza oda az ajtóhoz és az oldallaphoz.

FALISZEKRÉNY • FALLABDA * FALMOSÁS • FALVIRÁGZÁS

részt, és ügyeljen rá, hogy pontos derékszö­geket vágjon, hiszen minden illesztés szem előtt lesz.

Ábránkon az oldallapok szabják meg a szekrény magasságát. A tető- és fenéklapot azonban, a két oldallap vastagságát leszá­mítva, kisebbre kell szabni, mint a szekrény tervezett szélességei; a polcok pedig még en­nél is 3 mm-rel rövidebbek legyenek, hogy könnyen beilleszthesse őket.

A leszabott lemezek összeerősítésének több módja lehetséges. Legegyszerűbb a műanyag illesztékpár, amelyet különleges csavarral húzathat össze. Ez a megoldás kü­lönösen akkor előnyös, ha szétszedhető bú­tort akar készíteni.

Az összeállítás másik módja, amikor tipli­ket és PVA-ragasztót együttesen alkalmaz. A tipli erős, és a műanyag illesztőkkel ellen­tétben nem akadályozza a sarkok kihasználá­sát. Facsap helyett műanyag falitiplit, illetőleg speciális nejlon rostlap-összeerősítö szerke­zetet is használhat. Ezekbe a lemezekbe fa­csavart kell becsavarozni, a facsavar ugyan­is önmagában nem állna meg a farostlemez­ben.

A csavarfejek elfedésére különleges mű­anyag dugókat árulnak.

Ugyancsak műanyagból készült polctartó csapokat is lehet kapni: ezeket a szekrényol­dalba fúrt rövid lyukakba kell illeszteni. Fúrjon függőlegesen több ilyen lyukat, hogy a polco­kat szükség szerinti magasságba állíthassa. Magukat a polcokat nem kell rögzíteni: egy­szerűen felfekszenek a támasztócsapokon.

Hátlapra nem feltétlenül van szükség, ha a szekrényt falra akasztja. Ha mégis kell a hát­lap, azt vékony, réteges hátlemezből vagy pozdorjából készítse. Kisfejű szeggel és ra­gasztással rögzítse a szekrény hátához.

Az ajtó illesztésének legegyszerűbb, s al­kalmasint legtakarékosabb módja, ha az ajtó a szekrény teljes felületét elfedi. Zongorasa- rokpánfok, zsanér, csuklópánt felhasználásá­val szerelheti fel a legegyszerűbben. Hasz­nálhat különleges, hajlított, állítható csukló­pántokat is, amelyek egyáltalán nem látsza­nak, amikor az ajtó csukva van.

Az ajtóra mágneszárat vagy rugalmas kis műanyag kallantyút szereljen fel. Díszes fo­gantyú vagy kiugró fémszegély felszerelésé­vel megkönnyítheti a szekrényajtó nyitását.

Falhoz erősítéskor a szekrény oldallapjai­nak hátsó élére csavarozzon jó erősen tükör­tartó fémlemezt, s az egészet tiplizett csavar­ral erősen rögzítse a falhoz.


Fallabda

Az egyre népszerűbb teremsport szabályai

Bár ezt a labdajátékot könnyű megtanulni, a játékhoz mozgékonyság, összpontosítás, gyors reakció és ravaszság is szükséges. Általában ketten játsszák.

A fallabdapálya 9,75 m hosszú és 6,4 m széles zárt, fapadlós terület. A pálya szem­közti falán a jó játéktéren kívül a padlótól 48 cm magasságig húzódik az a sáv (lemez), amelynek a tetejét vörösre festett faléc – a le­mezvonal – jelzi. Ha a labda a lemezvonalról pattan vissza, vagy ez alá ütik, akkor „kint volt”, mint ahogy akkor is, ha a négy fal bár­melyikén a pálya felső határvonala felett pat­tan meg. Ez a vonal az elülső falon 4,6 m, a hátulsó falon 2,1 m magasan húzódik, s az ol­dalfalakon ferde vörös csík köti össze a vona­lak végeit. A játéktér hátsó fele két adogató­térre van felosztva, amelyeken belül egy-egy 1,6 m oldalhosszúságú adogatónégyzetet je­lölnek ki. A fallabdaütő hasonlít a tollaslabda­ütőhöz, de annál valamivel hosszabb, kisebb a feje és jóval erősebb kialakítású. A fa, fém vagy üvegszál erősítésű műanyag keretre ter­mészetes vagy szintetikus anyagból készült húrokat feszítenek ki. A fekete vagy zöld szí­nű, kisméretű puha gumilabda belül üreges. A labdán színes folt jelzi annak sebességét, amelyet a játékosok ügyessége szerint kell megválasztani. A játékosoknak fehér talpú fal­labda- vagy teniszcipőt kell viselniük, olyat, amely nem hagy nyomot a padlón.

Játékmenet Az ütő két felén különböző jelzé­sek találhatók; az ütő megpörgetésével sor­solják ki, hogy ki adogasson elsőként.

Adogatáskor az adogató játékosnak leg­alább 30 cm-re kell lennie a padlón kijelölt ado­gatónégyzet széleitől. Az adogatás akkor szá­mít jónak, ha először a szemközti falon, az ott bejelölt adogatóvonal felett pattan meg, és on­nan az ellenfél adogatóterének rövid vonala mögé esik vissza. Rossz adogatás esetén az adogató még egyszer próbálkozhat. A fogadó játékos az érkező labdát visszaütheti röptében vagy azután, ha az megpattan a padlón, a hát­só falon vagy valamelyik oldalfalon.

A tenyeres és a fonák ütéseket is gyors csuklómozdulattal kell indítani.

Játék közben, ha valamelyik játékos már megütötte a labdát, minden ütésnek a lemez­vonal felett kell érintenie a szemközti falat, akár közvetlenül, akár úgy, hogy előbb pattan egyet valamelyik másik falon is. A szemközti fal érintése után a labda rápattanhat egy má­sik falra vagy a padlóra is. A labdamenet ak­kor ér véget, ha a labda a játéktéren kívülre kerül, illetve ha egynél többször pattan meg a padlón, mielőtt a soros játékos visszaütné.

Pontozás A játék nemzetközi változatában mindig csak az adogató játékos szerezhet pontot. Ha megnyeri az adogatását, kap egy pontot, ha viszont kettős adogatóhibát vét vagy elveszíti a labdamenetet, az ellenfele adogathat és szerezhet pontot. A játszmát az a versenyző nyeri, aki előbb ér el 9 pontot, hacsak nem 8:8 az állás, amikor is a 8 pon­tot előbb elért játékosnak módjában áll a győ­zelemhez szükséges pontok számának 10-re növelését kérni. A mérkőzés általában öt játszmából áll.

Ha az egyik játékos véletlenül akadályoz­za a másikat vagy zavarja annak rálátását a pályára, ellenfele „semmis ütést” jelenthet be, „semmi kéretik” (let please) kiáltással; ekkor a labdamenetet újra kell játszani.

A játéklehetőségekről és egyéb tudnivalók­ról kérjen felvilágosítást a Magyar Fallabda Szövetségtől (1087 Budapest, Dózsa György Út 1/3.-Tel.: 251-1222).


Falmosás

A fal tisztítása, a leggyakoribb szennyeződések eltávolítása

A festett, csempézett és mosható tapétával borított falak rendszeres tisztításra szorulnak. A dombornyomásos festett tapéták például más festett falfelületektől eltérő kezelést igé­nyelnek.

Ha nem biztos benne, hogy a tapétája mosható-e, ellenőrizze az alkalmazni kívánt tisztítószert egy kis, nem feltűnő felületen. Ha a tapéta beszívja a vizet, vagy a mintája el­változik, akkor nem mosható.

Mielőtt nekikezdene a falak mosásának, szedje fel a szőnyegeket, és terítsen szét új­ságpapírt, hogy az felfogja a szétfröccsenő vizet. A szőnyegpadlót fedje le valamilyen vízhatlan védőréteggel.

Bizonyos szennyezéseket nehéz a falról lemosni. A zsírkréta és kopás nyoma gondot okozhat. A festésről legjobban úgy távolít­hatja el őket, hogy egy kevés szódabikarbó­napépet ken rájuk, és finom acélszivaccsal óvatosan dörzsölgeti. A zsírfoltok eltávolítá­sára dörzsölje a falat fehér kenyérbéllel.

Mosható tapéta esetében egy darab meg­nedvesített rongyra vagy papírtörülközőre te­gyen kevés mosogatószert, és ezzel törölje át a falat – ha makacs szennyeződéssel van dolga, egy kevés súrolószert is használhat.

A tintafoltok eltávolításához egy pohár hi­deg vízhez tegyen egy evőkanál hypót, go­lyóstol íny omoknál használjon metilalkoholba áztatott vattacsomót. A mosható tapéták ese­tében (nem feltűnő helyen) először ellenőriz­ze az alkalmazni kívánt tisztítószert.

A csupasz téglafalakról a cement- és ha­barcsfoltokat a barkácsboltokban kapható fal­tisztító szerrel távolítsa el. A szert ecsettel vi­gye fel a falra, majd néhány perc múlva ke­mény sörtéjű kefével dörzsölje át. Tíz perc el­teltével tiszta vízzel öblítse le.


Falvirágzás

Mit tegyen a külső és belső falakon jelentkező foltokkal?

Az új tégla- és kőfalakon vagy vakolt felülete­ken olykor fehér, porszerű, sóra emlékeztető kristályok keletkeznek. A jelenséget az okoz­za, hogy az anyag száradásával a só kiül a felületre. Ha átnedvesednek, a régi falak is ki­virágozhatnak.

Kezelés Ne fesse le a kivirágzott felületet, mert átüt, és elcsúfítja a festést vagy a tapé­tát. Ne is próbálja lemosni, mert csak még rosszabb lesz. Erős szálú kefével – de ne drótkefével – rendszeresen távolítsa el a só­kristályokat, vagy használhat szaküzletekben kapható speciális fallemosót.

Megelőzés A virágzás megszűnik, amikor a fal kiszárad. Ha nem akar elmúlni, nedvesség ellen szigetelje a falat. Festés előtt alkalmaz­zon ilyenkor vízhatlan alapozóréteget, és er­re hordja fel az olajalapú festéket.

FALVIRÁGZÁS • FAMETSZÉS * FAPÁCOLÁS

A szilikonos szigetelőréteg nem engedi be­szivárogni a falba a párát és nedvességet, s így a virágzás is elkerülhető.


Fametszés

Mikor és hogyan vágja vissza az ágakat?

A fákat általában ritkán kell metszeni, de ha meg akarja őrizni a fa alakját, időnként vágja le, illetve rövidítse meg egynémely ágát. Az elhalt vagy sérült ágakat mindig vágja le, mert balesetet okozhatnak, ha leesnek. Az egész­séges ágakat csak akkor vágja le, ha kihaj­tanak az útra vagy átérnek a szomszéd kert­iébe. A magas fák csúcsának lemetszését vagy a beteg fa kivágását bízza szakem­berre. Ha az ágat csak létráról éri el, ügyeljen arra, hogy a létra stabilan álljon, és kérjen meg valakit, hogy tartsa meg a létrát, mert könnyen elvesztheti az egyensúlyát.

