Skip to content

Bodnár István, Szatmári István – Templomok, kastélyok, kúriák 2005 (PDF átirat)

Találatok: 0

129

 

Bodnár István – Szatmári István Templomok, kastélyok, kúriák

 

Bodnár István – Szatmári István

Templomok, kastélyok, kúriák

Nyíregyháza

2005

© Bodnár István – Szatmári István

Felelős kiadó:

Kaleidoszkóp M. Bt.

Lektorálta:

Révay Valéria

Címlap fotók:

Szatmári István

Tiszadob, Andrássy-kastély Nyírbátor, református templombelsö

Kiadja:

Örökségünk Kiadó Bt.

Nyíregyháza, Bercsényi u. 13. Tel./fax: (06 42) 401-011 E-mail: oroksegunk@chello.hu

ISBN 963 86553 2 1

Előszó

Utazásokra invitálják a szerzők az olvasót térben és időben. Ma­gyarország északkeleti csücskének csodálatos látnivalóit, a Felső-Ti- sza vidék, Bereg, Szatmár és Szabolcs legszebb építészeti emlékeit ajánlják figyelmükbe.

A könyv nem íróasztal mellett született, mint a szokványos útika­lauzok. Bodnár István és Szatmári István közös utazásaik alkalmával felkeresték a régió patinás műemlékeit, hogy az Úr 2004. esztendejé­ben megszemléljék az évszázadok óta oly gondosan vagy kevésbé kor maguk is útra kelnek. Ajánljuk azoknak is, akik itt születtek, de sorsuk más égtájra sodorta őket. Azoknak, akik idelátogatnak.

szerencsésen őrzött páratlan értékeinket. Az újságíró és a műemlék­védelem hivatott szakembere a Templomok, kastélyok, kúriák című – közösen alkotott könyvükben – örökítették meg élményeiket. A könyv

olvashatunk, a Kárpád-medence egyedülálló, kazettás mennyezetű templomaira csodálkozhatunk rá, pompás, fából ácsolt harangtor­nyok tetejébe látogathatunk el, ahonnan már jól kivehetők a Kárpá­tok halványnak tűnő, de fenséges vonulatai, ott elmélkedhetünk múl­ton és jövendőn…

A kötet útirajzok gyűjteménye, amelyben körvonalazódik a magá-

val

Örömeikről, goi

szólnak

pol­

gármesterek, papok, lelkészek, ide kötődő művészek és kétkezi mun­kájukat végző dolgos és földjükhöz, templomaikhoz a végsőkig ra­gaszkodó emberek. De életre kelnek a hajdan itt élők, a „ régiek ” is,

és a felidézett emlékek által a hajdani szép idők is megelevenednek. Segítségükkel utazhat, ámulhat múltban és jövendőben az olvasó.

látogatók is, a Debrecenből és Egerből érkező egyetemisták, főisko­lások, a Szilágy Somlyóról felkerekedett református lelkipásztorok, a kanadai turisták és mások.

Öröm kézbe venni a kötetet, amelyet jó szívvel ajánlunk azoknak,

Bátorítani szeretnénk mindenkit, hogy szerezzenek a szerzőkhöz hasonlóan szép úti élményeket, és keressék fel a könyvben is ajánlott helyeket és látnivalókat.

A szerzők remélik, hogy a sok információval szolgáló könyvet az olvasó kirándulás közben afféle útikalauzként is lapozgatja, még in­kább megkedveli ezt a VIDÉKÉT, és annak ismeretlen vendégeket is szeretettel fogadó lakosságát.

Néhány gondolat a második kiadáshoz

Hetek alatt elfogyott ennek a könyvnek az első kiadása, s a je­lentkező’ igények miatt a kiadó fontosnak találta, hogy a kötetet – amely most két fejezettel gazdagodott – másodszor is megjelentesse, így az újabb kiadásban bemutatjuk a páratlan templomairól híres Nyírbátort, egy Árpád-kori templomot rejtegető Szabolcs községet, és Tiszabercel nevezetességeit.

A kritika is kedvezően fogadta a kiadványt. Hadd idézzük itt a Magyar Nemzet 2004. október 9-i számában megjelent recenzió néhány sorát:

„…A legszerencsésebb, ha lehetőleg helyben lakó, a szóban for­gó környezetet és látnivalóit jól ismerő, szakmai kérdésekben is avatott szerzők készítenek útikalauzt az idegenek számára. Külön örömünk manapság, ha ráadásul még olvasható nyelven, stílusos fogalmazásban adják közre a tudnivalókat. Ilyen munka az alig száz oldalas, most megjelent könyvecske, amely a fent leírt ország­rész műemlékeit mutatja be. Szerzőpárosa – Bodnár István és Szatmári István – becsülettel végigjárta Szabolcs-Szatmár-Bereg megye régi egyházi és világi épületeit, majd a látottakból akkurátus és szórakoztató útleírást készített… ”

Pages: 1 2

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Lap tetejére!