A gyümölcsfákat rendszeresen metssze meg, hogy a fák megfelelő formájúak legye­nek és a gyümölcstermés is gazdagabb le­gyen. A többi lombhullató fát télen – novem­ber elejétől február végéig – lombhullás után metssze meg. Kivételt képeznek a japán cse­resznyefák. amelyeket késő nyáron kell met­szeni és a nyírfák, juharfák, valamint a diófák, amelyek hajlamosak a metszési sebből ned- vezni, ha november után vágják le ágaikat.

A tűlevelű fákat csak akkor metssze meg márciusban vagy áprilisban, ha az minden­képpen szükséges.

Egyetlen ág eltávolítása

Ágfűrésszel vagy tönkfűrésszel darabok­ban vágja le az ágat Hogy megakadá­lyozza az ág kiszakadását, illetőleg a mozgását mialatt fűrészel, kössön rá kö­telet. amit kössön vagy hurkoljon rá egy magasabb ágra, majd adja a kötelet a se­gítőjének, hogy az tartsa szorosan.

Hosszú ág levá­gása Ha szűk-

séges, az ágat több darabban vágia le. amíg csak egy 30-40 cm-es ágcsonk nem marad.

A seb lefedése A levágott ág helyét kenie be védő­szerrel, ha nem szereti a frissen vágott sebet látni.

A vágásfelületek elsimítása Éles késsel vagdossa le a seb egye­netlen széleit, hogy sima felület maradjon utána.

A facsonk levágása A törzshöz közel fűrészelje át a cson­kol. alulról kezdve, majd felülről folytatva

A fa alakjának megőrzése A fiatal fák tör­zséről metszőollóval vágja le az alacsonyan nőtt, fölösleges oldalhajtásokat, az idősebb fák törzséről pedig azokat, amelyek egy na­gyobb, lefűrészelt ág helyén nőttek ki. Szük­ség szerint vágjon le metszőollóval vagy fa­nyeső ollóval azokból az oldalhajtásokból is, amelyek a fa középpontja felé nőnek, hogy az ágak eloszlása megfelelő legyen.

A fa alakját elronthatja – különösen egy su­dár növésű fenyőfánál -, ha a fiatal fa csúcsa elkezd szétágazni. A fenyőfáról vágja le ezt a másodlagos főágat. Lombhullató fán metssze vissza ferdén a hossza felére, közvetlenül egy kifelé néző rügy fölött. Ez majd arra kény­szeríti a hajtást, hogy vízszintes oldalhajtáso­kat növesszen. Ha egy túlzottan fejlődő ág kezdi tönkretenni a fa külalakját, vágja vissza körülbelül a hosszúságának kétharmadával. Az ág nagyságától függően használjon fanye­ső ollót, ágfúrészt vagy tönkfűrészt. Vágja le az ágat pontosan az azonos irányban növő oldalhajtás előtt. Távolítsa el a beteg, elhalt vagy sérült, illetve az egymást keresztező vagy súroló ágakat.

Felesleges ág levágása Használjon tönk­vagy ágfűrészt. Ne akarjon egy hosszú ágat egyvégtében levágni, amely mély sebet ejtve szakadhat ki a fatörzsből és megsértheti a fa kérgét. Vágja le kisebb darabokban úgy, hogy végül 40-50 cm-re legyen a törzstől.

Amikor az utolsó vágást végzi ott, ahol az ág kiágazik a törzsből, alulról kezdve a fűré­szelést vágja be az ág egyharmadáig a törzs­höz lehető legközelebb. Utána fűrészelje fe­lülről, amíg el nem ér az alulról kezdett vágá­sig. Végül éles késsel vagdossa le az egye­netlen széleket.

A seb lefedése Miután egy 2-3 cm-nél vas­tagabb ágat lefűrészelt, kenje be a frissen vá­gott felületet favédő szerrel. A fák szakértői ebben nem értenek egyet, vannak akik sze­rint ez távol tartja a betegség csíráit, mások szerint szükségtelen, sőt esetleg káros is. En­nek ellenére sokan választják a védőszerek alkalmazását.


Fapácolás

Hogyan tehető szebbé a fa?

Az iparilag előkészített keményfák többsége drága és nehezen beszerezhető, de az ol­csóbb puhafák színezésével elég jól utánoz­hatok. A világos tölgytől az ébenig nagyon sokféle színű fapác kapható, és gondos elő­munkálatok után jól alkalmazhatók.

A színezékek általában oldószer alapúak vagy vizes alapúak. Oldószer alapú páccal csak jól szellőző helyen szabad dolgozni, és közben tilos dohányozni.

A vizes alapú pácok használata könnyű, s azok a kívánt színnek megfelelően tetszés szerint hígíthatok és keverhetők. E készítmé­nyek egyetlen hátránya az, hogy a víz kissé fellazítja a fa rostjait. így a kezelt felületet szá­radás után finom szemcsés csiszolópapirral át kell csiszolni.

Száradás közben a pác színe kissé meg­változhat. ezért először fahulladékon vagy nem látható helyen próbálja ki.

A fa előkészítését az esetleges korábbi fes­ték- vagy lakkréteg teljes eltávolításával kezd­je. A fa rostjai között maradt festék vagy lakk megakadályozza a pác beszívódását. és a fe­lület foltos lesz. Hasonló okból távolítsa el a felületi ragasztómaradványokat is, például az illesztések megerősítésekor használt enyvet.

A repedéseket és hézagokat töltse ki meg­felelő fatapasszal. Ezeket úgy gyártják, hogy a fához hasonlóan szívják magukba a pácot, így a javított felület pácolás után beleolvad környezetébe. Száradás után csiszolja az egész fafelületet simára. Mindig csak szál­irányban csiszoljon, mert a keresztirányú kar­colások a pácolás után még feltűnőbbek lesz­nek. A pácolás előtt a felület legyen száraz, tiszta, por- és zsírmentes.

Rázza fel a pácot jó alaposan, öntsön ki belőle egy keveset égy nem műanyagból ké­szült tálba, majd gyorsan és egyenletesen vi­gye fel a fára egy pámaszerüen összehajto­gatott, nem bolyhozódó ronggyal. Nagyobb felületek pácolásához használjon festőpár­nát.

Ahol a pác száradni kezd, arra a részre már ne vigyen fel újabb réteget, mivel úgy csak sötétebb lesz a szín. Ha viszont a fát sö- tétebbre szeretné pácolni, száradás után hordjon fel rá még egy újabb réteget. A szá­radási időt a gyártó a festék dobozán tünteti fel.

A pác száradása után a felületet dörzsölje át finom szemcsés csiszolópapírral. Ezt köve-

FAPÁCOLÁS • FARONTÓ BOGARAK • FAROSTLEMEZ • FATUSKÓK • FAVÁGÁS • FAZEKASSÁG

tőén fesse át ismét az egész darabot, hogy a csiszolás során lecsupaszított kiemelkedő ré­szeket is bevonja. Hagyja száradni egy éjsza­kán át, csak azután lakkozza le vagy tömítse a felületi pórusokat.


Farontó bogarak

Hogyan szabadulhat meg e kellemetlen kártevőktől?

A farontó bogarak közül a lakásban a legna­gyobb valószínűséggel a közönséges kopo­góbogár jelenik meg. Ez a kis rovar megtá­madja a tetőszerkezet nyers gerendáit, és szinte minden egyéb, kezeletlen faanyagot: a padlódeszkákat, a bútorok hátlapját és egye­beket.

Tavasz végén érdemes körülnéznie, nem lát-e valahol a rovar megjelenésére utaló je­leket; kicsiny, mintegy 2 mm átmérőjű lyuka­kat a fában, vagy aprócska faporkupacokat. Ha nem védekezik ellene, igen komoly káro­kat okozhat.

A nőstény bogár 60 petét is rakhat a rések­be és repedésekbe, s az ezekből kikelő lár­vák berágják magukat a fába, ahol kis alag- utakat fúrnak. Akár 3 évet is eltölthetnek a fá­ban, majd a felszín közelébe húzódnak, ahol felnőtt bogárrá fejlődnek. Ekkor kirágják ma­gukat a fából, hogy újabb petéket rakhassa­nak, és így újabb ciklus kezdődik.

Nem túl kiterjedt fertőzés esetén ecsetelje be vagy permetezze le az érintett területet ki­fejezetten a farontó bogarak elleni szerrel, de ügyeljen arra, hogy a folyadék a lyukakba is beszivárogjon. Ha a fertőzés túlságosan nagy területet érint (például padlásteret), akkor köl­csönözzön egy ipari permetezőgépet és egy légzőkészüléket. 18-20 m2-ként 4,5-5 I rovar­ölő szert számítson. Ha a bogarak bútorokat támadtak meg, fecskendezzen rovarölő szert minden egyes apró lyukba egy injektorral el­látott kannából.

A kezelt fára mászó rovarok ezután ugyan­úgy elpusztulnak, mint azok, amelyek belülről rágják ki magukat. így megszakad a ciklus.

Amennyiben nem biztos abban, hogy a la­kásában észlelt jelek farontó bogaraktól szár­maznak-e, vagy nem tudja megállapítani, mennyire súlyos a helyzet, hívjon ki egy kár­tevőirtással foglalkozó szakértőt.

A bútorokat úgy védheti meg a rovartáma­dásoktól, ha rovarölő szert tartalmazó bútor­tényező készítményt használ. Alaposan vizs­gálja át a használtan vásárolt bútorokat is; néhány kis lyuk nem feltétlenül jelenti azt. hogy ott még élő lárvák is vannak, de elővi­gyázatosságból fecskendezzen az összes ilyen lyukba egy kis rovarölő szert és használ­jon rovarölő bútorfényezőt is.

Jóval ritkább, de sokkal súlyosabb károkat okozó farontó bogár a házicincér, amelynek lárvája akár 6 évig is elélhet a faanyagokban. Mintegy 6×3 mm nagyságú ovális lyukakat fúr, általában közel a felszínhez, ezért azok rendszerint szemmel is láthatók.

Ha otthonában fajavításokat végez vagy építkezik, lehetőleg nyomás alatt impregnált faanyagot vásároljon.


Farostlemez

Alkalmazása, megmunkálása

Ez a barkácsolók kedvence – nagy nyomá­son összeragasztott faszilánkokból készül. Vágható, fúrható, bár ragasztóanyaga kicsor- bithatja a szerszámokat. Szemcsés szerke­zete miatt a hagyományos facsavart nem tart­ja meg, de kaphatók az ehhez használható ún. faforgácscsavarok. Hagyományos facsa­varhoz fúrjon lyukat, üsse bele a fatiplit, és abba csavarozza bele. A farostlemez ol­csóbb, mint a deszka és a rétegelt lemez. Különböző mérethatárok között kapható.

Vastagságát tekintve lehet 12, 18, 22 és 25 mm-es (félcolos, háromnegyed colos, hét­nyolcad colos és egycolos). A szokásos táb­laméret 1,2×2,4 m-től 1,8×0,6 m-ig terjed. Több keménységi fokozata használatos. Az alapminőség csak beltéri használatra alkal­mas, mivel még festve is erősen nedvszívó. Kültéri minőségben is sok válfaja van.

A felületborítás nélküli farostlemez jól al­kalmazható parkettaalátétnek, tetőtéri padló­zatnak, valamint – kátránypapírral borítva – fészer vagy garázs feletti lapos tetőnek. Sok fajtája van a műgyanta alapú kemény, sima, fényes felülettel borított farostlemeznek is. Polc-, asztallap- és egyéb bútorkészítést is­mertetünk a faliszekrény címszó alatt. A felü- letborításos farostlemezek skálája igen szé­les, a fehér melamintől a sokféle fautánzatig, de vannak valódi furnérral, mahagónival, tik­fával, tölggyel borított lemezek is. Rávasalha­tó szalagként kaphatók a hasonló színű és erezetű szegőlemezek.

A farostlemez megmunkálása Nem csupán hengeres fatiplit, hanem különféle műanyag betéteket is beszerezhet a barkácsboltban: csak ezek beépítésével alkalmazható a fa­csavar meg az önmetsző csavar.

Ha rostlemezt valódi fával kombinál, ügyel­jen rá, hogy a csavar vagy a szeg a lemezen áthatolva a fában kapaszkodjon meg. A rost­lemez is ragasztható a szokásos faragasztók­kal.

A rostlemez vágható kézifűrésszel, szalag­fűrésszel. körfűrésszel, dekopirral, az éleket gyaluval és/vagy csiszolópapírral szokás el­dolgozni.


Fatuskók

Kivágott fák tönkjének és gyökereinek az eltávolítása

A fák gyökerei igen mélyen lenyúlhatnak a ta­lajba, és vízszintes irányban is meglepően messzire érhetnek. A kivágott fák tönkje álta­lában kihúzatható egy traktorra erősített lánc­cal, ha van elég hely. Szűk helyen használjon kifejezetten erre a célra gyártott kézi tönkhú­zó csörlőt. Az is jó megoldás, ha motoros tönkaprító géppel tünteti el. Az utóbbi két be­rendezés kisgépkölcsönzőkben bérelhető.

A tönkhúzó csörlőt drótkötéllel hurkolja egyik végén a tuskóhoz, a másik végén egy közeli fához. A húzás megkezdése előtt ellen­őrizze, nem fut-e be nagyobb gyökér a pázsit vagy egy épület alá, és ha talál ilyet, fűrészel­je le, nehogy valami kárt okozzon, amikor a környékén mozogni kezd a talaj.

A tönkaprító gépnek erős, éles pengéi van­nak, amelyek oldalirányban vágva forgáccsá aprítják a fát a talajszint alatt kb. 15 cm mély­ségig.

A talajban maradt fatönköktől úgy is meg­szabadulhat, ha gyorsítja korhadásukat, majd kiégeti azokat. Fúrjon lyukakat a tuskó tetejé­be és azokat töltse meg nátrium-kloráttal – ezt gyomirtóként árusítják. Egy hónap múlva aztán gyújtsa meg a tüsköt, de vigyázzon, mert ha száraz volt az idő, a nátrium-klorát még igen lobbanékony lehet!


Favágás

Hogyan kell tűzifát hasogatni?

A 38-40 cm-nél nagyobb átmérőjű rönkök széthasításához használjon favágó fejszét, vagy acéléket és pörölyt. Üsse bele az ék élét a rönkbe szálirányban úgy, hogy az ék függő­legesen álljon, majd a pöröllyel rácsapva ha­sítsa szét a fát.

A 60 cm-es vagy nagyobb átmérőjű rönkök hasításához különleges, kúp alakú, tüskés ék kell, az úgynevezett „rönkgránát”, amelyet szintén pöröllyel vernek a rönkbe.

Állítsa fel a rönköt a favágó tuskóra, és a pöröllyel néhány kisebb ütéssel verje bele a .gránát’ hegyét a rönk közepébe, ezután sújtson le néhányszor erőteljesen a pöröllyel a .gránátra”, és a rönk több darabra fog szét­esni.

A rönkdarabok gyújtóssá aprításához használjon kacort vagy kisbaltát.


Fazekasság

Agyagtálak és -edények készítése, kiégetése és mázzal bevonása

A fazekasagyagnak számos fajtája létezik:

Kőedényagyag Sokféle színben létezik; ki­égetve porózussá válik.

Kerámiaagyag Kiégetve kemény, nem poró­zus szerkezetű.

Porcelánagyag (kaolin) Rossz megmunkál- hatósága és a kiégetéshez szükséges magas hőmérséklet miatt nehéz vele dolgozni: ki­égetve áttetsző fehérré válik.

Önkeményedő formázóagyag Kezdőknek ajánlott, mert nem kell kiégetni; mázzal, lak­kal bevonva porózusságát elveszti, de nem alkalmas folyadéktárolásra szánt edényféle­ségek anyagául.

Az agyag előkészítése és formázása A fa­zekasagyagot nedvesen vagy szárazon sze­rezheti be. A kevésbé tömör száraz agyagot keverje el vízzel, hogy megmunkálható le­gyen; ezután hagyja leülepedni lezárt edény-

FAZEKASSÁG • FEDELES TŰZÁLLÓ EDÉNYEK • FEJ- ÉS ARCSÉRŰLÉSEK

FAZEKASSÁG

Agyagozás fazekaskorong

A szabad kézzel történő agyagformázásnál a szerszámokat az ujjai helyettesítik. Ha önke- ményedő agyagot használ, még égetőkemen­cére sincs szüksége. A kézi agyagozásnak két módja van. Az egyiknél az agyagtömböt ujjal nyomásával belülről és kívülről egyszerre for­mázza. A másiknál az agyagból sodorjon csí­kokat, amelyeket azután lapos alátéten, kari­kákra hajlítva rétegezzen egymásra.

Rétegezés Először készítsen lapos agyagkorongot, majd sodorjon egy agyagcsíkot és karikába tekerve egy fadarab segítségévei nyomja rá a ko­rongra.

Rétegezzen egymásra további karikákat, és mindegyikre ken­jen agyagiszapot (víz és agyag sűrű keverékét) A munkádé- rab külső felületét húvelykuijá- vaí simítsa le.

Nagyobb edény nyakát és szá’ ját az agyagkarika összehúzá­sával szűkítse. Időnként pár percig hagyja az agyagot szá­radni. nehogy Összeessen

ben vagy műanyag fóliába csomagolva né­hány napig.

A nedves agyaghoz adjon bőségesen vi­zet, hogy képlékennyé váljon, majd jól dol­gozza össze, hogy az esetleg benne lévő csomók eltűnjenek. A felesleges víz eltávolí­tása érdekében hagyja állni néhány napig. A kész agyagnak annyira kell kiszáradnia, hogy elég kemény legyen a megmunkáláshoz.

Az agyagot mindig tartsa légmentesen zá­ródó edényben, de tegyen mellé egy nedves rongyot is, amely megóvja a teljes kiszára­dástól.

Szüksége lesz néhány formázószerszám­ra, egy nagy szivacsra vagy rongyra, amellyel a nedvességet felitatja, valamint egy deszká­ra vagy táblára, amelyen dolgozik. Legyen kéznél növénypermetezőben vagy tálban víz is. hogy munka közben megnedvesíthesse az agyagot. Az agyag vágásához készítsen vá­góhuzalt: egy erős drótot vagy damilt rögzít­sen két fanyél közé.

Teherbíró, sík felületen dolgozzon, s az agyag alá tegyen deszkát vagy táblát. Az agyagtömböt vágja ketté a huzallal, majd az egyik felét tegye a másikra és keményen dön­gölje össze a két darabot. Ezt a műveletet a tömb különböző irányokban történő kettévá- gásával mindaddig ismételje, amíg az agyag állaga homogén nem lesz. Ezután legalább 10 percig gyúrja az agyagot – addig, amíg könnyen megmunkálhatóvá nem válik és ra­gacsossága meg nem szűnik.

Egyszerű edényeket, tálakat szabad kéz­zel is formázhat. A két legkönnyebb módszert az ábrasor bemutatja. Az így készült edények felületének kiképzésére számos lehetőség kí­nálkozik.

A felületminták kialakításához használhat mindennapi tárgyakat, például csavarokat, kagylóhéjat, de ágakkal, falevelekkel is nyomhat mintát az agyagba.


nélkül

Kivékonyítás A go­lyóvá gyúrt agyag közepébe mélyessze bele a hüvelykujját, majd belülről és kí­vülről történő nyom­kodással formázza az edényt.

Ha az agyagot ki akarja égetni, előtte leg­alább egy hétig hagyja állni a belőle készült edényeket, hogy teljesen kiszáradjanak. Az önkeményedő agyag már két nap után telje­sen szilárd. Ha korongolással akar agyag­edényeket készíteni, szakkörben, tanfolya­mon vagy műhelyben sajátítsa el a megfele­lő fogásokat, mielőtt az ehhez való felszere­lést megvásárolná.

Kiégetés Az agyagot rendszerint 1100 °C fe­letti hőmérsékleten égetik ki, hogy kellően ke­mény legyen és elveszítse porózusságát. Eh­hez elektromos vagy hagyományos – tüzelő­anyagot égető – kemence szükséges. Az új égetőkemencék drágák – a használtakhoz jó­val olcsóbban hozzájuthat. Kemence vásárlá­sakor ügyeljen rá, hogy megbízható gyártó cég terméke legyen, amely szervizt és alkat­részellátást is biztosít. Az elektromos kemen­ce teljesítményét ellenőnzze, nehogy az ott­honi hálózatot túlterhelje. A hagyományos ke­mencék többsége földgázzal működik, de vannak olaj-, koksz- és fatüzelésű típusok is. Az agyag égetésének két fázisa van: a biszk- vitégetés vagy zsengélés, illetve a mázége­tés.

Biszkvitégetés (zsengélés) E folyamat aránylag alacsony hőfokon. 800-900 °C körül zajlik. Az agyagot merevvé teszi, miáltal job­ban kezelhető lesz és alkalmassá válik a mázréteg felhordására. A kemence hőmér­sékletét lassan emelje, hogy az agyagban maradt nedvesség fokozatosan párologhas­son el. ne pedig robbanásszerű gőz kíséreté­ben, mert ettől az agyagtárgy megrepedhet. A lehűlésnek ugyancsak fokozatosan kell tör­ténnie.

Az agyagedényeket zsengéléshez egy­másra rakhatja, mázégetésnél azonban külön kell állniuk, egymástól legalább 0.5 cm-re. Mázégetés A szaküzletekben számos máz- és zománcféleség kapható – felhasználásuk­nál mindig kövesse a gyártó utasításait. Az alacsony hőfokú kiégetéshez való mázak több­féle színben kerülnek forgalomba, mint azok, amelyek a magasabb hőfokon égnek ki, de mi­vel lágyabbak, könnyebben karcolódnak.

Mázégetés előtt a zsengélésen átesett agyagtárgy felületét nedves szivaccsal vagy ronggyal alaposan portalanítsa. Ekkor vigye fel rá a mázat: öntse bele az edénybe, amit azután addig forgasson, amíg minden részét be nem vonja, vagy mártsa az edényt a máz­ba. majd rá77a le róla a felesleget. Ahol az edényt tartotta, arra a helyre ecsettel utólag vigye fel a mázat. Ügyeljen arra, hogy az agyagtárgy talpára ne kerüljön máz, különben odaragad a kemence lapjához.

A mázzal történt bevonás után a tárgyat ne érintse meg, hagyja teljesen megszáradni, azután újra égesse ki, az adott mázfajtának megfelelő hőmérsékleten.


Fedeles tűzálló edények

Sütés sütőben és tűzhelyen lefedve

A csak sütőben használatos fedeles edények készülhetnek porcelánból, fajanszból, cse­répből. Ha ezek közül bármelyiken fel van tüntetve, hogy iángbiztos, akkor azt a tűzhely tetején is használhatja.

Tűzhelyen, sütőben egyaránt használható az öntöttvas- és a zománcozott lábos, és per­sze a tűzálló jénai tál is. Ez utóbbit, ha tűzhe­lyen használja, a lángot állítsa kicsire (illetve alacsony fokozatra), és a biztonság kedvéért használjon lángelosztót is.

Hús, hal, zöldség egyaránt igen ízletesen elkészíthető ezekben az edényekben. Általá­ban három rész szilárd halmazállapotú anya­got érdemes egy rész mártással keverni, így az étel nem lesz sem túl sűrű, sem túl híg.

Vágja a húst kis darabokra, forgassa bele fűszerezett lisztbe, majd kevés olajon vagy zsíron egy serpenyőben pirítsa barnára. Cse­pegtesse le. majd tegye a tűzálló edénybe. Az előkészített zöldségeket is párolja meg a serpenyőben, majd tegye a húshoz. Végül készítse el a mártást is: keverje a lisztet a ser­penyőben hagyott pecsenyelébe, pirítsa pár percig, öntse fel húslével vagy vízzel, és ad­jon hozzá fűszereket. Forralja fel és sűrítse be. majd a kész mártást öntse a tűzálló edénybe. Fedje be az edényt, s tegye 150-180 ’C-os sütőbe, vagy a tűzhely tetejé­re. Hosszú főzési idővel számoljon. Egy jó mi­nőségű ürüragu. párolt báránykotlett 2-2,5 óra alatt készül el. öreg vagy szívós húsok­nak ennél több, csirkének, gyenge báránynak kevesebb időre van szüksége.


Fej- és arcsérülések

Elsősegélynyújtás sürgős esetekben

Ha valakinek fejsérülése van – például zuha­nás vagy közlekedési baleset következté­ben -, ahhoz haladéktalanul hívjon orvost,

FEJ- ÉS ARCSÉRÜLÉSEK • FEJESUGRÁS

FEJ- ÉS ARCSÉRÜLÉSEK


Fejseb és törött állkapocs kötözése

Fejesugrás

Fejjel a vízbe

1 Gyengében szorítson egy kis kötszert a sebre, hogy elállítsa a vérzést.

(A) A fejbőrből vagy arcból folyó vér forrását egy darab kötszerrel megtalálva, tapasszal vagy kötéssel rögzítse Törött állkapocs gyanúja esetén rögzílökótésre van szükség. A sérültet minél gyo’sabban vigye orvoshoz.

3 Vezesse a kendő két végét előre a homlokhoz, s kösse őket össze. Hátul húzza lefelé a kendő harmadik csücskét.

Hogyan fogjunk hozzá?

2 Háromszögletű kendővel rögzítse a kötszert. A kendő két csücskét keresztezze a tarkónál.

 1. Vérző arc Szorítson össze- najtogatott. tiszta zsebkendőt vagy papír zsebkendőt a sé­rült helyre. Amikor a vérzés csillapult, tegyen még egy ré­teg kötszert a zsebkendőre, és rögzítse ragtapasszal.
 2. Törött állkapocs A sérült egy kis kötszerrel a kezében támassza meg saját áliát. ón kendővel rögzítse a kötszert, és a keroőt csomózza össze a fejtetőn. Ha a sérült fogai összeszoknának, lazítson ki­csit a kendőn.

4 A kötést tartsa óvatosan a kezével, a harmadik csücs­köt pedig húzza a fejtető felé. Rögzítse biztosítótűvel vagy ragtapasszal.

A szükséges önbizalom megszerzése érde­kében először a medence szélén ülve próbál­kozzon, míg csak kellő bátorságot nem érez magában a következő lépés megtételéhez.

vagy – ha nem túl súlyos az állapota – szál­lítsa a legközelebbi kórház traumatológiai osztályára. Ez különösen érvényes idősebb emberekre vagy az olyan sérültre, aki, ha csak rövid időre is, de elvesztette az esz­méletét. Ilyen esetekben mindig fennáll a bel­ső vérzés vagy esetleg az agyi sérülés ve­szélye.

Amíg a segítség megérkezik, gondoskod­jon a sérült légútjainak szabadon tartásáról. Az eszméletlen sérültet fektesse stabil oldal­fekvő helyzetbe, de ha nem lélegzik, akkor ehelyett alkalmazzon mesterséges lélegezte­tést.

A fejbőr sérülése A sok-sok kiömlő vér miatt e sérülések gyakran komolyabbnak látsza­nak, mint amilyenek valójában. A vérzés elál­lításához szorítson tiszta zsebkendőt vagy tö­rülközőt a sebre, vagy a sebet az ábrán lát­ható módon kötözze be.

Törött állkapocs A törött vagy kiugrott áll- kapcsú sérülnek rendszerint belső szájsebe is van, amelyet néha a balesetben eltört fog okoz. Lehet, hogy a sérült alig tud beszélni, és ömlik a szájából a nyál (néha vérrel együtt). Az állkapcsot a kórházba kerülésig is meg kell támasztani (I. az ábrát). A sérült szá­ját ujjal kell megtisztítani a vértől és a fogda­raboktól, nehogy a törmelék fulladást okoz­zon.

Arcsérüiések Az erős vérzés miatt az arcsé­rülés gyakran súlyosabbnak látszik a valósá­gosnál. A mély sebeket orvosnak kell össze­varrnia, de a legtöbbet elegendő megtisztíta­ni és bekötözni.

Az álló testhelyzetből fejjel előre történő víz­be ugrást leghelyesebb fokozatosan megta­nulni. Kezdje úgy, hogy leül a medence szé­lére, és lábát a vízbe lógatja. Kezét össze­érintve nyújtsa ki karját a feje fölé, majd hajt­sa előre a fejét, és állával érintse meg a mell­kasát. Most hajlítsa előre törzsét, és tovább­ra is kinyújtott karral egyszerűen dőljön bele a vízbe. A felszínre emelkedéshez hajlítsa nyakát és kezét felfelé.

Térdelő helyzetből A következő próbát már részben térdelő helyzetből kezdje. Egyik lábá­val térdeljen a medence peremére. Karját nyújt­sa ki, emelje a feje fölé, ős állával ismét érint­se meg a mellkasát. Boruljon előre, és amint a térde eltávolodik a talajtól, nyomja fel a csípő­jét. és lábával lökje előre magát a víz felé. A vízbe érve nyújtsa ki és zárja össze a lábát.

Ülő helyzetben nyújtsa karját fel­felé. majd dőljön előre, és sarká­val lökje el magát

Lábát tartsa nyújtva, miköz­ben a vízhez közeledik. Kézzel előre, összezárt karral és lábbal, egyenes tartással érkezzen a vízbe.

Álló helyzetből ugorva rúg­ja el magát felfelé, majd tör­zsét hajlítsa előre, lábát és kari át pedig tartsa összezárva

FEJESUGRÁS • FEJFÁJÁS • FEJSZÉK ÉS BALTÁK • FEKÉLY • FÉKHIBA

Álló helyzetből Most próbálja meg állva. Lábujjaival kapaszkodjon a medence pere­mébe, karját emelje a magasba, és fejét most is mélyen hajtsa le. Derékból hajoljon előre, törzsét és karját tartsa egyenesen, majd dől­jön előre és lefelé. Először a keze érkezzen a vízbe, a medence szélétől 60-120 cm-es távolságban.

FIGYELMEZTETÉSI Ne ugorjon soha olyan vízbe – se a tengerbe, se folyóba vagy tóba aminek a mélységét nem ismeri. Álló helyzet­ből való fejesugráshoz legalább kétméteres vízmélységre van szükség. Ellenőrizze azt is, hogy nincsenek-e a víz alatt sziklák vagy uszadékfa. Krónikus fülgyulladásban vagy homloküreg-bántalmakban szenvedő ember kérje ki orvosa tanácsát.


Fejfájás

Könnyebb esetek enyhítése, súlyosabbak felismerése

A fejfájást leggyakrabban a fejbőr, a homlok és a nyak izmainak tartós megfeszítése okoz­za. A fájdalom legtöbbször a fej hátsó részén jelentkezik – bár nemegyszer a homloki ré­szen, illetve a fejtetőn és a hátsó nyakiz­mok is feszültnek érződnek.

Az efféle feszültség okozta fejgörcsök rendszerint estefelé, szorongásos állapotban vagy erős összpontosítást igénylő nap végén jelentkeznek – például hosszú távú autóveze­tés után. Ritkaság – bár előfordul hogy pár óránál tovább tartsanak.

A fájdalom enyhítésére fel kell lazítani a megfeszült izmokat – egy kis pihenésre vagy rövid alvásra van szükség. Baráti teázgatás is jót tesz. Sokakon segít a masszírozás vagy a forró borogatás (a homlokra és a koponya­alapra kell helyezni). Ha egyik módszerre sincs lehetőség, vagy egyik sem hoz ered­ményt, vegyen be enyhe fájdalomcsillapítót a gyártó által feltüntetett adagban.

Visszatérő fejfájás Fejfájása időnként min­den embernek van – némelyiknek gyakran, másoknak ritkábban. Ha többször van fejfájá­sa, mint az indokolt lenne, próbálja meg kide­ríteni az okát és a megszüntetés módját.

Gyakori ok a szorongás és a túlhajszolt­ság. Próbáljon meg kevesebbet dolgozni és életmódot változtatni, hogy a feszültsége csökkenjen. Járjon sokat friss levegőre, és végezzen tornagyakoriatokat.

Mikor forduljon orvoshoz? Azonnal fordul­jon orvoshoz, ha fejfájását aluszékonyság kí­séri, vagy ha előzőleg fejsérülése volt, illetve ha a fejfájás hirtelen kezdődik és nagyon erős.

Mielőbb menjen orvoshoz a következő esetekben:

 • A fejfájás 2-3 nap alatt sem múlik el.
 • A fájdalom köhögéskor vagy a fej mozgatá­sakor erősödik, és több mint 3 napig tart.
 • A fájdalmat más tünetek is kísérik, például nyak- vagy hátmerevség, látászavarok vagy hányás.


Fejszék és balták

Élezés és új nyél beillesztése

Akár új, akár régi a fejszéje vagy baltája, használat előtt élezze meg olajfenőkövei. Legcélszerűbb a kombinált fenókő, amelynek egyik oldala közepes, a másik pedig finom szemcsézetű.

Helyezze a fejszét a munkapadra úgy, hogy az éle túllógjon a munkapad szélén, és a fejsze nyelét a fejéhez közel megmarkolva tartsa szilárdan. Először a fenőkő közepes, majd finom szemcsézetű felét a penge éle fe­lé döntve munkálja meg az egyik oldalát. Majd fordítsa meg a pengét, és a másik olda­lon is ismételje az élezést.

Ezt követően a fejsze élének teljes hosszá­ban ellenőrizze az élezést: a fényes foltok életlen részekre utalnak. Az élezést addig folytassa, amíg az él teljes hosszában szürke nem lesz, és szinte láthatatlanná nem válik.

Szilicium-karbid élezővei is élesíthet. Fog­ja be egy satuba a fejsze vagy balta fejét. Az élezőt tartsa laposszögben az éléhez, és min­den egyes húzás végén felemelve mozgassa felfelé, az éle felé.

Az olajfenőkővel vagy élezővei való élezés után a penge olajos kézi fenőkővel fenhető igazán élessé. Fogja a kör alakú követ a te­nyerébe úgy, hogy az ujjai a fenőkő oldalába vágott mélyedésekbe simuljanak, nehogy megvágja őket a fejsze élével. Körkörös moz­dulatokkal fenje meg a penge mindkét olda­lát, ügyelve arra, hogy a fenőkövet mindig azonos szögben tartsa az élhez.

Ha az él komolyan kicsorbul vagy a gyako­ri élezéstől eltompul, szakembernél köszörül- tesse újra.

Nyélcsere A laza, hasadt vagy törött nyelű fejszével dolgozni veszélyes, ezért azt ki kell cserélni. A nyél kivételéhez fogja a fejsze vagy balta fejét satuba, és a fej közelében fű­részelje le róla a nyelet. A fejben lévő fába


A fejsze karbantartása

Élezés Az olajfenőkővel felváltva dörzsölje a penge mindkét oldalát.

Új nyél Az új nyél felső végén vágott horonyba verjen éket, hogy a nyél megszoruljon a fej­sze fejében.

fúrjon lyukakat, majd vésővel vagy öreg csa­varhúzóval üsse ki a maradék fát.

A legtöbb új nyél felső végébe a gyártók hornyot vágnak. Ha horony nélkülit vásárol, hosszában fűrészeljen egyet a felső végébe. Készítsen egy beleülő vékony keményfa éket. Fa- vagy gumikalapáccsal üsse be a nyelet a fejbe, amíg meg nem szorul, majd szorosan verje bele az éket.

A kiálló, fölösleges éket fűrészelje le, majd csiszolópapírral csiszolja a nyél felső végét a fejjel egy szintbe.

Ha még biztonságosabb nyelet akar, a fa­ékre keresztben – a vaskereskedésben kap­ható – féméket verhet. Végűi finom csiszoló­papírral munkálja simára a nyelet, és puha ronggyal kenjen rá lenolajat.


Fekély

A fájdalmas panaszok enyhítése

A gyomorfekély a has felső részében és köz­vetlenül a bordák alatt okoz égető fájdalmat, amely kora reggel és az étkezések után gyak­ran rohamokban jelentkezik. A férfiaknál gya­koribb, mint a nőknél. A fiatal férfiak általában a vékonybél első részében kialakuló nyom- bélfekélyre, míg a középkorú és idősebb fér­fiak a gyomor falát érintő gyomorfekélyre haj­lamosak.

A kiváltó okok mindkét esetben hasonlóak: túlzott gyomorsavtermelés, stressz, szoron­gás, túl sok munka és dohányzás. Ezek a té­nyezők mind kiválthatják a fekélyt. A fájdal­mas rohamok 4-8 hétig is eltarthatnak és idő­közönként ismétlődhetnek. Súlyos esetekben vérzés, vérhányás is előfordulhat.

Kezelés Hagyjon fel a dohányzással, kerülje a stresszhelyzeteket és egyen keveset, de gyakran. Ne fogyasszon zsírban sült, nehéz ételeket, inkább könnyű, tejeseket, amelyek lekötik a gyomorsavat. Szedhet a gyógyszer­tárakban kapható savlekötő gyógyszereket is.

Ha az otthoni kezelés néhány hét alatt nem vezet eredményre, vagy 40 éves kora után fellépnek a jellegzetes tünetek, forduljon or­voshoz, aki a gyomorsavtermelést gátló, illet­ve a savakat semlegesítő, savlekötő gyógy­szert ír fel. Az is elképzelhető, hogy teljes kór­házi kivizsgálást rendel el.

A fekély súlyos esetekben végül operációt igényelhet. Ne feledje, hogy mind a nyombél-, mind a gyomorfekély kiújulhat, amennyiben a rendszertelen életvitellel nem hagy fel.


Fékhiba

Lassítás és megállás vészhelyzetben

Ha a fékje normális vezetési körülmények kö­zött – például amikor lassítani próbál egy lám­pánál – meghibásodik, akkor is biztonságo­san meg tud állni, ha gyorsan cselekszik.

Egyenletesen húzza be a kéziféket, ugyan­akkor pumpálja a fékpedált, hátha vala­mennyi hidraulikus nyomás visszatér a fő fék­rendszerbe. Másik kezével erősen tartsa a

FÉKHIBA • FÉLÉNKSÉG • FELESLEGES SZŐRSZÁLAK

kormányt, mert a kézifék használatával a hát­só kerekek leblokkolhatnak, és a kocsi hátul­ja oldalra csúszhat. Ha érzi, hogy a hátsó ke­rekek blokkolnak, engedje vissza kissé a ké­ziféket.

Amikor a kézifék már lelassította a kocsit, fokozatosan váltson vissza a sebességváltó­val, hogy a kisebb sebességfokozatokban a motorfék is segítsen a lassításban. Ha a gép­kocsijában automata sebességváltó van. tol­ja a kapcsolókart L (lassú) vagy 2 (második fokozat) állásba.

Ha a kézifék és az alacsony sebességfo­kozatok nem lassítják le eléggé a kocsit ah­hoz, hogy elkerülje a balesetet, próbálja meg járművét emelkedőre, földtöltésre vagy kerí­tés, sövény mellé kormányozni. Ez segíthet a további lassulásban, és talán az összeütkö­zés elkerülésében is – még ha a gépkocsi megrongálódása árán is.

Kézifék meghibásodása Ha akkor romlik el a kézifék, amikor egy meredek emelkedőn út­közben megáll, nehezen fog elindulni anélkül, hogy előbb vissza ne gurulna. Ez is megold­ható azonban a .sarok-lábujj” technika segít­ségével.

Lábujjával tartsa lenyomva a fékpedált, és forgassa el úgy a lábfejét, hogy a sarkával le tudja nyomni a gázpedált. Ezzel egyidejűleg a sebességváltót tegye első fokozatba, és a másik lábával engedje fel a tengelykapcsoló pedált. Amikor a kocsi megindul előre, emel­je fel a lábujját a fékpedálról, és a megszokott módon adjon gázt.

A fékek ellenőrzése A gépkocsi fékrendsze­rének rendszeres, heti ellenőrzése csökkenti a menet közben bekövetkező teljes fékmeg­hibásodás esélyét.

A leggyakoribb ok a hidraulikus rendszer szivárgása, ami miatt csökken a fékfolyadék mennyisége. Ellenőrizze a folyadékszintet a fő fékhenger tartályában – ez általában a mo­tortér válaszfalán vagy annak közelében van elhelyezve. Ezt hosszabb útra indulás előtt is feltétlenül ellenőrizze.

Ha a folyadékszint bármikor észrevehető­en csökken, a rendszerben szivárgás van, amit a lehető leghamarabb autószerelővel ja­víttasson meg.


Félénkség

Hogyan küzdhető le?

A félénkséget gyakran az ember önmagával szemben támasztott megalapozatlan elvárá­sai és a sikertelenségtől való túlzott félelem okozza. Vannak például olyanok, akik azt hi­szik, hogy bármilyen helyzetben tökéletesen fel kellene találniuk magukat. Amikor ennek a saját magukkal szembeni teljesíthetetlen el­várásnak nem sikerűi eleget tenniük, úgy ér­zik, kudarcot vallottak, és félnek az újabb pró­bálkozásoktól.

Mások úgy érzik, őket mindenkinek szeret­nie kellene – ami nyilvánvalóan lehetetlen -, és a legkisebb vélt vagy valós visszautasítás is súlyos lelki válságot idézhet elő náluk.

Ismerje fel a félénkségét Az emberek több­ségében a magabiztosság és a félénkség egyaránt megtalálható. Bizonyos helyzetek­ben, illetve bizonyos személyek társaságá­ban félénken viselkednek, máskor viszont magabiztos és könnyed a viselkedésük.

A félénkség leküzdésének első lépése an­nak felkutatása: ki vagy mi okozza azt. Ehhez legalább egy héten keresztül jegyezze fel azokat az alkalmakat, amikor félénknek érez­te magát. írja fel, kiknek a társaságában volt és hogyan viselkedett, de a tettei mellett a gondolatait és érzéseit is vesse papírra.

Egy idő után nézze át ezeket a feljegyzé­seket. Vizsgálja meg, talál-e az esetekben közös vonásokat? Vannak-e bizonyos sze­mélyek, helyzetek vagy témák, amelyek külö­nösen félénkké teszik? Mit gondol és érez, s mitől fél e körülmények között? Miért reagál úgy, ahogy teszi?

Elég sokan válnak félénkké például olyan­kor, ha szakemberekkel állnak szemben, pél­dául ha orvoshoz, tanárhoz vagy akár egy ön­kormányzati tisztség viselőhöz fordulnak taná­csért, mivel attól tartanak, hogy ostobának fognak tűnni.

Mások éppen az olyan személyek társasá­gában válnak visszahúzódóvá és hallgatag­gá. akikkel szeretnék megkedveltetni magu­kat – ilyenkor ugyanis teljesen alaptalanul at­tól kezdenek rettegni, hogy a másik valószí­nűleg nem szereti meg őket. Ha pedig mégis szóba elegyednek vele, nem mernek a sze­mébe nézni és hamarosan kifogynak a be­szédtémákból.

Változtasson a viselkedésén Próbálja meg­változtatni a félénkségét okozó gondolatait vagy érzelmeit. Ha például felvilágosítást kér egy szakembertől, győzze meg magát arról, hogy semmivel nem ostobább, mint hasonló helyzetben bárki más; hogy a kérdését igen­is érdemes feltenni, és hogy minden joga megvan a kért információkhoz.

Ne engedje eluralkodni magán ok nélkül azt az érzést, hogy egy másik ember nem kedveli. Gondoljon arra, hogy valójában egyáltalán nem tudja, mit gondol önről az a másik személy, és ezért értelmetlen dolog fel­tételezni róla az ön iránti ellenszenvet.

A viselkedését is próbálja átalakítani. Be­széljen magabiztosan és igyekezzen mindig beszélgetőpartnere szemébe nézni.

Próbáljon meg újfajta módon reagálni a ne­héz helyzetekben. Képzelje el, hogyan sze­retne ilyenkor viselkedni, majd próbálja azt meg is valósítani – de ne keseredjen el, ha elsőre nem sikerül. Figyelje meg. hogyan vi­selkednek ilyen helyzetekben az ön által nagyra tartott emberek, s próbáljon ebből is ötleteket meríteni.

A beszélgetés fortélyai Sokat segít az is, ha megtanulja a beszélgetés néhány alapvető fogását. Ha például másokkal beszél, gyak­rabban közölje véleményét és érzéseit, ezzel ugyanis továbbviheti a társalgást.

Nyugodtan beszéljen önmagáról. Ha sze­retne valamit megtudni egy emberről, úgy fo­galmazza meg a kérdést, hogy ne lehessen egy-két szóval válaszolni rá.

Az őszinte dicséretek nagyon alkalmasak a beszélgetés elindításához: .Nahát, milyen szép ez a kert!” Vagy kérjen segítséget: „Gondolom, maguk már régóta laknak itt. Meg tudná mondani, hol javíttathatnám meg a fűnyírómat?”

Felajánlhatja a segítségét is, persze csak akkor, ha arra szükség van; „Viheiem az egyik táskáját?”

Néha viszont éppen a legközvetlenebb kérdések segítenek egy társalgás megindítá­sában: „Kovács Gergely vagyok. Önt hogy hívják? Régóta lakik itt? Mi a foglalkozása?”


Felesleges szőrszálak

Hogyan távolíthatók el?

f\z arcon, testen és végtagokon növő nem­kívánatos szőrszálak eltávolításának több módja is van. Ám csak egyetlen olyan mód­szer létezik – az elektrolízis -, amely mara­dandóan eltávolítja a szőrzetet. Ezt csak speciálisan képzett kozmetikus alkalmazhat­ja, ráadásul drága és hosszadalmas eljárás. A házilagos szőrtelenítést viszont rendszere­sen kell végezni.

Borotválás A láb és a hónalj szőrszálainak el­távolítására talán ez a legnépszerűbb mód­szer, de hátránya, hogy a szőr nagyon gyor­san visszanő, már két-három nap múlva meg­jelenik a borosta. A borotvagyártók ma már ki­fejezetten nőknek szánt elektromos és hagyo­mányos borotvákat is forgalmaznak. A férfi­borotvák hatékonyabbak, de kevésbé kímélik a bőrt, így nagyobb a horzsolások és az azo­kat követő fertőzések esélye. A biztonsági bo­rotva alaposabb munkát végez, az eldobható típusok pedig olcsók.

A borotválkozáshoz nem feltétlenül kell bo­rotvahabot használnia, megfelel helyette a közönséges szappan is. Habosítsa meg a bo­rotválandó területet, majd a szőrszálakat a növekedési irányukkal ellentétes irányban borotválja le.

Depilálószerek Ezek a készítmények felold­ják a szőrszálakat, amelyeket aztán le lehet mosni. A kezelt terület két-három napig szőr- telen marad.

A depilálószereket krém, oldat vagy per­met formájában árusítják, de közös jellemző­jük, hogy drágák, használatuk hosszadalmas és sok veszödséggel jár. Elsősorban az ar­con használja ezeket, ha a címke szerint ez megengedett. Pontosan tartsa be a gyártó utasításait, de először is végezzen bőrpróbát: tisztítson meg egy foltot orvosi szesszel az egyik füle mögött és tegyen oda egy kevés szert. Hagyja ott néhány órán át, és ha ezalatt nem okoz gyulladást vagy viszketést, nyu­godtan használhatja.

Dörzsölés A finom csiszolóvászonnal bevont szőrtelenítőkesztyűk a borotválás után a lá­bon megjelenő borosták eltüntetésére a leg­alkalmasabbak. de a karon növő szőrszálak is elvékonyíthatók így. Ezt a módszert más testrészen ne alkalmazza.

FELESLEGES SZŐRSZÁLAK • FELFÚJTAK • FELIRATOK, PLAKÁTOK KÉSZÍTÉSE • FELMONDÁS

A lábak borotválása után mindennap hasz­nálja a kesztyűket: óvatos, körkörös mozdu­latokkal távolítsa el a borostát. A hosszú szőr­szálakat ne próbálja így eltüntetni, mivel az­zal csak a bőrének árt.

Gyantázás Nagyobb területek szőrteleníté- sére alkalmas módszer, amelynek során a szőrszálakat gyökerestül tépik ki. így az ered­mény jóval tartósabb, mint a többi házilagos eljárásnál.

Egy lapos kanállal olvasztott méhviasz és gyanta keverékét terítik a kezelendő terület­re. Amikor megkeményedik, egy gyors moz­dulattal lerántják, és ilyenkor magával viszi a szőrszálakat is. A gyantázás csak akkor ha­tékony, ha a szőrszálak legalább 6 mm hosszúak. Vannak olyan gyanták is. amelyek melegítés nélkül használhatók.

A gyantázást többnyire kozmetikusok vég­zik, de házilag alkalmazható készletek is kap­hatók a háztartási és illatszerboltokban. Min­dig pontosan tartsa be a gyártó használati utasításait.

Szőkítés Ez az eljárás nem annyira a szőr­szálak eltüntetésére, mint inkább az álcázá­sukra szolgál. Elsősorban a felső ajak fölött növő puha, sötét szőrszálak, valamint a lábon ritkásan növő szőrök kezelésére alkalmas. Az arcra és a testre való szőkítöszerek a háztar­tási és illatszerboltokban kaphatóak. Mindig pontosan tartsa be a gyártó használati utasí­tásait, és előbb végezzen bőrpróbát.

FIGYELMEZTETÉS! Valamennyi szörszál-el- távolítási eljárás után ajánlatos a felbolygatott bőrfelúletet nyugtató testápolóval – krémmel vagy folyadékkal – és hintőporral kezelni.


Felfújtak

Hogyan lesz ez az ínyencség könnyű és magas?

A felfújtak lehetnek édesek és sósak is, de rendkívüli könnyűségüket minden esetben a felvert tojáshab adja.

A felfújtakat mindig egyenes falú, kivajazott és liszttel meghintett felfújtformában süsse. Sütés előtt a keverék nem érhet magasabbra a tál falának háromnegyedénél. A felfújt süté­se közben soha ne nyissa ki a sütő ajtaját!

A sütőből kivett felfújtat azonnal tálalja, ne várja meg. amíg összeesik

Pikáns felfújt Az alábbi recept sajtos felfújt, amelyet különböző salátákkal kínálhat.

Ha sonkafelfújtat akar készíteni, az alábbi receptben a sajt helyett használjon 8-10 dkg darált főtt sonkát.

Hozzávalók (4 személyre)

 1. tojás
 2. dkg vaj

4 dkg sima liszt

2,5 dl tej

12 dkg cheddar (vagy trappista) sajt finomra reszelve

só és fekete bors

Vajazzon ki vékonyan egy 14 cm átmérőjű vagy 1 literes felfújtformát, majd hintse meg liszttel. Válassza külön a tojások fehérjét és sárgáját.

Olvassza meg a vajat egy lábasban, majd adja hozzá a lisztet, és állandó kevergetés mellett piritsa kis lángon 1-2 percig. Vegye le a tűzhelyről, és keverje bele apránként a te­jet. Tegye vissza a tűzhelyre, és állandó ke­verés mellett forralja fel, majd főzze kis lán­gon még 2-3 percig, amíg a keverék egészen be nem sűrűsödik.

Keverje hozzá a reszelt sajtot, ízesítse sóval, borssal, és kevergesse kis láng felett a sajt teljes felolvadásáig, majd vegye le a tűzhelyről és hagyja, hadd hüljön egy keve­set.

Verje fel egy kissé a tojássárgákat, majd apránként, óvatosan keverje hozzá a kihűlt sajtos elegyhez. Egy tiszta tálban verje ke­ményre a tojásfehérjéket, aztán egy nagy fémkanállal keverje óvatosan bele a sajtos elegybe.

Kanalazza át az egészet a felfújtformába, majd tegye 200 °C-ra előmelegített sütő kö­zepére. és süsse kb. 35 percig, mialatt a fel­fújt szépen megemelkedik és aranybama ké­reg képződik rajta.

Édes felfújtak A forró, édes felfújt kiváló desszert lehet. Egyszerű csokoládéfelfújt ké­szíthető a fenti sós felfújt receptje alapján úgy. hogy kihagyja abból a sót és a borsot, a sajt helyett pedig 5 dkg olvasztott étcsoko­ládét használ. Adjon a keverékhez egy kis rumot is.

A következő recept narancsfelfújtat kínál elkészítésre.

Hozzávalók (4 személyre)

 1. db nagy narancs
 2. dkg kockacukor
 3. dl tej

5 dkg vaj

2,5 dkg kukoricaliszt

 1. tojás sárgája
 2. tojás fehérje

1 evőkanál narancslikőr vagy narancslé

Vajazzon ki és hintsen meg liszttel egy 1 l-es felfújtformát. Mossa meg és törölje szárazra a narancsokat, majd dörzsölje át héjukat a kockacukrokkal – ez kiszívja onnan az illóolajokat.

Tegye egy lábasba a tejet (négy evőka­nálnyi kivételével), és kis lángon olvassza fel benne az illóolajos kockacukrokat. Forralja fel, majd vegye le a tűzhelyről.

Olvassza fel a vajat egy lábasban, kis lán­gon. Keverje össze a maradék tejet és a ku­koricalisztet, adja a vajhoz és kevergesse ad­dig, amíg be nem sűrűsödik. Ezután keverje hozzá apránként a cukros tejet, a tojássárgá­jákat és a narancslikőrt, illetve a narancsle­vet, majd vegye le a tűzhelyről.

Verje fel a tojásfehérjéket ugyanúgy, mint a sajtfelfújthoz, aztán egy nagy fémkanállal ke­verje óvatosan a lábasban lévő keverékhez, öntse át a felfújtformába, a formát tegye egy nagyobb, forró vízzel megtöltött edénybe, és az egészet együtt helyezze 180 “C-ra előme­legített sütőbe 35-40 percre.

A felfújtat a meghámozott, megtisztított és gerezdekre szedett naranccsal díszítve tálalja.


Feliratok, plakátok készítése

A betűk arányos beosztása vonalzó nélkül

Ha bonyolult mérések nélkül szép feliratot akar készíteni, kezdje azzal, hogy hulladék­papíron ceruzás vázlatokat készít, mígnem tetszetős arányú feliratot kap. Ezek után írja fel a felirat első sorát maradék papírra ugyan­olyan nagyságban, ahogyan a plakáton vagy a feliraton szerepelni fog.

Satírozza be puha ceruzával a papír hátol­dalát, és hajtsa össze a betűk vonalának a közepénél. Húzzon halvány ceruzavonalat a papír vagy a tábla közepére. Illessze a papírt a felülethez úgy, hogy a hajtás a vonalhoz ke­rüljön. Azután ceruzával nyomja át a betűk körvonalát, hogy a készülő feliraton a nyoma ottmaradjon.

Ezt folytassa mindaddig, míg a felirat min­den sorával és betűjével nem végez. Azután húzza ki halványan a betűk körvonalát ceru­zával, igazítsa ki a vonalakat, és magasságu­kat, illetve vastagságukat is javítsa egyenle­tesre. Ha törölni kell, közönséges radírgumit használjon. Húzza ki a betűket széles hegyű színezővei vagy betűfestö ecsettel és plakát­festékkel.

Vásárolhat betűrajzoló sablont is, és ennek segitségével rajzolja elő a feliratot. De vásá­rolhat litográfiái átnyomókészletet is a felirat elkészítéséhez.

A szabadba szánt feliratokat föltétlenül fes­se fa alapra, és vonja be két-három átlátszó lakkréteggel.


Felmondás

A munkaviszony megszűntetése

– végkielégítés

A határozatlan időre kötött munkaviszony mind a munkáltató, mind a munkavállaló ré­széről megszüntethető rendes felmondással és rendkívüli felmondással is.

Rendes felmondás A munkavállaló rendes felmondását nem köteles megindokolni, de a munkáltató igen. Vita esetén a felmondás in­dokának valóságát és okszerűségét a mun­káltatónak kell bizonyítania. A munkáltató kö­teles lehetőséget adni a munkavállalónak a felmondás előtt arra, hogy a vele szemben felhozott kifogások ellen védekezhessen.

Felmondási tilalmak A munkáltató nem szüntetheti meg rendes felmondással a mun­kaviszonyt a betegség miatti keresőképtelen­ség vagy a beteg gyermek, közeli hozzátarto­zó otthoni ápolása miatt táppénzes állomány­ba vétel, a terhesség (a szülést követő 6. hó­nap végéig), valamint a gyermekgondozások céljára kapott fizetés nélküli szabadság, vala­mint a sorkatonai szolgálat időtartama alatt.

FELMONDÁS • FELMONDÓLEVÉL • FELMOSÓRUHA ÉS FELMOSÁS

További tilalom, hogy csak különösen in­dokolt esetben lehet felmondani az öregségi nyugdíjjogosultság megszerzését megelőző 5 éven belül.

A munkáltató rendes felmondás esetén kö­teles a munkavállalót a munkavégzés alól fel­menteni. Ennek mértéke a felmondási idő fe­le, ezen belül a felmentési idő felének megfe­lelő időtartamra a munkavállaló kívánságá­nak megfelelő Időben és részletekben kell fel­menteni. A munkavállalót a felmentés időtar­tamára is megilleti az átlagkeresete, de ha a munkavállaló azt kéri – mert például új helyen helyezkedett el -, akkor a munkáltató köteles a felmondási idő vége előtt is a munkavi­szonyt megszüntetni.

Végkielégítés A munkavállalót végkielégítés illeti meg, ha munkaviszonya a munkáltató ren­des felmondása vagy jogutód nélküli megszű­nése következtében szűnik meg, de csak ak­kor, ha legalább 3 évig fennállt a munkaviszo­nya munkáltatójánál; ez esetben a végkielégí­tés mértéke egyhavi átlagkereset. Legalább 5 év munkaviszony esetén kéthavi, legalább 10 év esetén háromhavi, legalább 15 év esetén négyhavi, legalább 20 év esetén öthavi, leg­alább 25 év esetén hathavi átlagkereset össze­ge a végkielégítés. Ha az öregségi nyugdíjkor­határ betöltését megelőző 5 éven belül szűnik meg rendes felmondással a munkaviszony, ak kor a fentiekben meghatározott mérték három­havi átlagkereset összegével megemelkedik.

Rendkívüli felmondás Mind a munkáltató, mind a munkavállaló megszűntetheti a mun­kaviszonyt rendkívüli felmondással is, ha a másik fél a munkaviszonyból származó lé­nyeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegte vagy egyébként olyan magatar­tást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartá­sát lehetetlenné teszi.

Jogellenes felmondás Ha a Munkaügyi Dön­tőbíróság megállapítja, hogy a munkáltató jog­ellenesen szüntette meg a munkavállaló mun­kaviszonyát. akkor a munkavállaló kérelmére eredeti munkakörében kell őt tovább foglalkoz­tatni. és meg kell téríteni elmaradt járandósá­gait és felmerült kárát. A munkáltató megvált­hatja ezt a kötelezettségét, ha a rendes fel­mondás esetén járó végkielégítés kétszeresé­nek megfelelő összeget fizet cserében. Ha azonban a bíróság szerint a munkáltató visszaélt felmondási jogával és indokolatlanul üldözte el munkavállalóját, akkor a munkálta­tónak nincs joga pénzben megváltani a vissza­helyezés jogát. Ez esetben a munkavállaló kí­vánságára tovább dolgozhat eredeti munkakö­rében. Ha a munkavállaló nem kéri a tovább foglalkoztatását, akkor az elmaradt munkabé­rén és felmerült kárán túlmenően a kétszeres összegű végkielégítésre is jogot szerez.

Ha a munkavállaló szűnteti meg jogellene­sen a munkaviszonyát, a munkáltató bizonyít­ja, hogy ezzel,kárt okoztak neki és azt a mun­kavállalójára terhelheti. A kártérítés mértéke, bizonyos kivételtől eltekintve, ekkor sem lehet több a munkavállaló háromhavi átlagkerese­ténél.


Felmondólevél

A munkahelyi vezető hivatalos értesítése

Mindenkinek joga van bármikor felmondani a munkahelyén. Néhány szabályt azonban be kell tartani, különben a munkaadó pert indít­hat szerződésszegés elmén. Nem valószínű, de az is előfordulhat, hogy a sértődött mun­káltató megtagadja a minősítő bizonyítvány kiállítását, és visszatartja az alkalmazottnak járó pénzt, őt kényszerítve ezzel peres útra.

A legtöbb alkalmazottól elvárják, hogy elő­zetes értesítést adjon, ha távozni kíván. Egyedüli kivételt azok az alkalmazottak jelen­tenek, akik kevesebb mint négy hetet vagy kevesebb mint heti 16 órát dolgoznak munka­adójuknál. Ugyancsak kivételt jelent, ha a munkáltató olyan mértékig változtatja meg egyoldalúan a munkafeltételeket, amely már szerződésszegésnek minősül.

Minden más esetben a megkövetelt fel­mondási idő minimum 30 nap annak az alkal­mazottnak, aki 3 évnél kevesebb időt töltött munkaadójánál. Minden további 2 év növeli a felmondási időt egészen a 90 napos maximu­mig. Ezek az alaprendelkezések módosítha­tók a munkaadó és a szakszervezet közötti kollektív szerződéssel, illetve a munkavállaló munkaszerződésével.

A törvény nem követeli meg a felmondás írásba foglalását, de a munkavállaló kérheti ezt. A munkáltató részére a törvény kőtelező­vé teszi a felmondás megindoklását. Megkö­veteli azonban a kollektív szerződés vagy az egyéni munkaszerződés. Ezenkívül bölcs és udvarias dolog a felmondást megírni, és a le­vél másolatát megőrizni a viták elkerülése ér­dekében.

A felmondás menete Nézzen utána a kollek­tív szerződésben vagy egyéni munkaszerző­désében, vagy kérdezzen körbe a munkahe­lyén, hogy milyen hosszú felmondási idősza­kot kell letöltenie. Amennyiben a munkáltató­ja nem bontotta fel a szerződést, és igényt tart önre, akkor folytatnia kell munkáját a fel­mondási időszak alatt is. Előfordulhat, hogy a munkáltató ezt nem követeli meg, ennek elle­nére köteles fizetni az ön bérét a felmondási időre, ha ön betartotta az előírásokat, és ha nem állapodnak meg másképp.

írjon levelet a munkáltatójának. A fejrész­ben tüntesse fel a munkáltató nevét és mun­kahelyi címét, valamint a sajátját. Ügyeljen a pontos dátumra. Határozott és udvarias mon­dattal közölje, hogy felmond, valahogy így: „Kérem, szíveskedjék ezt a levelet felmondá­som hivatalos bejelentésének tekinteni.”

Tisztázza, hogy mikor várható a távozása: „Amennyiben kívánja, örömmel töltöm le az előírt felmondási időmet, amely december 31-én jár le.” Ha a felmondási időszak hivata­los lejárta előtt kíván távozni, például az új ál­lás betöltése miatt, írjon valami olyat, hogy „Tisztában vagyok azzal, hogy a felmondási feltételek szerint november 30-ig kellene itt maradnom, azonban rendkívül hálás lennék, ha előbb, mondjuk november 15-én el tudna engedni, hogy elkezdhessem a munkát az új munkahelyemen.”

Ha a munkaadó beleegyezik ebbe, akkor nem köteles önnek fizetni arra az időre, amennyivel a felmondása rövidebb lett.

A legtöbb esetben helyes megadni a távo­zás okát és köszönetét mondani a munka­adónak, bár egyik sem kötelező. Ne feledje azonban, hogy esetleg ajánlást fog tőle kérni, az udvariasság tehát nem árt.

Ha viszont azért távozik, mert meggyőző­dése szerint a munkáltató megszegte a szer­ződést, írja le, hogy mit gondol és miért, és hogy az adott körülmények között nem tudja figyelembe venni a felmondási időszakot. Készítsen másolatot a levélről bizonyítékként arra az esetre, ha úgy dönt, hogy bepereli vagy a Munkaügyi Döntőbíróság elé idézteti a munkáltatóját tisztességtelen eszközökkel való távozásra kényszerítés címén.


Felmosóruha és felmosás

Mindennapi padlóápolás

Padlót kétféleképpen lehet tisztítani – szára­zon, például sepréssel, vagy nedvesen, azaz feltörléssel vagy felmosással.

Száraz tisztítás A száraz tisztításhoz leg­megfelelőbb a gyapjúból vagy szintetikus anyagból készült feltörlöruha, mert elektro­sztatikus töltése vonzza a port. Némelyek olajjal előkezeltek vagy impregnáltak, így nem csupán a port távolítják el hatékonyan, de fényezik és ápolják is a parkettet. Előbb- utóbb azonban ragacsossá teszik a padlóbe­vonatot, ezért kizárólag lakkozatlan felületen használhatók.

Ha száraz feltörlőruhával dolgozik, közben ne emelgesse fel a ruhát, mert lehullik róla a por. A padló közepe felé haladva gyűjtse egy helyre a port, majd szedje fel lapátra vagy óvatosan rázza a szeméttartóba.

A bepiszkolódott törlőruhát enyhe mosó­szeres vízben nyomkodja át, és kiteritve hagy­ja megszáradni.

Nedves tisztítás PVC- vagy kerámiapadlót legkönnyebben hosszú nyelű szivacsos fel­mosóval moshat fel, melynek cserélhető fejé­ből egy fogantyú megnyomásával kipréselő- dik a víz.

Először száraz ruhával törölje fel a padlót, vagy a port és a durvább szennyeződést por­szívóval vagy puha sörtéjű partvissal távolít­sa el. Aztán merítse a felmosót egy tiszta, for­ró vízzel teli vödörbe, a felesleges vizet pré­selje ki belőle, és törölje fel a padló egy ré­szét. Öblítse és facsarja ki a felmosót, folytas­sa a feltóriést. majd hagyja a padlót teljesen megszáradni.

Szennyezett padlófelület esetén használ­jon háztartási tisztítószert, por formában kaphatót vagy folyadékot. Miután a tisztító­szert (az utasításnak megfelelően hígítva vagy töményen) felvitte a padlóra, rövid ideig hagyja rajta, majd felmosással távolítsa el a piszkot. Öblítse és facsarja ki a felmosót, majd hagyja megszáradni.

A durva szemcsés és lúgos tisztítószerek károsíthatják a PVC-lapokat vagy egyéb pad-

FELMOSÓRUHA ÉS FELMOSÁS • FELVONÓK • FÉMJELEK

lófajtákat, ezért tisztítószer vásárlásakor gon­dosan olvassa el a flakonon levő címkét, hogy megbizonyosodjék, valóban a padlójá­nak megfelelőt választotta. A PVC-lapos vagy illesztett lapokból álló padlót soha ne mossa fel bő vízzel, mert az illesztés réseibe beszi­várgó víztől a ragasztó kienged.

A felmosót használat után nyomkodja át, és a szabadban rázza ki belőle a vizet. A fel­mosófejet meleg, szappanos vízben mossa, öblítse, facsarja ki, és fejjel felfelé állítva hagyja megszáradni.


Felvonók

Mit tegyen, ha bennszorul?

Ha a felvonó elromlik, a legnagyobb veszélyt az jelenti, ha a bennszorultak pánikba esnek. A modem felvonók biztonságosak, tehát ne veszítse el nyugalmát, és társait is nyugtas­sa meg, hogy a lift nem fog lezuhanni az ak­na mélyére. Azért nem. mert a felvonó pad­lója alá szerelt automata fékek rákattannak az akna oldalain futó acél vezetősínekre. A fékek ugyanis áramkimaradás esetén is működnek.

Hívjon segítséget a vészcsengővel vagy telefonon keresztül. Ha a felvonóban nincs riasztóberendezés, dörömböljön az ajtaján ököllel vagy valami nehezebb tárggyal, és kiabáljon. Ha sikerül érintkezésbe lépnie va­lakivel, kérje meg, hogy azonnal hívjon lift­szerelőt.

Ha a szerelőt nem lehet elérni, értesíteni kell a tűzoltókat a 105-ös telefonszámon, hogy a mentést ők végezzék el.

Elakadt liftből ne próbáljon kimászni külső szakértő segítsége nélkül. Ha a liftajtót ki is feszíti, nem valószínű, hogy eléri és ki tudja nyitni a lépcsőházba nyíló külső ajtót. A pró­bálkozás könnyen oda vezethet, hogy meg­csúszik a liftszekrény külső falán összegyűlt zsirozáson vagy kenőolajon.

Ne próbáljon kimászni a mennyezeti nyílá­son se. Ha ugyanis felnyitja a nyílás fedelét, a felvonó elektromos érintkezés következté­ben mozgásképtelenné válik. Ha pedig a fel­nyitott fedél véletlenül becsukódik, a lift várat­lanul megindul, ön pedig elveszíti az egyen­súlyát.

A sötétben beakadhat a lába a lift tartókö­teleibe, felbukhat vagy megcsúszhat a síkos részeken, és a mélybe zuhanhat.

A segélyhívások nagy többsége kellő idő­ben célba jut. Előfordul azonban, hogy a hét­végén vagy éjszaka nincs, aki válaszoljon a hívásra. Ilyenkor is őrizze meg nyugalmát és várjon, még ha a segítség hosszabb ideig vá­rat magára. Amint az épület ismét benépesül, próbálja felkelteni valakinek a figyelmét.

Addig azonban ne dohányozzon, mert fo­gyasztja a levegőt. Ha légzészavarai vannak, lazítsa meg a ruháját a nyaknál, és emelje a szájához a kezét csövet formálva, s így léle­gezzék ki-be. A legnagyobb kényelmetlensé­get a hő, az éhség és a szomjúság okozza – de tartson ki, amíg a segítség meg nem ér­kezik.


Fémjelek

Az arany, az ezüst és a platina azonosítása

Magyarországon az ötvösjegyek használatá­nak legkorábbi nyoma 1370-ből származik. A XVI. századtól a céheknél általánossá vált az ötvöstárgyak bélyegzése, amelyeken egy­részt a város címerét, másrészt a készítés évszámát is feltüntették. A XVIII. században már a nemesfémtartalmat is megjelölték. A legnagyobb két ötvöscéh a budai és a pes­ti volt. A budai próbabélyegre a város címe­rének megfelelően városkaput rajzoltak nyi­tott szárnyakkal, míg a pesti céhek a város cl-

FÉMJE LEK

A belföldön készült nemesfém tárgyak fémjelei 1999. január l-jétől

Hivataljel

platinatárgyakra

950

aranytárgyakra

916 750 585 375

ezredrész

ezüsttárgyakra

925 900 835 800

ezredrész

A külföldről behozott nemesfém tárgyak fémjelei platinatárgyakra

950

aranytárgyakra

916 750 585 375

ezredrész

ezüsttárgyakra

925 900 835 800

ezredrész

merét, az egytomyos városkaput tüntették fel. Már a XVI. századtól kezdve kötelező volt a mesterjel, illetve -jegy beütése is. 1867-től, az osztrák-magyar kiegyezést követően a ne­mesfémek vizsgálata állami hivatalok kezébe került, és hazánkban az osztrákhoz hasonló fémjelzési törvény lépett életbe. Ez egészen 1937-ig volt érvényben. Ekkor új rajzú fémje­leket vezettek be. és létrejött a finomságvizs­gálatokat és fémjelzést végző, ma is működő, az országban egyedüli Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet. Ekkortól kötelező az arany- és ezüsttárgyak mellett a platina ékszerek fémjelzése is.

Fémjelek Az 1966-tól 1998-ig érvényben levő nemesfémjeleket 1999. január 1-jétől megvál­toztatták. A fémjelzésí kötelezettség alá tarto­zó nemesfém tárgyakat, miután a hitelesítő in­tézet megvizsgálta eredetét, valamint finom­sági fokát, fémjelekkel látja el. A belföldön ké­szült nemesfém tárgy készítője köteles a keze munkáját azzal a név- vagy gyárjellel ellátni, amelynek használatát az intézet számára en­gedélyezte.

A nemesfém tárgy finomságát ezredrész­ben – ezrelékben – kell meghatározni, ami azt jelenti, hogy 1000 g-ban a kérdéses ne­mesfémből hány gramm van.

Aranytárgyak fémjelei A belföldön készült aranytárgyakon, ékszereken a következő szimbólumokat és finomsági fokokat jelző számokat kell feltüntetni. Az 1. számú finom­sági fokú tárgyaknál (916%« aranytartalom) korona és pajzs, bal oldalon az évszám betű­jele, alatta 22 (a korábban karátban megadott mértékegységet jelöli); a 2. számú finomsági foknál (750%®) korona, alatta az évszám be­tűjele és a 18-as (karátra utaló) szám, jobbra stilizált nap; a 3. számú finomsági fokú arany­tárgyaknál (585%o) a szent korona, balra stili­zált nap, alatta az évszám betűjele és a 14-es karátszám, míg a 4. számú finomsági foknál (375%°) korona és pajzs, benne stilizált nap, jobbra az évszám betűjellel, balra 9-es szám szerepel mint fémjel.

Ezüsttárgyak fémjelei Az ezüsttárgyak is 4 finomsági fokú kategóriába vannak sorolva. Ezek ezüsttartalma 925%o, 900%«, 835%o és 800 %□. Az ezüsttárgyakon lévő szimbólumok stilizált hidat ábrázolnak; az 1. számú finom­sági foknál a Lánchidat, a 2. számúnál az Er­zsébet hidat, a 3. számú finomsági foknál a veszprémi Viaduktot, a 4. számúnál a Sza­badság hidat.

Platinatárgyak fémjele A 950%o platinát tar­talmazó tárgyakon egy kard látható, baloldalt Pt. betűkkel.

A külföldről forgalomba kerülő nemesfém tárgyakat a hitelesítő intézet ugyancsak meg­vizsgálja, és – a már meglévő jeleken kívül – a finomsági fokát kifejező behozatali fémjellel látja el. Ezek a szimbólumok eltérnek a bel­földön készült tárgyak jeleitől (pl. egy 22 ka­rátos aranytárgyra korsó kerül, jobbra az év­szám betűjele; vagy a 925%c finomsági fokú ezüsttárgyakra fémjelként a korona szim­bólumát ütik be). .

FÉMMEGMUNKÁLÁS • FÉNYCSÖVEK


Fémmegmunkálás

Fémlemez formálása és vágása

A fémmegmunkáláshoz elengedhetetlen a masszív munkapadra erősített satu, amely­nek 15 cm-es pofaszélessége az átlagos munkákhoz megfelelő.

Anyagok Legkönnyebben a lágy acéllemez és az alumínium vágható, fúrható és formál­ható, noha az anyag kiválasztásánál döntő szempont a végtermék funkciója. Abban az esetben, amikor alapvető követelmény az, hogy a készülő tárgy könnyű vagy korrózióál­ló legyen, alumíniumot használjon.

Fémlemez bejelölése, vágása és hajlítása

Osztókörző

Talpas acélderékszög

Ferdémért

Acólmérték

Pontozó

Karcolótű

Egyenes vágás Fogja be satuba a lemezt úgy, hogy a vágásvonal füg­gőlegesen álljon. A fűrészt a marko­latnál és a keretnél fogva tartsa víz­szintesen. A vékony fémlemezt két fadarab közé téve illess